Skip to main content

Full text of "Literarisches Centralblatt für Deutschland"

See other formats


Literarisches 
Centraiblatt für 
Deutschland 
Friedrich Zarncke, 
Eduard Zarncl<e, 
Wilhelm Frels 
I i I für 

4>etan9(|e9e(cii 

irfieliiili ^ifiifte. 

3ii||rgQng 11 1882. A 

Digitized by Google Digitized by Google L £ie im 3a(^tgang 1882 M iittiai\\^tn üentiatbUüed be|pro(^enen äBeift. Abd, Eac GwMi dMcri^o UtHiUe 

tM»Mril »K atfftnfdiartii). 
I. ttnjiT, •. §r., ttt fpijtit. Cra. V. Joannia 
rl AotireoatM» 
i!»«v»r. !<t f. bdlHT. 
I 81 XVI. e». I. «Hb., 
«cradiu* Knie«. LS« 
-. 1 Sl. XVL «. H. «M». {. Stiirfie-* ef(dlt^l^ull(l 
tt» CitttlAai tttit» in Stntti«. (He. 

— II- CL XIV. e». IL «»Ib.. (. ettUüintirdl.ejrfiii' 
l&a«ft «cm »M •tfcnmMItntffc ta 3iiMfli. Ib. 2. 

mt*€ B. M 

-. IlL e. XVt «». l «Ml. r. 6Hm, {Nl.. dbtt b«e 
i tfftfn »ä:^!i^^t^^ll3«^tllnif■ tVtinttfelmibntti.TM. 

— in 51 X\n e^, l SH».. (. Bnrtni». 3.. etilrig« 
|H *i< tt* 3(4nii<iioittif, 270. 

— . Bl CI. XVI. n. U 9Mli.. (. «u* ttm bantf:t)tifl' 
BAnt <U*Uff( 9. fM'Hiti*«'«. 896. 

— tnrnaittt, kr«<. ■•■ Hwi «tta^*». L, f. iHOn, 
«nt.. e<ilti(< in« «(!«■ IL BI4MI Stiilltalrar'« 
res 9»bni4itn. liH. 

• ur (jxti'^i'Arn Sr'rulfjitr vMi 9rra|ni K. fb.IIL 
. 7 ' tttt'ii. t.. u. ä}.il:n'4ijfc.ftlix, IIatcii«4iMt<n 
»H Btt't t<i nii«r«ii( Mit 0«fOii. 1746, 

— atr 0Mi9f*<fl >n mmmiMuti <u WiilngoL Ctw». 

■i»o-(kiltfcn. 1. 
— . 17, K., I. Vmfr«, tb<it , Pib.intlunj nt uu». 
Uu:»^C1l Bi .■)<* u. Di .niAr ia\ IXt^ttlitc. 778. 

— t. L IMt.Aff. ». &ti>tnidj«!cn. «bllel. • biftor. (Sl., 

r*. vm. 9ti. 2. f. e«tm«<c. «m.. tu iifiiKroav 

fcMMMa Im friUm StiiKUiin <t. 31. 
— . Wattnut.- tMitL ttl'ff«. e». XII. 4>T. Ii. fitbr 

C*rUii(T. K. CuwleiRcnl (ir 9bbaiiMnnji übii tu 

•trstticn (S »Nf4«T 3air|Talt Ib mll(t Joim. IT. 
~ — . «t. 7 a. B. t. fMald, B. (|irtti|Jli< Unln- 

li»«»|fiL ». a. ML «Mite. UM, 
■MctHt. km&tf4i« 0NiiMn4im it. «r«|. von 

t. «. «IT«. IMI. 
Act» «t 4«rrc<> tacronuD cMdliorum ricaallwuw. 

C«nwtia tu B«l> «tc T. VI. fPIB. 
ArU «( dctrfU »kcrprnia (oa«i)ioiuni, (|IM« ab epi*- 
t'jfu lulkM. AiMntac mcrtdiauli* e< AttM cclc- 
>Ti|lM Mal, *■ A(U tt dccrau Mcr. cOBcil. raeoi- 

4rti Iwpiili lad« ak BcImIm I ad Htiaritw VI 

•><f<« wIluK iMdiU. Ilrhinb<n M Kitimaktt h. 

itil. rcn M- it. eiaaivf>Vcnilinb. 763. 
?.fiiB tfi ttfarla UaiKrAili. Viuf. na 3. tt. i«m 

Stt|(staCB. i. Sk. tm 
srirt. L Odaoia u. Ua«e>iiit. 1631. 
■MnflMtMarU vra KutnWnTit^. 8n. 
«afr*t <4Tt. »k Mnitn HaaMit. 14M. 
— a« aen tmaftria. SOaftnlWwa k. «Hg. vm 

W. 9. 9nln. 973. 
mmHit. «rsL. >u Citf««t««n4t II MM» ia 

!l«i»««4>iif^ MO. 
■H. «••««■Miai BM»*Jca a. vatM*flf*ni 

AHoa, Cw*.. pro*(tbi, tr*<liiioni ed uiat4doii dalle 
▼ftJW lad^e ur^f^ntui runTertioo« iUlUna. tfCL 

Per»*.. Äitii.tf.rj». III. Jainua. I. «Mb- 
I. tat *a. - 2. «f!b. MM. 
«Ii. »nirt. cit C.i>(a;n M pUrt I« & •■4 Nl 
WMaiaitW>li k36 

' 'M4MI*.>R «Mir. ••«».(. «MmrilM 
I M tatkittim IMIht MU. ■. 
IHK. 

M. «Ctf, M «amt, tllik.. iiit SoinruBtc Nt ^uHk. 6. 
AacnloU Oxooieaila. Tcal cU. Anas Mrir*. Vol. t, 

Sari I. Buddhial l«ala (nNO Japaa. Ed. b* TMaa 
lülUr. I07i. 

Ila«trllctn. ffb. f. a<MIN«M iM !«■ «iMltt Mt Cks- 

lauft. III». 
Aaoaln da Hoi^« CaintL Tm« X im 
«nii'K e.. ftamvivtif«« trttinnig IvaMtif^n Qdnn. 

1 . Ib. l7iÄ. 

Anirij«!. icoUaiMkt, bt«,i. »mS.Wti.'^tnlL 4.&lbTi. 

l'«SI. «t. 7 t-l(lO. .V68. 
Apriiioi hi<tniia rooiaaa. Ed. lodav. Maadaliaoho . 

V.il II. :k<i. 

Arhök bini itlenxk« faniMrkfdbct. IBW «r USI. DDcra ennU «tm foamaaurila EndacU. 

HrtbfTir. Vol III. 103 AtHllqMdlf 

Ret I. I. 

ArchivM <lf rOriciii latio. T. I. D: 
4r(iiM. Clic. rcutitULt« ■Bdlirun^fDlittl. 1262. 
1lc>nM mt.. {(ibiiif tn «xve(ÜMiU«li|«iBl<. 3. Ob. 

VIff. I. 2 47S 
ArUlophaoin Plulut Rccenuiil Ad. Valaaa. 110. 
ArkW for noiditk filolori, udcivit «Ic. ^tl Gwi. 

Hiarni. l. Vt. \. b. tiil. 
flrtl. Bttt. f.. f.iniltt Tarfttllunj tti Sr.iiilbtlKn u* 

Atmaad dt Boorkoa, traitj dt U f«a»<di« at da« 

riactta. K. aaa 4M »i to llir . IMl 
0.. (. »mvriMt eiuMra. «lt. iSdI. 

-. r. 9?di1rr Cit! f>-t iNtiditUji nnttr MI ^tkca» 

Amftftti. i. caßtii-Haii^ Arnr&ti. 43t 

KtRttti. %itx. V.. (. 6[i<<( b([ it.ii>([iii JRjTiii 3b(T('u 

alt Ibte Hinter unt Üitiinbe. 175. 
nrirniitstr«' aul Onlbl« Cnaibclil tn XtAinii. H(twi> 

frkl IC. Mit 8t. C <T«tt». 28. 
find. C 3R. ff. bal InlitnatlrnaU Vriratntt. Udnf. 

a.i» bon fccn3iirif*(n rcn Wji Oifbit. 1». 
flubt», <. «njlo'c, .li.-iiiii1>.|f*iil'dif 
sunVaib, B'I-' ibtccdi d)< V'e^^o^llBllIltl. IS. 
Hut »na kinblifeiilillikra Nidiunc v. StftcaritMt't. 

9«a Su«. «Ittittrlin I. «bib. 8S« 
(h( Silb4[m Ttn IffiilbcffI Wj^UI. ^la. rrn 

«». »ur 17». 
9lut4iib«n ■. 5bli<anMunii(n oa« ^(ai WtHcK tit tomii- 

Bi(*«it fbilrlrtlt. ««fff i» *:tBg«l. I, (. la 

CaacuB de Saint AUali. I iSl 
Aavaalyrt. iiloadtk. 9hH- xn ^vu 0iikig. i. 0», 

tt/L lOl BabHI rabala«. Rt<tai. Micha*! Gillhautr. lU. 
CaA. Zb.. I. 3(ilfTa«M aal Um flkMtU btt Zaiataafl. 

119«. 

«a*tr, Silk. «Hakam tta «M «M •raainiatim. 1109. 

»<4*rc(P, tt. n.. *f<Alilrt« Ut 9farTvfrfinb<n im ttsnien 

eAaffiunffn. 1772. 
Vatiblblb, . < Vibllotbtl jtttrcr tivvimttt b<t 

(«HtMwa Kdin-tii 74'^. 
-, f. 0D((b('« 0*0(1 rrn ViiliAingin. 1752. 
»iCTncincT, ftlb., ttt 'Srlfimilninf tt. M( Cllltnltkri >c. 

1T7« 

ISacdae hi>tnr>a rrrlr^iaXtra frtnit ^nKlnram eil 

Alfr. Holder 41. 
Vaiiiiif«. «t.. tttitu* trr ÄintcfE -.Tilttiur,. Uü' 
«mtl. Ami v, btt NuiMc «bitalvgic m «ninttiti. I Mkr. Ditt k«l tvaMn* nttktn StaffT. ton. 

- Barhrtni. Aent , v. po^tar latini minorrw 219, 

j fabtfilri. t»-- cti t*i J.icjleii'uiit ron l'li* vttit. K.'.9. 

1 8dilliiL ifaul. t. ^icBVcn unb Stdnlttiib rra I7U vi« Uiilfjmul, Ob.. (. ^(nri*r DltKrlorium it. 415. 
t'JKljait. 5R.. übtr tta |6biidvfji4i>tt.tfn tuuft li. 
(. bdfrn; «nr rcnianiidKn CiJlrrialD^it. v. I. iili. 

— , »DT ionijnii*frt ruicfti'lejit ie. I. 1828. 
Vali<r. Wi.ti. .)njiali'«( iBicmrttu. IW8. 

Baer. v. Ubii DaaitlU, Eim «4 HahemiM. 1113^ 
eatad, Bmu, L CttraiL «anutlMt. 1734. 
earkrai** f«|n»nrf«iMilinii wM bm dragaKatM 
(fiiul Trrl4nrrrrtrt(4. CtIü. octi <J. torSincitiii. 

1. »f. 1077. - 2. ee. nw 

f^jrrn. 3., fibkunblunatn Jii« ttin ifsiiLttn üirilrii'aii. 

II . f. bffffii: tl« atj<ctUi'*»ii «. ,|j«u. 86«. 
— , bli abjiciutfdxii Xla«cB. ■^iC, 
eaiKM, 1l<uü. btc tvtrjidn'fa'« ItibMjdiHt |«iif(k«ll 

eiaunidiivcMftatHir«. u. Vtvve. 73i. 
V4Ttk<l«aMe. ttirn., ariiMH ffrridiaBA<n. I. 9. SSO. 
<iorfe!», »Ic tiitbmuatffl, t<* Xpcf(( u. Omibt* n. (bit 

^bJBMuiiji. 802. 
Bartoli, Ad., crt*loniaiia dclla paciU Itahaaa dal 

parlodo dellt arIcM MC IfW 

eattfd). «all. i. «t*^«, «nak. «NirtMt Voilrt|t iL 

aiebtn u. sn. 

ealllaa. J. «|«IM, M mitn «10 fiiiia |if MIM, 

1«6S. 

^ttCcnrmKrr. btc. btr 9t«vtn| •«•mm, 1. tb» (M( 
^(clbtri. <t. b.. Ht OdubiiihnUct Ort ältlinilMil« 
kiiltM Ciralluab. «. I. 1367. 

eaaM, •« «TtMfdwf ■«■ tttla. Sekanaf« ««Mal 
•«ifel •. («IM dfil. 302. 

V4a«t. fM^ •OtaHlMN*« garfAaaata. I. Sk.. Mt 

b«lkii: •rtli* tticiSliliUHMi'Wi*«* kWtW«*«. 

1018. 

— . ?irtfuib »intr 8ntibiifttunj|#f(<ibidit( brt Atbif>tl. 
161>. 

eaaminn, fl. ü., bat <ls|ta ■UnboliAtn in C4idi|> 
kaalta. IM. 

eauaiaan««. t<ni> Vtr l«t VarlkvlMatabnadn. 800. 

raura,)4rten. 3vb«., tmtrifa IVM. 

«juni||4ttn<r. «Id.. ««rtb«-* V»kfi IL SMtt(r|«k'« *>• 

tteinur u. 3tdll(H. ISt^, 
6:iiimlri. A'ilk. tut CilAiibU brt Zonhinll in Ctntfdl» 

laiib »rn t<n ciOta «ailnaca bi* lUtRtfermatlbn. ^7. 
t<jiirn>)irr, ftni.. üiiffiktlidK IMkMitaao btf bfitBb.irn 

riMrtti«'ifill.t<n IbeiM »tiS«raM«la btOtamn«. jA4. 
nruivoi», E., unaKenlpAlltlquedaCbarlta-QulDL H77. 
(kdci. ^ctrnOnn in JlKbcn^fttiiilib I. Ib.. i. <'utiift 

*llir., bic (tclcjiild'cn tlerbJliintv rcn ♦«itBÄrin. IMT 
I C<dn, it.. lcgaiiibni"'d>-ltigpnoai<itii4<* ^tiibba4 «ii 

n« Ctttaulin. 
VMirt. W. «., f. «Ibam rrn ttmillrin. 091. 
iftn. «^. r riffle, «b.. Vinitllnnti in Hi <iBJli|tt<dit 

IlitiJt',! r,i ;it(r<ibmlu»ij. 1*1!'. 

— I. flu» Wi.Klir rcri It^tlbtft'* IT»". 
*<bai)brl. Ctti-. i. v<in:',t'f n>ii «ilbdr ünact. fiTJ. 

— , ». Ü<ll'B(. im 

edlftcin. •„ ^Bbbnd) bet rriant(4ra ttktaiit. Suf.C, 7. 
47S. 

ftttrlgi |«T <lillbt<hinjl4ffiM.ktr VMTil. 4. Utk« 

i e*UII. Cll» t> Mc.'Jii im iDbirift tfn PiJt« bf» 
«cnjr. Mit 

I ~ IUI «itibBil'lii'ilU. a««n^ri'!C||ii' t'iMJtlll. 4:ft. 

— tat WirU',)!« Cft-?lit(n« iinC ftuftialKM. #140. b«« 
Jt SRirtiB u. « J»iibBiJnii. 1. f. flUttia. 

I etbimtuti Iimct». I. ^ft. 14. 
-. irciKK. u. Wddiliiat tu b<n tPaVKiot btO 9lilli|(t* 
u. t>m,i^tjf«B bi'B ÄJmnbHTji rcn ^fAi'n 798. 
- (III CrbibJlamlejiie. fll» ÄHtüdbc ni. firrnti 
letcmit. 1-72 

»«Uli, 91118. Dtant ClaiTi Caru*. ««ibmtt. eick« 
m^n» «laMn. I. '■<f< 
t BaUaiae, AI«., 1* puMir et lat haaiawt d« Mtrra 

e» Aogleterte au 1''. M^r!» 1710 
frll. Jaiin», Me 9na.»lc u. i'jliituna r<t ■'f .ibi-Jitj»' 
Biillcl. U(b<ii. r»B (iJtl ttiiu». SKU 9niTiiil vcn 
I «dl I. «». IUI. Digitized by Google I I? .1,. ML 

Sntttt. Silb.. iohmn AnrO rimrt >(• IWA- 

•(mfc etrilr., Kii4e, Si><iKT(i Bifd)iu4t in OR* u. 

B(ftft<ttfi<n. t94. 
9«mft. f. £>.. Mc lanilitt VcCtulunn Cd ccillngtttdi 

üiifriiibdllt« ouf tcn ttullAen JIciMctIiifdn >c. 333. 
•fpfcB. Ibfct.. t<ctiinHH"S tit aullJlllelI^t^ a in ni 

.rt'ic u. Iii .niitf IIB ;Hinit<ta :f. 77!<. 
^'^l!^o1':ult|^^l. fi(. Itt ni(l(cic;i'gif,t<ii .»ii;n:i,n n 

ttl l^$(ll|iia«tn K. vlbitnC Cd .1.iMc« IMitl. H92. 
e«*Mlf. tcn «irr. ««»(r. lOSBi. 

Ö<t(<iRaaM. Ht eiraenftiteniiit ha flimiHlkM. 8*. 
6<i«b4iii tum . f. eiiiid'i Hr.. 4iat«iiM Un i>D( 

Ibttu ra 0:r(. s'Ji. Voi:,. 
— , f. etititi I e*uijiia» 'fß. 
Vcrgf. SbccC. lUC Wtftbidit« u. Zcrr(iarbl( b«> Abrin- 

Unbc in lönidbct -Stil. U43, 
eertdilf »c* •rafta Bcirtridi «vit«! euttra Mt 

Ilm), vti«. V». flVfitbtigüT. ns. 

0|ftdH< jTtitlid-< ril'<r tit inl<tii«tlrn4l( ffif'i<<t(l*fla«> 
luiDci l6y*i. von ttciudii. 84&a 

tBc». im. 

bm. THL 

e<T(«. .^«f., tlHniMWiMlt f. •mUI». I. Ulke 
(«j)(n: Ott 9tMttlllMI*Mm *. Ml f n|W l > Ht ttwn. 

tioe. 

— . bicCvititulfaMcatlvn tlt1)tcife(fib(r<itiiiit. IIW 

e««tbrlt'. SJitl. ^d« 9flaii|<ni<tife. 

eiTttJU. CtttÄt (ibtc (l( ivtffcnfdMftli'^«« ?(i<)imi((n Im 

• iH«l» ttt (Inli'inclcjn ltibtfn^ Cit Jjbiel tsS^i. »fiÄ 
BMtolotii, A., wUiti louitiardi ■ lloaM Mi tccoli 

XV- XML Vol. I, 2. lOia 
«(ftmjnn. v. (i< tbeulOflWt nfkltMl M» M* 

«illj«! i4« edlUlt. 1017, 

mm «m «Mmi 

8(4. 

— t>n tit 84lc#Iltun4rn ttt ?nfdr.!tiit i<. 1148. 
9n*W. Rit<tr. B-. f. <Bii(f( ttt ViilH'tfta 3ttinn 

Clfiniii K. ISIO. 
BibUofvm Mciwuni grawui ro4as Vaiicwui rtr. 

•tuiUi* VciMlloM al Com •«las. T. I— VI. I«6. 
Hiblioihcca irntUm H. ■,« ar. Ut, M, §. YUh- 

i.atintU aU. I7M. 

— VkbbiDUft. »inc frummlunt «ttft llllMMIai. Iu« 
Ccutii^c bNilUjcn eilt Mug. StaMc ACM. 901. 
— Ii. u. l(t. Vut im. 

eiblicib<t. aüaiiclvdifibr, b«fl. v«a JlMt. fi(li|f4 u 
V. ^vtt. I. 1-4. (. «duri. fU «IMif^i 
iumtir'it« Xcllfitilfitfitt I(. KW. 

— iKutfitt« Sunvid. y 9»., (. fBriW»9umSiait<' 

■Sen Tcbul b. tu ^milH. Mil. 

— laliTrainina;« raifToildM'iiii^t. II». Vt. (. t«rm.. 

bot iloUllKtt. 'JU'J. 

— .M>. f. aXccftOI. «t «(ll'nm«tt. i(M2. 

— » e». tl. U. I. (Titian. V. Qbarten. »ii4 Ct^lTn 
«n Ofgan N4 •ttflt«. 1S63. 

— ,Mitt(i dtiiftirerrt btr b<utfibta C4wi| 
cen 3a(. «j<il:cilt u. gnb. 9*tHt. K 
iMif't. tlll't. i;.. »ttUfett. 749> 

— . ib<riPdi<iiK. a «. 0ccta|. tdita* M 

(dibcuid}cn, oticflMlIM«« a »nMinMMw mmt« 

IMbtt X4flL 

— XX I. «aitlMi, «iim «iMn»! in Mt IdMac 
MtW •Itni 0. immÜlaiMWIi. X. %Wb. I. Vtib. 

1313. 

Itiblt«lb4que ^(olei frui^aitca il'.Vihru..- rt <ic 
ttonie. Kok. 21, v. Cuij, (ül , cluJo il'rpi|^-i»phie 
Juridian« TM. 

— <le l'Mol« da» baolM «lud*«. 42. Ute., v. Poguon, 
H., noicriptioD da B««iaa 2a yartia. IIVI. 

43. ttt., V. HtMi, L., da aalimla ladoorum 

vrfMi. IVA 

— —. 14 fas<., V. CleroiODl-Ginncaa, Cb.> tede» 
ti'ar» hrolngie orieiiLilc. l!Sl. 

— iBUnalionalc ilc l'vL 1. 2. 17M. 

BickaUf Gatt , *. rtuniat valaHa tcateniaall aactiica. 
KM. 

p<(NinJun, Hat.. t.ibcUt übrr tit aHAtiflb« l<tflini' 
rniuigtn t€i aiüi(ii(4i'(t< --IT 9Jn»nr ic 437. 

iCttlirii. Tllcr.. f. <t*rcibr« Mtincd ffuM a«4 ttm Itfieii 
fruil Bctn Jabtt I7M. 841. 

¥i(<{. Alfi.. CK («nnriitclun« D<* KdluigtfyM NI »«■ 
•mdwu ttu» Mautn. 1. U», 

DHC, fnrto* b« laatahtftr4«4Hiit« Cit- 
tb. 9. <. flii*>dib. bi( Qtninnun^ tit 
l'diiii:. M. 

Cilt, titrt.. t^* Jtitift (^tl4»(1cH In ((inm fBnl)iitni6 

(HT ViirTdlur. 1113. 
Biit'hohkT, Rud., de C Sollli AMlKnfta SMoail 

iludiit SuUaaii. 60. 
eutiKT, Kitt.. Mt |w»>|H<tm •tiMIMIIIi fM «(rrn. 

RdlU 1547. 

0l4k.tc..&btt MjBufri.vif f (♦ S»!!».*!''*»!!. 2 «t if;. 1TI7. 
— , tit Uimi i<titti,;ni(ril. ;i. '.'IM:'. '1. ::^:)>n UN. 
CMtItt. Ivfc. .10« tctn (?(l<ilni-1li41v< C« iu(jiüli«n N(> 

■ittaHI. 667. 
MaÄBil». ?ob«., (uItuia<fd|i4lfMtehMctl. 119«. 
Mm(«tr. Dt . <tAn l!><Tid)l Ten nturn Unrictilb-itjri. 

Uktn 3n(liiul Mr UnlBtrflllt Ünrj'p. li.f. 
9ttaintT, 4., Mc «c*4«4<«t(4« Cominluna im (itadiefl. 

«MrH^imai (■ MI. tlltmntr. t.. Sacfpcn-ttiil'ira. 1. 911. 
Qlb(iU,i. fii\t. 9'ii(ti±if tit «cri ditf u t«T Ha Mt» 

■Vdnntn ti.t turia«,i;liiui^fn in C(Ul(itUne I.UHt- Ol. 
IMii. ifiiilV >. X^^ln < «tfjanulM tlilnc rbilrlrgilAt 

Sdirincu JIH. 
fihfi'SiM. ÄiiiM., 91cm muitlt(4»ii (Uta eiilltiiOndn. 

I«99, 

!ecM.n*<ii, 8 f.. fit ?1iif<riSni-|;tii t t tttn BtfBM u 

C.t^f riiit'*|.)nM >7I> 
r. i*.^iii:.iu-!i I, iiiil.ljtMit Äljfnfii. 10, .Vl7, 
B«baco*icc, G. C. W., irpaitoiiuin laouuai litrra- 

iaiM MiBlfaa pariodicaa. T. VI. 3M>. 

t*.. Cntlftalaile M »nm ttttmiru». 1317. 
ffbmer Ut.. f «fmanliitf eiutiin •> 17 Vi. 
fiu I, mil:Mti'i'( JtlJi'ifd t. 9 :.J7. 
f*i.^!n,l^ V. Jfj''j*'<n *n[ l\,fci> II. ^3ip tj,i< 77*. 
PcjiJe. J. C. ■S-ninilu;i4 Iii 4i.-n(![i'4iti üir^jbtn »um 

ttcMandic tum it:. raiklKn Uiiltirtlti- 1121. 
9aat!<Vinib«am'f «<tiib»H« Mt Atoiilitiii ti4ba«lMit, ; MdmfAtl, (ftm,ii'l'Vr i 1. (. ftrirulf. tr*» wi 
I «l't. felKt. luv. 

. t*. 4 j. Dll||^'l kii'diiulicabu*. bil«. »cn Vaal 

9V*t. 679. 

. ^. 7. (. BacdM hittoiU «cclctiaktica sa«läa 

I ADKlarai» e<l. Alfr Holder. 14«. 

beti'iKbtn JdtJlut. 
— . CK bcmirilibm Sirdliin. 2 . r ftfm: b«OI|fal< 
lidic Vibfn in Aiitdicnl.ii t u: ^ rn im ^niallff; Mit 
i VuifeRcr. ttilb., flntiiua» 8t<Uid[4lb. 612. 
«Mntt. Vatm.. a. «ein. 141«. 
< f fttln^rr. »it. tii lfiil1tt»Ba| X« a^IwSiiM Olto^ 
ven Aififtnji. 79 
f f . ntnrt^iiiTudi ,1 .'1 (<( CmiiUt. ^t*|. reo 
«irntti. I. UdiNirn. ti* «ctai dB baaa. Ca •hm. Mf 3n> l'>4. •aaMMitt «riu. IIA. 
«iklM, OM« MI htflTit HT eifi«if»kitiiiwtr»riiiniiit«a 

n;(r, t ÜSi'trar ,i,'o,jr Jrbu t'i f(ttnn, M 
BoDn^lIr', tvtln^ , l<-v ;«mitrurft de l iLuclviiibe KrAbce. | 

L* »uriDlcadant Kuuaoc, V. BtblUi4h4<|ue ialata^lo- 

aala 4a l ad. 3. I1M. 
«•»iwtKdi. •. IttikuMt, tk IMfMMt M aomiitK- 

■B«. 793. 

«R« 8«vr. T.. e^inlr I« MMltni^tt M flHlM. 

dilti« K. 315. 
— , ♦ei.lintK ttt fjif, XdRiIrt Xoiixit f inScf pen 

t<«biim u. jüfiNtiliiJ l(. 471. 
— . tat e4)[»t ttt Jldirlingii an m ttlt><. UI3. 
fciikatM. a. Vi., t. 3<>ccbi'«, S. 3.. a(faian<li( 

»•Tfc. I. «». 49. 
BortUut, Allr., (. tapiwlaria (agum FiaaMraa. •19>. 
Sormaaau Baf, ftaWf fMwiU ItenaMalunu 

468. 

C«tnli4l, C, (tfitvn bcr dDdtnieincn 9ll(rdrurd<f,tiil>lf . 
»&. 

eantBiiUUT.8raa>^Magt««t((4t* S4itfi|liln><<^l»« (ci 

•((cuMil. tWb 
»•mRon. ff., al»««ii «Ott CaaatnfdirinT tUB. 

Box, ErDCtI, dinionnaiir iuii« >1> Ii ruiiotitr ri 

du bibelot. 1676 
Bcouci, J. B., o«u«i«> infditcs, publieM par Aue. 

Loui« Hrnird T I 1411. 

Pcdi^cT. i.. •nAidiic rcf t|»Hcltin1iiri>i n|W| in 

rruKdiljnb ic, 1434. 
Boulkovilii, Altx , dlcUo«Mdn 

T. I, »«I. 2, 813. 
ftair.t-.!* 58.. tit Icn-Xtnii unt tit Tcrartin ttr 

ilriitUJiri «t(iiM.uit(» im iKi:i[l.ilM :;. li»2 
!*-.n?(«. «ertg. ti( «iuiJlMi ttt 19. Jdbilanbntt m ; 

ibirn äaavitrfnaaita laHtftcli. 1. Hl. 
«>MnM ttmiU »d« NnifdK Iffiltiii'lIrMlMfin. MI. 
n ^U >! Nr BcvlMlt. 901 m. ^i(T*U'i Aa«k4rlhuaaiurr4}* , ein beiaOi>baitf.tc< 
ednfliit»<tuibiids. ^i*g. tca ib«t. Ja^drui. 1706. 
(«IXtaii. f, «laf. «ftMuariMaatta >ct CrMtat, TU. 
Conritv; C C iNt Vr|it|«i| m. tiMiMit •« MaaNt, 
l<M. 

0 .mrfii» Viii» tr. (Jn m!li,t» iNMditr. Tturi* 

» it ein.iv 1 fr m\ 

CkBccIlwia ArnrMi VI4^. mmi Atir. laFu. 131. 
Caneiia, la, da Saial Alcxik etc. ^i«g vi'ii If fricndti. 

3. «itf. ttirtribiidi. 1122. 
itjnftiin. IldKin tibttuib ttr •cfifeiAir u. {b<rr1< 

ttt {■Um. (ilrittiMrgiriMt«. 2. Vudi. bin. 
Ci|iiiularl> ■•^■t Fraatoraai. Uaoua ad. Alfr. Bo- 

rttii» T. I. pan |. SM. 
Q.irijot. P.>ri:.. itMMMHl««* M »d » ltli#. Mdlifft. 
bratid), 1627. 

Canuiaa «ricrk* taaUMMtH MtriM. nMaa <«MtM «tc 

•djcrll Gutl. BIckall. lOM. 

liarur. 'Gut., i. t^jin it Kbatlr«. Mt WMUlg Ict 

«.f.-tii;< rur.t r.,- ii.m.it.u 
— , (. «cclodifdiir .^dbiUMiiitt. iCT. 
— , tralpaiiamjlatiuir. tM> 
aara», itiiil MthvMH ta IMT. Ilr. Mi. t ItaiMi f. t«.. .1 

{»1 .1 ;i mi^ :in J «",1 1 , piMicibr 

CusUtrifSaf (II. 103-1. 
etJun. .Jul- SS.. ?*nir II. 'J^,•»t^( 'm Uilttlil Ucil 

.;i<itäeiioncn. 1. ftttb., f t, 1. 2. 2S. 
frdiin, «411, C<r CldaanlenlKrirg. 46. 
-. «Mi BrItHuk ». «r. M* fHiHai «loani«. im. 
Braana, Th-, ob*amtieaa« (raaniMtkaa «t criliraa 

ad usiiai iii '■i' lüni rlaiueal ailco pwiirDlatuin 

PUutiiiuii: j., Triruii iiiuni »pcrlanlc« 12*^ 
Crciclb, Ct(d[. buiJiii' t( lIiiitrudiuBain übri 6diiiniit<l' 

Vilic. 030. 

ermbiift. ^nf «tnidlcmcii ffaraHUtt (flt^lMn 

OlMtrr u. tftmn u 1078. 
'PrtiiiMr, C*tdr, f. •peculum rcfala. 973. 
(«irntdnv. 0.. <iir Solling Ctt i(oiaiiH4«a Bnit. iSO. 
«««fib. :Kiiti . t<c aiifail4am4. lUtailMiaBO ib ri«. 

mjniui «mu« im M^tt aicMtaMa|laa«tti Siafli. 

.micbJuiind. I4^^ 
Brirka, 0. F., >. Kotit; Cluitilao den Tjerdrt tgcn- 

liändig^« Brtve. I'fii 
ifrine (fr totfttin ^Wjiij Ilurffla iin ilitr J^^^^<r ■■mt 

Jteui.f« P. ''i't. V ?ltnclb. 3 11. 4. 174 

— ftl 'l!f.il(;it.i'tn ^cl^.lnn li.ifujiir mit i'fitr.inM(i 
e Vri'i'l'.?(u niidi :t rtii Sr. p. fritlP. l.ifs 
l.'ilO. 

— uab 9t(liii( M Acunail a. bct i'^mttalia br« 
eMtitfcl. «Itf m» Ot* RonaaMTltMlMtB Jntm* tu 0<n 
JMmti irn »i« IT» «(flbritltn. SM. 

t^rltfMbdl uvifdwa »lui n. Vcffd. IT. 

— iDiMta iatet ii. Sslbilm (üiimm du4 tti ^inn 
Utit. 4r4(. vrn tttm. AriBim u. (Siiit. innril'« iäKj. 

Brinckatder, Ed., florrtla de »itiiu, fibulu etc., 
alr^lda de ia« obraa lapanole», i'.iTO. 

— , tu rreveBidtilib'ii Zrcubdbourl dll iniifdH ii. rcli- 
tifdic tlAKr. 1232. 

Vrrf.l). Worii. Vrfttitli ttt ffitdMRilMit«. 1 Ct. 79S, 
^tiTun. b . tii tm ttr bcii^dira 9ä±ttU. ML 
'}«i^riu«. u. :K J).«. (IC i£ibult f. tan tattm €i|iiB> 

Pabnbfltiib. 2 ib. 23. 
iPrujDijn. X,i[l, i.fiiiMlf««««IIMMcrikflMm. 101. 
Ptu,i|d), tvuir.. bUl»tH»WH. > MW«lf»« iWllRN*. 

«*b 6- 7. 907. 

Crüiift. b<« «iii»tMkM( taf tkUilttuimilt **t 

Siim. iwi. 

fritniiij« fl.Hl. ^f^ fcitliitf u. rtr f inrtriirtf.lM'iliJ; 

fluKiu rii vc(b;ii.cic irilKlft i'r.ii'.'üjtip.iuc*. l.'V7, 
SruBflborcr, ^crin., übet Ceii li^cifi tcr iiiMii^rn tfaiit :c. 

ITM. 

BrUB«, Caral. Ce«., fontes juci» romiai aollqul. Ed. 

• juarlar »upplemeutum cd. Vh. ?doniDik«n. 3ir>. 
-. lUincT» ?(6iiftt». Vi. 1 2. S(.7. 
it«iid»iiit.ifc. gtraidnifAti. ^tt*. prn nifr ^eicri 

«. 1. X \ 9»- «rtf «MffMl «loa. TT. 

«Mrarl Cm^Nr Baf'aMKi4|M| tat Blafb 
VatBtr, 3., MiüllrltTitvB. 884. 

Catalo^nt roiHniin bibl'n t!ie«ae tioiverail&tl» g. kcieo- 
tianim BudapeatenaU 719 

— co'Ucttm laliaMum biblinllirrar rrpu Mc<oac«iuia- 
lodicc« c aa i aa aMaiB at Cr llaim et Uuil. 
T. II, p IV. MlT 

— codicun Baao aeriatoniai bibl. itg. MoaaaaMia. 
T. IV, p. IV, T. catatffaa tadieaailaaaatMk «l«. 
T. II, p IV. S4S. 

Ceri, Luigi, »crilü claMlMicL hiC L SOL 
«iciicf. «var.. rauf «A4ti iwgfi 

^itt(l»n. I3G3. 
Caalaaaar, A. da, aoUca Mir ue diplomt aiUitaira d« 

Trijaa, ttov*« aai enriroBa de Li^ga. 44S. 
a*jinn. •l'aiil «• rii ?m:i i" nf« tn 'W.tltrRdd!i«fcnnr. 

U(^^I^. tCI! fl. vi" » '■^■'i 
Chiail>alu, .\ut; , Je «; itt; jITmu ^ rUvioiuui 1240. 
Chaplain, Juir«. » l'uiu.jnt. .Mli . et Ch-, I«» cera» 

mii^ur» de U Gifce |jri:[iie. 1. i>. 1234. 
Clia«lop4dbj4ia, Ititikaala. Uta Yiirta. 1324. 
«kdViiBiif. SaC Wiila im *i4)it uüm Si|t. litt. 
-. f. ^Ud'« ((«drdrtlf4>c SbaraAtfMINC. lÜL 
Chiappelli, Atcai , della inlefprelaitoaa MaMlIiM 

dl Plalooe, 1477. 
Chlpier, Cb., v. Perroi, G., et Ck., hliMM d* tm 

dae* raaiti^aild. MI» 
abroiiil. iiBiaurtMt. WH. M« fln>i 0nad:. S, tap. 

ITIH. 

ebtcnifrii. Nulfifet. «u« V^bmct, tttg. reu i. 94ilt. 

Iii 2. 6b.. (. ^üii.i'», äiBi.. Ubrcui! btr SiMt 

IraiiltiUB. S2S. 
— . tl», btt tinhlTü 17. f. bl< Qbrpnilai 

brr iJimclib(>i-.t<4ien Ciitit. Wjiiu l. 6f. 171, 
— , tit. tei inmclib<ltiii*cn ^iJtic. JSjuiii, I. *r, 17t. 
tJtcitcr» airbf ffir en. siccuif ju» Swftu. ttfi- Pta 

•Hilft, t!an^i^r.lf. 1, t'.iiitr. nm* 
CitiiKlcll«, GioT., riuli» Delle »II- ili^rMi.lit r.fl. 
Ul.iilrn. airt., «aiiBliuiipr tliulv'c .ml lUIucliiii^cnr 

ti^cic. 469. 

Olxntal. SIhO» M( «tl<fl[ut:dt y.! vci.ni iui. 1149. 
CIcBUB^ Gataif. da braviUniuaatlaa Taetlaa« fttibuadau 
iceaa ilb a a . lU. 

Clrraioal'Qaaiieaa. Ch., ^lodaa d'arebMojrle orlen- 

u!e, T. I. lie li»t 
lilcril.l, fl.. S'(tl'.-li^ Cf *U"I'' I l-i'librt IC. I^<. 
C«dek diplomalicu* Saxonue reL'i.if i^i'j. i>ta 

O. Itoflc a. Mbtrt «triaiiife. I t uuiit. l ü«-.. rirb< 

lltfBiibta »rr fNrtdfd'cn roit IKciti n u. 1JW>. 
Codas diplenalicui Silcaiar. Kl Vt.. '. UiluabcB tt« 

«laikcr* «amin». 1100. 

— _. II. Cl^.. f. Vrtt'.iiuct etjMbuib. 1703. 
iicrrt Icclrnfil. tt\ 

lirbn, (. iMiiMud' c;r J< r ir.it '.LliJ. 

<tgbit. ^cim.. f. V,iii,ic nt. aav, <t<i,liu, u bei SRditii-. 

li*iBa4 a. fftitif l'inct frreuiung tn ttt dkgtnwaiT. 

HS. 

öob". SSjj '. fifitr i. W. Ii., bd» Intrmdticnalt Vii. 

Tvi;rt*i. )''. 

ColleriuB de aul'jret eapaiMlc«. T. 4t. v. Briatk. 

■atat. Ed., Iwcal» da iMtaa clc. lam. Digitized by Google — » e 9 » P « r — r . .'rnlrcTM dl fl»< 
i.'t'.i.jD lir Ii SjidI-BmIMI 4* UM «t la 
p.ir Au^ Doxon. 
III» ci Borttm« Julii A(riteU« V«I.V. 
wt VII. iMäai», r«<««ll1« «1 Irail 

II». 

Cm»U*w»^ 1 I . 
-. • T»nii <1» 

Ccnmli ihcolofitf grtwM 

•U. Cuol U«c 
■'•r^a* jarU »uooin Editio 

ücceiTB. A«aiil. Frifdbeif. P. U.' 

C«»pi»» MltBll ' ■ ■ 

Vol. W, T EanadU MM «Mb. W^. 

&4a*t| 14M— ICTI. tT»<. c«n ». Cftvfiict. 7(M. 
4#tic**««t(aL r>.liirii/. c<i Suct eiu^tatg tm 3:it- 
iitfT »CT S«(cTTiuti<m 1. *t. l^tjrt. ern k*nt 

är«i. £bi4'. air.iiiliinf in tu ZliCium t<r SiiiMA''if*< 

Cmhl Joa., «. UhHM 
■■tinMi «4 itoiMiai 

Cnram. tu« tat. Jclunn Smc* 

SkMlt«. IM 

Cr1»iiB« i* Piian, 1« livre du rlxinin 4a toafCiludc, 
fbbb« pw Hob. Pütchtl. 362 

kalsaaa. t. S_ <t«nolM|f'ik( Kuni|« a. •raadit«. 
nr. t Mta Uafdwa «af t<m MtlMt Mr «ih^if«») 

- V, '. ttÄfii Um'*au auf Km #tHcl( 6cr mglii*. 

Umt^B itä Um <t<kiit( Nt giiiifei-ittn u. lattini« 
l*n •camajlil. 80«. 
— . HaM'B Nn •«M(l< Ni Vcrgl<i<t:<iit(n CrradK 
ffd^Hi«. C uttn nmmtltt\{lH Ylufilkt u. •cHll^• 
0»r. DU. 

Caq. Ed., «odci d'^plg'fkpliic Jaridiqu«. TU. 
taiM». II rat. fliuiuua u. 4t<i(aMn. MA. Cm^h. Wur., (*t<ir.t.)t Dir CtMidiK 

^K" Untün. 1. ifC I. fiiirn: M( 

^ItifltfBtcn (Bunt a. 
— , tic lltiiiiTii'1iJ:u '1 fd -llrrit : n:t:i W S i*ia t u. 

«. *. l2->.s. 
£»lirB. 8ifdKicwra»HCtc a. BitRtiilMm. 6. 

II*» em^ittftfr «c MBMHtMb tlW i wtoHi li w > 

|B VtTlin. IV. IMI. 
T<!»U. ^M.. tu S'rllftlmmfn im MiidiMürftenTatb 

rcR UÜS- I!»14. 
C«ictb>a wa 6dil(gil it. teioi t>iiM Jcbannct uab 

9Mli*»Sc4l. efii|M*fd. »N«. ••Bj.atMilL III. 
rif»M», f. Dt«a»ta a. Uai«««««». lai. 

lioara, Aav T. «aalas alMaki». 718. 

Tt JteatgiC ^tfl. 4ailil4liM a «aaattl^tiM lai- 

l«(< ven Vffbnftn a. 9tI'>>*'»tlHl(cn. STO. 
OtapcTrOO, Lud., 1e rOBi^r^« t;^^>phtqae loltr» 

■allonal de Vcmtr iSriri IS-)',,. 
rriWttt. ittt.. ta Pric an £ m^nciD« K. 74. 
rnliJntk. tu IAirni(nidi(. bt««. a«a Ht fdiwritn. 

jtgrill f.tfn ürniRiiffirn. I. Of, 80fa 

Dfeyfu»-Bf!>.^<, E^.». i><i, rMocaltoa Mmlla. im. 
fianlc. K.. iTiiiKiiLKij in »f« aM>| M I H | l nmU Wt 

9B<Stiiimtbt(-iuii|i lt. 1619. 
f 'CDfjii, ^11», Sibt» 11. b«T S8«fltB rct Nr fttilifdHn 

(tmM»»it. IM2. 
Cttli»(. 3)iU. *n Oyliaittaial «16 StüMlAMnng u. I. 6» a. Ilaa(«cs». 1631. 
M Hm adtlMca •rfAlftllceni in 
IB Hl 3atiSiMt(n. isn. ftrlftr. 2 Ifuf. I 2 50(1. - 1 S. Huf. 

'.'«1. 

£^t(>, ^<Tn.. gebannt« a Üattc. 1Gi23 

lUitt EtIl^aa^jra tu tn niffifd»(n ^C( 
•«rl. IITii. 

r . SttiMitl t(l ollni Z|i<ii«« tn CKck- 

Bwi^ 0.. fUjMik knaukof« III arMiof» Jetiki. 

th» I, II itVi. 

xiKcrrt«. 3ui., IL flsKT. Wb tnai« ln|«liiaUd)<< 

ScittibuA. sio. 
X^ij^M. IXckanarr. i. N« Citfnillkil. im. 
rvtrlsBf. brfib(c*flil4. »«( liHKB VaB> a. Jtnnl< 

tt-fmllti *rt Vitt. Cdikfca. t. f. C^Mbl, ?ul.. 

rriiHbtcN rjrütaaiM »tr u. JnmfMwMUK Cf« 

• e4iiicib>a((a. ICn. 

zz t c. liitttt», Mt Mmm Mr Mmrt« Mm tu 
ir^t afni »et Mmi tc lUtaf. wm 9. Mtl. aa- 

Cm». L. «Mka ja Ma VtMMyMhl »H «ai»«!. 1787. 
bMiM. Mb. btaia fMlMtfiT. OS. 

ttMttrt. Ihirti.. •icMjrbI. *frtnH''.tl ttn Xslttr 
t^*L U2X 

tirdi. 9 . tn ^tir licdiale u Cic ^UnunumiKrunj 
n' -»«. • Ttiii lt. l<juli. eituirifd'r eiutuii 'J. >■ 
■ti. 

(•rfi. S.. « «. «aall. MiaMli*« {«ifdHiaMa a. eta- 
tKB. X «tfi. 74k. 

r«iB(T. flb*„ H'*««*' •naMMitt. I. wWh. Ml. 

C^'^'dbttt. 9. tb<'*nii* II 9.intb(il«iii(. 9B, 
i '(Ct. A'ftjaiatu'n ii. ?l:-a Jli^inul. IMI. 
CtUft^ 9:.. f. «ftiineityiAt «itlMibtl. klH< VM 

C 8. f - ^att»t. 83*. 
t^BMUhl«*, kuaagaaad«; PaM.air. M«II.Wril 

Jm MM- lU«. 
I>«Mk«B. Thtit., d« ThMucsiU 810. 
Crrfnilci. iiu»frr«xt<*(. (tt^ »ciB Smia f. nirttt- 

ifAi^iti eirjA'rrjABB^ 0r. 3. ^. I, (. 0IM untc 

Tobn « (. etnittt, V.in. (fC. 9«abctlCB. 1322. 
tttmtt 9., m(i<iA<ntt iitttAvlcglt M 4«imaa«l« 

sWfiSe« l<T 0]Birn. Uli. 
r ilrt, lIKtf tir»ll|4«. S. ■ f'iur rr:i 'Di ntfcrt. 

n». 

r rrt.in. 3rt_ Wrr tn Itoirdbju rti rciiiiillKfcm 
Vfün .'fit i( 'H. 

.i Itusit im Ui*iit«nll>uiB i(. ISOO. 

It^Bflk. IIa ».. IM Mira ia »nt ftttiltta la Ht t^tt VtU-ttfiimtt». Vm., Sartkr u. Mb 9a»t. 179t. 

Du KrfiiK' d« Be«iifoarl, C, hiiloirc de Ch«rle« V!! 

T- 1 '^7. 

riibn. f. r.. f Wiii itr., aniilc Viltn-tflt in Mcni ll.Vi- 
UuiDoal, Alb., c( Jiilci Chablaio, Ic« r«r«nil<)uei de 

I* Glitt proptt. tr« paru» 1231. 
Cttrartiditr. «I. bttt iw MBlttbcn »n Untmld)i«> 

rolilif Im 3n»Bfil<(|hMtC OltcnM*. 437 
Zi&Kbrr. «<tnr., f. ••rtk'l Citklan« u. SakrftrII. llt 

\vm. 

— , «cttb« » 'ittiw. 167(1. 
rurmcB. iltuutiil, (. ral Ciiciiirbai. 1377. 
tütucn, eiun«, (. SlMK. <i m t-. Bi-jtlfdiHt'liiinfn. 
S52 

Cur«. 7c'., tu *au«il«. 1. ^t.. % tJHlt f. 

Nt «rilt'dur. Ii. I*. 814. 
— , (. ^n»lfudi ttr HiAlicliut. 844. It(<imav(r. Ornil. |<nffU(H4« ütaik ttf tllW||Wl. 

1. ft. 118*. 
i).:tarjt'(|^li.tt •n«Ht|M M ■«ll> V. ttftrtlM«. 

I. e». 1188. 

•»tri, •«•!■. Cai* •(f«a laai Ciaal. S. ML 461. 
«»nt»,«B«.. egiiir4l(a<»«8«fWtR»(«<flMitMlM(B 

ffMttittinm« »ai t»m MHailM, MW. 
Uder. «In. t:t üMairoiitMtt»^ 1.IMI. AM4(a> 

B. 3Rull(i;(b[c. 4X1. 
- . — . 2. «Ulli. «»min. B e<fa»lfhif IS-^ 
licdmaiin, !R. Zb.. nruttt «rv>>!. rüc o.iurnMii«n* 

fd)4itiiDc teimt B. B*if4n|. >• e^- iMS. 

— tic (tMnMBrtffdMH «fvanili itr film^iollliiiia 
Im iibxt tm. i^. 

V^itxt. 0rutr. B. Xail. dbiilHan P.inl(t Wjudi 3. Vi. 

2 tilfic II. 3t e^. I. WIhe. ITIX 
liblet*. Ii.. 4*<itiij< iUt Xeimlnit tcl ISct'.Oj ■. Oblnv 

vjitle. llul. 

Hilibrnt, ^im.. M< Ztcmvttr in altn u. nrii(t3<i>- 400. 
(li.tbctft. v-ttm.. )!ittt\ii) rri rHülBiif^ca UaMtfa^aBi*« 

mclb.'Kn. W 1, 2. 117. 
Elnbkrdi viu Karoli ini|icnlorlt ed. Alfr. Beider, 

1. «cinidnridicr eiiilMild)ä|. ^. 2. I»j8. 
Ulfttt. 8(iteltn, liegmtnr u. Vincuraiiii. 3S». 
lli<tabJil, t- 0<*d>idilt »et X4ltoii<ieieB<ai(. 711. 
at». O.. tHt «khiatcClaliftil. IIM. 

Eliw, hei levea «ta JohtBac» vso Tall«. Acad. 

pioefH-hrifi door H Gcrril Klejrn. 1067. 
t\i> **gt ok R<>»uiuu.lu C-if^. ci'ii ilui.JtllMag, 9!i 
Ell», H., V. (Iviilii K »cui. Ihit 999. 
lilitt. Vatis., Mt iifi!<mc(titiriijiiii(ii in Ctntfdilaiib. 

&T2. 

llaibeAn. Bti(»<.. Ballen »rr Stifut a. ll«l»(#BBtia. TB7. 

2. «all. IS«. 

— ttt Halutiriflfn'diafK!!. .viii JiiM't"'''" f''" *■ 

1 I. «Mb., Z'i. tut . ft.be v.mtwi;ii(itu(b ta .UiU jU. 

I «nlbirrclci«l< unc «ItlinclN^r ^uuiatje»<n rrn 
«u«jB Jigu. 7. 8i«f 9«. - I. «Hb.. *it*. 
2A 27, f. dJitbudi tit njlbtujlil. ^ta. »cn tM- 
mlldi. ?itr. II. 12 17S1.- 1. «Mk.. a.«irf.. nibf 

I t'in(bi"be<tf>i.'t.iiiir. itTfa. ccn CA<nf. 0. 9lif. 930. 
- I. «Mb. 29 <iii,. i. fcjntl'u.li Nt f'rt.iri». *it<. 
10. II. IMS. — 7 ?IMb , 1. Vti!.. f. taiitiri'itttl'ii.V 

I bet SltBctilvgU. (T*g. ren Jtcnii^iit. I. I. 9ui. 
Ml. —2.«»!».. 2-VI«!.. f. ^untirOiictMidi tit Hbjtaiii. 
f*«Bsiic N* «SununtriiM. (mI«, rrn »■ S, Biit* 
fttln. I. ?itf. '.<n. - Z UMb,. VIrf. 2 B. 6. I. tJiit' 
Dfiuctiiid) ^<t Vbotniarceiii'ü« Mf i<fljni(iitfiib4. Vid. 
I, 2 1711 — 2. «Mb. 3 viff.. i. i^ontnjiKibadi »«t 
abimir. «I*« rrn l'.CarL-uu. 1 t>r.. t.SM. Ittt. 
linci)riciia:i< tci iX(i];U3'i|virdi]<i ;(. ^it|. »M Sri. 

I ». ^latabfilf, f. •iMMtfUta. 211. 
•aitanii/liiala i^MUkMMIwM^ UW. l!n(tl. Kail, (. Jitanii Sauft. 16in 
i <ln«l(l, «b.. Ocrfiub ciiitt tiuiiii<dtluni««g( t itt' tu 

(niatrerirdKn nivrcntit^icte r<t ibMubtn iixir.tirb.2rc 

11 t<T itfrl'*fn *»^'(lt. 800 
i'Mii{(c»ru». (III tc'iifitj liir tcffrn. 1714. 
EuDodli, M*cet FBlielt, opara onala. IU««n«. Call. 

Haftel. lHß. 

iTbaiaBK. 9nM. I. AHM*! MM Ifr filam < 

' fiaAirll«. 
kirCmaan, f^raaa, f 
Ir«». IMI. 

Eidmian, Marl., v. Pteudoltiiac oralln fuBebrli. 970. 

Vibaiann. C*l<ii. I. Oilrtt'* ltNB«cltcn»a4k 679. I42S. 

Vttdileii, 9». R.. RjiutulAidiK e<i3Bfnicnr(BlfdiUaH. 
Ärttgelftl trn ^. edMaai u. «. t. «Hk Coleop- 
Un, 3. r«., 2. «»iki. t. IM. »Mt». »ra «»■. 
«niui. 1780. 

iiri^« «. V.. m tariMi« JMnH t WH M S«|R6 

179-i. 628. 

ärUutrraatM M k« kntf«» •Mhn. t. «W^ 
xwivrü üilttt Vl^hmt M. sRikittd. t «I.. 

1300. 

Utlrt, Iktetg. btulldl« IHtlibiittr toi nt Uiirii W« ittn 
«utfiaiid b<4 IRilirlalKif in ^cn ttr^iblun^rn btHlfdMt 
««(iti-tlfAriilKr. 1. Vir. stA 

litnun, Siv f. !P<iliii »nno lfi90 845. 

ämiifib, 4MtU(ii, i. code« diplemiilea* Saaoiila« i 
1380. 

HikUlnniL Me veai Dliiiftnnta iHl 

«fn »F. «^l^»rt. 322. 
^iittiiit, iKull. s.. (tiBidiung Ui Ml 

mMnc b<« Mminic* 901- 
Ertt*, G. F. Cerol-, «oaltru ed frattiim mioorum 

bltlorUm. 144«. 
Unai», i.. •r4auaatU »o Tai* eKt fiaaiciUiktn CaredK. 

MI. 

(tpHf . «».. »al tftxtukH** ««wik«tan«4i. 3. «Mk. 

«31. 

Orirr «an r. «(rbtt «. floiMH^ MmMi 

Ibtifpe »«» 8I«I««._ 

- — g_ Fabre d'Eavie«, 1., le diciioonaitc alUmaad eaii 
p«r l analyar ^l]rmolofrl<|u* dae bobm MMV» 

Tiduel de. 6<4)- 
Fabiiciu«, EraeMun, de arrhiteclnra (racca CBBI 

Ulioort rptKrapItirat. 912. 
KaroiniUi •ntit'ni naDOxriili prr u*o delle i 
Iii nio!n.,-ii nenlalina, pubbi d» K .Monari FaU.T. 

FaUucci, EuB., II Mai«M(t« e la Pealapoli dal Clar- 

daao. 1177. 
9Mlk IIB gmtmtBl »m •«dl». SM. 
aaakar »i<ii «»«rat •«fikutlt «rmmUn«. Utbtrr. ren 

m. s«u(i. IM 

Rttkan. «. 9.. f. tit Viitm tii iijilcrl efi^». 30ä. 
BrtM. All. e<iir^A( IUI a^rrncEiiitifetn flettnuBMr- 

faikung N. fljiiiiun«. IG21. 
SrIUebt lun CndBr'dakUAaai M 9nf- Or- Mat t|M. 

bbitctidit pea »er »M* iaiMNIlL linlllt fei 

euaiil'urA. 180. 
i^cftUiMi Ca X.VXI. •fRnalrtitammltin^ ^«« akfaaaal» 

mrmt tti tciiKiteii *(i(tt.tl». -j. ilutti-iimlNtrlat R. 

ejirfi<M.ii!i vrm IB<rcin iüt btfi Sc'ibiibK u. ÜJflbfl» 

lunri. 131«. 
flt jtrbaib. «nftlai. «ia VfraiAlBifi. 942. 
pif. n . ba« «t»irn(rtt(i Cfi vUr IK(ikaB«|«attc». IM. 
Bitf, Hrntl. ^lei» ten BikltAtn le. C'" 

Dutunt ven Hu*. «. U(d|lii|. 242: 
riaM, firad.. «Um Mtvtaaaaab paia. Ol. 

aM^flüi.. I. • 

rioot, Jalae, et Rofer (,m,mt—^ 
milluire eo Pt«««, eo tIM aas. 

ditiNi, f««tnb., ^ib«! 11 Ij:mat in ibriT Urtfiitunfi ffit 

Ubilffcpliie u ttuli ,; i'ii 
giidKt. 0<t^.. tit mtmlliAtn «bfiiO^IcIlf, tbit P((tUi> 

aiir^ti u. |jnbieitlb>ikefililit iBttirttlbuBg. 1297. 
i\\*<t, ^unt.. B. 9itbtBiaaB. «Ifi.. Aktt »al*l«ni(4« 

.CalilBMM' jStliBbtt B. a. S«ria(B) ea« »na MM- 

Makaai iai SMaataai |tt 9xn- K40. 
m**t, Carl, »k Manen a. ta tMKtltä. VI. 
RKikcr. Otie. VenKalial. btt «««itl »tr WOIMm. 41. 

;<ifi<ct.etii«eit. R. »., I. «dtiica. aat. »i%iki4 kit 

Cuiil fcftct Jtit»<t. 1327. 
AinMI, 3. 9.. tit OranbU»« »n (liHaMamH Im INOlti 

Itbtn. mt. 

Flafb, Joana, v. Hftythik Milaaii eanmalalefi qnaa 

»upcriuol. 1C2S. 
flldbrlj Itaiil. biF r^trrrlldirn lllTBnFla(ni brt <Nik<4' 

ftu'tuniittt. tJy' 
rtlniid. d . tti f-sn.-incltt .197. 
-, »IC 1>l'»rit Ci* ^»ticaielei». 307, 
8ll«HT. »i> Uli-it «ea «tia* a. 9iaNiB. SM. 
riariaaua, M., v. «tu MaiHiM SlMhaal lagto al 

Einerlei diKii. 8Mk 
Klri UBM flaalAt«. •an «Mfl«« Mm u ni ««II I. 

Ifll 1490. 
nenunr Ibnr., erttdlM. MI. 
«eibiicT. «Ib.. luWddUr.tk« «lM«.aüL IM». 

I. et. leiz. 

•ainMiMMA «kW »1 «. nXcini. liiii. kit 1 Digitized by Google VI — » f i P e r. — S»rtf<litiil<. tit, t<t Xfttrnmnte 18^. IM). 
Fortiwati opwm poMlc*. Rwans. Ftid. Lao. Bl 

Vattn §tkmi/ill*t^ im. 
Sraii. Stten., •!( GhMBica »—»Ii — iMdbMMluai. CauI, Pluiwcbc II. 3ctt(it>kgtnibnc im 

. WmUltfr. V02. 

Wntaim, Ed. A , the rticn of Willitin Rufui aad 

Ika mtceuioa of Hcjiry Uic fir>u IT.U. 
|ni. JIdii. Cic eitictidli ec« «mili^ca Ohtiti u X;<utidi- 
laa» iiRiti ttn Ic|t(n Ct«iiRai«lMBt|W)Uw. MK- 
rnav. Ed., UD ainbumiif HMnl ww ChwH« IX 

•iBwfiUL tU9. 
9mu(l. On i. VnMMiT CUMMI 
fMdaikia. 1. Kong ChriatlM 

btadige Bitve. 1022. 
ItlMl^ttii, iStt-.. »dl Collegiuai juridicagb 
— , V. curpu» )unfc canODici. &"0. 
Fritdnici. Kafl, blbllothcc« orieatalli cit. 6. iahH 
170«. 

grloiinMT, ^ul., lit UaUcBlfdKa C^auoita)«* M 

S^iitliuntKl«. 3. «(ft. W«. 
giifMidj, 3.. «(iiiljc IUI SrfdMiMt M StddiMMMM. 

Atura-...:. !>:■•' . '. vimmOlMrt fc fr l lMM lWtfMN'»' 

Piigil, A»to.,^^^lag|WMt «d T. IMI MknM 1. 

»rik. ♦«iiL. M f UMlMt. m 

»rMK*. fimi, »» — ■a U M W *» tinW«» WWiM». 

1270, 

Fiohweio, Eti«^., ^nbuiM tonieiHrara. 

Sicmmann, ut.. '.'lu-iatu «ui <t)<ntM,i;t( Ic* •ll4l***<>< 

%m lt. ^Munttu. i-<tt 1 SS». 

RbM, tnm. M* eairoai M UMaimiM, MB. 
9«nr, i.. f. Cdwtri. 3vlN Mrr. •■. naMMfr M«> 

^JU K. 711. 

(Citft nirranttt Wilpldicmiird) »dli^m u. 'eiiu .tin -''W 
liBlatlailir, M» 1. Uf «MBtaM «iktmir. MIX u^.ilrltfj *CLr^ r. t., (t\inft(** (BtJmoiJlil. 119. 
Uxhaid, M,, hittoire de la BalgUioa aa commence- 

du XVIII. •itcle. 310. 
(Bacridi. Kail. Ut metviatit im Vtta. 87. 
»mm. C. >. nJT»3u*. 3. (I.. «tlBlellBitg hl »al eta< 

tium Cit gialiflif. 21. 
«jttlftüufdt 9., a».ift.irn.i cUi e>tTiu* XuOiD«. 1(W6. 
(b.uidibju-ifiiiliii, lUufiiitif». t'tJg. JTii Ib. «limrUi. 

««I, tt.. MMku >n «rUUl^n tttiil. I. P^. TU. 

mimmum, «m«, •rtitiw t Niairfcttiättcn 

fe«nfifcaft «. Nr 0h»«tt(t«rt Ht emtn. U2. 
Gati«. Luiici, nulia, lus fonnaiioae, tuot vulcaiil e 

lerre luoii. 1M>4. 
•tbiiailx, v<im.. Ibbrln^iMic Xirdtcn^tfibidil«. X t^lfK. 

tts. •i(ic»tftfii. ffi. r.. {. «('«idtlt Ht larefUfikrn Ctadttn. 
•iBMIt Mnl., •cf*l4!( M WJ. Xrtogrt. l.MMk Uli. 
•iRMn« f. e»lnii|ii • unvoUcBKU Uitlntf«« MMiaat- 

»iiJtl (I MiinUcii. Mfajnildw CtuMm. 4.1t. 9. 
Gitlbaocr, Jiich., y. Sabril faiiulac. UL 
OiKdimaDn. (Billi.. tu «iugogif M Jekn («h. 
•4i>«iiu. *nfl., ÜtTil »ci Hurivvliiidirn (»ruaMtlftll' 

<di<i-lin. 1. Xb.. f. Uütn : tii ürrm u tit VtiMganj»- 

gtf(t< t<« tttlUt«. 42). 
M( Aitim a. Oif (*ti>c0unj«gii<t( •htl«« 438. 
•ifgti. *i. 0. V.. l>tt«oiitu|i«iitlfn. 9l<u bi«j. vcn 

Xarl Huk q. Vtiin« rüniirn. IV. 3.S2. 
Gadafror, FrM., «Uliaualra 4« l'atiana laMva 

fnMtiM «I da «MB a«t 4MmIm 4b K. n xV. 

alkia7 Fkic I. «1 
<l«rNrc. Xjrl, «tunrrifi «iit an'jiittt t<r tcatf^n 

tll'liii;^ tin Cutlljn, ;1. '."C , T. <.-<>t .:i77. 
itit'U .Aiic.'Uc. C^ulldi u. UiiicrtuitMinKin jui liM4tAu 

ret Pi)!imii*<B ¥iütfr. II. 1730. 
r. t. Qlili, '. miliidriii^t Jlliilitrd. ^. d a. II. &t7. 

MIH«. IMI. 
•raintaA. Raa. *.. »n •canal 4«al «utvig »gn 

•rlndi rrn Uaftdin. Z tb. I(r22. 
9o'llic « IPticft an i^i4U Tüll eifin l>rt,i. Ben flC.eii'i: 
2. «nfl.. b<at». vcn S^ilt. AMiit- 1. et. I3'>t 

— fütiuna a. ttaMcii. ttiMuun ««n tttm 

2. xk. faoo. 

— flauH. cta 9t«(ai<nl In t<t BrinCtn^iijun m.<\r.\ 
nra bt«g. »Oll K.t. ^ii\iint. 671. - 2 in 

— M| tt» ^ftlldjinjun. Jit tr(iijd:<t ii«i|ti!l i:f,i 
DO« Jjr. *4ci>irlc. 17S2. 

— M(in(l< ivä)t iiiiit (im iiftcn Ctacf ttiiu ?<Jii.( 
ITW K. krig. u. alialcTi «an miti. Vtiiuu. Ml. 

»amr. l IM«, lasa. ^ 

afcibc?.iliitiud!. «itj. ren 8uF. ««iMt ML 
WL'ilt:b,iU Wut. M( ^<|ll>«c «lIMMHUnalOT t(« 

I». .^.ibiliuiUdU. t. «ufL 284. 
Goc«, G««., *. PlauÜ Aululwii. 837. 
Occfec. Ilitct r.. I. Sfitlt dkjiiiin u. I<in< Jen. U2. 
•caMm». »a. ata «ir^Mai a. «4, (. •iiMm twt 

5. «Mk. wsr^ 

<BtatBi«fiiiiiii, turcräiMi», '. ^a# (Airii^md* trti».f. 
ttt«. S»7. 

Graf, Arluro, Roma uella mciuotia a nall« iminagi- 

aailoai del madla a*a. Vtl. I. Mw 
(Bravtntd, C, iill|)«aulnta ffmifvR*(lnriAittn|(n 

tti knilf4ra )l(ld;4rrR. ii. ScItdTarbin-OcriajIiand. 

1745. 

CrMf, A-, T. Gribrr, A , tl üi , leiicun TuiUun. 

Fair IV. '.9 
*[(jtr» i'ift am; fifrct Ijcibu:, allDutiiuntif.l;< U(b«t . . itii, »aa itoac. ^cfaiann. 1000. 

I •RtnaaM. 9m„ fUtmm. SN. 
^ f. Salikii« tttOtlnMBMB. ».9dbta. 86«. iSraiil. 
CrimiM timm IC. 1362. ..,.jrtt. OUm V.. (. Icitt u. UntcifudiHii(cii |g| 
f*i«lc ttt allAtiftlldKa «llnotut. BW. 
•tJCm, R.«(lar.. (.»tffitt. «Wkam» MfUM^IM« 

Witcncdit Ut thdtnvHat. W, 

— , ■triifiajcn tt* *nfllidi«ii ieclf»tcl'»n». 117*1 
flWj«!. ^u^lp.. i. l)^o(ll)(';!lJl)I^Hdl Mi 
•ddife. tl.. ibiuitFiütt ut v4||ifi4<n Stcjuvki« 
Wktttt. MI. 

•«ii<r. «ut. f. Bell«'« ■ ■i fu to rtW l CiMM n 

NC ednaalkt. IJM. 
<ii<ii«ict. ««iar.CaiKlu HM Mt mw ii^l H l l ii mi ww. 

1743. 

OtHtaiir, et. M* 9»cl(M-t<i'l»flidM<ff«$ «. au» ^r: 

OI<iki'l<bic IC. (iläuKtl. 315. 
Gftliar«_A.t a( A. Oieei', Initoa Tacitaui». Faac. 
IV« ««rin . <. «>i<rii>«4fil|rtl4m3««»a.Vil|ilm 

3jc.. fKccciifienrn u. vciniifdilc Miifllle. I. S|. fmtl M. •«tMl. t***- f- Maadxk AaTeairri- «IS. 

Ba t WÜH, i>a,>(irtinr. ni HinulI'icttfDuiiACii. tri*, «aa 
aU|. Cli(!tn. 41. Vut. I. r.ib-1. f^ciii.jlrgtj^llktt kit aftm'ii'.il'cii u. tcmaiufd'cn l'i'Kii. 2. t^. 1.11.2. 

iu{. m. 

. Vicf., f. Citn. fttlir. Utüf lii' if ttc tttmit- 

nMdtta u. »aMnidttn O^Kir. 2. ibC, 3. leicf. 1061. 

— cc« 3. •aikai9KnaNtt<fte«in«ni« ««aWn ailfoktll 
im tiuiftfHfiaailUMni XrU« 1870.71. SS3. 

— tcc «uctipiiroicn CrajKii. iMfg. ren ^miii, llifnl 
u. r. «Icftbritfll. XLIll Viif.. 1. «Mb.. (. Mttaiann it.. 
utuHf *»*4(*i« tfirtcudildi SiJJif» :t M)l. 

. XLllI. i!if'.. 2. Urili.. I- «<ri)fa. OT., «ctitl» 

t<i XicibciHUat». 2. ift. 'W. 
«0tidiid)tiju(U<ii ei. «BaDDibi. Wen kr«4. wn e. SUatt 

vtn Jlnrn.iu. V., I. Jlu<binwi|laV wtmt maa 

tlrni kanrli Galll. 921. 

— r,T •l'tiuinj Saifcicii u. i'ri.j;ttn((Mr*t *fk<»l». B.M., 
i n Cd ftfuiKt Ulli'. ipiL^i. 1. Itl, 1MB. 

ü^(ld!iit;«ic>n<ibcc. MC r<cuiii|<bcn. ttt 16. n. |7. Satr* 
buntcit«. 4. 91: X Kktk.. f. «immclrndi'*, ««i<t. tt. 
Vtiib. Blic^vlll^« ttMiiglfdvmn^i'dit 9((i!it4ini. MI. 

(Biliiitt, t.-it tcbc Vitt Cjlcnuiiij titl.lit u. f bn- 

lifi. 2:i'i. 

«Bcirttl'cSiJiiflit, iMBttiiiS)«. (Huiiul ait Vi-m 1. f c(. 

1*75 I 3. Jli. 316. 
Acgcr. ÜTtii.. Ctc Sluicniicf In Vibidiou. 1G29. 
9mh, Cito, I. UntaruAuttgoi «at »«ntfik<tt 9tM» u. 

IH»yi|»»tf. VOL lÄ — IX. 1419. - XI. 
•4(|f. Güi« V., m»ifn<(4t ec(«fttauua(ii lu Siiiiagi» 1424. 

— , fliiant Cdniftta. 6. Vc. ' tif{<ii 

•trmifdiM MifHI«. *• Ib. 1424. 
(Stimm. 3«c., I. UAtltctaiii. bcutf^trl. 
*iimm Jal.. ttx t*raiia» ^rf^ltfntl•r^ IB «Jttl tti SRaiai 

J. t:, ;.illij;t «l'wett-llklf. 1414. 

*iiirm, Wiib,. flcinitf a,l;ntiCK. *i». roll #ult. tin- 

tiit;«. fr. I. Z .'u."). 
— , •. ii'Siictbudj. t»mi*<4. 
•limm't Stlal tn *(ttn^(il l. iHU 944, 
Sali. Die «mtämtHit fm MMtilMiBi 

2 tb. 477. 

«tfuftt^f. '. tctiit flnt ®fi"t :*t« ventriaffiRt a.P. 
14IT. 

•rsllic. ^fcn., Mc «»riMut Ui (Btmkt. tU. 

t«4iuiiii«ic »rc •cfvbnitfifini. 1 f. NfM: tk 
Havrttut «tr Ocmkc 6M. 
•tvt'c, fljrl 3i.-bJniHl QaM. Std 
«riib. Siii'. M( (w w <i> i wKi H I»e Ctiliat M» C|t- 

n<fii<licn. .'>12. 
«lür.lMUTn. |r:M(it.(rul'tc (ibrr|l«Bil|ll. 
0TUIICCICT. i.. U;ll<ru4:ur.g(ii üNt btt ~ ~ 

atltiiluaa t<r «»libcfklarc. Uli. 
MB|itn.Cj,MiMi( *t t(|«iiMIHIMwM(«(*it. 

9k. I, 3 alT. 
Gu«ti(ka. Oll«Dit tlc, eip^rinicnla Bova ut voranlnr) 

Ma^dcbutgica i<i»,|. crii i .liTtnit. Il!i2 
ttumrlcwci. vutiv . Vtin-aliur ^iicbct aiil bffvnb. f <iüd. 

ftdtlljung tl» liftctt. tlnnaliMH^Mtditf«. lOJX. 
GUtrbock, B., al R. Tbofaaraaa, iiuHcai fkMMnini 
•I ««calHilartiaii hibaralcoran qua* ''^^ ««ar»i, I. ««I|tr« i<««ra«ttWt«|anlln>Hk«t. 10. 

— , «anlfütU Ut «fMn. 1448. 
^b<Tlotn, Cm itttr. Vutv.. Nc 

«Jni»rcid>i« Jaif.ri ic. 207. 
VJttiUiiM- *i;t ffitkt'iit.:f (ir-iifT 1?(t',-n.iUiilj|iliiiie 

Im Ccn iIchmi. 1 c I Siifcn im J'.u jdisuiiiiä'cii. IJIO. 
iidti. ttinfl, tu :)|alttiau|d>auant tca £aiDln, 0»(tk( 

V. «anant. I7&2. 
U^aatuM, Galt, da Gfacton» prfludi capiu ^ci'l. lllbr. r., 9<tiHu tiM. rcnVutn? fHtseJ. 148L 
Halm, Car, t. falalog-i» ti iiiri^m lilincnim elr. t4S- 
^ilm. Call, {il-cc tu f.idiku: ttt r«n jii|tBl i't 

lim»'*cifbfitcn «tb». 1«**. 
^alltiA. .^ci., f. tculii^c VcirfiniilKI 

UnN in eitktnbüittB. 1S72. 
^«BHl. C I. •i«0»a| ««a aariaa. «.. I*., 

aa» kfai •«♦(«« Ut miuf^ «Bt»ki«faak(. 
tan^buA ttt KtAiiflluT. vea yt(. tvm, i.th. 

r>c fJutlli«. 1. Vt . 2 f^Utt. 844. - H. t|b. ttt 

(jCiti^iucRlIiiuMrncii. 4. ft. IW. 

— e<i »rlanil. itti. reu «. Siktnl. B. iUf. 990. ^ 
Vi«f. 10. 11. lHa. 

—. tMtnyfei^iM. !■ tatnc'« «aikatta«. 1.<U(. m. 
■ H iüwm . tiluwi m ii l i» tfcLlla.R. 

~ tR MlMMfB 9<«ictn PtiiTk.mMilnlflBB.1. 

4fM. MB 9- Vuiiifj 2. (>^ . Dil flliiinnif K. 
ktan. »M 0, edioAairi. >4.^. 

— tci tl(nttiit<ii ZdcgTark«' itH- 3rtf*< 
4. 9t. 132. 

«iiittiiinrica. Mc atakifAca. Ht knia«!. eiMtaMd la 

1 lft2. 

ti»iti>ttiet1>iiA r«t Ck<ml(. tt*a. »ca ?abtnturj. 1. Ift.. 
1. «n*. 1S84. 

— Ur Winnalaglt (in{Mli|l. f*ttw»iu w. «tta. 
i^cn ■ Xiitnatll. I. Sk« I. Mtf. IM. 

— r«t tibatiitaI«(B»R« krt 9lla«}fm«t4t. fM|. »M 

« ä. »iiiftcin. 1. ?iei. aax - l^lcf. 1. 1 mi. 

— tri .IcuU'^K. «ntkicrtIcjK u ttbnflMll: tilg. HB 

«Uli ^ i,tt u. II 7. fic m 
VJurci 6.« c cfliil^c UniciiuAunjCB. Ii. u. 16.1k« 

»athuigci. ^MM.. Ht (tiafit^iu^c 0t|riff äsUa» K. 

1C21 . 

«at(. «II«. % C Rrtifrda a« «auf««. Onltt »m 

^anl f bJciu 144. 
i-atna.f. Sr. M.- IKtcilrcfciuiig (et jrtcibtiibcn Brclc^titr. 
»«• 2. 3abib III ttt Ml» SItik« a- lai »illelaUix. 

88'J. 

— . i. Icjic a. ltBl(r(uil>un««a j 
IMktn «iteiani. M. 

««ltl*lkR,«Ktf.< 

«SS. 

Ciariia. ncli ^cbT^Bdl Itt VaBmft4n(k(tlni. 1061. 
V'ila'.:.i't rr-1 9uc. tti acau («tnclA u. Ut MSMta. 
btti. vtB 'Xiiii iiiuft. 2. nafL etiittit »an 9te> 
{ IIB. IMH. 

— . biT arm« ^(iniiib. »tn ^. Said, (. aMnlMi 

l(tlMlirib<r Wi. 3. I2K1. 
— . «i<«etiu«. 4)tt«. rvn i. Vaal. f. «WaMMt Sab 

tib;n-ll)«r »ft. 2. Ii63. 
Cjilm^nn. r.. ^Jl i<|i(M{c Pciptittfciit («tfliti 
bni hu S> ui.'iij^ii, c ftintt lli>ltDKltlun,i. 
I llaitoiaiiB, FtUa, da aaiblo ■ccuodo. 441. 
tattaiaaB, CiiaVina. *iX rtaiifdK Xaltal«. •rta.BM 

»8>v. »an((. tSSI. 
j («ilmaitR. Wllb.. I. f-antKMHlfrt'nd! tir Bpclcjic. 9n. 
1 Ikteireirjii n i'i.i -i^iiibK a'.'i. 
1 ^ailni«. Ctii:. CurU. i n 9<irfikan(<n lUi ilMlitB 9*- 
idiidjK t<[ etati g.crtii). Ltk. MUw 
«aidbcu li. c. tic eaiir.ntartm ka> »»atOBMlNilill 
e«t4l|ttiit. teft 1 l»7. 

tUki*. «uft., i«il*ikfinli«t «MMtiak«. 1. tt. TW. 
awit. ti. «b., M< a«iM>iif(k(« •icaMm« im 

krulc. .'113. 

tauvt. Klcr., f vattmjnn tM te, ttt MBI 

B. bic t<riibiiiii. 1&93. 
— , (. et« Shancfanj« BrfikllBg. 746. 
I t^uTl. Vvinl, altaMid!« u. lumnllte JI(Uf4rlMlt(tt aaA 
Nu Criainalcii tm bitlild^n SRaftum cayltttx. tM. 
1-4. 6«. 

— . f. an9ti«ieai(4c eibll«ib<t. |r«<. •»« Silckt. Ctli|f<| 

«4^1. 9H4„ f. «talUtr iMHtiiitt M44f«aMit|. 

I Ittte tcitmiart. im 

' ^ii4|)e<<tf. MC. b»r tCillctlll^t^ tciitfdim Rftrftrnbln'et 
Vi»j. ci'ii tcini. 8iul(c. 3. 1. Stlt 1^7. 

VJti<titc.t-l'4 Ii.. MmiKii im Ctunt ISU^IbSk. MtM^uit 
teil t- Xicrctt. 1224. 

Va»jcC. ^cnc». eine ouUiiidic tl(lfl 

I eiletca 1« Buaktn'M. IXn. 
Hm^ iillM, b booMf« drmpin dus 1*4 

Ha«ct, L-, de talurnlo Litlnoruw *er»u I3ü8. 
Vitien, I. Itltiibi^ic lUtrcLliiib^n da.ilen. 

«cftici. att|. filllb.. t-il (univilr4< t(l«il(tt(dii bei »tAtn- 
mm M. 9.«Mk, kMtk. «m 4tMr.C*(M«it Od. 
RM., m utiiwitM *iwf 8(14* iMlin Of»* 
nl atn «i«»»» 9mcMB it. 1141. 
iMt^ 3. U ltlmT|t(^M*t «MMb Iktr «Bin». 

*. AKhlmedii op«n OBIBIb bIA dlS. 

«Mkcm««. 3ui.. »it 94it 0iMMak«it aattt 9a*t 

vnt mikrtn. lV>i. 
itt^ü. Xad f kr«»., Ut IBitKMfcailti inCtBtNn. TMk 

i-cii" Vlic. ftbtt V(ii|ttEic)t. 9J». 

tcindf. Ät.. f. iSiifhittt <Halttr»ei4i*le bft Ibittt. tt»^. 

*tiil, Ifcpi.. SSjiiiu. 2. iPr. I.Äfib. KiU. 
^<in<nT.inn. t<. r.. Iln» Cct V^i^angcnb»! b<4 Vfl|if<ttR 

tau Itt. !». 

tcinbc. ^Ih.. ^l( ^n:l■l^'tn ganilitUmB« IW. 
lleiiue. Rad., UiuKarka. Ikl. 
«(ikti'», €m.jpmAa •«■momtriB. >W9.MB MI. 
Mik«. II», 

«dfctt faMila «ilNw ITH. Digitized by Google YII ««ta. «d*!*«! »<t «»»Rf ven llrill*MM M nl 
M( ■»(«( dtit 1. «>». lom. 

~. 9biiir«<MAle MflMÄnk MM IMl- tfc«. 

i Ii ij«. 

^in«. n.. f. likjtna. V4iUV.»u. 3a taut« Cd Sxiitrt- 

»faaa. tt. ü.. »« «T(4«hi>ui« tct Ota|c In k(T S^tfo 
Int IM- 

— . M Mftf*( 9<li|Ma«t Xt 9dtni Mr wNnK 

9l*af :'(!<. B. 
««114. «ar.. M« »»iMi «nl In filMt U|toiir4m 

tet»tJ;!unj 1319. 
Hhci, Clurl», «. Souu, nirlia^i de cticut iaturaL 

tin. 

{»ciwii. Q.. tit ^nioKin«»! Hn «4t icnaiiiii<it>(« 

«isl. HI9. 

:»iai<:ili. «rrt':. |jtfintf*t Mtfc «II (itetit gtCB' t 

©.■;t™ r ! u tl'h ^. f«. Oflfm^nn. 1191. 
<•,■ Hat '1 .1 1 !. r, tn . Uj.i- tinfi W,ll|t''(ti<()U. V>s. 
HrfGo de VillefiMtc, A . cl Ii. ThMcBtl, cuheU i'o- 

cvIntM romsiu. T. I. 13K. 
crrUmt. •. ».. «IMtiu« 235. 
B<no(, Auf. 8Wi mIUmImiHm. IUI. 
«iTiff. <ic. m m i u m» alt Mt 

aus«. 3. 

t.Mitie. U« 
«TV 9-. ^imiiA^ »Wik t« MiUiH. lOM, 
BMTchii MUmH tm mM tt uA MM m 

^Icfeonii* ad. Joaaa. rhc B. tfln. 

tnacnr. l( . >'CimtI> »«n ^.ittmann. !)S7. 

tnttctj fttr. i'.tii tu i«*r;ii'. n't;niiM.ic ^lI ir»;c> 

cMiUscia« Mt :K(tbl*g((it tica tmlitin ttm i^nnloxii 

iUJ,'. Bitt -tinitm. MS. 
«il<ttl^^ Mm. 3Hw«, 94[l(t nnt SInifdKa. Vt., 

f. rcü.n j«ti(ca>iicn «. 3«i«<>i<1fl'6<«- ''Cft 
3<il«rarii<ii ■- BtitlcimTi'iH. TH. 

{ca an ViXntfii |(. &l. 

tittal. (:»iii4«A-ricutitfit>( AtidiKbln. 4iH- **" 
9. I^vrou «6t. 
^tiA't 4ft>tftA]|iigrc (<a(b(T-lldt«lM|. VI Ck, IBM— 

ftcrf rrn ätt*. ^jupl. fl.'i. 
— fllif'n?tM..n "it.'t e»c f'ad> t<n taI^)abt^d:<^ Sei» 
,f;aain«n 1">"«— 1>>8" ciiitIcnciKn t!üd)C( VI. 
friii» r:ii i'.- ^.:lt;■!ll^^L Mt. 

|cla •(IM M. 1362. 
f. Mm. «Hl.. (MMR «Mtai. m 
»mWM. «ml »«I Jnt4(m«i Mr «ülMUi 

tftaitni in rfimikijn». 3.«». IMHM* t.Mf|. 

ui. 

tt»t. *^ tu CsiuRatir. 1U4. 

>. H. R., wiBiitiiev g^D^alcgiquet de* 
^nritrai rcrnaol ea Kurupc depult le 
CMMMMMSt dB Itf. tUd*. Ire wuje. tOS. 
»«fMm. CnMia K. 781. 
*Rtc(. «bH*^ L ««Ict*». «IlT. t... OttidiK. 748. 
Hit'otiae haa(BricM_lbMatJmMBttcL fjin L_8trij 

1 tce». » vilA " Ä- - - - - — iL nn L Bcnp- 
1 H(to tl barici , int.. rjruc<ii|(* »Mtcl. 
Brat. I.W. )■ ttffn: M« 
tkrtm itflitt. T3. 
— . rir «rilf flrmm «rrvbrirn «Mit. 4L 

rti; Cfluc. SUinct. 73. 
tt^'r'iiut, »tac emtitn ^l^e^ fl<rtrfntunj( HiIUUtic 

«B«. C M* (. baftr. 3ii>MMrk>MMMuBl ic. 

tmußtm. m. 

tma. CM»».. «ittIhtfAMMM!. t 9t. NW. 

t«i««m. §Tjn(i#fj. ^3l Ot.iftlircfni im fllKrtbuar. 

C*1(t, iffBil. r . I tu flaU'Bii' r< Stiiii.1, e<t 9urb<i 
fr; 11 Uli*. 

- 4>-»i atnisii VI ISK— IS23. TM. 

^fMit. Xeet.. i. aii»Bi||ua»i|«k( U:b(i«c)!uita trr 1lic> 

«Hlra •trcM'l tMl ttt^MI. lOOO. 
^wum. 9Bt„ tit nalMMc ••tM^uni )ubi ^Hnca 

^tv'tTt auf nnivnfllU. STIL 
il<.<irr. Alfi , * iiMd« MaiMls awlailna«« tMtt* 

AMlanMn. IM& 
— . VVMMtf. '0'3^. 

— ! V. CMtardi «iia KaroN impcralmh. IBft, 
— , ( L«s »alle* etc. j?» 

• Xithudi hUlaiiaraib llbti IV. !UK. 

V. Taciti da ori^nr et &Ua Cermunoruiu lit>ei 

- I artiaiaan'.ferc »<ü*erf4ia». 4, 67a. 958. Ii4i. 
MMr «ctRigc |B ttrMttku tH tim^id^a^ tttt' 

a. UrintaA »■ M8v 

t.-im. SB. * . ' «rftbt'l S.«!*. 1?«S. 

^.aiEe«", sfuftr. C fdir-H' i"! Jahiib<i!fi!tiH. 211. 

tdllcs. a.. rjf Uruiucliun; Ct» i<4ttlu*. i. ib. l.MKt. 

ir 

Sti'i r-. 3. ediXMiiili ■. f«iM SoMialU 
aal »■ eMaM»t|im***fUa. 
— . i afAMtoifaB. 317. 

- t. «araarrlMc rrr «i«M#t||raCil»afi. Wt. 
—. : Mtttf*< 3<l|. B. eiRiihMn. 

^:|««a«. « , B. «t. 3«*iH. tafiM nt SlfHnlt M» 
SB^owatOL 1518. 

tun» f» m i i » i>i w iii mi ii i m •«■it ■. »■». <>t*g. »rn Scf. dhwannr, '!< r v'atM n. ' tv't. 
Jo, 

ß^l4(lf at»«r4vl»lfd)< ttliariiftirkilt« füt Sdiulc b. ^\it. 

eiOn. 3.«(rf. 10. 
^cnKT** C»»iT<< ven ^h. ^lat. Vei. IlWraif tri rrStn 

<lj#aa*» nm J. I7N1. mH dinlelning n'n VtxSi. 
luu«. 1427. 

Vi'numrr. Ii. f.. tte SiinbriBiuta ((( VtMl mli Wfiit. 

n,tt auf Ml Mtt tu 9lm$tmm w. Nti 
Hummel. i^ri(. M( aradlOI I. Itct <l N» lli m fir M( 

duIiuiAcfdildiu. 6. 
— . tu fraHtifitw 9Mn m. CmAta. L C Mm: 

»I« erBiiifii tu* flm 0ilf«bn( fit Ml dtliurir' 

i^bidii«. G. 

<Bini». 9t<» <DlaBnl|B«ttal|Mr0llMlWtllc •««•>!. 

«oK u. ««(f. 1427. 
Mnin«(i.a(k, MC Mn«|( tf» Ii CMlMlW. «■. 

Hopf. Jal««, t. ■ M >M« mm i n tMni 4» tnlUt, «ic. 

144. _ 
9«i'lit'3ti)ln. fibrr »i< WaBlllMt M •«Wt- 

fti-ft» auf «ihrungcn. 769. 
inrni. ÜB»., CffitiJMt rcn Äranffiirt .i. TO. J. Safl. 
1417. 

Uor«t, L , LaTiiita» XV11-.\.VV1 u. Uexakiel. 1097. 
^nftnann. f. SaTMUf« trjcnCtnfamnilBiM tc 1077. 
171». 

itvnrl^ W. im trbtr ran tri tünftlidKn UBlrmcAaBg 

ttx 6dii>ana<i1^a>t. Ui. 
taitt. Alf., tu itniHttuBg tet ivcititdicn ttnlifiua tt\ 

i^cdiftiftci Snini u. CtVca l(. 1776 
— . StallbUi crn 9(<tuittlR| MM 34(rb r»n Ulatitt, 960. 
«iila4Ub<«aB. S4««». »~ l«l Miufdic «aitl iur 3<il (M. «ntlt. ClOini «M »fi« dafiif^ra Sll«rl|nm. 

1 e. I7R8. 

vu^c reu Mi-nlfeil. vif,), isni ^i. 8. Oadcmca. 4T9. 

cnitfl. üTutx.. ^lalsn u. SilnBlflaB. Ml. 

«aniii«. jur eBaia l c u M U M« M» < l l< l ll llh ill < t M W 

u. ütci CK cenliuittH Bt Wl tl Ml MT M»im M «Wa< 

rranrbriKti IMt. 
Hantar, W. Iba laHrill MMllMr af bdta. VoL 

1—5. 14,S. 

dutb, (trnK. Kleta »«a fMiinnt an ttt Dttt b. üm' 

itbuiiii. I7SS. 
früitri'«, e<mcn. abioatt Mt MaM tiaaicnaa. 0taib. 

tm 9. CAlrünarr. S38. 
itain. S. oUarmrlBt atnAlKaai ia tU SI<lur«lfrB< 

fdiafun. rtuilifer «uLuht a»B DtUt Citaitt. IS&2. 
tareike'ditcibl. (tutf^i«, Mi. »on Sirl. r. ffidbo«. 

V.. (. (Ifiitt, tu., tit ll|Uiicl4l{4« «wcitrbiinAt Idville, H, d', te luai^chal Hu^-cioi], Tome I. So. 
31g. . 3<lt|k>BiBini UfeM AuBlt lui» ÜUbIUii ta Vtx- 

tiaBdCRbdt. 406. 

Snama-eteiBtti. tUHtMt, M8(HaIUC M Ctt> 
Hl». 634. 

3n«»lt, IMMW •vtaL «HL NR «Mk.€4rtMf. 

132«. 

3tmtr «tcT.i f. M( Wrmr.ibrl «aidttdlKi^niVIL M. 
3>I.UL. fi'.ii-. t E,im:ri:uiia IclKn | I II HM| I II M l*l*' 
i^iiiltu. 4—9. UM. 

MI |{>Nlbliai Kl filier e^- — 

|Uil»t«r« fJBMilMMMr !■ late 3J^CIlu■^J. Itacci» r.. i. i>j,t'(r. Cjr. ii. 3.. Älcca pciv 

HäiattB. 1. ib. H^.l. 
Jacob. C. A.. ft. * inaiiual uf fliudu p.inllirikii.t. 713 
3a<»»i«. ^ 3s. ylaaiautK iätf.t. 1.9*. ^if«. afa 

94ca»(c«. «Mit. *mlMi*IMbBtf«(t AtHitKiMk ttM. 

I. «albi'kr. 1 «ilftr. IU7. 
3ia(r. Stnft. CucvlnarBl |B »tt •MA« M( lUtflB 

Vanrcn ii. »rt UtfrruBi br4 IBrdifeM. Sta. 
3^a<i. <B«ft.. f. 8n(Bn(Titit bn 9(alBn*ifftnfdi.ifl(ii. 993. 

Ii4> Ii*.. 1741. 
»«tc. trrau. HalcAMaut* Kt Mrnjadii. 1103. 
.xj((tt. O. tu •«««•MI Hl traratn. 1197. 
3}ka. toB*. Mr AranMlM *** t«(caM«(atl« ■. ibtc 

erciamn« tOt Mr tbtorriii.l^r iSMHit; MIT. 
Jabrbu* m Unintuiijfn MB «. •idf««! u. 

•.flantti. 17. 34litg. >>bB. 
9«tttiMrMI Mit »ic «(iftunarB uat f erllMtlc iai 
»Mt »n 0»lit«lMi«gu. iKib. r«B 3b1. Hl««!. 10. 3jhc«4n«. «rt«*l f. ». 3. wm im 
— . ^iKi:«4tf»rt. f. iWk M.aM9.Wit. 

1-4. S67. 

,\jiiBafit<, 'M . t\t rnrp|>i<fil)C 9aumirca<n.3iibiifli'<< '■< 

mit tiH'ttt. ^laitüdfllgung tit Cbrnbeiiw». 77'j. 
3a«ltBlitr. M< gifaittmK friamndK Vtirfaiur. 1198. 
JjHNiR) A.. V. RaasMau, J. J., baraaal« laMIU. VHb. 
3««|iB. Si«!*.. SfldMltr M rcuti^n SiiM frii um 

Rafgan« br« KitlrKlitrl. V^ 1—3. 66:!, 
3aBfrt. Qarl, üHt tu diroiuMciiiibi <*<!ijnMiiii,i ti* 

etrffc* ia MB «yliitaii SrOidiUB 9pltian'*i>. diifctn- 

baib im. 
3rlmtf. ««f n, Mt y<|H MR Mr I ml lMIl WRMm in. 

14S2. 

3<ni<ii« 3. 9** Mt «üMffi ft Rii Ht lt Ihr Icffml imt* 

Mn K. tros. 

3niifit. fti., tu flibcMrmrbJlltNiflr in ttt 9»i1bvtrti>. 

»lnb><fe.iit ^(! $ta.iiiF. IM4 
3(B|i*. Rlfi., V<n^ &b(M^Miagii^^>Bi«iar(4aa4 Jd'f'i (( (. Vrl^ti. ■., u. 3.. Hr b»Bl(*fn »oif#na ti<ii 

ti: -iirM^iir«. JUS. 
Joai^imlibal. t- Rnn«8t>UBg brt CiffrirniMI' a. 3»U' 

aTaitrdniuag aaf t«c algnada« tlK»tU Itt Rl4«tRiC 

l Rufl. *rarli. wn t. Kalani. 2lo. 
Jotiinii Giizaei deKripÜo lubülae muii.Vi et Anerrean- 

iru Ret Eu^. Abel. 806. 
3rM fint.. cftc ittdiir brt RIbil in Ca ikuikii ^tlla> 

ievhu. I.W. Itel. 
3Bl)arR nJ;iR. cifj. rcn K»tl tfnarl. 18& 
JaUf, JbL, 8. VubouaBirti alc 1746. 
3fMiRl, «Mi Mt «Mllliat. IL H4Mt(«|l w. Mh« 

•. eaBanflNft. r. niiitlfirA« CUlRlH. «. ItL »• 
tli'iiJl, (IbiiAiiiii tttcttfitr» Maut. ÜB. 
liitg, Jouloci. vili I.. Acli Seiaal T nntM tfi t M H 

praefc<l) |<riielLrin. ti'Zt. 

Snt^ 3iiL. Mr rcBianlf^ Saatl^ftra tt* tdmittcB 

■H»r». i<nw. 
3BBa. Jlait Snit. «viln Mt «iM«M*«nül«*lit. StS. 
JuilTaUni DoealUa «M^ «4. & K, IiahMM • UrcW» 

üial. im. »»lt. Olt», (. aatiMb^lic Xaaank ttt »tifilwitiM 

»litt«! it* IS, ■. i«.Mt|nNn*. 1147. 
«ailft. Jtarl. (tRR|ip*MM«N4 IR MM* M«U tt.S 

u. a. 61. 

It.il.tbrrg, 3rf. r., nidii rilit ii? <?!o-l^^n♦^r^<llnlni^: k. Saknbtt. daiil. tU CttllBt Mi dlancivflutita. 474. 
Jiagfca. Oll«. Mimi« «MMiMr 
Kaimn. eiJlMitf. IttBtMtNR IBt Ml diM . . . 
«MMlMlil tt.^ »M «. 
... — — ...jtfü MR SiiIh8 r« Mt 9R0ri* 

filivB in PrutfdiUn». tSItb 
tant « Jtritil bri triacn 9atm 

^u«t (trbmaiiB. tiäS. 
— SlrflriioiirB tut Rnibnt«Isg<c. (rtg. »tn Vran« 

frtaunn. 1&4I. 
<.iBtcA, Cl«iii«al. ti< acof »IltanlfdMn euaiaitB. UtMi« 

iiaatR Mii IMvI. MmrM». 1644. _ 
««riC a«ri. »r»n4IU» »aa 6(tlCatl «.Sayf. ö- 97. 
Mivn. V. t . I flMriirr. 1.. brMlIM«* e»MlNlariaai. 
1281. 

Kit'itft, «aa* tvn, tu abcntllnllM« «aHlil M*iHt 

Rdiiarrt aiil lit(ciir. tKitttfidil auf C<uti4lM*. Sil. 
tail. (lriMIil^4. *u*a<»ibitc miiu:ti1idK C«ilfln. Mit 

tlvldniitü aen v. »albAiittn. 9U. 
«aiimiwn Riiila. IRll riUul. Seil. vi*g. ««R «.«Ria 

titi« u. 3. R. Xaurm. itft 1. 683. 
Äiiflnn. ffcrc , lb<mc tix idiarniguagm B. <Mm«> 

luujtn tib<( tic kiicftudlal. 117. . 
AalAlsg. tHulti.. tu pari'ci eiltaulftraung MB Wm 

««i«Mhm. Mk«mt. tu 16. 33bib III bfUlMir 
earadl«. Mi- aas (bcpb. SHi'uf jn^ 616. 

ItaufmaBa. Vtat., Rlbti^l CCiicr. 96. 

jtaulcn. flT|.. ttiaUituii^ in lie iKtligc etilfl allen b. 
Bfura trftamiat«. 2. ^UtU. t. RWti. V" 

itaurtrt. 3. R.. I'. Xattrn ran Sinfa- Mi — , I. CIvmvia B. UaMtarat. 1631. 

«Auvni u. IMivicIt. (. Olaaivia b. ttM|»|«l- . 

A<tri«nr( l(. ^t4(. »la Ii aurtlBl B. «. «WM. IMt. IlHli. SJU0IR Äaw r.T.i. * . Oalrat »Eiltfl. 'J27. 
Äddfttin, t).. rüf jgPiil*« »lurtiit. b. SjuiiKluiit, «~-. 
JIrbi. (k.. ii>riili«lc tri StctboMi b<* »luit^rn iB«i(»> 

t4ulBniiiri«lil. 4.«». IMfc. _ . _ ^ 
Jtcii «II». B.MtMit, 9ttt^. 0iteMR.9m tai 3a|K 
ieu6. 611 

XfUtt. Vata . MC «((Htrfoimallin M SlHIiflR R> MI 
«itbritMl«. l-t». »4&. 

«c lUbtt, «.. (.«MeatnntufeMtaiiRtnlMbx. ML 
ütrn. BMRi. Mtl «laMMMMr M« mt«kf» «aR«. 

1711. 

«RRia. «üw., •lamaAfli MB nntciiMilta aill MR 

^RfilB a. •attinlrn. TM. 
— . f. ^auirr.rdit'l. 8.. Sruttn Im OlilBt UM. 
«in«TI. Miib.. ei^ulrojaratu* ttx tiaMl « R W U l. Ctat 

I. l 472. - Vtci.Z. I. 1511. 
Xifilinü ?(-. >. Uiiiitmdiunjtii, rbilctcgifdir. ixtn. fjn 

C. u. 'W 1-. EiUracinll.aKi^atBtotlf. 4. (). .V. 
««atln MB Xasblpdi. 3. C« «lU W«l la Otiiüjai. 

H9 

«ialrl |ua.. •ettfr. f. ««Alf« «ctaanlHl tUut tt/Uf 

iPitfie «duifint. Jl" 
ffirKtibrr«. S J'^i:. " Uim. 61*». 
Riidib*!!. Rtfi,. ci)uij,ci}i\tdtbu. 1^82. 
— tbürin^tn tet V(iiriiii:uienlaut. 1471; 
JtiiifcBrr. St.. titbil. MI. 

HtMtact. tt.. «aarbuii r<i ül.tifeiiNillldMft t«f Kiürn« 
IdMftltiMi URb viati l'.tcT «BrunbUge. 1411. 

Rlafflrrt. mllliliildir. ic« 3n- n. ilaMaaM«. «M^MB 
» V. Vtixrit. Ml »—II. SB. 

AUiil. m.. «irii.)iMUiig<B u. Vlri«M|M|BI |R MM 
»Tilaaia Iridaccaran. 15S4. 

«laaatl, «M iMii. BiinMatwrta u. 104». 

fliMiwR. Ottv, «iRürahM« •rii^iiaRacM. 96. 

«Irin. <>ftm . rlnin'.tr ifc»jtarMr. 0. Klan. u. 

D. 59. Ibcicf c t i'ir« u. lijt njjni(.tr* i(<bcn. 9*i. 
JlUta, tcra-, u. C. A'iib. Jbii»». M« tfttr u. (bi et- 

gaiiiKbr« tecbra. Ob. 1, 2. 'SM. 
XIctn, ^la. 3., «UiroKint Kuiiiungllunec x 1.1Si>. 
«KlBvaNl, Hat., II«« iB Stn a. «tit. Vitf. 1, 1 1*1. 

— Mtf.S— IM. 
atnUh. M« »MBi«IH«ii)cii VililiBtaBi |«ai fuMlgea 

«MfitaM. 6<tCTrcbJU<t u. Srinriü. 147A. 
Mflf, ««■•. tHrlb u. l»dbtuiij. I2«2. 
KlävB. Bandrlli Carril, >. bei vaa JobuBB* vau 
Tallt Ami " — Digitized by Google vin ■•Mla 
— 'in M. 1% igrtt« tOmlt. Clstrrat Clnilul a. Mt r^ailf^c «mitttllltf. 

im. 

Kiitvtt, Ulk.. ^(C Ciicf au Cic Acfloffci. I34A. 
Jtluilbctn, ÜUj.. f. Ru* ttm [fintitSitiUUiKn 9ti±'.:ixi< 

t. SBeftinrtetft «. 886. 
Xluac. ntu«i.. tt«ncl»(t44<« Bd«lirlw6 t(t tciitjdicn 

CttiiN. I. tief. 80B. 
Kntivv. V<(ut »«B 3t*Mt»>Mit|UllM xu *n aMlmn) 

(. jtici(ii-»tiipflc|t <■ CMitiMi im. im 

«nr»uu(k. «u«». I. fattÜMfil (Ol M SratMt 

SaMintt. 1111. 
ttMT, 8td»li.. «ruiitfriaaflai t« 

ltiiur»{rtiiifiif^it. 101. 
— . 84ic»«nb4n<i « «tKfuitotletrt. IIHL 

f. et^iiui, 3.. u. X.. (IC e^ilt H Ml laNm 
tt(Mkdkii»(ini». 2.11). SS. 

«mW»! itta. im. 

— jtici'-. mciic lleinc pblloICjiil'ftt dllillt». 4rt(. 

AellfT. «mtil lun. k. C». f>M(l. I. 9». OmI 

latim«. iltt. 
tM«. Ku"' <» «(»n«»!««». 607, 
lUMIM. « . Ht iltlRtf4«m Btfff 
iSÜftrl. t., 1. Jt. «. a(M«c. Mc titl . 

f&r »ircRtttt AiNA. l e. «<ii»tai| »tt IlttHtn 

IiltJtarWt. «rl«. «m X. 8. 3cK4(. 4.9h. 

juibiijur(ti. (Ott.. t*t t^imt. sa _ 

Kein. Siilb-, »■< Xit4t Mt k. (iliftktik (u SRjithitj 

ibr<n Xnnfl> ic.<CcRlnll>iil- 1301. 
Kölbinr, tMf., t. KU* ncm ok ÜMMaaMta. 871. 

Scfctmaiicn. 41. 

Jtfuiitt, 'ii.. über »IC «OK »n mWMM Inma 

iAlRfeiMWOC. 1418. 
Mmuii, fwL Mt imli*« «(mitMttfRAlm ». i. Ccc. 
■ ISn In lim tanlRickaiffni. ICB. 
XaHntr. <t<cl, Mt g(««r«tr4« dnlivitfditii« (er Slu^c- 

Ibittt. I38S. 

KoBU Chri»li»n den Tjerdf» eifohindige Br«vf, 
uil|;irra »d) C I Dn og I.A. hriderifi». H. 

2 og 3. \an. 
XM« 3.. vnMaHMt 

:rfrtb c^t nKntfllMM _ _ _ 

SLoKtf «u|t. f. »mU0ü8^ f^MliiilfM cwn- 

giltrncntfAI. MUk 
gtntit von ^Hitl^iuancn. Mt Xlntf« Stfu. ^tl^t'. 

««II Xarl XMinMrfrr. 
«erfütlii. maa». Mt «(«wh«««!«». WU. _ _ 
«m. ?. «■. ««(«I^tt Mt lii l lia fl lWiw^lMN. 

2. «lb«1|. 1143. 
— , ^t^ •<'fc*(fr! von p»T tBtct«Tk<t<i<Oiiut H. ttm 

iBttfuDc Ii. u iitiut'( ^ Xtiitt. 12. Pu4. f. »elica 

•«(ikiÄtt ^cl ticacni^lfiiittn MtaH. i. M. 3. Vbik. 

«raiTf . ntm. •piiit.. g<k«Mlli «Min- «Ml»- 

Mll *>. •tttn. Wn. 
Xfntc. tat.. Itifi t!t «bl<ta)Ci»U(T. IlM. 
Xatai»« fll tie .^■l«c^^. t. Btt. 1 Srurrc £. Ci'- 

MiMt. 3*k. Str.. ttx ItmKlbJU Mr rcr*ttfin.1itn n. 
•tc «^ItAtu Aoi IE. 94. 

Jtoffcl, 9: Uiti((fud>uRjita Ute tu Siiulimi ■. I 

eMliuiglvratMit. Hk 
Xi)fllin. Xail. (. ««»ctltr. <WWt»>«»i ri l Wt n 

•Jibilffotbir. 236. 
XWin. V. 1. :icf(vbint fM|. MI. 
Xdllin. Jul. «uib«!'* 9cb<li. 4M. 
XiiU. eiiiMtii {«t <B«fd|<*tt tt» almi n((Hfl!n. 

L 3W» 

Xtjii ^ . u. ^. ?ARMf, bat Stiunaluiit in S»cl n. 

911» IC. 9«}. I 
Xiau«. Bt. X., <i»iiitrrallllf4e X^btUtn tut dHilUMicii 

XBiittiitidiiditt. «14. 
— , (. «f.U-*rKptU'r4Mc ttt 4ri|lli*(n SlttHbünnr. 1 j05. 
Xrauft. 8t. 0.. I. Miitmitotr«' ant CdleU e^mt^lif bei 

zriumt. 

Xcj«rt. %t, Zfeceilt Nr firtifodi nnrnMIifetn {bdutcibtn 

.<uf Anint rtr nitmanii'(<)giR tlittarmnil. t02S. 
»xiH, »tiTii. «^u^^tltl btt i'bo>"i(. 117. 
_. intuwii tir *b!irf II. oHroiiemifdKn •<v|uvk>f f- 

ÜRlIIClfltltlltr: 471 

Xrtiild. M«. I .idw. J-;iliutr.C;djt«nae« N» e*ftnitt. 71S. 
XiftMmaT. fi^i^üttc »oHBtane Wr «ffditlUMH 9»(tt- 

Vit ifnlfitiinj reu Jiil, ll^e^t^^f^3. ll'iS. 
Ilrl(4 f(r rnitiai.frjim'iul't, '-STiTl 'Ktruy r.m ;,:r 

rricatjfitKtlliiben Kblbolung Ct« 4Aic|Kn ti»(DC[.^f 

n.\t<t. 2. I». ft. U-U. itl. 
Ai<«r'T. am.. bi( tetMiill ta Ulm Mail** k. Mr- 

grUtOI. 1560. . « 

XiMi«« *. iKax^ta».fiun. •raaltll in 
«ffibiitte mit McntcttT IlMMl «af 

«OcTatiiiriiRtr 4 «ftb. 128. 
XrlÄc, fimc , i<cinuniMum M 

InNc bii Ci'tiJliiinlKb't. 73S. 
Xraltttbtr«. a. St. 0., Mt 'l*<^tul■■| 

flkibcbt fiir bit •loI^K. I. befm 

fl»lo«t(4( «erlii^e. 1. 831. 
~. B«ralculi<Rb.pk*|ii>lv«ifdK Vettrigc. oSl. 
XiafMiifll, « . ttHt ««uutBcibtiui«. MO. 
ttWc Im. IMt Ma iMMMiM jibMm Mi ««(blMa u- b«t «Ntiiftn Wi(fctan) in btr mpbrrtitii Tliwirglt. 
1140. 

XulitintifttT f , (Hirn., nOwa tun« no»«*l*rii Mocii 
Galli 9tta bt««. buf« 0, HU^a tn Mtmm tS4. 
Summte. Xail (fttt.. I. •ri«Mr •tMt. IM. 
Xuntc. Oll«. U« »I« t>M. Mt. 
Kui>t, Aoi., T.OvMii Mmaä ' 
hcM. «71. 

>w OMiilwiiairiü lig LMhelifr, lirnri, v. (rihnit, l> moavInlnKir. 
•iMtiBiaii. .t ff# iUi ntijii.» (|ttiMii;,4. ^4»i, 
L*crotx,P>ul ibibllonhil^Jju'oh), \VII«»iitl«. Ki»r«. 

M0>l1«i. «IT. 
leoNaMK^t. ^tntvtdtibud) brr Cloi««. 
tt|WM, iMal N. anlfiiiMguaj t^ntr atntn Hutüibt 

bn fiicaliAtn It ltri'iitnfi bt« .ilicii Iiftü^imK. 
— . th« qQvMion weth«r n^arriitc* wtili • dcsrented 

wife« «Itter i>, elt. 93.1 
i^^bi. ^tini.. bic ortl- nnb üntgtanAalitii ffir ff^KU)* 

Xitab »H »oiiMm C»it*gi*IMtl. 1740. 
«a^Mna. aurilMnf^ ««MiiaMatt. 4. Ml CIiIIUr. 

Land. I P N.. v BenHini Spliioi« o|i«r( qaa4<|uai 

tC(jett< tuiit. 1374 
ydnb.ti.i(. iSfu'i . I, oiccrs* iKtbc ffti CqkiUfcUit an» 
amttid. I. ^ll*lt. IN8w 

ifinMii«. i).. K Xui. IL,H.t.. MOWamiRiAlaStrt 

B. («it». M2. 

9jnr«Wta<i. yta. tt*9attHc**.9*fiU » J^iuft. im. 
Ltof, Carl. T. Coiaall IbatltfiM fraacaa compca- 

ilion. 7:i}. 
tfjnabtbn, ,1uL. 

Xi^iifl. 9t0. 
9jng(. 9.. nitiiit Urltbniil« ha l«fMMHMV4M 

vvn IS7h. 1)01. 
«jngt, üt. nib , CKtiAiitli btl !Rj|cri«lt«inu« u. Xriltl 

(tincr ««'r iilini^ in btt er,itii»<iil. :148. 
V.inj». i'iiriv , I. .. .iitin.inn, Ttti' (»., btt teim(l>t Xjitn, 
fcr I II I 

i'.ii'iji. 'JV .1 : 1 1 a . Sjiemluna ««n t(uf|iibcu lul btt Pan- 

udiiul Olli «(»UiUnbigta itfaatta k. 213. 
«Mira. im.. «(IMMt Itl iMrt|«ca tii4t M» taai 

fmiiAtme «cel I. 4>7. 

Vüiitban* »IIb,. Mt »if*i*i« tri Wufif tt« 17 , 19. 

u. 19 .'.ibTSiimftti». 1 x'Ki. II'.: 
tfariinai4. Muni C^. bt. Mc niilbidiaflltilit Vitt (iubjt. 
1187. 

!a(aul{. ». D.. bii t«auflilne bt« ciMRti Crmtl. imo. 
— . (. ^n»»aiintB4 Ht nUMcaI»|l( it. frtig. von 

U- xtaiMMi. an. 

f tttaketf, VtMr., IttrI ^on. Mr Ctifttr tti »ti(tf4«n 

(*ui((iitn<dia't. lu (flRriA ikfftOiu« >t -«0. 
Laltc», M-, nuoTo «acsio di giuni« « comtlMi al 

Imiico Uinodlco iLii**-Flei«chat). MS. 
ttndK. «. JjHb» MO bMMaM_K. M. tm. Umx. 9L. (.foalM Ma VlNaa|. »^tUMWfMlIial. 

IM. 

«aufiT. Q.. u. ffia)m(4«frt.9tiu, UninlU^aatMIMia» 

(tr Umgtgtnb ron BtTlIn. 1746. 

'.'jiini» IV f .ii« ^thm brr ©cflf in SRrnegtinffcifn ilto 

K-.iii ^h'.tci- -.iii^tn 11, et<c(t. lew 
Lecbn(r,MaiiiBi., deplaooaMal«lioaMncU. P. L UDO. 
«cMtat. MKiMa Ih «l((«katini<S«M(«Mtl«a. sna 
— , Mc SmiMttMH« Mt «*l|rt a»t aw4«R>M«« Rtg«. 

214 

.'trti V. Mt (llnnj^nc mr Ulai 1702. I7.if, 

ittit<i> ^c\l». bit 3«f4ntcti«.e4i«iitiif«Mitiicrtn (iiitf 

r.if tr, Wi. 
^cliu..it.,i. >s Clin. »ii'ibjl'iRicu, 1319. 
«ibnunn. Wae Vinii<ii an» »Ic faltttliiM Xiri^c fitl 

1640. rCk W. 
tttmunn, WÄ.. nnw 9<itr9«c ^nr XtRntnIl bn ckt- 

mallgtti ^iriintlinifii n .m<\ilif!itfm (Dtftcin in Sat. 

irtjtn. -74 

Lcibaix, U muimJuIugic, nubiire ric. Dar Haari L»- 

cltclier. ni»U 
»clbali. «oltft. IBtlb.. rb<l«(«vkiiitt e<Mtft(R. 1612. 
X'cldiliaTti't. «B»B.. Cricic an feine aagt^MMa. ^t(. 

»»B 0. RtBaiai)« a. Ott« <tUI|lbu»l. Mf. 
«ctitMrM. Olto. f. «ttAboiM «, «a»».. «iWt an (dne 

«ayMMoiB. MU 
MMa. Ht. MO MoiO «HMt. MB ■. Set" 

■n. WO. 

CttHlM. «alt. /Mr* «iMaatfc^fla« Ota liaift- 
laffncn DttaalMltal DMir M|tl1l Maift. etcf. 

9 - H. 2n7, 

i«[i^rf., Kianrtnt StqiM; MflL 

— , Uiruttttiilibrt. 1256. 

Vtitarb. i^nb.. Uaicnndinttgtn fibti Me ttbirnocft. 6. &ift 
3&2. 

Leo, Frid^ y. Vanantii PoiUwali of«i* poMca. 89. 
«e wat Ncatuf. f.. ««riilMaMi ttn nwiaao a. tat« Lf \ »>Mct mit bfr tR.>^«b<rgl<d^tIl Otlrfk ita6 (rm CnAex 

ly«. urUnu» (t'-t « 986.'t(. ^»g. Mn aift. ccltn . ',70. 
I.«» MÜra mll btl S^jUrtttgi-Atn 9'.cn< naäi Kn ^tlAt, 

r«n Ciifan^on.Canrt'IOaacn 731 u, JIrb«. >>f[i.':b. ^rtf. 

MB aifi. ^ciccr. i:t>. 
U% aalica mil Hl lUO«*niif«CB «Itllt m4 Mi «OMb 

tta CtnO'tiaMMiHtakfatO Uta. «MH. •«■ Mk. 

t«lbtr. 57*. 

ytrtf Dt. f WrftrOa* Mntfdit« vrn not, a. 9at. 

«timm. »b. VIJ. «1«*. l. 17.M. 
VibJU. •all.. Mf ■«■«■tdMftUAt Ctübi^ung f. bn «la- 

iitnit liciaiiOijca Clial tt. »rn ai>ib<tnma||>Hit 

in b. b«Bl4*<R MH<|l>a.r. flfBü. «Mattimvaliaai. ■•. 
Libti Daaielia, Ein« «I Habamiaa. Taxtaat i 

Urnm »rruraliuima asptaitit alc S. Bacr. 
«•icbmjan, C tti'. O^tranftn u. Ib^ilitten. I. 4Ktt. 
Ulli«, Arth., nudilha and ruly huiUMm. 901. 

^iiibtnbiig. Vjui. f. e4iCi!i. ciik< <»., Mttfta iaifiMKt* 

lidNn t*cdni »tt S«a|«. 313. 
SinitnMaili. MrtlMRitftaitr aaitirr >tftnlf*ta 9«i> 

irlt. 3. C». 11 «tfl. Ul. 

fiMiii^i, *n«(, Pilttt )ur Wf"*!*» ttt b«ul'*tn Cpraftt. 

I.Vil. 

Virrtit, 3uL. btr Sttlintuli tR itiaia l*c|lt1iun|(B ^ut 

ailkrbTlii4:tn Mcllatcin. 
Cli|t, 9t4.. «a« btn annalin I«t1 

aik. »an 8. CuMaB. 740. 
«trll«! a. (<Mc«aiaM«a«»»ate. roitf« I 

vta 9. Raatann. Tti. 
gtlaBiwilif ««trififH. trfg reu ? Mjbiiru. f. 

X'Htl. Bn.. fl 1« bin fliinjltn bt« Äi';t'.ttitt«, 749. 
IftttralutttnlmJlt, btui(*t, tii 18 Jabtbuntiit» m Viu- 

Iruitca. trtg. vra f>. Crvlfirt. 4. SauO tin 9iJjinti3i 

•an •cttbt. 57S. 
%>itfiiituibintaijltt. tllif(il*t. aat btai !&.— 17. Mit- 

bunbtil, (. Wciltn Sngrik. bot (»Ibcnt Caitt IS16. 
LiTi ab ar<>a readiU UM. Raeegn. H. L ilaaUir. 

P. 11, libro« III « IV tpunmma 049. 
«rbxtpci. Xarl. Ol l |» 0ll «ta a. » l| »i Mt i a . 

1. «Hk. 1349. ^ 

9afbB)«. ^. eniiigt 4<ii XinniRtt bn Maaalt (fIM 
1969). ISIS. 

— , bic ipiibtigltfn OiiicbniRe tinn JnfanaaDtelrtift m 

btt Vinantf it. I2i7. 
Lonr, i , fuurn pcoTtibt aad aaiblemt klluttiiag 

old Iruthi. hll. 
texd. ftütl VJnCbBik Ht SlMMMt Ml ft ilM aiw 

lUB». 1. U. 806. 
MiM. Itax. MT NIalOM Mm. I41«.,_ 
wSTtm. «Mr «<Mii a. Knft Ht *«M«8«» »a al 

«u'mi. *>4. 

?i'bt. tfin«.. «tunbjijt btr tinAcIcgH. l.->4i) 

- - ■ ~ ' • ■ mi. •iBB»ifta« »II SltlMtmMkllt{«»bii. 
MnktM aaMMHaani löai « »tMa a._V« Mt MOOnMiri« t«H«lni B. IMi CitBaaf ta Otr MiMMi »««taao MI wMOaciRtai M tM|Ma 

»al 

«Jwtnftfb. atjrb.. I. Xjnte*, 

l*t« euTOijitn. IMi. 
»tibbtn. a., miinl Ii r i-fn u *i 

aiJIbii u. 0l«p '>r 
eiuiat, f. I.. ttijOfiinltaia* in frtntai ükt^lmiO |Bm 

— . Ml tMt« 

bH «fW«. »4 

Vurnvlg, 3,. «tiR u »luii 

«■ubdlf, üarl. btr Sriaifecn. u UknltrlamH in Ungatn. 
M«. 

^iitfi. au«., »er Stltjng am aRiliiliMMOOa 

bi« anbf Cttrmbci 1709. 46, 
Vnnb. trati*. batilgliiMflOtaM 

bt« lA 7abtbuabiitl, 481. 
Vnngi. »fcro. M» Jnbntilt btt ClriiiMifei'ibin.CtW. 

latifr u. lli:i3icnufw«Sft.*ttJtbttiunj|. UM. 
tftttbarbl. Qbi. Ol.. >l< Xiribc m ibrti 1*cbiuiaBg Hit 

b4« CifftittltdM iiHn. i&n. 
iUeli. «ici«, tB)«4a ttt «aiti u. Irint 3cil. 1. Witt. 

»OaM. i. «0.. 1 MiS. im. mi. 

lU nHdfluag btr Riligirnrii. 
ttufut. 3cH.. .JcbJiii! «(finri* Jjmbtrl. I.VW 
Ltfoax. Alfr., reclipiches t-nli-tttc«. *iit Ir^ [rlitirni 
poliliqoe« de U hraorc avcc k'.Mlrmagne ,1c 1292 
l 1378. 1143. 
et*li(R. «., f. lilanIfdK OolMlitbCT n. gi3rd>cn. 1671. 
«CBAMnMnci. 0., »ilMlbibc 3nk*Ut&»ctfl*l Mt »iti 

«l«Btbl(dita Ribta »tl CtmaObtac«. Ht. 
Ub i«Hea «Baadata aoA («■ 9tHt Ma ClItt'CtiiMa 
(Voiiiaam lat.oti.9B>. «rtf. «ta fUtu «Mn. 190. M-iK C.uily, J«iiift FieJ.. aryo-iamilKo >p«ech 
Maildao, Finl. W., Iba Inlarvalianal niMij 

oiitMalia. VtL 1. 1U4. _ . , 

«aMa. 9. »4t «fifaffaat a. «ttMltaa« >tO ilari« 

IdMn 0l««tiO. I. Vb ». 
•Kjiinjtr, 9., Mt ftiiiidit UreAt iR btt ?tbie tcn btt 
ütnMlbun^itftofl au« vnint'« u. Xanl'« tlKCitln'd!ti 
•l'lHlr'i'cblt iiadjjitBrltifr, IIHI. 
■W-nn sUcb. .Ajnt« I Mt iRfbttnt Wtiecrclfgit. tO&. 
I Moi'iey, n„ de 1,'railii ei «taly <|aa««tOfnim la mmmi' 
' cipii« roloniitqii«. 1753. _ „ 

I Manuil »f Hiiwlu paaihcitai. Tita Vaato M iO tfc 
Tiantlalnl by G. A Jirnh 713 
TtmiMialltT. vuioit,. tini flirt lU* dem. unlcinonnta 
im Jablt UVi:,. ftaib. t>i-n *tta »4tpU. S*28. 
< 3RaTCi4ll, ^int., Ungaiiui (»t (I)i,tir4utatn im .^tiulls 

bei anNibcR. 1220. 

Wat^c«. •. F.. I. mililMi .l't Xuitdtt. M". 9«,'>. 

Staitgrtf, i.. f. Vun^iiv 4ia«tl'ii(b. 170O. 

iRarhit. (Ib.. baf l,inMri;tb«itefUt4< IhllgcaliaatMtta 

3ial(cn«. efU. ^ 
>KariAai ü'Jn f.1.. u. iaOi *«a 9<(4Cta. Onii* 
Tiadobaaaatia. 12«. 

0.911.^ V. B aai t aa rtratil «^a^ral de 
■i. 144. 

«KalMMiao- 17M> Digitized by Google — at c 8 i ü e r. — Si Im if ' tot'mann vrn Hat ttr jnmt ^iltrlA u. 

;■ - ,rii ijga. 

Hl I-, > rucii, • I« rouu <lr Henkel OS. 

It. 1 M e<»iaicmtf timatt. H. 

- {'i: Ii cen XcB-Vuint«. I. nttltn u. 8>4imaii|i. K. 9««r«ltnii. l « Wl. 
. VttL «nr.. >. lUvßiirlt Njlui»li)>ii)l( tn 
tMnc 23-28. SM t). 29 - 34. ICI& 
lti:ll<«. «. e. ti( c^dltn■f4c «»«arf««« auf itte 

•4» 9t.. laldt ru»R<tt< in Mcm :< itt^. ren 

B. r. tafea. t.-». «». It&&. 
fltiairit*tc<t«i. Kldi.. f. biftirilitt« Iai4{»bud). 'tb. 
tliMkan. Ca»».. •ijHirm. 

j¥a^ y »«>w» J. ig - » in«w 

Urt» »Ib. 9JI 
Sfflc;, S-* . ti,- ^Ti,.ttr".t<ii Tultfit !f. I. 9t. 934. 
3Eri»(a. Ca* e(uii4< ^IM M («IWM »•UtlWiM' 

WmH, j^. t i«li. V. •••••««. 

M«*Mawhi^l4ii*T , T. Appiini bbtaria tomtam. 3W. 

fini**. m. a. >t( tiri tl<iÄ( *a Wjtvt. S. tti-. firbc 
tui V. u. tHMti. M SRtncrJlitid) <n Snt 
X eur. 961 

fan a. «. I«S4. 
«nfct SM«.. «M«MlM|ni «■* IniMMtMf ftatk 

«n «(«IC«. »(41 I. «67. 
SrrliAialTi. S. r . PritcA^ um SAtwrv4i' ti i ■ '^'l.^. 
fllctMtfl*|U. »it t 9giltmit|(n dNcMit 

3. Kaan c. « S06. ^ Oy« 9tl4l4l( 9iii9iV fPlfni. SB^ 

■c»rT. Vtrrj. tir Srildbutiii te* Jlhii|lbanat# u. lit 

t Ifta Nl raaitiiti'l. taä[. f^TJ. 
■«}«, Ca>. . « catatociu ca41caiii luiaonus «U. Hi. 
9t»€t. iiitita Vrta. tu dMaMMM Mt MM «Mf 

»tn Ur-c »rcn nj i rt a WKlM lI I H. ■t|t> 

■(•«. titaL. Mt tAnKAo Jl4tafsmb(ii. 1397. 
Wtnn, Vaai. *•« üntUkc' 6'Taiaan°( von MtiAntau. 

'} r.4<;ci!<r rcn 'S.rra >icl'■r^f^ i l)ifiii[ifit< Stutttn. 
vifj. t-i-a &' flinM. t. 4. 
~ 1. ant.. Ht Ocj^i«!« tt» MtmtlltHtt* «M tt^bH fUa<f.t 
IIM. Mr Ulllt 4« AadcMM« K. tt« Mt lakbiV*« 

Msrbvra. Il9t. 
Ili'<i« «io'fbtiilMi. f. en OrUnl. WM. 
9lt»rr CCS Amui. •.. (. Cl. SitOifitt tttkMAl*- 

4H«Mu V. au. 

-. f. 
•M. f. M MitlMmttffMl lt. m. Vitt:. 3ul.. (. ^ibttlNii&t fiMi CK t^dHunjidi u. RcTt- 

■A Ult in •(btftt t<I Cirtlt'jliri'li'^lt. lifio. 

9>*<l'<n. t.. I. Wctttii», t >< f jiit(nMi« Safla x. 

9ini>± Sifaitl utb«. t<i. r<iitidi vcn *Uf.Sta(^. 

t. Btlsli«Ui«<a rahbioica. liti. 12 201. 
r itMfci. «i< SRuina SllKBt. 
?iiUÜo'#. 9. f*«iAT(lbuiij ttf Nirtiifi! tJulf» in 

r«n • SR. Xbcmjf. «'vr. 
Hätt-btatuttl*. %0. m*k. •)« IttJirwitlivata u. 

»M 3Bii«itii«a NC M«MM«l «■ lOimWim» 

C'fiRnlMl«. 1I4T. 
»««rTjagl-^TÜblinji. kt««. <K>aX. «.ItMvI. 

3- t-j*^. bticiiil ten 3. Segt. 74C. 
Sluui 3., t. 0A!t(<l. Btirtitibw 1627. 
Kaocii Ttücia Ocla*iaa. IUc*d>. I. I. Comclittcn. 

ICK 

mlUtaNfüttHL iTili. 11«. 

■rM. fiMM. r. »<• D«»wniL nn. 

WKlMiMii. ft<lt«iiikr. fibti <HI»liiiil>niB. |g,«b. 

f. t4« g i w » j atJiii<n Hl ' "■ 

« ftM-taiktinicB. 1292. »tft, f. hnftmm. f.. Ml IUI. ' 

9r1fi'rm0. Wt^ %, UtHMNM« acbtrfii»! ti« Xtin> 

m*t». IUI. 
ft.^rarr ■MM«i( Wt 0«itartat(n. 161?. 
R iiroi. Corwo, it («aUMiltf« portUfhM« C«l—d 

k<M<«U 9U. 
iX;)^rt<. 9t». L ek<>l((»(«i(>!nafru.ii s40 
— <. eM(<»««c'l ^oaUl-OaiUcn inj 
MüoAri, Krocato, v. factkmiJi di BDtiitii DiLucicrilti 

per Mtj 4«llc K«olr di tU>l«gi« aMlmtlna 1H7 
:XtaiM. r. • , ric nUt llcimavtrtc üNr Ctn Uiu tunn 

M«t««(ii«ia »UrtHUtllWBlaiffrt. ( CuTtn Vau- 

— . tUBMa« 9*M» a. M CmcU |b Blntn). Utttv. 
« 9t»±<iifii 1«»|. 

CcriiiuiM hiatorica. Aurtoiuoi anti- 
I IV.pBn prior, t. VaaaMU Focta- Vol. I, S»et<n. «Ib., ffinf «Blttta wtitalaiolcgifdKf »ittfarn. 

feil. u;>r 

URcfriKÜnllti. i- Sefla, tuiai. ainlrtluBB (» tft* CtlMnai 

btc S4Tlb<4Jfl»lcbrt. U. 
n«cit>84ii«. nifi.. qiaIhrBB. 130u. 
«irr<<ai. ^iar., tu MMfaMMt. IMI. 
«•BMni. «biMi.. (. M|lliM>«lli4MMI M M.S4r' 

buBtnK. 616. 
OTftrf«. bir Äti(b« intlfit'dt tir*< uitt euat. I. Pb., 

I. Wlflf. 799. 

»uk^moic» in Kibiaa. «r««. m« J. StO^uftB. 
«aklbaarcT. f. StWx*itn M mHMM ■■IHMn*. 
1179 

MulUi. )> L . rrgtttt HanaMMMhk, IMS, 

a^!^l..^ .-U. u. Jt..il, Xkim I« «rfaMHb tM. I-.V 

mi. - üif. 6-9. i«2j. 

■Uüacr. aciir.. Ciiuagr )uia 8(t«B a. fl^m tMalrl 

II. n>cr« rcn Üob<B|i(iii. 1S2I, 

WaOa. NT «»auRtcbaB u. feine «nif*i*fff(flf*aftni. U. 
SMI«, to»M Uatif Suitgufm b. ^ofaUB. 1414, 
MUl«r, T. tUx, a. AbmiIoU OioaleBala. ^ 
pari I. 167a. 

— . entltfnufta U(t bn Urfvntnj a. bir :i«ict(lunj 
biT Hdig^BB Bit« M«Bb. RAdlTtl aaf (i< Mdlglra 
b«« «IKB Jflblra*. 28S. 

HOIIbt, H. i., T. UtI ab iwb« comlita libri. M2. 

». B «. «<Bl. f. «MMOL «liMM mllBbl. 

fr. 3. 9K. 

lVItD<r. ecbbuf. Mr Sbln-DtUmMtallfan. III». 

ma<i m\i.. ri'iiiifAc «(f4M<f tcr «MiMMit. XV. 

t>M a-ibr >881. 1318. B— — 

««Sit. WiDi»«i». mi^^t ta fairiit. 

mit IC. ISn. 

, ifitf rcii ^i^nninftll. 1S8X. 
ii<uu M< «j-bcabtHiBiBiuaatB tff toMaiif* 

naljmt in Ulla« t^cibilBgca l(. 17tB. 
SRüiBcrRfbt. «TO atalb. •., f. r«f aau aida«pltcepMB> 

MafilabaigcBii*. 702, 
.\fuBia. £ur., lea prtcttraeuia 4« 1» rBBaiaaaatc, 

V. Uibboihtque iBiarMltoMl« da ritt. I. 17&4. 
-, IlBfiha«!, aa rit, BW MnM «t BOB tmf». &M. ÜMbrl^lta. <latiRti4». tibct Ut •rot|cT««gl|Bm Oibrn' 

!ä. »ttt. Ca* HrmcBnirfen, 994. 
9la*li(«l, Caft-, ejbait b. Ciibia. 1 f b. MJ. 
ütarbcr, ^al.. Vjiib u. Vcatc tn tcr brafilMnif^m ¥rffbfiit 
pjbu. III». 

iXarcIa'it 1 . miUi4iiiib« edrifltn tirlimni 

barife tett. I. mllillnlAt JlUifMcT. 9. &n. 
lUnirg'tibiil'K bn jnfNini CnifAtaBt*. Bimwhb 

MB S. 8. ffllAffn. ftttgffttl B«B 9A*UM u. t. 

1 «btb.. B. et , I. Vitt. «<fatb. pfw ttrifr. I14R 
9taiui|jtf,tid:l< tit 2but<. lUuitriiii'. 4;i4|; rcn 9bil. 
Ifei-r. Pjtlin. l. l.abtb. 1<30, — I.U».. 2 «bib. 
I61H. — U.Pf., l.llblb. b30. 1618l - 1«»., X«bl|. 

16IS. 

XaaBiana, •lo., tu ^rijoiuWriig« ». 162. 
— . Ctkr* a. «aabtaA Ht ti)trma«rBit(. 1430. 
fiaumiin, Corfflr.. «Inanu« b« ntiinaiMK. il.llBfl. 
bMib. MB Itlb. 3<lfct. 2T4. 

«tbM. ttbr.. üb« arMbtfitK «ctuiimiaa na t MUU tt» 

», *CTn«B»i( naigabra. 1739. 
Nt«lla, Ebtrb, «. Tctacia Icatamcali icrarH roiliceaelc. 

IIK 

Xrtio, Cu^ eubllilalwaMHbtIt u. ibtt VnnrnbBBji au< 
bi( fllirtfi. 1741t, 

«tubninrii »« IC a. 17. 3atrbnnb<rM. Mi. 34 a. 35. 

f. BinMl* t'l^<^ul^■^ epliabittbUiMfm. \i'a. 
a,att iut (<T <H<iv,iJrbi(. ffiirtrAi4»lMc u, Cutifill 

ttuicvA« u. Kiatt SBlBBioi. 11. ^bta. Iii. — 

IX aabr«, 12M. 
«(BBiinn. aati ««(«i^lt «Ml » Mw » M flhfMM 

bei «fpiiMit. 1181. 
iKcu iuiiii. fi. SiTlitBatM Mv Mt «|t«lt M Ihiaf 

ubmu* 1,-. 

M(«ma»n. I, ?<ii$fcaibt't 9titit «a («iiif llnRcb«Ti> 
atn. 341. 

ltiMlBM«iBitc». »M. Ht Data« ■MbiibMtrt **b 387. 

btt ZtranuBi tatt 11 r. iitb« 
2*MiMcaB^UMB^IV^pn Mt 

in 9cl»»(|. 
Will« ffB«»Ma«kM« 

i486. 
9li(|Mt, (r. Vi 

KiMWl». St.. Mt^ 

•laal ai<4i4t<i4 btbaAut. S09. 
Sipavib. Wh. S«w«i(«t bat^ »i* 
NillbbdfiiAt» In eiT4'r:i»rn. 741. 
Nilh&rili liUloriaidm l>l>rt IV, ««1. Alfr 

(«taij.ii'ittr t<iiil<ti 1 t. 6. 
MMd, Btlibi., ^jib«nb<M a. batarbriBU Sabincl itUU 
Ii« S4IMM'« UL M.. I. Wttma CiaNia. 1 •«. 
««IKh. f bM».. hriirratu firM** •raoiaialiL 318. 
- (. bi( ttitlbiang »rat ftiahKaig a. (Hnm Uli' 
niflcrn. 322. 

iK.-L-ib<r.. <iix; t. ruirrlirite 9ti^Mi im I& 3abf 
buiiCfti. 1. ntii- td T^niiiix MMatliltt. S.C». 

16'*!. 

— . t. bilvrUdK eiubUn. M. 

-. I. miikmm. Mi ■mnnt f i w iM f i «m m* 

Acaaa. m. 

4(eibtnrri»lb. «b. «lit c b(r UattratlBni «AtRl a. 

».•uiiTJ» aal bit ei«i ^. ns>. 
Hia, Enaal, !• di«lt d« 1« fnana tl l«a pr^can««n 

la GraMaa. 11M. O. 

OttitlabM. W*.. IteMN Mlhf. «tf. I-M. UM. 
OblUaliantaitdM. »craifAH u. libvrttnir*««. Art«. «M 

«arl •tt*. «eala. 39». 
Cdidnbrin. Otoitl. Br.. in ?u4Birilicnbrro<c^ Biibti bU 

iKiiiltrnffr ^n ^tiit'iiij i. U. In 3.1130 naAMnMni 

bJtgiiliQl. 2. 
Ofaw. 3w t .,bi lataaiwn lÜHbBK tat «t«i. 8H. 

DlSMÜ"llMK{.*''''f! ^iSSSit.^gtaK«». In Stnttnaf 

ftiflanira. 

Onb. iMcb.. Wjtia Siiiüii 2. eb. 1382. 

CtiUi. 9. r.. MC ülllcftjnicntliitv Scif^aguna *vn bei 

Sffllcnbunii rc« •Dttttictict iit Iben |(|^li^liA«B 

•atniilcInRg baiacRcDi. l2S'i. 
Ocit. 3. 3.. erlltlliic |UBi SitlilBbati bn ItaAlnM. 

iiRMn brt 9vtk»fM. 836. 
Cricnl. tCT. frauvtcvntcn bBiA ItgMtn. «tlMiBa, 

«»mit !C. *b. 1 a. iW. 
Or»»li, P , hiilorUiuDi advrraun paflMt MM VD. 

Ree. Ct. ZangeueutM. 388. 
CltlafT Nrni., Vcbibu^ bei QuailRalvBlticl «Bf •i««b 

bei »culfAen «ciiblaefibe. 20. 
Crtaiann. Rcinb.. ICiiif|lg 3JbTe eine« (rul'dKB tttatet« 

eltccivi«, 316. 
Ol'ilb't ttvaagellinbuii. S:i*i. vrn CbUr Ottaiana. 

679. 1423. 

Cidlb'l avanaelicnbuib. Cl-u «aul l<irii. 679. 1423. 
Cilc (. ••■BMI. «Uli,. beidKcibtBbe Caittnaag 

HM aimnJBaa« «. «aaHbtataUn MAMMMM* 

taafia. Ht. 

Curncrbat. b'« 3n bat Cealfibe Utnmam ••■ tmu 

<Wt(+»i i:<77. 
OvMli Natonia lliti F.d. R. Kill» 9S9. 

— Ilbellua da nxdicaniinr fariei. Kd. Ant. Kuaa. Wl, 

- mBtamorphotet. Süll Mnmiitungcn run Scb*, •(<• 
bell». 3. «dl. 2. «all.. b(iK|i f«a Sc falt. m. «aAtr, Ca»., fallematifte ■afttbluB« bei la KkHUm 

•ilbnMdrrenbcn •e<i«rilan|cil, 1. Vblb. IG61. 
1$<i4iei. Cdv.. u. 3abainc«g. {RaiCBt «.. fllvea rtn 
Slrnler. 1. Xb,, I. 9iifcct. IttttmatM^ Maf^iblung 

tcr <n S Jtnltii alltDj^foibca ä*tl^|irfl Jnirn t.attb. 
I&.I . 

yiagcnftcttc. ^. Siex., aOgcBClnc .^DCU'git. 4. Zb. 7tt. 
IMilln. Silk., t iM|aaikl4l(ebci u. «inbeilvitl« «a* 

Cbeifftemw. IMS. 
Pa.|ol, li>* riierrn aon lovii XV'. T. I. M). 

i'iiijx'i., L G., locutic dt'ii.i-a^rulalia <• la aa^UU 

de liueiatutt CtmiilM eu. |7M, 
HdvageaigiM, Cp., Eiett bcn DiiftejltTlt'. 426. 
9«VPag«Bi|. Seiet W.. tiiul^ u. |idl.)cicJTiitfdi« M* 

tii|« iB bm «lim C»r^ll<'-Sdiiiiic«, liio. 
n i ay iiay i atpyia t , ti. IT., Byerufä ant lii^ifvti/ruui Jt 

« ticntg«lr|. »•«. f. ba* 9mMh MiMu «HMnl am 

<;ugs Xaeblan*. 280. 
«aal,»cTBi„f. AltbeatfiNCafMMiBikct. «W. U")!. 1631 

, 1. fraitmaan vra tat, •l«|»nB« 1163, 
— . f. fraiisiana *«b lliie. bn «tau ^eintlA. TJU, 
- f. cic •(bidilc ejitit'» »SB bcT «b«el»cib<. 6.19. 
«JUL SL, f. gifiUrt. «1*., 9tibH*«f ffrlbg ron Wiini. 

925, 

VjuIi. 15.. i. Ct u. (iTU«r<>itic eiubira. 746 
Peaoa, Ceo., biidracaa IM de ccadkledanl* dar B*d«r< 

laadidM laUBrkaMa. X 4m. W4. 
9erel«, ff., ba* inttfa««l«aalt IffiMlUN 9mtit» ttr 

#ijinitratt. S«7, 
*<rlbJ*, -IH f r. nnwiran.t.-J lllIi;:.Cnil'u4l, I0»i2 
lldiinifiil! f, n i'jriiimn. Hb.. ifiiiti^i ai« Äc'ibidilt h. 

yittijiiii tit t<uildlcB •lubeBtcnituRi« i(. 1317 
HcitTBg. t/tjiIi'B Iftt •jrtcnbju u. fluoirnjuitl '•Gl 
Psnvt. G«o., et Chlpltr, Qk- Uatalr« de l ari daaa 

IMmM. T. I. U*r. l— 4k, SM. 
«eiÜinBin.. f, ««BbMiKtt«. »It aiAbtf^, brr bnicil. 

f< »•:ic'ttft tn *ptb4, 1152. 
■jic'l-il, i. >(jr. ' VtirclM, *iii»,. pbofi'itt lirMunbe. 
ildliiei, <luj.. .^oti'inn üabBiA Muntbtig. IM. 
yeilit Sbailid, bic Vebiea beiiPtatiiin.iU'lanenic IcU cireat 

JabibttabcTi. 1I6& 
«tMiBMita. auf.. (. eUelei * «1.. ^aMUtf ftbtl «0« 

Xbellc bn «ttc. J91. 154S. 
4*in6. '«Ii 8 . Vtncialegle. 473. 
felflli«. 3b1., Vcbiba* bct etatif f.nct A^ircr TniKit« 

•afiab« VfB M. V, Bnd>cT.V<iu(iii. vm. 
ftlMtalf. Wtt^.. bit bdnbiditiiilldii U.biilic(ciung bei 

•((t»l »on SiU. &6\. 
•e|b*m. 3., 3rb'nn VjiU nicUi. *rn BalhltAMa. 13^0, 
— , ratalofua biblletkecae Daititae Dre*d«aali ate. 1232. 
IHcffct. B.. irnjBicnrbariBlcaic, 1700, 
, Hlccldic, ttnil. Utelbeblt bei yiibaUcibibiriiftrf t-,!!!. 
Vfi^r, llinll. •tanbi&at riiiti r<t,|lii»(nrfti iVrirb«« 

Ilc^ic bct Oi4ibe<n, 738. 
flBinikaMi. S«hU (■ Bihwbta brt <l«|kti« it««ta|. 
f MI, TWmHIaaicn a. OT aa MH Ii M t 
f b'IirHcin, IRarl.. •iMMMMm^M 
rem ii b» Xntbil^V b. Vi. bM ga b(a | 
; X «Jb. 1658. Digitized by Google — st c 8 i jl e r. — ■. •tott. 9'tl(. f. trftlt'« (^•Jn,irl(riit'ii>l3. KT). US. 
mÄM, (Siitl ftjibJii^<I. ^<t i^.nil Ml rc< ?«iini jiif tat 

|mMUlM,(»<iJl( it, ri'lillictx itttK Itiiicr lfdiniKr. 239. 
9iMM> 9' C. Mt (nTili|<fcm fiftrfdiaftiii in »tt 

tnMIlrit 9iv. I. X 797. 
flaiaiMn, Snl.. Sieffar t<t (cMriiiMfAcii 6rt«4(« 

l»7. 

PlaatI AuluUria. rectnt. Geo. CotH. 89T. 

— coinnr'lia^ Tomi I, f»»f V, v. Plaull Trticiilrnlui, 
•'»':. T II, fak.-. I, V. l»Unli Aulularl«. h:it. 

— M«nMc>iini in iKUin le<lionuni »uarunt ed. Mu. 
VkklM. tS90. 

— Rlilc» flono»!!«. eni«ndkbtt de. Otto RlbbMk. M. 

— Triicul»ntu< Ht Fr SfhMlI. 906. 

Vl.iti'11'« Suai '>:i.,1'M.t; ii. C<utfd» K. «».1.1 IL 

— !B<i»(. »ii J4 u. J.'. f. KiKi» euAI. 16. 

f'lcii, Dil* flttuc XiiiC vcni Iij|(t<it Iii» «un (ift«i 
ediriit. 53». 

Wüifa. 3.. (• Cnilt. ■»■• «laictiiutii m Mc «ualvlii^t 
«tmk kr ■kMnMtocMHM. «m. 

, O.. tff ltdiMf Ii« »«• Uatavni» fIM. 

Idinl minorei R««ii»>il Aetji tlichren« 
V«t III. 21». 
Pufma, iL, hnictipUoB de Batiaa, teile elr. 

•rtL^Kv!! 9»fr*« ««IM. 1 «•„ Kl». t imi». 
ISIS. 

f »0(. 8t. f. Oridii N'asonis melUiorohoMt. 973. 
••■•mir. rtut{«t. <rF^Äntnn««^lll». 1. Clff.. (. 9M*t. 

B,. toiiMMi* !tf Ci'iit'.iutf i( 1. Vi«!. U« 

V. 9t(*i«aR. f. «((uvfit tni «miVrlMa. 1Mb tUk W 
Voffc. Oll». (. UTtiint«« rcT niifurarm MB 9M|ni 

yaiit¥iT.if(n rcn tbfiringfn. 13*0. 
— , 1 rodfv li(ilumuliiu» Sixouiie regUr. 15^*1. 
i'Cft. flll'. ».'Cini.. fJLIIiiiic tili (Irl» jU|5tin«ini iHiitH' 

n!-ii<>r*.i'i üüf rttaWiiVirrt • [ti p.rlvjiittr f*,in» 

■i. »c. 19. 

««ft. 3ttL, i. «ii>a9((. <l>taii<tKtt4iii|ife(. 696. 
tPotjUM. 3*f. tüL, «tnürftni IB M tttiMm MWl* 
■«rMfAn. I. •rmnutlf. I4W. 

9i'icntj ^(ri». Sftitt tcr t'fljn«(r<. IML 

^ril. (tmll. JiticKini'criUiirijit:.- nirliiiunj <ut9llMfeBIM 

tea ftuttiirditcitcn f. Minrtt 317. 
f«ltlltlt, »«Mniiilk 'hljiiMJtrlil. 177. 

Vn(*r, IBiili.. flütr ti< nii«.^n«. c<» tiri|n»iMtW«ii 

MttnU* anitr eiitm« tcm 16IS. 
fftllin In «WlBtCtilj 19.M-I8&9L I>MMII1llt tb. 

bTl^. «nt *. *of4lB|tT. I. tir. 71t. — 1 lies. 

J. i^. t667. . 

«icujicii u. Rrdnlrd4 M« IW^MIff. •tl» W» 9iM 

raillcu. 1. Ib. 6(6. 
V'ti'l. U' <!• 3(ff<n. M< ttuir^t" SelllniincB »n 

Wlanten. 99:i. 
"Pf I*. ^taiM. ^. •Sa, Sliiijft* rWlcf«»*l(dlt aiCiBiBC. 

I 

■ütcn. <i'.u. u. Aib. £iiun. t(t n<HAc«iiiJU(4c iDUlllt 

t(» Tdr-AHdlD. t|. 1 a. 1 3IIL 
from, Ar.. Untti^ii4M|ni Mr Wt IHlBimil^i* 

f»riil(l X. t(a& 
Pi«udoIr*lM «nltoteaMiL M. Mut. Xhm> BNi 
ywii(j|lv«<ti «vi ttn vmifinitn duli«itOH>- 9M: 

< <ifuö«ii u. Br.mfid* roti 17<>.'i— iW, l.tk. •ML 

— . 9 Xeucr, i'iini'.. Nt •«gimfwnillM Ml 
SijtfiiUt) u. am »licrtrtlKiii. 9ii. 

— — . 10. e»., (. eckmanii, »oj, a'nuiu» u. tit futf 
llf«( JtiTdK feit 1640. MO. 

— —.11. 0>.. f. CuNImann, itut., $((«61111 

tu ikfn tbitigtdi fnr Mt l^d^^t«{ullBl. 1 tb. 741. 

— — . 15. f. Sifuffcn im tc#lJ4 1851-1949. 
1. tb. T»!. 

— . — . H. 5*c . 1, i't<i:v<i; im 'eur.K»l.i|S u. ? Ib. tISS 

— — . 14. *D.. t. *tciiti<ii im VmMUi. 3. Iii. 1657. 
«bnliT. Cb.. •lidlidiK m Artlll. «fll«i«it(rbilr|r- 

üble («I t<r RtraiBialioii. t. «». 4.1. 

^ffarrer. ?,. neu« Sttlrcrrliiglt mil ttn j4|I glild-ialljcn 
Winr/n. 

PQxbel, Rob„ «. Cii>tiiii; de Pius, 1* lirre du rh«niin amtta Wimm tU in Wimi C«ii|i«|, 
Veldcmr AIUwIik «« IUm O. 

äiia^lio. 3u[.. »I< tiiatildKii CKMc «. >k Cifi«!! iiadi 

Z«((i't tb<»cw. I& 
DiuUm juf |ifeiNl|<T 0<r4i*i«- »(t 

mnm. 8. »a« Cttltt «biWNl» «^^Mt"' 

306. 

. 4. rt., f dmffrontin* t»r ftamW*«« •«'«"H' 

r*j»i In b<i e*m(i(. 7<>t 
OsrOni II. Arifitunati). 9tx. 43. C Jtcmab »i-n 

CalifbiunTun. tit kmtbiU .Ufu. ISM. 

. fti. 44. e. Zitni*tt. mn., M «■(«cn««. im 

. tb. 47. Cb «nntiig, RH».. >M MuH«* *m* u- ^^J^tll^»r1l. Äwlejanmiflot'" »oa ^<lll(dlIJn^, Crfttr. 

T»idi u. D. ^diircu. 1 t«t. iSiljf. (fitl. 2—7. 177'J. 
Rtclnet. A., le cosliime hlslaiiuue Pctile rdilion. 

u«. I— Ii «II. tit «Ulftiurj. 1714. 
R^riM. V- ».. OKQoiftliMdi. 1030, 
MabniT, n.. »it MtiMt «rtb<»(Hlb(«i«(. Mfi. 
Kild», 9. 91., f. rvrrtkr« vtn tittUgtX u. 717. 
flaiBinn. 9.. i. Vif^l, fh.. flu* rtn MnaJitn M 0(C1> 

(diiitt«. 74« 

— . i. Vi^t. ^r.. I*<ilir4 u. jcliK cjrflt.«»iti»bc«(f, 74». 
— , I VC)i. ffr , gdamaullc Citnfini. 74!», 
Jl.imn;fi»t.t^, (S B,, ^aiirtiu.1) tu hi^tlMctKitinii- 

rbviilJindxn Qbrmit. t. «Mk. lOcI. - 2. *l>lk. 1483. 
fUnf«. Vcv*. V, «<it«cMi4it. 1 II. 4n. 
-. (Smoitliit't tittU. tt. — 4& fl». Itt. 
■•Idbii. Il( . ecll'ftcirra'nte na(b niiirrnididrilidim ftia* 

cl»i(ii ir. 6U0. 
tt«t<RbrrtT. *uft. tif ei.-.iuwfbi. lÄl. 
«a»«l«er, l»cot,(. »<c ■jlilftn'lilbi.t'JM In <t«a flllU*(i> 

iSrttiibiajdi. *i4. 
tlaub<r. 41.. Ibitr u. «fidni«. 433. 
maama. f 1. i. fetRRl4«M t«MntMk. fM. 
thel-ffnrafferltli btr ikriftMAn MMtlMtorT. tttg. iMn 

» t «r,iu» I J'r. IW. 
Hcturil ;;' uiTiil, U'jLiN ciu »le» truilr» ric CöOtIntullori 

du Krjind iccueil G 1 r il«^ Mericnt per Charles 

Suuiwrr et Jalr> ll»p( 2i>.r »M«, T. Vi. 14«. 
Wcit<l*ktiriM>. VKti. rk'ii Art. r. ««(IMlMff. S. «uf! . 

». I-S (I. a. l «j.j 277. 
«ttta. 'iiit^nvjbltt. »M IHirfItn Vi«m.n>1 3. C» >«i2. 
Otttdi'ttffot. ffr. 3«ll. I.. SarriiiK tttub«! u. Ibl<5«l' 

gni'.iTdi. Rl 

«(tciMiumt,!. It. M.. f. «4lllni. 9. »M Hlllalldl' 

1 IlVJiijdium. 921. 

«Mbilnfa ««nr* «at MilMra WMmi*. t. «».. 
1. « , f. It4ni'< ll«ll(Hcnin tar lliiitwf»!*«*'- «t**- 

»rn Pr. Uffniann. I.'i41 
fUicetU ercbiepitropaio« MtgiitKiKgroii«. ^lij. rcn 

»10. HtMt. V. OTulrctfltM. ;'. 11). Wi. 
:Kcaiftrjnr< tu grcgfjvbilit e.iii-Mi«ri fl: i!>tllm| H4 
tMu'cei: ll'd CMlIkdCt«. II. .^Jttg. I. i<(, jfl aiM m 

»loarMbu t(. 173. — 11 iaii$. i2t4. 

"jff?.. 2 tj.'l»k 

«tit<. «id)., üb« Ml 

mif. 1226, 
Mtlni.iUM. 

Mm tul'diui 

1. Vt. .VII 
IUinh»(.li. r E. K.. 

Kongegjei ing. 112 
IH<ini(*, «cc, Cit *'ilni.?rt,idir in ■»)ct^l.■f!■'^^"ril«. 1194. 1 
Wtllth. 4., f. Unl(t'u<^u;ltK'l t<ni te::. u:4ta 9«b*> 

Lilorluoi t(t Uni»ifil.U lütCniin ^iii. I4C. 
Wtiiitf. B- 4, 8tebellMl^. Ctn»l(n blKr tj» Sr»W* 

vlitlme. 146. 
Miinlcn«. 4ah„ 9Mt$t MB S(<MB>n4. 301 
Ntifn. Rrirplin. M6 AtlM MI <■ t|mM iL 

«r.in(. »s. 

Mti»eii.trj(i, Karl. •llBjJffi.i 'ISari.i abri'iiriii ron 

«ciftmaBn. IIH4.. difon gel*'''«!) «'inxt 87V. 
IMWtr. ttau. Mtnm*. 1 e»., S, «MIk. t. ttef., 
LViMTn, S.8., ilijfnt((f(((iM< »irSafNtciiecntf«!^ 

iOflt«. 1 flt'll' 17^0. 
Ikllialdn, ff. T . M( niiii(nj<frt4(biing dTJnImdi« : 

btn •runtiügin tbtd biflrrirdKn CntBlitilvna. IIO.'i. 
«rUftJt. Uni. Mt •«Ml tat Sclfi^RBUllMfCB. »71 
<X,Ma\ H^Ot». «4*1 M CBBUBnitttlfltinohn. 

4J&. 

iK(V<lir'li>(ivrii(t. N«. 771. 

Report of Ihe roB)nii«tinner of Ibe edacaliaa for Ute 

jrar 1879 PI..' li'M 
«fliij. »IC. * lt., •. .V i crbin'» J»jR3Ubl. 24*. 
M{nm»iit. II., äwbllil u. Tebei darteli*. 966. 
Mdimmii. «Ifi. »„ 0ni(t4B €ttmu. 7W> 

«tili itt.. ti, «iflMMi Nt MI. eMitB «lim Ccfl4< 

m<nl« 1619. 

I Re*i>er«, Ihr. aad Ik» fiMfc Mtt «f tk« ««V taete- 

J ,Brnl. 1109. 
■N.on. U . 12. 

iJilU'iiir.. '.1.. vtun,il.uiti II. '.M.uni'cciif, MtlM^HlM 
! la (tn braiiiifdiiiNie. ItiinMn. I3t0. 
MbbwkJMia. *. Pfuia NU«» ftortoiat. M. 

MMftf. wilirr. flfuMA t. B. Vit tIbiIw Cbtic Ib t«ii 

I Jabttn ll.")7-II.W. 9. 

sXiitfjtt. tit (tSdtii iiu ,1 rf; (Bfrini-flf- itii. 51. 
*li*Ui, ülb.. S*iiC<i 4U» tn rmtiAin liiiltutjtidiidlU. 

1. er.. 1. «itf.. I. «jjifif. H9.(. 

Hilittr. SN.. Hut kiT ÜSdB'it- B. ^tTtbir-3Ht. 781. 
— . »({<»i*it etr ttulf^tB WallOB K. Ul. 
MultBbiul». 9. «flBi. BW, Mf 9b|M CnMnlni «ar »tt 

(4ii(d»iift Ux ffimtr. 1141 

tUtfmjnn. IRaiit-tniUn. «III. 

tHickntbai. C. t.. JoflUcxilcn. IIH-. 

Kieu, Charie*, ralalogue of ih« |>i'i<.i:iri manutctipl» 

In tlie Briliih .Uuaeuni. Vol. I, II. :,•>. 
.'Xi<«lt(. 3<tni.. f.Tuimalr'a aanalet ducum Puiarlaa. SM. 
«In«. 3X1».. elttattiniiifct SiuMtn. 1518. 
"Klngtlitig, Ctiiv ta IcafI Uin fdf^ aCMIlil RM« 

mttt ttliitit «iillcn. 12.V2. 
ÄiBunnn Mtt.. <|lfi*i*lt ^c♦ ?lrftit»inttftTl4lfl in 

rtniidiljnt. IC77. 
Nlildil, MlbT. Sbtoifgu a. iKiMvbsiil. 1*73. 1 
Hilter, aralt. Mt «ainiilianifUHn CcdofliaHMca. IM. ' 
tcBii 0tK(a, e(l«(n ne>iT (nnri.if ^lat. 1701 
Krcrrr fi< . tibct i>. A. (tcbtl * (imtRbatlonrii trr dtf<- 

(*fn iHfU'ri ir.fbii, ttt yue*. Mfl 
«tvCtiNlc, (. IKtlnIt. ^. u. 91.. einbitn Abu M 

9N«g*ldiaM. 1441b Rogfe, II. C , gew^hledenii drr «trdelljke boekerij 
van AmMeidain '.IVI, 

Mobdn. «atrl 3., «ia S«i(a4 U«t »it CBlftttaB« ua» 

eirdikatMi »n BHiiMrii««« «aaMnata. «7. 
aifbt((.»f«n]. tMMI|L«lrM,«iihBl|»Rlilüir. I.MWf. 

Acbimänii, «, tu ikBORalMta« t«Mrt|i^ mn 9Hm. 

161 s. 

«rlfii» 5<tm., *irdttiij)fr<tH*lll*f4 in *rrnelcj(f*CT 

mrib<nfc<^( Cir .\t,t ttt Milcanliibtn ücntil* bi6 

auf nnitn lagt. Sertgd. r*B fi«ni. euftBBiT. 10».. 

1 B. 1 e»f. 701 
ftrOt. f. «an»a0Tltt»B* »tt INBttBlBglt K. «tl|. v«a 

B. flniRiirii. Wl. 
flcllti. iKim.. tit WffIb'.iHiltrHu. li'Mriirbii*'fBti't 

<tr«iditlid! tai.itfttUl. 2 Vir. I». — 3. itef. 1366. 

- 4. litl 14W. 
nonian de Renait. le, pul>ll« parltBMlNKtiK, IottbI. 

It« pailM da laata. 638. 
«MaitT. 9« MaaMI • - 

bJBltlft. 741 
Wcn'Jbtl. Ht Itai'rt (xintldi VII im 1 

Co'lrv tUl.lMin,TrrirlrenkU f>t.ir».aaB#.j 
iKci nM letini IlDlAul 428. 
— . 'l'finiintt ti. liliiiftiiitt'nni 1729 
aii'iiint, .^ob* . .\<iii«-3Rtlnj«, l«i «trr ii. jtin 9»t(. IIU. 
mn<v. «tidiiiMt »tr Ciotl m. ftUlBVMNU«. 1100. 
«oitnXTgiT. ffti».. Mt 9«Mii4i( Hr 9MII in mm»' 

«ü^tn >r. I. Ck. Wt. 
iflrfin, t<int.. b t ÄctmürtfdHrCltn 'fit b't flf',lii|ia!in(il» 

itfiMiit tti BiJUdt lui' Ijitjrcirijjim Jti.li. 11^. 
— . tal i»eli)n><tettannd*T(*t tn yrtunta. W6. 
aiMk. 9fM f. MaaM. 3.1).Baa »tr, Mc •mMmMMI »«• 

gaifatailata a. MiHita SalMat««. 117. 
Arlb 3.. (ihr Fit 9tMtkia. 1111 
mmt. «.1(1 . (. u»tf*, Cfl. «MIM*» 9 00aWw0 lO . 

ItlH. 1521. 

IlMtof, tu rcDiJtu'Rllbtciit u. ibTt aniatnkaBi ia »er 

Vraiit. lun. 
Reumaa, J. J.j^e(ineale iBcdila, recbettkaa alr. par 

A. Jantaa. M. 
RHMaai. 3if»MBt«kV nm «lilaaB. 9tr0aM »«b 

Äuirj u. Hl 
Wii ftti. K II. Mit »ai4 9BttlM*« B. 60« >(■ <ifta> 

nen 47. 

Riibinan«. iat.. Mt atiAhbl« »rr geitn lBi lBB KBl t It 

4t4g. iMin Aid). Mkltaaaa. R78. 
nfiblinaan. Vi,. 9atlrJlg( hi>tt W(iM)i(ku- rtr iktrtritfdxn 

WalAIntiibll*. I. iit'U. I'm 
l|fililm.inn. Ai^., ftfii'l^<inii 3ul.. t't •tidiiit'li btr 

Pcgtninftrnmfntf . sTh 
Riimrlit il' ■ ti*aii.n.-.iii-.'aili'it. 1141. 
ainn«(, JHu. «Jiit* i'it'tniang auf «taa» ttr ttiil> 
■UMoBilet 't'i«'« 'r««t «bilvilaMt. tm 

tti ilutlt dioinon »«» lllilliMllf» K. «T«g. 

9, C« VB0lffi(M0l4fVllB. Ski ?.iJiS'. ^tue, tit 8lb»f rem ilrfenti« varranirnli K. 212 
2.i-r(;t. ititift fuibtr't Vtirt nn t,i utt. ^ü. 
Sanoiliit»)) biftcrifiiiti ¥ilMii>it. i- d^uib'. Jt.irl. Jctannr* 
«M*. 30A. 

— fr«a|4(Hdi<r Ittiibruift. 1^14^1. vtn itarl ScOmMkr. 
i„ f. Armand de liourbon, irail« de I* nmi'iir el 
de» apettarlea. 7m 

— gtriiMm8iidirr4>klilinllt(l für ttn vraliifditn Cint'itni 
tn>t<>. L, f. Oifilk'« Urangtlitiil'Rdi. rcn Otfar 
t>ibai.itiir 1123. 

~ Klitn a(UM-irintr r-Uago^iribtt Ctktifitii M 16. 11. 
17. Jabtb. Vttf,. neu Buij. .I'tatl. >.ffl 4—9. IIMM. 

— jtmtiiiMtftliitli^rt rrif iiiil 1 :l. iSeili.iaf. ^r«g. vea 
fflub. eiTit<cil> M. ft. B, e<.M|>«nti.'i!f, Mt*. flrbt 
Ceitii. f. rtr Itmrtl «u ^trui^lrui u. 345. 

. t 373 1. Dfiibl Ibitrrflaitifn u- 1iil.iBjtiitlntrt. 

410. 

_ V. JT.'i. •■. €flin,tr, i»., iibd SilUnKirCiiuiij. SVj. 

— — , 378. f. liUttt. it.. Caeignii B. atxtrMi». 068. 

— — . e. 381. (. JIM<rt. «.. »4« i m at W IlKlMtB tt 
944B<Ba'(d>tii MeMirrkilpfettlt. 70t. 

— — , t. 9S1. l Ifcicti r 4-tniii. M eiiltt »tt VAiiaitn. 

. 381, •. «i-.iin, st.-.ri. titci «W •tkirglUa». 

807. 

. t- •'»'>■ 1' vtl^.:'l'uL■(uau, tktal. »., Mt MBiMt 

vaa* jNt jhil bit »Itnaiflaact. 871 
. «b». 0811 (. tkio, Cmmb. »It ftaiir««B «BM» 

fornktB. 1901. 

— ^. 399 f. «olb. 6*fr Mt ffrbltktn. ITT9, 
— , ^ut^l;.^ll'l^^l 'IUili.L,if. ti*!) fpii l<aul Wt.ii JtfalFti- 

(tt. 3ft -J'. 27. «. •tiin, t. n .Icfttb nt Vti». Ml. 
— , «t 2S 1 e.tlnirtcc V, Tl.. i?iiIuM «rebr. 613. 

— — . Sir, .11. Si. t. Ätteii'aiJi, tttm.. ttn ewa» 
Itt MralliditB 9tnfit»nt|l in CtaliAUnt. iM. 

, !Rr.n. 1. emas». Im. WM» ihB»cl»f*kn«ar> 

tkeltk. «87. 

Sjmmliinft eJbeuti'^ Mt. ^tt^. rcn ilt. Äiittiräivdltr. 

11:71 

Caaimlungtn M gtclo^ifittB Hti^'Dlaitunil in Vtitta. 
I„ f. Slartin a. ffiiitaiiaB. 9aMflBt m StMolte 08- 

Adtni it. t. «. 14. — L, ikt.t \ mum B. ibhi* 

itijnit ;t 2 4v 801, 
S imwrr. I )ir . v Baa«a8B taaMH gfalral da Mai- 

te» elt. 144. ^ 

Main. IL, l«t «aUnMflttl M WcnilllkiMBcB n. 9». *»■ ttUtt. Ctiitt. 1411. 
«Bfc«aitf.9lart - Digitized by Google — » t 8 i e r. — XI ». edttiige ittt Xitut tu e(1tiing«tTl(|rt. 

^artmlai, r;. A., Ii«nit in Uoiinani». P»rl» I. !•! 
c ttS. a. B(. r,. ;i:j;u M.'ilcxiiniiiiluni). ZM. 
&»tfc. CMji. MUtiUlibK SdfKtkmft. £ SlML 1382, 
e^Un. «null, «tatt H( DaiOailtait • f/iiWliiM^ JUifiMn. a •iiL 1% iin. in. i 1 

It. m. 

eirWlf Ifta , tii 

e«e<lc. S. c lt»>i-. lt(«l(alMt«IM»l 
iKkafcr, Ciurla. r. Saftr HutA. 

Bii^lMlt *«>■■ t'dttie'fthitauwia. UM. 
Meli«, tau., tu r*lvtmta&tn*m Mira m. »u 

MlbaiBCB» Vtiwilfeha. 833. 
MMitacr. e.. enwltanl im «NkUMW» üAtt »k 

■ctaciifti rBir!ti'it>n 3iit<<r<il( in riOtr ttvm. IT. 

e<Uainl. 6-. ex niutfttn iitnii- u. ^'(niMtfttUje in 

««(■t. II . (. ««■»»Ol» »«T Vtunit. 900. IMM. 
Sibcpki, Ccoig, V. l'epoaU. colloqoi* d« »choli» 

HcrhipolMiibu». I3C8. 
S4eu[i. Ht. r., tJ« «cwrirt CtotfAt Sbttfdll u. i'lKc 

UmMItni:« [ur.L tJi ',N<lito>g<'<t Dem <, 1*^^ 

l. fc. HS. - i ^. Tin. 
S<l>i«f »r«Ui , K, il UIm« d«i fuamM 4«gU MUchi 

Ecuiaak I0*<- 
CAutmtvnl . tail, 

I2i7 

ei:jjir,iir<it «ok. Mt MMriMtMai «MmM<<*' 

ii^iua^cii. 2t. 
C*U(iaM(li.edMaIfta*ri. ^cm. «.. Mt Mty|(RMiWII< 

•>f« ta 3a»K« H. Z». II Mclbt B. XA. 
^ItMcaNl. ^ M. p.. M< WUt»nfüjl« aiU liaK4l«t 

ttt JafMOT. 103;. 
eMi|<i.8Ti*rn*. 1791—1303. eriaimfalMKad«!««»- 

titf'itn. t^tj. r«n 3. Wintf. IBI. 
Cftlnlngir. Ihtctg, Mt UaMfNMiMMt *lt MtflMa*' 

•iViiUlk'* ». 1032. 
C«iifin«tr Mt*inlH(kan|Mf HVMHIlklHRIftB 

S(it JS4 Nm adbcr. IIIS. 
^ 'S? liw.! tfMft tft i<('<MI<lliRR1IN((a K <S*. 

e. i: iiti ü.. I jit ukrvmfcn *M tibmin. 62'«, 
~ (. «tüti». ^lacl^ Skftnit ttt ÄtaM Iiiultnuu. 
818. 

e^UKncr. V. S*., Sutmia 8pcl>r. lil t. 
•«U«aai. C. «i(utiWniHcT4 <fU ttniKfeiaa». 
SckUaMas, Haiar.. Of rt an ni oi L m 
9Mtmm,l. «aaWa« Nr «blkniAlir. 1181. 
eMalauaa. Ctigau. tu ¥<n^T»fi» tutd» rt>tit IU'^ 

ttalMiai •. Waii«<ai Mt^it. 77 ; 
g*anitiw, «wtatl B. tUaluiuAie in eUiu. M3 
•4awl)K. tau. ttm Hkma MahatiM. nCk 
Mari». tu*..i. «NcvOcdw« >H aifMMfB ttili4«at(' 

B. nattifi*M»«(n«. tl9T. 
MaiiM. C. jat «(WMic Mr VUtUm «INI*t|ifn 

t« trftcn t>ii4i>Tiuffr in Crrtiknrg. IIIS. i 
' T r :tt l;f , ►t'4t;iK'ir< T aiii/llu-ij fit illl|n 9t«- 

1. X. lUrir/ iij.a < S:iii(i ÄjajftL'.iu(«l, IW. 
^ huiiiil, Kut, ;u« jirimae noctis. 1^. 

e«niit. Bjii «e . t''K>tiita. 4x*|. »on *. CHim. . 

I. t>u4. IXt2. I 
>A«iti. C«rat. i. ^uiItQ, I. >>.. oDirmtint tfinfütiitiitg 

la Mt Ä«lurititi(nitii'l.it. I i.Vi 
S^cBilt. Clirj.t, Ctf ttunuiittt üifUytetcR naA tir' 

Kernte:. Ci:r. tu ücinitn Ct< &cI«Muel. 1188. 

— . tu SvtauB M CodMihuiM. IIOT. 

-n. aniK««!!)»«« MMmmIiv OmM» ib^litaaf*. 

•.Ahr., LMtra: *k t*»» artDuNlIaw«. IIOT. 

— . V «M.. f tfi'm: »wBaiaNkM^tlilaMft. inc. 
CtaiM.«c«f '.\ 'Di. ttt ttiutllMitr, wbtMMv. 

ttti^ta lt. |.'*l. 
Ciknti». 91.. M< ti>rrtilt»Tt M 3«>Mnw8 titallt. 38<. 
Matikti. ff-., ttt Cr. «fiulul4lfM|( |b H ail lt Iti 

Caa a. Met •<<(ti*i(. ^*'> 
Sckaidw, DMrik, «tauitlig Ktig«luilaria. UL 864. I 
MmtT *. CdT»i*f<i(. ffinni. tauirt «t ^AaNlin'Hn 
Ur f. iStntl. ^»l^Il■thr^ tu Tmttn. t. IMi, Mlfc ' 
S^vU. flr . I. It'r'^biv 'l'ikic .in nt.iii rrit Mril. tSM. 
~ bill. Ff, » fUuli TracultDlo» mC« 
e«riitn, t'.. ta* v'uiinitnx i!i:,)n,icl',)im. IMnf.*M 
il.a. »tttTtaitiaj. 1MI. I 
9t.. Sctttitii ükn 9itnir|k|». 7M. 
e<t«a , rcn , f. intitft g ritllgt M. 8 tH lrt|t |« tOl 

««ritten ;t T9S. 
CÄttl. Clt«, *tiltä,)» iiir ftrntni^ fft iiiicr,iaitli4<n 

£l'mtl|»<thBtun«tii. V;9. 
MkcKua. ■aittiibkc. M ^ u. Ila«liiiiiti it. «iig, 
MB •m.llaiMi. M 1% ti Cii^itt ««Ii, 
■iilrSTlMtMrm««. «». 

9lii<tn.il!rr C'ltii'R.. ctw fWS* n»^ 

tiiHrt. itK.. Hl tlaiitr\n. iUTl. 

- (. tttitti 9b«*i». Ma ««IX«! e»iti. is%. 

r^itttn, «Ulk. (. M* RlbMan^niKir. I3MI 
e*t*!ci, itutH ttr Cstiflid'tn 1. Ctcnang u. 

Mt MiaaKatwa lOftaaiifl K. Hl. I 
Makat 0r^B< atat ^Bti'Jriift tti »rvIftfittB !li(t> j SiiuJiaiM. 9.. j. (aaekad) Cti gni4i[l<li<n SRttltin. 
1 Ck, BW. 

S*fia. II., tif ajdttKtiitmt tttt Sotlctun u. I.'.. 

» 1 ul.-iiliiitj, 'it'i;!^ riT, rrrnti 4n» »iifttlitum m ^Jjt. 

Pia,!* «. im;. K'J4. 
ediHl(. kit Xolltüiieim« iiui itiiiittin eokta, 1706. 
•4ui|. ftMt M« MmlMir«c9mMaM«alaiiBcl9 

ka «nataurata f iNi(»eif. 1714, 
«.liulif. Wufl.. kif Rbtini» tt* eitinftikttnllietr«« «. 1219. 

, *i(ict. tu «.ilüliMnbtn. 1396. 
gitiuHr. tSail. I'.ir<t flniciiuaa lar tJlioRtaca Culliti kt« 

«*ttif[liM'«rc*. H8. 

Stiiuitt. cttm.. iftifctat >•• knnf4«n •iMUtf^i*. 

«iif. i 3. 439. 

lliu{<l. 3. 9t. 7. 

fttkunw. lEhlli.. ö^rwntifMt Nt iMUif n. ^rdiifrtilp-rpbir. 
307. 

— . tit nifi«rl*«ii>t( ülloiic u. Mt Oitidii^it ktt %'biit- 

(trbit Int Uintiiff. 9S7. 
Sit&itn'«. Ct. «nfutlrti (>k(T t^ttittbilMma. daUm 

BiinitIttOi atn ärltftt. SCt. 
Mftll. Cn» t.. Mf Ifen 1« iftkwOHldMa «MM K* C»uar. 

txti. toa «Jal Vinknkrr«. 312 
»diPJtn. ?ul . fn rtmchJiK. I. t<k 2. tjl'if 11. 

t nMb. I4"7. 
Cifensiri, «tnik.. fllgtcUn nd4i M Jokna fianiifiiAtt 

«triMialt. 172. 
eikivati. «iiil, Hkkc H.tIM|. tm« UtM* mMtatntta 

n.3iliAfiTirl<n. 243. 
evttv((<i. c>r,it. tniwi|HtoilM*«MRai»t(r)t«Mni 

toiirtftjn. 1319. 

adiiPtjUl, fl.. IBtfltldftt ktr snf4lf*ni fSilffrrblt. 

(titi. Clin JCiil Jlcillln. 3. flurl. m 
C4ikntn*t<tit(a}«lk. Ilndak r., tti Ctixii. V'u'. l— 22. 

M8. 

Sfimalalliil, Marl., a*»i >ur 1* valeur |<ii< i,< ii4ue <ic 
l'aJphtbct liilia «ir 174^. 

edUMltfi. l*-. lioTtt'f'iif.iu tfi 'I *ini-!'c9 iJlt'aBM. 

•(^■ift III ttt 2'.Jnif.( li.'.4-lfi:i, Tikl. 
•dnvtri. 3«U- Wf». ii.. rtoliii ltt flilrtpau aiiltt «ia)B> 

f&tait« ktt Siiktu^i. utarcaib. vbi: 9. ianl. 712 
VdNvIdn. 3. ^ -kl< 0<«tM«a la Uaaam •itkni' 

kfitata. ib. m •mm Difinil4>1laaaml. Vk. 3. 

1102. 

— . Suliirt 9ib»Jit{ u. (fint «.trifltn. 1477. 
SdfcntftfF, ilitk. r.. t>ii (oi'!l d( iit i'u**ivif»ii. 574. 
Sct^ti. V: tit Aui:kaiittnt4ltbtcii(n (tt atnttca tttk- 

Bitlti« If. 1203. 
Stfer Nanich. Publir por Charlei Schafar. 281. 
*.i:(T, (. ku Vtitf» t!« i^'.floij £tiktr. 305. 
*til<t, i^rtft., ), ^^ucrll(^ :c 1121. 
gdct-.tj. ilmii, tu (}i!iii'i.(;lii:i :>ii<iti4ilt ktt 6((;lan,i- 

ntR. »CT. 

— tc^i:^^! At e:ur:c:i. II., :;it[ii: rie CBlaMtlang«. 

S|<l>i4u ktt ettriünattfiu 662. 
, ttia» ' 

ktr 9M|nia««aiintT. i. '(*». tISi; 

«tO. K„ Kifail n- rOtfT iit ttli^liMc TO,il<t !(. 95. 
Stmiii, 4^(iur. Mt tt'.U'K f itiittung ii, Mt rDiitiiAtit 

Ui(>d tn (tt ngtkamttUantiititii ttoiitmttn( la kt< liia(< 

Diiib'1'.viiutca •tatwtwii. 1U> 
CK iiuit.imefMnrii^ MMMiltiitl tL lH14>lrl^ 

«■»all. 743. 

•laiMia. «cim., Xuliai* an» SOmMnif^lAlt Ht 

ftaajWdKii CAaitiii n. CavMtnk. Mm 
—, ttt ftjn)^il'(!i( l.tiTfIt u. BTii?c9fn. 1. ?i»*. ^% 
Stiiffttt. (. tful'dx ¥itera!iiik<i:rmJlt ic. 57h. 
6wkc(, fßaj. Iit ll»(irttbtvc;u>i^(tu1ii njife kti Meld)«. 

Ct*Mt*k»i»n«ii(. 13^^. 
Ci^atM. t. 9-. »U tfalaiiiltJuiaj kt« Ci«MlMa(iiul> 

irrftn* «II ttX 9tm ttitfcl» K. 1(36. 
^t-iffirtatM tMdttAiMBnti. Mi> MK Mar neill(. 

1112. 

ebotlti<i<Jti-^iiKuin. ^tig. iroa WUf flMlIit Ii 

eint«, Sdmtl. aKdbag^Mor. II. 

«irtntiT. eiinr.. L MM*, «cnk, IMMlHtMlM*«* 

in (BtvnolrgiMrr Htifetnfoft«. 7(3. 
eiibJil. «Itn»t, fittf !)iri(f'änt|)ltii ta !8trtt<*<t K. 3H. 
Sicbcli», Job»,, I. OvkIü Na»unit nietaiiiorphosei. 
eitjliKk, üiit.. Iltitnftiutt, kttlttftnk k<n pituftifAtn 

«>iltuil«Mtf MV 8M. 
eumetil ScnMC MfaWMiK MlMNtBliMII «. ■Mklll. 

IW», 

C4rrri, tttd.. (iili'ibi 8lTtif)fiit. n 

Slaifni. eirak., &k(t (it P<titbun«n 9la»o<<«R'k III |a 

Vctattn n. «u Ttiilf ti.mr. l<Kn. 
eHMlk, 3cf.. ifts iKtitCflM bii.tiafibtitCD 937. 
ClaiHaa. Stani. anjUMititibt <;[ti^liAftln. IU2. 
Waalcl, ivM. Mt Murnjntn in Ungarn, eitbtnkütjtn 

n. ktr Vulrainj. 43X 
Cinlif«. euni . M< liili«!. ttuifdit 9u«(. («a CVitl* 

».U. 

trhnfff f., übet Wtilfnitwtjuisd, 'JW. 

».•ir CltP. Db*r Mt *cb>:iMan^ tu n'i.tlljfltii 

ll<i.ig<ii.riuinlTanl.''tiliii (c* e.V.i)lii<gf . iW,. 
£cmmti. ithill., kc(4R>k«nk( CaittOuaa kii illtitn 

eaa« H. ftanKmlmKir M» «ftlfi* IMUluriM. ». 
ekmaikt. tu««. Vkt Nil 0«tk« «. »N e«t«linii« Ht 

BKIlfltll.tfll Ätfittit K, 700. 

StHua. Jonviliii Goniet dp, iitpIvifCCk .'.«U-iil iiiUr. 

gt»\ Oamgt, tu. >ui;mcfite pur Ch llcoi;. 1417 
Spccutum re4(alc 'fliingnirt^iiifcd f u1l',i K. vi^j- vi^» 

OtUt JJtkiintf. 972- 
Crtnitl, «.. Mff«tiav«rf4ll«r tax Wiltll ttr IfCfditii 

9fi«atlm kri Vlauln« it, IW7, 
•kttltr, (. C««ina'k, 3. «nfUbun fikcr «c^rrr< 

Mi»«!, m. U «cl. 3ani(*. Mt «Mldt iL MtlWBn^ 6cltlt. ttilaud. ^li^. TCn Adtl gitk. Jtiiinintr. 14j8. 
Crlcfb^Ain. (Hilft. Jtuitfl'ibttbtit. I. Vitfttung. S75. 
Srltit. ft.. tti tcinrti «u 3(iu<iiltm icJibiritk tt* IcfJtn 

Jjbibuiibtri« ffint» ftdaittt* it,i4 Joitrl'. M.'.. 
Splnoii, ilcnrdirii de, »per* quolqiiot repcita »unt 

R, coKni vüiunl I. vaa VUil«i at I. P. X. Land. 

V<il. 1 1379. 

Spiuocs« upeia pMleiayMo. VoL IV.. I. Cvlaa|aV 

uiiiM'atiit<tt uitiaiH^ MMüMgMW. litl 
ermru« unrclknktit taWiMH« WU aMima. 4tf8> 

ren VmttJtn IfitS, 
Srilta. ^int.. tit Sill.'ntkiRlininiingtn tt. Vfß fltl^il» 

lu rtn unrulfivtn CdnMuiiatn. 347. 
evitaget. Hat., tu 9falict>3aullTatirB(B fan friim 

gnitclalin tc. Sl. 
-, r. ftitktr. kit f. nn1lalM<mit a. JtnaA((i»€tt«<^lt 

et,i(timiii)i txut. i'KiK ti-« fliMii^t In «bm t|IM|hK 

ifii Cit Vj«itt»rsillur. •>. Ib. 742. 
eiaktkUili. VtifUiutt. vff*- vrn t. narfliiaf m» 

o. Rttii,ti. \:nx 
CuinU'ik. tt.v., Cit Rttrtiigt ktt Sttgincnlti Ufai JttOn 

u. T. trtnnmb ron ^ffti'Cdfltl tt. l&II. 
eunttii, iKiik.. tic SiUalifXkttaru 4M ^itaaft tt* 

liot-ictlni*. ISI. 

Siiti rpiihai»iniam(MI«.l,S) 4aaM adllMB atei Auf. 

Hctioc. UM. 
StacMMn, Jab*. C. H. R., AimIm MT mhIm Rynr 

Pia 4« Mlli»ke mt i OaMvIldeai TMaaMat. fH. 

110. 

ei(fiiitn,i'u iSMi. tit anlBKftlunii ktt l!4iltrM(iHa|tfft 

bt* eadiKiilriCifl». I. 212. ~ II. 17*4, 
Stchclith, Kt., V. Thibiol, II roiiuni d« la poite. 1299. 
*lfif|. Qdt.. (et vi*lt itiiibcai.1 III lüi'in^tn. 73&. eitln, «ukn., MC BiUtatfictlKil a. it( VtiMltaift m 
altüiAtn fWUUni B. «mMÜ^M Ml |IMf«|n 
«bitefovlMa ttt UlitetallM*. 17SS. Stiintr. ttlnt.. I. tiH>lg Bttk.. Mt ii»*lf fttlntii Krc- 

»btttn trliitt. 73. 
eitlntr*. }.itgk. «tfiiaimtllc Sttl«. ^ite. r»n >- CBtitl» 

ttai- I. («(. Ml — 3. 
BiHnvtBttr. *t\K •Meton |W Mt Cm(*I« 

klntt. 'J89, 

3ltGnMj| Tl>n ajtion. Jlatl. MlMaMM|IR ta$ ttm 

»tkiiit bti r:atit(Jien fiugtn^ltBnkt. ttK>. 
ettlifl. Sturi. Wiiinriiiiie ttt aui'blfilifit SmiiI ii. ktttn 

Snwfiif utij ayf tit ti'nt:iiu'ili<lnii 3tJlt<t, IJ^H, 
eitüfitl. UMn , Nt altftantOilfJif «claakMItk, 9t»lc> 

atM^iMt 9»itktta.ikt bct «iifer. SUtf S. 88. 
— , ba* <iltftait(»|l'itt «riankklick. •nana IWnMf Kr 

Ctfctbf: f.(*i, ridbti 23. 90. 
— . I. La Cmniii ile »ainUAIexi«, 2. '^Itf. 1122. 
— . 1. Sutii.iWn ul>^ n.^bJnMiiniitn aul btni IKtkittt tti 

iom.iiiif4fn 1'L'i|pic,i(r. 1. 1422. 
Sitni. fib.. Vtiifcn (fi ttiitfditn ütailcnalllliratiir. 1492. 
— . I. Jtfniit'«. ütta. flaufr.. aifaainiclit eikrtftm. 

1327. 

eicinfdk. IN*. Mi •ilUimfl ttt «kc1«l« tu taifff 

n. tttiiti kam Vakt tritktiik'k I. tum '^nlttttjnuin. 
1412. 

eimk«, 9. *~ ein Htkbltin ttt dDitaitiuta ntligiimk* 

»iRtnfAd'ltn u. «n iBfrlndi Mait WtH- ^ . 
eitBk<l, «k.. «niil ttt niUitaa, WttfMiMR Mt 

IIAta. I. u 2. f*iiife. 7a 
— , «bilrfcrIiU Im Uaiti». l t|. 1 1IM|. f. Mffwt 

Stinr ttr Wiiii^iiMi )(. 78. 
eilfta y-.itic. Ilntrt ii.t'.!r.;(ii fibtt Mt SnttSKftlung kff 

Glaotli. .1 ',li)ii,u-- fii-, IS 
eiiiKf'k. *t.. «Miicaca« &ktt all« tktiK tt Utk«. Nta 

k««iK Ma «M. VtiktmaBa «. Sur. 37 - 38. SM. 

- «iif. 80-38. ISIS. 
— . ^nratljk 9lnir Vtarktilnitgtn anl bin SAfenn 

1879-81. ri^l. 4:2 
eilclti'» e hii itiJi <1. %a(l. Jitu kcaik. brb ^nii. 

IBWjibJi;». '/S. 

•Hm. Äcin, Lbtt Mt äiKfita tan m i mti 6ittn8ni 

■Mt Sll<iiiilaiwa<n m. 7M. 
•Ihr. IM« MMit MMAH*t •raMBuM. 1318. 
etl(ftl<»-n4l<BM. Vk.au, tbvBU* tt Dlali«. n«T«uMM 

d.iptaJ, 11. (fint <8fiaäblln. 79. 
eiiiitmcn ,111» 'K.itiJ-¥a,id!. V. •♦rjamuii|»»t-inf. t. l'J, 

20 , 1 fjiiir;Jtlnki, Hilf., •ktlki'k Sfbi- u. ttankci- 

jjbr« m ih'timn B. 3MMni. I81ML 
eicbbt. C:tc. yjBlirt M»MM|»M » l lWl W ^ M . I. ». 

2. «liA. 933. 

ewnt Siik.. (. CtMMi, tatt M, ttaaMl«* Mmc. 

4. e». im. 

Slanii. Gaat, a. AlUv far aMHili tMagl» 
Sitaub, A., la (taMlUra gallaMWMM 4a HihIm««. 

1112. 

8tr.:u.t- Vb.i . n«(|<ftlta «ka«t >. tlMll^ «M RM» 

llHjldt. IKIt. 

CitiiTtt. C, Ctukitn iibtr Mt etirf|«n«4k«rfltnnngm. 

I7;i2. 

etfötlmarii 5,8 . frt.iAt'tTjilditfntf t"<jiriS4,illi!mc" 
U>,iif. I7>7. 

iijui. (jinii, kit dlrttuKbitit. y.i:. 

eitBkc, ^. t*t thm Ni »klkifUdltn B. kiyktfcititHilitB 

anurtMMvnMMt MlbR Ait«|lt it> 818. 
SinMw inr »nRrn «rfiMiMr »rt MMiiluM«. «t««. 

rt« II. «tHif. s fll-'^, 924. 
— . juvtriti. ,iu- r,'in O'ct'iti rti (Viti.t'itU, i,X IM. 
— biftiMii'kt. iMtn. roa S. Ktnti u. 8. ^(1 8, 4. 

9-«. - i\ 8. IM4. 

■. trmjnll,1ic. MM- ■k.Mwi. 4fM IT. <V8i*^ 

I.l 90, 

?tninrf-9TtiiUn«. t.fr.. (. Ad« UajMrU «I«. NS. 
%tntt. t.. •clAi^K kc4 «MHWt« OMAiM. 8. U. Digitized by Google xn — » e 9 i P f r. — Suaijii J«f, M< ei««tncn. e. Bit 0(ll>(i d^tmci^' 
Ui^jinl. «». 10. I. eaiftt. ll«t 

Samiuik (»erhtnii. tttn- rrii Rfrt. VAkt«. 

Swric, II B, V. Throddti tU. in cpitlolM B. Pauli 

<i>niai«i>larii. Hil'J. 
Cgocl, ^cint. v., «tniüibunf ttt ttatU^n Xinlglftainl. TaciU, ile uiürin« rt tila <i«rtn»norOBi lib«r. Kd llol- 

- d« TiU •! Boribu laHi ASiiNlM 
»uil J.i.Cen«4ium. 98, 

— ditlociw d« oratorilMit. lUrsffB. Backraai. MS. 

TtAr; Terd.. (. ruKclUrit ^rnetli. 491. 

— . ' »ui'imi Grrhftfdi- 16<>S. 

Tailiia, Ale\. inimailvr[>lanet ia ImM OOMwIIm 

Valcii Cslulli «( Tili Livi 1112 
tdtifeniN». CitP, «i( Vil'ti rni >(i Urt<i:^iinj («ni a. 

}M. ttM. 

fafMataii, tiV*itt4<di. Vf|iiüilct Ma 8r> 
ai». ttf«. Mii Wl. mwtiitniltt. 
I. 3«tta. IM. 

Sa«lot. «a»jr». CmiIcII ImII. I. «. 1. tl. IIM. 

Zio in. n. 0., i« VnnMimi M litlwMitara M«- 

ti«. IWI. , _ 

tMtiMf. aMn. r. im mm^ m» ttumt« 

il««fa|. IM. tanadif*! 3»^.. aaulc« ducaia BolsriM. 6iM. 

Waa. HtttltT. 1. I. Mlftf. flt«, 
-. iCaMlt*« UttU. 2. «». 1.4 
BaiwiM. 1.». 1 tti4tTi|, Ntt». »., f.titr. «aiir. Utora tonMIffita. m. 

UfftlBunn, 3hI.. ^'^n^^u* ttx rrlwltii u i|fcntll4<ii 

Ubttn. term., flu* e<r SlJtlri'iiui iit (tttlin. TBL 

IU»k«<l UM. tu C<tinttirii ttt 9n<i. 'M. 

Uafit. RrUrT.. »tc (»tindantc CtintUad McyaH IM. 

ttat«i)uk«n|«> oui t«ai kv««nil*t« taMiatoriaai m 

ttnlMtfitlt (Mtimgin. ittt. len ^. Atiift. II. Ild 
— . vfciiclcillfdif, fc(»,v rcn «Kplln^ u SR. p- SiU- 
mcnv-'HrtUditeiff. t. c 

— itir etuiiArii 6ia4U' u. iKcifeiMCdMdiit, Mf. vcn 
D. d»itil<. VlU. i. iMta, Ik 8waWMf«(<tra U 
». e(rlu^r(an(*)ciMft« Itr 9r«a«« u. IIS, 

— — , IX. f. ^laijnii 0.. M ^MlmiiftiiMl rin idit 
grmuiniiitx« Amt 1419. 

— . XI. « trinl< Vtxit., Cic «liilflinmm im 
flfiifttnrjlb r. im-lKM. ISM 

UpiaU Uai««r>. Arukrifl \9ii. HlaioB ilt. VI, i. Kri- 
K*tl> aiNlafeaiaaa «4 T. Uvii libmm XXI. 10». 
IMMNH M «Min« mim. Ma luvt VUtnh 
IIÄ tOlT 

ToUinciill, «cleti«, i;t>«ci coiUcc» nticanui «I »inti- 
üru' ruiu icxiu reeepto collati ak Elicrh. Netlle. 

Suppirfn«nluiu ete. idß, 
3<un<l 'i^'. e.. «IWidiidiU NT rilmifditn 9lt(i«lur. 4. IlMfl. 
■t^iit. vcn Vutiv. e*Ml«. IMS. 

IijIMMicIIkI. .illMut'ibt. ^H4. vcn C^nn. l'aal. Wt. t. 

639. - «r. 1 i I2r,|. - 9t. 4. 1401. 
Jalc II. Uill(i'ii.tiiiiiita «ui (KffJiidjH e<r 4ll,1:rift. v.ir- 

utHi ci'it Ollai tcn •tli^)u-l u. Kr. ^«11 ad \ Vt. 

4<ft I. 3 f. ^atnaä. 9t.. tk UtbtilHinnai tri vi»«* 

d>if>t<n ^li'flpjdin ttt ^»tiUa JJbrlmrtetll H. B8». 
ILsu.iii V.i! i' I- ^^icf. ?, <l RrtiftJii fOB t<aii(»B. 

UI. 

IL.dcu.l. II. *. Ue<üu Je VillefiMS«, A, »I Th., 

rarijeta d'uculiftte« romtlns. T. I. 
Thcoduri cpi^cuiii Uoimueilcnl in cpiktoli» V. I'tii i 

coauu««il»ril. Wikb inUedacll«« tu. b« U. B. SwM«, 
10». 

ntrtafia»' de lilu Um* mwIm lai Mttta tat n. ttx 

H(fvi.iriii» "Ir llipio'olyni« wtwnmTiH4t btt^. Tili 

Tlieuplii.ut, middclocdcilanidKh G«iticlit der XIV, 

ccuw, uli(tf . daoc J. Vaidaai. U2. 
Xuituiii, Ii toaMat da »ein. trtf. Mn fi. C4«|4* 

uib. lau. 

tbiclaMitn. 9bll.. ta Qtttam dar« iai tal«falMa 

Mcailicniiinl ret <ai««itt«vdH*ca ttaml ikm. IM. 
Sktmana. U. •mtiftM »ti »titfdwn l liOad #oatar. 

^9mu ithti Mm MCM* a. MMMfMi» •«•nilldB 

St 11. »1 . 442. 
Zboiaj. «Ii'... »it <B<nfftl tt« 9<|inMM>m|(liunt. 

rM. 

iLu'inj«, (iMntntJTc thmU ttt «aalaiifibcn Bant* 

ii.EK.i rlittc eoniTltttn 9<Tia>eflit<n. lOTO. 
Ibi-i;. ^tnit. tu Unttltn (a tca Citd^tn 3RaiMnl«n't, 

n.irflKiD '11<n<«<4no'« u. 9UlC» Smlt*« 1001. 
iicmM. «. Oljrt.. f. ptumittt Itetw ■lU»' 

U'aitJic edinitdi. 214. 
— , f. Wlltric'* 9<fi»ccil'ung (Ii rculdktB ^uft* ia 

Uitnebi«. th6. 
tH'ir.i. C. Kiib , CMn« «, f|Uaicaafa«*»W*< ^ 

.Siidii. e . u. Ik-. M* frtf I|r niMUiM <«t«ii- 

i «"r m 

tb»Bifcit. Tiui.. t^nm^cailM* tintnfB4Mg<n. t. t>t. 
INS. 

Tbaniayaeo, R., t. Gaierhnck, D.,al Tlu Indicet g\oy. 
taraiB at ««muloruni hiberaicmai ilc. 076. 

bfit. 14'*) ^ ttt ItaiftmidM* au» tim 10. -II. .■<jbthanti«tl, 
i. AcU iiiipetii cic 
— rci SRail^ijKn von 9lii«(n u. Vjnt^ulcn rra Zkb- 
liMjdi 94(i— 1099. «ifg. vrn Otis f oiTc. 1380. 
i Ut(anC<n u. aiftn »<t BiW Cira^ui«. I. HMIi.. f. »Sil- 
UM»» Ccmf»«arrBi tit 6tati eii<|kRia. 1, «k. Ott. 
Oihaktata* »er «taki «ilMtWoi. Ml. Mi 
I tnbntx. 9M. 1. t HM. 

ri'mm<r(nii*<#. «<«Aib. vcn SR. fl<rlbjt. i fltlh. 

Ilciidfl. V. ttt ediUdil am 0rm •nuaiat. ItOO. Vahlcn, Joh«., V. Plauli HcaaKhnii. IM! 

l'Mlc iiiirc. Stf.. athvnrinu'ik« CilNr. MI. 
Kjintidgtn t<"i' . fix >tiM'ib<4 fRJidt'cn .luf 'Hiki Ji'.in- 
^C[UB^^u:lk (It aluii il ni II. c.itci'. VlioMiui II !!?'>. 
i •J)H^(f<. tttiindi'l MM. Un<ic». ^'t^j. »Oll Citc 11'cl-j.ilnl. ■ 

, «n. 

: ValacB, Ad. «., v Ari>loph«nii Plulat. 110. 
Vircaltont, Cuolu*. v, biblioniB Mcroran giicca* 
Codes vmtirana» tl »inaUlnii. M, 

Verdun, J.,>.TIitijphi|it<, middeUtcdnIaadKh ged cht 

df< XIV ffu» S\2 
IBciC«, vi., i<CL > utigtii übet ^l( S'dlintbtrTi rtt Vitit«. 

rtutll» ^tJitiilunj «eil XiiL liir.ct. I. ft. 8L 
«tibiiiniS«. ttt («rülidKtt. ti<&iticiii'.tt4«. 014. i 
VtrbanMmijea tc« crNtn NutiJjcn i^K»ir«»|m(M(t ta 

Vrrlin am 7. u. S. 3vnl IB$I, 1616. 
— tit ritrciertn-ticitamailun^ia (n i*a 9rf»ia«(n »<< I 

AfnigKiii « Vicu^in K. 9. Vb. (kikanClun^tn tir 

ftttn rirfdi rtn • i'frfjmnilttni In t€t (llb<inpiiVi!M 

Otting, Br. ki<bitu.i) b<« l«ib«lifdNi>. rilcnUliiilyn 

tt. ri«icOanii|d»(n «ir(ttni<(ti*. & WtlL Vi. 
•ctler. «trb.. |. eibltctbd ilinn •«tWsnt« ttt' 
Nutfdita ed»iwU »• 74& , 
«Jinctci. ittwu. tat Qtbtn t<* OTcnldMl te «rfattXa 
II. rr.iiifni 3il01ilt(n eJigtflrUI 276. l&tl. in«. litnii'd 

TUle, p.l\ Matatia «ofart» 4«a omliaa» uljgtom 
de r Ol 4*a paapa* otaltt*. Tni. par CTCol- 

«ittM. OM». hittn rriiMf^tO 

a. 1l((oi>ipii^n<mflil. MO. 
Todhunler, Jok^ s Madv Ot ftMIlaWi I 
tmr,l'<r toic Mc WKMttcM Wii^ri 

iMdl li2l. 
ScmjfdMi!. X%, tat «<<mMair(4t. «00 
Xrmrrtft. duMrivikU«. (er »cr&kaiMtfil OMtcr ttt 16. 

11. IG. JjbikttnrttU. i&r*(. ata Dil* S*k(, IIH. 
Sctrrrn. 9H.. f. »inmilKlib'« BlMMtM «IMütlKk* 

rr«uBi'*' <l*<i*l4ilfit. 064. 
i\e Tui.[iMi<r.iii. V. l ioat et Galniirlic- BMI*l*r| OB« 

ii>i>>u.ii hiilikiiic eo Pruoc, <ii I7M>. 3k0. 
Zt<itidil(. dt.. Iii.urifitt eii!yrp.i(l. 747. 
Tiflhoei'» rfttalocu« öt diclioaarim »ad giaaiaiart af 

Ih* pria«'! pal hoc uaaret «Ir. oflh« «arid. Iltl. 
TMbQtt'awimUlaadUatiilMicpablitalioa*. IUI. 
iTuaitv. «lolk OM ^ttttmnt* MO 1Hral«4plp^mi*. 

ins. 

Xiihinat. Oafl.. 9ikibii4 0« flUMM^lk. LCkf.. tl«. 

Cuialiti. fijrl. Iityiii a. 
l«at(4en jn<Uir. 783 V'iji^, M., Staden fur \es impoU indlrecU loniain«. 

Virctinia iibeilalii. V;i:!s.ii>a licfcdiuil» IbT. 
SlUaii. iliil4aalc SllneU SXat^uaiUI u. f(tn< ittt. 
ee. L 1184. 

«ird. taal. f. MlltKAc OcrnfpunNni ttt •lakl «tt ail> 

baij im 3fllaIifT ^^T Wrfermatli'n. I Pb. 665. 
»ifdiit, gt. H'tef. «IKI u. «tii(4. t>»>'t 1 11. 2 n. 
Vltbi|iutti(ti, the laslUul«» of Vithnu, by Jul. ioHy. 

rmtc. I, 2. 1746. 
VMe TouedtU, bKj. vcn tllbr. S>j«nct. 444. 
Vlu kancloram Slephaal rcfi» et Eneticl ducit. 

Itrrrnt. >l. FloriaDUl. SM. 
Vloicn, I. vin, v. Baacdicti da Spinoi« opert quol- 

quol leucila tunl. 1.179, 

•fffi. Ii.. I. eiirui-«. nr. «aaOiUaO Ikn alt tittt* 

»er Otbc 391. I.%45. 
Baal. 8^r (• *'* SRinncfana* RtlUianii. 746. 
9«ttt, Ct»a. Stitbtid) R<M(CI'4 d»ibaiif(nlaril n.ij: 

ikctm pkll>1»»<ilf*<n ankam bar«(fttni. 196. 
— . bit Bittnbdebuag bri cliriirifeta fliltrtkam* i'C'i 

(al «ritt ^abibanbtrl t<* «umaitUmnl, 1. Vt. I7:i. 
Vrlt. ffian«. itjtn In bn fanbcp^ui Crtciiau u. (Kticbt- 

il^ri Cifdiburj. 1413. 
ifijirir, (lt. OtfttrrttdfUnaanil. et.3u. «b. 10 t.(^iit(. 

IIOI. 

. 9t. 6. f. euatri. ?eaB. bit «umliitB In Uni^ni. 

CItbtnbÜTjtii u bft Vulcnsiii.i. 4.Ti. 
Sllftr^tbaiil«. t(i. im flu'bju tum S'-n i .!-t ron 

IRcnMtn II. i<int iPt^ifinMinji lUii (ikBbtr|. Sann- 

InnjiB. Uy>. 
eelfmaiin. ?l.ie.. i. vcimaun (. Ccttn.. UMMMl Vckf* 

aa (tiacn Bnuab Ssltataan. It9&. I «•lIMicktf a. 9Ui4». Ili«a4(*», «a« kam «cnitMai 
H. nHU4(o «MawML •«M än t «n tMNw «■* 
9. maamta. ICn. 

9rir*mir«<n. (tntfAt. an! Mm ^d-itnluBbt in Ci«b«i<. 

bütji»«. AtiaamicU reu ."lo". ^JÜi;*. IfjTi 
VtämiÜtl, Jlarl. i .\rmaDil de Kourbou, Iraiir de la 

caaMdia «l dea ipeclacl«« 
— , CaamiMa (tantiHi'dKi Ktutiudt. 7ä0. 
«•IM, C«a, 14« «niMaaf »n mwlaiafi«. ni. Saal«, .r 
Ii. fUfUta 3<i|Ua»«*. MiOtn. «aa ta. tu aantinuilat b«( lalftrailan 

•Mb. in; ^tutfA«• «nftt^l. «TH- »ex 
liaii •«*. 0. MmNM e<«af. 1p.l4irT (iJil fltr. r 

C. V. »i.but. 7*4 
»Jitltt. C r.. I. iti4itfi 

t«*«. T74. 
ttadit. Qail. btt Wti4:«|j« iiiiKt ^«nl 

«titiiti (»B ti. «inbi. 1M4. 
'h'aitdNia. 3. 0.. (. (u^c tun Slcnlioii. Ott. 
«i>Jlii«t. W»T~ f. vkti« Tavcdali. 444. 

WaaBtt, I,. inttwäoiitiiMU llaMrtöt |a _ 
r.<4 failti«** «StoSlRäilkirfMi Wbif«! 1 

1317. 

Odaan. 3«b«. *„ talni*4lM« naMMmoni am kar 

Bcfn. ai»t. Mm iQKta t«. ITT. 

OjbBiAatf«. triit. (. «aaftr. «.. u 6 Unt«rfn<t>ttn| br4 
foNnl ttt UitnijiiiC rcn «"(tlin ITIf^. 

SikrmnntI fit . t<abiglrnuiibum, ^ubinlkuai h. Übtlllta. 
ibiim. 17«'» 

9s:iO. 9., liairliM s. tbi« Sctanbt. 747. 

Salkba«. «. ^. R.. «tkiiaag *. Soiriattaiia Baib3<ibl- 
aainiMalioMibfftiB. W 

»dlbOtr«. fr«. »., Ctak4«a »u «dfbio't «III ta tn 

i> imbut^-fitirn rtamallMk. Sl. 
Wiifdi« «.ml IBra'. f. murim 

if^«<. «13. »4n. 641. 
*. Sjlb^lticn. I. acib(T|«j Jtatl. 4a«t«vikllti 

edinlitn. 96&. 
KalUt. Oui . Aa» •tbldilnlb CaM «. 1»». 
Saliet. Vcal« «»«If C4(ftn»t« a BrlcbK't fxlttl. 9t>. 
Oaltbtr t rtit rrr tipyi«lB<cibt •rbiditt. i^tla. ten ^ttra. 

Vaul. i.M 

»ilj. lUi-t., ij'i^ii rc;i rc, l■l.■|ttn^fa tbal. 142». 
iBJlictiungtii (BfA tu giail t^taabtabwa. 0. 0t, (. 

flcatiat. U.. •pctdaa*. 004. 
'ü^anrinnfta. niffirdM. M7. 

'!>i.u'rlu>. 3> lt.. VinItituBa in ba« ChiMam btr Ctalifif. 

ci;,!. ren C. »aiibil. 21. 
äinnid. 9. e.. bat ViiBci« ta »»lili(*cn •UtMtrt^- 

1441 

Satiatb. •<(*».. f. n«« «ait Blaakioa. I4«l 

«>tbcr. acll«. *a|l»eeml(d» «Ub«r. IXW. 
Siri. a.. I. CltOiaa« rcn ttarirn, X. übbanbluBaMI 

t<a HWHtlt Nt ruMi tcn Ouambtiifui ' '. lOHl 
't^tt4i. St. T., tu ;}äb(>Batr ta «atca. 701. 

«ikatati. taiHo* m mmm, • 

«»rrtTltak. r.«MS(fib •.«.9» I 

49. 1483. «. b<t üDcibiMubtMitbit u. MmIbWi OM WiiH n i rt » ao 

tttci. «T*« MB wib. falOtr. 1. «». im. 

59cil. tt. bie «tluliati btt Unttrfutunii btr Cbten anb 
ttt »(bjtt.' rcn SWi.') SitulfnCttn. 1^7. 

Weil, Heail, «. UaouwtbdM, l«a iMiai«aa*. I4t6. 

»«mbal», «b. 0., *b ~ 

«Mnbel». <ati. k<« I 
2. «lufl. 144J. 

<R<t<:^..:iib. r.ii.. Um Olltal 
U'tr. 1352. 

StiK < libin.. Pauttn • Jteajbi« van taOlaO 

etoalbt. ^xti con Rub. Cca^ 1701. 
Stift. Uia«. bciitlAH «funbrc^l bM |Bt ■ttfirlin kci 

i»miMai «nb». 279. 
ffltH«, 9. O., (U «nnbif^tn BInct tat toMs. nt. 
Stift, 3nl.. I. 9loturgt»it>iitlt brr Jalttiin ttntMlaaOO. 

I. «fiii.. 0. I. iHi. 114h. 
Stiit. Stib.. tftltajtlaftln f. btt Xltln. 430. 
■»citi. e<tnk.. n* Vfbtn Stfo. 1. CO. im. 
«eniimbcia. 3- Q bttrn. ^ Rctta bIt ItlWIir 1 

ftlAk 1. tb. 134S. 
Sthri«, UM«.. IMIMOM «. I 

17«. 

»iiiiäffft. Uatl f. bat ntut Itflamfif 1017. 
»flfbauifn, ,1, 1- SWuL'Jumif u: lUil-ra tiSS. 
»tlld. aJtl. <ilt;rta* V. u. ttlillld' VII. *W. 

fi.^ii«b<»t<t. Viicir. tin}i«li«6rbndi btt (tbtmubtt Jl»bltn. 

flcffNtbintuiijtit !t. 14D. 
TOdifft, ». Cpta^aiial rcn 'JitTt ii 2liiittlt«iitf.tlan». 

l.'«7, 

Wdiicr W . minnalbjtril;! m jtild^iidit labtUtn. 47. 

SStmti XatI jrbaniitl Cub> £<stiM. 1T11. 

— . Mte i'iiaftil btl f|!ll«itn3liiiiilalMiO. l.flO.. LOlfai 

3<banni« Caal Stata«. 1772. 
tttmtd. bw mMt» tn •iiranMii ia ttmCMMni 

w tt% t(«tan»lffmMhiftia u. )itt CtaO. lU. 
Sttni<tt. (ttm. Nt tivlM #nU|bL IfU. 
%>cirborin. i^. . ii jlifibli ■HwHlOt»«|lH<il< tid 

bu«. 8. Ib. 8tj. 
StAiiburg. tuj.. Unttifu^Bj Ift Caat. bat C<MNl 

dkiift gtntftB Iti, 1218. 
Sil«!, «a«.. Mt Tiaailaiio S. Alcaaadri. W. Digitized by Google — 91 c g i R e r. — xm *rK4MB IMniui Mi WcMfiMr u. VlMraiaccutra ic. 
»«. 

•r*aan. (. Eitrige «a? «crlrait C1l-1lficiii> n. 
Iiftiitun» Ii. 601. 

WickM. Will., r-rw • IrealUe oa Ih« kcrtn- 

MlioB of Ib« ihcM to-<Kll«d porttcal lM>okt of Ihe 
•Id l«*Umrnl, pulms, provfibi kod Job. RII, 

S»»«a«Bn. flifr . i. (^ii^er. ttiiiT.. u tt.. Attt 

Sictouaa. «011.. ti« Vt^t r«n »n AlttlrtcUil. I. 
ISIS. 

9<c{«aaim. tk«»t.. •«fAI4<( t*t W(forai«i(on a. •tun- 
tr'vrmili»« in \Mn>< min >n dun«. L et. nTI. 
Strtnttdm. R. . (. Ii(f n . «la.. tl< taiilomit ttt 

9<>i(ln iUt!. Qrlit^utURfiii! int SdA41-l( B. KtlljlOB 

Irr «itm •tmaBra in SRfl u. Ciiteva. 1444. 
Sufuc; k>.. <tJi|M[*r« 8«(akul»iaai Im flaf^ltli an 

t*t ».imiiiii« }49. 
9.(*ao, Jal.. ^J4 Ptirt^untUciaigm ^tr 9A>iR<rB. Sl. 
— . CUamit Nt RnJicn l« u. i*b»|V<li-vii( tn ^flJntcn. 48. 
— . •Ifamtc ta Bir(ai.t4<ilid)ra Vctinil. I. Vt.. iickt 

trtn «Imtalc »rr üaoinal« a. Vtalficlraic c<t ViIjb- 

^a. 48. 

J«tctrr*b<irB 9r. r.. •flitiAtt ttt OillnvaaNranj. 

X. «all.. Nfnit ven 9<f. tat". 169. 
S<uxnn>><Rc(finie«rff 9t. t.. i. Untnfa4uag(n. f bil«- 

8dH«a»l. U.. f. C<mUi, tcini.. Mr vakit (<crtulung 
B. ttt KuTlilxn UrfJ^n ttt iicttoincilf Jiilfi^nt tra- 
(»iTt«» in >ti lln^l»lttll^(^ jftliilKB Vtgructt*«. Iii. 

SUUemia. Wer.. Hb« ttn ^eiiJitfititn ri'n OArJti'iNl. I2M. 

— . iil«w4r»tioec* Sort« lUipaiiiM ianoltrnmque Ba- 
iMriBB. *UU i. IM. — titl. 4. noi. 

StSaiBB Ott», titihlt dl« euranoxlin »■ L 

»tiaunn«. 9). Mea a.CtdKni Boli^* vm Mi 9»m(. 
wtibt 

Siadd. 8.. ninlidx PfoMditaa}» ttt t>«ft»nc (md) 

f^<tfca<aM. I6S4. 
-. »it «aibslMU nfttHA«« e<nMl»t|4a< ic 9itl. 
1»-I6. SO. 

Srailrt. (. 8f rk Mt. Klk., u. fB.. ^a*t n. ttma. 

2. «»<b.. i I*7i 
S>airt. •all . u»ct ttt eta^taiBag *»a Xmituburf ailt 

i*<rB<r McAI. 

S<airr. •. «il««. (. ■4hntb«rft. tf.. Jtrvritgameaflrt« vta 

r»B»f*U'» IC. 1- r». l'W. 
Stitacaa. IS., Cuiit tct to4)k4BC»altmrtlon(ii. Ltk. 

H74. 

fiiittftrta. C S.. (. (jntBhtntHdi tn n*nMl»gBef)c 
et« «lUaimri««. m. 1741. 9ell. !l(ftlCi, Kn kanlUKacmfvrl M S»tat4a(t« iilltln 

niiMiitrT ertitni x. SCa. 
BflffliB. ar , tit olliitttlitnttn Set1iiakMa((tt ttt lalH> 

rti(,l>fn ffrid^f. 27. 
Woernhu-dt t't L»on, Mar., Ggora leroMtlfBa« Uiu- 

p«r« Jmo Chriiti etc. 1177. 
3cTakI(in )hi i(cii it[u Slmli. tlTT. 
38»rr(|t9- 3 - ?tkrl>u4 tn tlffirtnllal« u. Saltgral- 

itdinBaa. IS&ft. 
IViHittliua, «uKrkc«. ««n Sat. b. Siib. •riam. fit. Vli. 

«ief. 2. Ptatlr. WB W. »«er. I7JI. 
WrtUca'ieiinaluii^ Turin mretclnliditr Vtlirt&6(t. tt. 

I 1. e. ttitkcin. ttTin.. V(l>Tbi<4 Ni »ti«(lf«II(<titR 

Unlrrfiidiui'jiliiiiltguw. III 
. r». «; (. «4(1««», «t.. ecbtta« Hl XlnttT' 

Cianltdlin. USO. 
Saiihr, Miii. fasl. IKinm aaitlMAfif^t Ci4lBii«in. 

IIB. 

4Bal««trtj( 9t . J'brMbtndil b»n »it ff«Tlf*rli<( tn 
$ti.irin.ifrgnoAc. Vt'raiclt iL Zrt<f«lr«tt. I&. 3«bri. 
1792. 

®ua»<r. (. ^abttnit trt atrintanuni. U.^jlim. Ma 
Slial*«, «a|.. (. BibHotbat« rabblaica. »l. 14(0. 
Sftn. Un»i>(rttf.lMrilidM 9la<d)larBtBa»i. I03S. 
SDRtnfrlt. 9.. 9iWMt ttt Aaitattrifatalirta. L Xcaorkon'f HttU. «r«^. *»n 0. grrk. attlll(. ». 0». 

r. .f«ncr1)cn'< «JAmibl. 24S> 
— Sjfioiatii. •iircbifd) B. tciufik, bt*«. MB •(». 0nk. 

Wrrtij. 348. ßaAacIa«, }k<rt-, <. CicvaU'« Ane-kanhataDinreaTa. 

1706. 

Zachariaa t. Liagcalhal, t. Jadiniaai norallaa. 1031. 
3«ba Xbcat.. a^yttin von aails^ua a. rit Matldi« 

BauRfait. 718. 
— . 0»r14un(fa jur tttfdiiiliK tt« acalfVaacatllAta 

Kdnon« u. k«T atittcd|l!4<n eittnaluT. L Xb. MI. 
Zaagcmdilcr, C. t. Orf»li bUtoHarum advenoBi 

pi^anoi libri VII. SW. 
.^act aintlnii tix rnalirArn l^bllcfrirtKa a«f tu 

tcuti'dir 4'liilciiTbit ft» 12. JabTbuntrrt«. 142. 
iltitiiaam .IUI tcBi Crbicli Ccr Surntunfl. tüvrtrigt VOB 

Ot. nngtribia, t\). Coib n. tl. IlSa. ' 3tltfra«ra tri 4!rl|llldicit 9e(r«((k<n«. «i««. ip»n Wtbl' 
biufrr b. •tffim. «. S. J. raitra. ^m.. c»«b« 
^ry^dK etitana(cn in tn raff. KitAi tn •tgcanjri. 

3MI' u. Sbarannftbilttruagca. ttuKd'r, f. ium u. tllt. 

L C CtniM, nst.. •n(i(<nau. ä,. 

. II., f <<Ull<n. Clti). 8ilOri(b rattJipffii. lilO. 

Atit- u. etrtittraun, teallAc. ittf. ten Ar). i>. (rli^cB» 

tcrfi, ^l.'iS. T. Hxnt, 3«>b».. Vnfiaa» eirtil mit 

tjuvlr^si ^ihi. '2ä. — t. 18I- !■ ^ClbniCailf. 

Bran) v., ^luntiibli unt feint StrtitnRt uai tit Ciaal«« 

mifltnfifeaftrn. 1420. 
3tacr, 9t.. Mt Vtilciorfcit ttt •iit(tra Mrgilln «B 

trat gan|(B Snft. 9&6. 
iUrtnn. I. Gaarick«, Oitoai* da, expcrlmcnla 

aoT> «lt. 1482. 
3<tt. aiff. *.. 3n JtaHtr. 991. 
3(|f^t. Jt. 0. . L^anCkudi tn «IrllTirdXn Sil(gr.3rbi<. U2. 
— . I. XcblftiTil. t.. u. H. tic <l(llil>4(B tiKararbcn f. 

bdntc. ;)ii)t(fc. I 112. 
.)tt'it»i|. Qkrib. «.. tl( dbiifttBlrtre in ;WaiBntBl<aBg. 

3. akrb. 1731. 
— . ?rt<bu4 tet 9ilt4gegl(. 7S0. 
dUgUr. Ibrob.. tit «ibif btr Arttdwa B. «»mtr. U3. 
-, •riifttitic (er dtbil. L 8Mb.. '.. tcffcn Hki^iditttn 

Sritditn B. Mimtt. 7m. 
^Irliiim, tbjtt.. »if It^cn 34brt t<« jB^itin runififcdi 

Jlrirgc«. 310. 

Bltatt, (tna.. juHgjtjamatifdi« Cririftfigr la •(bin« 

ttr Cantojr. 401. 
3iam<t. Str. bn Crnidi v«a 3onjt<tdi(B :c. L 
— . Ctuticn flkri bal »taifdi« ValMlie» ic. 74i>. 
3li^rlt. ÜRl.. rUilu rbilrltgi'di« UbbantlBBjta. 3.6tft. 

iJingreli. Seifram, Abn Aaaal tc ^»utrac u. itiii« 
»irf«. «I. 

aingln, A, tb . f. Uifrl, abjilc« »r, «ütjaniU. 102&. 
Äinftilni, tn SXuitirbetuf. iriitc ÄPrb»Tun,)»n «■ !4L 
^uM. ?<fb., I. jtaumaan. 0. Br., lllmtiiic t« SNlneia« 
legt». 2LL 

irrRattbl. Hbtrt - 3>kaaB<« ^ubii. 3II>. 
ii|u|t Vuibet auf tcr Aeburg. 1731. 
MinA, tbcrrbll, ^eintlife van JtlttA m tri Sdi»ti|. 2M. 
J4vffrL M.. f, ^«Ibiaann. b. ;(.. Vriilrn inr Sb«(4»gic 
I 11. ffiribcitnKi«». i>7lj. 

3u1<i(.iritl. Ii., ni'rnult a, VJtiialtgKikt Snairau bit 
I «afjiibibU M. IV<<7. 
3Br Kbkantiang fibtr bit Mctutttcn iIlirllfA<t ^altgralc 
in ircOer Sarau 17. 
I .-{ar •<<ibi<iU trr ftrdfibmgtr (taiiimljlivn luii l^iHI '07. 
I .lurTi. Kr. Uni . M< Xrinfkritcn t<« t'julgrfltiiid«. 96l. 
: ;l»iibi»rd'eiitriibCTft iL V., rfnuianltdir •nanM'ibail»- 
I btiii^K ükn tic t^bmifdir HibcUiDB 1RI8- |A20 ii. 7GV 2a SciM^iiftf" Jf- bcrtn 3n^(ilt mitflet^cilt ifl. 

|Ri>4 ttM ^RylUl^avrtni g«ai»a(l.| Ubdatlaaata br« ar(biela^>artgt<«b. Ctaiinar« tn Uai< 

vcritl^l Sita. 1397. 
SJcmaaaiJ il4. lUl ll«6. 
■a^Ua, m. 13St . 

aaaaia ttt ««»rcgtavbir, 178, 27S. m S69. 708. 

mL MB- 1147. IUI. ICI9. 1781. 
-. ■alfeiaatif ifct. 245. MK. 831 1029. I3M IW7. 

- k. f fealti B. Itkcntr. 2ZL <>C2- ^39. 
KM. «1. 1017. 1147, 13&i. Tiil. Ifil9. 

AalAlafia, aaoTa, di »cUnze «Ic. GS. 12L 193, 2S4, 
S». «Oft. «83. 'JA. idlL. 721. 796. 849. Uli IW*. 
1044. UM. 1237, 1306, 1370. li£3, Ift». IS96, 1078. 
1717. 

9Bi^^|n Ifii I4a<iieri(4ic Mtuiibuai«rBntt. 738, 

- aran, ftit eikllvgiavbic iiat eiblivtfetr.' 
■ liicnidiiifL 127. »4. 406 MB. 721. 848. 974. 
IlOO 1429 15% I7K. 

- tat f«art|<rti^ •c«4libt(. 471 «00. 799. 9tl. 
1 448 

- fitr SaaCf Irr btalflbin 9er<til- >0. I4&. 
312. SM. &»4. &U9. 767. m 10§L 1231 I3M. Ii4». 
1669. 

9tKilta »ff balia, 3alliti]l« in IMriburg. 637. 

- lo« »ca «ralogifib.fgatvaifditB 3B|litul in 
S&igbata. Itfia. I 

«i*«ltrnr«(l 711 99S. 1«HS. ' 
•r*ir rtr valbal. In« Kaie u, 1) b»< i v I« g I c. 118 
177 . 47« fiti 741. 9S9. 1030 1189. 1322. U&2. ]M1 

- < lagcabiiiraBti. 211, 710. 1149. iseft, 

- f. ctiililiffti «ia(4«. 908, 1389, 

- r. batCivU« a.ariainjircdii b. »traft. ai|( in* ; 
attviaita. 367. 1667 . 

- (. •tfildktf X« »cntfdMB «adibaabd«. 699. 
. »«alf*<«, ffa •(f4i«li ttr SRctKia, 603. 
■Mi. 1419. 

-. aeart, t«i •(ftBMaft ffii iltm »iutfdtc i 
i4i«l«tBakc. 341, T06. 1447. 

- <. eclaalkraakc. 6M. 

- t latba(H4<« tlr«(Bi<4l. ^ &7S. 77». 1106. , 
m«. 16«, Sfitir tt« encin« für fUbcBbtigilAt 9aBb(trBnt(. 
145, 9G0. 

— (br 8il(talBt|(f*i*lc. 614. «12, 

— for Malhcnatik oa Natorridcntkak. tm. KU. 
—. tmU*tt. f»t IliB. aHtbi ria. 171». «73. 833. 1031. 

mi. iQL 

— f. Waturgrl*i(bl(. 48 117. I»0. S36. 568. 996. 
t3ib i:>8S. 1630. 

— f, Waturruntf «is<, Vftb. a. «Bilaat«. 70K, 

— f. C bmibcllfuBbt. 476, 741. 1031. I7S4, 

— f. cirrttmrnuIltVaibo legte B.Vkaiatalalvgit. 
SL 476. 834. 10311. 1,^53. 

— 1 lUetlibc Vbilelegle. 251. 749. 1492. 

— f&f tic gcf4nimic ytotielgir b. SteafdicB u. b, 
tbtne. 84, L17. 394. fi23L 740. S(>2. 90:1 996. 1090. 
IltO. 1227. 1322. W*. 1419. 1501 1621. 1783. 

— f. eitn»«r Jvkic. 21. t^. m 514. 612, 249, 
874. 1154. I.nf. 1492. 1171. 

ArrhiTlo Kiuridlto. 181. 478. CU. 9in. 1229, l&M. 
9u« iBtn S<lllb«ttcB, 9». 3&5, 431 !i62^ 707. 830, %3, 

1188. 1583 1779. 
Suffjn». OL 161. 194. 235, 221 311 431 ic. 

VeirrSgc tni <W. XiiditngeldilAlt. 1285. 

— tur Uiljalriun« t<« »cBi(<bcB Redll«. Mi 634, 
1032, IGW. 1786. 

— «ur SriiW^te tatiBlf^eBCfiaibev. 9lt<r«tur. 
S& 874. 

— inr taate tri in»egetm<in, •ria^en. lOTT. 

mi. 

e<ri(bt tn B'lu rforlAt atcnCrlrll'diafl |n6«U<. »36, 

— iB« tea rbqAeleg. Catriatoriunt b<« lantivKib- 
I6a(ll. 3n(tilttt« bri Univrtf. «nOr. 1191 

Vrriiblt über tie Vcr k « n b In agcn tn f. fS4f. Cef. 

t. fBlffenfibjflcn. 974, 
4*ibl(egravb>t u. Iiirmr. abrenir t. Citiviii. 97, 287, 

417. «89. 721. 848. 975. 1I&9. I3M. IIBI l5«Br 
Bidrag tili kiaaeoom af Fialaad» natur och folk. 16, 
«Ult. H* nru( 3V «7. SB. 122. 161. 194 225. Iii It. 
Viitttr. ib«tBitd»,Xllr <i tbuii g n. Uni Lrtldil. 190 

483 880, IMI, 14» liO. 

— I. •ef4ngniklaabe, 1485, 

— (. r«« bjvn, maalt Jlf^ulacfcB. 782. 973. VUttn, blftorifife- t-ol Liiiibt. f. t. (Jikol. rtuitdi- 
Hat. H 121. l«. 264, 484, 54«. 721. 849.91t 
1044. 1237. 1463. 1528. 1596, IST«. 17.S7. 

-, rlbagvg» tacy ebrtrbiltBBg, 190, 19.751, KBl. 
1426. 1634. 

- I. Illttat, Untetbaltung. »4. fifi. i«. 127. 161. 
193 224. 2»4 It. 

- f. IKt(bi«f flegc in KbAttngcn a. «nbaU. I8|. 776. 
1324. 

Bullatlao dl arebaola(ia e tlorU dalmtta, 1^ 

— dcir Imlitalo dl corritpundcDia arelieoL 
«W. fWi t>?i 'ffW, 1676. 

SMlNliMt. «c«l(«««. 4». 2iL 22i. IIL 476. 630. 
m. im 1368. 1683. 1620 |7si. 

- f&r tal gefiiinmtt RrrftDetea. 25. r>3. 3IH. 410. 
607 , 744, 871. 1033. U211 1516. 16^ 

— f. aDgmdnc «t f un t bei l«v'l eae. 2IL ;il4. iVi. 
773. 903. I2r I3SI. 155,1. 

— f. Stellt iitu Cltne^tarbit. 2^. '^.'i, 444 e>IO. 
781, 911. 1096. 1234, Lj21 1712 

Kbcnilnttilnag, 1>62. 1585. \f,2o. l«A.r |701 1739. 

nsi, 

CtrilingtaiCBi. I&3, 41». 777. 1074, I7i7. 1^23. 
tfeirefvcBbeatblail ». beutfdien ^cta'dij'i < 'nntbrr- 
VOlOgit II. VU. TGL **97 IIOI. U:±. ljU. IT.«. 

- f. (♦letii« tetitt. ua. liT^ ili. 21L 

— bt« Bitbtnbttn. Strein* füi (ntiiii. •»elua bbiil «• 
vflege. 211, 

rabtia- 3L ^ 12: 161. 19.1. 22j. 2U :(. 
DiMarlalion» phit'itoricaa Aectoloralantra wlcrUe. 
1138. 1B70. 

Unrev«. 3£ 66, 98, HL l«l 1^1 224. i'-t ;t. 
BainilirnbUlt. ttulidif«. »49. ^.Vi', giS. Hl '•'».721 -t. 
flcti». 52. I7'<. 314. 134 . 507. MO. 73». H.1I. »;H. lilfr.i. 

12», ü«, 1387. 1451. l.\si. 1661 1731». 
gtHaabe f. lirtttlia«. 159. 

fNftlditift lUf Vegritang Nt 9IIIe(NeBTtrumnlang in 

«atl«nibe. iSLi. 
ReddiBngtn mi beatidi.a ttefdilAle. LLL 767. 

1290. 

— . lemaaifdic. 783 

Brietiei^'t ««llttei f. gtiidrtli^ ültlinB. »^ d by Google — » e g i fj e r. — »SN ««. SL MS. ^ «*U. «7«. 1118. Wl. MW. 
I75l>. 

■»jrrrit, ttt (coltalKlw. 244. 2£^ 47.S. ML RSl. 

m. OOl. 1101. 1»>7. \m. 
«dtlciiUWt. M- EL 9R 128. 193. 225. 2i,% !(. 
it»«*fmpatt. iL «i Iii- III", 193. MI. 211 
«cini.iniJ. 185 ili. 939. I46n. 
»iwii«. 12. ILIÜ 1«. 2!B. 242. m. ai2 u. 
«rinibolfn. ai. 2U. 2«>7 :r. 
tflmatb. ». fil. Iii. 161. lal 225. k. 
^■mlirltt. liu. .'>U7. 
tttmt 185. 57v) 009. 1154. 
?n Hcutn Wtiib. 'iL. 

3rT(ilfrciaiie. 17« :iU. rjfcj. 77:i. 9«7. I»7. |SM. ITftl. 
?aliT»u4 ttt iMii. gctfIt-CKin». lOXI. 

— f. i>t>ml)CT. «etitiitiu. 1101. 

— I. (Bd'ttdtbun«. tB(n*>tIiun4 ult^ Sc Ithitttbi'ibaft 
I« »(iiif.btn fl((i<t. 181. £31 2aL HU. 

— . biftotildic«. 272. jfiL 1101. 1545. 

— t. WdcDldiJti füi bilt. Jluuit u. TJictIiiitildi« 
1ltl<ilbb:ntr \n linie<ii. 175. 

— »<r L rT>n». XunftiamailuiMtn. 190. fiu. Il«9 

— . niu(*. f&c Sliin((«lp||i(. (D^olri'C u. DjUskii- 

iBgit. la 3.%S. 5J7. 9T2. 122S. I4.M. 
~. morpbclp^iidit*. SL 5». 901. 1 1.S2. 

— ((• B iiiaillill»! lidic II Vaa»c«niu<tnai4 p. tintUn. 
fifiX 

— ^t« Vncinf f. aiet (iCtMKdi t £rr a<blr<> ftun ,1. 

1196. 

^jlnbilittr , tvImilldK. fbt 6vfl<mJiil. HllaiiKn- 
g{|«iit>it n. 1>flJll|<^«tl^4Tlrl|l(■ 244. 5r,9. äS. I22r>. 
1483. 

-. nKbiciniiAc 211. 7n<>. 1105. 1295. 

— f. 9<a 1 1 on teil CID i( u. Claiiftlf. ßj, ISO. 
aiL 606. JSS, l"."12. Uöa. 1»»9. 1667. 

— nrut. für Vbii I- 1 1' 4< < u ti ^ !■ .1 ^ igi.<4 1 1. 159. 
403. 57». «Kl. In78 119«. uai. 1523. 1792. 

-. picnlUitc. 31. 121 327. 483. 613. TMl. Iii im 
1237. 1X13. 1493. ILIL 

— für fc^nuiit r. b<utig<ii rt'ni u. ^tul'4en ttiivit* 
I<(tt4. 6116. 1073. 

DiiTlKml). f. eilllftil u. .lOtiofuBtt 241. 

— tliT vtctfftantifdi« I b r e i o « i c. 171 . 7W 1 1SO. l.',T9. 
?.ibt(Mniil)l r(t QmO'ib. f. Jtjlui' u. v^iltiinrc in 

tc<«b(n. 1419 
^.ibic»b(ft( t(> 4(irin> iTii valtiUnb. WalMiluiift in 

tO!itli(nb<i4. lilL 
JchiujI ri-ilt. (ibtmu. 16. 150. 211 -175. 690. 

770. ^ aai l'>69. U&t 1585 1701 

— für M< rem« n. jnutir.'ntK 9tt j l b t m a 1 1 f. 4'.l5. 
I»S> 1071. ISJO. IfeT. 

Journal of pbi^oloKy, Iii« wncrirtn. 322. 644. 1001. 
XJibclif. 110. 3(8. 428. 564. 700. 825. <K:i6. 1142. im 

1443. 1579. I7:s2. 
AiriiKnuiluna neue (rantdili^r. L IL Ul. 121. 

103. IXl. 2» sc. 
— . jaiicm tvana.-luttetlfdie. 1. 13. 21.110. 141, 

171. 2u3. 236. aSh i(. 
-. »tun«», t IIL Zi- JttL 2tl 2ffl :t. 

Jlp»miJ*. 12L 213. 4417615, 7i"2. 913. 1004. 1200. 1332 

I M'J 1717. 

Jlanliaiti!ii-,l. 190. 518. 7^. 1117. JÖ^ 135L 

1562. Hi77. UM. 
ViKidluibiJll, bat tübiidit. aä. fiL 12&. 194. 255 :(. 
tR;iiaiin, ncnc« VnufilUilK». '253.1044. 
««murabilicn. 179. alL 77;i. SfiL llOö. \X,T. I&W. 

|7uj. 

SHtitur. eiulfdKt. LTLUSLUL "1. 203. m. 2Ü2 :i. 
«KilitJiiCftung. aHann. £L fiä. äL l<><i- 1S2 224. 253 :(. 
2Se Ji. 

Vtilrb(iluni|<n v«n t. griibcrgcr HMciibumtvciciu. 
I(ifi4. 

— bc« (S L'rpci II ic ii4< Vi r <i n* f. 0.n. u. Miu-ii, 
■»:i 

— au» Niu fp r|t I. Dt : ludM tn Ccftiirrldi» l'lii. 

— b« « ( c « r. 4» ( I c I h il> a f I m ■£( i < ii. 208. :i92. 
MI. »ex 138«. 

— b<* StKin« f. *ibcniiii(<l 10 ({•!) Killt. HW. 

— tt« S<C(iii« für •<iilMil-i( tet iKuHilitn iii 
fttmiiK 471. 70«. 1447. 

— bt« 'BfitiH* i.i8(fil)id)it c<t eubi 3R<l»cit. l)il<> 
— , iituc. tut ttm >i*(bi<ic (. bifloi-'^uiiq u>u.{lii i- 

(ibungeii. 1021. 

— btr huiiiididi Iil(t4r. (HtftOidMil. tiÜi. 

— b. aurgiiuiii^tu u al u r f r r ' lij, ltl<ica(i^afl. IUK9 

~ au4 b<in lUtucnlfi. tl<t<in( v«R iHtn-^virvuiiiiciii 

u. tKügcti. 1027 
. bei ici)U<4|. fctJlien ju Wc^pcl. 1321. 

— II. ylj^S'i ii^Kii lüi bi( <vjiig. Jtirdit in iKimUiif. 
1. Mn. 7<"i. 1142. IUI. 

■RrnJttbua'l tti L pKuii. Kl.it. b. läif. 125. 405. 
moiiotf btJIKi . lUniidK. 'üi 9u(|Ciibtiltuiil'<. Li. 

IIB. 179. HL 176. ML 932. 996. 119ü. l;v.7. 

1553. ifi-'l 17SI. 
— . r«PUlji'mll*<iif<t|Jill.. 4Ut Vdcbtuna (lb<r bJ« u I ( ii ■ 

ibum. ,1^ 225. JSL !>50i 690. 815. 946. 127J. 

1101. «561. |T«8. ■Rüiiiil^ktflt f. rttU. r«rm.iirlP|ii(. GQL BZ3. 

-, rb>|picvbif<ti(. 3i21!. 439. ir/a 

-. «ItHcimaiiii*». lü, m. 3*1. 519. 721. 8IJ. '.fl'.. 

Uia. nus. I4I10 i7.v;. 

GTIcnaitldinri. alircttiRiiilit. 160. IIK). 1493. 

-, bdllildic. 446. 548. tt£. 881. IMIÜ. 1&£L 
--. «UAcnitint ipiiftiaalirt. f. b.A;i|ll. rrutfAUnb. 
914. 

— , tnldn .llipn.ilr. lai .V». 44R. &LL SM. 1041. 
1I1'4. |3i<|. |49:i. 1756. 

1it(1i|T*c. 1. 23i, 467. 70". 892. 1019. 11«^. I44:t. 
IVI7. ifiH 

-. Jftm. . '6r bfii Dil tili. £i 160. 287. 447. fili 
786. 2IL 932. 1044. I2<;9. 140n. 1527. 1678. 

- b. r. «rrnii* 4. eiku|< »ti «culirdt. 314. 
441. tLL 801. £41 ll"4. 1399. 1514. 17ul. 

— . ft a 1 1 n 1 1 ili «. iL. KT^UL 479. 6U. 74 J. aÜL Ut22. 

Vü). I4S5. 1621 
— . ffidf . (. XbKtfcril Imirr. 1.^2 245 .«M. 601. 

711'. IW,. J150. 1322. 1452 I5>>N |7««l. 

- (. fj» Iiiinirtfcii. 4H3. 751. KM». 1011. 1369 
1.'>95. I6:u 

Mui^un. 259. 

•>>'.nt'ri*Un. (nl«illfl(>«t<di<. 16 UL l'" Uli 393. 5o7 
fttCt. 631. 70s 770. m32 SIL 1070 IIS9. 1292, IS2I. 
14.M. 1551. Lisi 17<IX 

«jiut, 35. la. üa ua, 161. r.ii. ix<. 2.5'i h. 

^lüiilifciidKI. 16. 4'J. lir 149. IT» 210. 244. Jü. 
313. 

«jiiir »Hb rnfiiMriiB* 1H>. ■2>*. «47. Uli 753 SM. 

1004 l-JOO. I.1:«2. 1493 «KM. 
1l<l(imjnn't> INiiibdlii iaiii ;iiif ^ t>(iib(> «ri-^t. ffnfljLi 

U 11<i 2LI. 473. ».i)«. 830 ^ I01.V 1225. I3,2 

1547. liiii 

*biioip«u». Ü2. 91 :m>2 9.19. iy.i 
CuaiMl'ibiift. Ibci'lr«. 1. 2u:l. 7.1.\ 1142 l£i2 
ütlitm. 221. 3»i3. 514. 7S-2. M2 939. i:».. 1560. 1713. 
IUtuc Douiell« d'AUxre-l.arrklnr. 65. 97. I6<i 

2W. :i27 IilS. 446. 51«. 847 :j2i.llls. 1301. 146.. 

1.595. |75<;. 

Revue rriliqur. 66. 12L !^ 193. 22«. 254. 287. 
J27 St. 

- de* ileux mOBde». fj. 126 192. ItS. 321. 416. 
ili ■\H| :c. 

- iBleipaiionalc de rrntei^neinenl. 97. 191. 3)m. 
4ä3. 6» 751. |i«4l. 1I'J9, 1265. U:«. 1595. 1715. 

- de I i D g u i % I i a u «, 29. 

— , lu|Mi,6«. 2h7 f.l3 M4. IIIS ISTt 

1122, 1717. l7Mi. 

- I. IbletbMi luiic«. III 246. 395. Mi. UlL 996. 
1150. 1322. 1151 ISS9. 17K4. 

-. unaJiM'ibt. 221. Mu UL 721. Ms. 1041 I15-.I. 
MunrfilMii. bcntfib'. &L 224. iia SiiL M3 

944. lOsO. 1269. 1370. 15f;2 I7ir,. 
e^briildi b(l tBcrtiii» f. liWiifeitic bei Sl.ibl Vcr- 

Uli 1545. 

- bei lib<ralra ed)uiv(iclii« Sll|(i>il.>>>b4 u. {Vcfl. 
faltn. lüU 

Binu*. 254. m. •■•^4. 689, S4s. Wi;. UlS. 1270. 1429. 

1563. I7.in. 1795. 
ei|uu4b«iitie (ci I. baeri. 1lta(. t. Wiil. iii 

Mndxn. 159. 1.12 146. 518. 583. SU. »14 974. 1<>43. 

1269, 1400. 14«. 1755. 

- btr f. rmiji. Äl4t<mit b. ttiii. ju 8«!lin. 846 rjii'i. 
i:io3. 1331 i;ti:.<> 

- btr nituri r II Ib. (Btftll'ibafl «u ijcip^ij, 1320. 
- btt vbpf. 'IIK b K. llkitUf.t.i'i iu Utir^rur,). XA. 

3»iinid««r|jit. 21. 6L üi::. 161. 193. 225. 1^ it. 
eiimmtn iiul ÜNjiu t<J,idi. 91. 519. £13.84». 81^ 

1159. 1370. 1,v;2. I7i6. 
Slutitii, I (ip 1 1 ,1(1. 9«. 
— . Pbilcrpvbif'b'. iüi9. UÜL 
— , jlrjebuiriti, 1712. 
— . I b t P l P g . iiu* Siiriumbira. 3K7. 

- u. Jliiiifin. ibtcic^Hdit. 110 .V.«. 1099. 1176 

- u. 3Riiibt'ili>nj(n ipirtiit.liaitl., mt Um Sdiibultnci' 
i-trcB. twV ai3, !■>», 

lalAciaud) .liiiMrtt. si 

Tiiltkrift, nocditk, fuiTiloloKl of PicJuKOgik. 640. 
Urbtr üJnb iinbülai. 34.6;.ys. US. ibi. iM.iis.a IM. Ii in. Uli. lO^U. UiMtrt .V>i. iL 1''' 2i2j 

12:r7. 137», 1,V2S. 11.7s. 
■i.lcrü.iiiciuii jcii t<* vsuii. Sttcint b. Drpp. tPunCtn- 

PtUd. 214. 

— btr (MtltUldu^t f. llreriintt iu 9(illn. ;i93. 

— b(« 2. Kui'iteit Vco j [ .ipb c II I J ,1 tf tu vMUt 13sl 

— btr pb jtpfp vl>. Ultl tlil^iiM )u *etlin. *>7. 

— rrr vb«|il>>l--m(b. Vticllfi^Jf l In Ü^üiiburg. 
1105. 

S<riu.t*ltaiu'iicn. tu ljnb»iitbiil},ifili.1t(ii. iL Hl, IX'. 

871. 1109. 1516. 1746. 
i>l(iit:Ub>*l'<"itit ül><r tu |)<i,iinnl<n %}i|tciild| unb 

JlunB«. 1236. 
3liritrl|abT<b('tt. a-drtttiiib.. i. V,in(tl|}t|d)id)t(. 1221. 
Öi(ii(ii4b(*i<t.<iiil <üi C (I m aipl p t IC II. Citpbili*. 

— btr natuiiptiJ'. u»<i(:iiil>4fl In öundi. 178. 
434. m 1321. SirritliibT*ld)riri f&r »iltartafll. 9 b i f ( (r » b I r. 302. 
m 1181. 

— . 6flm., füi itirun>AaflI. «ttttlairlanbr. &L 
t«,. fl£l2. 12^. 1666 

— I&t «Pll»niitib((bdfl u. 2I.V fili. 1973, IV. 4 
-. bcBlOt«, (, Jabübtllflliit«. ITO. «7S. ;»6. IT«",. 

155.1, 

— bi> flminl btuKlMr .labnliinHIci. 477, s34. 1703. 
«rai Xtit laai VrtT TA i2Z. 447. .'«4. 6sl 9(8. •/Ii. 

ir.i. mv II« 2 iLii 

«mtmjnn. btr. I5«5 l.->97. 16«), |7|S. 1797, 
S!««tni*r(fl. btulfl<t m ( M ( iii i' .t ». 12.^2. 
-. pplllti*«. 1.'>2S. I.M>:i. 1596 1717. 1757 1796. 
>itf>1iri<l f&r bttUlAt» mititbiim il b. Ijil. jU. 57'.i. 
973. 1328. 

- . f K'Uufr, ,1 1 « 1 1 1 Ar. I&l. 

— <', rrr.|l. niiüfubtiltuntc. I''i4 

— lUT «<riit(.ti. IHO. .-,10. 1073. 1389. 

b<* birA' u b ■ I ( n ni i II R. Cfrtinl f. euin> 
nufl. m 

— f. Mal»lifAt abtnil«. 213. 

' lüi »b«(lPlpftif4t>tciiiit 210, 507.901, ISSl. 

— bMitfdit. für SbiturjK, SL Ui. lO». S34. 1229. 
1>>21. 

- b<r VdtllfdMfl Ifir (ir^tunbt (ii ^lin. 393. 

— r R p I ft • u. .> d « M> c t c II. 25. 216. 212. 444). fiSL 
744. S7I. 1033. 1192 r.'9s. 1456. 1«14. 

— , <ibiP(i«tr,. f. A(inilniiii|i|iliil. 2>£. 

— bH lltrcin« f. btff. •c'ibidilt Oi.'fdntcMaiitr. 272. 
13.51. 

f. Ol Iii: dMt K t^anrttriRbt b. Vr«v. «pit>. 
1064. 

— trt (ttfcUl'^fl |. VifiHb. btr Vtlibiiblb-. •Itci» 
Ibumi«, flpllltantt r. jlrtiburi ii. 444. 

— r<i «.><uidi.9<i I. fdiliPirit'bcin •Uuti ^ *< ■ 
IIb I Alt. 272. 

— r. 4>nt»tf. 0tl>fei6it u.1llitribaa<S*It(>cu4. 
70,i. 

— f. 0tf*i4ilt btl Obtirbtin«. 113. 

— ftir tu **1frT. «nmnJfim. 123. 403. «S2. 74"«. 
97:i Il.Vi l,m<). 1560 1670. 

— (tl bj» WpiBi ufi.ilB't-tn. Iii l.W. 482. M4. 
6la 749. s7J. 107s l:;is. «534. 1£1|. 1792. 

— (UI ««iltBRbc. 151.994. 709 

-. bitPrlfdlt. ^ «es. 1S51. IMI. 

— b<« blflrrilArn tlcttln« '. SAiNbtn u. Ktuboig. 
600. 

— rfir Jt i r .Ii t II ü f 1 41 i * 1 1 . L 50P. 

— für JC 1 1 * < n r I .b t 5:1. SQL lt'*l. 

— lürlir*! ürif r(±4il u tifAI. «e»««. 4. 2fi. 
Lü. CiL 796. IIZI. lai 1176 1579 

— für bilbtiitf «uuft. 190. 3il. 5|7. 611. TW. 913. 
1117. 1235. LäL li' l 1677. 1794. 

für <Katb(nt4li( 11. 9b«fi(. IM. 633, äSJ. II 4a 
UM, I5W. 17*»2, 

— f&c ni .IIb t in j 1 i(d) ( II n, nalHimiff. UnlttTutl. 
6;i2 9ir2. 1029. IJ5«. 

_15r «umiimant. 798. 9«0. 1414. 

— für DbtcnbtiKunt«. ;i2. 476. 834. 1922 l:."*. 

- b(« tcntidxn f jllllini'ScrtiB*. 1316. 

•fir Citbcjrapbic. 29. 186. 250. 7l9. 909. tS9. 
1231 l'.yi 

— für ttutidii «bflPU'«i(. 403. '.III. 1196 

— itir Vb'lriot'bie u. pbilPi.Ärii>(. 429. 

_ ffir bj* De Iva ■■ u. « ff (Uli. «( >«<l ttc •(«'iinsui. 
U. 47s SUL ll&l. 

— für f.i» J(c.il*ilfuli»ef«it. HL 191. 366. 751. 980, 
1041. 12f.'.. 1S!W. lYK,. I6SS. 

— , incifKiib. . 'III Ac.l'tip'lcat u. Ntifel*i>i(|<i> 
f.tjH, s5. 67.'.. ir29 

— tcr 3dPunD,Sliriaiij f, McAtlatf^iitlt. SL.fiIä. 
1453. 

— für ncufrjntM. Cyiaibt u. Vilctiinr. 9:<9. 973. 

— iiic pcij!. 6 »ra* (pt I dl Uli (i- ls6. 113. ILM, 1R29 

— t(* 1. bjjrt. Railrtifditii tluccau 280. 1191. 1»*7. 

- für bit itciamnilc e 1 I 4 lej l i c i: l ib J ' l. XL 
2iL 1324. 

- für latbPl, t biPiPgit. 596 »«. 1540. 

- för iriiiiiK .tafil. tbtpli-j'c. 11». »96. 1112. 
-.bcuiiJw. für ibittmebuin. 277, 604, 1161. 17<M. 
— . Otltri., I. Striraiiuiij. 119. 2LL 347 .MO. öL 

776. 934 1032. 1191. 1324. UiL 1621. 1744, 
;Uitun,), dllacm., ^(1|J«^ 3L 66, 12L IfL 22-, 
^V, :c. 

aidiaotpjifdic. 415.841.11')«. 
— , ftra- 0, b ÜI IC n m 1 iin II * t. "-'i. 21.S. 3.VJ. 511. 
135. 77S. Vi'». 1071 12:W>. l.i.>H. 1 4.V.. 11.23. 1745. 

bpnnn.tt, Kl. 210. :i.vi, £37770. 901 
1069. irjr,. 1321, 14.1. 161!» 1739 
-, lüuftriti«. 31 fiL 19cl.22i. :«. 

— , Jfliicni.. tct JuCtulbumf. 35. 6L 122. 161. 
191 225. ;t. 

— . ycipiMci. 49iiT(ii<dijfii. 6<iiajc. 22«. ;aL £L 

367. iiS, 616 st 

- alljuii. nmfilJl. 33. Iii. 12L 192. 221. 2s»-.. .i««. 
— , llpiliidie, etfniiUll*btli.ijc. 6i.. 'ja. I2S. 161. 193. 

225. 256 .-(. d by Google » e fl i p e r. — XV 3. 6^u(eii unb ttnioeifit&teti» bcicn ^togramm^ S>tffertaHoneii ttttb SoiUfungft' 
iiersci^ntffc Vufna^me gefunden ^aben. 
tSk iifpmt fctanftn 9mm vumiXim anf »ie ttslMtibUni> ei« * «Am tar 3«|l axf im» 9*ric|m|lMi|H<|«i||f . litir.. vfr. IM*. 
^l)<;. i»47. ISTU. 

f *•«[. irr. lowr. i^n. 

t ti j m. 4M', iiüii" le;: 
e<ii- m-. iTs*. i«Hr. irzb*. 

»«aMii. Ml. 

er in. Ol. 31^. mi: 

•T4ua4«B<i«. £M* II TO*. 
t>i(«l<ii MT. IM*. 

et*««, im. •t6«»(. IJia. IS77. 
*tüi. luTS. 
riufr»BT( M7. 
p ÜMucn MX 
tijf«L 617. 

s^ai«. en. 
«iuu. lon. 

«iln- 7». 

i .tfucwt». irr. 

tmmiM. »0*. IT»'. 
C«tMM. Ml- 
CiOta«'"- >>*•. 

tr«J»r*<iij»r.. tllT 

Cetvtl. 1» •iUKTj.liilJ IJib', 

tttUn. Ml 7^. ML 

CftffttNtf. MT 

•«cTtMMt. Ste*. 041. I«U>. 

«U«a»«Tg SIT. 
tt'ru«. MS. - 

'iaiMA. m. 

«>ML M7. flW. 
*m». 614. 
tl««L 614. 
Ii Ii »tu tKS 

• lUagi«. IX. SI4-. 73«. 7U. Il6r. 
•<l(n. »I». SM. 
•tiUisAca. IISlL 
ttwia. «U. TM. Mia. tX. 

XltBMtii«. flIS. Stf. 
fliinHuii J m. «II. 
»tJ-fiuti ü C. 7M. 
9lt4v1l.in. 78i. 

BiciliuT« i.Vt. IM. HC. HI& 1340*. 

\m. 

.^ntfcHlÄ i. It tu. 
,\.H:'.^nt eiK Ui7. 
Ruitd. 7H6. 
AArtleaMlM. Wk. 
•«ntoMrim, IMS 
«o4. ^s.y 
<l><(flcniiin(». SIT. 
«iCRCii 3n-. |M»|-. IMU. 

• J» 61^'. ITM. 
Atnttcn. )itt. 

«IMIXI. 6I&. 

• MtMK«. I67H. 

• *itln4fn. IX. &3I*. MOw WsS«. 
laCL 1716 I7M. 

•MtM. 6I&. 

•tJ«. 1117. UM. 1301. 

«tä». 1273*. 

• tcHlnal». SU. »»•. SM. iZW. 
1241.* 

•nt*. SIT. . 
•raiM. ml 

•i«fr«ii(tii|. eg& 

•■■»lanMi. 6Mi. 

•»Kim. fiüM. 
•aitltlct. M7. 

^JlNT1td»l. i^'^ 

^jlll.lSilieiitKti). 33.lM.334 n;. 

117'. 583. 813. t*!. 914. 1itl3. 1117. 

HM', im 12081 1438. IM. 1677. 
««■Ml«. «ML 
Miidn. TM. 
^r»Bl. fiV» 

taiaurei. TC-, UW. r/Ift". 
t.MIl'Ulj 

in Mt. V.Ii. ^'3- IM*. 

f€lljy ll|laCI. IIIS». 

HNNil«. na. 

M. 13M. 
«•knkiln. 4 
^fw. 310* 
den*. IM. 4M*. «14. 611 (HO. 

»Hr. im IM. im m, 

9«wt. MI. 
Sllw. lOIt. 

I 3naMni<l. tOTS. 

1 3nBiMB(f. 4»c'. uns*. 

1 änfletbui,!. 721.1 

I ««t«t«l4lU(in, 1304. C. MW, Xaii«iub(. ii>:». UM. ISll*. 
XtmrKn. 1236. 
Ski. m 

«liU Sl(»64. 334. 4U*. IIOO*. ItTS. 
«ifilnttA. 1113. 
tugtafati. IM. ' 
«ortr«. 84T. 

iti»iit|t>i-.T^ I. Vt. IM. Ml 

A ^ n i ^ « I' r 1 ,, I. «(. 486^. Ms. ni 

iimi. 

Jli>nt|i«bDil(. 7X. 

Xfrfaife. 1 1.». 

Aiilicu. 72U 

Jliial. 1117. 

ürcmAtt. 1070. 

Jticmtmftnftci. IIIT. 

JltimmiM^iH. TM. 

Jlt«W(4<iu 841 

««■MB. iMt 

fMgnifatii. 730. 

fautan. 7M. 

tiitta. iSa. 

WTi. I<»79 

Vtmtm. ilR. TK». S|3. 

««ir»!,). ÄSV 327. il7 l(M(i'. 

1333. ISN Ii37. UW. 171«. 
VMriWtt. 1331*. 
(««(Mi». 813. 
«in(tn. H17. 
«iiU. 11 IT. 
«iri'ßiiti. ">47. 
*t|K 73U. 
«Um», («a 

V«ii>«nbtt| t. eiM. T3B. 
V&k^m. 813. 
I(fi»«l. 730. 

9RaaCt>urii 730. 
ifiilm- 1370. 
mjnntMlm. 1117. 
StatKut« 114*. IIM». MW 

g).uialillf. 7»». 
<ncct.>fiD. 1113. 
9««l»tn. 1043. 

•Kfitit'. T2u. 
«.mtl. tii'. 
3k<ttcn. 11 V». 

nr». isM. 

QiM. 1079. 
SRiiuiliurii UM 

3Ri>iI*. 137". 

Wablba* 1«!; ■ i. I42S. 

'l'ijllltfn I4j."'- 
aX:.u*( r, KKM*. IIIS, 

«{knien. 336*. 1133*. 143». 
■UaanfiOi. 1881 
mMtt. 847. 
SRünft»!. 417'. lUf. 
Sijura.-utj J. <?. 8I1_ 
»cafta»! OJUtt.K MtuRdlln. SSO. 
•Noilbtiai. 73U. 
OKcnkait. 720. 
Cmoibar«. 7X. 8IS. 
Clmto. liW. 
OttenSir. 811 
«•r**ai. 73U. 
»»tltfftji. 1304. 
«fem. ^*p. 
Villau ".u. 
«Ijuin I. «. Tü 
VvTrd'tvt'. 370*. 
•rltn. 7i2. 
l'OtlUm 762. 
*ta*. 107;». IUI. 
C-iuClint'urn. 711 
:>l.lt^.^U(j. 7.j3. 
dtiiDiiidt 813. 
«Mtaltaii. IWI. 
«MiMirf». 847. 
M«<MII«Tjl 413. 

•Inrtln. 847. 

aig«0(t. 411*. HI3. 914. m»'. 1461*. 

Miilrlic«. 613. 

MuMIAatl. äi3. 

«■aaiunlia». 143> 

ei«^«4l4M|, I4H. 

«j||tiut|. 1117. 

ejlimtttl. liX 

«itUrc. 7i3 

Cint(l»ei>. 1117. 

9rtitx. 1301. 

euiMi». 9U. 

•mnb. 7ta. Uli. 

• itaMatt L«. 37t*. 1161*. 
Matttart. 440*. 1137*. 
taraovih. isx 
tkarn. 847. 
pdl. 7U. IlWHO. IMl 
CI»iB|«a. aMMM4*. 

SilJ*. tlK 

!»<(iUu. «13. 
Sitn. III'* 

ttica. liU'. Wl. 64i*. 1043. 1343* 

ISS4*. laC3. ICTv 
ttfloMC'fiiUftjM. uns. 

»Ufbarm 752. SM. 

felilBlJt. 11.'^), 

ft'illcnNi,!. '^13. 
«tllftoJ. 7M 
3»üitl<ui«. 1336. 
W6rt»arj. XU*. iflW*. 

»um. 711 
5tt(«. 4W. t»i*. 
0>Mm. 18B. a««{U. «tat. «6». 

im. 

mtitcf. ni. tk. US«. 

maMaa«. 4'«iai.* Itfl 
t. «la«. 1««. ■. «H. 0aMarf<. «». INI 
Mfet. 8<^rr «B6. 
»jnic. Ilu«. 
(■jcaiiiif, tluf. 4M. 

PclJ^ktl. IM. 
Vtkf'Kl IM». 

rt^iU. ITH. 
Vc:.:Tiiiii. ttiafla. 

ffiUj«. IC<0 

enML IM Mili,Ola». IM. 
eiiiicl«. Uli. 

VlMMaglT. in6. 

t*in. tix»». no. 
V«DUa. ffarl. 1181. 

V«nt. US«, 
r^ittrt. ua. 

I »M»«, «iifl MO. 
i fffuiitwf.i, Sur. M». 

, «Hau«, tt. 14M. Vriia«. IUI. 
•rajua. Iii 

•[u^DiJn A( ll4il. IIOO. 
fiunnil. 6S. »., Iflwi, 
9iaaiuaMi8ff. 1117^. Mann. um. 
•Min«, tu«». MM. 
ilaficn. »2u. 
Skiait. 1(j64. 
«kiMfll. las«. 
tt<u«». 7M. 
•MMfl^ IttS. SvrttaiJnn «»4. 1 

(irUif. ti.'u. I 
Cakiilwiriii KM. 

Cttt». 14*8. 
OMljK. 1670. 
CaOain. «a«. 14*4. | 
CMctrM. ««4». «SS. 
CUtkn. iin. 
Clinan. «-''V 
Clm. t. 

•»««VI. ür.i. 
ttkili*. 1131. 
«fbtiA. UmU. 7*0. 
ttMin«bcr|. <ii^\>. UM. 
8»»>n4" lO^t. 
ttiuS. 14a-.. 

«inT(i>k.>in 8(.>a|. ISN 
Alawl). l:ilA- 

Hwif«. 6sa. I fafe «. Ml 

tÜSS^r 

#!(uNnfarrmfl. 1188. '. ttlnt. M,*. 
fiuiUl UM. 

> üanlt. 6U. ' ««t. MD. 

I •«txicak. •.•.•.•.>»■ ttitacL Mv. 
tOU. «(«Icwna. l«4k •atMt. «HMl». 184. 

ttaflita. IIIS. 
•an^lirfiKi. lOM. 
ttaiKtn. IM. 
a>cbi. iit. 
•itU«. 14S4. 
•tR<t, «. SU 

•t«rlf. »0. 

•|*«1U. «ulk. 6Ml 
SIrtad, KjU. 2St. 

•«■Ii tut. im. 

»rnil. im. 
•umrlrniri. ISlO. 
»Jbn, ft'ilk. MM. 
Äiti». i>&3. 
«•naitj. Xarl. lOI. 
tartti. «. 726. 

" " ~ m. «iMSHMb. MS. 1406. 

|!«l<Ait. Cll« KM. 
^nnburii. 1721. 

»aL.£.">'?Ms 

vanmiMb um. 

«alltiriklMT- 101. 

ttMftlN. 1533. 
(ummcl. &M. 
tunrik. Ivo. 

.^itlii. 3K<»<T. lauu. 
«ablci. lOM 

Jtjmrmain. 17^. 
X:i;'b r:^f). Hill. 1134. 

Jt«uJin. 0|M|. I4M. 

Man. «tiar. 46«. 
«mi. «irr«. I4M. 

« Uir^ 14.14. 
JtU>n<R tlftlll. 14M. 
Slilaft&tn». I&4 
JtUl'Ttll. 7«o. 

«•4, «aua. 4M. *e4it. 140(1. 

8slM. flltl iiV. 

-Iinl,! MllLut. 2M. 
Jl.x:#. 'i-.i.. 790. 

««Biatl. SK. 418. 

' aon. DUO. 

Avftr. Mrlnb. 
»tan. »IN. 
ltlJ|. H'.t). 

Xidk- ^u^'» M 

Xuknt. IJIO. 
Xunu. Ibio, 

< »m. 9». HO. 

«an^c. 1400. 

Minttn. 7jt. 

ÜJllrfll. 1M'.4. 

1!auCin. I^rrnk. U4. 
»«atauaa. •. IMS 

y4a4f. SM. 

9a«Atfti. aiB. 
Vcnd. 11.14. 
Vdiintl. I04i. 
'itsnul ^1*. 1»M. 
I^Kt'uunti. I <I'J. 
«wkaiMa, Cll«. BM. Digitized by Google IVI — » e (j t P e r. — V. eilltntbJl. 1064. 
ei(|t. flrj. «M. 
VNblid;. lOM. 

Mntiig. HS. 
9crt«. 2C0. 

tafelt. UM. 

IKittiill. i5*iifl. Iii». 
ÜKaf^uarri. U9h. 
ÜXjiI'8. ita. 

•Bdft'adi. 1570. 

•Witribolc. 

iiJ t.ui 1114«. 
■UilulUi. IM*. 
«lUblNiC, «. IMT. 
Votfet«. Sorr. MO. 

Wi''JmjTin. «M. 

äS.ii'f vu-;c. UM!. 
aUu-.li, iHi*. 101. 

mci;i<t, «iij S80. 

«ancv, <. HM- 

«Ml«. 141«. 

ntuwjnn, Xnt, 19«. 
Siumann. ff. 3. a««. 
Keuroann. 'Hu^. SM. 
ndimann. W. &B0. 
!Ki(b(ttinj. lättD. 
«Kjabr. 137I. 
9(>M»liiifl<T. H0. 
9!*ltl. WO. 
J<C!illU^tl. niH. 

'3(f itbiK'i. 3^" MIO. 
9(oitJd. ItAil. &r>6. 
Oavncivfit. 818. 
OSinterf. *t. 6M- 
VjnncnbeTj). 1633. 
«<l(Wr. 1054. 
*<incllt. B'i. «M 
¥(t<r«, t{. !l 1004. 
«lalcn. 1570. 
fliC^h, «auu». 168. 
iiiknt, ««1. liHL 
fMd. 14«. 
4.•l^n. 3ul. ISI». 
$i!ti«t<«cr. ITH. 

Dttl«. 1106. 
9111IH. »50. 

ilufbu. 1310. 
Vünlni. 14S4. 
Otu«|iiMr. MO. 

Oarlfif. Xiiir. TM. 

•M Httr. ivin*. 757. 
•^(.•t■al^ >l.ul .'.on. 
ilc. 16M. 

mitbi. Uli). 

8. itsa. 

8ti>6bJ(b. X 1408. 
ttiiUx. UM. 

a»i*^^ti. im. 

6t<l<C. 4M. 

tkMmita. IM. 
AmMr. 888. 

•mim«,«, m. 
eatiir. III». 

eafirtr. 868. 

eanJtin. <B. 1533. 
e4.i"f<llinitil. 1094. 

edlJt^tt. S8C. 
». ei^atixtt. 1408. 
V. e<ii<ITl(t. 1310. 
e4(ib<. «19. 
einnaifcw, a. 459. 

eointat. 818. 
«AnrtH, CM. 
Miftittra, Ott». 14*4. 
MMttr. 8S4. 
•••Ihiibtui». »so. 
CMii. i4ori. 
eMnbttj. 21)0. 
Cdteiiun, t'Ub. (B^ib. 9io 

CAClIf». 1064. 
Mt8W(. «». 69«. 

C^tStf. 105. 
«itriHii «uft. 1600. 
.?,t-.;l (ll. tum. 14S4. 
ediuftfr. 720. 
«tctl, gr. ft. 81«. 

ettii^iT. 1400. 

6c«lUR, 1810. 
•hMimM«. 1011^ 

CtfUtri. i4«a. 

6frift,f.i.ö.Br.lSfctn. I4?i> 

BmcllJ. I4'.'h, 
■Sclc-icirf fi. «r-3. 

6clj<t. 1054. 

Cvtnjcl. 1131. 
Ciriitt, Seck'. Um. 5.MI. 
etülil, ^(tm. 140.1. ir/«9. 
e«'i<nmlcr, 9>.\tt. 1434. 
€tanttr. O.'iO. 
Curmann*. 14ii6. 
Ctcy^. 880. eiicN, Qiife. 101a. 

r. Cloffcaj. 1810. 
eiilclna. 7(0. 

eii7tir. gd. 1094. 

eitaffrr. 10A4. 

eti&oi»«a, St. 1800. 

Ztnriofl. 101. 
SlKlbitn. «b. 1434 
ZbJlnann. 888. 
iHltt. 1378. 

zbiiit. eaniiiff. ia«t. 

Zbtmia. 1S70. 
Jbucncmtn. ISIO 
iun, «nft. 101. 

Itlt^l. 14«. 
IiinuRn. ?.'7, 
ZtBUBC. 1484. ti.lnliM». ."i^O. 
Itf-irCfill'UiÄ ÄI. 52S. 
itui. ffitcrj. MO. 1018. 
SmiiUi. .Aul. MM. 
Zuniau, 3cb. lOU. 
iU(tll|. 148«. 

Stnn. «. UN. 
•m*a. Wt. (M. 

-.Btidifr. 1434. 
*pj<l. f.r>.-,. 
«««Irr. «n«. IM. 
tBc«!, ««nl. 1310. 
«eiifcr, »afl. 1739. 
IBclbai*. 3n( 52r,. 
IKMInunn. t<j)i(. IMt. 
«i'li. il.iul Cllc. 45». 
(B!a4leIlf(l^. UM. 

j&aUid;«. ft». 6t». 
!B^n«tria. 48t. im. 
Bjftmalt. SM. 
ScbcT. 4M. 

IB<iUnb Ä4ilt<iai. HjI 
WflB. 1*4. 
!SiDt.]Ui(n. 12Ui. 
lUkntiitfv. >810- 
tanfm. 88. 
0i««i. *«. 

Wlfgant. Wild. «.'.:. 
UBimnKi», 11(1. 17UH. 
SSinMItiane. B60. 
ttfliiKc, »rori. im. 
mtfldd. »tot. W. 
Stete. 14S4. 
3<lnlln<|. 7(0. 
^imntr. ^int. MM. 

bu «!•«»«. IIMI. 

«Ibcciiil. «. 18«o. 
«indb. "-«ci. 
%Ma 1131. I2u; 
fluxr«. 668. 1131. 

«mbttat, . 
r^iu. 1*M. 

tSMV't. 197. 
»virrcUbrit, «t. 137«. 
Vjtl>. «nt. C(. 1131. 1118. 
VdU(rnf<(», 4». M. 
f. «aui. 528. 

e«(ti. 1014. 

QMflMIII. IM. 

VrHtrI. «M. 

(mittmonn. 7MI 
*tnNt. 628. 
(hntit«. Vt. 668. 
ti<t(llCt. 106. 
^iitoUt. «. 9). 1116. 
^TlTdm. IM. 
t. 19«. 
^tntt*. 198. 1842. 
*;(tm(r. 1344. 
t>in4f(l^. 1782 
t^Ionmcr. 18M, 
V. l'LiftbiiinnKr. 14W, 
V. ?^L'flilfl.l!r(fl. 894. 
?*l'u<li. tli4. 
?>c|1n'm, Uuj. 1723. 
(Prufiiiuull. 3*1. 
V. 2<r.iumiill<t. IMUnU. 
«itlit». 864. 
ercilbaovl. IHO. 
ettir- 16». 
fiCijiRiiinn. 8M. 
lijiin'. 790. 
liatfar. 81». 
«tbatrcl. 3. <R. 1131. 1316. 
<iIaiMlul.'«. r<£G. I131.U16. 
Stmtt. 3rt>. ini. 
acamfT. UM. 
ffoni». SM. 
CanKdKr ». <oOe4b«Tj|. 

1400. 
C<h«tl. U44. rinfc. »60. 
Cinttt. 70. 
tltvhll. 8- UH. 
CiaM«. 418. 
Hl WMM. UM. 
rinniKf . C. «. tSUw 

Hbll». 1570. 
Ifmmttlinji. ITII, 
UnCt. 196. 
9n»Um. «». 788. 
«18. BU8. ist. 
«itaill. 1181. 
IhMiit*. SM. tM. 
«IffBcn. 840. 
l!f)T<idi<r. 101. 
naxdl, ^. ilMi 
Bdilkcrt. IM. 
K8itBi.«W. 

RltMAwann. SUk jlStanflJ::t. l« 
Äianmi. sr.'it. 
ÄriiHtutH. li>l, 
fiuii. 9. 9. UiiH. I5i3. 
Art>i»na,taiL m. 1670. 
M(N. m. 
RtMiaakfT. 9. m. 
Atit»ll(b. 19«. 
Ätfolaj. 2*1. 
Anil)4. 590 

Sabraianit. UM. 
V. «abrid. lOM. 
«ali*n. IM. 
•tiiif« «nHilMtlimi. 

1»B. 

(Vt{(»!fr. WO. 
n'«it.f<n. iKijO. 
(BKfC. IMI. 

9it». 1570. 

•iil. 1131 (f. «tbil). 

düotbel. 197. 

d»o rfitiiiiitt. 1247. 

<t>c;i<italf. X.atcftl. 1784. 

mcb*- ii'7o. 
(B««t. 4>ettc. 1810. 
•niiftM,0.«l8MlM. im. 
ttnmnoaR. m. 
^bn. UM. 
i>anoD. IMiL 
taiKI. 1814. 
Äjiiln«iia, 3. 884. 
«afKT, tb. lOti. 
«ar»tt. UU. 
«aiib<nr4«M.tr.>. USL 
1118. 

t4ll(<. 1191. Ult. 
^(ffltr lull, 
iftbtnbain. 1844. 
««laiMi. IIM. im. 
««iHl48. mi 
edbi«. MO. 
tdmbcli. 6S«. 
^natl. 3cb. V. tt* 
tniit.3 5*«. 1916 1942 
^•{ilfi.l'. 14fie 
6<nn4ifca. 1670. 
tnm. Ott». 
«tnailt. a. 
^tvin. »8. 
V. ^tuAnfitr. 4M. 
ttiOm. 910. 
i^iIrrbtaiiM. ^. m. 
^(nicdct. *'54. 
Ä»4M»rc. IM. 
«ättiaan.nH>.ffr). 1064. 
«oCräl »b« • ««iOintsraiR. 
Cblct».. BBi^8. IUI. 

1315. 

«. ^orn. 840. 
iinn. 66«. 
f>Blt. 9t. 1722. 
tuiKV, Ib. 1118. 
3atD>. 1131. 1115. 
3>>(cb4rB. IM. 
aan^in. 1131. UU. 
3bntne,8iiib.v. lULim. 

aÄf|tii8. IUI. 
ioiMMifL mi. 
«•»rn. in. 

Seil. ^(Inr. »M. 
Ä»rn. i»7. 
StIIncr. (Bull. 1533. 
«ittbfff. *. M« 
JtdIKi. dialir.. 1732. 
JIUtB, 38M. 1713. «IffHttr. «(VHt. ITH. 

.flltff.*. 1344. 
Älcif. ir>7. 
Jtndutc. Clic. K'54. 
XnoblaBdi. 197. 
Jtnedjtnbaurr. 820. 
V. ancrc 109«. 
Kfi. 14U. im. 
Jtcfplt. 1344. 
. r. Äotntn. 101. 
«piiir.Ll. S. et. MM. 
JtcriiBg. 894. KiiUl. 1344. 
AottaiaBR. 990. 
AiabncT. 149«. 
Aubt. 1533. 

«t4tl.abTrb.«Bb.<l. 1442. 
JIt»*«. 9i. «dnbclt. 1«1. 
jtu(lcr. 11 1. 
Jlbbl. 431 
Jtuabt *. 1318. 
HAlMlM* fti TO* 

IMmmH. «lt. 

Vamnct. 1344. 
Vampt. 6. IIIC. 
Sanciani. Dt. 131«. 
t^anicni. ird <i.ifan(iaiiii 

t. VMttMtd. U16. '■ 9M»t. m. 

V.iri^,nt, 9. tt. im. 

1247. 

Vv-i((t.fti. 1570. 
r. «fin». 1434. 
«inj C. 70. 
ittia. m 
«nttn. 11«. itUb 
tfdi. Wtv. litt. 
^inttnMI. 131. 
einunmann. 6M. 
¥irf4r». 230. 
«ifttr. 30f. in«, 
yttm^nn. 568. iMl 
icmn. 101. 
Vubtioif. 3. 121«. 
Vatat. S18. 
Vuta». 9M. 

(eu*t. «20. 

3Raa4. »ttm. im. 

9KjiI(m8. um. 

SRarlln. 101. 

SRaiiin, X. 164. 
, aXaitl«. MO. 

■nartigna. Sieb. 1711. 

9DUtn<I. ICOO. 

SRautit, Mmi. ». 1131. 
> 1118. 

StdlKn. m. 

Wdtn. 18M. 

Wtmtl. 184«. 

ÜViifil IM. 
: Waiinf. 1310. 

aufuji. 19«. 
ni«<i. 890. ins. n^ftcO. 980. 
Cairnrft«. taal. 481. 

e>(iitia4)iitt ms. 
e^nl ». CtaajfMbiri, 
9r«R| «. 1181. ms. 
eibnifi lOM. 

Cbilltiif. wi«. 
Cifeirv«!. i>^o. 
A^Htmann. 1054. 

e«B(it«. i4«ii 

ftAcllaiana. m. 
Cdipair. Itt» 

eitTttmbair. m> 

e<brot(r. IM. 

eaiti't«, s^His. 
C*u:i(. I4<in. 
gamti«. IM. 

SSS««m! Cft. IM. 

e*»Mtn. 1344. 

^twJtie 1513. 
(SxbCTdnrurlb. 1131 

et»r. iWH 

e<Bifcri. «III 1732. 
eiML tb. 1181. ItU. _ _ »II». IMt 
ttagr, IIb«. 768. 
nfI48'>. «'"A >4S4 
MBci. Iiai. 1534. 1670. 

M(H»a«fr, 3- I8OO. 

«(UbOkuftT. IM. 
«KttlllRbfl. 6M. 

«i'fb«. 3. Oben. tr.. 1711. 

Cll 1095. 
' C'(Ii<Ma,i(T. 618. 

Ctrnn'n«. IUI. 
1 Cttu. 1310. 

Cito. R. «. iin. UI8. 

Vagtt. 3aratl. U16. 
9an«fta. 1247. 
Vcrrtrmflnd. 7M, 
«fitt. »r(. 758. 
VtU. 1»8. 

«illigtT. Ai. tt. MM 

flflBg('6aitlung. 3. V. m. 
I 9UI. 1633. 
I Vianet. C4(At. 1721 
' Qlaioiann, 3itl. I810. 

VIcnlniiCT «. ^lUlMR. 
1310. 

Vtratngcr. IUI. 

Votllat. 1131. 

¥6iltl. 1096, 

«flfibtl. 910 

Cuinift. 1131. 121<i. 

Mabebpl». 8. 423. 

MaMtigct. 1174. 

Siariu«. 3. 65«. 

Maat«. ?ca». Vi M. 

»anvicr. 9. IM. 

Marbclb. IM. 

Stafitecirir. 260. 68«. 

Statlco'. 196. 

MtiaiMD. 1844. 

ateufibtT, «nn. im. 
nictci. «ai. V. UU. 

«itut. 3»!. M8. 
flir>U- «94 
«(•(flniit (f. 121«. 
«ctit- *80 
um. 260. 
MMli4t. 866. 

««M iMt mi. f. Vi. un. •MNl«. OlM. ut, 
eaien». 188. 

Ccranct. l«no. 
Scnug. 104. 
eiNintfiB. B. »40. 
e»illa. IM. lll>. 
eiJTtc. 1844. 
eitftllB. 1014 

eic4>(. 21»« 

eieailci. 980. 
Cleatt. ns. 
etrfel« »'«tu IbiM. m 
ei^pefe. TW. 

eittbirt 197. 

^Iniiit, Clt«. 1215. 
♦tuMt. 1215. 

V. im. 1216. 

Sb9ai4i Ctt« Kllb. 1408. 
Siltkt. 1841. 
tbtai««. m. 

tUMM. itr. 

Ubie, U. IM«. 
V. nt(i4«. iMi. 
«üblen. 3»b. 819. 
<)alcnlj. 1178. 
V. •«agcT**. no. un. 

n. «irre«. Uli. 

r. Stlfea 1870 
tBc'iidniinii. 818. 
j'CMl 810. 
«UMietl. 66«. 
^{(«riffliiim. 1344. 
■Ilruln, 1434. 
»1.14. Hb. »SO. 
fii.l*»tl(tlt 88«. ! 
ä? r: ; ^^'.on, ^. 1131 . 

l.M-., 

Bjb.jnl-et». 1531 I 
ttüfieifibiebea. tt». 
Webet, »letii. m. I 
»eurfttafi. 1247. 
»Iftiibolt. 1J44. I 
9i<<i«bad). 3ul. «ibOl. 1711. ' 
fe'dcfer- 18«. ! 
üiloud. 1844. 1 
HBcbiaMJia. IM. 

BiVlm». 4W. 

Sleteniana. 0. MO. 

lh'i*Jnt. 196 I 
tkMafrmm. 1014. ' 
»tnititt. 1014. I 
»intetmana. 6M. I 
S'nflct. 1084. 
B^eluennS. lUL 
»«bl. 1712. 

.Ublt. 1215. 
^tülX. MO. M« 

jliaaietaiona. SM 

aiiftf. IUI. 

aMMdkr. IM«. c) Ie^f«fiac. 

«Mm. 188. 

«bhi«l|. f8««i8h. 109. 
Illiilawril, »an«r«n. 131 

«nttnoil Cimvir. 1. 3n> 
tincti »ifflcT. 1642. 

«lano 3ib. 1534, 

^^tBtn^.«tm»^ct9,2l!Jtla. 
81». 

Ntui«. aail Mb. a„ •r«f Pdibitt. ^rnii loa. SM. 
Vaurr, Ptaa«. SNb 
ViiBciu. Slatc. 488. 
«CBcrc. 1800. 
ftcntert. Xitl 9t. m. 
*(r(i»cnj. 1». Ä. 75». 
«"ri'Mrr IV tit.i.^iu 1310. 
!f.:ri.i:. ... . 
ftulntt. IbuMlsn. 768. 
etOcl. der. MO, 
». PifAcff. 1TC4. 
V.in;. ahiilef. IM. 
t<:an(. Voütl. 180«. 
(*rrinjnii. 75». 
(tcrmaiin. <Jtl. 1310 
«■.•lltne. S. »8«. 
Viaaiait. tntm, lU. 
Mmt *t r»ISBaat. Mt. 
9MWfl, St.«. ISMiL 
QKAdrM. # Cibtn 10a«. 
0«tf, Sr.im c. 311(1 

Patnin, «iibur. if-o». 
*>uj». fl. «. 2»" 
Ubainri«ni; Stan^ tt. 72«. 
abttllilaa, ««>. MO. 
«•mtt«. m. 
Craffa« (. Jtn|»tr|(f. «••. 
Oiiiibell. •rrriie 1881. 
lialinaiiii. ii: 
ra^lli Viitcricr. im. 
Taniör;, «lectg UN. 
dniMn. Qbarle*. «M. 
C4llb. «b. 480. 
D«8U. R. 197. 
CeMhie, 3c>l. MS. 
XMitf«, Dil«. 1844. 
r«(*r. «». lai. 
tK|. JNtksiiat. M81 
Ca«««, ■■«. W. 
CmU« M >8Mic« 

Trarer. 132 

tiarer. t'"f»- 17» 

ttpbii*. t^rt. eil'. 

Tuiliel. 3t<2 

X)tt ««artefc m. un. 

ewaäHa. B«l««9. m. 

tberi. ««M. UM. 

Oriarti. «nt. *bi! 856. 
t«i:i(.v Sl.1i. i(Ci'b. .'.5«. 
tJniriicn . Mairb 
•34. 

•ngel. Xatl. 1738. 
ItngelbacM. 9lot. 88. 
•ailin. n. «80. 
trb«eiB.9uLtbe«». 1«««. 

OMWt. SIfr. 17), 4 
galfenftnn. «. r. lij. 
jicl^al4na. itn- 52«. Sif4et. 172«. 
II ifdKt. Acoig t 460. 
dilTidg. 3fb- »M. 
^L'ntaliit. 423 
?raii(i4. 3<'l'n. «2ii. 
(IruMlittfi 3iil. 1642 
«ilitrri* 9*0 
Attcfdi. «Htm. Rr. r. i»S 
•«WatMt. 8T«b 1148. 
■nffrabetg. «ib. ISI. 
Wamaictti. Varlr. ISIO. 
MMMTL 768. 
•raar. ttbatlc«. len. 
*t<t'.tiii,',^, Jiil. i'.'i. 
tt ffirtiiuJU. 1M4- 
etciian. ^nt. TM. 
•rucbet. «trab. UM. 

•ugi». n. lOM. 

•acKait. Rtaikd« TW. 

•utit. oniit lt. inc 

«44*. tta*. lOM. 
««Im. Itarl v. 1434 
^allein. Haue. 133 
taTtmana. Riaai. lOM. 
««tmiMrlf. «atl. m. 
^«bact. ««lt. «M. 
taufft. »60 
vo»(4. 3iaal 3't- ML 
>•. freitt. isoo. 
«titlet. n»t. r.2« 
^rutf, 3pb. 3u. 14S4. 
ttrt, Ob»- 1^'*- 
Dinner. 810. 
^ilMbranM. in^t. 1181. 
^iprmann, tbecb, 1«H. 
*larfa, ft^. 7M. 
feM, tetm. 1054. 
Wfet. d»». 790 
t>«ffiaann, Rtt. 1014. 
t'cffmarn. Ut. SR«. Hl. 
6i'Rm:inii. UMw MO. 
f. tt'tn 70. 
C'ubiio. 3ul. 1«01. 
iunnaiul, Äcatg. 100. 
«aiMfti». «64. 
Digitized by Google — X e 8 t D c c. — ivn ti htait. •■litt r. lOM. 
t^lx«. t. 6. UT«. 

tfrit. Vntv. SSJ. 

Mttmmm i. ewlcti. tso. 
fMH.«lMr. IMl 
tMaf. SUI. »f. 
«Uaa. 3*1. m. 

)ll[t«iatf«. Ülraun«. 491. 
r. Xr><n. iMt. 

Jtlll. »4. 

amm^vh. UN. 
■•nwt. «MI. im 

•«fttl. iiif« imo. 
at^koci. 4<rai. HM. 
CurtrtfiK. Sign, 4WI. 
trit.it. Hin. Kt. IMl. 
t« yjiiKct. TM. 
r^.i»fciauj». f. S. IM8. 

•tvutun. 9t|. x. 171«. 

(tvmltdn. Ct. Ml«. 
itw.». 31 19. S (O. 

«MuFlOf. M- 
«< «U*. 9. MM. 
£•»«•«■4, etat. 1U4. e«i«tMn. ttc ftoolt 

I<6. 

9liln|. It IML 
WiUHr. 3rCTt. I4M. 

asjtjujtt. 9t. 5. 17M. 

iVjiriii. Um. 1-J71I. 
«ollbe*. (i. ?. S^a. 
Kiitttc. Clf. «xcm. tS4». 
JR«a(i *. ai{».flu«lx4. 
tdiL UOO. 

mo. 

SRkitra, Kjrl. 1248. 
«iln«. 127». 
SRintnmiinii. SRüric. SM 
r. Ri.-ii>tl>(T<a. 14M. 
SUm, 3&[i«i ÜncckHIftii. 

MW. 

Stillt. 3okn. WO. 
StuO«4. 

münib. ür, 131. 
Stiuia«, •((»lOe. 1«6. 
SII|tttan|.«K IM. 
«UvMi;«. UIA. Wure. Jt. 9t. 149'). 
Stld^amnet. ?ul. p. MM. 
9»tf. r. 7(1. 

ReilJC. .'«UU». MM 

KniUai, Riiiag.i»a. IMflL OMaoai, 9*». «MtM. 

1344. 

CNirur. I4ifj. Ccti^ll* 
^illt^. 1634. 

OMlfl. baut. m. 
OoRtruf, 3. 3. NM. 1*16. 

Oftimfn. t(»na. 11T4. 

Oll*, tWf. 1M8. 

Dm. 4m*. Siiti V. IMO. 

f«lsl«ri, IKaTlnf. 1U4. 
9idMlH • W&acr . (bir. 
V«lct. 8U. 

$airl»i»ffi, 91(1 v. a64. 
Vauli, 8l(«nbcl^. 8-ja. 
Vtinlldi, MIA. 1174. 
«biiirvi. in«. 

f InlM. CiMItL ÜM. 

it4Mt4M. MH • urtinjf tfman. «1«. 
Iiufre. litip. VniMtit. 

i;7(J. 

fätMt. Jtarl tt». 4M. 
üMrtirtt. «. 8&S. 
r.ti<>t(f^i 3IU.8.M.M0. 
WrUIrt- «utt.flM: Ma. 

«i<inJMi»t, 3- i%. lOOO. 
M(ifllt<I. 1M4. 

«citimgn. «»■. Ult. 
Mrvvll. n*. 
«bott. W. 
«ittmmn, Rltr. 130. 
«otvdll, 3cli. 3«(. 70. 
»t»(it(tin't<, !f<cn. 1174. 
6.iMettt.r(ii|jlcirfIi. Hi6. 
ejtnl.flltf", <Bam. 
e.il«men. (ttnft «D. MO. 
Cjinwet. X. ft. ISOO. 
ediJ*:, Siirrr. 4"tl- 
r. •*iiir'-nri II'."!. 

ei^eiltr^ut, «ciob. 4W. 
Mtlf. Cfk IMI. 

••(«»«•.Imi. ms. eM'dintirrll'ejtünllinlli. 

^tai. e. 165. 
Cdiugtl 

ftmtutj. (.*»«. JO. 
««bmitl. Silk. UM. 
Cttcfttt. 40. 

CdiivjnH. tb<l.''^. i-j'< 
eKbaJlbA^i. tli. ';. KK. 
BiActl ». ei^tttllmf.V.c. 

Cttkffi. Brt«ki. MO. 
«»iM.3.3. MS. 
Blaivil. MI. 
«L'Ilu«uk, niM. M», 

tfbrn. M& 
9vt**n. 9. 9, IM. 
eiMllAtt. SM. 

eiciH. «(«V. iMo. 

8liaftH».««ll«iii». Ok. •. 
Mcaituia. gi. 3jt. 0. v. 

1174. 

SirJvcr, *,itr, U7»i. 
•nmvf.VKiiUH«. *. St. eianlv, Ci«. M. IM. 
S«ifti. etin»!!. IM 
tbfmfen. S$viriO( 4«'> 
Ibutn. w 
lotniiir. V\l V. 
{tcac»c. üntkfB». IIM. 
Irr iktl. Üti ^tm. I — 
luMl. Silk 1014. 
'3iiti. ^ot K. Silk. 
'ümct, «. 1112. 
iß*ir. IM. 
SeaDcR. }tin. ftao. 
Sjffiiug._3»j. 1«. tkt», t»«flOl». ITM. 

Bc«fc. 3ui. i«oi 
Mts. Btan.'if. «r.i*. 
»(61. *u^n•. IW. 
SiIlKl«». Vut D. Wilfc. 
einlniit, 3Nd{ Kur. 480. 
»■klctcn. Oif. C1«IT. «. 
MO 

mbln. »t. UM. 
(Sinket. 3iil. 1*0. 
Sudjntf. 3. ff. loa. 

tatl. MO. 
Atllb tlMfW. MO. 
flWMtff Bf» M4i 5. :^erf4)iebene Stac^^iic^ten unb iUiitt^etlungcn. lufnif kcntf. 
f(iak4itvC(ara4l. IIB. 

Ciitcri'i.' 
OMn*. MWl bU. 1400. 
«ckmM. e*A(ai. ^■ 

MtUn H. IK>. 
'^ttniKcmclioatii b<i Univ. tt(tt|l>itrj. 

I J 1 

- .f. ^..;a. 4ii. 

•JMikct a. •raf» L«il<m Tacitram. 

im 

WjBiim'« (iftct. 14'ikca MA« Uf( 

•aMnvtt f. Scftrt. ilM. 

a. f. «»tu. iti. 

(Mtlaom <. (tBAclmann. 9M. 

^«tftllna f. ^«wptlsftcai. IWI. 

SafBMka i- terminr. tßHt. 

CnpffiktT« f. Jlitabnm. V.'O 

OMtibnavbn'iiH ÜUtB f. aicitknv. 

«t«tn. IGOl. 
«kiiultlhoiiTarbi« I. HkvtWWkM.HIi. 
*icii f. lUi'H. (;2u. 

Kciuiiiiiium prarrcptanHlL8.prac- 

ftrl rUTH. 1434. 

Stifi > £i«it. IMl 
etile uns Jialn'tifiMfl M lahlllkalT« 

CdHilTt. >««. 
«»mBi<|llrtiglili|l»|cttr. 1M&. 
•«In«! Wm «MtT«: 

•tMt W« afJ*inul «Ibtiul. TMl 

9«tfe CmaiQ'*. h.vi. 

ric c^tKi aufkii^r««. «o. rn kdttfAc {aaMfaknbct (Cllta. 
^AUffnunt). 140«. 
<lRt«caauttgtn. Ittlttni«if>. 

VtOtt. NtT«if. ecndjT" 

airmai. 70. 

niiita, ®i"et'* 
iitn. 174B. 

««»»«-»•■MKi. 1011. itai. 

JtlT*B(t— ««ffM. M. 

«tiwikl-llakd. 494. 

ViT(t-St»wann. ISIC. 

tiitiik-flKBiaan. 962. 
Kclittn. 

«^lUlllkt« IlfM. 1171. 

^UkJUtcn, ««iikl^U 3*t«l'». OHL 
Ofjcac «ektnltOca. 

«M*B«m (toalttkm). MB. IM. 

0MMIU TV. 

im. r<fl4H. TO. 

BiifMhtji I. p *;. riiii. 
•4fU|. 424. 440. IU4. I«0Z 
•tfh. J&IIM. 
intt. IMl 
V&b«l. TM. TOOL 
Clccnbut«. IM. 8ML ' 
3<ttft. loM. 101«. 
SituMiifjabiii u. l't<i*Pti;h<iIunjifB. 
«'tun. I'JIH. 

a«Mrnfirfti'nb< »ii<ü>j!.i(l. I'JS. 
Pfoviaclil Dlicrhlich GcaooUi 

v>DKiui»lea «u WriraKliapea. 71 
Shitfiirit.2i;'lLiTij :H0 
llfiiainailnnjtn 
MuNiibtialiito ScKia tbi ^inil. Vit 

(•nok*U«rfU|t. IMB. . 
»jwMt tktUlai«* tt. 9u4)^anblun0en, beten '.I^ erlai^^mcrf c im rebactionellen X^eiU 

htipto^tn IVO eben (inb. ÜMI la ^t?|i«. TJ». 

*t< b«!m in ((itliB 131». 

Xtnmtna. 9.. ia SUtaAia. U«. UOO 

— Ik.. iB miia*<a. U7. OM. 

Wlu<mu ». SiifeBfMIn. l. ta «la. 

*<a. au. nt. 
itmMtt S. «ttlkatM ia ftciltn 846. 
*m1UH. III., la 9tdnf»atl t. S. 170. ISW. 
Itn.'U tn ^Itfi i. 14i* 
Srt.t j B S in Hin. BIS). MlHapR. Mi, i:46. ^ufttij« M •rMi. ns. 
'■.^7Jbti M VniiltRt 4. SR. IU I 
^.l a 18 Saia. fS. 101. IM. 474. 
Iii Ufitn. 1341. 

— ;a jKtlctn. at«. »fr». 
««t<l IB CftMl«rf. UfT. 
VmM rn. ■iiliNn. IM. 
e<ttk m SdBMt. im, 

- la »ct»ii«. O. f4. m. Sn TU. 840 
IUI. 1^. 

la K«Ttlut|ia. tOtr. 1140. 1611. 
f><krc ta t«Bi»w|. IIM. 
t><l(n I« etaltian. 867. 
rrattjaiattnxa ta Vibaiu 114). 
rnfsflU IB ttirfMtn. 18. 1*. Mt. 

V I. «71. «U. 1117. 14&1. 
rntcWMBS IB 4Mtn«!*». UM. ISO». 
ttiUu in ^'oat. 8«;. UMl 
MkBM la «r9j^l44«. 

•M|S,«.ti mmmiu m. n. VnatRitttT in ^ttr«!«. 8*»!. 
etaunliUti in £BI()i. IIa. 174. 3A4. lav 
704. »Ol. loao. 1117. IIM. 18«1. 14«u. 

1611. laoj. law. ITH. in». \m. im. 
9umAttt «. CfkB la ttirit. 7«. 
Oranii la H^rUtakt. toi. 
Onillrvf u. CJIilcl in Sdvii«. ml 

MJ. «13. Bis. «40, «87. 74«. 77J. 77> 
774 IUI. IWi« l'.i« 

it. -cltjll. 1«, 88. fcOl. l(li,7. UM. 
I CtsOkAB* IB Ütlvll«. 11. 8«. 10«. 18«. 

M». MO. S4«. aos, MOl «tt. TN. «aou 

I 8M. IM«. tOIO, IMI. IM. 1414. 141T. 

IMO. 1618 1«M. l«». 1T87. 17S0 IT«9. 
Cu.1 b.iiitlui'ii, .ll>|^.. in Uruio. Mu. 
' — ti* Jt'a!*(ntiiufc» in ^Ur. v. i-l 

I3»i. 1411. 141.H1). ISIO. lll-ä 
Culkitei in ^dnibttcg. 783. 
Curit» in gnakib^uKii i. II. «i, 1714. 
CaiBitilltf B. S. In Cnltn. IUI. 
«alvai» n. a» In Vcilin. 80«. UU. UMl 
Gjicft nt (fiCüinjfO. 7S"i. 
Uanimiim.iKi i:i lab^iitianij, «04. 
(U»9<|CB in (ibci|li4BM. 1467, 

«k«aivi8B M fant. an. um. 
CUreakra «iti I« t>if«tk. «n. «M. 107«. 

1441. I7U. 
I{*b<n III ^.miirrcr. ?D3. 
tfcb<n a. eubn in ecun. 4117 "W. ISW. 

MIS. I7'.'3. 
SciUlii'Mt tn ietii. 54. lS*il. 
«Mi« In eiUlla«!!. III. ll-l. «43. lOM. 

UM. 1664. 
SaOnHTi la t»alt(tR| L f i. II«. 
• iaemk i. rtUkti) In (IflanürB. 41. «I. 86. 444. 

Ml. 710. 71*. 79 J. S36. KOS. 1T4S. 
CtUftavc in «.itt«. 64«. 
Ctani IB 9iri«. IIM. 
CiMI u. C«. in «jri*. W. l«l. MK. 471. 

517. ia.34. im. 14T«. 
r icbl in t.ii I n^H. IM. MI. 
riimtt ist a» Ulli. (Cr,. 
ritittliff 'llnl -11 i*i'ttini<n. 7.144 SM. 

778. JiS. KiH. 
CitUtiik'i<k< Sern. In •illinacn. «6T. 
CaariaicM tn «Mi. «M. Mi. «M. 
Craf er !■ IMian. IML 

riugnlia M IMoi^. MM> 

tfiaiiaMr« M, W eol«. IM. 6T«. 

1414. 1400. laoi. 
Tu Xti'ni-Siktluktif taUla. IM. 
Cuniiit. Ii.. IB etiHa. UM. iwo. laM. 

171S. 1783. 
-. ü.. ia Vrt»ii«. »87. 
Cundcc u. tunibslM in 811*4!). 2b7. 377. 

3»7. 410. UV. a««, «ati«), M«. »-^4. 

1106. 11117. UM. UM. Un. 147». 

laii. 188«. 
Cftn. fl.. «a «4i»ilA. ««0. 
•btnk»« ia tint. »80. 1«T« 

OtitctBiJnn in rtt»Kii. 677. 
UbtbJiM ir >K.i!t'iii^. 1314. 
i*hMtI in Watbiit,!. l«"). ,Vi2. '06 li'l. 
142:2. 

taii mann t;t 'iiu.u. 17, 2C. 4K. 348. 
174. 413. 4<I^. 474. MW. 647. 668. «86. 
•M. WI(S1. «M. fm. IMS. INO, 

■oh la «iBttaart. M«, Mat. 
tR«Na la ««flui. iMOb 
«ma «MlliO <■ •«itML MO. i4<f» in ai«B. 1181. 

Bad« u, Brid in Bitn. a74. mi. 
Mit in yci»|ig. >tl. 36«. iW. 1818. 
B<in4a la «tl*|if. M>. 
Mnrci la t(ir|i|. lau. 
jlit4ik44«t in «ati*. ••6. «»7. 
Sifitrt in a<ir«l. 671. SU. laat, 1T44. 
— in 3<iia. 867. «7S. 711. IIM. Itlt. 
17;. 

fflci'trtijim in SSiiTjt, U'W. 
8tan< IB jRfiB4<n. 17, IM. 170. 361. 
CO«, m M«. laOOhlMId» MM. MM. 

f»rtDr*mi»i 1« c«4fci. «w tn. m«. 

f>uvu» in «dMi«. lOM. 138«. M14. 
Mi^i n fitim. 4M.aM. 
^utciur» in «INrfttb. <ai. 

^tue(ii4ii( ; u. «. In ^jaibnt^ 341. 

ftttri« tn y<i»4lg. lU. 

/«ii-bl'ttg <n l^orilg. 14a. 3<S. 1711. 

^u'bnti in ii|i.:nj<n. UM. 
Stmiinann. 9«' . in y<ii». «tO. 1181. 

— , Bt. in 3i!M. '-■ '0. 
Äuift *ktla,i (ät, tNri» .mti 11t 
M. 171. fJ». 741. WA. 1148. 13»7. 1041. 

I««*. in«. 1«». 
Bnc« la Cfikintm. MT. 

•f 4^ in llrr>nli>l,]iB. 112. 
a^.tPrat u, Bein in (ilM'UTiibdMiVR. 1. 
*j<trifr in ettlln. iwi. H67. 
m Vdt.ti. t.«. 

•fTitir'» e in Ki. n. 7». 143 I.M. 311. 
30». 388. XM. 431. &.iB. 6«6, «416. «.1«. 
«4«. «M, Mi. SM. «n «0«. 10». UN. 
UN. IMT. !««•. UM. IUI. I«M. MtS. 
tn«. ITT«, in«. ITM. ITN». 

•«•raNti la •imH«iH, «M. Digitized by Google lYin 1180. WiM *• C<*ri«nt in ttiviif. 
•hipi hl tiMiiw. un. 
Wrll u !■ Vutlt« In etiimF4«vt4e. in. 
(Kotttnfrv tn 6t(<Uu. M. 
G«T«Tiiiiicat prinling office In RifIrUlt' 

tan. iiy». 
9iUi u. Untre in Xk^iiljtlNTg. int, 
flfafn In flnnabtig. (>M. 
•flfn (■ eicn. im. 
•ri(»(n In VdrM« tu. lOU. UN. 
«cfWtr in '^niin, ^«o flsa. ISUL 
•tele tn rriliii. F-"' IMi. 
»niibn tn Camii. 7f(\. 
». Otnimtrvir in rtcittn- 77. 

J7H7. 

un. t^inin^ tn (antuij. 
Orunon tn Sctvij« in. erunon In »ctvM. uw. un. 
«bnibcr*. 9„ Votal «■ W lil h . 
«uIHnta« In eirtll. TO. tU. MI. 

<l^l)l^fn^4l In ÄPtmkaflfn. 1791. 
t-Jt«! m «<<tlln. 2s. 209. Hr.. txt. 701. 

S7«. H»:. ()«l<, IU28. 13K7. 14tU. 177». 
«dibMK u Or. in iiuiil. SU. »M. »M, 

I«sa. 1710. 
^abn in ^asnoMr. IIS. SM. 

— In «riritt. IHl. 

t'dll a. euuj in Or'orb. Sfv. 

tJttltbtn 1" SSuil. 2«. 178. Ml. IIM. 
1792. 

^ttnng'l'ibt Ciuifrttt In itOiilj«li(t4. 710. 

^KtM« n. Cebn Im Si««!!!«»!. IIM. 

4>tinTiit, <i.. tn friMcn. ISIT. 

felnflu« (n t<rfmcn. «S». 7IW. 
tii in eira^buij. TIS. 

— in etuii^Jti. 1197. 
teoircl III t^trlin. IIKS. 

»»i«l ta 4*"«; . »»». >" • >M». 1631. 

•n. m tn. 1077. n». «•>. 

fritr« tn «tclilirg 1- 5« 1«0. S4«. »05 
384. M3. 701. 801. 836. 877. '"' 4 »07. 
1177. 1313. 1383. 1493. 1506. leS«. 16M. 

iixttfi in SBilltnbrt«. 1»«0. ITSl. 

in «((im. 633. 73l>. »83. IUI. 1>M. 
Uli. 1411. tSS7. 16U. 1«75. 

«cummn, 8.. m ««Hin. fio. 610. 
iinridl« in fciVita. «. t1. !«•. Mft. UJ. 

HI. «3«. 7M. SM. 8»». V07. 1180. 1116. 

M44. 1577. 1731. 
«Inftfifi in fiitmu. iH. 741, 
^itl la. Criin t» gdvil«. 1161. 
«irib In am&ndi««. IU8. 
*iij(l in e«irOg. 17 31. 73 83 171. 

Mft. SIW. 6IVe. Sit. 73« 749. 74« 747 

m 13.'i«. \r,4«. ISW. 14»3. 1867, 

II!«!. IT.M. 1771. 
^^;*ifii.iir.i m C'ifiu'.iUiii. 
«iMmann.t».. tn enlin. 46. 416. IIU. 
««fnaan u. S». ii Snfl«. im, 
«»kr tn 3firM). m, 
iiWtr in «iKn. 4a BL 11«. H». 4ST. 

.M.-^-.. !>ill 1223. UM, UM, im. UM. 

14«. 1637. 
i6Ht\ in eUn. 10. 1117. 144R. 
fccUb-iiiftn in ÜBKn. l&t7. 
hHtU la Stailam. M. lOM. lOM. 
«M a. ta «avalain. m. «n. 

U17. 

tuhfr in ;^r4B(nf((». 74*. 
viifn Ii. i>c in et CMM. M«. 
^nbU m CirrW(n. fi«. 
34iriifeni ia 4;>im»utg. 173». 
aalMrici la Vi'Kn. «64. IM4. 
äaagloiit ia tnaiftatt. 14»!. 
3i|N'*IU*f«l«K in StanHuTi a. W. 1447. 
aaitnit. ClMirtravbilAr«. in V(I»m«' , 

M. Ml. S'.X. 604 . 64«. 7«T. Ul. 8M. ' 

M4. »H. M<.i* ltv2 U78. 
— . Hm., ta 3)lltnik(n. lU«. 
«aftaiaaa ta Cami«. loti. 
ItaiffT m SHnikcn. MO. «71. , 
Hittt» In renMt. IHK). ) 
Miafmian in Rtanifuit 4. 9R. IfM. 
Ätrn In lPt(«Uu. S42. 601. 
XdKtd In ajiü"*(i>. -'4:t 
JliKbbdm in 'Piaiin. ao4. 717 7r.2 
aicta in ltiwcnb««tR. uo. loia. 
«, IU4taaiaiti IR «Mtntait. W «. MetaaiaMr gialta ii i 
«nm ta au. 

— in C4uit(«ri 47. 

itctl'Brr In f>r(«Iiin. «7. iio. 117. 3<i7 

418. »»7. H»«. IIMI. 141«. ]iti. l&b*. 

Mcniftn in 9>itn. «0. 857. 16X7. 
Jtcrlfjn«if tn ¥<iiin. mi. 
SittiuMtix la taaltari. uo«. 
arteW ta <M i> wfc «M. 
«rBR la »«(>(. MI. 

«f'.b! :n Prtlin. Iii. »9. 

Iii -. ii.-l MI Vnriijl. 177» 

flurttt'ciii 1:: iWani. 47. 

Äiiblmann n; Piiinfn 1490 

SfJUtitctt IIS ■li.'Jiiiif. M) 

»Mfftf la eu»a»4ft 1477. 

fnm ta tUiaani. m, fM. Ma <Mu 

»M. UM. 

Jfkmann tn tfdwiji. 8«7. 
ift 9Xrnni(t In gicdm. »o» 1477. 
?(ieni In «0(14. 187 718 M27 tust. 
1A7«. 1748. 

gtuitarl in Vdrülii. il''7. 

«tnldinir u. ^Jbtiirr« in ii'u« 179 551. 

608 746. 1147. 121>4. KOI. 
VlrlAlai u. tic lu eiult^uti 610. 
Virilu» 11 Iilt« in Mio. — 
filtmjnn in Cic<nbur(. MI. 
VifdKt tu Niim. III*. 

— ia ZailB. •*•. 1«*7. im 
tvmat (n JNiii«Mltr. lOM. 
*ii(fb,irtt, «r.. In t«(tHn III«. 1614. 
i'unrMli'm rll UrinlJ 220. 
'IHjdiiiUan u. üc. in Ifctitcn. 140». 
SRdUcnnniK u. 9f. In Ikidf. 131. 
SHan^ in tl'un. Ml. 

ISUica* in e4>nn. 6»4. 147». 

■iUMin In linn. US. 

Maffva la Vir», isil. 

aSattifffn in ri't.ü. l!28. 

l<(.ii 11.110 in ^t(llO!l. UM. HM. 

'iHdox in Kalten. 64». VM. 

— I» iiiln. 14. l»u 

fUnxt «. Wtificr tn «tilin 441. 446. 

IVtUt in ediJifhJB>ta. 1771. 

!n<inbcilt u. Cobn« in C(r«»tB. 107. 

lüdSncT. C. in ^imtiurg. Uli. 

9n<«[(( in Cluli;j(i. 18.'>, 

1Rti|4T In ^Aiincrtt. a4.'i. 

WltUit «. «plin In «((Im. 17». 176. S5o. 

6». MT. m. 8M. mi. 11*4. I4S0 
tilivkr la fmiwra I. e. 18. 4« 168 1»3. 

116 -ill tu. tu. 6«6 57«. «79 -«1. 
77S »41. HS. ISIT. 1U3Ö l'/2«. 12« ' 
1446. 1511. lata. 1734. 1762. i;i!7 ITü«. 

iRiiSUf. t. in «"«rlln. »74. 
III AiiroifljM. 7|(, 

Aiill«*«eiKii In Onlm. 177«. 

■Itatlt In tttnna. UM. 

WhiMtt U. lUtn in AaiftnNm. tlL 

OTnaiurti in PtfijT'l. aio. 1704. 

•IKuf! ITi VdDI.!- Mi>. 

Otau^unn m i^tii'^lji. 7S4. '.ii--'i. 

«(Udl in t'ili«. 1070. 

MtfF tu eiiiinait. iKis. 

Xltrlat In «dlln. «u. 114«. 1S*4 1780. 

llkaK««r In «dOt. «0. IM. 478. 

••7. le». ISIU. II««. 1411. 16». IS84tl» 

1635. 

Stijbrff in ^jci^. 11(2. 137». 
0(l)niafr4 Vni. in tfnlin. 1714. 
dtrtnMim la ttttHn. MB. 
CtfO. 8üM< u. a». in ShHk. 11. M. 

Cito in fita«. 1710. 

«.Ilm tn lUnilKn. 641. 

l<ai<« tn «««(Itn. 14. 14«. 713. 7«». I<i3a. 

106« ll'iS. IHM! 1145. 111)3. I22r>. 14r>.'i. 

1II24. ITl:-« 

^aul u. Ii«, in Vra»vn. 174». 
'VfrrDifiUtr ia MlHaan. Ml*. 
VtiUt in (Bln. 17W. 
1t<rllM4. tl. «.. in »aif. M4.9M.m. 
601. 6<>7. «aS. 798. Mk Ulti IUI. 
134». 1479. 1691. 
-. .1., III (»ctba. 471(f). 
l'uf'ct 1:1 (uUc. B«a. 
«sljii^Jtvimg. 401. 

ta Cctf^M. Mi I HB. IT u. Slftki»ff4i la Btrfln. 
101*. IMH 11*1 
OaaaM a. «inttl la td»)!«. ••*. MI. 
«4(lfe(ft In C»R4Hfiif. n*. 

JlafMt in .^fitcMU. 1604. 

9lia* II- .'«nnlboif. tU. «fl. Mll. 

Hdinn. t.. in Vtrila. MI. M. 

1314. 11». Uli. 
-.•«taCMta. U. 4*. IM. 17«. H«. 

an. lU. «IL M». fM. IIM, UM. 

1488. 1660. 161«, 1740 
Si6tn tn ^mbnin. 828 III». 
«iiin in «ttitn. I6I. 146. 6«a 
ttttgcc la nia4«n. 674. 1074. I610. 

— (n eiau««t 1W4. 
■lfd u. a« la UMiL 
Reott in «mllnlaau MO. 
UlttBiT in ffilrn. 6. 781. 
ülrfiliti« In «(i»|i|. 1I-'>I. 147« 
flfndm in Vai«. 1764. 
RUgiirln In «annmi. 1104. 

R&tttn u. finln« ia dranHatt a.fli. 641. 
ejlt<iii(ri In Mrm. 
€avi(tlänt«t In Harau. IMO. 
*auiii(t In ÄKtlin. 1367. 
**,ii!(nmiii I« Vjbr. 244. «11. 1411. 
e*(-l (1 in rii'itJin. \'f'i 481. 107*. 
CAliit in i'di'dii. 2H, 17«. im. UW. 
e4l)l«nt» IB Cctriift. «11 747. 

iii m —B i i la ••Ii«, un. 
•iauliafflafflKaini*. 887. 

edfnl» in finrll. 1»!'. 
e«mlM In CIMnbiKii 

— in eiialbut«. KM. »M. 1143 1716. 

- In 3fill4 MI. ^ 

e«>mm B.»to»wta f i ta |i B . in. UM. 

IM*. 

MadBcr In e«f«l. IM. TM. UM. 
CMMta ff^jj!- 
SMiübI^ In dwNiii 
Mtalnäl ta ««»MMni. It.MM.lMi. 
law 

eiMntrtf in fanNKr« S M 
B»tovf tn f^KlIn, 174«. 

e«ui| u. s«. u ci(a|»Bti. m, 
e«uii<. 0.. in fffkilB. «1 IM. MM. 

17(1«. 1707. 

- in riPrnbtiTji. IS. IBl M. ML IM. 

Cd'nabc in Vdrtig. Ult. 
Mwtiintan la CiBt«««rt- IM. MO. 

144«. 1«10. I70I. 1717. 
SdiirdiiMt lt. e. In f rJunMMl|. 41. 

1073. 1(.('>. 

8»<bai)(n III ti<ilin. 
Stcmann 1« Vdriiii. 
Cimiiin IB (^((Im. 

CaHiR in Vciviit. 

Mli UM. 

e»i(lfe<t(n In *(Tlin. 87S 

SnlBin in tiilm. «1 hj. ir.i. 3»s. 

437. 43». 573. »16. 7u6. 1107. lIKi. 

12 ^7 1318. Illt.UM.lN4.lUB. IM«. 

iM'i. IfiAlil). mr. UM. IBM, 1746. 

17H4 179$(3l» 

eiakd in Wlii'iburfi. BIB. IBBL UM. 

ettinJittt in V(ir<ii. BN. 
»Idntr in Srt^biK^i. 1618. 
eitoul' in münditn. 1*68. 
eiiaudi in {{"cirilt. 

eiT«n| In t*piin. 731. i2r,l 13S0. 1426. 
IM>. 

giiiiifT IB »fitituij. 1167. niw. 

Ijitiru in *JTi». «27. 
IJii.tinp in v'di vil. ;mO. 4M, ll.tn. liiC:!. 
1«9«. 

Itnirits In Vtitj. 1418 1771. 

Stubntt iB WiiMia. 16. ». 6«>9>. 110. 

MB. ta*. IM. MB. Sl«. SM. «OB. 44«. 

BW 808. «M. MI. MI. 713 711 MX 

BM. BTl. «70. lom. 1097 1098(1). 

IBM. 10S4. lll'i. 1211. 124'). 13114. 

um. 14JA. 1443. 1517. 1680. Kl» 

l«Ji. 1711. 1740. 

Ckuntmann in Utplba. 104Ab IMT. 
Iteaia* (a «cwiia. 141«. 
Staita ta «all«. Ut. BMu IM. III. 
1001. 
24«. IM. MB. OTT. traNBM in Vrf4I«B. 184. 

•M. 1107. 1648. 1686. 1741. Vitt, 
ttth In Blaiii. ««•. 1710. 
tiftkntT in €[(db^tt(•. 83. UT. 

166. SU 471. «M. ««1. «M. TM. 

tTJ^. »IB. MM. UM. im. 

1121. 1352. MM. IMT. UM. 

1&»S. 1671. 
trllhix u. df. Ib tarnten. 146. »«7. 

«7«. 713. 1151. im. 1114. 1614. 
■BirrntllllbuifeMwIml U 
nnirtifiUmu^bjiiMaaB ta 

— m Mitin. 400. 

- IB MüU l«7. 

OBlT«fBilT PrcH (B Camtid»!«. MM: 
««Bin In fktlin. lU. 1MB. «11. 
TIB, HB. BM: BBL MM. int, 
Idt B. ia. nlriMlB. iL 11T. ML «1«. 
»96. MI. UM. UM. UM. UMi.MMk 

17M. 17M. 
Vdfcattn u. XliflnitaMU 
«(((in f. bti «(WM* 1. 1 0<ll«||6« 
77«. 

Vtttvtt ta L 

S nK« JB «all«. Ml im. UM. UML a. C I» VniBii(MPd(. 16. S4. 

tU.~tl3. 433. {«0. 606. «M. 8*1. 
8««. K7N m«. lU» 1MB. UM. 

1450. I4->« 1613. I&M. 

ilillJKt in Uifud. 1708. 
«r»(l. tt.t.a. in V<ir(i|. UlkttM. 
ecui. in t(i»ti|i. 148. IM. «Ml. IfM» 
-_in M>iB Mi...»«4 . UB«. 

la f Hall«. 14«, «ta. 

nJ>in(( in 7nn46ruif IM. 477. 47«. 
«27 763 780 lOlO. 1071 lOM IMB. 

S^'ilMninn in Atanliud «. C. I7SS. 

tyjBtctb In rtdin. 1331. 

ISiUti in V(iii|i|). 1300. 

»4M iB Vci»|l«. 1«W. 

«M«f la rtdiB BIB. »M. UM. in«. 

— la Ofnn. M. 1600. 1«I0. IMT. 

— In ?firiij 141 607. SM »tfc tlBB. 
123«. 12:'.. 

Wdüldt in V">Bnsrc(. 10««. 
Sfitntaa la ««tlia. It. M. M. «Ml 

441. 641. MI. <M. BM. MI. BM. II«. 

»41. 1034. im. 1366. 14M 1488. 1680. 

lAll 1(111. 1867 171* 1747 
»fiDnijnn-'l'iireii in fnlin. 601. 
t^tucl. (II. in V(i»4l|. 114«. 
-. t. t .. lu tfdrti«. 41. III. m. 4M. 

«U. 6«4. 67& «07. BilL 
■«i|ta«««MMn. HB. 

W((flf( In *t4n»(«!iB(g. TMt 
ft'ijlJnr C . in lfdriji. 
fl>'ll<tij in Slfetn. WH 
Ji'iibdoil in e<tlin. M9. »n.l. SR» i»^». 

t3«0. 1497. 
SlBKt I« «dMItm«. 71S.MI.8Tl.im. 

— IR ««»IIb. im. im. 

mtmn iB eiuttitm. IM. 

Svkin in Uln 1736. 
«i>lft B. 9vtn m IVür.^cfi. 4M. 
(Brll(i4 In #tonin)|rn 984. 
Ißfitl in »iiubura. I1I6, 
(Vi Iben In f launvt'aifi^. M. Ilf. IIM. 
^.iifler u. Se. in It&di». »M. 
ijjrirj in rJunftaM. 16. 
W»^iiiPan. 3. 3«e. SO« <n. 7»7. IM*. 
V. ;^.l^<tr l'i 5'iJiiii '■''1. 1444. 
V. ;i.lbn lU ri<»i(i. lifiO. 1441. 
^^BBtnbti« lt. ^tail« In lF(tr«i|. 1776. 
3rnun la CanilMM. m. Mi. BbHIIit M SvItaiMlltt «. KT. IMO. 

Wftff pbne!ln^.i^i mu* ■Jittl«*ti> f rtt in 
CdrftTcda« t(( 4$(iuii<(. 66. 106. 61«. 
MB. SM, M«. lU«. UMl um. ISIB. 
UM.UBI,im IMB. MBI. IMI. tTM. 7. !öu4)« unb v^llnll()anblunc^cn, bfrcn ^*cr(ai^<^nicrfe im ?itcrarii"d)f n ^(n^eigei 
angefunbigt mocben [inb, unb antiquati)4l(c ibüc^eiDeife^r. M«nkdni'(<i( VuAk. ia ^dm, 
Aceaci« lotcmMion*] par« 

liUradu 111 !illa^T<^. MI*. 
VBft«lt. iii((dii «(. in tTaafrHita.fL 

791. »90. 1435. 148/«. 
flT«n;i(iu» In »(ihi*. lOo. 421. 4'W! 
718. SM. 106«. 197». 1471. l(i"f. 16H7. 

ean B. ü». in 8T«nffinl a. 3li. M4. PAttii In CWaar. M7. I IM. 129. 26.1. 1«4. MI. MI. ML m. 

9<i!-{ai< «n«||. la R»(Hltta<1i. 6M. SM. | 6»1. «1«. «t>3 ir.70l, IBM. IBM. ITM. 
«•(loir in «daBltn. 1«4. ««3. 17««. IMI. IWt. 

«<»(t in Jl«nig«b<(i. 740. eiin 11 Canalabi. MI. — in Vdv.iii. 1M167. 1»7. «00. 
^rtiM* hl Vi'nu. ssa. 413. 14M. 
if i'ni<.Kiii(['tii.Icui Iii l]3ii(trk*ia. IMT. 
evtniiiao in «4tllB. 4*4. UM. 

■.«MMto«<tV|l|. M^M.T1. hadfeoM ta Cnril«. TS. 100. 4B1. BM. 
mmn. IM. SB«, «SB. TIS. saik BM. 
BM. UM. MM, MMl im. im. MM. —««it.«. UMnIi. un. SBaMIMt eaM4aMBa« M flaKtnMarcS ta 
l«W. 

««lB4T« a. a». In etrllB. I«<I). «u. 

1673. 1«B8. 
Qrbn in ti(ritn. r<fM «24. 
Bfftjni-Mf 'n >enj. 14i7, t'7S. 
Criu 'iti( fuitb. in etuiigjit. 111. 
<»«. 1636. 1676<1). 1(01. 160«. 

~ taSMlta. Mfl. Digitized by Google — Stegillef. — MM. M4. 617 
1408. 180«. 6*0. 
I6TC. SSrS jütmitrj« hl «ifU. M. 
ttflriiA'Kttf u*6. >n •MtiMtt.lM 
r<cti.«'t«< Seil. f. in CdlM^nk 
titd >. <U. IC Vau*. l«M. 
CnisMi in etir«!«. 3**. 
r^asKT* fkil. IS Vnll:!. IM. M. 

(M. TM. MI. 14<*. IM«. 17«. 
tn ttint«. SM. 
ifaitlaaBa m »■^t<(. ISl. I8M. 
titc la nttll(in. 101. «61. 
^(isi n Srtfiig. SM. 
»IIA« m .ViJ. SM. los. 7M. SM- Ml 

Ui5 1437. 1723. 
f4 in Vftfila. IM 

IM. M*. WS. MX 

im. IML 

IT« 1743. ISM. 
n:il in Sicn. 13&. 
tc«fn*S ■■ «ItalfcU. 718. IM. 
MSHltl 0MMt. ta 9lM. U 

v«. 1«M^ iiW.uS.MH.HM. 

'^'cacTtiMtiu tn.at.iia. 

I«M. 

•«i«<( III Slfini>«r|. t9< 
•■lkcT«'r<fef enilli. IntiKCin 
•itfu 9»tm i* friabiit«. IWS. 

«t. te intjta. MT. 
Müll ■. !■ Vallil In fitimM»«!«- 

«61. 

»rrt« in t>ctlm. 460. 

I«M. ICS«. 1M7. 1808 

184. 1768. 1«04. 1M6. 1«M. US7 
1M3. . 760. 
MST. «MttfalMT. 9m.. flWWM . U7. 

IM. MS. 

«et»ef III ^Tiit'Lu i. er. ML M. «M. 

1S75. 147a, 1007. 
I t<t% in 4*<llU1. »24. »19. 
' ^fuiir« tb.-il. III Wcutiuc. isat. Utt. 

1406. 1448. ISM. tS07. 1181. IfM. 

1717. 1801. 

t(»c«i u. 3*"«"rr i* tnratf. «. X. «U. 

^ttnann'f Sdlaj in Ptrlin. 738. 
il(«tl in yiiriM. U'" wn. S27, 7f0. 
Tll. IKll. IW'.. lOia 1007. 1747. 

ttfxMwa ta SiiiiiiiiMiM. 1M&. 
««(■iMil. tk.. in S<ciliii. 7a&. 7(0. 
«vmaaii (a «id. US. »M. 14«M. IMt. 

U. ••kB ta JtolpMittaHL UM, 

^c«cr In MltliA'ii. IM. 

Xiio tn anfftl. 10»K. 

Adln in Ulm. IMO. 1471. IM«. ISHtS). 

Xilun IN eu»ap<A. 1«70. 

«irikiKt ta itHmi«. «U. 

Crrtmcr in etctldu. 180S. 

Äf* ir. ?(ip(i4. SSI. 

Ätuf ,(11 i;: 3BitB. 101*. 

{lc>iii:i^'ia<; ^uibb. in ttmit. US. 1<8. 

■2IA,. 23U. ■»1 »04 . 883. «M. Mi. MK. 

, «iikl tn «CTlin. 1406. 
I tMMMcf ta «MSmI. Mt. 
t«iw»T*f ea*b. in tft»hig«ii. su. 

9ikniiinn lit f»ttlln. 1608. 
y< {Ronnitt In {tloioio 1686. 
y<uld)n<T II. Vatcnfr« In «rii|. 7*1. 
«I(lr<4linr in Vttrjl«. IM«. 
it(Vmdnul(»bn la Vtilin. lOlS. 
flÄMl In «aUr. U7t. MM. 
. iV iktNMt iR «ilqil«. MM. tertnl In S«jv|if. 
SRani in RtgtaMUg. IMf. 

9R.id(i II. WilKr in Berlin. Wi. 1440. 

QJicItlltl, C Hl t^SOibUIfl. 200, 949. 

Sltliiln unc Si'bn tn Cttlin. Ml. 

OKi lii in Sidt-uig U«|. Mft Ma.Ml. 

2M- Cr-i. Ul.*(i. " ' ' 

1728. ISOS. 
9l*raiii|lini in 
nafn Iii tfiMnani. im. 
OirtBkiWig in SKündKn. ITM. 
Omnbttm in tirtliii 23S. 4M. tM>. 
V<rrin&D<r in Otfitinotn. 40. 
V»|t In ltii|»(ta. 343, 
Ci4|tt in fcTiln. 1718. 
Duanrt M. binUi ia KtlNii. MS. 
■«fi» n. a«4 ia «IfMS«. MM. 
■cioKT, Cm In Vtrtilt. UM. 
— . IB., in «triin. MI. • 

8>3. 1487. 1S74. MM. UM. 
nmla In IhiR. UM. 
MclUin In ««titralt. Uli. UM. 

1«07. 1M& 1487. UM, UM. UH. 

US«. ISO«. 1888. 17<S. 
Mpiiti(t| in gfiriig. 7M. 
e<b(itilc-«1intlau. in eiutlgjrt. 384. «IS. 

IMO. 1471. IM» ir.76. 
e<bl(itcr m VitiSdu. 160. U40 
eikMaik la 94»n»rro. UM. 
•««nti« !■ 8«i»Mns«.a. MI. 

e^ttci«. o., n CtMi. IM. Mi. tlTC. 71. 1S»7. 
I e«cnidnn in Sctvii^ 7X7. 1S70 
! C<ll|U(r| in Cai^nBill. M«. 
, WmHl u^l«. ta ti^wig. 7t, «M. IM, i VHnaM la 

I e(«r«<rM in ««tlw7 M. MI. 

Cteln tn Sclltjm. eM. 
aifuitcr'', Weit., in ?iiitt^,iit. S31. 187«. 
eii»ii m Uannft^M. 33X. SM. US. 
6i. er.ir .^ijat. tu Riantfuit «. It Hl 
»83. 1«S9, 1S36. 1718. 
I ClIABi in ei>BB. 1804. 

> «taStcV «BlliB. la Sürtliiiti. M. 
t4uAnis IB edrif«. ioo7. 
Zcmrir« In Vu|. IKM. 1648. 1684. ITtS. 

1763. 1K0&. 
Itiibnti III Vcipiij. 1«6. 4«S. 867. 81». 

««1. 1311. K.71. 17S6. 
Itauttrein in <*«iiin. IM. 
Ii>n;<iiCI Iii t*it«lJU. 344. S8S. «M. UTl. 

1603. 

Xiülfnti in ettd^bur«. SOS. 4SI. UM. 
I iBdliicB In 9niln. i»«. i»7. 888. MS. 
I flitm« n. e«bB in ««launfdtireta. 71. lOS. 

US. MO. S*8. &X«. 68*. «M. TM. SM. 

MS. »U. 1018. 106«. im. Mit. MM. 

1871 1M2. 
fBli'Ki in VfUjig. 8i6. 1470. 
Ulvail. n <S. in i^M. 1086. 
?lMtiC<ni>nn In Vnnfein. 1*7. 
'&iiirindnn'(dit Sulkb. tn Ptrlin. lOS. 683. 

1176. 14M. 

(Bilfu ftiAfiiMii 9ita(€CB* uis. 
■iV 1a7(<*tl^- >MS. ITM. 

. MlMfM In «rtlffiMl». 4*4. (So. 

SntbRln RslMl. M. n. ms. i««». Digitized by Google füt Btntfiü^lanh. nt.tj • irl(|l Onark Jl«ca«ri«a U fflf}l|. 
trft^nt jcben SoimaBenb. 1. 5'l[ammr. ••^ ^ris »ietteIiS^cIt($ e^; 7. 50. liaatT, tn ftxn^ Mm 9s«|tMtii. 

C i (< t b 1 1 1I . rtr 3n4iUflll«nlvncrft Mttt tu ^ICcnftr. 

t«ttf. e<aciii<d>afl mll t<f <nt|(0'4nm(an. jtlt^t. 

ti Imhjdi. IUI t«in Ta^tku^t tittt* Vb.WctIm, 

t'r.4ii. H< kijivnNfec StIlfUllttita t<t iuttu tt. 

Utttt. )ic miltaatt ta »ilML 

t.'iiiKi. Ht •oritttm. 4h CiMHinif. ».Aiitti» 

■I»t«. SiMtI* t. 

I. tttntmonit. jul tft SaganÄtit^. ». trtlf. tauf«l. 
ftiitl. *aen{iuu. 

tll|«i't tcc^oftlfdK S^nrtcttUtu IC. 4rH. mh A(«(r, 3mn. 

Einigt iut «telrgii ca^nfliM ». 

«»n Slarttn n. ffiiifemtmil. 
Du«« Im. tit irntü'*ai eiMb«^ 
%4)üd, tu SliMtfirmt IC 
««tiba*, H» tbtcrMliAe {«»rrotonamif. 
VAtibncT. Suvv'limcnt lUt fibbiinMung it*t tU Ut- 

tmtiM iflivli(A(( 3Hii«t«li in inUtt 9ttm. 
eibta(4(tl iifIMb« •aal o. «««c(. 
Iloctifl. 9c|ita4 Nt llr<ii(linittcl[cbit ic, 
Vefi, f^vfltint 'Gt fin« alljcmöm 

Mffd, M uttttnottsiulc Vrivoticitl. 

Sitla{f,M«M|Lt«~ ~ 
•Mio*. • tvfittf H. »eil, tit ed)ult f«t ttn lultrcn tircn» 
UMtMtt. 

». C a I a g i n I n e i 1, Mc amnilan. aif<iili4(ntinrl4i hmgtiu 
eauAt. tantliuife tt* Obttant«. 

ennnjtd ^}iaxa a. ff. 2p ■ 

aittmitotst' «alMMI CvmMS fe« Xibnu. 

Ulrbncl. »ic («flnliieit M 9*%t%, 
JBiMfrUn. tu aUttnlcr. «(tttaCuiigm lal. C|m4*. 
tttsrv. Vcflna'» Ctrclt mit ^Jnrlrjftpr «fie. 
erauD, eÄiUitiu. •cttboin llTtbaic ibrct ^Uil jCRcfjcii. 
9lat*l|, Mc Salafiinift u- tBci». t. lim. etaaict. ». «L ctMn (^«pttolltnlt 10, inc erttft nttr ka M 4)<ialtc»crl(«wtMn|c 7), 

' IM Im WuM tff iifr. >n1iin RufiUlt riaaer, Fr., Dr. phil. n. Prinldoc, der Sprach von Joaa- 

zricke» (Lk. 11. 29—32 — MU 12, 3!^2) nach «einem 
iir>prunglicben Wurtlaul u. Sinn. Ein Beitrag znr Qaellen- 
Kiividuoe u. £rklitrunK der svuopl. EvMgcUeo. Hildbur;- 
IWl. QtAütmh Sohn. W S. aj 80. Diefe flehte S<^nft ent^SIt eine ffeiBigc Utiterfuc^ung über 
bot angefahrten tUtif|iTU(^ 'it\vi bei SDiJatt^äu^ unt> ^ucoi». 

fliegt ntnal bcr 8erf. an, bag beiben 91eferatai bie 
Sfnu^^anrailnnfl , öon ifim einfoc^ „bie OucDe" genonnt, ju 
iSranbe liegt. 3Da§ aber auc^ iüiatcuä in ber furjen unb ab^ 
iKii^en ?Jotii 8, 1 1 f. (lüieber^olt a??attt). 16, 1. 2». 4.) bie 
f|ini#nwnlinig bawl^nm iMc IBesf. iwcaitff^ bofftc Uc^ 
Ii M(f(r 6Mb fcfn Ouuib iwv. SMflf mc Qflif» »e^t bie urfprünglid&ere ©eftalt aU bei HRott^äu«. 
Mmibcce cxfonit et mit bcn mcifien frttif(^ ^orfc^em bie 
fi(iBbdrii| aal bm .SBRnmcn^onet bcran'foQenbe Deutung 
brt 3ona»i«i(^en« ouf bie «ufcrfte^ung 3efu SWott^. 1 2, 40 
{eombäten 3uf<>^/ y^ttm obweic^enb Don SBcil, beffen 
jonoptiic^et X^eorte er fonß im SQgemetnen folgt. @ntf (Rieben 
B^altbor aber ift ti, mm ber SBerf. bei bei (frfläcung hti 
nfpifingtid^en ©inneiS bcd ^onaSjeid^enj auc^ feinerfeitS, nie 
t j Ö«Ttt)eibiger ber Söejte^mig ouf bie Äuferfleiiirtig ^cfu, bo§ 
autananlirT« miflebilhcti«^ iud> babä flul ben^ bie loid« 
^^ßflraQiIc jtoifc^en SkÄnuNt nA Sbnol cbwl^cill nd) 
3^ onberntbeild gatij unflor benoifci^enben (^ebanfen ^inauS^ 
(■■Bt: „Sie 3ona für bie 9hnioiten ein :it\iivx nutbe, fo 
(as w •cgcnbilb) wirb ^efuS fttr jene« (Kefc^In^t ein Seilten 
'ns, mbcrn fie, obiuo^I G-rroäfilte ©otteS, in J^ofge i^re3 Ün- 
Sebotjomä roerbcn ufnuorfeii werben." 2)aa guturum foi« 
d(t)t offenbar in Sejug auf bie je^t eben gefteQte Sorberung, 
Micaftbcr notäxlic^ bie (Sewä^nuig refp. SRic^tgewS^rung 
Iii ött tfinftige erft^eint Tiai ^eid^en ift bte ^rebigt be« 
^ottjffonbten, ber ^flljer ift al£ ©alomon unb S"""^** 
l((bi9t, bie Abrigcn« bei biefec (faUänug nii^t blo|e 
Bizafpnbigt bnmt^t gebort ju mecbat %o» 0etn^ ifl 
HlSfl bc? 3ei(^en, fonbem bie Strafe für beffen TJic^tbeac^tung. 
~ ^iug auf ben ^ufamnienbana, in neti&em ber ©bru^ 8fte(j^t »ieberum p fünften ber ijolge bei fiucaj. 96er ou^ 
hier finb bie Srfl&rungen, mit benen er bad urfprflngliche ^u» 
fonmeng^bren bed SocodtesteS bart^un rcitl, f/m 
fiufeerfi precär. Suc. 11, 21 f. foDen bie ^horifäer bieStarfen 
fein, über bie nun ein ©törferer, 3efud, tommt, unb 1 1, 24 f. 
foD borouf gehen, ba| beren Zeufclauf treibung nicht bauemb 
nrixlfam ifl, toeÜ fie ,mäj/t fOr bie lanece Steinigung unb (Sr* 
(enihtung beS armen SRenfi^en geforgt hoben' (ii, 25?). 
*^ic(me{)r ift offenbar 11, 25 ff. öon bem ßampf ^cfu gegen 
ben @atatt bie Stebe, unb 11, 24 ff. geht loohl, menn über» 
hntit ein orfi^cfingtiilh''' enget ^vfonweithttiig esifliecl, bnrouff 
ba| biejenigen, melche burih Unglauben unb i^re Ser< 
bächtigungcn 3efum in biefem itam{>fe h^t^ntn (ll> 23), 
gctabe bobunh Xnlag jum SBetluft be0 bereits (Scnonnenea 
gcbov ba bcK die Setab biefcnt ^ im( oaiMtcnt K. 

D(hf(nb<in , C^UMtl. Jrtebr. , ber 3nqiiifitionS()ro(c^ »ibtr bit 
2Biil&cn(cr i,u ^rctburj i. II. im ^^i^ixt WM) na(^ bcn 9l(icn ftat» 
flejitOt. »frn, E'alp. (XI, 410 S. S.) 

?Ib# bem fdm'eijtrifdjen 2.'plf«!fben iti XV. 3af)rbuntcrKV 

Z)er Serfaffer h^t, gelegentlidj feiner Arbeiten im t^eiburger 
Santontoi^e, jufäOig ein ^ctenfaSciM in bie ^äitbe be< 
!ommen, xotX^i bie $rocegberhanbIungen barfteOt, bie im 
3. 1 430 gegen eine Slnjohl oon SBalbenfem in Srciburg gehalten 
njorben ftnb, unb ti borf bcnn gewife banfenetLurt^ geiumnt 
loccben^ bog er biefe fo lange oergraben gelegenen Veten bunh 
We tMdiegenbe ^erau^ab«, ref|>. georbetong ber Oef^tdHS' 
forfc^img überhaupt jugänglich gemacht bat. Sticht bloß, ba§ 
fie bo(h mit groger, luenn au^ oft vbtxoxii umftänbli(her unb 
weitfihtDeifiger, ^nf chaulidhfeit mi ein 9ilb bon ben ^uftAdtoi 
f,cben, wie fie in jener ^t\{ im 5cfitücijcrt)oIfe gchcnftht hoben, 
luii befomntcn namcntlid) oadj über bie SBalbenfcr unb beten 
Züchtung in ber .Seit be^ 15. QahthunbertS eine actenmS|^|e 
XarfteQung, roeUhe um fo roiQfommener ift, baburch neuere 
5orf(hungen über ben ®egenftanb, wie fic öon C^erjog u. 21. 
ongeftcQt toorbeu finb, theilö bcfttitic)f, tlicil* aber auch ergäRjt 
unb berichtigt werben. 9{ach bicfer Seite h>it ift bcr (Junb, bot 
bcr Serf. gethon hat, gewi§ nicht ju unterfchä^en, jumot um 
auch anerfannt »erben mufi, bafi bcr i^crf. xKIc;! ticttjaii fiat, 
\SK& nbthig tnot, um {eine^erau^gabe nu^bar ^u nmcheiu 92ach Dlgitlzed by Google — 1882. M Sitctasif 4e« CeatraltUtL — I. ^omior. ~ Ue 9efil^e ber äSalbenfer barfteOenben Cinlcftimg, tmb luu^ 
bem er 310« caäKtt ^rocegocr^onblungen gegen bte @<cte in 
greiburg 00m 3a^re 1399 imb 1429 borgefteßt f^at, foroeit 

borübcr ein actentnä^igeii SRütcviat oin(ii(i, fc^ilbert er um bcn 
«gtogm Sßroce^ oon 1430" mit bei ganzen ^füdrlic^feit, wie 
f«Re Hdcn fe(b|l e« get^n ^aben, tmb bonii mx^ jum 
Stfiluß einen Ucberblirf über bie fernere @ef4)i(^tf ber ©albcnfcr 
bt^ in unfcre Jage hinein, bie i>cü>in, »PO bie fo lüitije iiitb fo 
blutiq iöerfolgten mit bem jungen itolienifc^en fiönigt^ume 
i&rcn Sinjug in 9lom fetbft nefialten ^abcn, unb möchte man 
nun auä) \)ici unb ha etwas locniger 3luöfü^rli(f(fcit umnidKu 
(bcfonbcrä l)ätten bie SBicber^olungen, roie fic in ben gegen bie 
enuetnen )(agd(ogten gefäOten Urtljeilcn t)orfomineii, m\)l oep 
nriwen nKtben fSnnen), fo ift bo(^ bie groge SRaije anjuerfennen, 
miiic ber S?erf., jumal bei ber Gntitffcrung ber alten ^anh- 
{(^rift, i)at aufwenben mfiffen, unb ber !£ien)t, bcn er und g^ 
leiftet liegt nic^t blog auf bem Gebiete ber niffntf(^,ft: »ir 
fe^cn ()tcr an einem fe^r eclatanten 'iBeiipiele, nai eine all- 
mächtige ^ierarc^ie im iDd^btouc^e i^rcr äRoc^tmittel ^u 
billat twcaug. fit. ^er^o^ l>r- 6b., iBifcbof, @cmeinfi^ft mit bei «n|10'om<rif«nif(^(n 
JtitÄt. %5cclud>tund(R s. 9titt^cilui(flu Sein, 1881. .S9I. 

(77 S. ar. b.) oÄ 1. 

fbtx Sofuffcfff ,^Yi|IIU^o{{f($et* 9ifi(of in bor €(^nj, 

^ot eine 9leife na<^ ?lmerifa ricninctt, nin mit ber „anglo- 
amcrifanifdien" b. ^. ber bijc^ujlK^cn ^tirc^c in ^maifa in 
(S)emeinf(^aft ju treten, boR ber er neint, ba§ biefelbe ber t)on 
if)m oertretcnen Sirene gonj befonberä glaubcn^tierroanbt fei, 
imb wa-} er bort erlebt unb beobachtet bot, tlioilt er in bem t3or= 
licgenbcn Jpefte mit, t[)ei(-o in i^ovm einer iKeifebeic^reibung in 
IBciefen, ttjeili» aU einen in ber ;peintat^ ge^aUtnen i^ortrag, 
^eitt aO „Ihtnbgebtingen ber «mifliiiilfi$eR JNtf^e', noran 
[vS) bann fc^Iieglit^ npi^ ein „Itirtenbrief finlpft, bcn ber 
SJerf. „über bie firc^Iic^e @)emcinf(^ft mit ber anglo-ameri^ 
fanijc^en fi^ird^e" Ifot ausgeben laffen. Und) if) hai, toca mit 
bo Icfcn, jci tu mondier SJ^eyebimri interefiant genug unb ber 
SBeüc^tung in njeiiereu strcijcn lucrt^, namentlich ober I)at 
e4 \üt SJfnienigen ein 3nt«wffe, ber fiberbou^t on ben Kn^ 
It^Ctt Vm^fBma ba 9lcmctl einen größeren ^nt^eil nimmt, 
unb ttof ba m fcfoiAcri Bebentiingc^Doa ^eroor^u^eben fein 
mö($te, ba* ift bie awf S. "2 f. gegebene (Srftöning über „bie 
(W^onftifi^e Seier in ber fiircbe" b. d. bie ÜHeffe. i&i mirb 
btf r0mif(4e Xogma bon ber „Siieber^oTung unb St« 
muening beS SübnopferS ^sefu (Tfirifli" fo uotlftänbig foflen 
getoffen, bag man bocf) in ber Ztiat tuoI)I fagen barf, bie „cijrtft« 
tat^olift^e Sirt^e" fteHt fit^ bamit auf bcn Stonbpunct ber 

S'oteftontifc^en, infonber^eit ber reformierten ftin^e fibec^ufit 
ber bo m9(bte man benn nun mn^ eine (<(rage t^un: wenn man 
bcitn bicc Tognui Dom OTeüopfcr faHen läfet, roie ti- bocf) 
Icbialit^ eine (ionfequeni aui benjenigen Stnfc^auungen ber 
tfimife^ 9Mfye ^, wd^ bot Bcfonbere ^riepeit^un mit 
feinem .^■»erüorragcn aud ber Öemeinbe in göttlidjcr 3JJncfitt)oII= 
fommen^eit betreffen, roanun bann boc^ noc^ immer bie rccfjt 
eigentlich römifc^e Üe^re »on ber legitim« successio ber ^riefter 
feft^alten unb „bie ©emcinfc^aft mit ber o;)oftolifcben ilirc^e 
börauf grünbcn", bafe ba ,(jincr bem ?lnbern bie .'öanb reiche 
bis ju bcn crften (^efonbteu bes .\>em^ (jinauf" V Tic bcionbere 
(Semeinfc^af t, in welcher ber iBerf. mit ber „anglo>amerifanif(hen 
Stirbt" ju fielen meint, beruht eben duf biefem Erntete, ober 
ift \>ai md}t am (Snbe bie fiette, luelcfie fie bcibc üom ^ßapftthum 
her noch nachfchlcppen unb bie, mie ba^i )üei)piel ber 9litualiften 
jcigt, auch fchlie^lich immer mieber muh SRom hinfibcr leiten 
muB? .t>icr ift boch ein ^itfofi'fu'nbcinfi ber ftirchcnbogmcn, ber 
nmt einmal nicht miQfürlich unterbrochen mcrben tarnt, unb 
RK» ba Qfcf. iviiKii^ confcqucnt fete »oltt^ er wotbe Uc* tcttigen, mit benen er 3U gehen hätte, um gegen 9iom thont ju 
machen, b(K| am Snbe nd^er ^oboi, dU jciifeiti bei grogca 

SSaffer«. ßt. «r. 51. in«a. Doa 9R(§net. 23. 3abrg. 3n^. : T'if i^igt tti $apfit#. — %u* im iRtHtita^. — Zb<e* 
IcfltfAf ipcirmif. — ttt (ftitwarf M t»aaa. CiSt(an^l»ud>« f&r He 
!tJrcPin| Sadifen. — tit brilif#( ml au*läitrif*t 'Pibfl^tfeQfdfaft. 
— (Iint Cmonüration für IJrofejTot «cbcrtfen cmitlj. — Son 
Ui ÜRifüoR. — Ah« htm CbpA^x'U^ 9tüt^ — SUltaUtU^it 
iiiT 1862. 3. — «»• ber iMiffeHnc« SttcMnr. — Cdncft»««* 
Nnjtn. Samnefm c»aaf.ilatb. IHi^baicUwii. KA. gt. X^grantc. 

nt« 50« 

3nb' : AercAti^fdt au* tcui ffilaubcn. 1. — KU baMfcht Unicn 
nnt» Mt iHtMfiht Air(^t. — Kn« ttm dlfai. — %M ^anRooer. 

— Hu» im 0^ro^b(r jofttiun ^ffen. — «nl Otftemii^. — Mxüt* 

|{d>r 9la(hri((t(n ic. 

Uroffft. ffirAtmtitiina k. XTlg. ?. 3. (i. Scbff«. Jlr.50. 

"snh.: Wtt'i'f«, M<f fir*li*tn V.i.u' in $rtn§en. — Tit 
vcmnurfctic "'l'rcpiujialfimorf. 1. — ürtlärunj^ btr tbtclL'^^ild!c^ 
Äa(ultät Vna. — 'i'aul 'i^ttt tit rictctfantif*-lb<i;Ui,ii|d)c 
r^acnltät *u \^itii. — *Ä. 2<raaf*, iiXctiUi cncnr? rdutibtn 
Ol ^«fpr. £lo(ffr. — '^Iroaramni ^er Itpltr)*'" tK . icfltfdjon 
ffltftdfd'ati )u vaailem. — SBintttooitiä^c M bcdinci Uuiei«» 
¥trfin#. 

t)tatf4cr Slttfur. fRcb. «.9«|Ciai(i(r. 12.3abri<. 9tr.M. 

Jnb.: <«rjl GamveUc. — din 'i'riff i'cn 3o^Bt (hianufl 
•V'chb. TaJ 'liai'üibum unb Jtalitii. 2. — 2>al ^iWAtboltf^e 

>Il{ittbnlun(|(ii u. 9ia(^nd}t(n für bie ce. fttrcht in OtuBlaab, rcbifl. 
i>cn 3. Ib. ^claifins» ^ 9- ^"b. fttwabcr i. £>ci 

(cmbcr. 

"^nb.: iiifrfti. ta 'licfiimiiMiiu? "Jtrtbiir SilH'ccnbJUcr'<. 

— }rrcu«biiri< : jwt Ai.Ht(fhun,i bn iKcrcrm un'frt« C<iel|(htn S$otl«» 
fd>ulir(fene. — vHuo £'(Ut|d>lant'. lUVcr Me ,uA«n*Srtifle 6tl8inig 

^fr i;innn i'in'iuMt. — i'fifciul:?i>3(brii'ii'ii. 

IbcpUfliiAc r.iiartalf>tnif. .vr*i\. von v. ,Hiibn. s. .CMiuy cl u. 
03. ^alTiV 4. Ciuutalhc't. 
3nfa.: ^raJ^, bic natüili*.' «>n<ncf<rfcnntntp nac^ btm beil. 
Ifeomae pon 'Ä^nin. — 0 1 r 1 1 1 1 ^, il'ii btr objtrtiB'tbtcrttifchon 
'j^tmilbatttit un( »on bei ^tntijftn bt« ^afein« t^ttt». — ^naf. 
fint neae £<ini«f>l*3RMflft> — ««enjiontn. 

Jeitt'djnit für tird;lid)t SHifTenfthaji II. Nl^i4ci Scbf«. ^rfg. «91 

G. (i. «utbarbt. ^t\t 12. 
Inb.: 6br. (t. gutljatbt, jur tBturtbtilnn^ btr MitfAlfAti 
ibfdciit. — », £(hiilie, btr fltatnnjärtiflt Sunt btr «aioifcm» 
btnfor|Mjima. — Tit rarfltHunj <»oUtt unb tcr rrcifttu.^ffii in 
btr Aiin^. — d. 9iolbeh>tc, bie latherifche Aix^t t» ^muU 
uab ^te SttcntUT. 2. 

BtilfArift fftt lttKli«ng(f<h<4H. ^flg. V. X^b. Srieger. 5. 9«ib. 

2. *tft. 

3n^.: 3, e. 3ac»6i, utt 9(fihl4tc bei arie^ifd»» Itfi^n« 
Utbe«. — 9«rt<l», fltitttwiliUMCB ivr 9MUfit M fictUoin« 
in Cf)fTi(«laib unb in bcn btMdlMntn SanM4a{icR. I. — tb. 
Zifott, (!>{f4id)tt te« fraaj»f{f4(n frrttflnitlMml. eiettttiatir 

btr 3abrt 1S76— 1880. — «Balert». 

.Hitd)li*t >Wunatff*riff. vrij- Pen Wi. iM'tiffer «. Jtt». 

3nb.: 'i*Jiir, *Mui>l'li(f. — Aablfr, bif ctdluni» ber Äir^t 
tcr mobcnica ibfolc^ic auf Ä.imil M.Ubfbtr. — f^tB, 
5lrboti«mcii über ba? 'i»ibtl!tttbtum btr «»^eiitlidHn. — C. rtriif, 
ber ;K<liiiicniMint(rnitt in btn böbtrtii ScbiiUn. — Urafdiau auf 
firdilicbcin («<fcietc. — Tit 9lUi(«ff--Äciifctfn». — iWtuB, iSünfdtf 
für ^t^• Ivporittbtnbe :ilci'ifieu bor ljnb(*!ir*li*tn 'Jljtnbt. — 
(fvbm^itin. übfr WntvTalfirrficiuM'U.iüentn mit btfunbfrtr i^citf 
Itun,^ .III' froii.icli'ihc .Uird'c 111 S^lcfitn. — S/cep. ftUttt, 
^ur fird'ciU'i'lttiiMH-ii cHk.iiu'ii. - rd'ullic, <ut (iri'ffnu«<i#an« 

1 fmadie bc6 "V^rcf. I'. ■i'ci'i'dil.ui auf ttni trfurta ^trtintta^t. — 
£cr 22. ÄonaitB für innere ^tirtoii in i&rcmtD. — i. äi^icfc, 

I fiAKtf« cM«B(<fr<l< 9cb<Nl«iig.— ll(<4«rb. b«« 8rr^tn<| be« Digitized by Google B _ 1882. JK 1. ~ Sitetaxif i^eff 

ian<rfn ^(btnt ttx Aiti)t i|>Kr Snfafiunj. ~ ®. ^Jfcijftr, 
tu iUxbint[w^\tXk Ut 9w»ill|UlffMl«a. '-D,%xH, MC «tltl* Hellenbacb, L. B.. Ans dem Tagebuche eilM WlMO|fein> 

Wien. lbt>l. Koouer. (Vll, 312 S. 8.) tA ft. 

Cm 9»$, boi bem SM, bcr ffvm wrik bnn ^n^alte nod^ 

gänjlic^ Dcrfclilt ift. Ta^i iturf) ift iinr fein ü'agcbud), fotibcnt 
cu» Sosunlung oon u ttu|jä|cn. S)ec )üerf. loä^Ue ben lütl 
wr, MtDdl er au rn^ wcpfUi^*, ntib fNcgldi^lMtf @(^6ni 
bifict ^luffä^c mit bem „SBummeln". SuntS^iibcn bc§ Öcfer« 
bat er feinen S^<^ fllönjenb emic^t unb bad 9lefuitat ift „ritt 
ft^ üäQÜditi''. B(t)on ber Som ncu^ mad^ ba<S !Buc^ ben 
benfbar ft^lec^teften (finbnicf; mö)t ju fprec^enttonbem ^aUppca 
rtil, ber ftc^ in 5luftrioci«men geföDt, fo tcrrät^ WltS ben 
Dilettanten, ber iclbft bo^_ Unbebcutenbftc, formen Unooflcnbete 
■üb mateneU £iert^lo(e bnufen ju (äffen getuö^nt ift 9tcf. ift 
fcin pnncit>tc!ller (Bcgner ber p^i(ofopI)ifc^en ^niHetoRtPcR, 
»el^e neuerbingd in allen ^f'tintilf" «nb 3«tfc^iift«" ftc^ qeU 
tob nuic^; aber et muB barauf aufnicrffam matten, bai eine 
fififtifi^ Serlottentng $(a^ ju greifen beginnt, rotldfe $anb 
•n |»anb ge^t mit bcr i8orIiebe für 3;nnti«mu-^ unb fonflige 
äbnormitöten. ©eitbem (S. o. Jpartmaim fid) burc^ feine popU' 
löte 6<^reibaTt ein iveiteS publicum erroorbcn ^ot, \)<A bec 
p^(ofop^tf<^ ScuiaetoniSmuä in erfc^redenber äBeife juge* 
npmmcn unb iodf ma wenig (Erfreuliche« ju 3:ogc geförbert. 

ift audf mit uorliegcnbcu 2atnmhtiu]. Sic enthält 
oiei.tCuffä^iur&ocioIogie''; bie^tubie äbec bie.^^at^otogie 
M #r5|entiM^'' neigt jwar, bag ber Qecf. ffniage jur p^tföfo» 
Irigifc^en ©eobadituiiii hat, fic ift aber, wie ^üei, roa^ bcri?erf. 
idircibt, fo unorbentlic^ ausgearbeitet, bafe fic materiell nur 
lucnig über, formell ober unter bem Slioeau eincö !ßrimünerouf= 
-aiie^ ftelit. ^m jroeiten Äuffaft wirb bie ^^ätigfrit ber Xiplo* 
rnatic einer fcf)arfen ftritif unterworfen; im Uebrigen iiiac^t bcr 
^.rf. betaitlicrte politif(^e Sorfc^läge, bereu 2:iäeuffion ^ier 
näft am $ia^ift; bie @ebanfen finb jum Z^eil biefelben nie 
in ftanfft S^fl Aber ben „(Sroigen trieben'. 3nt britten 
Äuh'a^ roerben „bie t)crfd)iebcncn ^ntcniationaten" bcfprorfieii, 
bie ic(poaQe, totbe, golbene unb — bic neue, wm iQeif. ge> 
fSfta* ob« jK piödte Mmtf. 9a bid mit ber ^^foplie 
lUfti ju tbun ^at, tjerreeifen wir Slcugierigc auf bc« 58erf. 
Stöhne SSerfe, befonberä „bic JBorurt^cile ber aJknfc^^cit", wo 
bie oerfc^ebenen fociaI|)oIitif(^en IBorfc^Iöge ^eQenbad^'ä aud« 
fB^rti(6 entwicfctt werben: e3 trägt ^tde«? ben ©teinpel gutge- 
meinter Unreife. Sicfolgenbcnbrei ilufjatc „Surlntbropologic" 
befi^äftigcn fic^ mit „ben m^ftifc^cn Üioturen ber 'iuTßiDuien' 
ftät", Ux »@9mboIif ber Siräume" unb ber ^f^&dli^x bec 
ZuMen*. Der erfte «tuffa^ ift eine fc^Iec^t geotbnele mb im* 
Dfrarbeitetc Sammlung neuerer, mittelQlterlidjcr unh anfifer 
X^iaH^ totU^ in hai @ebiet ber fpirttiftifc^en l'iteratur ge^ 
^rcK. fiHtt nb fat bot folgenben fluffdtfen tommt ber fraffe^e 
«bergloube a la Sööner ju bolicii Gfircu „lex 9D?enf(^ ift bie 
m 3cQen bargeftedte (frf^einung eitiC!» tiitcaigibeln Subjectg", 
ex trdgt, wie fü^ ber iSetf. rec^t gefc^dooQ ouiSbrfiift, ben 
„Beüenfracf"; mit biefcm ®runbprincip läftt [vdf [a bo8 
Unftnnigfte »ereinigen. S;cr SSerf. unterfc^eibet SRenfc^en öon 
iM-ncrcr ober geringerer „ ptiänontcnalcr *-iii:ntiii]euljeit" ; 9)ien- 
i(t»cn Unterer tLü \)abm „'adafyctc&umt", bad i^roeite (^cfidjt, 
Umgang mit intcHigibeln fBefen tc. Cimn bet amflfantefkcn 
(?cbonfc;i, ber uon fpiritifiiiff)cr Seite norgebradit iiuirben ift, 
otrbonfen »ir unferm SJerf., iiomlic^, bafe bcr Üicufc^ midf 
tuK^ »Bt^ bem Zobe no^nfinnig werben fann! 2>er eigentlit^e 
Sopetfiml ivBb auf f«U^ no^ ben Zobe M^nfiniiie Centtaltlati — i. ^anuax. — 6 

WDcbene SKenfc^en iunicfgefO^ct Die ben @<^tit| bilbenben 
@ttlfibunfien ttbcr ben $ef|hittjmn<, $mit^ctAniiS, ik9m^ 
bd Oiifen« fi^ttciat Me eanndaiig nM% ab. 

1) ;&cmnn, Pr , bic ^iflorifd^e SBeltfftflung ber 3uhfn 

u. tic mctcriu' "viittsiira^f. ll^f(^^Jifl, ISSI. ^inridi«. (IV, 
7G 2. !5.> 'f \. 

2) Andree, Höh., zur Volkskunde der Juden. Mit cioer 
Karte übcT die Veibreitunif der Jinlcn in Mitteleuropa. Itiele» 
Mil, ISbl. Yclbagt-n Ja KU»ing. (YIIl. 296 S. gr. 8., Karte 
fol.) 5. 

3) Homnel, Frilz, lUe S«mHeB d. ihf« Bedeutan^ Ar die 
KulturgcMhichte. Hit drei Farbenkiileben mr VefWMdian> 
UebttUf dar Mniliseben SpraAbentwickelang n. einer pbjailu- 
lleeben Karle der Mmitisehen Under. Leipzig, 1881. 0. Seiralxe. 

(Vm. 69 S. Le.x.-S.) c« 2. 

A. u. d. T.: Hommel, die tetuiL Vülkcr u. äprachüu itc. I. 

8ra bot bcct ^er jnfmraicngnMnmlcii 6(!^riften fle^t ttnr 

bie erfte in unmittelbörer Se^icljung jur ^"''"if^'iflf 
@egenwart Qxoax ^eigt es ben ^unb etwaiS boQ nehmen, 
wenn fte nerfi(^ert, bag bie ^uben unb i^re (Sefi^ii^te im 
engften Sufantntfn^ma« ftünbcti mit ben ^öt^ften unb Ic<jten 
Problemen ber S}cltgef(^ic(>te , bod; ^at fie bomit ganj rcd)t, 
bag fie in bem ^ifiorifd^en 6tanb})imcte ben einjigcii für eine 
erfprie|Ii(^e (ScActennft biefer Sräge ofeiiitt. Zreffenb fteOt 
fie oon bemfetbeii auf Me Qifinmg bei (Sl^IterS ber 3uben 
unter bem Sinflii^ bcr tiifmu^ifd)fn ©eifte^ric^fmtg bar, (ftnbet 
fie bie ^aui)ti)ucUc ber ttnti^Kit^ie aegen fie in i^cr !Kb{c()(iegung 
«on ber SfAeMfl^nmg an« mann QBOrr mb bie ^anpu 
urfac^c für ben ?luffc§tüung bc« 5ubent^um§ in bcr Öegen» 
tpart in ber ©ntraidclung bei mobernen Stoatigebanfcn«, in 
bcr mobernen @elbrairt()fc^aft UHlb fe bcr @e(bftjerfc^ung be« 
^rotcftantiSmu«. beipflichten fann mnii aucft ben @Q)jen, bag 
bie 2luben bem (E^nftent^um nod^ nie rechten 8c^ben ^aben 
jufügen fönnen, wo nid)t oorl/er bie (T^riften fe(bftbai(£^riften* 
tbum gef4iäbigt Ratten, fowie ba| bie (Emancipatimt bcr ^übcii 
in^t tltfgängig gemacht waben Wm; Wol aber borfibcr 
^iMOlfiegt, nämtid) bie iSngabe ber Wüiet unb 3Bege, wie bie 

j 4iri^(iil^e ftirc^e unb ber beutfi^e 6toat bie ^ubenfroge 

I ^mmen ber (E^riflen unb Dditfilcn anb o|ne Unxci^» gegen 
bic gilben löfen foflen, ift t^etl«, wie bic gcforberte ooDe :öo= 
frctung ber Jihrdje uom Stoote einfeitige ^.jinrteianfic^t, t^eil* 
wiberfpric^t ti ber uon bem S^crf. felbft geforberten Stufra^t» 
Haltung ber Smoncipation. Snblid^ ift auc^ bem ißcrf. ent< 
gegenju^olten, ba| er JBiele« auf Äec^nung ber ^uben fefet, 
wa8 fetneiweg? auf biefe aflein gehört. 

fficnigftcnis mittelbar bun^ bie grogc bed Zogcd oqgCMgt 
iffib (ceinfiiifit ifl 9tt. 2, mcmifcbon fid| bei Qccf. twn efaier 
(Srörlerung berfelben fernhält. SJiit iSenatimg einer umfäng* 
liefen fiiteratur, in ber wir nur bie Unterfn^ungtn @tabc'8 
nenniffen, giebt er in gc|n Sapitetn eine awax nic^ ccf^f^findlC 

I ober für bic Orientierung beS Siaicn auäreic^cnbe Ueberfm 
Uber bie äbftommung unb ben p^gfifc^en Jpabitu^ bcr 3uben, 
it)re aJ2ifc^ung mit anberen ^Slfem unb i^re biotifc^crt iBcr> 
^ältniffe, über einige Söder, bie jwar nac^ 9iamen ober 9te' 

i tigion ben Suben jugeret^nct Werben, i^nen aber et^nifc^ fern 
ftoben, libcr bic 6|3rad)ctt onberer Sölfer im äJ^unbe ber3uben, 

I über bie iübifc^ien Siamen (wobei auffaOcnbcrweife nur ouf bic 
®efe^gebung Oc^mei^i, niibt auf bie bet beutfc^en ^Mm 
Cejug genommen ift), über Sitten titib (Mebräuc^c, eiibtitft über 

1 bie iüerbreitung ber 3"bcn in ben einjctnen ifiönbem (wobei 
bie grage, betrcffctib bic jübifc^e Sinwaubcning nac^ Deutfi^ 
loBb Olli Oftcn, fflr eine i« ^ wM^ offcneJcilUKt mirb), Digitized by Google 7 — 1881. JB 1. — Sltevtrlf 4e* 

|u beten 18eranf<$ault<^ung eine flatifttfc^e Uebetfic^t unb bie 
Mnegetoe Sorte bienen. 

Wogegen nimmt 9Zr. 3, atii SBorträgen etttflanben itnb mit 
Jloten unb GEfcutfen öerfe^en, ju ber CUubenfroge burc^au« 
feine Steflung. ^iec fü^ct ber Orientalift bad äBort, um 
{i^Ajifenb tax» bec ©prac^tDiffcnfc^aft unb b« üultucbenl« 
»aieni bct fenitif^en Roce, wie fir mm einaal ^eigt, i^re 
et^nogrop^ift^e unb cuItutgefc^ic^tttcfK Stellung im ©egenfo^ 
m ben Snbogrnnonen anjmpeijav wobei bai ^u^rtaugenmecf 
nn^t ouf bie ^uben, fonbon oaf ben SMrai tetfa^tct bleibt 
Son ben brigegcbenfn ^Srtc^en genügt bie t)bi){tlal>f<^( nur ben 
{ynmttiDften ^Unforberungen. ^ts fptw^lic^e Sn^ono ift be* 
fthnint, einen Se^ciff tton bdt Cifnt^flnlM^lritni bis ftait' 
Hfi^en ©rammatiler ju geben. 

Wülenreld, F., Geschichte der Fatimidrn-ChaUrcB. Nach 
arabischen C>uclluiu Mit einer Kartt-nskizze. GMinfU^ 1881. 
OMterteb. (363 & gr. 4^ Karle toi) 14. 
Aa* d. SA. 0. ST. Bde. d. Abhandl. d. k. Gei. d. Wl«a. zu 
Gttlingen. 

3n berfelben SBeife toie in ben Slb^anblungen fibci „bie 
©ta^aüer t)on «cg^fite« ff« Seit bei Ubalifen" fe^t ber iSerf. 
^ier bie ®ef(^ic^te Äeg^ptcn* in ber 5)orftclIiuifl bo* ^atimiben= 
doltfoti) fort: ber einge^ienbfte ©eri(^t »oirb ut bec tHcgel ju 
(9niiibe tidCBt unb bont au4 ben übrigen ct^iai^t unb bie 06=^ 
ttMic^ungen angegAoii, bie Itritif be« ißerf. befi^änft fii^ auf 
^tatlangaben ; er tefffaugcnfd^einlit^ in Oejug auf ^arfteOung 
unb Muffoffuiiq bor löegebcnficitcn bie ÖucQcn nuigliclift felbit 
reben laffen, in ber ucfprünolif^en $onn, bie bo^r je na^i ben 
IlmpfinbcR eine mlfl^Cfi<9C 0cf4^4tik*u1^iiii0 bietet ober 
cmc^ in bürrcn Gfjronifenftit ^erobfinft. 

äBic man aui bem iüerjeidjni^ ber benu^tcn OueUenfc^rift' 
ftederS. 1 f. erfietit, finb bie mu£limif(^en SBerfe äber ägt)|)tifd^e 
©pcciofctffditdjte unb allgemeine ®ef(f)i^te, foroie bic@cograpf)cn 
in großer ii^ollftänbigfeit ^crongcjogen raorben, ni(^t minber für 
bie erfte St^xt ber 3)i)naftie Specialgefcftic^tcn öon Äfrifa, bie 
nomenttic^ au(^ für 6^eogra;)^ie unb <it4noflca))^ie %lea(^tung 
«ctbictten. S){i§Ii(^ ift freilid^i, ba| Mm aOcn btefen ^iffannfecn 
luiritoei, einer ben 3lnf äugen, einer bem Ausgange ber ^atimibcn, 
gleic^cihg ftnb. Z)o($ ift biefer le^tere, X)f(^KnnaIebbin, bon 
^etoonogenber äBicbtigfeit, unb bie ^ludjüge avA fdneinfllc^bar 
eb baroal oerteilien bcm »orftc^enbcn 5öerfc einen gon^ befon^ 
bercn föcrt^. ^inigermaBeii luirb bie 3a(^e auc^ baburc^ com^ 
enfiect, ba| unter .ben fpäteren äg^frtifc^en ^iftorifem einige 
nb, ooctUIcnSKotriji, bic tiicf)t blog i^re>Bocgänger mit@org> 
falt unb ftritif bcnu^t ^abcw, jcttbem auc^ fih: (Sultnrgefc^ic^te 
unb We^nlid&e^ ein 3ntereffe oit ben lüg Icqcii, luic c^j bei mu«= 
limifc^u ^iftoritem ni^t eben t|äufig ju {inben ift !iKtf . etionat 
^ter an ba9 QerjcM^il ber Koffningtattthf tob ber ftftcmii 
Hjierürtcti, bic unter ben Satimiben in Stcgtjpten eingefüfirt 
n)urben {B. 1(>3), an bad ber Don cl-^!im ^iamrifla^i für baS 
^aud ber SSiffenfc^aft in gaI)iro ausgeworfenen Segate, bie bii 
auf bieSRec^nung bcsöuc^binberö ^etab fpecificicrt fmb (@. 180), 
an bie Siac^ricfiten öon ber beim Sranbc beä ^ifjrc« 1068 erfolg« 
ten SJerfc^IcVpuna ber Sc^Iofjbibliotljef oon Jl>itiiiLi, bie jur ^cit 
bc< el^ÖjiAjQiadii (975—996) unter Detern über 2u C^^em' 
|»(ore ber C^ronil bef SaBori mmmier Me Onginal^anbfd^rift 
bed Scrfaffer«, befafe (@. 261). 

@änj(ic^ befeitigen lägt fic^ ber Uebclftanb freiließ nic^t, 
bo| faft aQc OueQen erft na^ bem Untergange ber (^tttmiben 
oerfafet finb, ju einer ,Scit, all bad Stnbciiren ber fc^crifc^en 
2)l)Uüftie ocrfluc^t luar : bie Ucberiieferung ift.jctjr ge^äjftg gegen 
fte unb bietfo^ (etnc^iuegS unucrbät^tig. diamcntlid) gilt bie« 
bon bem, tocA bon ber (dtoufamleit unb ben fonftigen @(^anb' 
t^ten bed iS^naftiegtänberS Obetballa^, foMle non feinem dU' 
fanimen^ang mit bem Stifter ber ^arniaten en&^It wirb. Ueber ' 
feine ^erfunft ift ed wegen ber \väi wibcrfinnEd^^ Uebertiefe* ( C ( « t V • f 1 1 « 1 1. — 1. S^mor. — 8 

rung Ittmn me^r möglicb ivi Steine ju fommen ; ber Serf . erftäit 
ft(b gegen bie fatimtbifcbe flbftammung ObeibaQa^'tS, weil bie 
fcrfdiiebenen ifjm bei(?efeiifen Stnnimbiiuttic fic^ gegenfeitig 
Qu*fd)Iöffen (®. 12). dagegen i)t einiiuucttbcn, ba| bie* öon 
benjcnigen iUeric^ten, bie i^n mit mannigfa4>en Variationen bolb 
für einen äKiuier, balb für einen 3nben ober gar für einen Brie* 
ber erft filr ctncn bingericbteten ffibifc^ IBetirüger untergefc^ 
benen 3ubenfIIaj>en erflären, erft red^t gilt; wätireiib aber ba^ 
Sludetnanbcxac^bet StannnbAiaiK, bieObeibaOo^ mit ihitima 
ttertnäfifQi^ \iSft HW^ mf bQ§ ^Rtcicffe ber Mtf4i^cim 
alibif^jcn 6«cten jurüdfübren M^t, bie barflber, »cli^fr Siak 
berHIiben boS 3>nQnt<it jufomme, fic^ gcgcnfeitig wibcriprac^cR, 
aber bo(b febe gern eine fo mächtige S^^naftie, ben $)ort oQer 
€<biiten, für fic^ in Snftnmib nebmen wollten, fo laffen bie 
SBiberf^jrücfie ber jweiten fiat^orie t)on (JJeneoIogien fcftlet^ter« 
bincj§ feine niibere Cfrflärung al* bie bü^iuiaigcr (frfiubung ju. 
(^ttfc^eibenb aber ift bie (in ber golge mit fiebern Uobonl 
gelobnte) Eingebung bef fOtt VbbeÄab e(<S<bii fibr feinen 9Rci* 
fter Obeibviüat), für ben er, aU berfelbc in ^tfrifa nocb eine un« 
befannte (ärüge ift, bie ^errfd^aft ber tUg^labiben jerftöct ein 
groged f(biitif(^e« 9)eicb grünbet, bann mit .^eerelnuubt >wr Gi* 
bfcftilmafa ,yebt unb ben SReifter ouö bem Öerfer befreit m» 
fd^Iieglid^ ben iüefreiten an bie @tättc ju geleiten, bie er i^ 
bereitet ^at, unb fi(^ ju feinen (!)unften afler SRotbtföQe ent« 
ätt|«m: neiget beidbore ttmnb ffitte i^ beftintnen ttnncitr 
bfli Uli fIr «hten Oetrfiger )n t^? nnb, loax einnd eine 
7äuf4>tll| llötf)ig, wai fjiitberte i^n, beffen 9Ra(bt auf fo otelcn 
(^runbfdflcii ru^te, ba« ^u t^ hm« mebr oM (Siner noc^ i^ 
getban bnt^ ndt bct dSfftang (ctiHN|}Utwlci^ bä§ er 
fetbft ber crwortete fI>IRabbi fei? er braucbte ja nur ben unbe« 
quemcn 'Jiartuer in ben .{täuben ber ^olijei im fernen Sibfc^il» 
mafa ju laffen, fein vutin t^ätte me^r umbiefen gefröbt Z)aDon, 
bog 'i(eg9f>ten feit ben Cmmajaben nie wiebcr unter einer fo 
wof|(georbneten SBerwaltung geftanben unb fo gute i^eiten erlebt 
bat ald in ben erften 3ii[)ieti ber Jitimibcn, bie bann Ȋb* 
renb ber SSjä^rigen Stegierung bei el>äKuftanfir iöillabi ber 
Haramrai imilis eintrat mb alle IRoi^ innner mc^ In bie 
^änbe ber Cbcrbefe^I^baber ber frcmben Sölbner überglitt 
fpürt man bei ber Seetüre beä oorftebenben (Sefcbic^tdwerfd nur 
wenig, woran jnm Xbeit jene $artei(t(bfeit ber funmtifd|(K 
DueÖen, me^r ober norfi eine nöen mu?Iimi[cbeii G^roniften an» 
Ijaftenbe (iinfeitigfeit Sd^ulö ift. G-j ift batier fctir ju bebaucm, 
bai ber SSerf. bie (brifttie^ CueDen, in^befonbere ÜJticbael 9. 
Mm %tm^ unb bie i^n fortfet^enben (^ef(^i(bt8f(breiber bcS jaco« 
bitifcben ^atriarc^atf gänjlid) bei Seite gelaffen bot ; nicbt bIo§ 
würben biefc für ein^^clne ?Ibf(^nitte, ,v bie erften i^erfudje 
ber Satimiben, ficb in Scg^pten feftinje^ bte oomnuibfiboft* 
li^e ncgiernng \9x^b^bam, bfeBÖ^nnig ber b.9nibelffn(e 
biircf) bicfen, mebrfa(^en Änffrfjlufe ergeben linben, fonbem oiele 
ber wtdjtigften Xiinge erfährt man nur au^ i^nen, ^. ba| et> 
%jij jur ätegulienntg ber @teuererbebung eine fofore Sera ein« 
fübrte, bereu ^pod^t ber 1. aKubonom 3t'.'i b. .^lebfcfira - 1. 
Ibotb ö93 n. XiocI. - 29. Jlug. 97« n.Ülir. mar, unb bafe in 
ber guten ^txi ber üliQnajlie hxi jum 3. l lus im bürgerlicben 
Seben natb biefen fogenannten (Sbiuubf^iabren gere(bnet würbe. 
ÄiÜJerl Ott mit ber bier gerügten QRtöloffung bürfte e« ft(b ntt 
einer anbem öerbolten, ba| nämlicb in ?Jejuii auf ben Stur-, 
ber ^timibenb^naftie nur eine einzige für @ala^ebbin äugerft 
wobboollenbe Sßerfion gegeben wirb, berbo«^ mibere, nngänfKgcr 
lautenbe entgegenfte^en : e« ift bie« nermutblirf) nffrficben, um 
^ieberbolungen ju t>ermeibcn, unb wirb ole ein Üntcr^^fanb an- 
gefeben werben bürfen, ba§ ber IBerf. bie lülbfic^t bat, outb bie 
itijubibenb^miftic befonberd ju bebanbeln unb fo feine berbienft^ 
twOen Arbeiten öber bie ®ef Siebte tti muAlinifc^ Itcg^ptenf, 
bie mitber fpäteften ;{fit, ber be-:« ^weiten Wtofibm^i^ril^ 
begonneni, p einem litbf4)Iufe ju bringen. Digitized by Google — 18&2. M I. — ßiterotifc^e« Senttolblatt. — 1. 3aiwat. — 10 Ribbrck, Walter. Fric4rieh 1. and die rümiKhe Curie in den 
JaLiren 1167—1159. ünlerauchunfen über die Vorgc«chiclit<.' 
der Kirelieiupalluiig voa UM. Leipsif, 1881. Veit & Co. 

(V. 91 s. u«.^.) », eo. 

Z)ie Schrift enthält eine Untetfuc^ung bcr SBejte^nngey 
Sncbrt4»'d I jum «ßapftt^ume btd jur 3Sa^I «(e^anber'S III. 
©er ®crf. ^ot ofle tu ^Proge fommenbcn ^itcte forgfäftig ^ecmt^ 

gfjogfii unb mit ancrtenncnjroertf)er Cbjcctioität utib fritifcfjciii 
ZkexU b<^at(belt ; cv giebt mangle i^erü^limingm bed bi^bec 
Ml bcr Sforft^ung feflgcfteatm (B^mailmM, (Einer ber 

Srcurfe roenbet ficf) flcflcii bic ^uocxlifftsfeit 9iagettiin*!?, ber 
grtpig manche fleiuc Süube begangen f^at, abet bod) in ein-- 
ictucn ^mitten mit ju ftrengcm HJapftabe gemeffen roirb. — 
Zic Mrbeit tvax urfprünglic^ eine S'iffrrtotipii, imb hnmit niag 
bie t)it unb bn (Umi ju große breite cnt|c^ulDi^t {ctit. 3. I», 3). 0., auf btr Sertm((ii|i(it M Qclfif<^<n ^auft«. 
fJoTiräsf. SofftnMmf, 1881, 3wiftffr. (VI, 245 Z. 8.) Sicfe fc4< im SBoIfetibättelex «erein für Q^efc^K^e unb 
IHnl^iiiifcmbc ge^Itenen irab bemfelben gemibmeten Sor» 

MgC ^abcn ba« (Memeinfome, ba^ fif fid; inmmtlii^ auf l'f?it= 
iWMC b«B btO]in{(^l9Ctgt{($en Sürften^auje« b^ieden, bie in 
tatst t^tf htt fliibccfli Bcifc eine geviffe Ocbcutung be> 

OTftmic^en, aber and) bo?, bct^ fte, roofür ft^on bcr 9tame bcS 
Serf.'d bürgt, jolibe Arbeit in gefc^tnacfcoacr 'üoim bieten unb 
borauf auigeticn, bie ftefuttnte ber gelehrten Sorf^ung ow^ 
•ettcxen Streifen jugänglicfi )u motten. ftnb bie folgenben: 
1) ^tbmd) ber liötoe im SBenbenlanbe, 2) Otto ber Xarentiner 
inb feine Q)emai)liii ^o^mia t)on 92ea^c(, 3) ^er^og ^einric^ 
Salin* mb bic Anfänge bcd beutfc^en %i)taieti, 4) S^tiftian 
Wm fMISccftebt nnb (tlifabet^ Stuart, iDcfentlid) berubenb auf 
Sittic^'S unb Opel'« irorjc^ungen , :>) bic jjiinu'ii'iu oon 
SotfenbüUel, ruu^ ÜB. Ü^uerher, bie ÜroHpcinjejiin (&^rIotte 
Mm Rnftlmb na^ i^rai nngebmcften Qriefen, <) ffvtC WSf^m 
Serbinanb unb bie fran^öjif^e 9leDolution, be^anbclt auf fflrunb 
DOtt a. ^otü'i aut^utifc^en 'IRitt^eilungen in bec KoTue 
bi«toriqao Mtiuglmeife bae bem ^er^og burc^ bcn jüngeren 
(Sufiine abermittdte SbiecbietCB beS Obecbefc^U Aber bie fran' 
;öfif(^e ürmee. SUr., •■«{«■«, Vitt einem 9i(biti^ ©iieifemui'd. .^oOe 
«,'0., imi. 9m||. b. SAif««^. (III, m «. s.) cMi i, 6u. 
ft. n. l. X.: Dcnljii^ ^t« 1. C^mUnf^UbeniiiM fir 3uii0 

Ct AMT «ponmtsafe^en, bog nacb IBeenbigung ber ^ßer^' 

telbrüd'fiton '^iogrnptjic fiif) iil^biilC) nribeve 5*bcrn regen 
Mrbea, um auf (itrunb berfelben bie (^eftalt bei ^nlic^en 
WUmmt aa4 in tnntiifUhrem OfnNnAe borjuf ilbrcn, vm genril 
fonnte bte SerIog§^anbIung eine Sammlung beutfd^er S«it' 
unb 6^arafterf(^ilberungen für ^ung unb ^It mit feinem 
beffeten trSffnen. Ü)eT S8erf. für biefe JSiograpbie fett 
Ttebr at9 2m ^abren flcfommett unb ouc^ fetbflänbig au6 
^lanc^er anberen üuelle gejc^öpft. 3" bebauern ift jeboÄ, baß 
bte ^lueitc ^Ȋtfle berfelben, oon 1813 an, nlfo gerabc Die, in 
meld^er (Dneifenau'd @(eftalt am (euc^tenbften ^ertjoctritt, bei 
rrforbexltc^en 3Rai«9 an forgfältiger t^urti^arbeitung entbehrt, 
öenn ber Serf. in feinen OueDen irgenb einen '-üorfaü finbct, 
ba anjie^t, fp bergi|t er, bag er itöiograpt) ift, er bringt 
cf «i^t iber fi4 i^n mit S^mcigen gu fibergc^en, gleic^oiel, 
ob er 5ur So(^e gehört ober ni^t, j. ©. ben UeberfaO bei 
Ri^en, bie @efpenftergef(^i(^te aui Htnbt (3. 147). £er mtli> 
iän\d)t Xbeil, befonberS im Selbittg tion 1814, entbehrt jeber 
flnfc^Iii^leit, unb loenn Onctfenmt im Seben hinter !ö(ü(^er 
pxü(f§etareten iß, fo mäce ti gerobe (Scu^e bee iüiograp^en ge> 
I, feine Sctfliniett nofl nb gma ^ocinM^iau Bte fc^al niacfit fit^ ^ier bie f^öne Scenc, bic Steffen« ou« ber 
@c^la($t bei 5^re (£i)ampenoife erjä^It! Uebei bie feinedwegS 
anergiebige Sriebendjeit bid 1830 ift ganj ober-iujjiK^ bintoeg 
gemtfc^t 3)ie populäre iÖiograpbie ©neiicnau'^ , wie fiebern 
beutf(^en 93oIfe ju münft^en ift, ift mit biefer Xieiftutig not^ '2lttsti0(r für bie Jtnnbe bei beutf(^(n SotAeit. JHcb.: tUtnintln, 
0. grommoBtt. 9L J^. 28. 3at»rt|. 9tr. Ii. 
Stb.: V. SrrtBWeU, 9<iträa( aua tm Atrmcin<f(6rn 'Maftum 
im QeMitbte ber 9(wajfnaiifl in fRitielalter. 12. — Oetttc, 
vfx dkfcbiibtc ber britfAtn Ola»mAlerei. — Ue6er Un tigtntU^n 
l^boratter mmäftt beralbifc^cr 9lMfr auf Murtn Sit^dn. — H. fR. 
©Up. Solfetl^ömlidit« aue flJictfreftorrcidi. — 'iatw. ßiMtraHt. 
Mal» frantzosa. — Ibccb. THittt. cattfit. — 3clitcr, ^trid» 
tiauRg tn Um Snffafte: „Die AräsKr in bcn 3ot»anni<fii^itin''. — 
OlcMir bM («raNniqil^n StifinMi x. HSlMl't mipktoelie Ohnraktarl^IMcr Ar Mmk u. Harn, 
isr pMmuliohcf TiiiMiiiiiMiiwimdicf f<<iHiwy VW 
fir. Im. ChAVtBBCt V. v. Haardt a, A. TcxIbeiliM ml 
UabtdneUiUdflni. Karten ele. 1. H«n. Twct WiM, 1681. 
HShel . (33 S. hoch qn.) eM 1, 60. 

_, — . Bilder. 2. LieC Eboid. (3 BiMer in OeMrucfc, gr. 

79/59 cm.) 12. 

SM in ber Z^at grogarttge Unternehmen fbmmt einem 

oHgcmeinen 93cbflrfnt{fe entgegen. 3Bie fc^oii Somenin* ju 
feiner ^it in feinem Orbis pictus ben rcd)tcn Zon anfc^iug, 
toetnt er bei feinen Qeft^rcibungen üon Sanb unb Beuten ben 
^i^orflcllungen ber Semenben mit ber ?lnfd)aulichfcit be« iSilbe^ 
^lülfe fam, fo ift auc^ in unferer ^eit bie Jlbbitbung alf 
allgemeine^ ^ebürfnil erfannt: einmal, mil bie Di^affen^aftig^ 
fett bei uni angeführten Sernftoffe« jeitfpaccnbe SKtttel ticx-< 
langt (unb »o« fflbrt unS leichter, fc^neHer unb fti^erer in ba« 
ijjerflänbniß riiuuilirf) «ii; (rcrnlicgctiLteit nli? b.ie '-Bilb'?) 
unb ium anbem, weil bie augexorbcntli^ien (irUicdterungeu 
bef Settel unb bie ungea^nien Sortfi^ritte ber Sc^nit e8 
leicht gemocht ^abcn, bic Silber au« oflen Renten bet (Srbe iit 
treucftct älMebergafae (ili^otogrophic) uuä ju^ufü^ren- 3" bcn 
15 ^i^i^s"' feit ei bem 9lef. oergönnt gewefen ift, an ben afa^ 
bcmift^cn Arbeiten t^eitjunehmen, bot er nic^t nbgplaffc:!, iit 
IBoit unb Schrift bie ^erftelluiig gcographifc^cr ÜLiaraficr 
bilbee att eine Siotbroenbigfeit für ben Unterricht in ber (Sth- 
funbe ju bezeichnen unb }u empfehlen; jebcnSjerfuch biefer Slrt 
bat 9{ef. mit Sreuben begrfl§t. Vber bte beffcr gelungenen 
nnta Cifü'H *-i5frTiid)cti fcheitertcu balb an bcr Sdjiuicrigfeit 
unb ttoftfpteligtett bec Suifühcung in farbigen ifiilbern unb 
blieben auf wenige OiStter fef<|rihM; We tBiämgabe bon 
.'(nilsifcfiiKtton aui illiiftrifrten ^citfiftriften, in org;inif.ficr 
fdiniiietiitcaung, lieferte ein biUtge^ unb recht mohl brauchbare^} 
SDiaterial, fann iicr bca f^i^ Sinbmtf eine! feigen 8ilbe« 
Iii dl t erfe^en. 

iii ift baber h<)chft ocrbienftlich, toenn eine Serlag^hanb^ 
lung an bad fchmicrige unb finanjiell geroagte Serf geht , mit 
oflen ^iUfimilteln moberoer Xechnif oorjüglich gute, trene,. 
bonerhofte Snvbenbifber in grogem SRagftabe hi^r.^ufteSen. 
:t)öl,}crs '^Uiin gcl)t ba^in, eine mögtithft öoQftänbige iiciist ber 
oerjchiebcnen laiibfchaftUchen formen ber Srboberflä^e unb 
%cr fBofferbebedung liefern. Ueber bie erflen brei vtSUeci 
Ortete«, Sd^ofcbonfQa, *l?03jUDli ift bereit« im Snljrg. ISSI, 
5ir. 20, Sp. (i'J3 b. m. berichtet, ^e^t liegen brei gleich '"ff* 
liehe Blätter al« jroeite £ieferung Dor: 4. !^ie SBüfte, eine fe^C 
gelungene 3'if'2n<n«^i<f't^'^>>n9 ber SJüflenformen : Hochplateau 
unb (Ebene, gcl^ffchluchten unb Sanbbünen, bie aller l^egetation 
(mongelttbe Oebe wib bat ei»0ni0e Seien einel ffumnNnc»' Digitized by Google 11 1882. M 1. jugc« fornmeti in anfprec^enber SBeife jur ®cltung, o^ne bo§ 
bie Sonbfc^aft ben ein^eitli^en S^araftec t>eiltert. 5. 6. ^ai 
9enMr Obectonb, ein in ic^ntMCc Seife gufammengefflgte« 
Tnpptlbtib: bie i)arfiteOung einer bcr gro^dfttgften (^ebiri]«= 
anfi^iten au9 ben "Rlptn, md) einer Uufna^me uon jpubert 
Gottler »Ott tati $a[(^ gemalt. Sie ttnffal^ ql bon ber 8ad)- 
unterhalb be« gaul^orn» aufgenommen unb umfaßt bai 
SBeQ^orn, ben Störoarjffialbgletft^er, bie SBettcr^örner, ben 
oberen ©rinkiiriL-iIbgtcticfjer iiiii .piiitcrijrunbc (jitiftcr- i 
oat^om), ba£i ©(^red^oni, ben untnen tiicinbelioaltigletic^ec, 
ben (Stger, bie Jungfrau. IPNt bec gweiten Sieferung iß hat 
ex^e ^eft ber Xe]rtbei(agen gegeben; eS ent^ölt: Snebric^ 
Simonig, 'üüi bem brteledgebiete; unb boS ferner Oberlanb, 
mit einer (ln{i<$t be« ©ulbener ^femerd in ^oljfd^itt; ^ofef 
S^at)mine, ber S^of^one^SoO be« Snafe^Slioer mit einer 
ftodebe^ @tromIaufd unb einem (Sarton: ber fiobore^CSaäon; 
Mlfb: €anb< unb @teinroü)te; Sranj Xoula, bcr ^olf oon 
^ojjttoti, mit einer Sparte. ()Hu|er ben benannten {tnb au(^ 
Sictor ». ^orbt, 95. ^roufef, ß. Serben mit ber ©eorbeitung 
bcr Griäuterungcii betrau!.) Xieie "RxüM cntfprec^en beii (^r« 
niactungen, benen bie in bei miffenfc^ftlic^en SBelt cä^nlit^ 
befuiulcH Rmtflt bcwcQtigen; fie enthalten nii^t Vü% eine 
ÄuSlegung ber ©über, fonbem in bünbiger ^itffi^imtnfoffuno 
oute geograp^ifc^e @d()i(berungen ber betrcffenben (^egenb; 
(Bimmafi meifter^afte 8(^i(berungen ^eben mir bcfonberS 
^eröor. 3)oju ift ti ein glüdlic^er ©ebanfe, ben Canbf^aften, 
wo c« irgenb möglich i|i, ein ©peciaKärtc^en beijugebcn, fo ba^ 
ber ^efc^mier bei ber Jäcrgleic^ung am ^<bilbe bie Starte, an ber ; 
Stmtt ba« iBitb oerfte^en lernt 'UutS) für \>a» 'Sttntx Dbet-- 
tmbWAre eine folc^e ßartenffij;e ermünft^t unb nü^lic^ gcmefen. 

3n ben näc^fteit filcfenrngen follcn folgenbe, bereits in 
!ttrbeit beftnblic^e Silber er{d(ieinen: bec Hiiafter^en-iS^Utft^er, 
ber Seftto mit bem @oIf t>on 9ltop^ ber Wotroa|an»(Be9fer 
ouf 92eufee(anb, ein ©arranca=8ilb mit bem %t üon Drijoba, 
bcr 9?i!»ftotoroft bei ?lffnon, Sierra Sküaba uon (ialifomicn, 
SKangrobC'ßllfte, SlonoS. — (&i tarn nic^t uncnvci^nt bleiben, 
bog bie trefflichen, lünftlecifc^ anmut^ig aufgeführten iianb^ 
fc^aften \idf jum &^tmi Don 3tnt>nccn auSgejcic^net eignen, 
unb boB fik bicfen Qmd ber ein iinlerorbentlic^ 
biatscr ift. 0. D. | €ibcee, fSmM, IRnbaffltear. Cieofltapbie, Siatncgf|(^icbl> , ( 
(ITavi^te itr 3nff(, ffvrjdK, riiun un^ (»kbi\iiidir ihrer iöe»o(>ucr. 
9liitorii". tciitfctic 'JliiJ.v '}}hi 1 litflbilJc u. J Äartfu. tdytitf, 
ISsi. S^rerfltaua. (XU, 42-1 c. s.) , //. s. 

55cutfc^e iöearbcitung bcä im oorigcn ^a\)xc in (Inglanb 
crftf)ienencn Sycrfeö Don ^mei Sibree, bec aU JJcnncr bicfcr 
^iifcl burc^ frühere fleinerc 3lrbcitcn fit^ bemn^rt t|at unb bem 
nit^t nur burc^ longcn Wufent()oU gcloonncnc fclbftänbigc ftcnnl^ 
ni6 bec boctigcn Sertjättniffe, fonbcn» aucf) ctrticjc (fiitfidit itt bic 
iiitccatur juc Seite fte^t <äi ift fein 9kife)ocrf , fonbern eine 
€(^ilbennig bec Snfel no(^ allen 9ii(^tungen, loobei inbeffen bie 
(5tl)nograpI)ic am au'Jfiibrtidjfteii bcboc^t ift. (Sicrnbc in ben 
ctbnogcoy^ifc^cu So^itcln ^at auc^ bec Secf. offenbar am mciftcn 
Chgenei ju bieten gehabt unb biefe finb benn in ber ^£fyi!t bec 
tüerll^öDÖe Slerji bc^ il^n^c«. <Si gilt bn« bcfoiibrr^ öon ben 
(Jopiteln 12— Ib. 3'" 9latum)iffcnf(^oftlid)cn ift 8ibrec 
lQo|( menigec bo^eim nnb ffier ^ätte ber beutfc^e iBearbeitec 
Gelegenheit gehabt, auS bcr 9leifeliteratur allein ber legten 
1 0 ^!?af)rc felir oiel SBertbooI(e§ nothäiitragcn unb einige ^xv' 
tijünu'r 51: bcrirfjtigcn. iöci iöiid)crn bicü-r i'hl ift tod) immer 

ect0ä0en, ba| bad beutfc^e Sßublihun etmod me^c (Sriinbttc^ 
feit Dtrfangt at* bai englif(|e. (H luSre bor WOem einige Wllif* 
lil^t ju ncbmcit auf bic cirofie ^i^I nnfcrer OicogrQp!)icIchrcr, 
€k|UecbibItothefcn 2C, für welche ^iec eine (hgän^ung bec uot^> 
ipcnbig IMra^flett ^oitbUh^ |d(otat imbeR foDte. ttnr tricbcrholcn bofjcr nnfcrcn bei nnbercr (Bclcgenheit gebotenen 
9iath, bie iBeacbeitung frcmbcr gcogcopj/ifdiec ^erfe in toiffen« 
fcha^iiche^ftttbeju legen, an benen mir la leinen SXangel haben, 
bamit jene auf ber |)ö^c unfercr guten gcoqraphif^cn vJcit- 
fchriften^ unb ^anbbüd)cr'£itcratur bleiben. 3h<^<^" 92u{}cu 
würbe fol^cf SBorgehen gcögec unb bauecnber Ducken unb bie 
iUcdborleit bcmu^ nid^t bonitttet ^ leiben. F. BL. 9IobB(. tn«a. 3li(^. fliftert. 40. »b. «r. 22 u. 2«. 

"3111).: V. l'iUjifaii'f Üi-iinffnin,if" i" ^fr a^frifdtfn cat^ara. 
1, 2. — ?lntoii ctiif.Tä '.'tu 'IM Ii Ulf Ks lind' ccct. 1, — UJat 
3*udi, SJcliiiitMi licitnifdjt (>^«bräudic ttx ii^ci\xUn. 7. icdtl.i — 
tl>. iöifdHM. 'Mr.it lkmi ^»jlmiira ^urd) lic iltülic nadj ^llewc — 
SR. StfarM, ;)iclijio|e 'ilni'dtauunacn unb {ocialc (j(inri(^tuitocn 
aif ben 9anr«'3nftln. 1. — 9lu( ahn (ErM^tifcn. 

%. «ctcrmann « aNittItilunatR au* 3.tttrtM' geogcCnftelt. ^r*A. 

■oen ö. Söftjm. 27. 2)b. 

3nl>.: 6. Anippin{{, von j^aiu^aiva nad^ Im Ci)ama nnb 
^itonfiiitbUAt. — äö. i"». I>all, .'pvbroliijle M t*criiiLV*lKterc« 
nnb btr benachbarten WmäiTfr. (Seftl.) — Ätllcr, bic SSiaffer» 
ftra^cn «Irranfrtid)«. (Sdfl.) — t>n 0eogra))^ifd)e üoiAref in Scacbig. 
15. bi« 22. ®(pttmb(r 1881. (S^l.) — (^ogrflytiTilcr 9ll»aat#* 
beriet. — #Mgr«p4if4( fiiUcatar. — starten. 

MatervilFenfiliafUi* 

Rcyer, E., Zinn. Eine geologisch -niontaui»tisch-iiistor(scbe 
M<'noKrapbi«. Berlin, 1881. 6. Heimer. (IV, 148 & Lex.-«.) 

oM. 4. 

ttenig <mbere mHaOe m5gen fich f o gut jn ebier 

grnphifljcti ^^nrfieCtung cigticti, roie ha$ ^inn mit feiucc eng 
unb chavafteri)ti](h begrenzten geologifchen unb geographifc^ctt 
Secbceitung. J)ai oocliegenbe Out^, auf tociches o^ne .^^racifel 
fe^c oiel Mnf)? unb ?trbeit tjermenbet toorbni ift, tüncht bem 
fleifeigen unb ibeenreuhcn SBcrf. oflc (Shrf- 2;ie i'luLnbiiuiij} bei 
Stoffel erfolgt vaä) einem Siteratur 9ia(hweid in ber iHrt, bog 
fflc bie einjelnen £inn fflhrenben Socalitäten, junächft ^ac^fcir 
unb Böhmen mit S'nnwoib, Äftenbcrg, Croupen, ^^itottctt, 
G^renfricbafborf , (^cicr, SiLTtfotuimlb, ü'^atIn (lornioaU, 
femec üü^alaffa, i^anfa unb iütlitong, f(hlie6U(h )Uuftcalien unb 
tMnranien, eine Ucberfl^' bet gcofogifi^ C w to ninie m imb 
ber bcrgbauii(^en5BerhäItniffe gegeben, bann bai @efch"h'I<<hc l>cr 
•i'lu^beutungen, ber ^cobuction unb btd .'panbeliS mit Wnfühmna 
t)on jahlreichen ftatiftif(hen Xtaten gefchilbect micb, mobei ber 
Secf. auch ab unb ju feine Vlnfidjtcn über bie ^"'uiift ber eiii^ 
jelnen (^kioinnung^ftätten mittheiU. (lin Ueberblict am (£iibe 
t)erbreitet fich im Allgemeinen fibec haS IBocfommen unb bie 
(Sigenfc^often, bieükologte, (9cioinniuig,)Beraicnbnn|], äkf^ii^te 
unb fBelfiirobuctton be« aRetoIIf . 

3n bem Wbfchtiitt über bic ®eoIogie oon 5"'">»Ql^> unb 
'iUtenbecg loetbai manchecUi neue &i{(:h<>uung(n oocgetcogen. 
tXe tott^mle 0rani^ nnb €heeifcnnaffe „infoniniengefe^t mie 
ein Stoß oon übercinonbcrgeftnlpten ßopfien ober Schaatctt" 
bilbet eine eUiptifche Stuppe, isetche innerhalb beS $orp^i)rs 
auftaucht, ntttbcn fie inbeffen burch Üebergfinge unb „fthlierige" 
SBethfellagerung ju einec (Sinheit ucrbunben ift: in einem noc^ 
nicht ecftaccten ^orphhcerguffe fei l^icc ein ^Jiachfdjub uon 
granitifchem Zeig fup^ig onfeefliegen. 'S^ai Qx^ fei ben ^.^or> 
)}hhrcn fomie bem (Seeifen in einjelnen Schlieren aU urfpcüii({> 
li^ec ©emengtheil eingeflreut, wogegen bie jinnführenben, 
^ivifchen ben ein^t-Iinn 05raiiit= iinb ©reifenfcholcn eiiu^c« 
fchalteten Ouacilogen aufgefa|t »erben oli toährenb bed iang> 
fomen Crftorreni „swif^n ben eingefeen €Wiercnbtttt«m 
obgefogertc (fffubotc, tucichc fpäter burcb wäffecije l|%n>ctffe 
,3unxu|e echalten haben mögen". S)a^ £afein mm lüiionet" 
eifcn md» ftiefcn in iofifi^ Cm^tiblMncn ip «bec b«<^ nm Digitized by Google 13 — 1882. ^ U — fiitecasif4c< f f br roenig geeignet , aU ?(na(ogie für bie (Begenwort htS 31»* 
ttiti III 'jiotp^tjr unb U^iaiut bimen, unb biefelbe miiibcr 
übmafc^nib nia<^en. Xie eingebrudten geologif^ien ßäctt^en 
unb '^jroftle (»flL j. 8. ®. 7, 12, aucft 3. 102) im 4)oIif(^nitt 
fmb auffalirnb to^ unb grob aufgefallen unb btencn bem ^uif) 
gen)i§ nicftl jur 3'frbe. •- 'ilucft über bie Öeologie ber ^Si>"ifrj' 
tüferftäUe tum AUcnbctg im SrMebirge roecben eigene 
otoAtmigni mtb txm fi^nlic^en Vnfd^anungrn auSge^enbe 
Tfutunflfn iititget^eilt, wät)rcnb ^"»cni^ftcrcrben, ^ßlotten, (S^ren* 
(rubccdbott, &titx in biefer ^infi^t füc^ec bei^onbelt finb; ^ier 
tfl wcillcNi mif Me oot^nbenen Angaben tton Berber, S^r« 
llentier, o. S!5f iftcnbacfi , Stflyifr u. Ä. gonj furj Öe^ug gt* 
Rommen, ^on {ct^c großem ^n^'i^ft' ßnb bagegen bie au« 
f ubrü^en Bufammenf^eOinmoi Aber bie f(^^aU'(>(^' S^efc^i^te 
ber eini<(nen SBergorte, fibec i^re auf» unb niebcrge^enbe Stütze, 
Untrrfuc^ungen, bie auf rtngcbenben Sln^iuflubien berufen. 

12. ^ütjrfa. umvbc in ^raupen hai crfte ^innbergnerf 
fünbMj bie anfäiiali4) au^erocbentlii^ ^o^e ^lobndundiiffet 
wm WkiikvB ^ geneigt auf bie Vt^ieiile mni flMfi^rn 
!|U belieben. S3e{onbtrS fpecicQ tuirb bie ©efdii^te be« ©erg= 
baue« in Sc^Iadenroalb be^anbclt, mit i^rem tragif(^en tlui' 
QBiQ mu^ qQ ben Un^lffimvm früherer 3<i^i^^unbeTte; be> 
merfenfmertb ifl übrigen« ber 5)?a(^n)ei3, baß hutd) baS gonje 
kfrj^cjebirge faft ein ^albed 0^^)^^unbcrt Dor beginn be0 brei|ig- 
idbngen Kriege^ ficb ein unläugbarer l^erfaQ ber ^innetjeugung 
leigtr {• te| bic{e&nc0l|etlni ntc^t mie t» gelPA^ntit^ gef(^t(t)t, 
df« mt a m i ii ll d t a re nnb alletntge Urfod^e bd 9Kebetganged 
iingcfebeii roerben fiJnnfn; bie obnctiin finfenbe ^innprobuction 
erhielt leäljienb bc({eibcn nur ben U|tcn 6to|. tlugenblidlid^ 
ifl htt girt§le^C(eif ber Onstese Mcfct Seyenbcii cingegongen, 
anbete hoben it)re ^robuction febr reburifrt, otibcrc orbeiten 
mit Xeftctt, in $o(ge ber foionalen aujiraltjc^en ^oncurrenj 
^ 3ä»|HKiMifloi» onfongenb mit bem 15. 3abr^. unb bie 
graf>f)if(^n ^robudiondtabcKen finb rec^t totxtffr>oüt Zugaben. 
'£ai jinnrti«^ ComnoQ fc^eint bet iQerf . ni^t befuc^t }u baben, 
über bie iiagerftotten be« Crje« ffl^rt et nur bie olten ^lutorcn 
^Oodofe, flamt, ^nnoob, be la iBet^e, Xtfomaä u. tt. an; 
Stef-» WUlct fdngrre Bett bir cocnifcben Cr^gfinge an Ort mb 
Stelle fhibiett bat, fonn fitf) mit Sleper*« Sa^ burc^au« nic^t 
einoerftonbrn etflärcn, bag biefe &än%t in ben oberften Xeufrn 
genietnigti4 fü^renr borauf borai iloift^en lOo bis 300 m 
leufe ßtipfer jur ^terrfc^oft fomme, unb in md) gröfeeren 
Xeufen »pieber bie ^Sinnerje beroortreten. (Si ift bai blo^ eine 
ungcre^tffrtigte ^Ifaftraction ou« ben ^robuction#üer^äItniffen 
beibfT SMetofle, für n>el(^ bie @änge fclbfl in tbrer Sllgeineiiu 
beit gor (einen 8e(eg liefern. Sebr gelungen ift bcgegen nieber 
ber äbfcbnitt "^^r ^'i* (8cfebi<b'e "bc^ ^-iinnprrbiictipii, ber ?luf-- 
bexeitingcii, bec Secf^flttung unb bed ^inn^nbeld in SonuoaQ 
mb 16(0011, loeld^ Ic^lcie Vraffi^flfl T({0e flMfd^cn vitb 
TTTtc fflänge bffa^. Unter brr Ueberfdirift „l^inn in anbeten 
^anbeni <iuropod' b^tte auc^ bai merfroürbige Ißorfommni^ 
Don CuDpigÜB narittima ntcbt übergangen roerben foQen, no 
St^ ganj auSna^müMife ia febimeattom tefnliafifi^ 
il ilfftein auftritt. 

Xie b^ft ausgiebige ofünbifcbe Binngetoinnung in S^oTaRa, 
onf Qanla, Oilitong, {oime bie ou^ifcbe in Victoria, Keu> 
fabOMfci, OneettfffltA m6> ^almanicn (ganj Sn^alien jpto- 
bucierte im Jjfjre !S77 13000 lonnen ä 20 (lentntt) betu^t 
4aii|>t{ä4$li(^ auf ber ^ern>af(bung t>on Seifcnloaem, Aber beten 
i B fi ce tcw wA Hvlbentmig Stehet febr triefe fipiltbarc Kotigen 
gefammctt ^»nt , bie ein nnfcfiaulicie? iflilb be* enormen Äeicb» 
tbumS gcioa^rcn. Zoä) eben roeil tS ficb ^ier nur um ffiäfcben 
banbeü, »elcbe überaU I>erbä(tni|mfi6ig rafc^ [xdf erfd/ö^rfen, 
bie Hoffnung nid^t att<{|ef(bloffen, bo| in ber golge bie un« 
friere opibif(^au{liaIif<b< Somamni o^blii^ na^taffen, 
mb boA bide ber änf/i^Vln bber mit QcilKfl aibfilrabcii Sentcalblatt — l. Januar. — 14 europdifd^en , u. n. ertqebirgifc^en Oeigwcrfe mteber befielen 
(önnen, inbem fie mit bem bann biginiaiben aufttalijt^en 
8a{bflB mf 3nii tcioii in bic Ct^ mlH i in tecicn bcnnl|at> 

BiMilm MNT ümM» drt-ArieM a. AntlndleM. Htna«. 

von R. Marlin n. A. Wiehmann, ProlC Leiden, ISBt. Briu. 
(Imp. 1.) 

I. Ilcri: K. Marlin, Sedimente Timors. (64 S., 3 Taf.) 
SaniDloDcen des geolo^. Reicht-Mmeuni* in Lekleo. I. 

IDiefel ^eft in toef(^em 9. SRortin bie berflefnetungSffi^reit« 

ben Scbiincntc limoriS bc^anbelt, ift bie erflc Cicfening cincä 
oielDerfptec^enben Unteme^menA, loeüficS bcabficfiiigt, bie gip^« 
cxüffn, im Vuflnigc bct niAciUbiMi^tn ffcgiening feit bw 
3o^re lS2ft angclcfiten tinb inbem l'eibcncr 9U'tdv?mufeuni auf» 
betnabrten geologijdien (iolonialfammlungcn ju bearbeiten unb 
ipiff enfc^af tli(^ auszubeuten. iBiS ie^t ift Don bief en bort ni^cnben 
Sd^äjjen nur bie bcrül)mtc ©ammlung ^""^f)"^)"'? cinnelienber 
unterfudjt »orben. Diortin in Seiben, ber focben fein grofecsS 
öottrcfflic^eS Serf über bic l)aüanifc^en "lertiärfd^if^ten be^ 
enbigt bolf ivirb \\d) mit ben poläontologifc^cn, IQJtc^nuinn in 
Utredbt mit ben petrograpbifc^en 6tuMen befaffen, unb fo ru^t 
beim ba-j ^an'jC Untcrnetinien , loefc^C'?, irie c>3 fd)cint, ber beut» 
fc^eu liiiteratur )ur ^ierbc gereichen tuirb, auf ben 8<^ulte(n 
joeter ^ikbft fad^funbiger uiü> er^bter ^otf^er. 2)ie in biefcw 
erften .i^eft befproc^enen Sammlungen finb feiner 3rit oon ?Hei«» 
tuarbt (1S21), HRadlot (IS2S unb 182'.)) unb St^nciber onge« 
(egt wotben. ZÜe ältefte unjincifelbaft oor^anbene Formation 
ift grauer, rotbet unb bräunet ^o^entoU, beffen X^afein fc^on 
\>on IBetjricb erfonnt tmitbe, mit KmptepS, Sttbofhi)tion, t^ene« 
fteOiben , epiriieren, Iroc^iten. Äuf ömnb lu ii Jiodjiten, 
weltbc bem Eocrioos liiliforinis gicicben unb bamit DenoctlffeU 
nnttben, f^atte mon ben rot^ fio))op^9lIum*fl^e(iA<n tMfit» 
faff bi?f)er aflgcniein ali äiepräfentantcn einer timorcfifc^en 
iriaeformation aufgefoBt. iöemcrlendroertb ift, ba^ bie iiier« 
n>anbtf(^ft ber Sauna biefe* fio^IenfaltS mit bet beS euto» 
päifc^en Weit größer ift, aU mit berjenigen fätnmtlic^r benai^^ 
bortet Räuber, auS bcnen bis je^t entf^ired^enbe Sd^ic^ten be= 
lamtt finb. Sin ^nbftäd bet ^{adlot'fdten Sammlung, frei 
Don gotominifcten unb Wobioloiien, rcii^ bon Stoc^iten unb 
l^tacbtopoben, palSmdufogiff^ unb )>etro9ta{)bif<^ «Kber pci&O' 
io\\i) no(b tertiär, wirb bonSDloxtin clfmcfoioift^C?) be.^eitfiiict. 
%it tSngaben oon Bdfatiba, bo6 auf Zimot Ileu)>et, fcbioat^et, 
braunec unb mei§er ^ura (Sonltag unb ^orttotb) boiflnHmni 
foden, etwcifcn fidi nllefamnit a\4 fiön^Iicf) nnbeiiniitbet, inbem 
[\t ouf unridjtigcr Deutung uon ''4>etrefocteu berufen, ©äbrenb 
iBe^ricb l^(i<> nad) einer früheren Oearbeüung einc^ 7 Detlef 
bei SJIatetialS ni<bt ju entf (Reiben wagte, ob boS Xetti&t bor» 
^ben fei, weif! Stortin nun eine groge Verbreitung tertifirer 
4(efteine, mit OrbitniiluH, Cumulipor;! (i;<ii^enbcrgi) , Nuuiu- 
lina, Qlobigorin«, Stabioloricn nad||, ja ti wii^ UNi(|tfi^eiuli(^r 
bog Me ZecHStfonMtion einen bicilcny locit ml ^nnctc ^tncin* 
ra^enben (Viirtel um bie alteren WbtogttHUgen ber 3nfel bilbet. 
3;ur^ jctnen palüüntologtjc^en S^arotter fdjlieBt fic^ biefcS 
Xertiär jum Z^eil febr eng an bie bun$ SRortin bon 3aDa oll 
Sit iViocon beftbricbenen ®d)id)ten on. Tiefe faltigen lKatc= 
rialien entbaltcn nielfac^ @anb Don frift^en, an ^laSetnfc^lüffen 
retiben t^elbfpat^en betgemengt. $(uf bie fcbö^boren fpcdcOeren 
Siagnofen ber neuen, auc^ jur Sbbtlbnii^ gelangten Soffilrefte 
fann ffitv nic^t eingegangen ttwtbcn. Sie ta|nc VÜlfiattung 
bct Untcnuiiinciiv\ lueld^cm rcc^t gebei^Iicber l^oiig0l||Äoflnfl|t 
werben mu|, ift in jicber ^inftd^t oortrcffUi^. DIgitized by Google 10 — 18S2. M l. ^ &itttati\dft» CentialbUtt. — 1. Januar. 16 QMgU», JoL, Ae emÜMb«« Blicke md die liaeii, iweh 
Pnt, OUo Torall'» ThMrk. Mit tincr Kute der nardlidMn Els- 
ftuth ia Euro|Ht und Amerilu. Wtetfaedea, 18B1. Bcrgniatui. 

(46 S. Lex.-H, Rtrte fol.) 1. 80. 

Ginc im ©anjcn iccfjt loolit gcmtficiic Si^ilbcrung btr augen- 
blidlic^ juc ^m\^\t gelangten lAnfiAt übtx bic glacialen dx* 
fdieinungnt unb iit ^yerhinft bfr maüfd^eii 9(d(fe , neb\t einer 
Jöcgrüiibuiig bicfcr ?Infi(f|l im (^cgcnio!.; ,^it bcn friifjcrcii il^or» 
fteOungen. S)et Zon {c^eüU für ein grofiereä 4>ubiicum richtig 
fldrof^ jn fein unb bo« €<^rift(^ liefl fid^» gang oajie^cnb 
mit 9i[u3na^iiTC einiger übermäßig niiätjcbc^ntcr Söfc, rote e8 1 
benn gtcic^ mit einem ton l'J ^ciLit iiangc anhebt. SJiclfot^ 1 
Ipmmen Segler in bcn Gigennamcn vor, luic ^^?Iaifoir, Ooenftcbt, ' 
Slotbcnfliölb K. Xec auf Seite 2o oorfontmcnbe 3<uned fo(t 
IDO^ $iof. £ome8 in 9tdm fein. Sie beigefügte Starte tft gut 

^^^^^^^^^^^^^^^ ^ 

Schick, A.. die WlrbektinM oder Cyeloom mit Orituwewali 
nach dem Jetzigen Slandpunet nntcrcr Kenntniw derMlben in 
Form citiM Handbuches (^meinfiMalidl dargctleltt. Oldenbnnf, 
(o. J.) Schulze. (Xm, 124 8., 10 Ttf. Les.-S., 1 Ttf. 4.) e« fl. 

IJer Sßerf. berit^tft, roic er juerjl af« SRolrofe ! S56 mit 
ben ffin!ungen bcr Q^clonrn befannt geroorben ift unb als 
CHenenRann mb €(^i^4füf)rer biefer (^c^inung toieberbolt 
feine Äufmerffomfcit jugeroenbet f)at. unb bic?, um forncfir, 
o(S bie biA^erige Literatur über biefelbe nic^t genügenbe (£r> j 
nitmgen gal». Qon SHtectm: t>. ^reeben dnfgefi>eb«tt, ft^b I 
er inerft 1875 einen Heineren ©ericfit über Kijcfonen: „Xie ! 
IBege beö Cceansi für 6cgelfd)ifte"; unb üon bem äMarine« 
miniftcrium, ber S)eutf(^en Seenorte, öielen (j^jelnen im 
Sßatotonbe, gleichzeitig obet oucb bon ben bt)brograp^if(ben 
netRtem in ^tafien, Sronfretc^, Spanien, ^<ortuga(, Sngtanb, 
ben Siicberlanbcii , Tuiiciiidrf, 92orroegen bafitroillinft unter» 
fUi|t, fammelte unb ftubierte er bie X^fac^eu, beren ür« 
f^eimmgen nttb 0TfinlN» er nun in bcc bccKegeMbcn S^rift in 
fcfjlit^tcr, hirjer unb btinhiger SeemannSweife iufamntenfletlt. 
(Singebenf tei £3ortee, luetc^ed am Anfange fetner 6tubien 
ein iBorgefegter ju i^m fagte: „SBenn Sie ^u oiel ttberäSirbet' 
ftfirme lefen, erroorfenSie Oon jebem Sturme bcn iJoQftcinbigen 
Cerlouf eines 2öirbelfturme#", ^at er felbftünbig auf (jirunb 
rcicblic^ gefammelten 'i)tattuaiS Qtpxäft unb gearbeitet, mit 
Umfitbt ben berfc^iebenen Ooctoren: ißect^iliaiQ bcd finft« 
bmrfe«, 9u«gletd)ung ber Unterfebiebe, Stotafnm b«r Cibe ic 
3{e(finuiig getrogen. (5r f(f)ilbcrt bio S.'irbclftiirmc in ibrent ; 
Iluftieten na<h iOrt unb S^^t, ^efc^rotnbigfeit, SBinbricbtung, 
mb hwift onf eine groge Qaifl. bon Qnregrfn&ligfeiten 
^in, totlift ben biöbfrigen Srdärnngen (wie «Jon 9KcIbrum, 
Zounbee u. St.) roiberfprecben. (&ine iHeitje febr beiitlic^ ge^ 
|ci4iM(er Zofeln über bie (fntnicfelung bon 'Sirbelftümien, 
nonenttii^ WMI bcci (bf/dtam aai ben (binefif(bMop'^ni|(b(n 
IReercn, Don >. erptmUt 1860, 9. bi« 12 3ult 1S73, 
12. bi< 14. September IST'J, unb üon einer Spclonc au8 bem 
füÜn^ ^Rbif^en Oceon oont 16. SKm^ iä7U eriöutert bad 
OiM^, Mdflcf oli ebi NKfcHfCk^cv 9o'lfi^fU bcr Cnlwittcbnig 
ber ©turmtbeoricn bcjci(bnet roerbcn mtiß, menn autb bcr SBerf. 
in ebenfo befc^etbener aia gerecbtfertigter üüeife auf bie 9Jolb» 
Mdl^lleit tt)eiterer forgfAUiger Sieobacbtungen bintoeift. %n< 
juerfennen ift bie Sorgfalt, mit iveldier ber :^erf. bie Wla^an^ 
gaben in Stetem unb engltfcben fvugcn, in äRiOimctem unb 
engtifcben Qclku umqcrcdjuct neben linanber ftcflt. Tie auf bem 
Zttel fettfamec ^eife fcblenbe noti)»enbtge ^o^ce^^a^t »irb 
bmec^ btc Cinlettung ergfinjt. 0. D. 

Aaerbath, 1 m . 1 .1., Ciiv . 1 > , . die theorelUcliellydrodynainili. 

Nach livni ihti'i Hilw icki'liiii^ in der iK tic^tL'ii /t-il iti 

KörzL' datgL'^ti-lil. Mit in Im Xv\i in'cJriK'iiluii lluUschii. Iliaiii - 
scliweig, lt»bl. Vicwcg \ Suhii. (XXI. 1&U S. gr. !».) c4( 4. 

Sieben ben im (Befolge bet mec^onifcben flMxnct^tocie «* 
IMncn 0tO|actigat Soctf^nttcn ber $^9fif nimnt Mc tCnl« bilbnng ber :£>i)brDbt)nQmif in ben legten 3abr,jebntai ctMC 
bcbeutcnbe 8ttlie etn. £ie|e (intmidelung mugte no<$ Dor 
furjerS^tt auf mübfame IBeife in deitf(^ften t)erfo(gt werben, 
b\i in Slir(t)bo?''ö Sßorlefunqcn über matbematiffbe 'i^b^ftt 
I. lÖanb, iJ^ci.'^anif (1876| auä) bie ^^brob^namif in ibrem 
neuen @eiuanbc erfcbien. Sin ^alfx oorber bitten aQe tn 
tetbnifi^ f)tnft(bt irgenbnie interef^erenben Qapitd in &rai' 
bof« tbeoretif<ber SRaftbinentebre, I. «onb, ^^t)braulil flS75) 
eine fc^iarfftnninc ^^ebnuMung erfahren, ff* feblte nun nod) rin 
fflerti mtläfti bte t^eoretifd^e Vijbrob^namit felbftdnbig iinb 

CigCMli 4te^^|lt|)ttneten erlebigit mb WcfcM VKMi 
ni(bt mebr bringenben 8ebürfniffe ift burd) bie vom ??enettani« 
fc^en ^nftitutc ber Siiiffenfcbaften pret^getrbnte ^Irbett be< 
i8erf.'« abgebotfen. 9ulgebenb oon bcn fir beliebige SRaffen* 
puncte gültigen ^ewegungdgfeitbungen »erben Dorgefü^it: 
1) 3;ie Ölrunbgteicbungen fiir bie iBeioegung DoOtommener 
plüifiqfoiten iiiib i[;vc Iriiitvtortnalioncn; 2) bie 9lun)enbungcn 
auf iStrdnuutg unb sBeQenbeuegung, mu^flug unb Strahl' 
bifbung, Oewegung fefler nnb fififflger Mrpex gegen eimriber 
uitb SBirbcIbcU'cguni-!: 3) bic itjrcirif ber t^Iüffigfeitereibung 
mit ben menigcn bii beute niciglidicn ittnmenbungcn. Soweit 
bie (Snlnitfelungen nicbt obne llnbequemlicbleit aOgenietn ge> 
bfllte»! ttterbcn fonnten, finb nur tropfbare glüffigfeiten tn< 
Stuge gcfoßt unb tü<s mit SJecftt, ba bie gasförmigen ^lüfftg' 
feiten jwetfm&ltger im ^Infc^Iuffe an bie Särmetbeorie be^ 
^anbelt roetben. 3)er ISerf. nxir mit (Stfolg bem übt, ben 
biftorif(^en <fntn)i(felungdgang bercortreten ju loffen, nnb 
Icbcnb ift ^u enväbncn, boß aOe luic^tigeren ©ebünfen »er- 
folgt mürben, o^ne ba| fic^ bte XarfteOung in Siniel^etten 
oetliert Vw^ Me SRibnilfMMife ijl ff« fo Mhfte boi 
aSerlc^ grcunbc genug finben. Wh. 9l«(iiifetf4«r. ^tf(. v. fBil^. 6 f I a rtf. M. 3a^rg. ffr. U. 
3iib.: lieber »ei «id»t btr ftrartcn. — Vit I^imv^ig fi^^taan* 
U\ Wa^nitt karib ttifei)M«tttm. — Utbrr CnbeHoici wHb wifu* 

tboftn im lhi<tförv«r. — flUinctf Wiiiluilunflfn. 

3ournal f. traft. t?bcnnf. Wc,\r. v. C. l'. rbmann, |>r#ö. n. xtbii. 
vcn ii>. Aolbc 11. S. v. «ttcQtr. IL ?s. '^-t- 9b. lO.ik ll.^cft 
3nb.: 8. Sö^ner, ^((irad i»r Aenntni» tet Cü}«l»fcaiol«. 
— Di. 3X&i)Ian h. % Cebmitbtii, fiber Clbroa« ttib trtbrea« 
CTlboamttovbeneloI unb einiae jDeri»Att bctfilbn. — S. Oft» 
walb, dtcmifcbt 9lffinit&t*bmiinmitntei. 5, «UasMiiiM. — 91. 
<N(n(fi u. 9t. ttieber. kbtt bie ^rfi$»i| M XraBbtnjadci« 
btr v^mfäUTc bircb VltAlicn bei bei 9rliMRveT«tur. — ?(. Clob' 
mann. &f>er bie quantitative Ocftinumuig »M ficiM fUnm in 
vjlanjili^cn nnb tbicrifditn Jetten. — C. v. Serben ber^, Aber 
bcn webelt btr ^tecifd^m mb ySanillÄcn ffette an freien ^M* 
ffinren. — Wmnenlefe m«»eni>4e«tf(b<r l«lfi>rit<6e (niiaetbcilt mi 
•0. Äol(>e). 

(}ntomol»g.ffa4ti4tCB.^r«g.v«H(|.ltAttti. I.^dbii» ^tff24. 

3nb.: Omer SetrcTliipy, AreH« Cervfni. — St. J^rdnfe, 
MtcjiMr cMMit(eg<M«r Scmn. -> Aranfe, aal tbßrinArn. — 
S. 9l«n«, ^nmybnMtCR mi SMnniia Pavooia L. (carpmi S. 

V.) — a. i, Zafd)cnbtrj, Pfarbeituna'bei Slyiben tturtfiNi«. 

Bidrcf Uli lanoedom «f Finlands nalur oeb folit, «lg. af Fimka 
Veteodup-Soeielcko, UiflelXXXV. 11 14 tlL Hebinglbn, 1891. 
Inb,: F. J. Wiik, seolofislu ialttJagcUcr nndcr vn rr».< i 
Mitn Finlnnd. — Id., otu ÜMtilierna i AlaiiJ» »ilur kalkxtcn. — 
J. Caslrcn. anicckningar oru priniitiva forniatloner omitring l'leä 
trSsIc. — Hj. (jylling. am cn kaiksicns (ürekoiti«! inmn den 
.ircliaciska rormalioneus fildkla la^er. — Id., lur nitkr<>%kii|>isclica 
Pb)f»iu(fraphie iinniacfaer ErupUvi,'ci>lcine. .Mikruskopisuh-analy 
Uaehe Ucalciiictudien. — K. iläUlLn, K. Kyrklumi et E. Wey- 
marn, inalüriaux |»i>ur »crvir a Ia c>>iiii.iiN.v:inre des riäii's 
peupies flmiois. — Ilj. f. yliinf,'. hidmic tili k.inne-i.dn .-»r v. ^tj 
Finlands glaciala och |Ki<>lj,-laciala bildningar. — k. lialUl< u. 
inaleriaux pour servir ä Ia eonoaiwBCe den crAnea des peuplei 
fliutois (oonlinualion). « Digitized by Google 17 — 18S9. JKl. — Sitctacif^cf Cetitcaltlott — 1. 9ainMr. — 18 Scheibner, W., Supplement zur Abhandlung; I über die | 
Rcdnction elUptisciier Integrale in roellcr Form. Leipzig, 
im HineL (42 S. lnip.-8.) 1. 5U. 
Zaui XIL Bde. d. AUtandl. d. nadu-fhya. GL d. k. rtefaa. G«a. 
d. Wfaa. Nr. Ha. 

SHefed Suppltmtat in bet im tiaifxq. 1880, 3lt. 36, 
Bp. 11!» 7 b. iBI. attflejogten ^IB^onblung ooii ©(^ciöncr ent« 
bält junädift (3. 1 unb II) eine 5ort|e§ung ber fc^on auf b«« 
bfibfn legten Seiten ber Äb^onblung gegebenen Söertt^tigungen ; 
Um folftoi (6. lU fni XXT) ficben umfängli^Kce ^fäf« a« 
Icn Vftütf 44 ber fO^eBmm, wA bcN fSi^tiil Wfbet ein 
anSfü^rlit^e« 3n^Qlt«oerieiani| fS XXVI bi« XXXXII), 
meli^eS bie ^auptgebonten utib (SnttDicfelungen bei einzelnen 
jlrtxlel angiebt. Sod @anje btlbet eine fe^ f^Oittoett^e 

BltaAr«Ch»el zwUchen GansN u. Bessel. Hcrausfr. nnf Vcr- 
anlanonfl iler k. prcu-»». Aka Itniic der WissenNcbaKea. Lcipug, 
1880. EngglBWffP (XXVI, 597 S. Ux.-s.) cfC u>. 

Ter ^er Mxlicgenbe ©riefroec^fel jroift^en ®cut§ unb 
äejjel umfaßt 74 Qktefe bed erfteren unb 119 Don bem k^' 
tarn Mtf bem ^Mtsun» (»on 1804 bii» 1S44. Sediere ftnb 
arit ban gefanaiten literorifc^en 9b«^(affe bon (^aug in ben 
8efi^ ber ffimgl. (Befeaf(^aft ber ffiifTenjd^aften }u (Söttingen 
übergegongen; bie 74 ©riefe öon ®aufe ober f)at 1878 bie 
fönigl. fsm^ Sfobcnrie ttmxbta, rmdf erfolgtem ftbbnuf 
idM>4 ber 0811010« CcfcBfiNt Ittergeben, bomit bie »on 
®au6 ^errfl^renben Driginalboaimente nat^ 9J?ögIi(^fett Der»' 
einigt toürben. 2)ie ((onefponbenj itoifc^en ben beiben ^r^' 
ber SSiffenf^ofl ifl in biefen 193 Briefen jtemlic^ rmU- 
ftönbig entölten, nur bier ^Briefe fc^etnen fehlen. Stotx 
bootm, einer Don Seffel unb einer oon (Saug, ^en ilbrt^aupt 
ibre ©eitimmung nidjt erreicht; ein Srief oon iSeffel fc^eint 1 S4s 
bei bdi Qa^onbtungen, tDeI(^e baaiaU |(^n loegen ber ^eraud^ 
gäbe bei Sciefwec^fete ge))^oge> limmn, bmoren gegangen 
}u fein, unb ein, wie e« fcbetnt, befonberf intereffatitet Örief 
Don @aug bom ^erbfi 1843 nic^t aufgefunben werben 
temten, obwohl er maffc^d)^iiSU^ et^alten unb nur oerlegt ifi. 

23 ie L-nräönt, beabfi<^tigte man fc^on bei @au§' £ebjeiten 
bie jpfrau^ö'J''« be^ Öri^et^feW, btc aber au3 unbefannten 
©rünbcn unterblieb, bi* bie Säculorfeier ton ®ou|' ©eburt«» 
tag bie €ac^e oufs 92eue in Anregung brachte. @au& ^at fuSf 
bonüs fc^r nac^brä(f[i($ ba^in au«gef))ro(^en, ba§ fein ©rief* 
trftfifel mit iöeffel nit^t in ooCer ^lugfü^tlic^feil üeröffentticiit 
Derbes Üttut, unb in einen iöriefc an iSi&unuu^ bom 
n. ^teemba 1848 |«t er ifne tbti^li • ef lW«"«te at^ 
^^eflellt, bie feine« Srat^ten« bei ber Seröffcntlit^mtg fefiju^olten 
jften. "Sn biefe %>efliinmungen ^at fic^ inbeffen ber ^r«gbr. 
md)t gebunben, ec |tt bielme^r bie 193 ©riefe tJoQfi&tdng, 
aud) in 9lebenfo(^en genau »eröffentlic^L 9iur einige öeigaben, 
meift raimerifc^en , bte jum I^fil fc^on anbertteitig 

abgebrucft ftnb, fotoie eine furje ^erfonalnotij finb unterbrücft 
Sagexbem finb einige bcnltde 6($cetbiDeifen ge« 
' Ck^reibfe^Ier oexbe^cit necben; M> (Act in f olc^en 
Ställen ober bei Srgönjung öon Äu«Iaffungen ober SBieber« 
berfteflttng befc^igter (Stellen ^meifel äbrig bleiben, i^ bie 
geni^tte Sc^teibweife burtb curfit>en 2)m(f ondbrüdlitb o(9 
Sonjectur be« ^r«gbr.'8 bejeic^net roorben. ®m\% wirb man 
tiefem 58erfai(ren feine ^ftimmung nit^it oetfagen lömicn. 
X^enn merai e4 on^ bec bon ®au§ geäußerten 8nfi^t jumiber' 
löaft, fo mtt| »an bogcgen bebenfen, ba| für biefen bcx Um« 
tad> flM§gebenb war, baß bie SBeröffentti^ung no^ bei fehten 
ilebjeiten erfolgen foCftc; bann aber ^at aut^i bie injwtfc^en er« 
folgte f^ab^ttttüfyag bei iönefne^fcU innf^ (0au| unb S(S)ümad)ti bie ©erüdfic^tigujig ber (Bauß'fc^en tlnfi(|t vcof. 
möglich gemacht war bai^er fär ben ^rSgbr. eine bOtt fwa 
herein entf^iebene 9rage, „baß bat Matmct gonj nnb iit 
aut^entifc^er gorm bom größten b'xt jumnctn^cn bec(0ef(^le 
überliefert Werben mußte, um fie in ben Stanb ju fe^, bem 
Snbcnlen unfcxcc beiben SKeiftec goni unb boS gcte^ ju (Si w5re flberftflffig, über bte ^o^e SBebeutung biefe« Srief-- 
wet^fel« ein S3ort ^inp^ufügcn, unb fo bleibt bem 9tef. nur 
ibtig, bie würbige Slu^ftattung be« 9u($e« ju rühmen unb be« 
bon bem $r«gbr- beigefügten @ac^regif!(r« ju gebenlen, welches 
für bie ©enu&ung be« SBerfe« in bieten SiQen bon mefcnt» 
li^cm 9hi|eit fcn bfteftc QA. iUeMrin. 

Cloetta, Dr. A., Prof.. Lebrbacfc der AmcimlMellehre nebst 
Anleitung za Arzncivfroriiiiungcn. FrsBMirf i/Br., IMO. Mohr. 

(XI, ;);i2 s. Ux.-H.) oÄ & 

SSir müffen ba« Se^rbucb für etneS bei beflen über Slr^nei« 
mittetle^e bejet(^nen. (St ifi bem 8erf. trefflit^ gelungen, in 
leichter gefäßiger Sprotte bo« SBicfittgfte ber «rjneimittel bor* 
jufü^ren, in wenigen bejeicbnenben SBortcn bie Öebeutung ber» 
felben für bie T^aapxt ju (^aftenfteren unter ^inweglaffnng 
großer tbeoretifc^er Setroc^bnigen nnb ^Qpot^efen. @o ^ er 
ein öußerfi praftifcbe« ©ut^ bon fUreng wiffenf^oftlit^em (B«s 
bolte in onfprec^enber 5orm geliefert, luctc^e« bem ange^enbcn 
äRebicinez wie bem )>caltif(^en Snte gUi(^ »ert^boa fein wirb. 
€eine 8bi|U$(eii 0er Me VnfotbenDneR wlb tti^ben ber 
?lrjneimitteUebre finb burt^ge^enb« gefunb«. Vttf ^jraftif^en 
®iünben ftnb bie Heilmittel nacb t^erapeutifc^ VePi^df uncten 
georbnet. (Boni befonber« ^at bem 9lef. mt in einem 
fpecieHen Sapttel abge^onbelte ?(rjneiberDrbnung«Ie^re gefaQen, 
auä ber ber Stubierenbe einen trefflichen (Sinblid in biefen, auf 
unfeten Unioerfitätcn mctft febr bcmotbläffigten (Segenftonb 
gewinnt. £en Sifial^ bet Strbeit bilbet bie äBiebergab« bex 
^{a^imal^^ofen'ZdMien ber fc^wei^erifc^n, beutfc^en, Bd* 
gifc^en unb öfterreic^ifc^en «ßbomantrite. 9ie fMIMmq, 
inSbefonbete ber 3)rud ifl trrfflic^. 

t>Mtf8e «tMciirifib* S^f#(ift* UNt e«iMfl#ti««ia»ct MfmU. 
•efuibbctttiHlftc tc IM.: 9. Bbrncr. 7. 9obt8. Hr. U. 

3n^.: (BeltbammtT, jur mcticinift^en ftlimatolosie von 
Ktgvptcn. — (£mü (icf jietn, fUbnminurie bei acvtcn fiebcTbafttn 

Äraufijcitcn, inäbcfonf crf üb« bie febrile ?llbuminutic. — t ofiii i. 
bit metUamcntC'fe 'PebanHuna ter 'Pfodjofen. — Äi*. rcfamiB. 
meine (Irfabrunafii bei tiOO $iabfttfern. — .ftobe rt, »itm (Stfaßt 
fcet Diaitali«. «ri. — Cer ötat ^e^ faiferliAen (ftefunbbtit»» 
amte« Im iKcidtataiiv'. — .^u ^itcpijDlai,'; u. iljfr-cit in X:ip^tbertt. 

— 2'erbantlunivn Jc^ ärjtliÄcn Scrcinä iiawturj^. — 91. 8. 
'4.Mrc,v">"t- — *'inc noiif bn.vcnifdjc ;}ntfArift. — iTte fl;jt.vnL^rte 
Im sKitiiUbf.Ucr. — ''Uni tcx aiin äfclcfitftfifn Setticn tcr tcutfcticn 
»Jlatiitforfdierpfrt'aiiiniluiiä ^u »alfbur.v — fSeferale unt SixUiUn. 
Deui|d?e »efeüidjaiJ für ojfcntlK^e t^cfunbbeUlpjlefle in Berlin. — 

5tIintf(be9lonat<b(8tteTf.9(uoicnbeifrnnbe. i'r^. itonSB.Btbrnbtr. 
Ii). 3>'>bra- rf;taibcr. 
3nb.: tt. (Immert, («röiicnscrbiltniiTe ttx WaifcHlber. — 
ße^enber, nad^trifllirficiöfnutfuni^fn ju lern potbergcbentenÄrtifel. 

— 6d)äfer, ein j^aQ con ccnaeattalem einfcilijen Sd^id^iftaar. — 
SAie6»fflemiifeu«, jirei ^äQe oon dttractton Bon Ärembferpern 
mittelji ttlcHro'StaaMt. — ftcfcrtUt. — Offene Sflrrtf|>0nbeni. — 
6ibltogca*|k 10. Digitized by Google 19 ~ 1B8S. JKl. — 8{tetarif((ei «eiitraI6(att — i. Samac. — 20 tUf^ts- mh ;^aat0tDt|Tenr(t)aftcu. 

Poet, L>r. Alli. Herrn., Kiclit.^r, Bausteine für eine allgemeine 
Rechtswissenschart mf vpiüleichcnd -cllmolog-iselicr Basib. 
2. Bd. Uldeiiblirg, Hdl. Schulze. (VlU, 264 S. gr. 8.) c4C 4. 

Oei W ^njeige b(9 1. OoHbcf Uefef VolM ^at fxdf 9tef . 

einge^cnber übet ba§ ^id, bne; ber 5.?crf. fi($ gcflecft, unb über 
bie aWct^obe, bie er befolgt, oiiegef^jrot^en. Qt !ann aud) biei'em 
Öonb« gegenüber nur fein bamatd geäiiBerted Urti)eil n)teber:> 
l|o(cn, ba| bie SD?ettipbc bc-? I^erf. feine ipi[feiifdiaitri::^c ift unb 
ba§ bie Äufgabe, bie er fic^ aeftcUt, ^mi eine uberau» tnic^tigc, 
db«( nod^ bem gegenwärtigen Stanb imfcsec fteiuitniffe nad) 
md^ Iddbar erfc^etnt. SSenn bec ÜJecf. in becepmbe (8. ni) 
fi€^au^tet, in feinen S^riften bie eittietnen tRec^tdinfHtute 
fteti' al» organifc^cSeftanbt^ctlc bcr gefammtcu bei einer S?ölfer= 
fc^aft ooc^anbenen ätec^töocbnium oufgefa^t feien, fo ift bem 
(tttft^ben ]u iDtbetffnDei^en. QcmmS fbncit isiv nur eine Sn« 
fammenftelfiing öon 9?otijen über SRet^tSeinrit^tungen ber öct' 
jc^icben^en üüölfer nad) C^efic^tSimncten, bie üon bem ^erf. mit 
iNdbgidflerer, batb geringerer SB iQfürlid^feit oufgeftedt wAm. 
Sift toemt wir bie dlec^tgiuftänbc ber einzelnen ^ölfer genauer 
lennen gelernt fiabeti, wirb c8 Wiffenfc^aftlic^ möglich fein, fie 
mit einanber oerglcti^en unb aud biefcr Jßerglcic^ung bie qII= 
aemeiiKit (&t\el^ bei Slei^tdentioicnung ju erforfc^en. <Bo anw 
fenticnÄnecf^ wr Sifcc bie Qelcfen^eit bed liBerf. fmb, fo 
glaubt ?Rff. boc^ nic^t, ba| feilte ?lrbetten ber SBifienfcbaft 
großen (Gewinn gebracht fabelt — bem tiorfiegcnben iiSjanbe 
U^fiaMk ber Serf. bas SerfoffungS^' unb ^erroaltungSrec^; 
boi S?emiöfien'5rc(f)t beJratfitet er at^ einen 2fici( be«3 (etiteren. 
SHe anftütelilt^e Stnttjeüung ber 3taat!jfürmcri üetwirft er, 
bietme^r foQ eine Sergletc^ung ber et^nifc^ nu)r)>^oti>gif(^ 
Organifotionifmnnen ader SSöIferfc^ften bet (Srbe bo^u führen, 
j»ei grogeSntnbgru^^en }u unterf (Reiben, bte friebenSgenoffen^' 
fc^aftlic^e unb bie ftaotli^c. '^cd) gebe and) ja^(rei(^e 
IDnanifation^Sformen, tuel^c jum Xf^etl einen frieben^enoffem 
^Sfüii^ ivm Tffcil einen fhttlHi$ai C^omlter tcogai. Stic* 
ben#genoffenfd^£jft fei bie iirfprünglit^e Organtfationgform, Re 
fei ein Sc^u^* unb Xruguerbanb, in bem fit^ bie (äenoffen 
MSnfeitig £eben unb @ut oerbürgen, ^n i^r ^errfc^te fikül», 
Jnnber> unb i^crmögenlgemeinfc^aft, bie 58erpfli(^tnng jur 
Slutrac^e ic. Qin oon ber SQofid ber ©(ntsoertmnbtfdiaft gc» 
öftes !iUMii(^tf)um bagegen fei ein t^oraftcriftiiiiie-? Qt\d)m einer 
laotlid^en ^ilbung. @tatt aber no^iuoeifen, wie biefe Oigont» 
attonSformen ft(^ (ei bcn ^agibm «6Qem geftaltet f)a6m mA 
wie bie eine in bic anbere übergegongcn ift, giebt un^^ ber Sßerf. 
eine 9ioti}enfammIung, bei weither nur bie äußere Wc^nlid)feit, 
md)t bie innere ÖJ(ci($^eit ber (Jinrit^tungen jur Weitung lomnit. 
SDobei ift ber SJerf. felbft nit^t frei öon üöibcrfprüc^en, wie er 
j. ö. ®. 5S ol5 älteften ®runb für ben ©rwetb ber Stellung 
eine« $>äu})tling« bie förpcrlit^e ©törfe crllärt, ©.04 ba« ur; 
{|ivöngli(^e $äu)}t(tngt^um aU ein ganj geftdt^ unb ^altlofei, 
mn ^atfäd^Iicbe« Ser^ältnig (^ondtaiftert, wä^renb nai) S. 86 
ba« .tviu^tliiiglljum auf ber gefc^le4lö(]enoffenfdiaftIid)eu Stufe 
(bie taut B. 1 5 überaß auf fSxbm als bie ))rimitit)fte ju bcjeM^ 
nen ift), auf ber Gtelliing bet^au^fingS im ^ef^tc^le att0e> 
fc^Iec^itSoberl^aupt berufen foÖ. SJoS Scr^älhiif? fei ein fomi' 
liare«. — SJcß bei ber 2)orftetlung ber 9iect)t«ücr^ältniffe an 
@runb unb Ooben ber Setf. fii^ wefentlic^ an Sooele^e anfcfiliegt 
unb fiberoD eine urfprflngli(^e @runbeigent^umdgemctii|d)aft 
omninnit, tfl bei ber ganjen Slic^tung, bie er berfolgt, felb)tucr= 

9lffcc,X.3R. T^rof., ba«inttrnationnUi<rtöotr«dit. 'iharb. aiK-bem 

Bann. (Vlll, i io 3. ,^r. 8.) e4C 3, 60. 
5Jer burd^ feine ^Irbeiten auf bcni(^k'b!ete be-? .^nnbet^rerfit-? 
rd^mlie^ft befannte ^oUänbifc^c ^m\i l'lijcr ^at feine Ucuie @(^rift Schets van het International Privatregt (^arlem 1 879) 
gefc^rieben, um für afabemifc^c iüovlciinu^en einen i'eitfaben ju 
geben. 2)un$ forgfältige iöeiü(ffi(|ftigung ber auslänbifc^en 
fiiteratnv «16 (üefej^gebung nwlUe er (Art eaä) juglcii^ ben 
JBebürfniffen ber ^prori^ ciitgcgenfommcn. !J;cr ©corbeitcr 
glaubt, ba% bic Schrift auc^ in ber beutft^en iJiterotur eine 
Sücfe ausfüllen fönne, „ba es and) bier an Schriften fe^le, bie 
mit ben SiHonograp^ien bie Öerüdficbtigung ber au'Jlänbifc^en 
Literatur unb bie iöeljanblung ber SlJoterie Doti cuieui oUge^ 
meinen ©tanbpunct gemeinfam ^aben, toaljreub fie mit ben 
Se^cbüt^em bed ^ciiMtrecfitd bie Stiftung aU l'e^rmittel unb 
Seitfoben t^etlen.* Um ba; 6c^ft ben (Eingang in S^eutfd^Ianb 
ju crfeirfitrm, finb in ber Bearbeitung me^rfatb einge^cnbc ©r» 
Örterungen über baä nieberl&nbifd^e ^ec^t meggela^en morben, 
wö^renb bie 8aif)i ber Seifpide bur^ Derfc^iebene Imitate auf 
ber bcutfc^en ©cfe^gcbung oemielirt würbe, biefcr (Meftalt 
üerbicnt bie Schrift uniwcifcltjaft auc^ in leutfd^lanb beachtet 
3U werben, DJamentlid) jur ßinfübrung in bic in 2^cutfd^Ianb 
bäufig md)t genug getomte (uidUiid>if<|ie Literatur unb &t\t^ 
gebung fann biefelbe btenen. ^Hxtdf bie tDorftedung bef tntev« 
nationalen 4)anbeI»recbtS (S. 101 — MO) au8 ber 9^ eimi 
fo bebeuteiü>en Sitxauxi bed ^anbcüce^ftei, wie ttffer, 
barf in S)eutf(^Iaid> tiidH fbcrf^ mobcn. Sagegen glouM 
9?ef. ni(^t, ba% bic Sd^rift i^rem eigentlichen B^ecf, nämlicb al« 
Seiifaben für ben afabemifc^cn Unterricht ju bicncn, in Seutfch^ 
lonb Wirb entf}n:etbcn lönnen. Iiic erftcn ©ebingungen etned 
guten Seitfoben^ finb ©eftimmtlieit btT begriffe unb Rlar^eit in 
ber 5)arlegung be* Sufowiu'cn^angcv' ber cinjctnen SiechtSfäfec 
unter einanber unb mit bem ganjen d{e(htsfi)ftem. @erabe nad) 
biefen Seiten bin ^eigt aber bie ©c^rift bie an|)finblic^ftai 
@d)W&d)m. (Ss fei |ier nur auf § 5 nerwiefen, ber mntlci^ 
grunb für bie 5lniuenbung bc« auSldnbifcben 9?ecbted erörtern 
wid. j^ec iBerf. begnügt ftcb aber bamit, ju behaupten, ber 
SKcbter fei ni<^ nur t>er|)f[i(htet , bai @efe^ feinel cigawK 
fianbe^ nnjuwenben, fonbnrn babe mid) •■^ü unterfm^en, nad^ 
Welchem IKcc^t ber '4-^i'o"6 gcmäft ben allgemeinen $nnci^ien 
m entfc^eiben fei. '-IBcldjcd aber biefe allgemeinen ^rtnctpicB 
nnb, bar&ber lägt vm& ber $erf. im Sunieüu S>ie Uebafetung 
ift gewonbt gemalt unb lieft fl^ beauem. 

Crtloff, üi . ^am., l:ant)tiu-ic^töratt^, Vitbritud^ bct (iriminol'^U^ 
auf ®ninb tti Tcutfäten tHeid^d^cKiu. if<'ir^ij|, ISSl. %m9^§ 
Jifrl. i:;Ueid(ant). (XXIII, 2--i\ 2. s.) ».o. 

"Olad) einer Anleitung (S. 1 — H4), in welcher ber Scrf. 
t)on bem i^wede beS ^üdfti, ber Kriminalpolizei, i^rer Organs« 
fation unb ben ;pülfsmitteln bed kriminal ^ '^olijeibienfted 
banbelt, erörtert er im erften ®u^e „bic fachlichen 5öorau)S= 
fe^ungen beS Sriminal^^oIijeibienfteS". ^ier werben in ixoti 
ttbf^tttcn bie ®runblehren au2 bem fo^. allgemeinen Zh^il 

6trofrechte« (®. 35 — 90) unb fiter ©trafgerichtsoerfaffung 
unb Strafoerfahren (©. 91— IR'J) bariieftcHt. S!a« jweite 
iBuih ift ber „criminal{)0lijeüi(hen<2:hättgleit gewibmet 2>ex 
ecfte flbf<hnitt fchifbert ben ;,eT^en Angriff" (QecaRlaffttagai, 
ÄugenfcheinÄeinnabme, Sicherung beS Seweifc«, SeftfteQung 
ber ^erfonen» unb Sachenibentität, Crt unb ^ett ber ^at, 
S^urihfuchung, SBefthbignahme, (^eftnabme, SSethoftung, @er< 
nehmung, ^olijeiberichte u. a., ©. 1 70—253); im ^weiten Äb= 
fchnitt ift bie „ftrafrechtliche Skbenthätigfeit" bec $oli^ei 
C^olijeiaufftdSit, ^uSweifung, l^efchränfung be« tlufaii^aft^ 
©txafoerfügung u. a., ©. 253 — 272) behanbelt. 

Srtefe« Sehrbuch in XafchenbuchSform ift Dorjug^wcife ffir 
bie SBeamten ber fßolijei unb jtoor befonber» für bic nieberen 
beftimmt, augerbcm ober auch für junge 3uitften, melche \idi 
)u bem SDienfte bec ©trafrechtspflege oocbereiten WoOen (@. TVy, 
Tafi bie (enteren bog Öe^rbuch nicfit viel benu|jcn werben, 
machte iHef- aU fichec hinfteUen, allein auch unter ben iüeomtot Digitized by Google 21 — 1883. Jü 1. — 8itci«cif 4<l CcatcftUUiL — 1. doonr. — 33 hrc ^oltjri tMb H mSfi bte SerBnitang finbcn, b« bex Betf. | 

rpinifijt. Unb jroar auä folgenben ffirünben: ^unäc^ß ^ot bet 
^erf . an bielcn SteQen tne^c mitgetl^eüt ali bie betre^enben 
iBfontni gu lotffcn braiu^. SHe< gilt in befonbctd ^o^em i 
SRale Don bm jnjeilen äbfc^nitte bei erften Söut^e«. Dann 
Hat ttt Serf. tii iöttreff bcr ^onn hodf toenig an bie nicbrren 
löeaiitten gebockt, benn tine folc^e )Befanntf(^ft mit juriftifc^en 
löegxiffat mb Snabnifeteni fe()It, loie ber Serf. fie Doraugc 
fr^t Sof ctfäinicfte Orif|)it( finb »o^I bie 9u«fü^runoen 
üb« Sorfa^ unb «Ibftc^t (€. 63 ff.). Xiu^ bie HHatt einfc^lieg« 
Ik^ ba eiaacB @(^nften bcf Oäf/< loocen ivo^I äbetflflf fig. 
Vm «169, CH0 itenait iitfonncii^fingaib, f^tt bem flSccf. 
MeMc^fa|diV|« f(|nÜai; «Mi on 1U|MsSomnirf ift 

D— w. Watpin. ProC Dr. J. E., ElnleitwiB Im 4m StadhUB der 
SWIMIb. VorlMungcn cic. HeraoRir. von Dr. 0. GandiL 

Leip/ip. lS«i!. üüi'iohs. (XIII. l'V' S I.-x.-«) ^ '. 

2)ex Kanu l^a{>|)äitA ift mit bot Dotierungen auf bem 
aPdid« bcr milKt im «im tac# fH» 1859—1861 

erfd^rieneneS grolc«, clafftfe^e« 3i?frf über „?fllgftneine iÖe» 
Dölfenmgdflatiftif * jo innig Derbunben, ba| bie J^ÜeiöffentUc^ung j 
einer neuen Itrbeit biefed orrbirnftDoIIen, ffltilic^ becftorbenen j 
ykle^rten bie unget^eilte Suf merf famfeit ber bett/eiligten niffen* | 
f 4aftli(ben ftreife macb nifen mu^tr. Surfte man bo^ errcorten, ' 
boB bic belangreichen ^ortf^^nltc, lucldfc bic StQtiftif feit bem 
Srfi^inai ienee ^ud)eS genoc^, bon ber lunbigen ^iuib bei 
SRti^ecf cnec gebu^renlNR Bfitbigang imteriogeR md» inf« 
befonbere ba| in einem Cebcbuc^ bte Summe ber bid^ertgen 
goif^aagen in einer bie äBiffenfc^aft Weiterfü^renben Beife i 
ctfolgiai mürbe. S)iefe8onmilfe^ng^atbieDor(iegenbe©c^ft | 
Ifiber nit^t erfüHf; fte f^e^tnic^t auf ber ^otje ber „iflllgcineinen 
^eDölfcrung^ftatiftif, ba fie, unbemü^t um bie Gntroidclung 
bet SBiffenff^ft in jüngfler |jctt, ouf bem alten, ^eute t^eiliueife i 
überlebten nnb nid^ otoc Unrecht anfet^tboren €tiuib|Ninct 
De« Serf.'t oer^otct fta^ in iBejug auf Sorm fier* I 
tlicilung bc« Stoffel fann fid^ bie ncucfte nit^t mit bcn älteren 
Haftungen meffcn. $)ai Se^tete aber ift mo^ mefentlit^ auf l 
3le<^nun0 be< Un^onM |U fe^en, bot KappiuS fdbfl btefe I 
feine Sorlefungen ni(^t herausgegeben, öielmcbr einen feiner 
^örer baju Deranla§t ^ot , ber erft nad^ bem ba(b f)tvna<t) tin- 
getretenen 2obe bei Serfaffer« auf beffen (oielfac^ unleferlii^el) 
»te auf bot eigene, im SoQeg na^geft^nebenc ^eft ffin bie i 
Vulgabe Deran'^altet ffcA. Siele Vcufenmgen ber tirbeit, 
welche im iiu:!:L;Iii:^<n SSortroge burc^efc^Iü^jft unb im iicrfön' 
liefen '•ü erlebt oon Stlfca unb @<^ülei audi am $Ia|e gemefen 
fein mögen, mfltben, menn ber.Serfaffec mu^bCT^ernilgcbcr ge< i 
roefen wäre, c^nc ^rocifcl unterbrfltft ttorben fein, obftbon 
Dr. Q^anbil bti^ttupttt, mancherlei nament(i(h politifc^e ^e» , 
niczfatngen üon tkippäia (ber ben feit 1866 gefc^affenen fBet* | 
bfiltniffen frpftig gegenüber ftanb) bei Seife geloffen )u hoben. 
^ebenfaQä ucrmigt man am ^rdgbr. noc^ jene Sinfic^t unb , 
Sieife be4 Urtheild, toelche ein berartigeS Unternehmen mie ', 
bat borliegenbe Doa fotbcrte. Kmh hätte et bwht beffet 
gethan bie „auf &xni^ ttdtecer ftatiftifcher GtUUcn' wm ihm | 
gegebenen ftatiftif(hen 92otijen fortjulaffen, bc btefe feine<Smeg9 
ooHpäflbig ftnb, noih auch gerabe bie hetMnrrogoibftea iSecfe | 
iMiMr MUffa^geti. 64ne|(i<h bfirfte cf bo<h «4 «hmK | 
jungen SD?annc, ber juft fetbft feine Stubicn fieenbet bnt, nicftt 
eben anflehen, baS tBebucfniß ber SiBo^tpau« jdjeii (fiiilettung in 
boA @tubium ber Staliftif für „bie )rraftifchen Statt ifer, bic 
<)camtcn unfern flattfttfAcn 8unaul, bie burch langjährige ' 
Uebnng moht m ber Oeoboihtung unb @ni|ipierung bed 
fiatiflifcfien 2)?atcrial3 ^«rtigfcit erlangen, aber über biefer 
gextigfeit bie »iffenfchaftli^e ttudnülung oetnochläjfigca'' j 
(6. TU), in ftfl^ex fBeife hobotjuhctak Vit fidpimgeB I |npdtttf<her StotifHfer genbe tu tut wiffenfchaftlichen Qev* 

loert^ung ber beobachteten Urfcheinungen, mie (Jitgel, SBccfer, 
©(heel, ^iei^en, »oedh, Q^aabt, ma^c u. fL, fchetnt bcc 
{nriSgbr. entn^er ficnflgotb flrftonit ober nnht gt^Mg gc 
mürbigt \u fjaben. 

Jic i^üpiifluäi'ichen SBorlefungen jerfaUcn in jwei Zf^tHt, 
oon benen bcr umfänglichere erfle «iur @ef(hi(hte ber Statiftil" 
betiktt ifl «ab acgnff, ^ufyxU unb iRet^be ber StattfUI^ 
ihre €lclnnig tß Mmoabtea IQiffenfchaften ivie bte Sitemtar 
berfelben be^anbclt (ftroad 3}tuei wirb und in ©ejug ouf bie 
«uffaffung be« j^erf.'d über SSefea unb Aufgabe bet etatiftil 
biet diht geboten. Die bcbaatca flaftbaaangca «Kcbc«, cbca« 
fallt ohne finffi^rung neuerer unb tieferer Segrünbung, nur 
umfiSnbtither toieber bargelegt, mie fich benn btefer ganje er^e 
Slbfchnitt, fehr jum SRoththeil be« folgenben, butch unoerhältnig« 
raä§ige '-Brdtf bemerfbor macht. Wiappäai, ber Oöttinger 
?ProfeffDr, luiIt nämlich noch ftreng unb burchau« einfeitig an 
berStichtung unb bem iöegriff feft, bie fein sUorgänger auf bem 
£ehrftuh(, 81(henn)aa, in feinen erften iüotlcfungea übet @iattpi 
ihr gegeben, ba| fie (@. 33) „€teaMfaHbe bcr flkgcaivorl; 
©(hilberung unb Grfenntnift ber gegenroärtigen 3uflänbe ber 
Staaten" fei. VIbgefehen nun bauon, ba§ ^appäud einen 
Stfitfgriff auf bie Vergangenheit unb bamtt auf bie wichtige 
Unterfuchung ber @niroicfelung ber Srfcheinungen princt;)ieQ 
oblehnt, toeil (S. 44) „bie Staliftif ihrem iöegriff noch bie 
Stoaten barfteQen |oQ, tute fie finb, nicht mie fie gewefen unb 
geuotbot'', ficht er in bem, mai mir hotte aUi bic eigentlii^ 
bie 8cobo(btnng aab äReffung ber focialen (Erfchetnungen «a» 
fteQenbe Staliftif neben ber Stacitcnfnnbe ju betrachten pflegen, 
nichtd ait eine „itnmenbung bei iiakülsi auf ftaalltche iQer^ 
hättniffe". ^en Sualidmu4 tjermirft er nocht^nidlich , fo 
S. 48: „ftetn (jrQffifchcr Staliftifer fottn fich ouf tiacU Statiftif 
befchränfen. Üüe lutrlltchen ftatiftifchen 2)arfteUungcn euied 
Staate} müffen fich an bie S^enmaU'fchc äRethobe onfchliegea 
unb biefe onerfennen. Stur bie reinen Xhcotctticr tSaacn ctaCK 
folchen ^(uflöfung ber miffenfchoftltthen StattftS ia &aSfa 
unb etnatenfunbe, ■mit ftnic« fie gefovbert hat, jupimmen." 
Unb boch gelangt bet )<jetf. im toeiteten i^ettouf etnwf ia 
bec 9oc^ Vi^afithc» taie et bcr g ciMW WI e ftaicf aiA 
nach ihm Änbere, fo namentlich 9?ümctin, aufgeführt, wenn er 
S. i>4 fagt, bag er „bebufi) einer iiuecfmägigen IKtbeitdtheilung 
eine Stoeitheilung ber ftatiftifchen SBiffenfchaff annehme, näm« 
üäf mmol .bie Statiftif ber »ttfltih beftehenben Staaten, 
b. h. bie Sbecial'StattfHf'' unb fobaim „bie aOgemein oef 
gleichcnbe Statiftif, ttiobei freilich S3a;)päui nachbrücflich be« 
tont (3. 55), „bag biefe Zbciliuig etmoi gou onberei ift, all 
bie 3meitheilung ober VnfMfi<"8 ber IBiffcaHMt in )Wei ge* 
trennte Xiacipitnen". (SS »tH faft fcheinen, al« wenn ber 
berühmte $)earbeiter ber et)o^emachenbcn „Allgemeinen Qe* 
odlferungSftaüflif* bie SRänner, bie nach ihm bie Sorfchungen 
weitergeführt unb neue SEBahrheiten unb ^Infchauungen begrünbet 
haben, in ihrer wiffcnfchaftlichen ^ebcutung nicht würbigen 
miO. 3ß tS boch (aum Oerftehen, wie et übet 9tümelin, 
ciacaaafenr angefehenftcn, cinfichtlooQftca 6tatifH!cr urtheilt, 
nwBB er meint, bog jener in feiner Bcftaartea, loeitgefchä^ten 
Äbhanblnng „Sur Ihfrie ber Statiftif" „ben Sinbrucf eine* 
talcntpoQen, fcharfftnnigen unb geiflreichen !Cilettanten' mache. 
,V(f Dilettant fleht et aber nicht in ber fBiffcnfchoft, fonbetn 
tritt, wie in allen 3Siffenfchaften ber UDilettant ei tt/ut, an bie 
SBiffenfchaft heran mit fchon audgebilbeten aSgemeinen ^been, 
atit einem aOgemetnen miffenfchaftlichen Softem, in welchem 
nun bie fpecieOe SBiffenfchaft untergebracht weiten mu^*. Unb 
bag gilt einem 9Ranne, ber ^dhrc tang ba berufene Seiter ber 
loürtembergifchen i'anbe^-fiatiftif war unb ia Mefcx CigcafiMt 
he{t>oiiagenbe :üeiftungea gefchaffen hat. 

Seit bcftiebigenbcrea mmwä «aft bcr iioctte, flbtigcni Digitized by Google 28 — 1SS2. Jft 1. — iJitetotift^e« dentralbtatt. — 1. gonuat. — 24 (t^Ii(^ türjere liieU ^etvor, loeli^R in neun ttbfi^nittat t 

bic SBeoötferung^ftotiftif unb in einem tueiteren bie Korat» 
ftatiitil be^anbelt. Sergegenrcärtigt man [ic^, bog ti ^ot- 
iefungen finb, welche doi 3tut<enten gehalten unb fftr biefe }!» i 
Gitifü^rung in bctö Stubtun bcftimnü jtnb, fo mug num bie 
gejc^mocfoolle 9Irt, wie b«t fprtbe Stoff o^e ftörenbe ©e* ' 
Infiuntj mit 3<it)lf"n"iif'^''il üorgcbrac^t »uirb, rülimcnb antX' 
ituatü. ilebauern tonn man nuc, ba| bieiei ^lueite X^eil bem 
Optii flCflCBflbcr fo turg tDegsdonnmi ift Stög man and^ 
botton (Äfcticn, bnü con ben nerfc^iebencn Wetiieten bct Statiftil 
nur 8etolfcnui9 unb Moxa* (Sinfü^rung ber jungen 
Stubierenben (cimigegriffen finb, fo necben boc^ oft bie 
»ic^tigften tragen nur geftretft 91ud^ hierbei eni{)finbet num 
tS, bog ber iüerf. auf bie Gtgebntffc jüngerer Unterfuc^ungen 
gar ju wenig cingegnngen ift 2lm meinen fäöt baS bei bem 
auf 12 @citen be^onbeUen (ia^M äbet äJioralflati^ auf, bitf 
«nf We VrBciten 9bo(f SBognei^s , Shuipp'S, nomentlic!^ ober auf 
OcttÜUMn'S ^eniorrciflenbcg Söerf gor ju geringe Äücffid^t nimmt 
flnffofen mu§ ti ferner, bag äBap))äu£ wu^ in ber grrage 
bet Ocf^Ie^teroertbeilung ber SIeugeborenen an bem ©ebler' 
^'>ofebcr'fc5en „öefeß" feft^ält, namenttit^ weil ei „tcleologifc^ 
Oon SSiic^tigfeit ift" (3. 226), obfc^on bo<b noc^ üot wenigen 
3t|cai Stieba in feiner grünblic^en Unttrfuc^ung jum SKin« 
beften fe^t beac^tendwert^e Qelege fihr bie {(nfef^tbarieit, nenn 
niot für bte ^infäUigfeit jene« (Sefe^eS beigebracht ^at. ^uc^ 
gegen anbete (lapitel, fo über bie gar ju bcfc^eibene Xar-- 
tegung ber iSolttiö^hrngtotgionifatioiieii, fo über bie «rechtliche 
mb foctifi^e OcbSIIenng*» inofeii taf tt^mmgfbcoBQttung 
mit feinem SSorte erwü^nt unb baS SSefen ber beiben erfteren 
(Kombinationen auch wenig auSgiebig erläutert Wtri). 3°i"i"^üt 
bleibt aber ber jweite %f)til eine mcm .auch "t^t t>«nh neue 
Unterf Hebungen, fo both burch bclebenbe, flie|enbe SSorfletlung 
üuegejeid&nete Mrbeit 3tur barf mon fich fragen, ob biefe 
Jpinterlaffenfchaft iBJo^jpäu*' burch ihren crften atigemeinen %i)eH 
gecobe f&c ba« @tubiitm oonünfängctn empfchtcndwerth, fowie 
oi ttmtt bin4 i^nn fytmtgfUt best AnM« bct „HOge' 
nciiNn gcMWItti u nt Ni p tt * mm|nc« ^Mjt «noiefen ift? 

P. K. 

3a^rtiü(htr für 9tationali>rcncmi( n. 0tattfKf. ^ite. MB Mmum* 
ttonrat. J^. 3. 'üi. tS, 4jtft. 
3ni).: X (Sonrab, t>fr Gonfum an nott^tctnt'igrn 9ia^run((«> 
mitttln in 'Ütrlin scr t^untert ^a^rrn unb in ter C()(()tnivart. — 
gittratur. — '^ic fHeform btr bircctcn Sttutin tn Siai^em. — 
64>»(itfrifdfe 9ttiUic*acfc|McbiuM. — 0. Sohu« gabritgef^lgcbiMg 
mb ^«illiAnfMe in »cc Ckh»«]. — SHiccIctt. 

3(itMtifit fir Ue «(franntt etaattwfffcnfihaft. (ntg. oon r i cf e r , 
€*äffle u. 91. ®agnfr. :t:. 4. *eft. 

eniH b" fttt)i( NT 3tc*toi'l-ilok';hi; J^anfä. — >?lMifä, Ht 
rtbctlnna bn armcnlaften in £(u(|(^lan( unt iljrc ditform. 2.3(rt. 
— RitccOtn. '.Profiu«, ^.,l'iaic{jinc:;iiii'if(^'', i'nii M otJi, Ingenieur, bie S^ult für 
ttn äuBtrcn (>iffnbobnbctrub. .tun^bu* fftr (Jiftnbahnbfamtf 
u. £tubirfnbt tcdMi. '.Hn'talUn. 2. ib. "JJfit .120 ^n'ljfdin. Sie*» 
babtn, l*-»!. iPer,?mann. (.XII, 5. .'!6fi— tli!»;. ' ;i, 60. 

Sluch ber oorliegenbe jwette %t)tü bei geiuunUen äBer!ed 
bietet einen reichen ^vÜ^oU. dt »erben bie Sifenbohmoogcn in 
aCen ihrm .VJtiitiittfjcilen, Släbcr, ^<5rfifcn, ©i-ftcCTc unb l^emfen, 
etnjchlici^lit^ ber neueren ^rcmdoomchtungen befchrieben unb 
oamuM^i* VK nMgcufUiicn uns dccck tnuetc vnmfmgn oe> f)nm^ noM bie fc|c beutlichen ^ol^fchnitte oorjüglic^ ge« 

eignet finb, aiidi bic ;iim Xbcil nicfjt cinfac^i-n donftmctioncn 
jur äini'chauun^ jU bringen, in welcher ^e^ichung wir nameiit' 
lieh auf bie Su|tbnidbeemfen oon ©anbcr unb Smitb fmoie bte 
^cbofeiabremfe hüimifai. 3n ber fotgenben Vbthetfung 
geben bie ißeifaffcr Ue fbAtitm für ben 8au unb bie nntec 
Gattung bc5 'iSnljnföiluTiJ unb ber .Ciotfibauten ; bie (frbnvbeitcn, 
bie üDiaurer« unb ^tnunerorbeiten, bie >öawnateriaUen werben 
fnr) bef^eo^en wd) bie bei Cifetibahncu ton ntiftRi ttov^ 
fommenben SluSfii^rungen ols ©cifpiclc benu^t. SJir finb 
überjeugt, ba^ bie Sief er, für weld)c ba« SBetf bcftimmt ift, 
auch in biefem ^weiten Xheile, bem übrigen« noch nn britter 
a\i 3(^lu| folgen foQ, übcraO ba$ '32othwcnbige jut Oneii« 
tierung auf bem behanbelten (Gebiete finben werben. 

«(hfagintwtit, 'Stob, v., bit ameritanifchtn (fiftnbahtteinricfitungcn. 
'}luf (^Tuiit tigcner ^nJ<baniiiiatH n. ptifönlicbei SBabrncbmunjcn 
u. ßrfabrunti,(tt bar^iertcOt. 9Nt fünfte, ffbll, 1882. fliMfCT. 

{.XI, 13.> e. 8.) rÄ 2. 

5?er riihmli^ft befannte iReifenbe, ber ift eorliegettbem 
©if,vift,:^iL'u nn-3 feine CS'inbriicfc l'Oii bem amerifnnifrfien (5iffn= 
ba^mocfen erzählt, hot babet offenbar weniger auf eine ein« 
gehenbe Oelehrung a\9 auf eine Sihilbennig ber bem Xdncificii 
in ben bereinigten Sliiaten nuffdUigcn GigcntbömticbTeiten ber 
bortigen &ifenbahneiuncf)tungen abgefc^en. ©r befcfprcibt baher 
bie Snrbfangdgebäube, @e^äcfc|pebicrung, ^^erfonenwagen, bie 
Speifeftotionen ouf ber langen 3toute nach ßnlifonticn, bai 
5cihr= unb J8ahnhof«perfonat unb fteßt überaü gci'djicftc iöer* 
gleiche mit ben cnropäifchen (Einrichtungen an. (Einige gut 
aulgewihltc übbilbungen oon intereffanten (Etfenbahitftreden 
I unb Betriebsmitteln trogen jur SSerbeuttichung ber ©efchreibungen 
liicfenllicf) bei. 2Bcnn aüd] bie (Sigenthümlic^feiten ber nmcrifani- 
fchen (Eifenbohneinri^ungen wefentitch in ben bo rtigen ^eu 
h^Hiniffen bcgiAnbct piA, fo loütb bo^ beten ScfmodtocKben 
hin unb wifber auch in (Europa jn Serbcfferungen 9tnta6 geben 
tbraten unb fo ift bie <S£brift jebenfaOd nil|tid^, jugleich ober fand- uni» Jorfttoirtl^fitiafl. 

Lanche, W., Garteninsp., Haadbudi 4es ObolbaMS aaf 

wisKuchaftl. u. praktischer GmadliC«. 1. IM. BtKÜM, 1881. 
Pttey. (80 S. Lex.-6.) 2. 
DeulKiM Pomologi«. ErgiUmiogaband, 1. IJtt, 

tüt etfte Stefentng giebt diRR ftn^cii fRtiS bct 9^^ßct bon 

inneren iBau unb ber äußeren ©tiebcrung ber ^flaniie. Tie auf 
bie befferen fiebtbiUhet bei 8otanif geftä^te XiarfteOung ift bei 
(tflct ^Mbcflngfhcit eine b wit^oi i f bct^iiblkhe nrib bnp4 (wil 
wenigen Bu^nabmen) »jorjflgliche t>oIifchnittfiguren ertäutert 
iBeiüglich ber (enteren Wäre ti confequent gewefen, wenn bec 
^erf. bei aSen bte Oueflen angegeben hötte, foweit ti ftch nic^ 
um Driginol/ieichnungen honbelte. ^6ie ©efammtatiiflattung 
be« ^uche^ ift eine gute unb oerfpricht baffelbe ein fehr nü^* 
liehe« Supplement jur ,3)eutfchen Homologie* ju werben; boc^ 
mu| bie ftKCteOc 9mti^dlmi bi* ium Qoelicgen bei ganzen 
cseiics Dcrfpan omonL Xu lonbwtrtbfibafti. 2?<rfu(b*"€tflri«nfn. Ore,v ton Är. ^lotbe. 
27. i^b. .(pfft 3. 
3n^>'' Arotftt u. 4mi^o (Bxciul, !ö(rid>t übtx einen D&ngwigO» 
«ttfncb mit $bo0p^or|äure in rerfd)icbenen formen berfclben. WaM» 

fiefü^rt in Ißroetau. («dtt.) — %au^o Sefiini, fibcr (ie ßnfAntKeu« 
c^ung ber lllmtnverbinbungen. — X^trf., Aber bit 3>ifainmenfetiraf 
unb tta 0<bnuuh ber golaac» (6nq>fMiitcr). — Xu. SRototu, 
Uct U§ luwiialMmnbnigltNtmlgai ctefgct 6al|c. — yO* Digitized by Google — 1882. M 1. ~Siteiacif(^e« lleittcaUlatt— 1. ^mux. — 26 etetlafa, 6tlMf« M<r tai 8a»Utcnmslvi«cc| Mu Ort^fatl. 
— 3- AittcT •. 9taUt. 11«tcifi4iin(tii wb 9iitttci«fcr. — t. 
S»Tfj. hier bit Str^aulid^fclt tinifcr SiicR m «MNinkir^cn 
Cdtnv«». 9''t'<(*"d'>'crrud)( mit ^annCfau 

Cnitr«IM«ft ba« «efimiic fotfhMfn. fifg. um ^cnt^cf. 

7. 3j^rfl. 12. ^t\t. 

<^nü. jptnfc^el, ein neuer Xot^^iMina. — <Beera ^a^rner, 
Sdltcnltur im Sommer. — Siterarifi^c cerii^te. — SlMceOen. — 
fltitttciliuigen. 

ipjltuiuu» iduinc ^c^ tfittfd'at inilt ii'trihfauvi. — ?lltuin, 
ii;\t ^^u:^^cmv^^rlutr im :'ti>th!ciltc. — (^oitrcit, lo. Scrfamtiu 
liiiii^ tf* prfu(tii'*cii AiMta'ttcinJ .^u Wcaitl im 3""' l^'^l. — 
Js*ircHt, "i^iTidn fibfr tit 'J. iifrfammlunfl t(* bc|nfd)i:ii ,\crü» rftftne in liaiYd am 12. u. 13. ilu^iiü issi. — rtrancfc, 'i*ctidjt 
äbtr tie 2". iUrf.immlunii tte fädüifdtcii Äorih'ctciiia ju 6b<mnit 
am y., 10. u. 11. 3tiui IS81. — .{»cintid) flcllfr, mfiii (c^tc« 
Scrt übfr l'iniis syUi slris de Risa. — 3''l>i' '•i^ ^' ' . Zd'lufjirürt 
auf Vcrftcbentcö. — v. 9Uten, {)atiflif$c 9t<id)Wci|ung<u au0 ber 
;«crür(nraltiint) tc« (Ski'üi^crjo^tljnn« CkACR fIX hl« So^r 1878 
ufi lä79. — iitteralur. — 9iptuen. tf^o mstw tyyiaftr jro m t fl Lei|H%, 1880. Twboer. 

(55 8. Lex.-fe.) 

f)er Seif., ber bdrCtec ffagt, ba| W< nrugriec^f^en (Sc* 

Icfjrten fit^ lücnig ober gat nicftt um bie fftitif tcr 5rfi5n'«nte 
bn Z(Ofli(ec tümmern (@. 6J, bejpnc^t in biefec fleigiaen unb 
wnt »di^lrifc^ 64idnig {engenbeit me|r ott 

TO Steden, mcift Fragmente bc? ©op^oFIcS (22) unb ^iiri= 
Dibrd (35). 'Ürt einigen (jebo($ im @anjen nur luentgcn) @teQen 
ccrt^eibigt bet iBerf. Mc ttcHerHef erung , wie SB. @op^. 
("^roiim. 521 (tno er »tiu gegen SRaud'« Gonjectur &i>tit<i in 
Sdju^ nimmt) oöer Sop^. Sragm. 717, roo et ba8 überlieferte 

Ttfu atö eine 9ra(|l)Io|ie 
auffaßt unb erflärt: (tt^' vvv^u crtj()^^r.>i' l^ij'n uero»' aü<fffup tovf 

c,e:iit3 mit Unrecht; fflcincfc'« ^onjectur ^ o'; i^^n,- ift 
i)iei je^i toa^tjc^einlic^, oi^ne bog man jeboc^ mit iU^einefe taa 
m Cro« MTtDanbeln mAlte. 9n bot «wHIcii CteQen bietet bo« 
gegen ber SSerf. eiiiene Goniertiirftr, oon irefcfien einige 53c= 
aditung öerbienen. So ift cö geroip gauä richtig, baß er jragm. 
ffurip. C'J bie beibcn iöerfe uid)t berfclben ^^Jerfon juweift, 
{onbern unter jroei fßetfonen (SlUmaion unb $^egeud) Dert^eilt. 
Se^r anfprec^enb tfl au(^ ^ragm. (Sutip. 223 bie Sonjectur 
xaX6s (für xr<x.j. i ober bie :^ermut^ung, bag bad corrupte^cag« 
■nt be« (iuripibed 1105 iflM- Stt/uh BA^nOm }u emen> 
binm fei avfai- o/t/iaxa. Ei'^nti^. %Ht tsciften Conjecturen 
finb freiließ unrca^rfc^einlic^) ober aiic5 gcrabcju Bcrfc^tt. 3" 
ben erfteren jä^lt Siief. j. !ü. bie Sonjectur ^u gragm. ®op^. 2Ui) 

fc^eiben fein bürftc ylüoa , ij riotiriv äfSgaaiP H(t!iv ixus 

Tbjtoot ®op^. f- Cbijffeu« fagt »uviie »^of 

i*)?« 7-Aü<7aai> /ijv Uff^öv, XftQ" '■'XO" Sf^iitir)- Setfe^It ift 

bie Sonjectur ju ®op^. ^nigm. 342 mmiMidi nia u» otxnüi' 

nuunlr^itia , obCT JU (Sut. ^Ogm. 28 flAr* Ufi^A'fj;, obeC 

(ftatt /a^) 

l»ßtif, ob(t cbenb. 567 ogfmiy ft*" oixi, ^(«gfowt» 

>i«iu»', tto ber SBerf. fe^t mit Unrecht bo« bcjcit^ncnbe .Ta.., 
iDch&ei notäxIt(^ ju beiben ^nftnitiben gc^firt, al» uberflüffig 
Iqcu^ Wmwri^td Mcfcc unb «boo VUngd bmi jetml bie üortiegcnbe ©(trift ols ein flei&iger unb bearfitenSroert^cr 
Beitrag juc ftcitil ber (}raflmcnte bec Zrogifei; bejeic^net 
luctbcii. J. K. Artemidoros' .-ms Dnitiis Symbolik der Träume. Uebers. u. 
mit Annurkungcu lieglciiut vuu Friedr. & Krause Wien, 
IbHl. Uartkb«ii. (XIV, Mi S. 8.) 

tE^ot tStuf bcf VctciniboKOf nriib naR intiNct^iii off ciiicR 

©eitrag jur Cutturgefc^icbte ber fpfitcnii .viaiferjeit, freiließ nur 
at8 einen emieitigen unter onberen onfeben Uimeit; cd ge> 
fioner nw im vropen mto vnnjini wtnigiiciw cmai vtnDiiu 

in iai ©ittenleben jener ©poc^e. Cebiglit^ üon biefem ©efic^ts« 
puncte aüi läßt fic^ eine Ueberfe^uiig benu au(^ cet^tfcrtigen. 
— 3n ber IBorrebe legt ber äßerf. ber t)oi({egeHbai bcntfdQcii 
Ueberfefiuiig ^unät^ft bie ©eftc^tiJpuncte flar, tion roelt^eii au* 
beriefer i>a4 ganjeSBcrf übcrbaupt betrachten {oU, unb ba finb 
ed benn jioei SD^omente, meiere beriidfic^tigt »erben müffen: 
1) bie gfrage , inaiemeit eine @9mboIt( bec Xräume gecec^t« 
fertigt fei, unb 2) bie befonbcn ffrt ber Oe^anblung met 
fotc^en. 9?QC^ beibcn 5Rtc^tungen bin ftü'it firfi tcr i^erf. auf 
boS Uit^eil M^meiec bcbeutenbec ^^ilofop^en unferec ^eit", 
nfimlf^ flct^NT 64o))en^ucr unb — Üaiaxta ^eflenBoi^l 
„ber toeit über bie Warfen unferei? fianbeS rübmlid^ft befanntc". 
'dlm, ba fanni^ ja nic^t fehlen ! Unb in ber I^t, mir erfahren 
benn aucfi oljne aQeS SBeitere, bog man mi« ben Xräumen 
lernen föiinc unb bfl§ fpcciell ^trteniibor „ber richtige Mann fei, 
ber un« ben richtigen ^luffd)(u§ barüfaer jju geben oermog*. 
Sobann befpric^t ber ffierf. bie Jpbfdirr. ber Cneirofritifa unb 
fd)Iiegt mit iHngabe bec Zectaulgaben, ber opr^onbencn lieber» 
fe^ungen einigcx ftitif^cs Octicfige. Sie tleberfe^ung 
felbft ift fließenb, fie wirb burd) ja^lrcic^e erläuternbc iJln« 
merfungen begleitet. £ro^ bti fe^r großen $iei|eS unb ber 
großen 3Rüfft, loel^ bex Serf . feine«meg< (|ef<^ f^ak, wnb 
ei itjm boc^ foum gelingen, biefein Teiifmnf einer Derf eilten 
unb DöQig unfcu^tbaccn @peculation neue ^rewtbe ju gc^ 
toinien. Bp>..t« $(aton'« etaat. ®He((tf(( u. 3>cutf(( mit tritifi^ u. etUArenben 
91 n in crru 11.^11. 1, 2. ^fiyifg, 1881. (t«gclm«Mi. (XXV, 

Ml, 427 £. S.) a r/C 4. 

«. fl. b. Z.: 9Utos'« tttiee «. 24. «. 28. X». 

IDie beiben iBSnbe bringen ben Scfjlufj ber Cngefmonn'fctien 
^PlatonauSgabe, Don toelc^er einzelne 'It)eile uiib jwac nic^t 
Mol folc^, bie in ben @(^u(en gelefcii werben, f(^on in loidxr« 
polten hinflogen erfd)ienen finb. ber Tertfleftaltung be« 
@taated ift ein etleltifd^eö ^erfatjren angeiuciibct luorbeii, wobei 
neuere (ritifc^e Schriften 9cdl(t|i4tigung gefunben ^aben. S)ie 
Ueberfc^ung ift, fo »cit ttrir controliert ^aben, wortgetreu, 
ertet^tert unb tiermittelt bo8 QecftänbniB be^ gegenüberftebenben 
lejtei in jWerfmäBiser SSeifc. (5inen fclbftäitbicifit, Iiölicien 
SS3ect$ Umm toti it)c ni(i)t jugefte^cn. 3)ie ittnmertungen 
(II, 6. 85(» — 427) finb fm^fidfer «rt unb geben wa bot 9t^ 
wenbigfte. S"r oOgemeinen Orientierung übet ba« SSerf häik 
noc^ etwa« me^r getrau werben lömen. 9(« ^n^ialtdangabe 
ift bie Ufl'ftbe wiebcr abgebcucft. Sefetn , bie o^ne gerabe 
wiffenfcboftlidje ^rocdc ,ju tierfolgen, bni ''|>[ntot!ifif)cn Staat 
(ennen (ecnen WoQen, fann btefe )!luiagat)e einpjuljlt'n werben. 

U. W.hlr.b. ClMhues, Dr. K.-irl, Pmr.. die Detinilion des Satzes. Nach 
den |ilatunm'h<-n DinloKcn Kr.'ityiii>, Tlii-ai li (. S<i|iliisU':<. I^oods- 
bcrg ^W., Ihh'i. ^M;llüllrock. ' (73 S. gr. h.) rÄ 2, fe«, 

2>er 8erf. bc|<ntbeft in engem VnftQfnl «n pr. ÜKitdii 

f'roHi/ unb nKftn : 1 ) im Krati}tu«, 2) im 2f)eätct, im Sop^ifte«, 
überbiei) bie ^ebeutung oon Ao^o;, <><«i»<o<a, doi», tfanavia, 
Von Swfi« unb ^/w tci|t ci 6. 1 : »tplnlint ^ n^snMifc!$aft Digitized by Google 27 — 1882. JK 1. — Sit erat tfc^ e 

unter bem ön>/«a unb ^fia, üui beucn u ben löyoi befte^en 
(öBt, baffdbe «ecf^onben, mi »tr unter Subfiontio unb Ser« 
bunt ber{le^en, obgleich er fif nit^t grommatift^ notfi i^rett 
ttnbllligen als berfc^iebene 'il^crtaiten ober Üiebet^eile, fonbern 
mn RO^ i^ren 0uncttonen im ®a|e unterfd^ieb." 3. 56 ober 
ließ man: «S3cld)e eigent^ümtic^e (Function aber jebem bon 
Reiben (et bev €a||}bilbunfl eignet, baS erfahren roir nic^t; 
böc^ften? fönnen nk baxaui etrca jc^lirgen, bag baS «fo/i« 
juerft unb boA ^ule^t genannt loicb. )Bon cincc tc^nifi^eit 
Stpicrung t^m Ocveutung auc^ nnr ott Sflf^Beßoiibt^etfe 
fann gcroiß feine JRcbe feiit. Xo8 fc^ttefet natiirlicfi nirfjt oul, 
bag betbe t^atjäc^Iidi mit oubftantiD unb iUeibuni ju)aninicn' 
faflen unb unbefdyabet i^reft €tnneS mit €ubftantiD unb 
iBerbum toicbergeqebcn werben fönncn." SL'cfentlicfjoti Sinfliife 
ouf bie ?lu!5etnanbei)£jjungcn hes 'iial'i \)at feine i^öeuttfieie^ 
'.rnng beS %mUni unb ©prec^end, bie ben ^au)7tfä(^(i(^en 
Sn^oU fmier (Arjli^ «fc^ienenen Si^rift: „bas £Befeii bei 
tCenfenf iiflxt. SSaC ti bamit ouf fi^ ergiebt ftc^ auS 
folgenber c^arüftcriftifdien SteQc: ,'4JIaton fü^rt an beibcn 
eteOen (X^ät. @op^ txa^tatm auf boö dieben 
jurfitf , ibcnttftrittt bai Scnfen nil b<m ftcbeit, «(er frinel« 
uun^« fii{)rt er bnl Sieben ouf ba* Xenfen jurilcf , ibentificicrt 
hüi Sieben mit bem i^enfen" (@. 51). ^em "^(aton fommt 
HAtirli^ nur hai Burficffa^ccn 3«, nic^t iai :^bentificieren ; 
bcnn ju bem ©a^e, bof? jmar a b, ober b nic^t - a ift, 
^at er \i<S) nic^t befannt. Hn berartigen Untlar^eiten unb 
SBiberf))rfic^en leibet bai ganjc Quc^. lägt fic^ ba^er ntc^t 
fogcn, bag ber Ocoenßattb« bot cfl be^anbelt, iDefcntlic^ gc* 
förbert fei. ©(^abe ■» bn «A(ii(cn (Sifcr, ber ben Secf. na* 
wxtambat bcfcctt I M. W. Ur . b. WülfTlin, Fd., Prof., die aliitteriereodcn Vcrbindangen iler 
l:iieiniiu-lipn Sprache. Münehen, tS81. Vmnt in Comm. (M S. 

«fr. 8.) rff i, 20. 

sH/iiiiuNi x'iii'tiii' i1. k. I). Akad. d. WiM., pbilM.-phild.-hihlor. 

II. l-«!»!. Ü.I. II. II. I. 

Sl'ölfflin bcfpridit in btefer ?(b^onbIunc| foioof)! bie fontiericn 
äiiüeren örfDvtciunio, welche erfüllt fein niüffcn, bamit bic 
Alliteration aid uor Rauben an^ufeben fei, tuic auc^ bie inncreu 
8ejte^ungen bM ^nbalts, luetc^e ju biefetn ^Smede erforberIi(^ 
fiiib. il<oa ber nod) feiner Jtnfidjt älteftett ?ioxm, ber aft)nbeti^ 
\d}tn an (mit in puruK patus, veni vidi vicij bcjpric^t er ben 
@)niii^btaii(b, tndbefimbcre oiu^ tm^^ bem @efä^( hti ffio^l» 
Hang«, roetc^e? ()ier ncftöftcub mitiuirfte unb ^. 58. bie {tonn 
oro et obsetro, nidjt bie um9efel)rte, Ijccüorrief; eruerfolgt i^re 
SnttJetibung biird) bie üerfc^iebcnen Stilflattungen fotoie burrf) 
bie einiclnen ^erioben ber rümifc^en ik^itteratur ^inburc^, um 
rnbliC^ mit ben romiinifc^en 8prad)cn ,5H fdjiiefecnnnb geigen, 
toie (ebcnbig tci Jiidi md) l'iniltcrotion in ber iDhitler u'io 
jnm auä) in ben Xo<^tcrfpra(^n ift. ^nteceffatue 
finbenmgeii ergaben ftc^ ba. SRoiu^ tirteinifi^e Wlttfenrtiim 
ntuftte l)infd)rcinben, loie v ®- mit ber eriftenj bc^i SlUnte? 
beatus felbft beue beateqno; bagegen erblühte ncueis Xicben 
au8 ben 9iuinen, unb ba^ (iranjötifdie ergiebt, meifl i» finm^ 
roörtlidjen ill'enbungcn, ^'IHiterotioncti U'if rlii^n ot rhat, tuouon 
cattus crft im 1.3f>M)- ^Ijr« foifonuitt. Iroo \o Dielcr aü 
gemein anrrgenber (^efic^tdpuncte legt fid) '.!i>olff(iu in biefer 
Qcfpre(^ung fotDoI)t toie in hm nun folgenbcn alp^abetifc^en 
iBericic^nijj (S. Ifi— ii3) bie SBefe^ränfnng ouf, nur «flitterfl- 
tionen coorMnirter ^i'örter .^n beriitffiddigen, fo bog fogar )o 
beutUc^e i^lUiterationen wie fit via vi ((Snniud) ou^gcfAIoffen 
finb ; innetfKiIb Mefer 9ef(^t9nhmg aber fhrebt bie wAnt mit 
einer nntiirlirf) fditucv ^n errcit^enben SBoUftiinbi^ifeit. SSir 
füijen einige Stellen Ijinju: alea aiiiuis aura (lil'etianuö I, 20) ; 
croscit arbor, glüfcit ardor (Sloruä in auth. lat. 218, I); dea 
domn» [Dindj-mi] bei SotuQ C3, 91 ; bd bcmfelben patii iiab Cestf atblst t — 1. Sammc — 28 puellae a4, 2; 62, 42 ö.; populique patrumqne au($bci@iO» 
tiuS tHit. I, 4, IIS; omIui, eolocMif, «tltbü, eoBtmn iSibo« 

niuS epp. 2, It4; a^\U\t amentiaque afRcit unb cogitatione.« 
conscientiaoque Cic. pro Hose. Am. <o7 ; et vorba ot vela 
dedisti Ov. Her. 2, 25. iUon bem älteften l^atein bis ju beit 
f|>äteften Sludlöufent, für ^jJrofa unb $ocfte, ^ imm an iOiölff' 
lin'i 'Hvbcil einen juberläffigen SSegweifer. A. B. Kro)>)), Itr. pliil., ^6\)Ä., Sefiing'4 «trtit mit ^«uptpajlor @ö}e. 
99triin, 1^81. «abtl. (32 6. K) r*C 0, 75. 

2)<iitf4< 3tit* u. 6lT(itfhigtR. ^c«g. MS grj. v. ^otj^eiborff. 
15S. 

' tiefer in .'öcimbiirg im OTärj !8Sfi gcfjnltcnc 5'crfrag ent= 
bclt eine unbefangene unb gerechte ^ürbigung it^ gro§en 
Streitet. (£ine DöQig erft^fifcnbe unb befriebigenbe ^SXa* 
fteduini after ber l^uncte, bie s^im *-üerftänbnife ber oerroicfclten 

< Streitfrage erforberiid) finb, bietet natürlich ber fur^e ISortrag 
nicbt; bof ^uptoeibicnft befte[)i unferer !D2einung no^ bacin, 
bog ^ier ein n>eiterer Seferfrei« barouf aufmerffom gemai^t 
mirb, roie bie gan^e Sac^e gar nic^t fo ffar unb tm\aä) i% ali 
fie in ben einf eiligen orifjobofen unb liberalen Jorftcninu^in 
erf(^<int £ied ift nainent(id) in ber (£^ara(terifti{ bon @öje unb 
Sleimomi'i tt^tig deroorge^oben; bie @<^attenfeiteR (Ril^9, 
wie fie ftc§ in feinen onbertueitigen ^ßolemifen nocb beut« 
lic^c jeigcn, Ratten aUeibingit eine enlfc^iebenere ^emoc^ebung 
uetbicRt 

9raun, 3u(. SB., S^iOct ■. Ikrfbc fmlhlleile ibrer 3eitgtiio1Ten. 
Btitsnsltritirrn, ötriditt u. ^Iclt^fti SAiütt b. ('«'L-fific u. ttrca 
SBfrtf btUtf\tnt, au« t<n ^"vjbtcn 1773— 1'«I2, flffamnifll n. 
8inc t?rfljnjuit)\ ,ui -iUcii ?lue,vü'fii fcr Söfrf: h.fcr Tuftcr. 1. 
«Hb.: cdsilltr. 'i^t. I, J. l'eivjia, l'-'-l!. ««tlirff. iXlil. 415; 
VIII. 410 S. S.) -fC 15. 

Qi war ein fe^r gliitflic^cr Wcbanfe, bie beim erflen "Hup 
treten ber ©d)iller'f(6en unb Woctlje'fc^cn 3d)riflcn erfdiicneiicn 
JKcccnfionen in einem €amnielbanbc jn uereinigcn; bie lüic^ti^ 
geren unb intereffantercn uuter biefen diecenfionen UHiren jWar 

I natürlich auc^ bi^ljer ben Sitcrar^iftorifent nii^ mbcXonnt 
blieben, bodj bcfdiriinflen fie fic^ iieioij^nlie^ barouf, etu,^cltic 

I d;ara[terifttf4c ©äj^e ou^ju^ebcn uub in i^re Sorftellungen 
tterffet^ten. ^ier etbolten wir bo# gonje 9RatenaI, in i^ronolo« 

{ gif^er ^IJcifienfutfie, in extenso abgebrndt. (J? leuchtet ein, von 
lüic ^oljem JBertl) eine fctdjc £aininlnng für jcben fein muß, 
ber jic^i mit ben bciben Tidjtern befc^öftigt; itjr Sln-rt^ »oirf» 
roefcntlicb boburc^ cr^^t, ba& ße nid^l nur bie iüüc^erlritifcn, 
fonbern ouc^ bic XbcoterWtifen enlbält. 5reiti(^ fann man nit^t 
t)erf)eiifen, bnf; bie bio ift,U rrfdjiencnen ifie enthalten bic 

iSdiiller Uritifen bie lüuu) im Sin^eluen ^tatut^cd ipflnft^en 
übrig (offen ; ber ^erou^geber ifok ficb feine Aufgabe offenbar 
nid){ ganj fo fditrer ncntnd)!, aU man bie« nad) ber ergreif enbcn 
Sc^ilbcrung feiner unfüglidjen IiJü^en im 'i^rofpect M derlei 
oermut^cn möchte. @« fcblen nicbrere gerabc ber merfttiürbig» 

' ften SJcccnfioncn; bie curicfc Siecitifion ber ÜHäuber in ber fran- 
.iöfifc^eu ^citft^rifl i'ot p^urn Imt ber Herausgeber, unc er jagt, 

I nic^t auftreiben fönnen, bie iöcridjtc über ?luffü^rungen SdiiCle?'» 
fdier 3tü(fe im !Xogebu(b ber SDJann^eimec Sd^ubfl^e böttfii 
jebocft ouf feinen goO fcljffn bnrfen, pmot ba fie in einem fo 
lc\d)t jngongtidjen föerfe luie beni Xiivtciicv 2dnflfttui(ft »oii 

j 9{cu<m abgebrudt finb. 'Audf Uuguft Siili^eim ec^legel'd bc 
nibmte ftrmf ber MMircv fe^ft; «on ben yolem^ibcit Aiff fi^en, 
ju benen 3<$iIIcr bnrt^ bie Oiöttcr 05riccfien(anb3 ?CnIo6 gab, ifl 
nur ber uon ^tolberg mitgctl)eilt. Sbcnfo gälten ou^i bei Dielen 

t ORontymcn dieeenfioncn bic ^D2amcn ber ^-l^crfoffcr fe^r n^o^I cr= 
mitielt werben fönncn. .^loffcnllid) nnrb ber .<>eran*ricber biefe 
empftnblic^en üiüden no(^ nachträglich auvfüUen, unb auc^ buxd) 
ou«fä^rIi(^ ^fiMcHt bie Orientienino flbct bcR «> 

i lci <ttow. C. Digltized by Google — 1882. 411. — SiUtttif^ei CeiitxalilatL — 1. 3«»«. — 80 IffM de liafsUtiqae et de philol. comparte. BeaatU Irlm«- 
ilriet. Publ.par G. de Kialle, J. Vintuii. T. 10*. Oelobre. 

lob.: V. Henry, ctiidci aff;li;>ni's, — Uiniiii Ailmn, 1:4 liii- 
eai^liquc c-»l-clle iiiie sciriici' ii.ilnrelle »n uii-- scu'iu-c liislKtiijUi! ? 
|l>i-uxit'iiie arlicic.) — Lo Ilöriolier, friiiiiiisaliuii fii fr:ini;:iis 
de nonis masciilins latins cn ur. — Julian Viiisuii, le» ancioiis 
küomes de l'Europe o(.-cidpnt.'ilc. — Rilttiugraitlüc. 

^t{ifHHiatf^t^$§igli^4^wnmi. Bieter. S. 3a|ira. 
9fr. 1 u. 2. 

3nb.: Kuj. liettrid)*, fibfr Ht 9tueR".,i.ic tuMi h\ ft, ii 
nt Dj. 1. 2. — JÖ. j^fllf r, «crfdiläjie ju tiiwr lti*t fciirdiföljr« 
bart« Crtbc^ravi^ic. — W. iNti^afH«, iur fflefd)id)te fcfr i^tuft« i 
fdjtn Äfgcl. I, 2. jp. ftra<, ^'^hr^ctiit cttr — 
S. Ärtajcl, fini^t i'unctt für tit ju crftrfbon^f cinljfiilLi;; 
Hitiiii« d»Miit*«On^rair^U. — Cffae aomfpon»cHt. — 91bUo> i 
|H>|ii- I 

(ntrolkUtt für Stcltc'f^c 2trni?«^rjr(!ic. vr«^. von te« 9trMll^(n 
trr gtc(jt"f(^fn g^ult. a. 3al|rä. :'}r. 35. 
pn^.: Da« .Kr<^{»- nnb (er ^liiiolje'fc^e .lOmM^'* ~ 
tiimiaa Stein iina>6onivtnt), nuftrt ftunji ml unftr Streben. 

— 9. f^rtnnt. über tm „^tijrbud» ttx Stencarap^ie" von Stnevf 
Ujd unb ten „JJeitfaten". — X>\t Stecifion tt» Ätolje'fdjen g^fteni«. 

— &. I^rennb, .Sieben tann ber ÜKenfd), ledf 6d)meit}en lernt 
rr crü aflmälia". — 9btl bra ScrttabCB. — ettMUCWfVidft ffia^t 

Seila^e : (Samtaa IRfntaiit«C»n«tak,M if^ctif^e Sldflinit 
ii ber Stcnegra^^ie. trAi» fir €ten»tr«y|it. 

fts. 396. ^r<9. von d. S^altopt). .13. 3j|;rd. Iif4< UrliHRtai (m4 8immcrl«in'* Ali|«M«i«cr*s)> — dar 9c« :Xltertl)ttniBkunbe. 

.1lad\ig, l'r. J. N., die Verfassung u. VerwaltuDg des römU 
arhen Staates. I. N. Leipsiff,- IWl. TMibner. (XIV. 610 S. 

I.tx..*.) 12. 

©in 'iöetf , toie bfl« öorlicgenbe, bon rinfm (ikTr^rten »oie 
SRaboig, baö ju fo tJtelcn unb tief eitift^ncibciibcn (lontroucrfen 
BttüvaoQ ^ nehmen unb jugleit^ fo Diel ^cued unb dtgen* 
^ihnltc^ bringt, bereite ie^t uitb an Mefer €5trilt einer eiti' 
gfSienben iöeurthfilung iintcrjpqcii ,511 fe^fii, tüirb man ft^rocrHc^ 
cnDoctcn. iti fontmt i)inju, bai htx ^ecf. felbft bieienigen, 
wä^ übts fetn Sui^ titl^eitoi noQen, üttd; bitf <£rf<^eincn 
bf? jttjciten tfjeitt obänroartcn. I^nbcm totr iinS Oorbcfjafteit, 
{pötei mx^mald auf bad ^ud^ ^ucucfiufomaicn, begnüge» loic 
nl ^te (ciilK Mit ciiii0cii loniigcH unb foft nur An^ob^cn 9t* 

M t t tl IH fl fB . 

8on feinen betben beutfc^en (Eoncurrenten unterft^eibet fic^ 
t!f* neue twnbbucf) ber römifc^on ^Iltcrt^ilmer feiner ganjen 
tbiloge »04 uim\tatÜ^ f&i erftcebt feine iBoQp&nbtg' 
ML 9m bot 9fIcgftcQcR fiiA im bie audfc^Iaggebenbrn, 
biffe freiließ burcba«# gcnügenb, angegeben, bie inobeme ültcro- 
tur i^ BttgenbS aufgcfiitjrt, nur gan^ augnal)meiuci{c wirb i^rec 
ORmif fl^MK^t, nic^t einmal obfoIuteQolIftänbigfeit b«l Stoffe» 
wirb bf^iBccft. SRoboig ge^t, um feine eigenen 33orte ju gc^ 
brauchen, barauf au8, „ein jufamnten^ängenbcd, lua^rc:?, bucc^ 
innere Sloc^it unb Ueberfu^tlii^reit ber @ebanten befriebigenbeiS 
$i(b bcS römifc^en Staaten, urie fein ißefen |t(^ gefc^it^tlit^ in 
beftimraten ('rönnen unb öffeiftltc^en Sinrit^tungen entfaltete, 
in einer ©eftalt unb einer JöoQftänbigfeit .^u geben , bie foroofjt 
bem mit bem 8tubium bec cömift^en lUtteratuc beic^&ftiaten 
$^iü>Iogen genügen fdnnten, (tfi bött^iflodferniA bemiotnen« 
fdiaftlicfi gfliilbcleii '^Vfiiiine, ber mit ei-nft^aftem ^ntcreffc bo8 
gro6e ^^änomen betrachtet, web^eS iener Staat .... bor« 
6MMit tNtf dfo cm^dNfhaiineiit jiim Vrl^^ fciti tüiU, fitib feine 3">c(!e Weit beft^ränfter , aU bie berjcnigen 
t)on i^nge unb SKommfen. di ^öngt bamit ^ufammen, bag 
bie Saifecjett a(fh^i# iiemfii$ otopU^H^ vadt curforift^ bt* 
battbelt roirb. OTnbuig f(^|Iie|t ober aut^ imöegen'nt? i'angc 
bieiUerfa)iiin9^ge]d)id)te aui unb fteQt fic^ bei ber jtjitiMnati)(t)eu 
Se^anMung auf einen oon bem XRommfen'^ grunbüerfc^iebeneR 
©tanbpunct Sr läugnct ni^t nnr,ba&man fic^i bei bcnSöment 
eine uoUftanbigc l^eorie ber 5(nit^geioolt cnhüidelt unb burt^« 
geführt beiifen bürfe, fonbern er beftreitct auc^, bafe toir bie 
^(ufgabe Ratten, un» eine fotc^e ben ftaatteet^tlic^en X^ot« 
fad)cn SU conftruierew. Damit raub qii ibe bn* oenoorfen, tomrin 
•iljDminfen unb feine Sc^ufcbi'iiPri.-iinaK'iiJi-'rtfcfintt fe^en,n)clctcn 
bau lümifc^ «Btoatdrct^t ä}iommjen Derbante, unb jebenjaQä 
Meiben fU^ »oiigfleMI gegen ben (e|ten WUMfl» 
tirfje ^iinoenbungen vorbringen loffen, ouc^ incnn man jugiebt, 
baß baiS bon IsDiommfcn cingcfc^Iagcne ^crfoljren nic^t gai^j 
feiten p Sonftructionen geführt ^at, bie ftt^ bIo| burc^ einege« 
»iffe®en)altfamfeit mit ben überlief erien X^atfat^en oeceiniflcn 
la^eiu 7er anbere ^ortourf, meieren Staboig gegen SRontMfm 
ergebt, ift bagegen ouf alle ?säüt roof)Ibegrünbct , ba| nfinüt^' 
eineS)arPeaung bed i0mif4en@taat(Sce($ti», biemttUcberge^ung 
bei 9oIlel nA bei Senates mit ber SXogiflnitnt beginne, ber 
nöt^igen ©mnbtage entbehre. To6 ber ?tbfcfjnttt öon ber 
Soutjeränität unb t>on ber gefe^gebenben (Meroatt noi^ mtSfte^e, 
merben SSiele bei bem @tubium hti iDiommfen'ft^en WütxU di 
einen ftttPi rni D'Jangef emffunben ^oben. Sßabüig beginnt nad) 
alter, guta iBcije mit bem ©ürgertljum, mit ber (Sint^cilung 
ber ^ürgenl^nft, get)t bann über ju ben $o(flberfamm(ungen 
unb bem Senat unb lägt bann erft bie SDtagiftratur folgen. X)ie 
ftoiferjett wirb ^ier überaQ fo menig als möglid) ^rreingejogen 
unb boS ffaifert^um, feiiu' ixcmi unb fciiu' centralen 9k= 
gietunglorgiane »erben iu einem bejonberen Kapitel |um ®4llug 
abge^belt. Die Qenmiftiin«toltert^ämer foll ber jwette 8anb 
bringen. 

((I[)arn!terifti)d) nac^ ber negatitien Seite ^in roirb aud^ 
JBielenber Muäfpruc^ über 9tubtno'd „Unterfut^jnngen" erfd^einen. 
SJicfe werben nämlicf) be^eicfinet (S. 3<'.4) aU „ein merfiuürbige* 
Seifpiel einer tjon Einfang bie (£nbe, nic^t nur in betreff ber 
»önig^jeit, faifc^en 8(affaffaii|| ncbß einer gmlot SNflHit in 
ber (tinielbarftenung". 

Die ganje tBe^onblungimrife ift gonj unb gar ni^t jurifiifc^, 
fonbern lufienllic^ l)iflovifi1i, naiiunitlic^ anc^ auf bie praftifc^= 
MUttf4fe SBirfung ber ^nii>tutionen gerichtet, ^äufig genug 
fdilieSt ber tBerf. mit eiimR non liqnet ober einem ^inmeif auf 
bie yflcfenbnfttgfeit nnferer Guellen, tuo ber ^urifl gc,5iüungen 
ift ober iid) ueranlaBt glaubt, bic ÜMi ber Ueberliefentng burdj^ 
eine(£ouflruction ju überbrücfcn. S^efonbercd (Bewiest legt SDUb» 
Stg ouf bic .'{■^anbljflbung feiner oft bewährten fritifc^en unb eye» 
geti}rf)eu «iinft, locldje auc^ ^ier bem 58erftänbni| gor mandicr 
Stelle, oft in übcrrafc^enber 3Beife, ju (Mute gefommen ift. Än 
$oIemif fe^It es feinc^iiueg^, in ber bieget werben aber bie ^a* 
treter ber befcimpften^nftäiten nic^t genannt obertocaigflen« bie 
betreffenbcn idjviftcn nirf)l onge(ül)rt. Seinen cigcnlli(^en3n>ei, 
toie loir i^n oben Ijeroorgcl^oben ^aben, läßt d^taboig nie aud 
boitttgen; bie fflrjere ober auefäbrlt(hcre!6e(»3nb(ttng eingelner 
®egenfl5nbe ft^eint fjänfig oon Wefid}t?punctcn beftimntt ^n fein, 
bie bo^er genommen lourben. ^lucifcln audj iiid;t, baj} er 
i^n im SBefentlicben erreicht ^at, unb uennut^en, bog fein .^Minb' 
bnd) balb im Streife oder bcrer, »oett^e fi^i nur nebenbei mit 
rontifc^en ^HItertl)ünicrn bcfdjöfttgen, bei Söeitem bad beliebtefte 
fein toirb. Tie !tl!iniint uiib lUbcrfichtfi^leit ber Dorftelfanig 
werben bo^u toeieutlict) mit beitragen. Digitized by Google 31 — 1882. A 1. — Sttetarif 4el lttiit|l|efd|ul|te. 

Springer, AnU, diePsalter-lllaRtrationrn im Trüben IHittel- 
altcr mit licsondercr Itücksn-Iit auf dcit l'(rrclil|jsaller. Ein 
BcilrafT zur Geschiclile «lir Miniatiirmnlcrci. Mil 10 Tafeln in 
Lichtdruck. Leipzig, 1860. HinccL (HO 8. fr. L«x.-.8.) 8. 
Des VIII. Bdt. der Abhdlga. der philoUhirtor. Cl. d. k. «lehs. 
Gw. d. Wii». Nr. IL 
0cf(H9 {r dncnt tfaiffa|} »^Dfe SRinlatuiuuiIcRt tut frS^tti 
Wtttctntter" (Sü^oto'« 3cttf(§r. f. b. timft, XV, 8. 34:, fg.) 
Ijat Springer bie (iJtunbjügc für eine (S^nroftcriftif ber frü^^ 
mittetalterUc^en äRiniaturniakrei entworfen. Hit uocitegenbe 
Slrbcit, bic fic^ an eine umfaffenbe ^Inot^fc ber SWiniaturen beg 
Uttct^t=^^faltcrä aujc^ricfet, eriueitcrf nun bicfe (Itjotoftcriftif 
unb legt baiS iöciueiismntcrial aii><tiitanbcr, auf roelt^em pe fic^ 
(dtfteuL äRoR tonn )agin, bag bamit bie biuicIjU $cxu)be ber 
SRiniotiinnQfeeei gan,) neu orictitiect tvicb. SHe Sorjüge 
Springcrfc^cr "Art 511 arbeiten eriücifoi fh^ eben ouc^ f)icr üon 
grdgtem (^folg. <Sr t|at eine ftaunen<n)crt|e )tenntnt| bei» 
^w#t » Setal « fei eS mmtumcntalec fei e« Itterarif<^ 
Art, aber er bleibt in ben (Siniet^eitcn nic^t befangen, fonbem 
mit fc^otfem fc^neßem S3Iicf combiniert er bai Jöeriuanbtc unb 
bringt fo Dor jum gef(^tc^t(ic^en enttuidelungdgefe^. Springer 
ifl ber Srfte, nielc^er ben 3la^mii liefert, ba6, junäc^ft in bcn 
^falteriduflrationen, ftc^ befHntmte 9h(^tungen, bor andern auf 
@runb her Stctliing ber ^Huftration jutn Sefto, orbncn (offen. 
5£itx t^pologtfc^n Öuffalfiuig bed Zc{teA oon Seite ber b^qn* 
tnitfc^ Sauftrotoren fle^ Me ttttbeSt ber an8eIfä($f!f<^'ftAt< 
tifd^en 5ß"f*ritoi'''" l'er farolingifcficn ??criobe entg^^"- 
morolifd^'t^cologifdje @(euient tritt juntcf , wo ber unmittelbare 
3nbott ber 3}crfe eingreift; man fniipft luo^I an bie ?luffüffung 
ber ri5niif(fi i4r:ft(iifien iH-ciobe an, »oö^renb bicfe aber ibijflit'cöe 
Scenen liebt, bcDor.juaeii jene, ber Stimmung ber ^^eit cnt« 
fprct^enb, baS (Getümmel unb bie ^eubc am itampf itnb bie 
bomit »enoanbten (Smpfinbungen. ^nncr^Ib biefet SRidjtung 
fonbem ftc^ roteber jwei (Gruppen: He etne bringt bem ^n^ait 
be* ^ßfalm'? eine hiftorifdic Üluffaffung entgegen, bie iinbae ge^t 
bcuäber ^intoeg, ^ält fic^ an einzelne ^erje, bei beren Siccen« 
tuiemtg ^ouptföc^Itc^ fanftlerifc^ iBt^UjfiSpmuit antft^Iag^ 
gebenb gcrocfen fein mögen. ?ln ber Spitjc ber Ie|jteren®ruppc 
peljt ber Utrec^tpfaltcr, an ber Spijje ber crftercn baä Psalte- 
rinin auroum üoH St. ÖJotlcn. 3Kit biefcr gänitic^ ücrf(^iebc^ 
Bflt?luffaffu:ig bcvUeile? jirifcften bpjantinifc^cr unb norbifctier 
SRiniatnnnalerei get)t bauii bie :^crfd)iebcn^eit ber t^ormcn^ 
id^anblung iinb ber Xccbnif einher, boi^ ^atmanbie^tuffaffungbe^ 
I9^1td unb bie SompoftttOK ali ^auptuittcrft^eibungdmerfmale 
im finge galten, ba fi(^ barflfitr ^ftM mit gcögecet Sic^er- 
bcit ipre^ ttgt, oU fite bte SodicnttBe unb to^nifi^ 
a^Jittet", 

(Kim MHe 9mfpt legirigl fi4 mit Soiftel&aigen be« 

Hütoxi unb Ueberf«|>in* ber ^fatmen unb beffen, föx ben bie 
;^anbf{f)rift angefertigt brirb. (Srft feit bem 1 1. ^o^rbunbert ift 
einc^erntifi^ung ber oerfc^iebenen Gruppen conftatierbar. ttud 
biefen $(nbeutungen ge^t nun Iieroor, bag für bcn b^jantinifc^en 
Ginfluß in ber SÄiniaturmolerci ber forolingifttcn *4^criobc fein 
Staum bleibt, baft, roie jum minbcftcnbie^^ifalter i^flultrationen 
kmgtn, mit bamatt i<^on bie ftunft i^ren ^ufammen^Kms mit 
bem 9oRlgI<nAeR mS> ber aOgemeineii ffiic^tung beS mmomtfen 
S.I ciic- ffftliält. (?-? tiiirb^dif gäbe onberer ^orftber fein, biefem 
t^cbanfen auc^ auf ben übrigen äBegen ber SKiniaturauilecei 
mu^juge^en. äBfld ben 0uegang«pttnct ber Unterfuc^uns, ben 
Utrec^tpfalfcr, betrifft, fo conftoticrt Springer, bafe fein Urfprung 
in basi 'J. 3aljr^unbert föüt, wai mit bcn Sicfultaten ber paläo 
grap^if(^en Unterfuc^ung iibercinftimmt. Ser flänftfer ber 
3fluftrationen gehörte ber norbifc^cn Schule an, überroicgcnbe 
@rünbe fprei^en für feine ongclfäc^fifdie^eimat^. 2>ie römif($^ 
f^KtftfM^ Aunfl UNit i^ nii^ mbcEmmt, lAcc bct cnoorbeneR dentrolblatt. — 1. Januar. — 32 ^ilbnnq enlfpracf) bie notilrlicbc ®ec(abunq , bie i^n in bie 
erfte )iUi^c ber iradigcnofien ber favolingijdjcn ^eriobc ftcdt. 

2)et jweitc grijfjcrc Itjcil ber \Srbeit 6pringcr's enttiölt 
eine betainirte ^cfc^reibung ber 121 ^Quflrationen bei» Utrecht' 
^^falterd, mit ©egcnübcrftcflung ber ©eft^reibung bei 9i(bet 
be* (S^Iuboffpfalter'J, foiueit biei'c burdj .Uoitbafoff publicicrt 
würben. SSelc^e ein <BtM gebulbigec unb boc^ ftcte geiftige 
StNumung bonmlfel^be Hrbrft biefet twn 6)nrtneex'< 
^nblication biri^t , liefet für bcii .^titnbigen am Xage. 2l?ag 
Springer'« Sorgcljcn iJiadjfoIge fiiiben, bte Stunft bei früheren 
SOtittelalterd bebarf ja^treit^er unb tüchtiger Srbeitdträfte; bte 
5orf(^ung fann nictjt genug bafür banfbar fein, baß jener SÄann, 
ber bie mufter^aftcfte 3)orftelIung ber ^cmonogenbften SBer^ 
treter ber Süenaiffance in Italien gegeben, fit^ nun mit gleichem 
(Srfolg bcn Stubien ber mittdottecßt^en ttunft bei Horbens 
wieber juroenbet, bon meieret ce idi junger @e(e^rter feinen 
^mgong eammam ^ H.J. !8if(bcr, ^. lf)U)b., mtti u. 'Xtüti. 1. u. 2. ^cft etuttgar^ 
1881. «Mj * C*. (VII, 282; Vlll, 280 6. gt. 8.) 

^icfe Sammfung ticrmifc^ler 9Iuffü^e in ber Srt ber 
„fritifc^en i&änie" enthält eine bunte Steide Don ftb^nblungen, 
wel<be UeiKcfc^ibcnften Sebtetc bei geifHginSAcirt btOlfim. 

3!Hat\^e barunter finb ft^on jiemtic^ alten XatumI; einige 
rei(l}en bid in bie bierjiger ^a^re jurüd. Siennoc^ ^at ber 
$etf. motjlget^an, fie t>on 9ieuem jugfinglidi ju maxien, gmndl 
ba fie bur4 ouil^fü^rlic^e Sinleitungen unb ^ufä^e bem ^n=: 
tereffe ber (Degennort wieber nobcr gcrfldt finb. So namentlich 
ber V(uffa§ über griet^ifc^e 9ieife»ISrIebnifie im ^obre IS IO 
unb ber lAuffa^ über fatiri)d;c ^Hcicbnung, in welchem und t>ot 
Wim bte meiftetbafte (£ba<^oIt<--riftir (Satwrnf« angefprodjeti 
bat. Tie in biefem Slufint^ au6(iefproc(ienf JMacje über ben 
^JJ^angei an ^umoriftifc^en ^eic^ncm in 2)cut{c4lanb gicbt bem 
SBcif. Mag, in einen mif^l^i4<n finfb) ben injmif^en eiiu 
getretenen l^tnffiiroung in biefer Hnnftqintung .ju befprcc^cn; 
bejoitber» cingc^enbc iöerücffict^tigung erta^ren ^bufc^ unb Dbet» 
(dnber. Harn enl|ilt biefe« ^eft nod| jwei roei^cDoac Sfieben 
auf a^örife, bie eine om @rabe, bie anbere bei Gntbüdung ber 
Jöflfte be« Xii(5ter« geboften, b'ct wie überall jeigt fic^ roicbcr 
syi)d)er'? ilieiftcrfc^aft im G^araftcrifieren, feine unnot^abm» 
(id^e Hunft, bai, wai tiüt beim (8cnu§ eine« S)t4(tcnDerte» 
empfinben, in ftare, befHnnrte tBorte ju foffen. 

^nu-itrn .{left nimmt öor ^IQeiti bie fritift^e Hmfd^au 
über bie f^auftlttcratur unfer Sntereffe m länfpnu^« ein X^etl 
iß freili(b aOen benen, bie fidf fferU« ^MHitenitur iidenffinen, 
ft^on au€ ber beutfc^cn JRcouc (ISSO) befannt, wo ber rüflige 
Streiter bcn ft'ampfplaj oon 9Jeuctu betrat mit bcrfelbeu St^lag» 
fertigfeit unb Srift^e, bie er oor mebr benn utcr^g ^^a^ren b«t 
bem berübmten gro|eti SRoffenmorb in ben .paUiidjcn 3a^r« 
bfltbcm gejeigt batte. Qn mand&en ^ßuncten burfte frctlie^ 
ii^ifc^er bcn frübereu 2lanbpunct nic^tmebrfeftljaUcn; fo unter 
liegt ti namentlich feinem ^weifet, bag er ber ^iiüt t)on2)etatl. 
fd)önbettcn im jweitcn Steife beS 9ouft nicbt gerecht geworben 
ift ; ber Streit über ben Oebonfcninbalt ber alten Sage wirb 
fc^wer iu ent{(beiben fein, fo lange biefe Sage nic^t auf @runb 
einer genonen ftenntnig oemMnbter Sogcnffo^ unb htS geiftigen 
8eben§ be? 1 6. i^^olirb.'ö untcrfutftt ift Ter jWcite Zi)til ber 
fritiftben Utnfdjou enthalt brei ungcbrudte «uffä^c über bic 
gauft'Stubien oon ©ieberniann, Julian Sdjmiht unb Öiuinner. 
SBir muffen un^ oitt^ l)ier begnügen, au« ber giiae bc« äBcrtb= 
tioOen unb ^jlnregmben einzelne ^ßuncte ^eraus^ubeben, fo 
imncntli^ bte 0«lftn|»fnig bm Qiebccmann'« ttnfii|t^. tfll ob Digitized by Google — 1882. JKl. — Bitctutif^ei CextxaUIatt — i. Sonwe. — 34 r.i in bcn älteftcn ©eftanbt^ctleii be« Jouft blofe eine !ranf=' 
iKittc ^eitftiminuoslpieflcte, bie ÜSefptM^img brt (Beiften^orS: 
8^, CBe^e. bn |afi fie jerpOrt >c. 8if4in'< fhiffaffmo bes 
Soa^ enthält freUic^ immer nod) WitUi, toai unfern fßtber« 
jpnu^ ^eraudforbert, aber iod) toerben alle fiefer für ba4 
9Avttat bonibar fem unb tvänfc^en, ber Serf. möge auc^ 
ncitet^tn mü \am btttMl« nrtfnixM^t bet 8<n^^Bitaatnr 
(pttfo^rea. 

Unitterfitatlf^rifttn. 

^•([(•SBtttfnbtrQ (3nanäii"Il'ijT-). Ätdb. Cfblrr, Mf rDrf. 
•irfrafet Jtraft ^t* (t rbfibaft^antritt« im ßtmfinen .'Mcdn. ( tT r . s.) 

— Su^vart örfil)l, tit 9Jlotlpitfltf*iriiIit ull^ lit Mtcf<njefle«. 
(25 S. 8.) — Carl ^tfbol), 'Setlränc <ur (ü'inrlicalion ter ©e» 
knrt »uri^ »tiiiwiitiU tcr Stid)tb(il< im tldnrn V'dtta. (31 6. S.) 

— «anl Slanp, über »ie Sinne nod) 'JHalcbrandjc. (34 ®. 8.) 

tMnoi ta fÜMrftltn. (24 e. 4.) 

UM« CS^riften »er UniocTjlttt mf bm 3fl|te IMOySt. 
«b, IXVn. (4.} 3»«.: S^reitil bcr ItslvciliMt. <84 6.) — 
Pif«ilM|l1U«r M Aolfeit). a».e«cbbcrt, dtawrtaiio d* fia- 
dui flifiiiiiie olympieo dcdmo. (IB 6^) — '(9lecMralftd(), SUb> 
f( etiler, übti »di^ion ftatanl'i. (18 6.) — Ö>beIMn 
ftr tabtaann), ttu0. Alofttt««>B. nanwntatio que altitar 
loco PauliiM Rmb. V, 1 mn de intwiio hiUla Cfariilitfil. 

Aul (JnanpraltiiT.), 3«>^*- ^*''>»- SntAarli, jut ^dire 
tflin (trfBaun^eottt. ((3»t 5. — ^frm. S^trftr, Kt ^vritieiomifii 
ttr fiflfr ftliitif bcm 1H77 ti« IS80 mit b<\cat. 4<ftM(f|idj' 

njinni; ^fr fflattcalcpfraiion. (45 S. h.) - Cito !t<ftitbin, Qbtr 
attiftiu-n tce ^ iiii^^fl^nf» nebft Ktrörffiitlidjunfl finf(^läaiiur ri'iQt 
tv.} tti fielcr dMrur<jifd)tn ftitnif. (-17 S. *<.) — .'Eiftiii. 'Pfrlheaii, 
iBr ^;.-;;rf tun tfr Jnbalcitii>n«t«btr(ulcff. Cid c. — "3lb. 
i?c(Jfntabl, öbtr fcit ??{irfiVinAr" t't* "'• •«■"'•"r lymi'uni nadj 
9(cb4<itanatn btint ^mit. r. s., 1 laf. 4.) — äöilljtlm 
f et jtr, l\t 9tntifevii» in 6tr («cburfibülf». (20 S. 8.) — 9l«ilb. 
Naumann, ein 'i'titrafl jum ßrfolü« lex Jriteftomif bei Ulau- 
coma siiii|)!t-x. (24 5. 8.) — '^cb«. rfipcliu«, über (f nt,Mnitun,un 
Wr Bur*a irooliuiitorica Hiib terftt löchatiMutifl. (24 £. >•.} - ^Kidi. 
Ärij, über tie :)i(ftction tf« (fncnboiund*''"''* "'''I' iKiitbciluni^'n 
äbfr Mf auf tet d)irurflif*cn Älinif <u Äitl in tcn Jabrcn l'iiiH 
bi» J%»>0 »oracfomracncn j^ällc. (40 2. s.) — (Jniil WufR, 6a» 
^vmairoviH in 5luii<nbcilfuiibt. i20 2. >s.) — (f b. •tcffflf in , 
??<itra^ »ut Sebte ecm GAiniHcctu*. (2ti c.. 1 laf. — CEarl 
Jtfnrifi. ftt«r Irtpanation bei WobirnabfcclTcn. (24 S. H.) — 
ianl .(»rniiilisl, gnr £t.itiüit unt 9l(tiolO)\i( tcr amniüibtn (!nt' 
crtnni». ®- f"!.) — C^ob*. %Uttt». iibtx 

NiiTun salicylicum beim luaMcs mellitus. (13^ «. 8.) — ^ttm. 
'Seterfcn. eine Wagtnrefection '^dlnnA tmtr Staacnbaudinianti» 
niti. (19 &. 8.) — Semb. iRbtter, bie fubpleuralen (Stcbimofcn 
beim Srfiiifnn^Mobe. (42 5. S.) — Carl ». H>»be». über ba» 
fnrik €tapbvlom. (55 3. 9.) — llnbr. ^orcf, -(«(Tmann von Salja. 
tBcfl 3H«erar. (103 5. S.| — («ecrji guebbtrt, Hc ainncstia 
aaao CCCCIU a. Chr. n. ab Atbenienübu» deoeu. (»3 e. S.) — 
8111. Sctcrfc«, muMan m d« hi«lM-i« swUnm aliiewiiiD. 
(lM»e. 8.) 

lifi«. «Uttir.3fifiin{|. fRcb.: .lernin. 56. Jabt^. 9lr.97n.98. 

3nb.: Tie 2ta>n?)rfbr. — Ueber ben Siäertb ber ^ttünnj^ 
eine* ältefien iiaurtni.'iinj, bf^r. fibfr^äbli^f 2tab«=Cunifre filr 
tie ?lrm((. iSdfH — (iinijc !&etra<btVR||en Aber ben (Salopp be« 
i'vcr.c an Ut ^tib bct •olow^vc. — 9nfibl(b(«i.— 9ta4* ^renfiifibe 3a|cll4m ^rtfl. MB «. ». Sf «ttf^le. 48. 9nib. 

fi. 4>fft. 

3nb.: -ttUi^o Sommer, fiber ba« SHeffn itnb Mc Qebeutnnd 
bfr raenfcblittifn ^rcibfit nnb bcrcn mobernf iiUberfatbcr. — ßbr. 
IKiUfr, 'Jt. i^antl, hVf*n1)tc ber rreuHifd>en üJJolitif 1S07— 1815. 
(rdil.i- VuCnri>^ Äclltr, tia^c-^ "JIMm iinb bie SBieberberfteDung 
bor fatbi'Iiüttn .<tir*e am iWbeiti. - v. 3^^''''' t'». iUiftd)iot von 
Ciepenbtocf. — 3«lian Scbmibt, 'ilntinou«. — -O. v. Xreitfi^te. 
bct« neue Sjcil von Vvignon. — 9tot1)en. 

Unfetc Seit. von 9(ub. s. ^ottfdiall. 1. i>eft. 

3iik.: «. «<lit, flifrtEc. — gl. ««otcntett. SXtüu nie «((eiibdl)«- 

fjbri in lltrtrIFit, pim tniMoii Hl jain fti.i^jta — Htut. 9. Vstifriiall, 
Me <f4nidjV*.tnit!cli< Crtrcii», — {Ir. r. ^•^IIr^al^. 9(«rrj'iita unt fcmc 
*«Hiitunj in tn »(jitnivitt. t. — « inatl« W n n .1 n i' . l'.itrr Uurtl nnt 
(rtw «tutftf« Piidi. - «rtgcrcnu», neue» Vcbcn ni liw^ijlia. — flranj 
3«f. «td». »k OIctRirtitt in M tcAml. I. — «Ik. Ill»<t(c, MUtok 
1. IMfii •■Miai». i. «cMfi traH la «fllilaq. — «Imilf Ht C «^|nik wiPliL a«itwi|. 9*b.: Sr. ft^rffambti. 16.3a^i«- 

3nb.: nUribate. MUtSfift Okt »»r 9Ro)art. «Riciten 
an» ^fOTti^eilDnaeK. — Slcflulni (ilfl 0»ernfänaei«. (Joftf.) 
etattgart. (&bl.) — 8f«6|tC. 

Xufiirdx 9)(vur. ÜRonatefirift für bic Aunb« BlalbniM. #<nilg. 
vcn a. »ifttjer. 10. Sabr«. II. veft. 

3ab.: 8<ia> väb intt in ftafAiiar. i — «. 91. SBeffe« 
Icfftt, bie nenerca ^^otfAaBÄen auf tem «ebiete b«i raffifQai 
S»Ul»«(ftc. 2. «Tt. — gr. Statt bael, bie 3nbtt{Mc ftnitmb* 
tat 3^1« 167». 0*itf.} — AIctae aRittbtibinAcn k. ^f.<9alit Bllliiffx. ^(rtg. ». (I.39T0 u. ^.Slvbcx. 88.98. 

12. ^fi. 

3ttb. : et. ttnuM In »tr mlHtlallRflAea flalmi — CtMltaMHlt aal Mitau 

lK«riff Im fAiritientm ettt;i. 1 — lU (ftmttiti'ibc atrr<a1|aa||tN|ti tU/H 
— lit IRuitcr ^iitiiiij > W'l unt' liiit liiucliuii^tvnticU'iia. — CMI WKH 
Volt übte C»dalri>iuU bpw i^tiftit^en ftuaeiiuiui. — 3« nam 9tiät. ^rf^. »ra IBtt^. 8an$|. 1861. 9lr. 52. 

3ittK: n. («ng. 3um «»fibitk. — ^ VnfJnii Ut aii«<« im vrrtl6ifA■^«lMA(n 
*irittr|ticil<, — ft. *rtiMiitt ütirri MviiM'j ?MiMfii. fit SRatiot. 
V<rcttung in fcii (;ft<:i Jaljrl-uiÄtilt;'.. f ti e. iK^r.Wt rOn:n*e iirt«. 

|4ii«u. — M. <(l«la, liM lulu <i)«Mil(t|it tci «iinft tt« 9ilntliun«. — Die Orea)boten. SReb.: 3cbannf« ö'runoir. l'-'-l. «Rr. 52. 
^nt). : QtujrO rcn «jrtinjun al« Vditilii. - (inil Süiltc, ^«netUptivtiegiai. 
- ri< anodnn««ie Httfcrn «ilwlal tit » w wiHll. - MiMi« «fltl. 
bJAni un^ Kin .'\it.4i»maa, — X|iiM mb 9an|iL SteflMtalaSa. 

Cie (^egenvart. 1*»H1. SRr. 52. 
Jnli.: tt. «djlJCiiet. Ctt «^mli vi ■BilfltwUen «tifrur. - Tct iiHfit», 
tit U(i'<tb(iriiung NT £it;iiij.ucr.t. i,'SAl.) — *ut»ii 9ti>iti. lun Uffrnmt 
t(r ■JkmuBit <bn 9rüOi ^um 3utiiljttim Nt .Knlil'. — In». •t»|, M* 
Xu.» in »B fMUtHtdicB f illuna. — 3. ). «»utg|CC. «<■ btainM*« 

WvMUit. - »iKt. C»(i»ti, ünVWnm- — A t»t, ciB UMaoa^ 
Ni OdtaalMaai to fMHa. — Ml t ' - i. 1881. «r. 51. T— ^ -w 

3ttll,: 9^u^. p. (»pit' *>i:[. ^titlmit julHt eir.^flitn. — Zl).9aur, lut Oanlt. 
«Undlui. - iKii|. «tcilbicibl. MM «owant. — Hillsn e«Ul(AI, aaniM. Itfb. Ml «{«Uflcabcr. 1881. 9x. bS. 

3ni>. : e. ei(>iasirt. ei( 5.V. iteiwlft ftaiWaaUillaai la Mla. % IMLI 
-«.»CTgbnuf. «ubifif «•Hai. 1 (CAl)— 8Mti<f4l4Mlff^i%m.X. 

Kflscau 3titan|. (ftuA^barter.) :i^cilaje. 1881. 42 r. .342— 348. 

3n|,: B« Mm| Hl fNalMM MfUliMwl. - VttStt aal «Mtbe. — «. 

«. tMntfitt«, n«i»«mi9attlffte Ik<c*Mk. — fr. ycAt, 9<ilni(M|t«t«b(a 

tturfibn Xunft. - Wn anlnirMie ant Atni 16. '3ahTbun»<Tt. — t>H(fc lat 
crJnun. 7. — t. ÜXcbtmjnn, feelnri* ^u^ol' Slirin». i^Ktfick'*.) — ttuf 
Midie iuc CricnlfUiSt. — iä. ^üblc. IIb. 4;llttbi,iii(l'l n^ujtcUc. — J}it 
8«ii*ain« tt* <iaife(iiec •tfifelAWwrrinl. — fn t^ianb *tt ipimn Mina» 
liHKt«. — it>m B(miwpffc(«t4Mai(fe (n l^tclla. - £). Sübtt, tünjl« 
InIftbt BcifemNfeilülia. — MaMi V am ttdlao«. 8<tift«li m taiM. 

(tm-iSUL) -m mtmttj Lm. - ♦ti«a» pia|tt;Tit|ia^l^ 

SUuftrirtf Sdtunfl. »eb.: ^ranj «Keff*. 77. ?anb. 91 r. 2008. 

3nli.: JiitilTui'ttnirTrtm. (»»ti-tl.) — EMtnaditm in Wen. Z't *inr«r« 
crcbiiittii v.\ *. ^DijriJ flrj.tli. — iicrtijt» ttm bfutilcii iNi-id- Jt.;*. — 
I eHtii(*a II . — Ä.ii, i itjcn, tci ntutllc fllcunii i'cn V'te:^ i»!'«:!» — Ca 
9ro((i ftiuiicju III ÜS^ail^uidtra. — Ctt 6tanb bct nitncr iRiN|)i|(al(tl. — 

Vmt t>M VuAMnbcL — «cna. Oclct, da MfMU« «Hat m 4 ~ ' 

««ib«m. — Vvl«itilinU4( nttl|cUun|ia. — •«■tMtf'-"" ' ttebct im» m* Wtm, «T. 0b. 84. «r. 18* 3nf(.; Baitn» tenarb. trtue 9ifb<. — tttt« ». O^csdn. 

tt. an. «acano, «et Nm fJll«. - 'SIep. t. *linle. »filirtaiualcut. — 
eetbi. ttttaibn. (»tbiitil.) — t« tattenfi'Vdtl m S^ntiiliaa. 
— •nMt «■ M «alMnal. — IMIiHIMii; — 

aar tm adtoiMl». — fmiita *nM. — 9— Mn «oalamW i Ktb.: %. 9bii(i»«. 1881. Rr. 62. 

3nb.: 91« nttinci. Ret MilAitItn. (€41.) — Jloanl t elmtaa, 

airtn.eittMm. — «inntliAM. - V«4ii r* " 9ortenUabe. «eb.:«. 3(fl. l'^'^l. 9?r. r.2, 

3ii|.: Qoi «. atHl, Za Modcji An«. - ^üt »al daltli^ni. (»tbidit.) — 
C %laftfa|, M* (Ith iMMTAt «tlMtaMMn«. a. - M «Wa« Ma 
. - .. . _ niotu. Ifti tMNawi Ht ..ijiu^cd by Google 85 — 1882. M 1. — Sitlftarifc^ea (£entrol6tatL — 1. ^atiuor. — 8« s Sil,: Sk. ^. 9«nlen<u«. tM( ndtrc «ieW. - Rnb. tttl. Mc Odliniiibt«- 
fcitt M BM^ttMUK ju i)r<int<ntinTg a. — tit UufUa SR^rwnMlt». — 
•nfnii« V. SRviincTbcrii. Unitr ttm ffi(il)iMdiWb«im. (0(t1<bt.) — II. 
jttKgtmann, i^ünf £mn»rn im Va fUti. — Salt Brtiamtl, iit!(r t«t 
i8«tliiui<tii*i.'i(»iil. — tit ttintptibung ta •«nifralUAc m tltk. — Scü)< 
n»«)U (•rtiiti.) — iKcbtti *eeni|. «Mf ail W I« M|iM4UNHit 
«dUent. Snii.: «ur ttm SScfc lan tttHbuMlI. •mUtt (Ml fll 8(M«- 

— 3n Ux A<<ibnJAi#fii.'l)<. 

Dit ^»timat. Jin}»?.: Job«, (f mmtr, 7. 3al>ra. 6Rr. 12. 

<iclic»üfnc. — "Ktit- 'Jfup , Sun Sttuüiaii. (Äorli.) — »ueniUia it^t- 
mtnn. CdiiNl Uttt rJuM. — i. v. Sliüincn, bic (üNhMtal VtMfelW 
mfmr arte. — vii^c li^ aim b »1 (. tBvn Nürnb<rj aaii^ AlWlML (C^J 

— 3eb*- Imoitt. tit i*limi»n *tjfin. — t'oiitiettiu«, 

neue SUtt. gr. ^trf^. Rr. 15. 

9n|.: V. ll«Tt«i, tut Bat MI ttrimti — 3n >o tkMinIvat.— K. «. «(4' 
trui^, ^ •iffa«||ln. — 9. •bktlai, 9ii Iktu Viaflim! — Siebt npim 
SBUtn. — «uguR eUlct f. Cit», Um« 0n». - 0i( [«Om mit 

unint Ci<n|lboicn bebanbt'.n I — XUcild >'• «Qira. StirvMji »f« : 

45. 3atrfl. Wr. 51. 

Snb ^riif. Mcn.üi. 9IaditTi|ilt1i(«. — 9em Mcliaictituiiletn^l. 9, — ClM< 
ta[i|\t<( übt i^cnbtri^l. — .'l(iiuiij4naA[U)ttn. — QtnUktbit, 

IM 3IMr4etUtiitMUatt. ^i<g. «ob 91. Stft|B(r. lu. ^at^ig. 

ftr. 50 u. 51. 9M>: tcKl«, 9b CflMvt. J«4L) - «HIai» fw» ta Mm* an» WlMfi 
— V. v^tfftti, v(Mimi|tit IUI WMffMV Mf p wum i — m «nneiun. Stnc* 6btt bit V<L-i« com äSj!i, ntmrfc. — 
^{it<l. — 4<ur({J[t'4 ejniiiui;ri^ Ki idditiglläl 
^•iieai|d)<«. — JtUincrc Siilt^cUuitfini. inaiiricifii. (IU?viie Jf l;uissac, «'•tililc 
lillLMlisl. .XIV, .|.) 

/>rful«nftcin, ^ic .'Hfd'Jjftjft lucfi ttr ^Hfi(^^#=KiviIvroc^•t^or^Itlll1^ n. 

(TitXHT: '^dtr. j. (irläm. ^. tcutf*cu :l^l•4^tv. t. ,\. VI. i.) 
(flraivfiit, i'frjähruni^ u. (ifffgl. 'i<tfri»^unii. (cirulnil: ,{l|'*r. f. 

Startmann, hc MrjiifbciKii ^to Cbrf» :(. ('i^nmnfr: ;5i)'(fir. f. 

C^renljfUf. XI, 1.) 
Älövr, l<x Ä>»n iet Jpauff* Stuart jc. ('?fil. \. 'Jlu.vn". 'MHj. 

J'a- 342.) _ 

». »tUkWf' («ritt. I. (griAirt. ». b. ««^M. 

3. ^. VI, 1.) 

iHübfain, .venr.tih V i«oit i]iWiliKiii ;c. liPeil. 91tl,v JtA- 

Sfcralcf. (iEui.tHitiiiii^ Itt «citiw\« i'ctbar II. (3ul>ni: Jtf*r. f. 
Äiid;<iiri-*l. -Ji. ,v.' II, I.) 

«. Xrvttid», ücbtbnd} tci Cf^inf^ctltnntc n. (^«Ttmanu: Jifi^T. 
f. O^ttntcUtmbc XI, 1.) . . - _s . ■ «M n. M M. SKlr. Ib» I 

tot txfifimnt Wtskt 

auf un'rrfm «(t,ui(ei(*burtiia «injftleferl n'utbf" : 

SiK^ntr, rtcrtiiiaiit Ardli.uatb. l'itf. !», 1<>. V>ibr, Scbantn« 

burfl. (S. 161— .ta». («r. S.) 
Z>tbn> Vrb(itetfd)ukmaHr(A<ln aeatn UnfaU' ti. jUantbcitefiefa^riN. 

«crftR. f NMoMMcr * ai^bM^ (XIV, 64 e, «r. 8.) 6I^ '^Jopulät-roiiyenfi^aftl. Woiiat#blätttr jur 'i^clcbruii^ übtx ^.utnu 

tbum JC. in«^. p. 'Jlt. 'i^rüll. 2. Jabrä- «r. I. 

3nlr.: ttuttmaan, uakre ilufgabc - 9. Clcln. au« bim ttiebcu »tr 3u(<n 
in tMMak — 9. 4. BritMlnbcr. i}>t{itii6i'bilbct. — Caei». mtmU 
HMk« an» flnHIlHnitiMK* au* C«fl<TTfiib-Un«ain. - Uint arac )ii»ifd|c C<(1« 
in «nilaub. — Stein, 3cl(be. — iicifctMlicn luib SNirtbtilniigtH. 

tAtHätvt. {ir«j. *. A. n filier. 91.^. 7. 3a^r0. 9lr. 2. 
Sali.: Rsbcit ^ailinjnn. bit Cirvrtn 3niirtiin«i' w\ti 1lf(il>i<. alitc rlivR«' 
«i4»IKl4< 9<iaDil(. 2. — f». Vabll. nilnitcviM» fn«M ilinft^lüffc in bcn 
•t<liiil«maitl(eii(n. l. - ttu^tii Crektr. ■i4(ri|U§l CwtcluuA» ju 
IlfMM t(t tbi.<«rbi>c(<((n) Nr ItuAiaiMn Sidnll. OH» r ' (H)ltri. Stiträge jur jttnntmp bte r>^i.'tilln ti. G^impanfc. @öU 

tinatn, I8S1. DUtfri*. (®r. 1.) 
Sbrit, 'j^tilräAe jur iSttfc^i^tc s. Stcforu b<r %rHnvf[<a(. Ttrei* 

bur^i t/tBr.. 1881. .^erber. («r. 8.) 1, 8». 
Fahnci iiü, il*> arrliilectiira graeca commentatione« epi^raphicac. 

Keriin. 1881. \VeiJni»nn. (Gr. 8.) rÄ. 2, JU. 
HorNt. Levilicus XVU— XXVI u. Heiekiel. Colmar, 1881. Barth. 

('.»(; S. Lex. S.) 

Jolly, thc insiltutes of Visbntt. Tufelbcr wUh ntiMto from Um 
Sanskrit commeaUry elc. rase. I, II. Culeirtta, 1881. Aiiatie 
sociely. (7, 108, X S. 8.) 

3oaa«, €(tljH«i fltottfHc» Mn». BciffB, flMtanu. (iti. 8.) 

Alein Ä X^vb«, Me Orte i. i^c ortaRif^c* 8^. tief. 54 
MtftT. (Ml.) 6tlltlt«It, 1881. eptWMUU. («((.8.) äc4[«,5«. 

8f «»cnr^ntt, Me t(ttit|ln« «nfem ^citaift^cn 8«ucit. 8. 8». 
12. ^tft, »abti, 1881. ». dabtm. (Uto«. 4.) c4! 4. 

Lycoplironis Ateiandn. RecenL Sebtar. Barliii, 188i. Waid- 
mann, (Gr. 8.) pÄ. 5, • 

mciitt. pli«bud) }um SnüinbRi^ »er QiM X. 4. 9*4«. 
(Dotl^a, ^. S. ^trt^c«. (|(. 8.) efti, 40. 

Kecueil (fen^, nottveau, da tnuU at autrai arfaa fahlffa aoa 
rapporl« da droit IntenitlioiMl. Caafintaliaa «tc par Samwar A 
Hopf. S** oer. T. VIL 1** livr. C6tlk^, 1881. DIeterlefa. 
(Lex. 8.) 10. 

9t(»CB. aa«a(»S()It(. Ut Tfikx^tn oor 9i«marif. 3. 9\>. Serlto« 
(0. 3.) ftortfanvf. (8.) 8. 

diuff, iaitjirfcrtrffllrfuii^^fiWIrdfon. 2. .C^albbb. Strapborg. 1881. 
ed»ul$ & Co. (l'es. 8.» r/C 4. 

SAmibt, 'lianbtftfn. .{ir«a. »cn Tttbitr. 1. lj*b. ©rrlin, 
'^.»uttfjmmtr A- 'JWüblbtfdif. (XIV, l(;-2 r. («r. 8.) 

StrbanMunflfii bcr r'ir(cti'rfn='i>afanimluna<n iii ttn $roDin)rn tti 
kcKi^xtidb» -l^xcatcn \tit Im 3a^te 187». 9. 0». 9tHUu 1881. 
äiStibmann. {Sioif. 8.) 4. 4E«|lif#c 

b ii ^. L sltort skelofa oT Iba geologj «f YmIbUi«. (186 p. Gr. 8.) 

HradR.rd. S. 6. 

Ilc iiK III a II, tli<> Afghan war u( ls7Vi_ti(i: Ui^in^ .i complcti' n u - 
ralivi' of llir tapturc of ( abul, tlic sii'KC of Shorjiur, thf b.illlc 
iif Aliinc.l Khcil, the brillant iiiaich tu C.wilaliar, and ihf ili-fL-at 
of Ayub Khan; wilh Uic Operations on the Heimund, and thc 
setUemenl ^Ih Abdv Rabmaa Khan. WUb mapa^ (»56 p. 8.) 
8. 21. >f in print, July 1, ISTt'», 
V.il. 2 : Siilijects. (Iiii)' (2 v.,ls.) 
4.) New American calaiM^jm- c,f hn 
Vol. I : AiiUiM'- ainl tili 
Y..rk. 111.^. 

Sidduns, thc eticyclupxdia S>hakc*peariaoa. IGmo. Wa«hint;toii. 
12. 

8raR|lflf«c. 

[l(iiirKiiii,'nat, niunographic du gcnrc Eninicricia. (tM p. 8.) 

.'XngLTs. 

de Laporte, les cruisadcs et le pays latin de JcruHalrm. (143 p. 
8.) Paris. 

de Lesen rc, mriiioires sur les aucmbtees parlonientaiies de la 
revolutioii, a\('<- inlrüducli»n. notieea et nutt!,. 2 vul. T. I: Con- 
stituante. (XLV, 520 p.) T. 2: ConvenUon. (441 p.) Pariit 

Morel, de radniiiiistration du p.atriinoine da milKUr, tn droit 
rumain; de Tadministration de la rurtunc mobiliere doü niinpur>. 
en droit franvais, (224 p. 8.) l'aris. 

de Puy-Hiral, Ilielielieuelllaiariii,oa laFtaaeaaaXVll'aiüde. 
(144 p. 8.) Paria. StOTMCflf^«. N'iiV'^ I'aiiiia iiji Dsbyand-flske. Med 1 pl. 

h. IS^^O. Nr. S.) Coltet, om Iii f. 

(S.Trtr. af < liii>.liaina \ iilciiska|i?i5fl>k.il,s Fur 
(10 S. i st. s. l>v(l.) (». Hk 
Fritziicr. s|ir<iK'lif;e c>^' kulturliisloriskc Studier over gamlc norske 
Ord ot; I cKiyk I— III. (Satr. af rhri^liatiia Vidcawabssalskab« 
Forh. 1*«M>. Nr. 1»'..) (22 S. i sl. S ) o. 40. 
Nielsen, Vedtieplor for ilet liansealisUc Kontor i Ücr^en fra det 
fjtlende Arhuodredc. (Sarrlr. af ChnsUani« VideDakabneUkabs 
Furla. ISbO; Nub 13). (63 Sid. i tl. 8.) 0. 80. Digitized by Google i 57 — 1882. M 1. — Sitcrarifc^eS Sentcatblott. — 1. ^axam. — 3S 
Rygh, Fand fra Broncealderen i del NonkoQdddM Norg«. ll«d 

3 PL (SKTtr. af Christiania Videmlttbmllfctto F«r. 1680. 

No. 7.) (15 Sid. i Ii. 8.) ö. 75. 
Sahlberg, Bidra^ tili det Nordanfieldakc Norfen IlHiitllliimi 

(Si-rir. af CliristiaDia Vidensktbasdakal» Forb. 18M> No. 9.) 

(13 Sid. i St. e.) IS80. 0. 20. 
Schiotz, La-rebog i Fysik. I[. IMagnetisiiic ng F.lcktrititct. 

Med 57 Trjesnil. (Sid. 3üy-0u4 4-XI i st. 6.) Kr. 2, 5ü (kpll. 

Kr. 8, 25). 

Schneider, bidnf; tU Koodikaben oiu Norges Lepidopteritaiw. 
(Sertr. af CbrisOanikVidaiakiliMdakibtFodl. (21 Sd. 

i et 8.) Ü. 40. 

Sekajea. BcBHnfaiiiiMr Iii Siabka't ImuHiBlio iuMloram 
narveKieornm, rMcleolw T, MMi t GtjmuM/kgm fkftafhuß A 
' ed. J. 8p. SAmäm, ßiSäh »f ChrirtUaiaVaeD- 
Forii. 1880. N<k 1«.) (15 Sid. 1 K. 8.) 1880. 

25. 

Slorm, Ma^us Eriingwans Lov om Kongevalf «ff Lrikt on 

Kronens Ofring:. (Ssrtr. af Christiania VidennkrasaenlcBln Fbrli. 

IS««". Nu. 14.) llfi Sid. i «1. S.) 'I. *J5. 

Wille, Olli eil endophylisk Aiije. Algologiske Bidrae, Med 2 i'l. 

(Ss^rtr. af Chri^üania Viduiiskabssckkabs Fc(h. IBSOi. No. 4 

.»fc- 5.) (25 Sid. i sL S.) laSfO. Kr. 1. 
— , Etidrai,' Iii Ktin(i!.kabfa om Norge« Ferskvandsalger. I. 

Med 2 PL (Ssrlr. a( Cbhctiania VideoskabMelskabs Forb. 1880. 

Kob 11.) (TS 8. 1 iL 8.) 188«. Eb 1, 78. 

W«i Ibach. Nordeuropas Skj'formcr og deres Inddeling rremstiilet 
lU V(>}lediiiDg ved lagtlagebcn af Skyhinilen. Med tulv Teg- 
Otagcr ndforte af Forfatteren og Uthagrafcrcdc i Farvctrjk. Ac- 
eompagn^ d'un cxtrait en fran^ai». (2U losp. Sid. i Ful.) Kr. 2, 50. 

Kincb, Ribc Bys Hiktorie og bcskrivolse fra lleformaliuncii indUl 
EatvoMMnaglcM Indtodae (1536—1660). U. 2. (98 Sid. i 8.) 
Kr. 1. 20k <mtf|rtt<tlt «(>n <It4Ii eff u. Bf gant In 9(«P)it.l 

ÄamcT'mtiur in !öttUn. Mr. 257, «elltttiflit unt fluKfl. 
frcBp A 3fiiifl(c ia flitM«!. Mr. b, «ib 6tMll' 

rriiTfnfrfiaftfn. 

: I [ (ü^ur. 9It. IS, t^StO'nmon. 8ftei«tur. Jlictiiscil. 

21. 3jnuar l«^'2 in 3tc(f()ülm dtlaWbilt'l fi>tfa|l.): Slbl{«t|(f Hailrif^teii. 

Ter j. c. 'l'ti'f'.'ML'v ;Hic<f( an bCC 1t«l9Crflllt •BtttegM 

ift jum erb. 'i'rcicl'UT tttiiiniu rvorbtn. 

■Mm '4.irot]vmiijfium jii (<f<tm>ciltr INIbe bcr «ib. S^IT Dr. 
SBtufltr jum Cbfrlc^rtr bcfcrtert. 

9lm 6. Ttcbr. in I)onwt ber ^proft|Tor fcer Ijiftctifdjtn I^co; 
loftit ^11 toitiger UniDcrfUät, Dr. 6Rorit v. Qngelbai^^t. 

9lm 0. jTfcbr, f i» 3ö"<^ $roft|fcr am '4-'''lP<f*n'f>"" 
bafdbft, l>r. Gulmann. 

'Jim 13. Dttbt. t in 9l9ram btr 9loraanfd)tift|ltatr Slug. 
cdjcnoa, 43 3abte att. 

'Jim 17. r«br. t in Äöbel^tim ber Spfarter .^unjari, alt 
ridjicr gtiftltdier gitbtr bffannt. 

?lm 18. I^fcbr. t in «cir 3)orf bet 9lorbpolfa1)rtr Dr. 3füat 
30racl i>a9cs, im 40. Sfebenejabrc. 

%m 20. Dtcbt. t fat a/e. bei ^»ftflpr bcr An^tc « 
bortlgK ViiibcrflMt, Dr. Sig. <■ 4t. tibm/^u» 

tLm ^teftgen ftfibtifc^en (^^mnaftum (mit dtealabt^etlunt] 
uitb Sorfc^ule) ift bie €telle tinti ^^ilologen ju Oftern i ss2 
neu iu belegen, ißerlangt loicb Sociitta* fäx Solenn <i)n«^i{4 
®ef(^tc^te but(^ oQe Staffen. 

Der «c^alt beträgt 2600— 2S00 SRotf für Solche, bie 
beceitd im tluite betoä^it ^aben, l&OO— 2000 3Roxl füc 
2tfyctx, Me mdifcnie mAcntltc^e S^mfMIe IcHcibct ^aBcn. 
5ßenfion unb SBittroenoerforgung finb nfinftig geregelt. 

iöerceiber isoQen i^ce SRelbungen unb .j^eugntiie bii 
fm 20. 3aniiar 1882 

bei und einreichen. 

SBeitere fluSfunft ert{)eilt (^tjmna|ia(birectoc ^rofeffoc 
Dr. Ounge. 

a»ceta, am 17. ^ttmbtc 1881. 

Vfc weiiKUwcwi |uiuiy. 
'B, .Huhlcr. Vn Ue ^cmn Serteger eichten mir bie iSitte, atle neuen $u6ticationen bon »iffenfc^oftlic^cm (Behalte 
«Bl otebaüt nac^ it)rem (Srfc^einenjugc^en,;!! laffen, unter ber Äbr. : (Sjpcbition be« Sit. dentrofblatte«, ^lo^pitalftrafie Ifi (nit^t in 
Mt Uo^irnng bed JC)erauiSgeber£i) ; neue ^ujlagen toerben jebod^ nur in {elteneu t^ädcn iöeriicfiic^tigung finben fönnen. 'S>U 
Mimoimtenfie Som ber 3ufenbung ift itiii Me mit 9octur, mobei mir und fflr berechtigt anfe^en, noc^ erfolgter iBefprechung 
bffl Setrag bed ^n^tA auf bemCoRlo |uti^; tefonbeif loect^oOe ffiede fbib Mric tnbel oa^ ioottt mi bec fBim^ aoAgeftiVMleit 
wirb, jurücfaujenben bereit 

Qaqltxöf erlauben luir an?, an recfit^eiti^e Ginfenbung ber SJorlefungdberjeichniffe unb ber llniücrfität^-- unc 
ber 6(httUKoaramme unb ber 2)i{{ertationen enimenu ^uberUffige9lochci(ht(nAbexerfo(ste)anftellunfletvSbuSjei4i' 
nagen 

9« CotrcftiOHbeii|eii flkr BU^ bitten leit fUt bie 9tanen ha betf. Scciegec limmnfigen. 

Sbit KcbactioR. DBntzer, Leipsig. Dr. n.. (ioethe's Lehen. Mit authentischen 
Illastrationea : .50 Hulzschnittflo n. 4 fieilugen 
(facairoilirten Autographien). 42 BogSB 8. 1880. 
Preis <rH. 8. geb. eki lü. 

fichillcr's Ii«bcn. Mit aatbeat IllutntioiMB: 
46 BolMobsitten n. 5 Beilagen (beiimOiTten 
Aatognphlen). 36 Bogen 8. 1881. Preis 7, 

Mhx «leg. peb. rff 'j. 

Fuea's Verlag (&. Beialaad). Nwer Torlag von Rrellko|»r A Hirtel in Leipsig. 

STATI EPITHALAMIVM 

(SILV. I, 2) 

DSNVO £D1IV11 ADliOTATIX 
QTABSnONßSQVE AOIECIT ABCHAS0L00I0A8 

AVGVSTVS HERZOG. 

8. V, 47 & 2 lafttln Abbildungeii F 1— 8. Fnu l,80i Dlgltlzed by Google 39 — 1882. — 2itecattf($e8 eentrarbtatt. — i. 3anuor. — 40 Neuer Verlag von S. Calvary & Co. in Berlin. [347 Durch alle BuchhandlangeD, Zeitungs-Speditionen und Postimter ist zu boziehen: 

PHILOLOGISCHE WOCHENSCHRIFT 

UNTER MITWIRKUNG VON 

GEOEG ANDEESEN und HEEMANN HEiLEB 

HERAUSGEGEBEN VON 

WILHELM HIRSCHFELDER. 

Wöchentlich 2 Bogen gross Quart 
AbonnementS'Preis vierteljährlich (für S6 Bogen gross 4.) <M. 6. Den am I. Januar 1882 eintretenden Abonnenten wird bei SubscHption auf das 2.-4. Quartal des 
1. Jahrganges (Januar bis September 1882) der I. Band (October bis December 1881) IV, 412 S. 
Qr. 4. g I- a t. i N geliefert. Die neue Zeitschrift i»t bestimmt, für den Philologen ein Ccntral-Organ auf allen Gebieten der Alterthumskonde xa 
bilden ond ihn mit den ForUchritten der Wissenschaft müglichst schnell nnd volUtändig bekannt zu machen. 
C Saniere 

SRit CO. 460 ^Oujlrationen unb hatten im tv^ 
3n ^öc^pen« 30 Sieferungcn ä 3 Sogen Sej. 8. ä 0, 60, 
oon benen 12 Siefeningen ausgegeben ftnb. Siinfte, umgcarBeitete unb öctbefferte Äufloge. 

»b. 1. 9»u§tr»uri>pQifAf Vänbtr, nen Warb. p. $rof. Dr. O. iTtliffd). 1881. r4l 12, «fb. rH. 13,20. 

„ 3. T'tutfd)Ion6, übwfifdic fflcD^raiifai», b«arb. ». ^rof. Dr. ib. ?^if*tr. 1878. rtt 5, (jfb. «,20. 

„ 4. rtiitf^Unb, volitifcbf fflcöarapbif- btarb. b. i'rof. Dr. Ib. Rifc^fr. 1878. c4L II, (jtb. eÄ 12,20. 

„ 2. 9!<n bcarbtilct »cn '4.ltef. Dr. C rtUt|<i^ bffinbtt fti^ unter btr 4$rtjTe. Jncö'B Dtrlüg (9t. «eislanb). »frlod von aaBUh. SBerttier in »lc(lc(f. [.W 

€n0lifd)c Sijttottijmik 

von 

Dr. filocppcr. 

A. ;?flr ?ttrcr nnb 5<uM(rtnbt. 18>i|. ra. JKHifflruvptn. 
;to »eg. flr. S. 'l'rti« <ll !». 
•Jlu^s. B. gar Zdifiltr. 2. Mujl. (a. 150 («rupifm. g ryrtiä r/iT l.ro. SSerldg ton ftobrrt prppmüUrr in Böttingen. 

gofben frfcbitn: [344 
'£i(iTt^lomöu« 'Bifltrt'd Iitaui{($e Ueberfe^ung bf« Sut^et'fc^en 
(fni^iribion'd unb ber (i^ifteln unb Soongelien, nebp ben 
ä?arionten ber öon Saioru* ©engftocf bcforgten HuSgobe 
biefer 3c^n|ten. 9Rit einer Sinleitiing herausgegeben bon 
8ti& )ö ecktet %x. ißretS ^ 13. 

Obige« '^vA bilbet ^eft III, Don „fittauifi^e unb lettifc^e 
J)ru(fe b. 1(», Qo^r^. t)r*g. oon Äb. öcjjenbccger. 
3n tcmffiben SBtrla^c frf<^itn: »XX3CX>CXX>OOCIC»000»XXXXXXX>lXXXXJC^^^ ) 8, r/K 2, 50. ^ ' 9tnil)«im , Dr. (£., @ef(^i(^t8forf($ung u. (Bey^it^tip^tlo^ot^^ie. Gesucht: ,345 

Bernays' (Bonn) Collegienheft über Geschichte der Philo- 
logie vom Ausgang des Ib. Jahrhunderts an. 

Offerten geil, direct an S. Calvary & Co., Berlin W. , 
Unter d. Linden 17. I. | 9Ieuer Setfag bon 6rrithO|if & ^iAtX in Sci^aifl- 

£(}fben frfd)ifii: [341 

Dol)n, itltr, €fiiIbcn=Sitnpt. 

©c^Qufpicl in brei ^lufiügen. 
80. VII, 5>0 S. brofd). <K. 3. (»Icaant gtbunben cÄ4. «»««ntiiiortl. ««bürttut »Ml. ßr. 8«tn<t« «aUii«. »«UKiiafc* «t. I. - «nid Ml ». »tiiB«!»« l« JMwis. Digitized by Google für IDtutfdjlani. 
>l>£ct, «'•lllfattU*. 

tttbtt, tit eMiing bn SaUcnfliinfradi. 

t. RttT. tiläAcT'» lla4(U an tat •<fritiuitl«Jlct(t(n. 

6taaa. lex C^UBaatnlimiiL 

Itffi, »ex gcitui« am VniBiWa. 

IKttt. «tife Mnb «atanu. 

Sccmci. aitB«Tal»tiMN IL paiHl^ CaMoL 

8i(* «er. VIouattK Snjtaniiea. «b«fli.<l»jie t. f fbmtcn. CiUloguc of Ihe pcriUo »«autcrlpU. BvAiM. I. J>lHI«K Slura. Unttrfu*\iii|ifn 'j^tl tif ffnlnMifKun^ t<i Glm- 
i duU thyniu». . -- _ ^ v 

34(i'bi'r jcuinr.-.elt< ^tttc ^ttj. von Vrtdl'lbl- ». STlamoir i l'IR i't U (n 0« rff. 
eitinct« ii(fJm>ti(lt( Watt:,ÄlM.»mS(l(tftt«l. Prohweln, Tcrbum Homefiruni. 
teitau. (ic ■ci|im<>af«lUH tMWlIB« |ir Mb riqllni I Gerber et Oreef, Icilcoa Ttrllcom. 
fitwuiiun t trat «. Bii.jhofik,, d« C. SollU ApoUlMii* SUIeaU i 

Atllaana, »M»l««K4t etuMn a. CnlMaaMa. I Aiaafrti, iktcf Mami H fnttM. 

OtMi j, «inlrihinn In tit StuMnin ttr W(Tt1i'*affltt^r. KaiUx, frin(L'flf*f» MctM. 

ftt.l'jrb, tu d^tirinnuiii) f«T *f i'v.inftfaifrn. 
<ni':!lcr, ftt Ubuui'ubju u. \t,rt t '''"'''ift>'*Jfl':i. e itrlf, 1:111 i'jc *li«if)fige. ■»g»tf|«|ci»wnni matt* uata ket Kkit|c ta t(9(Mt(M ». oMca («aiyUaMteale 16), lUU «riefe tmxa ko M ^taalirkal («adlciralt 7k Rn (tUl« 

I Mi IB ■teotaa i^^^B Ma. M CntfMiilHiM Ito MMir MMt ak MI tat ■■Ml fett Mit. I D. Tbeod., Fror.. Friedrich der Wei§e u. die Anftoge 
ronnatioD. Eine kirebenbi(U>ri<cbe SIcine mit arehiva- 
Bdlim«k IriMgM, 1861. DcidMrt (Ul, 7ft & gr. 8.) 
^ I, Ml 

t>a Qcrf. fac^t in bcm bociiegnben ^efte bie SteOmtg 
icöcifiexa, welche fturfincft gfriebrid) bon 6«^fett Satter 
Bsb beffen Qeihebuneen «ngenommen ^abe, unb bmtmt jn bem 
S(^luffe, bafe bcrfelbe UinHmq^ ein i^nrtcigäiigcr fcttte^ Sitten» 
iagu $xofe{{oti g^en, fonbctn, tpie er {elbft aiv^ ßefa» be-- 
|u))lcl, c&i tmcr bct liii^otifi^cn 9in^ (tt dit fein 
febe geblieScn fei, unb ^roor tro$ ber Gomtnumon unter 
beiberln Äeftolt auf feinem lobtenbette. Sriebrit^ bet SBeife 
fd friaetnKS« für Sut^efd &adfc entfc^ieben geroefen, ^be bie 
(rnticfieibung üiclmebr einem ju berufcnbcn allgemeinen SoncU 
inljfim gegeben, fic^ felbft aber für üerpflic^tet gebolten, feine 
panb fc^irmenb über ben ^Jlöndf ju galten, fo lange biefei ni(^t 
«ibecnäUigt", b. ^ »on bcc oOein irn^tmAligen 3nftaii|, tan 
Cbnc3, Mcnct^ctlt iMcbni fct loic bcwn Abec^u^rt bd Ihtt* 
f-irften „®ei8b«t* gewefen fei, „nit^t me^r ju t^un, ali ben 
BBri^tmfifeig »erfolgtai £ut^er gemäßen |n laffen unb bie 
minäi^ Oifenuig ju loa^n", aber obne^oxtci fari|ii|a 
ajreifen, alfo ein ♦Bertre ter ber 'ißaritöf ber üerfdjiebcnai mu^ 
Ingen anf religiöfem (Gebiete unter beni gentem)amen trab fftc 
beibe Xl^eile gleidimägigen St^u^e ber Obrigfeit ''SIu^i (figt 
Tii) nun mo^ nidyt läugnen, bag ber $erf. mit etnem ftatilü^en 
v^rn)eiämaterial, nelc^e^ er jum Ihtii m bem „fln^ng* au^ 
•-briid) Ijat abbrudcu la\ien, iciiic l'iciuunf] fiii^cn geiüuit 
tjgi, nie OKU benn aii4 o>ot)l betttunmen mu|, nenn er jum 
dfinf^t wcini^ bofi, ttcni »nwi bc9 9iurf Alflen toeifc ftfat^en» 
polttif rocitcr befolgt unb roemt fiutber unb bie Seinen md)t 
\äfBfii fobalb t)ätten ernten »oQen, wo ti erft noc^ ju jden ge> 
fiiEla*, ba| ,e< bann toteOeii^t wirfli^ ju einer beutfi9ai 
fsongelifc^en SoUdfirt^ I>ätte lommen (bnnen, bie ftc^ frei oud 
n4 felbft ^erau# auf erbaute, Iebigli4> auf @iunb hti etHutge* 
Itf^en Sorte« unb bei freien, burt^ feine Stoottgeioolt gefor« 
bexten Setenntnifftf »tt bcmfctten". ^cnfaltt fie^t griebri^ 
ber fBeife in ber 0eIciid|tnie, Wd^ ber Serf. i^m gegeben 
bat, eii oine bebeututi(i!?üDlIe (Meftalt am Anfange ber 9iefor= 
MatioR, unb nenn man nac^ feinem Xobe oid^ bdb onbece 
Qc|e äRf#ia oO er «cnle ii|ai|H Wkn, ttttt t» tkäß 
lo^t .QtHi bi9 vir ii MMfiopni Sigoi fraMK Oti^iicb folflcn. 3itm @(^IuB eine gmmiMtifite %ta%t: betfit ber 9ccufatito 
oon fiiirfürft „ben fiurfürfl" (ogl. S. 33 unb 35)? ler 93erf.' 
gebraucht bot^ fonft bei bem l^orte bie „fc^mot^e" Zieclination, 
alfo (Benitiu „beiä fiurffirftcn", unb lote Seutfc^ foOten in 
biefer 8ejie^ung um fo genauer fein, Ott Um anbcKcn @citai 
unfecc Sprache fc^n genug gcmii^nbcft nri» imteltai l»U». Fiicher, Olto, B«niratiai, der Apoel«! der Oeotaebe«. 
(loii Ouellen dargestellt. Lcipi%, 1881. T. 0. -WaittL (VII, 

Vib S. Lex.-8.) ofL 6. 

9la(^ben ecft twr ffinf Sa^ Vag. flBcmafl 8n( fiior 

Sonifaciuä erf(^tenen, ftnb feitbem in rofc^ Solge jroei neue 
Biographien beffelben großen SRanneiS oeröffentltc^t morben: 
bon ®eorg $fa^ (KegenSburg tSSO) unb foeben bon Otto 
iJif(^er, bem bie erflere no(§ nic^t befannt gewefen ju fein fc^eint 
SBä^renb $fabler, ber une nic^t weiter beft^öftigen foO, 
Oomfatf|o(if(^en €tanbpuncte rnid ft^reibt, ift t^ifd^c $roteftant, 
aber glei(bi90^t im Ub^ften ©egenfa^ Scnicr unb mx^ 
mebr }u (Ebrarb, beffen Unlerfm^ungcn Aber Ue irofi^otHfc^ 
IRiffionSfirc^e be« 6., 7. unb S. ^abr^mibert« trofc mani^er 
(tofcitigteiten oon einf(^neibenber Sic^tigf eit ffir bie £Nn^en< 
gef^b^cblt biefer ^criobc gctvcfcR {Mb. Offcnbat loor cl nfIcK 
Stelle bQä Sebürfnife, fi^ mit SSerner unb Gbrorb auäeinanber« 
ju|e\jcn, melc^ieö bem Scrf. bie Jcbcr in bie .^tanb brücftc. ?tber 
Siefen ^wecf ^ätte er erreichen Idnnen, o^ne nod) einmal ein 
gonje« ^dmSi fiber Oomfaciui f(bceiben. ^enn bag ber ißerf. 
na<^ fo t>ie(en iwrbanbenen SStnrarbeiten einen Sbfc^Iug ber 
Sorfc^ung böte, fann mon ni(f)t Vwn\ er ^t nitbt einmol ba3 
oorbanbene Iiterarif(^e äKoterioI boll fierongejogen. Sr lennt 
nii^t ober bot wenigüenS m(|t bcmt^t bie ^ feinen @toff fo 
wcrtlicodcn ^afirbfl^cr beä fränfif(^en 9flei(^eS unter Pippin 
Oon € eidner; fonft bätte ernic^t @. 216 behaupten lönnen, ba| 
bai 9abc 755 a(d ^ZobeSfabr btS Bonifactujg oQgemein an* 
erfonnt fei; er bot ni(4t benu^t bie luidjtiqcn Unterfutiungen 
bon !Dünje(mann unb ^a^n äber bie iBrufe unb Sgnoben bed 
SBonifaciud u. a m. Unter biefen llmftänben fte^t es i^m nicbt 
IVL, ben 8]tfiN»4 ouf Stffenfcbaftlicbfeit babur4 bag er 
(Sbtoib tmb Seimr abfpridbt, för fid) ju erbeben. (Berabe bie 
genaue Urforfcfiung bcä (fiii^clnen, wenn fie aiu^ nur furj 
gefaxt fein foO, giebt einem Serie erfl ben »iffenfc^ftlit^ 

Wimritk» lia* W<MtAi— * mnamtt» aUiWMhi WUtaamM mÄ ft»ft« Digitized by Google 43 — 1882. Mi, — 2ittxati\ifti eenttolblott. — 7. Jarnos. — trenn gcrabe bot f(^ttJtcrigen fritifc^en Stögen au* bem SSeqe 
gegangen unb boi) rairfltc^ „allgemein SBefonnte« unb oeft j 
fte^enbe^" manc^mot ausführlich auiSeinanbcrgefegit roirb. — 
$}ai QiH^ tiägt Domiegenb bot iS^raltct bti 9Uiifonnemcntd 
md» sttor oft be« rec^t bretten imb itfa^ immer qlMlifyxt. Cht 
C«ifpic( möfie genügen. So braucht ber 2?crf. eine fiaii^e Seite, 
am bctpeifen, ba^ mir uns Sonifaciud »nii^t a'^ ein [(^mäd)- 
tigef nSm^Icin mit ticfliegenben Sugen unb a^Ietifc^ abge^ärm' 
Im ober m^ftifd» »erflörten ^ügen" (S. 207) tjorfteßen bürfen. 
,0ar mand^ed bätte ein (leinet SRännlein aü Sr^bifc^of unb 
Qkjanbtet bed apoftottf($en ^riefterd oon bem Qi|e ber Reiben 
in btr ^ade bed Üöntg* ober beS &tajm erletben gc^bt, 
mib loa* tiättt ein foU^er beginnen fofl«^ tpemi im tiefen 
SSatbc i^in unb raenigeB Qcgfetteni ei» mttbtf Z|ia bcgcuntt 
näst'i" (@. 218). 

91«^ bicfcn dTgoRciiien Oemecfungcit m«| fh| Ref. begnä^ 
gen, bie JtQiiptcrgebniffe, .^u bcnen 5if(^er fletoßt 'ft, h»rj 
jufammeniuitellen. öonifociu«, in ber angelföt^fift^en üanbe*« 
tirc^e erlogen unb jhMtc enoci^iic^ nicfit im tömtfc^^fat^olifc^en 
Sinne", nic^t, toie bei Sbcacb unb SBemer, fi(^ ju feiner 
Mufgabe gemalt, baS 9Kif|ion*tt)erf ber ©riten ju jerßSren; bie» 

ielbfu innieii ciclnicdr imfö^ig, eine bfutfc^c ftirt^e ju organi- 
ieren, lueil {ie ielbft o^ne Organifation nwren;, unib lonntcn 
fiber^oupt nii^tt IDoiKtiAcS gribibnt. ttimuiiiifieiciibc ^CctAni* 
jcn logen S9onifaciu8 fern; „er bot feine?n3cc^# eine pöpftltc^e 
Jpertfd^oft in SJeutjc^Ionb aufgerichtet. (Sr hat bie Xeutfchen in 
®erbinbung mit bem ^o^fle gebrockt , inbem er bie Hirchc noch 
römifchem SKufter t^eftaliete, bomit bat er ibnen ober bei roeitem 
nicht ein pöpfilichcä ^\od) auferlegt" (ä. 21»i). Ch: war mU 
metjx Söeförberer beä Staatäfirchenthume« unb organifterte eine 
fsänlif^e Sanbesfirt^e. „$)tn 3lmm eined ^beiibefe^ert 
isnn mim ihm nicht mit ftetht fireitig mo^en, mb bet einet 
„?It)oftel8 ber Xeutfchen" mog ihm im richtigen Sinne gegönnt 
»erben" (®. 213). kn ber ISthebung ^tppin'd jum Stönige 
mar er in feiner SBeifc bethetttgt. — ffienn 5if(ha flu<h «"«9« 
llcbcrtreiSungcn feiner Sßorgängcr mit 9?echt ^urücfroeift, \o 
überfiet)t er bod), bafe eben bie „öieftoltunq b« Hirc^e nach 
tümifchem aJJufter" bie )>fi|)fili(he ^»errfchaft, wenn aii^ nicht 
gleich „aufrichtete*, bix^ unoermetblk^ mochte. Cbglei(| bod 
Sftnbnig tßipinn't mit bem $apfle ooit weitftagciAer flBictong 
tttar, fo wirb bie SIrbcit beö 31ouifaciii§ bfiturc^ nicht tjerringert. 
t)it ^ftcht oon bem ^onbeiSticcheuthum, melched iBonifaciud 
Q^Kebt^ ^iibct nWbwCfflBin m bec tootcscii ChrtiwdeCwwfl 
bnr fifinfffil^CB Stn^ Th. Lr. 

W^nL^cMifMnl^ Jlt(#«iititwi|. ttb. giN ftatic. 1881. 

3nfa. : aScibni*!-:!. „tat ®ort »art ~ »tredi. 

tijfett au« im WUubcn. 1. — Irauunfleii mt lauft« in $rcuji(n 
im 3abtf 1860. — iJtu? 'i^nltn. — Tu i'LHfi>iii>t( tet ttformtrtfn 
ftir$( ^annavtr«. Ütt» Clittrieelanb. — Stipfi* üebtMbitt. — 
Son titi T^cfaitfihoi Mlfllra. — IM 64wcNa.'~ Mx^fUlc fU^» 
riditen !c. 

'^rottP. 5irii*tnjtifun9 sc. inii. ».3. (f. ffifbffo. ISSl. «Rr. 51. 

3nb-: -Pi* rouimcrfdic •^^rcel)^i.■.ll■t'tlL'^t, 2. — 0. -vcliümann, 
gut Grinntruufl an ^tibaniu» -l^ubfr. — i^^on ^{i'ller, Me {Amt' 
Wfdjt «P^ilcfcptiic. 2. TU 'ItbUcfcpbic !Bofttc«m>. — 9tem^8ite< 
raitar. — 3"" Kljatofteriftif ttä ^lüf^rttlaer« ctötftr. Nricr, G. Ch., Lie. th., Dr., DombI, Geichielite der Christ» 
UehCB ReligloMpliilo««pfeie Mit der Reformatioi. 1 . Bd. 

Bb tat Kant, nrauiuehwdfft 1880. SdnralMhkfl A Sohn. 
(K, 491 S. gr. 8.) e€ 18. 

(SinigermaBen bcrfpStet in Srolge äuferer Umft&nbe bringen 
mir bot «»1 tti^eige; iii|»ifi^ miib m bcn fimfav für bie c8 beftimmt ift, feften 5m6 gefaxt boben. (S9 ift 
f>!oeifet ein nüpUche^ SBuch, forgfältii] gearbeitet unb üim 
riii)fni O^iilialt, unb je ti'citrr c-:« in ber ;Jeit fortfdjreitet, bcfto 
»erthboUer roirb ber Ueberblicf unb ber Ctnblicf , ben ed 9e> 
wfihrt. (freilich DdQig befriebigen miib bdf IBuch nic^t lett^ 
^emonben. SBir rooHcn mit bem JCcrf über Ginielheiten nii^t 
rechten; aber bic gon^e änloge be« löuche« erregt mancherlei 
Siebenfen. Unter bem 9lamen einer „®t\ii)idftt ber ^füidftn 
aieligion^ph'Iofoph'* ffit Steformattcm " qicbt ba-? Söucft fcbr 
iöieleä, toai mit ber 9leligion«ph''''i''P^'f ""^ lofe ^ufammcn» 
hängt; in ber ^auptfache hoben mir Dor un8 eine ©efchic^te ber 
);>roteftantif(hen S^gmc^ mit befimbctcr 9eriicffii||t«tiig ber 
metaphhfifc^ Oebonfen, bfe fle bceinflnit hoben. Bor eöie 
Oefchichte bor To.inuitif beabpcitigt, fo burfte minbeften« bie 
2)ogmatif bex römifch'bitboUfchen fttrchc nit^t übergongea 
»erben. Sie Wbfi^ bd Verf.'« ging aber in ber 2^ triet 
mehr lUif eine 3leligton^pbilofophie. ""b er meint nur, ba§ bie 
("ika^c ,^iuifd)en ^ieligion^phi^fi'Chie einerfett£$ unb theologifc^er 
!J)ogmatif unb äJtetophhfi' onbererfeitl ßch nicht mit ob)ectit>er 
(SäUiglett Riehen laffe, bo§ hier oicimchr bie SudUMlhl bed 
@toffe# perfönlichem Srmeffen fiberloffen bleiben mäffe. ^leit^ 
tüohl ift ber 'JU'iirtff ber ^Uefit^ions'phttofopbi«' beftimmt genug, 
um eine objectto gültige iQegrcn^ung pjulaffen. Sieligioni* 
Ph^tofiMi^ie finm ni^t bie ffnmrnbung pbttofppb'ft^ yrii i clviM 
auf bie Grörteninri bogmatifrfier Stögen h<'|en, fonbern nur 
bic ph'tofopbifdjc löctrodjtung ber Steligion aW einer gegebenen 
Srfcheinung unb ihrer Stellung unter ben Vh^omenen bei 
geiftigen Sieben« überhaupt. 3n biefem Sinne hot e« 9{eligionr» 
philofophif faum öor Spinoja gegeben, unb mit biefem bat 
eine ©efthichte ber iHeligiongphilofophie ben Änfang ju machen 
IBorbereitenb baför mag bom bo^ige ofthciiien, toai über 
ba8 93erhältni6 oon tManbeii mib tBiffeR, twn OffoAonng mb 
53emunft, oon religiöfer unb philofophifcher SRorol auch f'^f" 
früher Don 'j^hi^ofophen unb Xheologen gelehrt morben ift j am 
ivenigften gehören htcthtr bie Sinjelheiten ber theoIogtftbeB 
l'cbren uon (^ott, Don Gbriftu?, oom Wenfchen unb bem ^eil^' 
procef?. SBie ber iöcrf. feinen Okgenftanb behanbelt, fo enthält 
ba^ iBuch für eine (^efchichte ber iHeligioni(philofo))§ie tnd §i 
Diel unb fflr eine @efchid^te ber Ziogmattf boch »enig. Sic 
@renjen hei ®egenftonbe8 fhrenger einhaltenb, h^tte ber Qerf. 
fehr raohl mit einem ®anbe reidien fönnen, unb ei ift fcbabe, 
bog er i»ei lüänbe gebraucht. 3)ol SntiU, moria ber Serf. 
hinter bem Siele §mtMbleibt, ift bof, tat ber inme tnA ber 
Ctttwictetung, burrh ben ft<h "iproblem an Problem unb Söfung«' 
berfu^ an iiöfunget^erfuch reiht, nirgenbä recht heroortritt itnb 
ber Sufammenhang ber phtlofophtfchen tluffaffung ber 81eIigioB 
mit ben allgemeinen SuUurt^erhältniffen ber t>erfdhiä»encn 
alter im ^unfein bleibt. 2)er ^erf. lehnt bie Aufgabe, mit ber 
S)orftcnnni:; eine fcrtlaufenbc Jlritif jU oerbinbcn, üuäbrücfli<h 
ab, {chon aai bem (^runbe, metl a fdbft ein aObgefchloffciKi 
€9flem jur Sät mxb niilt beft^C. Vocr bot burfte ih« i» 
feinem JJaöe hinbcm, bie „objectine 3?orftelIung iti gefchichtlich 
iÖorliegenben", bie er ftch jum 3>»««fe flcfefit hat» burth bie 
^ufjeigung bed inneren Sntmicfelung8gange« unb burch bie 
Slnfniu^hn'q an bie Sulturgefchichte ju beleben, boe gefchichtli^e 
SWatcnal ba&urch fruchtbarer unb üerftänblid>er ju machen. 

3lber biefe ÄuefleDungen bürfen un8 nicht hinbem, bo^ 
biete 0)utc, ms ber Serf. geleiftet fytt, «Duerfennen. Sem 
jungen Xbeologen inSbefonbere, Der fiba ben S^fonfnenhang 
ber bciimatifcbon 51uffaffungen mit ben oerfdjiebenen pb'lo' 
fophiith'" Stanbpuncten eingehenbe i^elehrung fucht, ift h<er 
ein tvol^llc« ^^mifWl jgebotcn. (ßn^elne flbfchnitte borf 
man gerobeiu aU öorißglich gelungen bezeichnen. So !''t 
bie JorfteHung ^roingli'« öortrefflich; in ber S^iffcrcnj ^cr 
lutherifchen unb ber reformierten Sogmatif ift ber fpringenbe 
$iniä mit (ptfUt^ ^inb fit^ ^ccboigti^obcn. SicQkfbittei Digitized by Google 45 — 1882. ^2. — Stterariff^ed eines« Seibnij, i'effing , .^•vomann, ?rr. Jlafobi finb corrcct iinb 
mit txeffcubcm Urttjeil Qc^eic^net. Ueberall jicigt gcunbU(^cd 
Stubiutn, Scnut^ung ber beflen Quellen, Rlat^eit unb iSü^« 
^ bei Secftänbniffc«. S>ie (fonwttiuiQ ifi gerei^tfeitigt, bog 
ber fiDeite Öonb ben {ttnc^ntcnben @<^nnertgfetten ber Z)ar=> 
"it'Qun^ öerroicfeltcrcr Webonfenfiifteme tti'gniüber bieiclbeii 
iügcn{(^ftai betoa^cen toüb; tDün{(^en bleibt nur, ba^ ^iex 
ber Sof. We 0cai|ai MI (Slegen|tanbe» fi^fct M tUQe 
-anc unb fic^ firengcr auf bad befc^ränfe, not bOR eigentlichen e^cM* Dr. &m., bic SifaM bcc 8B«ll<ii{lciiifit«|(. Ocrßn, 1881 . 
Z|. '0»fwnm> (VII, 614 6. 3«^ 8.) l£ 

Sereitf 9lanfe ^t bie Slnfic^t anSgef))ro($cii, ba| ber 

httertflc Seinb Sl'Qnfnftcin'Ä, ber Urfjeber ber gegen i^n gc= 
'sonneiien :^änle, trog näc^jter :^ern)anbtid»aft v^lamata ge»efen 
jei Xiefe ^ei|<mtitung eingef^enber begrflnbet ju ^ben ift baS 
8«(bicnft ber borliegcnbeii Untcrfuc^ung; t^re fc^ac^e Seite 
befielt er^enS barin, baft fte eine Tlrfat^e biefeS Icibenjd^flftlidjen 
^lüffe^ nic^t nat^iuiviciü'n Dovmag. Ter iunf. hat !)ierfür nur 
Dm einen ^(uffei, ba| beijelbe aii ^plgc einer &eifted[töning 
}n betratet en H wie er M 6. 84 ausbrfttft: „bog ^icr 
ftne 9Äom)manic, ein actiucr SBerfotgunglroa^n im Spiele ge^ 
vejen jein möge. fragt fi(^ nur, ob ein {oic^er mit einer fo 
a^etoTbentlic^en @4|IauI)eit unb Umfid^ tme fie ber Serfotger 
fnttoidelt, aud^ oereinbor fei. 5?nrübcr nicrbeti "^mÄotogcn 
anb ^rtendrjte jn entfc^eiben traben." Xa« ift eine sücrirrung, 
tiiefd)U(^t^mjuru(fgeroieienioerbeniiiii|. <Sme)lDeite ^d)mäi)t 
ip bii^ ba| ber ißerf. fein Hugenmerf gonj unb audfc^lieglic^ 
nr «nf biefe eine ^erfönlic^feit richtet, barflber bie anbeten 
fträfte, loelc^c ju ffiaflcnftein'g Sturze mitgeroirft baben, fn ciut 
Die flon^ au^er %ä)t läf^ ja bcffen übrigen geinbe eigentlich 
ur 8«R«Rimctieniii«^b(itR8inc^ ge^ 
jcgen roerben. Slaroalo'Ä gaujC« JBerhotten gegen ®;incuftcin 
;fi eine jortgejeßte ^ntrigue, bie jubem mit einer SJiciitcrjchüft 
■mA SBert gefegt nurbe, wie tS bie lebenbigfte 3)i(hter))fK)ntafie 
B«ht beffer ju erftimen oermocfjte (®. 26 fi). (5r ^t be« ^erjog« 
stellang bun^ SSerläumbung unb anbcrc 5öoä(^eit untergraben, 
er ift ber iämon, inelc^er ba* ^>eer ober bott) bcffeii Öefe^I«^ 
^jobec mit bem ^ei^^URger nach ^cfi^t^umc i^re^ Sührer« 
oBftcdte (@. 323), pon ihm i{i ba4 ^.^roce§Derfahren gegen ben 
^trmorbeten geleitet rcorbcn, er auch fyxt enblich boS officielle 
f re^bureau m ber ÜBaüenfteinftage birigiert unb bie hiftorifthe 
»teratur beeinflußt (S. 359. 373). 3>er britte bem iBerf. ju 
^tjijciiöe '-IkinDurf ift ber, ba§ er, um bicfen feinen einfeitigen 
c:anb{)uiia ftü^en, eS mit ber itöetueteführung oiel ju leidjt 
üiauBt unb fubiectioen SSermulhungen bad (Seoicht boQgiUtiger 
ntfringen für »eitere $o(0enin0cn beilegt (Einige iBeif^nele 
DeztMi biefe« Verfahren erfennen (äffen. Ziflh theilt 1631 
Boflenfleiii eine bicfen uerungliiiipfenbe 2f)atfa(hc mit. Söon 
maaffod fieouÄ? ba ihr mirllicher Inhalt nicht Dorliegt, {o tonn 
■Ml bonntf khte Solgerung auf ben Urheber ii^en. fStttahec 
bie gon^e Slflinata'fdjc ^Igitotion inö 9higc fafet, lüirb feinen 
SIIU)iiienl fchmonfen, barin eine Crta^^e berfelben ju erfennen 
(6. 124 ff.). Ober: S)a bie gerichtlichen ^jßrocegfchriften nur 
rjtem in ben GJeic^en in nicht gemöbniichem Örobe beroanberten 
jj^eifiter ber 8opht|ti( fich jutrouen (ofien, fo tonnen mir und ber 
Sernutthung nii^t entfchlogen, bag @Iamata ber S8erfaffer nxir 
(6. 33d). Stuf biefen mirb auch ^i^ 9<nt^e ffloQenftein feinbliche 
^^ticifti! iurücfgeführt, jum ©<hlug aio Ima fuh ber Serf. 
bii|iri(ht MikfIMMfcfoiMlims .81 Oiflt in bcc Katar 7. ^cntuar. — 46 ber ©ache, baß ber 9?achroei« be3 Urfprung« unb 3"ff"nmen« 
hangd ber Schriften über eine fo tief in basS QJchcimni^ gcpilte 
Angelegenheit mie bod @(atData'f(he fRüntefpiel oft nicht onberS 
dU burch bie ^ermanbtfchaft in @ebanlengang unb üluSbrucftS« 
weife geliefert tnerben fann." gür feben Unbefangenen heifet ba* 
nichts ^Inbcrcö, ali bafe in ben mciften (fößcn er überhaupt nicht 
aeltefert »erben fonn. Z>iefe einfeitige Uebertreibung raubt ber 
SemeiSffihmng hei 6erf.'< einen gtVten 7Sf^ ihrer ihroft; idl - 
eine l'dfung ber TiinHenfteinfrage, dt WW^ fit fb^ mäSom^ 
tarn fie nicht betrachtet merben. ttoh>, Otto 9., 6fc<ei(ut., 9U<h(r'l «ttl|ci( «i bt« SefteinNg*' 
9tUttn. Utk Svitrog. Olbcnburg, 1881. 64»nl|(. (32 6. 8.)' 

e4C 0, 60. 

(Ein (Bortrag, tion bem eS genügt fogen, baß er ben (ün* 
brucf auf feine iSu^örer geraig nicht oerf ehtt hat, niri> IVemiber 
Sefcr nicht eben tiwa-i iiJciie? barau? lernt, fo mog er fti^ bo^ 
an ber fieiliQen Krbeit unb ber gefchmactboQcn Soxn ct^cKciv 9Jroiin, Äatl, ber Dtomonttnherjog. (5in bout^tfjcr $rin)a4l^ie||d. 

(III, 193 €. flr. 6.) c/C 3. 

fJcr ^lelb bicfer ©chrift ift einer ber unfeligften Mtn^äfta, 
bie ie QUä bcutfchem Sütftenblute entfproffen finb, ber 1830 
entthronte, julegt noch in Solge feinet ^eflamentd biel be< • 
fproihene ^crjog fiarl t>on i!9raunfchwcig. SBenn jebo<h ber 
SBerf. $. 144 5n|ert: „^ch fchreibe @kfchichte unb^olitif, ober 
roeber SKoral noch Chronique scandalense", fo lägt ftih ber 
erften ^ölfte biefer leehou^tung nicht beipflichten. 2)ie ©chrift 
gehört, Ute fdhon ber Xitet anbeutet uiib ber gonje Zon bix 
S^arfteflung be« »eiteren ergicbt, nicht ber biftorifchen £iteratur 
an, bajtt ^Atten 3. iB. bie %)ejiehungen iD^ettemich'd ju ber 
braunfdhvngifchen fReoolutiott tveit grünblid^er erörtert merbctt 
muffen, mogegen bie (S{trabaganjen unb bie fittliche ÜBerfornmen« 
helt biefc* ^''friog« mit ber (Sefchichfe ^etfiliif wenig ju thun 
haben, fonberu fie bemegt fich auf bem OU'biete ber Untere 
haltun^^lectüre, »obei t& alterbin^ bon bem @efchmacfe 
Sefert oihongen imi|, ob fie ihm unterholtnng gewährt, bemt 
eS ift nicht iebcrmonnS Sache, fich of)ne 9foth in fo anrüchige 
©efellfchaft ju begeben, gür gerabeiu ungehörig mui 8Ref. 
ben ^ufa^ auf bem Xitel „Sin beutfcher ^rin^enfpiegel" er<= 
Hären; fo f^limm fteht ed boch wahrhaftig nicht um unfere 
beutfchen ^rinjcn, baß fie eine* folchen Spiegel« bebflrften. 
Xer löerf., ber burch fo manche gute Schritten mit SRecht 
beliebt beim lefenben publicum geworben iß, h<it mit ber bov* 
liegenben, obgleich berfelboi manche« wiffendweilheSRaftniafin 
entnehmen ift, feinen glädlichen ®riff gethan. iMfft, 9leg.'!:>ir., ber ^tlbjug am 3Rittttchtin ocnt aRitte 
SiMiift bil «Übe IkfCMber 17«3. gttttart i^r., 1S81. VMft. 

Set SBerf. h^t bereits früher unter ben ?lnfang«bu(hfiaben 
fi. SB. eine Schrift „ber Belbjug am äRittelrhein in ben 
SRonaten 3Rai, 3"ni. Suli 1794'' herausgegeben, bie öim ber 
ftritif, auch in biefem iölattc, günftig beurttjeilt rcorben ift. Ter 
ijtujfaa biefer ttritifen hat ben )Berf. t)eranla|t, nunmehr unter 
wOcm 9lamcn bie ttorOegeidw €^rift herauSpgeben, unb wenn 
wir fomit bie Srucht ber 9)hi§e eines „Öoien" üor unS f}aben, 
fo foQ uns bieS nicht hinbem auS,^ufprcd)en, baß bie nicht 
gerabe reiche beutfche Siteratur über ben 1 793er Selb^^ug bur^ 
biefe Schrift eine bonfenSwerthe Bereicherung erfahren bot. (5ä 
wirb ber Zl^^l beS gelbjugS behonbelt, welcher jroifchen ber 
(Eiraohme tjon SOJain^ burch bic ^Jerbunbeten (22. ;^uli 1793) 
nnb ben für Sediere ungünftiacn (S^efechten an ber Sauter ((Snbe 
S)ccmicr) liegt. S)er f ür bie SciWUbctat unglüdlich cwaibe 
Monf bei 8db«ngc» fi^ 1» SafgiAe ber Woate Mm Digitized by Google (Tetttrolblatt. — 47 — im. Mi. 2Htxüti^kt9 Cevtraftfuti — 7. 9amttr. 48 flonkaii, )uin yiüd^t ber Oeftenttc^cr äba ben di^eui, unb 
IK hm ber $reu|en unb Soc^fen Uf in bte (Skgenb oott SRatit} | 
ml ftten^nacft, 3" f""« Qnforninttnti bat ber In'rf. ba« 
jCerraht, auf bem bie ^auptaclioneii jid^ i^bjfiicltcn, gvunblic^ 
ftubiect, unb Oorjüglit^ über Ibilagc bec ISefeftigungen 
(SBeigenbucflCC Linien) xedfi genonc Angaben gemacht 3" 
nünf^en ivfice ber Schrift eine überfit^tlit^ere Einrichtung. Xit 
borgenommene ffint^etlung in i'araqraplien o^ne jebc itufft^rift 
erf(^ioect bie Uebecftc^t ungemein, bie aud) bei ^injuna^me bed 
fc^ onBffi^tlfai« 3ii|dt»>Qei3eii$nffcl nu^t leicht ifL Äütfert, Dr. H Tf)., ^rof., 9?fiff bur* ^aläffina u. über ben 
gibanon. 'Wit -1 .ftatttn u. 2 iiliiuii. INjih}. ISSl. Aiivftr« 
Ux%. (VIII, 524 2. 8.) 6. 

35ic mcittäuftge iSefc^rcibung, roelt^e ber S?erf. obgenonnten 
Cuc^eS oon feiner louriftentour burd^ baiä tjeilige üanb cnt« 
»Dorfen l)at, t^ctieit ju ben bffferen 9lcifcbcfchreibungen Don 
fat^otifc^em 8tanbpunct taü ^uc^ mac^t nic^t barouf 2In 
fpruc^, bie n)iffenf(haftli(^cn Probleme, Deiche tfeat ju Xoge in 
©etreff jener ©egcnben an ber Xogc^orbnung finb, ben Cefem 
ooi^ffi^ren, ober gor beantworten; baju feiuü bec Serf. bie 
ebiH(Uflis< Siteratnr Diel njenig. Z)agegen nu>4t fii^ bie 
©tniDirfung tti öfibefer'fc^ett 8leifefül)rer« bur* ba5 gan^e 
)öuc^ ftiirf bemerflic^; fetbft einige ^trucf» unb «ü^vcibfeüler : 
fUb bemfelbcn entnommen, ^ie Starten finb gecabeju Don ber i 
^rma Säbeter cittlieben. fpU mit Obigem jebod) nic^t be^ 
fiaufitet roerbcn, büß bie Öiterotet« imb ÖJcf^ic^t^fenntnifle be« 
iBcrf/tf niangcU):Ut feien; im üorfiegenben gatlc I)Qt er eben 
ni4» änbeied beabfid^tigt, ald in ca\pxudfilo\n 0orm feine 
SoHriflatrintelide tiri^Kqii0et(n. SRft i^ni^nm SWmffe 
toerben Don if)m natflittc^ bie fat^Iifc^en Sanctuoiin f^anbclt; 
einen freieren Stanbpunct befunbet er in betreff berfelben info» 
fem, aU er bie 9{i(^tigteit ber fid) an bic^v-iligtljünier ^eftenben 
Zrabitionen häufig als ctn)ad92eben{ä4>Ii(4eA unb ^i^tutierbareS 
^infteOt. ta ber Serf feine Steife im ^>«rbft, nicfjt roie bie 
meiften Sieifcnbcn im [jrüljjaljr aii'Sfüfjrte, Ijat er ^icr unb ba 
lBeobad)tungen gemacht, welche anberen Xpuhften entgangen 
finb (ogt. @. 33. 60); fiber^pt tft anjuertonai, boS er für 
Siaturfc^önljciten ein offenes ^luge ^ot, in jwcifcr Sinic auc^ 
fär liüautunft. 1a bie iSarfteQung frifc^ unb lebenbig ift, fo 
ctfüQt ta& ^üd) burc^uS feinen ^»ed^ ben bcle^cenber Unter« 
)«(tu«0 icfimbecf ffir einoi gcbilbctmii fo^ofif^eit Sefcrfreid. 

A. S. •Ubul. ^T«0. «. mi). fticettt. 40. 9t>. 9lr. 24. 

3n|).: B. 8arfl<an"« SBanttrunflftt In brr algtrifcbm Samara. 
3. — «. «nbret. 8tHtrfd)riftm aul ber g&tftf. - iR. (JrfarK, 
rcIiaUfe SnfdiKimiiatK umb feciale (Sinrtd^tnnAtn auf Itn -Sunt*' 
^la. 2. (e^L) — S>te SalMi bei Sraf^n AaIbMcr. - «n« 
•0« VlU^M» Werner, Dr. G., Prof., minernlogische n. feolofiKhe Ta- 
■»ellea. Für die Huid de» Schüler» au ubereo Gymnasial- u. 
RmIcImmd luammcofefteUl. Hit 30 KrjtteU - Fifurca in 
UohMbii. Statt««!, INI. Kmpp. (IV, S4 S. 4.) «« 0, 8«. 

Äuf 24 Duartfeiteii finb Iiier nticrfianb XabcHcti aiu ber 
BHncxologte, $etrogra£{)ie unb ^ijtohfc^ (j^eologie ^ujammen» 
gefielR, $. 9. tletor^ ber ShnKtaOfotmca, Vggregatnntf« 
fernen, Beda ber .'pärtc unb 2<^mclibarfeit, Duolitdten be5 • 
Qiiame», üiutiieilung ber ^jeubomocp^fen, £dt$ro^neactionen, i cm MütJlog ber »ic^tigften IJimcralien, iüer}etcbnt^ ber *ik' 
fteini^emengt^e, Vbfonberung^' unb ^agerung^formen, ^no« 
niifc^c livorijönne jc., 9l[Ie3 in nrö^tcr Hür,5f, ""'^ 
obgenfieneu «c^lagroorten. Um ben oabcu ba Ujitcrridji* 
feftjubalten unb ba« (2)ebä4itni6 aufjufrifdjen, mögen fi^ btefe 
Zabeden rec^t nfl^ii^ enodfen, bie freiließ bei jeber Qiak 
felbftoerftänblid) be< CTlfiutrmben SBortc« bebihfen. du t** 
merfen lodre, bafe ba* tricline 3ijftein ba* flinor^omboibiftfic ift, 
ni4|t bo4 flinoc^mbif(^, bog im mowKlmen @9ften^ {ofcsa 
bie OtMcfU^e Ott mMfUftttriA, CMntMeOofitm 
geniinni werben müfTcn, ba| ber JRetüp^tjr ol* wefentüc^en 
^cmcngtt^eil ben Clioin ent^W. @on|t ift ba* befc^ciben auj< 
tretenbe Sc^riftc^cn burc^ groge (Benauigfeit auegejctd^ad; 
namentlich ouc^ bie SDtinrraltabeQe frei Don Srudfeblecn; tm 
le^terrn ift bem Sief. blo§ Z)oIomitf) auf 3. 1 5 aufgefallen. 

WieRnrr, Dr. Jiil.. Fr^r.. Kiemen ic der Ana(«Ble umd Pkj- 
«iolonie der Pnanzrn. Mit 101 Hoitaehn. Wico, Iwl. 

Höldcr. (X, 276 S. (p:. b.) oft 7. 

A. A. T.: Wietner, Elenenle der wiaaeMchdU. Badaiiik. 1. Bd. 

SyieJncr'^ „Glcmentc", in erfler fiinie beftttnmt, ben 
Hörern bei> i&tc\. aU Sfelett ber ^orlefung 3U bienen unb bot 
9{ad)fifprci6en jn erfporen, »erben ouc^ roeiteien Ihetfen fit^ rec^t 
nü^lid) enoeifen, foineit d fidj um bic ,;]cnen[clire, bie 'Jlnatomte 
ber fertigen {juftöiibe unb bie '4it)9fiologie ber (hnä^rung ^n: 
bclt; bie &itroi<f[ung<gef(6i(h(e ber <l<m<bc mib Organe auf* 
gc>ii)loffen unb bemiinnäg au(^ bie Sebre Don ben SReriftemen 
iet)r fur.j flel)o[tcii, cbcnfo wirb auc^ bic 'i^t^pfiologie ber 5ort» 
pflan^uno nid)t betjanbelt. 2:ie 2)arffeQung fuc^t burc^ ^Kroor* 
bebung ber ^auptfac^en unb :@ermeibung ber Häufung Don 
Sinjel^eitcn fic^ bem iHnfänger befonber* onjupaffen, unb ifi 
bic-? bem jycvf. red)t gut gelungen, r.ii? i'i'ieflcbene entfpric^t 
burt^joud bem heutigen otonbpunct ber £i}i)ienf(^ft unb ^ 
ber Oecf. out^ KbmeiilMgeR mm ben |crcfi$«idMii ttttfii^ mSg< 
ti(ftft Dcrmieben; 100 fotffte nofbiuenbig fctjienen, fmb pe in 
befonbereu «djiufeuoten nä^ci begiünbct. ^ie jabUeic^en Jpolj' 
fdjnitte finb flar unb inftructio, bie allgemeine Sludftattung be« 
©ud)e« Dortrefflicö, einige Keine Ungenauigfeüen in ben «b- 
bilbungen, wie [olC^e luot)! in jebem lüu(4e biefer 21rt mit unter« 
(oufci^ toobcit bem S«i^ beffcttai tciRcn Vbbni^ Hfm. 

Stieda, Hr. Ludw.. I'i .f.. l ntertnchnncea iber die Est* 
wickelUBf der Glandula thjmu. Glandula Uivrcoidc« a. 
Glandnla mrotica. Mit 2 liihoKr. Tv. Leipdr, IMl. Engd- 

mann. (III. .f- S. kr. 4.) 4. 

!Die an Sdjflf^ unb Scfitt)eineembrt)onen angefteüten unb an 
einzelnen (^mbn)onen oon i^ferb, ^unb, ffa^c unb 'StoM canß 
trolierten Untcrfuiunsien führen unfere ftennttiife bon her ?ijQtnr 
unb ©ntwidlung ber genannten Organe ein gut Stücf weiter. 
<Si gelang bem ®erf., nic^t blofe in iöcjug auf bie l^^mu« bie 
i8ermutbung StiMe^i, ba6 biefelbe ein epitbeliolci (Skbilbe fei, 
ju beftätigen, («idMii bicfdbe dntftebungsweife ontbem Gpitbet 
einer JStiemenfpalie aai) für bic Ihnreoiben unb (Tarcticabrüfe 
nac^juweifen. $ie genannten Üiebilbe finb paarig oimlcgte 
Organe. 92ur bermutbumi«metfe Su^crt fldf ber 8«f. flpcr bic 
trcitere (Jntwidefunn ber Ibtimu*, erfährt aber nocfitrSgtkfc betfl 

bic gleiche ilnfc^auung au^gefproc^en babe, bog näm(i($ bol 
abenoibe &en>ebe ber Z^mu« auS ber binbegewebigen Ura^ 
gcbung abzuleiten fei, mö^renb baS ^affal'fd^e iH^rpen^cn ber 
Weil ber epitbelialen «nioge fei 3n Jöeiug auf bie «bbif^ 
bungen ift aiurfeüiieiib ^erDorjUbeben, ba§ ficft biefdbcn be^ 
Dtelfac^ {0 fti>renben ilvpii, aOet mir fBtd^ii)e in ben ^uren 
barinfleflc^, cnl^altai md» mir bof becfldfichtigt ^ben, «if 
beffen gemne IBitbcigobe in bem gegdtami Wkt Wnl^ ]■ 
legen war. Digitized by Google 49 — 1S82. ^2. — £iterorif(^ea Üentralblatt — 7. Sanuot. — 60 - .ftc«lMl»Ust.«cK:aL«((a»t.3.S. 12.3«^ig. 9ti.5lH.52. 

t<r Sr^cbnifTc calerimcirifdicr 2Äfffunflen. (€41.) 

i)«fSI«lwf*rt#ct. .&rifl.«,SU^.eiU((r. 14.3ft^T«.9lr.52. 

: 9ettrA«e jur Z^«»rtt M •Iiftromagiutiliu«. — (Itne 
»oMtfiic tif^tiniufl Im taflli^ni (Stange btr ffliatti^tung. — 
haim SMtroQ irc t&R^i^KV Sta^bUbuM Ut aXctcpr^ttnc. — 
Sir Oitviddug Ut •omI^ M »<b autctOiwm. — Mctacic 
SHtt^rilmgni. 

fit Kotatgcfcli^c. «T««. 9. ^. Zrof^cL 47. 3a^rg. 
3. B. 4. ^ft. 

3r(.: Z^. (itmtr, Unten'uc^nnflcn Dbcr ten Sau tec !DIau(i> 
.■:tc*fe, ein iPtitra^ <ur Iticorie son (inttptrftluna aul con« 
titationtn«n Urfadjcn, fcirie ^;im rarroinfÄmn«. — 3- 'Ä'Din 9li« §, 
JtT San brr üumtnblätter bei ttn Äno4tnfifcf)«n. — 'iJb, 'Btrttau. 
i?<n4)t &b<t bi( Ü<iftuii|i<n im ÜitbitU Ut 'ÜUtttopobtu iv<M^ttnt 
M 3a|cti im 

«HHt 3t|ita4 fir ttiRtrdviii;, •wloiCe i. ^aOratolMit. ^ita. 

Q. S. 9tnttt, Q. jrfeln mb ^ (lloreiiftur4l. 1882. 

1. ■Pant. I. t'fft. • 

3«b. : Är. ÜKaurcr, paläentofofltfcbe ötutkn im («fbitt M 
rrfinifd)« I'foen. — "JH'rcfL« "i^cn^ r autc, über bcn Änakim. — 
A. K. Slaff, wie am a^te. "iUcittino tk ^JaraDeltinictnr ^f« 
ÖBdKt« in Sdjic^tunj &ber,ui7t. — ^. Saiitbergcr, über tint 
UuiAlabiaaerRRA im Sientl^alc bei Äarljitabt n Untcifianlen. — 
McM« MtttclUnfCR. — RcfiHMlc. ÜUttli^infitUi* 1) Jm«M*i» C. G. J., fcnamlto Werke. Bona«, auf Yer- 
«diMan^ der k. preu«. Akadeni« d. WIm. 1. B<L Mit dem 

BitdnÜM! Jacobi's. Henaa^. von C W. BorebardL Beriin, 

\^^\. Reiincr. (X, 54i; S. lt. 4.) 19. 

U Sleioer's, Jacob, gesammelte Werke. 1. Bd. Mit dem 
Bildni»»«; Steiners u. 44 Figuieiitaf. Ilrraiisir. von K. Weier- 
strats. Berlin, 1^1. G. Keinicr. (Vlll, 527 S. Lex.-S.j 16. 

ftie fg(. )>i'cu§. fOiAttnt bct VKffenft^aftcn ffot ^äf alle 

SRot^ieniatifer ,5U Icbfjaflcm ^Ponf üt-rpflic^tet burc^ ben fc^on 
me^rexen ;|^a^en gefaxten Sittfc^lug, auf i^re Üoften eine 
^Ttiammtuttiiibt ber üäerfe Sacobi*«, £ejeune-l)iTid)(ef 2 unb 
Steiner'^ ju tjeranftnltcn, mclrfie in roürbiger Stuäftottung unb 
^tt oa^ältniBmäßig i;tlltgcm 'jireifc alle Don biefen SJ^ot^e* 
aalifetn DCtdffentltc^ten ober brud [ertig ijinterlaffenen Arbeiten, 
M4>bcm fte einer focgfättidp SleDtfion unteriDorfen raorben, 
co^ürn foCL 8on btefent nntane^men (iegm un^^i bie iioei in 
kr Uebcrft^riit genannten Sdnbe Uur. 

£U jpaaudgabe ber SBerfe ^acobi'd ^K>^ ^^^t- ^on^arbt 
Uaammm, unb n«^ brai unceaHirtcien bcffclben ^ 
flr| '^?rDf. ©eicrftrofe bicfer ^lufijabc unterzogen. Xlocf) ^otte 
trficrc f(^on feit großer Umfielt 'Mei oor« 

iiceiict, unb in bem oorliegenben erften Sonbe ift jä»e @eite 
MB Sort^arbt genau reoibiert worben, nac^bem )ut)or ein anberer 
Bt bem ^n^Qlt oertcauter SRat^ematifer fie einer forgfältigen 
turc^fid^t uiiteriDorfen ^utte. ääeierftra^' '^Xntf>eil an ber 
paauigobe bt\^&att M bex eiocncn ^Angabe jufolac auf bie 
SkotfioR bef SDnuM »rat 51. Dogen ai no auf bte 
Sii'ammenflenung ber am Cnbc bc^ iSanbC'^ abgcbrucften %nr 
oatungcn nod) ben ^intertafienen ^Jiotijen ^ord^arbfä. 2)em 
flaue bc0 fie^teren gemaf ftOtt bie Arbeiten ^acobi'S, mu^ 
ben (Skgenftänbcn in Öniiipcn getlieitt unb innerl)alb jeber 
^^ktt^pt foroeit ali m%hd) djronologijd; ocurbnct, in fieben 
öönben erfi^ienen, Mm benen bie beibcn crften aQe auf bie 
U^ßam unb Snioenbungcn bcc clli))ti{4en unb 9ibet'f<^ Z»ui9* 
fcaÄcatfR beafiglü^en ftebriten ori^allen foOen. @))(lterett 
'Jcnuguuqcn bleibt e« Dorbctjalten, cntfc^cibcn, cb noc^ 
sBfSlenteittbäube mit äXitt^eilungen aaS beglaubigten 92a(^^ 
WVOL Ux tbiDafitittioiPiIcfmigat 9anÜ'i, foipie aui» frag» 
■oiarifi^ettdmM Kw^c« unb flncfn bcqugcfot fi]^ a)en erflen ©onb eröffnet bie @ebä(^tiri|rebe auf ^acoü, 
vattii)t ficieune - SJirit^let am 1. ^«J« 18^2 oor ber berliner 
atabemie gelten ^at. Ü)ann treffen mir auf jmei iBriefe 
^acoü» m e^umaöftx unb eine Vb^anblung Aber bie Ztai^ 
foraiation ber eOiptift^en ^ronSfcenbenten au< bem 6. iBb. ber 
Slftronom. S^ocfiridilcn (1S27), unb nun folgt bnä cpod)c= 
mac^enbc SBerf ber i^aadamenU (1829), an ntU^ti fidy eine 
lange Rei^ wm ll^diib&mgcn Aber ««fi^bbene 5C|eife ber 
If^eorie ber elli^itifc^en ^uncHonen onf^fielt, n»el(^e Sacobi in 
S9b. 3 bii 30 Don ereae"^ Soumal Deröffentlidjt bat. 3Ba« 
mm folgt, ftommt au8 bem Stac^taffe ^acobi'e. ^Suerft finben 
nir ba bie mat^emotifc^ Sorref)}onbeni beffelben mit Sctjcnbre 
aui ben ^o^ren 1827 bi« 1832, bie bereit« im SO. )Öb bc^ 
^oiaimlis für bie reine unb angemonbte SKat^ctnatif oeröffcuta 
lu^t iDorben ift. .Bum ex0«n SRoU ober cxf<^eincn bie nun 
folgenben Kbbanblungen: d« TrBnafoniiatioDibnB ftneüomno 
ellipticarum irrationalibus sive inversis, de Divisiono inte- 
gralium ellipticarum in n partes aequalea unb de Multi- 
pUcatkM ftnetionam eUlptiearam per ^wuititatem inag^- 
nariam pro certo quodam modulornm systoraato; ben Sc^fufj 
bilbet bie X^eorie ber eUtptif(^en Functionen, auö ben i^igeu' 
f<^ften ber X^tocei^eu abgeleitet, eine ^Ib^anblung, tue(<^ 
!8or(^arbt »A^nnb f ctnec 6tnbieR)eit (1838) noc^ einer Sov> 
lefung ^ocobPf tn beffen Auftrage auigeorbettet unb nel(be 
biefcr bnnn burc^ ^(iiuterfungen unb C"^in,}ufügung mehrerer 
gormeljuiteme DerooUßänbigt ^ Sie Uebeiarbeitung feinel 
unter 3öcob?< ^ßaffiam an^c^nAeMi 8llaRnfcri)>tel mar 
öorc^orbt'S Ic^tc, ^loci SJionate tjor feinem Xobc (27. ^uni 1 880) 
»oQenbete Itteranfc^e Arbeit. Uebrigen^ finb nod> bei ber 
Sun^fii^t unb Sorrectur biefe« iBanbeS bie $rofefforen 
©(gering, Sji^arten«, 9lctto, ^ 9. €^^10019 «nb ^ ^ämüt 
t^ötig gemefen. 

Sie ilierfe Steiner'^, beren ^eraulgabe gteic^faHü SBeier» 
ftiol übenwmnten foDen in ^ei ^finbeu erfAcinen. 
f)aMm entglitt ber »oxitegenbe etfle QoiA Me in ben Sohren 
1826 bi« 1833 üeröffentlic^ten 51rbetten in dironologift^cr 
diei^enfolge. 2)en Slnfang matten 14 Ißb^anbiungen au» beu 
brei erften IBänben bed CEreOe'fclen i^outndS, bann folgen bter 
Sb^anblungen, bie im is. unb 19. Oanbe Don ©ergonne'« 
Anuales de Mathematique erf(|ienen ftlät, anb ^ieran fdjliefit 
fic^ ba« epoc^emac^enbe äBerf „©^ftenulQii^ Gntroicfelung ber 
ab^ängiglett geometrifi^et (ik|faU«0 Mu cinoi^'', bon beffen 
in «uffi^t gefteOten oier Z^eileB leiber nur ber erfte (1832) 
erfcfticnen ift. @3 folgt bann bie intereffontc, im Qafjre 1S33 
Ijubiiderte Heine ©t^rift ,^e geometri{(&ea (£«nftructionen, 
aitfgeffi|Tt mittelfi ber geraben Snm Mb emel feftai ftreifel*, 
bie ein ®citcnftü(f ju 3??a3(bcrom'« „®cbrmtc^ be3 
bilbet 2)ie JRcoifion ber bciben legteriüä^nlcn Slrbeiten f)at 
$rof. @<bröter, biejenige bet Vb^anblungen $rof. S^ie^Ktt 
beforgt 2>ie auf 44 !3:afeln beigegebenen Sigwccatofelu Pub 
ium großen X^eil neu geietc^net noiben. Q>I. jft!lf0fflt1Htfrfi 

8ibau, ®uft., (^n-fi cir, Si-cr , Mc »jiiTcnfrf)aftlid)e 9ifl|ignM für itn cinjäljria irciioiliiflcn Ii<n)"t uiib tca äkubcreifuMiilHenS 
iRfidi*« u. f. prfuit. £ 

ttUAe 

mit (irUViitauntien vcrfcbctt. 'ScttiB, IWÜ ' ^OIÜB'* Snl. III ^f^ t-cutfcbtn ikfidi*« u. f. preuit. itaat«rcnraltuii,v ?if über 
tic{(u (^V',]|(nftaiib cr^an^cnen '^cftinmunaen iR|aaimcnge^cUt uat (VII. -m 8. ^T. 8.) 2, 80. 

Im 0r( Mit Me auf bte toiffenfc^aftlic^c :iBefä^igung für 
ben einiö^rig'freiwiHigen jjienft bezüglichen !Zunid;riften in ge- 
orbneter unb übecfi^tlic^er Sßeife iufonunen unb esg^t bie< 
f elben, fott>eit erfnmifl4 barj (trt&itterangm unb gTOfifitngfw. 
%ia oOc SB^lümsmata, 101% an «ielcsfn CMn in b«r If/ta» Digitized by Google 61 — t88S. J«2. — fliterarifc^e« ffentr«!6tott. — 7. 3amiar. — 69 unb äBe^r^Orbnung ^er[tttut fid) borfinben, ^iec, unb ^am iu> 
Imrfäffig, jufaminensefdlt »otbni finb, fo forni bof torn^ aOen 

8eomtcn berienigen iBc^örbcn, lüetdjcn bte $»anbt)obunc5 bet be» 
jiifllic^ctt ®efe(}eS=SBorfd»riitcti obliegt, Jüwie ebeiifo bcitjeitigen, 
toelc^e ba$ (JreitDtQigen^d^ec^t ju enoerben toünfc^en, wo^t 
empfohlen werben. Xie Sörouc^barfeit iei iöuc^cd wirb roefcnt« 
lidf er^ö^t burc^ ^nfiibrung ber )6eftimniungen über bie miffen« 
{c^af llic^c 4tef ähigung ji4i ben orbcrcitungSbicnft in ber beHtfctje n 
Ketc^äoetiDOliiuig unb ber fönigtic^ preugifc^en 8taat«Der= 
loaltung. (Eine bnortige ^ufommenßeQung, roeb^e filc SBiele 
Don großem ^ntcrcffe fein »M^ ijl ticn ttcf. fiba^aaiit wn^ 
nk^ icfonnt gooocben. BoUiBcer, H., Oborst, Militär - Geosraphie drr Schwriz. 
Zarkb, 1681. OreU, FümU ic U. (122 S. 8., 1 Tab. ful.) 

S)a2 ??frf inarfit niffjt ben ?(nff ru(§ borauf, ^öfieren Offtciercn 
jur'flBegeleituiig biciicn rooQen, fonbem ift für ben )(^roeijc< 
rifc^en Suboltemofficier, für ben Unterofficirr, unb wefentdc^ 
aU 2ci)rbü6) für bie Cfficierbilbungäif^uten gefcfirieben. (£im 
get^eilt ift ber Stoff in bie 2lbf(5nitte: ^ßoliti5ci)c 0)rciii|en, ?treal» 
unb Öei)öIferung«»iBerl)ältniffc, Slu^^jebietc, iöobcitgeftaltung, 
Honmatnicotionai, nilttfirifti^c &ttx^mt bei oetfc^iebenen 
9nmten. fRef. ber Vnfic^, ba| baf Wim, loefdM ^ fnappn 
Sorm einen reichen !j^nt)ntt bietet, feinem ^mdc biirrftiiiiö cnt' 
fprec^n unb ein rec^t praftifc^ed ^üli>bud) fem tuub. 
oftcn tlbfi^nitte ift oon fc^weii^erifc^-fübbeutfc^er (Sren^e bie 
Rebe, TOöfjrenb c# f4toci,5cri?c^ bciit)d)c (Mrcn^c f)cif?cn »'"fe, ba 
jo gleic^foU'? nidjt fditoeijenic^'oftfranjbfijc^e, unbmdft )(^n)eijec 
vif^=norbitaIieniid;e atee^e ati{|tfl^ ttibtb, «00 ieiUlifit c»> 
»Ä^nt »ecben md0C. ■ilmain, Dr. Fr. Jos., prakL Arzt, physiologische Studien 
■ad EatdecliDBgeB an Leitenden durch Beobachtiiiigfn bei 
chirur^inchon ()p<>rationen. Ein Beilrag zur Pbyiioiofie des 
1». JahrhuiideiL«. 1. Heft. PaderiNnn, IWl. SehSningli. 

(VIII. S. K) rÄ 1, f.O. 

Iier 93erf. ift ein ^Ir^t, ber nat^ fünfzig ^at)ttn einer auä= 
g«d>e^ten 'ißrajrid bod !öebflrfm| ^t, audjufpre^ien wai ftc^ 
feinem ^Ji\id)bcnfen in etnfamen Stnnben ali mh\»<\ ber fcfion 
in ber Stubentcnjeit in i^m aufgcfticgenen ,^^rocifct auiDrangtc. 
?tu(^ roiQ er ftd^ »gegen ba« getüoltfamc 'JJicberrciften ber 
3bea(e unb au große Öc^fügumen bed Mcatcn in ber ^^fio* 
togie niib ^f^t^ologie* emSren. fMic d nur bei biefen tdütid 
^otmlofen i^or^aben, welc^el in ber Sotrebe ouSgefproi^ 
Wieb, geblieben. S)ennnMnun foOtenutn einem frommgläubigen 
Äcnriibe mbcen, gegen bie Sbcntifteienmg bon äRoterialiSmud 
unb 9?Qturloiffenf(^aft jU protcftirrcn. bcv (Jifcr, mit bcm 
ber Serf. bie ^reube an ber ^J{aturfoi')c^iiiig gegenüber ben 
i@ebenfen einer fhengen ^((aubendriditung bert^eibigt, ecloeift 
unfere ©Qmpat^te. ^ebenHic^er finb bie 3)ec(amationen gegen 
5mpfung, Gulturfornpf, Soge ic., welche in bunter aJiifd&ung 
mit ^)^mncii an] bie fatt)oIi)(^c itirc^e basl erfte Gapitcl erfiiflcn. 
"übtt aad) bicfe würbe man mit in ä^auf nei^men, finb wir bod^ 
beute gewdfmt, O eUo dlün i g e n iber )N>IiHf4e unb rdigidfe 
23inge in unetworteter SBetfe in iniffenfc^nftliclicn SSerfen on- 
jutreffen. Slber ba8 gan^e iöud^ ift DijUig uerfcljlt. In ^crf. 
roid nichts weniger ald bie ^^^^fiologie reformieren. Sr urill 
nac^ fetner eigenen Eingabe bie SJefire öom Stoffipec^fcl, oon 
ber ©ecretion ber liieren, ber X^ötigfeit ber ?)rüfen, ber 
$>out n. f. f. auf neue '^^rimipicn fteHen. Unb boju ift ber 
fierf. — nn^t befähigt? bal »äce ^ gctinb« ouSgtbrädt, nein e» ] mangelt i^m ba^ ttOe«. @eine ficnntnig oon oQen biefoi 
!{)ingen beftbrftnft fiib nümlttb auf bol, nwi ex fi4 bei ber f 

t'cctürc ber älteren ?(uflagcn einiger ber fiblic^cn Stubenten« 
compenbien jurcc^t gelegt ^t (er cttiert aii CueQen (sie) 3ob- 1 
0. a^aaer fie^rbucb! ftobb (£omp. I8(i4, ä^unbt Sebrba^ | 
ISns, iJubge öomp. 1870). «ber aucb biefe «ücfjer hat <t 
grünblic^ migoerftanben , tbeilmeife be^b^Ib, ineil i^nt jcl; : 
bicrju bie iiJorfenntniffe feblen. So berftbmäbt ber ißerf. icbc-? 
^^ülfdnrittel unb einzig unb allein mit ben äKntbe bewaffnet, 
ben mm ^Scobfemen gegenüber bat, bie mm t>erflrbt 
ridjtct er fidj eine 'JJbijfioIogie ein nad) feinen ^bfon. 'i^icUcii : 
bot er iKci^t: benn ift ti wirflicb bet Muiit wert^, fo Diele 
9abtt; nein gtenentt io ncn binbnnb ttebeit p nexfibnwitat, wm ' 
bod) nur einen ffciiifn 3'riicf)tbeil öon ber fBirfttcftfeit ju er» 
fahren, loä^renb man auf bcm ijJopiet in tt)cnigc:i Stunben 
bie fcbönften S^fteme cotiftruieren fornt? Unb ifoi man ni±: 
aud) bie .^loffnung, bag bie Statur, wenn fie au« bem Sucbe 
erfäbrt, loie oiel einfacher fie ftd) b^tte einritzten föraten, ibr 
SäJcrf nocb einmal yoniiinnit, um bic bctt cffenben iöerbefferuncien 
baran onjubringen? greilicb o^ne bcliötbttiibe Störuiia unferer 
Sebenigewobniieiten ivihbe bot nM| bei Mef. 9nfU^ aii^ 
nbge^ 

t>t«tf4« »eMdntfdjt »oAfnfcbrtit. Kit !f*<rti<ffi4ti^unfl ia cffeBÄ. 
«tfun6t»ritlpp(ge IC. »tt.: »örner. 7. 3i)^rg. »r. 52. 

3Rt)-: (AoItbaanrT, jnr utfMciatfdxn Jtlimiitolcjic »ob 
9(M9l>l(n. — iftraao, ncAy onrnjl ein (Slutachtcn fibtr einen itnnft= 
ff^Ter S(ittn6 tiiic« „^loaicoiMibtn". — SWat •))itvtxi>c\i. ütti 
(int fdttne Xeril einer 'iMjjen-Jteuroft. — ftlebe, »eitere "Pei« 
träae jur SUfteRg Ut 3D^ ge^en (Touy^fc ^■«■■»■'nte. — Zti 
gaO ^arbain. — Die 0MBai>i|ni| M »Oetb^vibt^' Setter. 

— VcrbaneiiiagcH M SectGiA fie teBcre llefeicbi. — Ücfntte 
«rittr«. 

flReMcUuiUQMMtatBtitnna aattr nitrtlMttiDa von fBicncr. 
Ihr. U, aicncc, SnpffwbilM, 3nyfmMiv^ — 9cif«R«licB. 

Jriebreid)'« Slätter für ^crtd>tl. OTeHtin u. Sanität#roli»fi. ^rt^, 
von a. V. •(''ecfer lIn^ (i. Mittlrer. 32. 3Jbtg. (i. veft. 
Snb^: Iötili4e ^oloen eine« 3d)laae« mit einem Id^tCR 
Spajiierilotf. ÜDiÜgctbeUt von 3. dt. Stitttr von ^ta^banm. — 
nib. ffidi, im «efdfittite btr $r{i>)lbirc(>r. 9{ad» imtli^en SincflcB 
bearbeitet. — 9tc(l«M. ftcr 6cll>fhMth Uk feeffn 8«riMBgBBg. — 
3of. üitttet I». 3»r4, ttMccMmg wg« nw» nnb MttMiabc. 

— XcteniiMtm. 

SeitfAtift ftr ObrcnbeUhmbe. ^Mg. «. ^ ftmpp n. 6. 9tt^, 

11. «b. 1. *<ft. 

3nb.: I'. ©. £t. 3ebn »oufa, über ben 2P^r(b ron Cpera» 
ticntn. weldie ben Xrcramelfeflfdjnitt erferbern. — (iharlee Jöarf < 
leo, («iiutbmun^ vcn tsblercform al* llr|\i*t vcn Cbrerfranfnnj. 

— rt- '-W i 1 1 0 it . brei tWobütcaticnen ttutriidier 3nitrnmente. 

— (Jbarlt* 3- ÄivP- ftn j^aO »on ttutbflioma tct Kittelobre*. 

— I. ^. 2t. 3'''bn ;)loo(a, bie niniid>e Tia^nofe ber Wruritu 
unb 9tlropbie bc« .frprncn'en. — 3öe»leD SW. ßarrenttr, Bterubni; 
3abrc?r<r(amml«n^ bc# iBerein» amerifanildier CbrenSrjte, ab^ebalttn 
in 'iJfiin'tfrt , .'Kbcte 3'''i"b, am '16. ^uli — t!lartnc< 
?Mafc, (Uiijniurm ui t<m 'i'frtdii über tic 'i'friamniUin,^ ber 
aiiurifaiu)difn LilL'U\\ir.+cti ('V-ftUi*.!'!. — <^^l^■, I. Cr Ui , 'iii\iiiti( 
in; ("'^..•'lM-ic rill:'? '.HIm\ .■nrf im '.•iHirunUTti'jp. («Vncfuna ebne mtan; 
llictuaccn. - Ti-rf., nnc Cpfration \\\t i'erbciTcninv^ ter Sttflun^ 
abiicbenbci C bfmii'itfin. — V'. 'iS. jJlouiiii, über bic nadithfili^r 
(Itnwirfunii ber ^JUjinvoMir.uluM'Kr Jut bio .(abue. — 'Jl. £.(>i'it, 
jiret AÜJe pimi '.'lnir<iibiam bet 'i<aumirollf ■Ai^eld'nt bfi .'lerücrüiM 
tti Iremm<l'<ne*. - Woo« ü. \\ 3 te t n b t f: <i a 0 , üK-t t,;;- 
tfinbintrte i'crfpmmen pcn t»ntiric(cluni(»rtöriin>'(fii iinr rbad;iniditn 
tteräubftiin,un t"' <^vbi'rer,^an eine« (irciim-n. — önreC' 
etto|en= unb Gtoffcicnbilbunki, 'CMmmerter'''ÄnfDlcic, fiu-dn-rner 8tr» 
fdjiup bes niiiboii Afint'r*. ccllutbe (fnt.trtiinij ba' VMTiifrren, fl 
fetm J^elfenbein tiner ^niäbri^cn Ijaflucintrenben l?<eifttefr«ifen. — 
@. 9loo<, ein i^aO vcn bcppelfciti^er tabprintbaffecticn mit 
tanmelnbem &ina unb bleibenber SerniAtnng be< (.^ebörf naä> 
9Rumt>«. — Xierf., roppelttjcren in i^olae einer 3c^''>ltiimfttr. — 

&teinI)TÜa8t. ein ^aü von Diplacafie. — Anarv, beißet» 
(eititie rubimtntare Cttnnufc^d mit S|ebf« hn Anderen (t^cb&rg&ifle. 

— O. IBolf, 9<i{4|tigug. — %. ^art««na «. etinnee, Digitized by Google — 1882. wK 2. — 8itctatif(^e< CeitttaliUtL — 7.30101«. — 54 fffrrf(6niij<fn. — ^ertdit fiter iit l'cii'tuitj^fn unb J^frtfdiritfc ter 
C^ra^tUfnnte in Ux jvcittn ■t>al|tt De« 3ai;re< ISdl bt« itrn li*na, ^iui, ainltitniie in bal Studium Ut SBitt^fc^aftSU^re. 
Sa* teni 3laUcnifil^ OiotiMn »mDr. aRoormlaßcr. gttU 
Imi t «r., 188». ««Nr. (X, 340 6. H. 8.) e^T 1 40. 

Set ju einer ganzen SBiffenfc^aft eine gute Einleitung 
f^iciten totO, bcx mug nomentli^ btet Siaenfc^aften befigen: 
OK iN>0|lfinbise tmb Aber aOe ber Biff enft^aft jiemlii^ 

(;Ini4iuäBigc iBcf)cnld)uucj ilire^ fac^tirfjcy Stoffen; eine eben« 
ieläft :söel^en:j(()ung i^tec ^kiUerotuc, mit ooUcm iüecftänbniB unb 
■nportetlü^ Sfirbigmis oOnr fecbeateibcrea Om^oben unb 
2>iulen, aucf) ber 9lationaIit5ten, bic fic^ ftroo barin ou^fprec^en 
aoitcn; cublit^ bie Ü5abe einer Haren unb aitfpredicubeii S;ar-- 
iidluim, fotDO^I für bcn Aufbau ber @c^rift im (.Manzen, ali für 
• ."cn einzelnen Sfl^. Jpr. Goffa, ber o^nc Bragc ju ben bebeu* 
;;.Jficn italicniic^cn Slotionalöfonomtn gcljört, befi^t aUe biefe 
j\]cnfc^aftcn in Dorjüglic^em iMrabe unb i)ai bani:n ein 'i5üdi) 
geliefert, bad in b«c Mclicgeitben guten Uebecfe^uitg allen beut« 
fif^en SüngexR brr 8of»»iTt^f(^ft8(e^re ebenfo etitbringli(^ 
fmpfotjlen rocrbcn fattn, tuie ba« Critpiial bcn itolicnifdjcn. 
£«1 ^udf iecföflt in itoei Xbeile, Mooon ber erfte ben begriff 
kgWsKltW^VMfttt ^ vht^eilttng, t^ve Ocjie^nngen pr 
JRorat, ^olitif, Stotiftif, ©efcfjic^te ic, i^rc SKct^obc, ti^rc 
Sii^tigfeit unb y^ot^rocnbigfcit crijrtcrt, bei jiceite ober eine 
hirjc ©ffc^ic^te bcrfclben giebt. 5:iefe leitete ift auf 1 58 Seiten 
jo reii^fyattig, toofilgeorbnet unb boQ feiner Sinjetbemesbuisen, 
bal ße für afobemifc^e ^orlefungen Aber i^ren @egen^b ein 
Dortrefflic^ed Sonipcnbiiun biibcn mürbe. Slbcr ouc^ im erften 
X^dlt ntug man bie gu>|e )Be{onncnt)eit unb Unparteiiic^feit 
m d uuuu, toomÜ Mb Uetfi^idMaen SRet^oben gctuürbigt finb. 
$on ber f. g. nattoiutif^n nmt er (3 i:t ff.), buB ti ^icr 
.fi<^ nix^t eigentßQ im enie befonbere a}2et^obe ^anbelt, jonbern 
nar nm bie QtiKdiAfiigHeit. in unferer SBi^enfc^aft 3a^Icn unb 
fijrnbrlifcfie .Bf'f^cn brnucfjcn, meiere Ijciiifii^ bei ben rein 
Stbuctiuen unb juroeilcu auä) bei bcn genuidjtcn iBiffcnfc^ften 
att großem 9hi|en angeUKmbt ftnb. . . . Uebcriaffen nix ti 
Alberen, au beuxt^eilo^ ob burc^ biefci Secfa^ccn ber »iffen« 
f;^ii^ B<fyi^ ber fBirtbfc^ftSlc^ twfentltc^ bereichert 
:?otben fei.' i^cfonber^ mufterljüft an ©od^üerftmibiiiB unb 
$(ääfion t)t bie ^ect^etbtgung ba 9tationald(onomic gcaen bie 
mataigd er^6<flfli ^BidPhft^ oli mmrr fbt iiiffciiT^tflfit^ 
mmdglidb, oba mllfiti, oktt {Hffii^ )wlitifc| X. flif^rlicf) märe 
(S. 56 ff.). W. U. 

itvm in 9lefte(f. Sie grfd^i^tU^cn (Bmnblaacn btr 5d. 
■■->. " M dtofUcfer arbotrtco««« M« 13. OUii 1788. — SBilb- 
arten«, (in trntfdytr Stltrttet M ^icmntilllRl. — «bclf 
ctetjel. Umscfialnina ter Sorfdiriften Ui iireuf. aOeen. SaiU* 
über nnAÜltigt S^rn tur^ ncntrt (AtfeMtbnnd' — SPtKctllen. 
— SItditfrrtAnng nnb ottwaltnn^«T(d)ttid;t »^rari«. — Staatlid^t 
n» tixÄlübt &^tlMtbvMa. — üUtratnr. — 9tad^rid)tm »on btr 

BHtf^tift ber Ci«»in|'ettlhnM Ar MfU^ifU^U. «tia. von 
9rn««. 9. e. 91 ot^.«. 19aiib. 9.^. (tX»nanij}{fd)t 
ftbtb- - 2. |)fft.) 

3nb.: S cfimibt, über bic actin per iiniii is poNlu- 
. 1 n-tu. — ib. Sdjirmti, ta6 ;^amilien=4'etmöii<n uut tit Cltit» 
'itlnnj? ttt ajoibetbrfibid bfi teil ;Hi^mfrn. — Ii. 'i*ul>l, 9lfrican'« 
;.5rU(?ncn unb Ibr StrbäUnip 511 — Ib. Sdjwalbadi, 

«»(fdbi(bt( btr üe^re von btn !i>r«eBclnrfbta. — O. Send, 
|ra ^ovi^m« StmarbattA. etntiflifdfte 9)t*nat4f4rift. Rtb. n. iir<«. vom ^rlflMui b. f. L 

fiati^. (tentraUCommiffion, 7. ^a^rg. 12. '^tft. 
3«^.: «da ^ölbfl (ffltip). btr (iinflufj tt» «dio* auf bit 
qüTtift. — 38in(fitr, 64|iff«« «nb 3&iartnotrft^r auf bei oberen 
£cnau in tcn :«abre« 1850— 188t. -> IINtt|cant<n«RbfM4Ml«. 

— gileraturbcridjt. 

Sritrifie jnr (Sriäuterung td Teutfcbtn !Kt(bl«. ^ti^. von Staffo» 
u. Aünt$t[. 3. 0. ^>ff'- 
3nb.: X^- ®»aiba(^. btr .gaU ber Qtrfäumung« »ab b<( 
•diatritt ber V(rfäninni§-. er»rltrun$ctt in f 474 %bf. 2, ^ 90S, 
307 btr CivUsrojefiorbnung. — $f{|er. aber bic Sorauife^nnse« 
b«4 9crfbiiun§art9cUl. — ^daenann, SBIbcrraf crtonnter ttibc 
((L$.0. I 432). — «. Jtaba, Oemcrtuatca tum f 437 btr 
btntfd^ «iaUt^T«|t|pibaaag. — t>(atf<|iiann« Ab« nr^umen- 
tum Ii conimio. — Ittakcl, jar Scfic von bcc S«m4>t4<tB< 
raumanj). — Va4 ber $rast4. — Stttiahnr. 

Itr^i» für bic ctpilifiifc^c '43raii«. ^r«g. von «filoie, DegcatDll, 
^^ranflia, StaBbt«. 9U g. 15. 9b. 1. i^tft. 
3ttb.: 9lf»W. b«l Vabc brt «ftmvcrfenbnnelre^ü, ' ebM 
tt<li4tlMrftt1Taaa>'rM8<. — V. 9(«<btrn, pnmtgatio fori aab eoa- 
loaiada. — Siffle. Iber Serpfäitbun^ dor Servitatea, ialbefoa* 
bere »ob 9ribl(ufen»itutCB. — IRanbtv. bie ^coicfifibiflteit ber 
(ibrflniiB am^ ber fllci^lcioUvreulorbnaRs. — ZXgcRrolD, 9Ia<^> 
tra^ )tt b«m 9ktro(ofl von St. 9. Srunt. 

Sritfibrift fir bo« privat» aab bfftatlitbc Slcibt ber •cft«a»ut. 
^eranla. v. C. 6. •ritabut. 9. 9b. 1. ^ifL 

3itb.: 3of. lllbri*. btr »t^tlbtjriff btr »tncaltuna. — 
)^r. .-{oll, iur ^tbrc von btr Xiabition. — v. St^rutta'Ottib' 
ttnfiamm, über bie ütVffiU^mt V actorifi^ CaiMva » 
QpncnrtfaQt. — kiittratur. Slid^arb, V., "Prof., bit (^tioinnung btr (^tf^ianfifafna. 9Ritl54- 
in ben lerl eingebe, .voljftidjcn. "i^raunf^iNig, 1881. SIllMf A 
Sobn. (IX. 204 3. gr. 8.) 5, 60. 

3H^tiäf alt 9. Xi>. 1» Ott» IMivbaaiB'* Sebrba^ ber laabi». 9f 

wtrbt. 7. «ufi. 

Da IM bed 811^ iß nic^t goni glüdlic^ gewählt, inbem 
bie „^loinnung", b. ^ bie Ocfd^reibung ber ®eioinnnng;8'6c}. 

Söcrcbelungaoerfa^ren nur ctma 7' bcffelben füllt, wä^rcnb ber 
übrige X^eil be^ iüui^ei^ namentlich ben (iigenfc^aften ber &o 
fpinnftfafem. ftatiftifd^en 3ufammenf)eQungen u. f. to. getoibmet 
i^. Unferedffiiffend ift ungebräuc^ti^, bie .^aare unb bie 8eibe 
aii (Befpimtftfafcm ju be,)eicbnen, fobag aiic^ in biefer Sejietjung 
burc^ ben Üiamen bc» iöudjeö ber bcficlbeu indft 511= 

treffenb bejei^Mtet fein bürftc 2)er iQerf. brainnt mit einer 
fnopp ge^mnen 0ef^te be8 @pnmeiil unb (^onbcft oll* 
bann hinter etnonbcr bie Soummotle, bcn ^aiß unb ^<m\ ncbft 
oenoanbten Stoffen, bamt bic äBoOc uitb enblic^ bie Seibe. @q> 
toett hoi IBuc^ bie Slcftimmung t)at, bcm fianbmirt^ i6elel)rung über 
btc9?Qturberin5Rcbe fte^cnbcnlKo^ftoffeunbbie erfte Bearbeitung 
bcrfetben geben, tuirb bas> iüuc^ feinem Sti^^cfe genügen; eine 
»eitere i^ebeutung fann i^m nic^t beigelegt roerben, {untal ber 
Mrf(^icbenen SBcdca entnonmau @toff in^t tfon gleutatig 
oerarbeitet ift. jNüUtr, ii., it^nbc^'^^auinfp., btr Sboufftebau u. ftint ^ülf4> 
nijftnffbAfttn. |)anbbu<^ f. St^&rbe« ic. Tlit 121 in btn Ittt 
gebr. glgarea. 3caa, 1881. «o^aoUc (Vll. 224 e. £cc.'8.) 
tJt 7* 

Snl 14 SJrucfbogcn ent^altcnbc Bu^ foll jur 2^clc^rung 
ber (E^osR'ce'^^uffe^ bienco» lonn baneben ober tooblf^uer« 
(ic^, nrie Im %itii Angegeben ifl, oft ein j^^mibbiK^ fttc O^Bi^cn 

unb ■■öcamtc bcö Gfiauffecbaumefen«'' bejetc^net »erben. S?er 
Serf. weift in ber iBorrebe auf bie grp|e €<btDiehgfeit ^ Dlgltized by Google 6S — 1882. M2. — fiiterartfc^e« (Jentrolblott. — 7. ^axmx. — 5« urb ba« richtige Tla% ber Se^onblmig be» ©toffe«" Birten. 3n 
Stnerfeiinuns biefer Sc^roierigfett fC^tnt eine geroiffe 3lad)\xd)t 
bei bct 9catt^nlrtng b«d 8u(^e« geboten; ober felbft baim wirb 
man ftc^ foum bcfiiätigt Imtn^ i^ai ^vid) f il^Ien. SDie €((nmat^ 
fcit, 37Iatt)eni(iH( tmb 9brtintoifTenfc^aften, toeim <mäf intr m 
iljrcii 05nnibbcgriffcii burt^ 'Sclbftfhibium au§ einer fo fnnppcn 
unb bcuc^ftücboeiien SDarftellunaju eclemen, wirb ielbft ein 
intelBgeiiter unb lecnbegiengex (Eponffee c9uffe|^ »o|I faun 
übenoinben. SJag SBuc^ jCtfäCt in bier ?I6f(^nttte : i)9Iiittir> 
wiflcnfc^oitcn, 70 Seiten. 2)aRat^entatil, 73 Seiten. 3 i(ilMU|Ke' 
iou, 55 Seiten. 4) ©efe^lic^e öeftimmungcn über bie Ser» 
toaltung ber (STliauffeen, 1 7 Seiten. S)a6 bie (urje SBe^onblung, 
welche ber S^auffcebou felbfi in btefem 9vid)t erfahren ^t, boju 
beitragen Werbe, Wie ber SSerf. in feiner ^^crrebe meint, „biiß 
bic oieIf(H|en SReimuMoecfc^ieben^eitcn, welche je^t wm^ im 
C^auffccbflniscfcR Mt^oidwn fbd>, befcitigt VMba^ ntb din!( 
biefer Sti'^S Xetfinif fic^ einmal einem fdtj^iinbigcn 
0on^ obouibe", iß wo^l nit^t an^e^men. L. CataloRiie tt Ike P«rtlaa Humeriftt in iM 1 
Bj Charles Ries, Ph. tK» Kaqptr «f Ifee iBrMUhMiUMin. 
orintal MBS. 

Printod hy Order of (he Trnltä. Töt. T. (S. 1—491). London, 

187(1. vo!. 11. (s. m~m-). Da», im. FoI. ä r4r sr.. 

Xie Dorliegenben Sänbe bctngen bie ^ö4ift erwänf^tc Sort> 
fe^ung ju ben bereits erfc^enenen SJerjeid^niffen ber <mSn\ii)m, 
ji)rii(^en unb ät^iopifc^en ^onbfc^riftcn, twddic X^etlc bet fo 
äberoud reichen Sontmlungen bti Säxvüi^m SDtufeum« bitben. 
2>ie 3o|I ^ter befc^ebenen ptsfi^^ l^nbfcbriften erreicht 
bie refpectoble $)öbe Don 2075 9?iimmrnT, unb boc^ift bic? nndö 
nic^t ber gan,iC Sorratl) an (jcrfifdjen iüianufcripten, loclc^cii 
bo« SRufcnm beft^t; ein britter 8onb foD öielmel)r, oufecr einer 
89n<be wib ben Slegijtem über boe ganje SBerf, bie IBefc^« 
bmg neuerer Cttpcrbungen, ^auptffic^Iid^ ber erjl im ^l^re 
1878 ongcfniiftcn Elliot Manuscripti-, entf)ciÜcn. Unter le^Uotcn 
ftA bcniuittflic^ bicfelben 222 ^bft^rr. ^ t)erjite|eii, über welt^e 
ein tnniflsfiflci 8tt)e{il^Bf§ tMit fL €S}i(ai(W in VoL SS bct 
Journal of the Äsiatic SoeitAf of Bmgil (1864, 9hr.III} tiec* 
öffentlich worben ifi. 

5)er erfie ©onb (947 ^fc^. cnt^oltcnb) ^onbett über 
(^iftncbe unb mubanraidxintf^ie Z^eotogte, benen [ic^ fflerfe 
über ^orftSmu« unb ${nbniCmu9 anfc^lielen; femer über C5Je* 
fc^ic^tc iinb 93iDgrQ})bic, Xenfrofirbigfciten unb 9?eifen, iöricfc 
unb Staate jc^riften, &eogicaifyit unb Xo|)ogta|i(|ie; ber zweite 
Aber BeimeM, Philoi»g7, Pttttry (Me le^lece «bnmetogifi^ 
gcorbnct\ fcwie .©bfc^rr. termifc^fn 3n^a(tä. befonberi 
wert^Dod finb ^ertjorju^eben: ein faft ooQftänbigeä (^emplar 
ber 0efc^i(bte btf Ra«chld-al-dTn, tai Zafarnämah bed Nixäm 
Schämi, b. i. eine (Wcfrfjirfjte be? Timür, auf bcffen eigene« 
@c^et§ bereit« im 3a^re 1404 Dcrfaßt, bic Ascbkal-i 'Alam 
(ber ))erfif(^e l9tacbri), ferner ani ber '^Jocfie, außer einer ftfltt» 
tic^n Steide Don Tadkirali's, Jüsuf unb ZatTcb» nou Firdausi, 
bie SBerte be« Chwägü Eirmäni, geftfirieben non bcm berübmten 
ftotligro^^cn Mir 'Ali Tabrizi, bic Xiiuime bed Haidar SchT- 
tiü unb bcd Na^ri Tösi, unb nii^ wenige anbere SBctfi; auf 
iDdc|c tn ber Smxdie bcfonbcfS oufnaffnn gemacht tunb. ftuf 
€5. 728 732 wirb, bei (Gelegenheit ber 58ef(^reibung breier 
&^KC^ welt^ tner im furbifc^en Oürän-^ia(e(te oerfagte 
dcbubte erteilen, eine jiemlic^ auiSfü^rlit^e 3)arfteIIung ber 
tautli^en unb grommotifalift^en SScrbältniffe biefe^ fonft tiocf) 
nic^t bcljonbeltcn, übrigen« bem ^Jeu^jerftfr^en bcionbcri< na^e 
ftcbcnben Tialcftc^ gegeben. %udf bie fg(. ©ibliottjef ju Iflerlin 
befttt in btei ^^etccoumn'it^ ^^ifo. (IL 356 unb Sbu^tcog 18 unb 14) \td)i in biefem S^ioleft gcft^riebene (Mebicfetf, unb 
jwor, mit ^ui^na^me be« «Sebu^te« non Cbuärau unb SchlriD, 
anbere, ali biejenigeR, wel^e te ben ^bf^nk bei fei li fc ^ 
äRufami enthalten ftnb. 

9}k fSxk, bt n)eld&er ficb ber 8erf . feiner HufgiAe cnlleMgt 
fiat, ift, roie biet^ nach feinen frübcren Ärbetten nic^t anber# -^u 
erwarten war, eine gon^ oorjügli(^ 91« befonbers^ umfaffenb , 
unb genau ffaib iwr Vflem bie (ftelf in cnglif«^ Sprotte gem«^ 
ten) eingaben fiber ben ^nljilt ber befrfjriebenen SBerfe, fowie 
bie biogra;)l)t)d)en I'atcn über bie iöerfaffer berfelben ^eroop 
jubeben. ben le^itcren finb bie )o reidjlic^ im SRufeum DOlp 
f;a^>enen fowo4( gebrudten, ali ijasib\^\Üii!^ Ouellen arit 
m u ftet^ f te r Sorgfalt benu^t. J>er Iturf ift correct bie Äni« 
flottung oorjügltdi, uniform mit •Ji'rii^Iif^ .viotafogen ber 
fqrif^en unb äXkio}n.\^ ^b{(^. ^u bebouem ifl, bog nu^t 

OuCp, IDK in nCfCn KoIulOgCII, nc ^Dm*r. mu i nuM Mfl lUn II 

92ummem t7erfeben finb ; würbe bie« ixtt SiticTOl kflillMto 

^bfdirr. wefentlicb oereiiifacben unb erleicbtem. 

Sief, ftblielt mit bem SSunfcbf, bag ber Seblug be« Dor^ 
treff(i(^, für |)erftf(4e i^iteraturgef(^i(^te ^oc^wicbtigen SBerfei 
recbt bolb folgen möge. Tie J£»bftbrT. be# Serf.'« ber History 
of lihi'vj. an told bv its .iwn lii.storiiinK, iiHiiiic, T'jie beretti 
bewerft, ben 4^au)>ttn^alt be« nod) aufftebenbeu ibanbed büben 
foOa^ nwibat nntfirli^ befenbcn Iride iBx inbift^ <9ef($f^ 

mqiilC warnt CTIfinWWt w. r. Pkilologitehe CnteraaehanireB benmnf. «im A. Kieasling 
und U.V. Wilamowitz-Moellendvrfj; bettet Heft. Anti- 
ffonoi ▼OB Karytiö« |von U. v. W.-IL|. Berlin. ISSl. 

Wddmann. (VIII, 356 S. gr. 8.) (?. 

(Ein Qttib oon 356 Seiten über ^ntigonuf M« <tar^ffai«, 
cm9 beffen Sdnrtfteit unt ntcbt mebr ersten tft, eSi fi(b auf 

böcftftcn? 30 bicfcr Seiten beouem obbnicfen fiefu', ba* mug 
wo^i eine eigentl)ümltd^ Veiftuitg fein, t^reilidi meint ber 
SBerf., unfere ffenntnt§ be« ttntigonuS aui eigenen SKM« er» 
fieblid^ bereicbern \n fpnnen. — inirb junnt^ft ton jenem, aui 
^liniu« unb i'acrtiu» Jiogciic* beFannlen, nm pergamenifd^en 
:pofe befc^äftigtcn Söilb^auer mib Sdjrittfteller über SRalerci 
unb OilbtiMDiecbinß, bc« SRamen« ^ttntigonu«, gelnrnbeU. Ziab 
biefer Hntigonue an9 (lor^fin« ftammte (wa« fret(t(b jn be> 
weifen Oor 9I[Icm nöt^ig märe) ift, narf) S. 1 1. „einfoib über» 
liefert", ^v^t {o gonj: fonbem e« ift oon bem iüerf. au« eiacx 
9lott) bei o^MWidt, proT. 7, 83 gefbtigcTt McntSge tbttt 
©cfiluffe«, ber nicbt« .^wingenbe« unb nidjt einmol eine b^ 
fonbetc ©a^rft^einlit^feit bat >iUr>ai nur Sri(^lofiene# „einfach 
überliefert" ju nennen, loor wenigften« bi#bfr mdft Sitte; bct 
$erf. füllte offenbar, auf wie fd^wa^ien gfügen feine (iom^ 
bination fle^e, unb bielt ti ba^er für nöt^ig, jenen Xrumrf' 
aufpfe^en. ^yicdeiciit gicbt ti fieute, bei benen fiildie .str.-.'; 
mittel no(b immer Wirten. — 2)oi jiDcite <iap\Ul entbÖU etmge 
re(bt oberfl&^fi^e ge me r hu i fl e w wer Me Inofnwr mmfattt» 
ittKxYup, be« 'Jlitttgonu^ ü^arpfttu«; bemerfcn«rocrt^ ift bie; Oll 
l£.ap. 10!) gewonnene genauere ^eftimmung ber 'ilbfaffungt' 
jeit biefe« S<btifttben«. 2Rit bem brttten «bfcbnitt, ^anti' 
gono? ber Siograpb" überfc^rieben, gebt ber ^öerf. V"" >öourt 
gegenftanb feiner (vorfdjung über, ajjan fcnnt ja am i^tbenaii?, 
fioertiu?, '.•InÜLflc:' bei (Jufebiu«, ben ^Intigonus oon llonifiuf 
aU i^erfaffec oon ^ben^befc^reibungen t>ti ^^rr^ unb Zinwiw 
einiger WflffwittBte, be« ^eripatetifer« fi^fon, bet SVenebemnf, 
fttcfibiuii, 3fiwOon Citium, unb be^^ Xionnfini? SJfetotbamenc?. 
^e au«brü(fii(^ bejei^neten ^ruct)ftü(fe biefer (iioi bot :£K.käpIe 
in feiner nü|It(ben HUKUibtung de Antigene Carrstio (9(rfil 
I8f.2) S. 34 ff. ^iifnmmnigcftent. ^Jiun wirb man ja a |iriori 
leicht iugcbeu, bü|| bei iiacrtiu« bic fiot be« Äntigonu-J in etmae 
weiterem Umfonge benu^t fein mögen, ol« bie birecten Citofe 
cxtennen taffcn. tttniseu lüoben geben fob^ iBoauit^ungcn Digitized by Google 57 — 1882. 2. — Sitetavtf^c« CcitttAlilatt. — 7.3aHiiie. ~ 68 roarifl«, ben SWitt^eiluiii-icn bc'? Üaertiui: par.iflclc ^^V-ric^bel 
Aiiftolitf unb aanentlu^ bei Ut^enäuä, in baten ttntigonni 
gnwwt triA. (Btik mgerei^ecHgtcr Buoerftc^t gicf^t ber 
tkq. paraMe ^rric^tc bcr bcrculonrnfifc^en Indices Academi- 
conim unb Stoicorum gleic^ ^fltfeleiftung ^eran.) 
aber tolefe |>ülfe Dctfogt, loirb nie gelingen, bie llnita^nie 
einer toetteren Senu^unn bcäS "ätntigonu? burtft Saertiu? (ober 
öieimcbr beffcn ©etoäbrJmätincr) über eine fc^iund}e t>a\)X' 
tdj^iiiUlifcit ergeben, mit ber freiließ 'Jiicmanben gebient 
iem UauL Wia aui eigener gorfc^ung bic fonberbare SKofaif- 
«Mtbel flaoHntlrant, nrirb fic^ nic^ borfiber täufcfien lönnciv 
bfl^ Untcmcfimci!, tu biofcr GonUjilQtioii au-.- jccunbären 
unb tertiären löeriditcn bcn Umfang ber iüenu^ung einer ein« 
jeincn, für ben ci0eRtfii| iianrap^c^ Xbcit benu^ten inrinUbeR 
DucHc beftimmcn moHen, »entfl '?Iii^firf)tcti nuf ©rfolg fjabe. 
2 fit iU'rf. fc^üüit cm )£^i)nc3 Stlbftüertraueii bor jot<^eH Hein- 
liAen söebenfen. gr glaubt, einen fe!)r ert)cblirf)cn I^eil ber 
92ai4ri(^ten be« fiaertiue a(« gigent^um bed Jtntigonuj luub« 
weifen $ii fdniten, freiließ mit ^^(rgiinienten, ffirbteSRef. fmt 
iH'rftäntniü ober feine (fm^föngticbfeit bat. &kxd) im „''^ijrrbon" 
bei Üacrtiud ^ört offenbar nil g 64 ^ßi^aavttm ba« ftitta^t 
aa» ttattgomiS <nif ; tBüdmMri)^ tNifl mh^ bie bomt fol^^ribc» 
Gitote 011^ Ximon"? (Mcbicfcfm bcni ^tntigonu? 5U. 95?anim? \a, 
boa Dfrfteftt fit^ tljm einfad» Don jclbft; „ei tft mügig, barubcr 
B0(^ ein Sort )u tterlierrn". aber, wenn caxii bem Serf., fo 
bo<^ ni(^t bem £efer wirb entfaflen fein, bag bic Zitate aue 
!Zimon ju ben rcflelmäjjig uiieberfebrcnbcn Scftanbtbcilcn ber 
i^iograpbien bciiJ L'acrlm? l oom ^luciten hii iii^ ^ivtmtv '^uc^) 
geijören, bon biefem entmeber felbft jufammengefteat ober au0 
ciwr tttem <fo«|rtlation {^ttmxppnii) entl^t finb. »ebbe 
fi4 toett ^inou^ über bic tion i'lntii^onu« bcarbeitctni fflobietc 
erftredte. Um bie fe^ unwat^ric^einlic^c ^nnal^ine , baf; \)\a 
einmal Sntigonuf bemSaertiud feinen Sebarf an „^imoncitatcn" 
geliefert babe, ju begriinben, roöreti bonit bocfi tuol)! einige 
äl^ortc nicbt oerloren gerocfcn. — „iiiiicit" gicbt iJoertiuS 
p. 252, 35— 2ri3, 15 ein l£;crrpt aud 2lpoQonibe« von 9{icäa, 
bem er mobl aai eigener Sntiirc eine ätoti| a&i 8otion ctn^ 
gefügt b<it; erft p. 253, IBisfalb Vnttgomrt genannt; bag er 
in bem »oranftcbenbcn (jfccrpt öberf)aiipt iraenbroo benujjt fei, 
^ niibt bie oaerentferntefte USa^rfc^einlidjfeit; bei iQiilamonii^ 
iDttb (6. 41) ba« g an j e S^cei^ Umftänbe a(4 (Kgentbum 
be4 ?lnttflonus in "'Infiirut^ genommen, ebcnfo bie gonje Äncf- 
botcnfammlung in § 112— lir>, in ber aHerbing« ^ntigonusi 
bcnu^t ift, f^n>erlicb aber er aflein, SRon prüfe nur bie 
» ebe i iifl rtnv mit benen biefe leden ^nnabmen cmpfo^ten (benn 
feesdhAct bnf man nnbt fagen) werben follen, @. 31 ff., unb 
nu:n roirb mit Staunen erfcnncn, baß felbft bie L'ciditlierjigfeit, 
mU b<r man im ^ixnoA ober im ^iutani^ i.CUieaenforfi^Mnig'' 
jn treiben pflegt^ wil| flbcctelCH wctbcn fpintc. 9}k^ im ^te« 
ringften Keffer fte^t et mit ber Mufftjfinincj ?(ntiqpitifd)cn (iJute« 
in ben übrigen Stograpbint be« ^aertiud; uidjt an einer einzigen 
©teile ftnb bie Sermutbungen be« iöerf.'* über eine geringe 
öa^rf(betnli(^|!eit ert)obni, oUcrmeift roirb aui^ biefc nidit er 
rei^t. SBa« fömien ober fo oberflöt^lic^ gcfütjrtc „Unter 
fuij'.iiuyu" 'UV einen 43ertb li.i'jeti? Jie (Sinficbt in btc 
GueUenbcnn&ung bti iioertiu« mitb burt^ fo flüdytig ()in^ 
geworfene «bfUe triebt gefbrbert; ber Serfaffer ^t aOju 
letzten ftaufe^ eine foldjc ttinfit^t geroinnen jii fünnfii gemeint, 
unb fo finb benn bei mand^eii treffenben iücmerfuiigen im 
(^infelnen feine bierauf genieteten lÖemübungcn im Longen 
fnicfitlo^, feine „(TPfcjenirtqen für üogcne^" f 5. :v_'<t ft i bin 
fällig, ieljlt überall an einer rubigen x'lbiLiugung bcr meift 
rccbt mamiigfalrigen 4KÖgIi(bfeiten ber Gombination; überall 
{pilttt man grolc Ueberfiürjung ber Scbctt, bie ni4t<^ (K>t reif 
IN^ kffcn. trtefe Cilfertigfeit etHM el bem IBO^I mii^, 
b4 bca fM- dB ^Bn^pitf M VidifDiitf (M er ficeilj^ Mlde noc^ nic^t fiuben fonntc) ^at entgegen fönnen, in »nelcftcra 
bon $olemo unb Rrate4 gerebet wirb. $otan ftebt eine Stotij, 
nof^ R>e(cber $o(emo ge^ocicM IvAcc wilct bem wi^ßn 9|i(^ 

fratel, welche ber SBerf. für feine „Gbronologifc^e SBeilage* 
(S. 235 ff.) bötte berroertben müffcn. 3iQcb ben beftcn ^»bftbrr. 
be« ^)ieronQmuä wäre ^ßolemo geftorben OL 127, 3; oermut^» 
lief) bamald alfo war ^^ilofrate? (^pon^mo«. SGielIei(bt ift ba4 
Afogment eine« Strt^onteraiamcn^ IAO (ober IAO, HAO, f^lAO) 
tn ber 3nf(^rift C. I. A. II, 32.-. (ogl. mi S. 25 l) ju 'i'do- 
ji^rovc ergönaen. — S)o6 ein (i^rafterbilb, entnwrfen auf 
@runb fo bebenHit^ SRotainO, me cf bie bem ^gomi« 
oon bem i8erf. nocb eigenem (BntbAnfan jugewiefcnen ?lbf^nilte 
be4 Saertiud barbieten, bem ilbgebil&eten oiele jweifel^afte 
»ber pofitio fatf<be dfige (etben mftjTen, ift offenbar, ttber eben 
auf ein folfbcS ®ilb f)af e-? ber SSerf. öoriüglid) obgefebf«- 
er ibentificiert ben ^ÜiIDljauet Äntigonuä (oon bem nidjt cinniol 
roo^rfc^cinlic^ ju macben ift, ba| er au« (Sart)ftu4 ftammte) 
mit bem $anibö|ograp^cn unb bem 9togni)>§civ {Reibet hcbtig 
»on biefem filteren einen ii^igeren flntigomit nm <Ear^ftu«, ben 
Gpigrammenbid^ti-r, bem er mit grofeer 8cftimnit[)cil unb um 
fo geringerer it^eret^tigung dbSSHi^erifc^ ^ufcbiebt, m& fonft 
no$ unter bem9tmneit cimf Vnligoiitf MBlIaif^i bot^dAm 
war (ber S. 339 ermäljntc 'Anlfwt urirb bod) wobl ber 
aRot^ematiter auA "ilkaa fein, über wSlS^ »gl. ^ad)^niutb, 
livd. de 08t. p. XVIII); bann mac^ er ft4) baran, ben älteren 
'.'(ntigonuj' re<bt energifcb abjuconterfeicn. ^ier^ liefern i^m 
fciuc oorbcrgcbenben tlnnefioncn ^u ®unflen feine« gelben ein 
freilid) ganj fictiln^v ili.iti-rmt; iod bageijen in anSbrücflic^ ouf 
Slntigonud äurücfgefät)rten )öeri(^en bed iiaetim ober be« 
«tbeiiäud fie^ etmaS fbibet, Wa9 gn bem gewänft^ten öilbe 
nitbt ftimmen wiD, wirb eö uubebenfticf) lueggebeutct (S. 30 
^^J»)rrbo; S. 1 1 5 .Qeno); unb nuii ge^t ti benn on eine iDi'alerei, 
burcb wcltfie ber öerf. wobl ^auptfa^Iic^ bat ,^eiiien lupllen, 
xoai Ticb oöc^ tmtm bürftigen Ibcnia macbcn laffc. ttc 
gute ?lntigonu5 roirb in einen weltweiten .ßufammenbong ge- 
ftellt, bon bem er fi^ ^« üebjeiten fit^edii^ nii^ trämneit liefe ; 
von eubbift^, ^eUdtwitttfi^, otttfc^. attalifc^er (iaUur, 
weiterbtR Um ber €Slidtaig ber $bitofop^en jur $dfiltt cr^ 
ralircu mir bei biefer ©clegenbfit bie lounberbarften iniic. "Jic 
'J^ktl^bc, no^meUlier bergleic()eii «{enfotioncfle'' «c^ilbenuigen 
gemmtt mobcn, ift jn befamtt (Hm ütcHge urifltflrlit^ «if< 
gegriffener S^oti^en rocrben in einen crvungfucn ^uft"""'«"" 
ijang gcbroj^t, in roctcbcm jie nicbt fowobl bo^s roatjrftc "^l* ba» 
effecttioa^e :6ilb bei 9IItertbum« geben, unb gewiffe iSor* 
fteflnngen jU iOuftrieren bienen müffen, bie i^re ^ertunft aui 
recbt mobemcn Öücbem oergeben« oerläuguen möt^ten. Ori« 
ginell bleibt immerbin bie äwoerfidjtlidjfeit unb bie pofficrtit^ 
wichtige äKiene, mit melt^ ^iei bem Sltert^m bie »üi^feme 
9lafe gebeert mitb. ÜB nriib ja biefer Originalität fU|^ eben 
bC'? „töobnfitinö" (2. I), aber be^ liunibiip nit^t on Se» 
luunberem fe^lat: benen fei bemi bie gon,>e '^kfcbeerung un« 
bcri^ Sbnbffctt. — Dbm wfiibe inbeffcn ungcrecbt fein, 
nn'nn man nicbt nnerfennrn Wollte, bafe ber aWinertrag be* 
tviii^cn iüuljii? in etioaä aufgeiuogcn roirb burcb iWei unter ben 
angibüiigten (^fcurfen. S^er erfte bcrfclben (3. 2ßl ff.) fteflt 
bte at^nifi^en $biI<'fopbe>ifc^iilat mit ben fo woblbelannten 
»tarnt b<T ^eflenifttf(ben Seit in Cine ffct^e. 9ebnli(be 9m» 
ftedungen mog ficb frfjon l'Jancficr bei fitb gebitbet babni ; ein 
flnfa^ gu oerwanbter ttuffaffung finbet fic^ j. 16. bei ^mbrofo, 
Bieereb« Alemndrioe, @. 87 ff.; bem Verf. bleibt lAer bof 
i^crbienft, burcfi ciicraiiitc ^^unbfübrung fpf(ber 'fletrocbtnngen 
bad i.k'jcu unb die rcd)ilid)e Stefluiig bcr '4>bilofopbr"ffb"len 
in ein wcfcntlicb bcQfre« ^xüft gerücft ju b^ben. (ixn onberer 
I ^icnxi weift in bem „t^nifc^en ^irebigcr* ttiei einen 'iioX' 
' gänger jener ftoifiercnben »^rebiger* ber ftaiferjeit nat^, oon 
l benen bei 9niiio|cnail«et;|afldftnDOeCOw^(n^^ Digitized by Google 69 — 1882. .«2. — fitterartf<$c< (£ entvalt Utt — T.SomuK. — 60 nicfjt 5u fcnncn ^c^etttt) ^anbclt. Scibc ?(uffä|fi: (icfcni wnih 
»oUe )öeitiäfie ^uc (Siiltiuseic^ü^tei bei bem eckten i^Hfolt bei 
0aii§cn nhmit nun ^ct gdralbig ciniQC Uctarltniiins utb jit 
grelle Färbung ^in. 916er »onim mußte ber S8ctf. aut^ ^ier, 
fobolb er, nat^ feiner Strt, in« SBcite ouefc^roeift, bie SBirfung 
feiner 2ludfä^rungen burc^ iene forcierte ©c^reibtoeife beein- 
trfic^tigen, bie, bei (Gelegenheit beS „^ßrebiger«" XcIeS (namciit= 
Ii(^ 6. 310), felbft gerabe^u in einen nöfelnben ^rebigerton 
tofrät? Sfin Uebrigen roenbet er litunt bcfannten Dtigtnalitil, 
bcr ftgfoif unb xoxö^lor, ©c^ioulft unb Ziererei, etnec un> 
IktfH^en Slifc^ung »erbtnbet, in biefem 9ud)t itrii SIUI|{gung 
m, jiinicift nur ha, wo er fic^ ju gro|ec ®ef(^i(f)tsmoIerei be» 
geifiert fiit)lt. ^ceunbe er^ettentber Sectüre mögen j. SB. auf 
6. 187 f bextoiefen fein: bie bott borgebotenc^ mSft» 

l^aft gigantifc^ bericic^nete unb mS Sentimentale öer^crrtc 
©tijje beä S^araltcrd be^ !Demetriu§ ^oliorfeted i)oti) crgög^ 
lic^, toic fri)^Ii(^ ftimmen boQenbd bicfec Ueberfc^toang eines 
falfdicn ''^.'at^oS, biefe fd^eienben 8caftn>octe unb blü^enben 
(5pitf)eto, mit benen man bombarbiect nfeb! — «ber bet S3erf. 
frf),'iiit allmatilic^ felbft ber Grfenntniß ju fommcn, »ie fe^r 
biefe maniericxte Schreibart, inbem ftc bei bem Sefec fi^nell 
Uciettatl unb Songenxile erzeugt, feinen Sänften f(^cn 
mflffc. <Si muß cincrfannt föfrbm, ba§ ttjenigften* bie unter« 
fuc^enben X^eile bie fcs ^öuc^eiS tn einem ?luäbrucf gehalten finb, 
bcc bem bei miffenfc^aftlic^en Sorfd^ungen üblichen unb an 
ftänbigen ©tile njeit nö^cr fommt alä bcr in früheren §luf= 
fäften beffelben JBerfafferä ongerocnbetc. Xai ift ein gortfc^ritt, 
unb ein foli^er, bei t^m, loeil er fic^erlic^ einige UAerttmibung 
geloftet ^ ^ ameted^ nwcbcn foQ. £. fi. Frohwein, Eug., verhiim Honericum. Die lu:'inrri>cli(:n Vor- 
bai formen zusammcnKestellL Nach de» Verf.» Tode dem Druck 
nbergeULii. Ldjitif, 1881. TnÜMMr. (IV, 144 8. fr. 8.) 

tM 3, (iO. 

SBer bei feinen homerii(^en Stubien ©eber*« index Home- 
rieus bcnujjt, roeife, bofe bie JHcuifion biefe« brauchbaren $ülf9< 
hn^ nach aHebem, ms feit bem iftfcheinen bec legten Auflage 
(Oifbcb 1780) ffic Isomer gcleiflet nwiben ifl, mr cnvflnf^t 
fein fonnte. !8or SIQem beburfte c§ einer anberen ^Inorbniing 
bcÄ Stoffel, infofern bie jU bemfelbcn Stamme gehörigen 
Sotmen auch jufammcngcf^h"«^*" werben mufetcn. 5ür einen 
5:f)ett ber homerifc^en tjormen, bicjcnigcn beö SBerbum, ift biefe 
Slrbeit je|t bunh Srohroein erlebigt, ber mit großer Sorgfalt 
ben gefommten Seftanb in ber 9rt gefamntelt hat, ba| er bie 
crfte 0onn btS ea crftet @teQe berjeithneten XemtmS als 
€K($»oit fcmitt All ^ten^tage fär ben Xe^ tfl bie 9u8> 
gobe t)on Ca 3?oc^e bcmi^t, ober Icibcr ifi babet »Jon ieber 2luf' 
fOhrung ober iöef()re(hung oon SSononten oigefehen. £b ber 
Sttf., wenn ihn nicht ein idl^ fedlcc SM bor bcv Oollenbung 
feiner Hrbeit ereilt hätte, biefem SKangel nicht obgeholfen hätte, 
«uiffen mir nicht. 3Ja^ ber Öcrficherung beä ^erouSflebcra ©. 
2>elbrfi(I toor grohmein ber SInficht, baß tS jcbem 9enu^ 
flbedoffcn bleiben mflffe, fich über ben SBertb ober Unrocrtf) bcr 
einsehen betjeichneten gorm felbft ein Urt^eil bilbni. 
Si^erlich toäre ti beffer geroefen, njenn jtoeifelhofte formen 
minbcßenS als fokhe bcuttii^ bcjeichnet worben »Sren. ^n« 
beffen tft oach fo bolMrtcm hi^ft nü^lich unb giebt uieSeicht 
einem Änberen Seronloffung, bie gotmen aus bem (Gebiet ber 
Stomina unb Pronomina in äfyOi^ äBeife behonbetn. lictkcr, A., et A.Gre«r, lezicMTaclteam. Fase. IV. Leipzig, 
1881. Teoboer. (S. 337— 4Sü gr. Lc|^-8.) oM. 3, 60. 

In brittctt Sicfenmg be8 Lesieon TMitonn, lorfiihe Wef. 

im^ohrg. issn, ^r. 3, @p. SO b. 81. fnrj bcfproc^en bot, 
ift nunmel^r bie oierte gefolgt, bie ben ^ortfcha)^ oon eftiiigo 
ttt fortoM acqeii^ S)ec dae WM tt ttinfa|t idtpl 86 ©polten. Qx ift filr ben 7aciteiW« 6til fc^on burch feinen 
Umfang charalteriftifth: an bie ^ildlMtaft ber ^rSg. hat er 
gttrifi bie höchften Ibi^nAenmgen gefMtt. 9bir ber Vctifel in 

wirb eine ähnliche Äuäbet^nung erhalten; für ben SButhftoben i 
fteht über ben ^>r^i>gn., fo öiel Sief, roeife, bie forgfältige Sc 
arbeitung Don 92. fiiebert jur Verfügung, löefonbere Schioierig« 
feit enouchS bei et für bie tlnorbnung. l^efanntlich orbnen bie 
.^jr^g. ben ©toff nicht nach confequent burchführbcren f^n« 
toltifchen unb phtafeologifchen ©eficht^tjuncten, roie fie füi 
9Jterguef d SBörterbuch s» ben Sicczonifcheii Sieben beftimmenb 
finb (DgL ^ahrg. 1S81, 9lr. 35, Sp. 1224 b. 0t), foldtcxn bee> 
fohren mehr inbimbualiftcrenb, inbem fie bie SSortbebcutung in 
ihren äJiobificationen bet Orbnung ju ®ntnbe legen unb erft 
für bie Untetabtheilungen jene ®eftcht«;mnctc jut (Sdtung 
bringen. So mirb et noch ber (]eläuftgen copulatiuen unb bcr 
feltenen comporotioen Sebeutung betrachtet unb bie erftcrc 
»ieber jwcifach gefchiebcn, je nachbem et nur Derbinbenbe ftraft 
hat ober nodh einen befoiÄeren 9^ebenftnn enthält. S)iefeT (Sc 
brauch ^"iveb miSf fihnitchen Kategorien abgehanbelt wie bei 
Spitta (do T^:nti in ■ omponendis enuntiatis rationep. 4 ss.). 
3cne 2[äUe unterjcheiben ftch nnebes; je nachbem et einfach ober 
in €iJtreIotion ^eht ; uAb biefe teiben VUhobnncn gliebem fic^ 
narfi ftjntaftifchen unb PhrQff^PQ'fthfn ?Rfltff^tet 3?on bcr 
Sioaftänbigfcit ber gefammelten iiJeifpiele fiberjengt jebe Vlad^ 
Prüfung aufS SIeue; lie Correctheit in ben Xaufenben xjim 
ISitotcn ift betuuiibcrungSwflrbig. SBciin l)ie unb bn bei i?cr 
fitrjung einer Stelle onbeutenbe *ßuncte fehlen ober nic^t bci6 
tre^enbpe SBort fuppliert wirb, unb toenn einmol bie SB ort» 
{IcOnng ge&tbett ober j&nttni ftatt Stufui jubrucft ift, fo 
llhmen biefe berf^tnbenben IBerfehen bie Oemi|ung nicht 
ftörcti. Tie ;lLiI)IuuL! ber nach l>Qlm'3 britter ÄJiSgabe 

Wirb mehr unb meijr burchgefühit. SBie n>tlnf(h«n<»ert^ bie 
fiteng gleichmäßige llnfähtnng ber ®tdlen i^, mag ein Qeif:|riel 
jcigcu: <B. •'^31 b folgen nuf 1 1, 10, 2 bic Sohlen 3, 67, fic 
bezeichnen, wie nmn fofort fieht, söuch unb Sapitel; aber wenige 
Seilen weiter bejiehen fich bie auf 13, 42, 12 folgenben 3ahlai 
3, 1 3 fluf Capitel unb ^ciffn. obwohl an biefer wie an jener 
©tette eine 5?frweifung gegeben ift, olfo gleiche Siticrwcifc 
erwartet luirb ?urch folche ffleinigfctten loirb natürlich bic 
bonfbore Anetfcnnung bet trefflichen £eiftuiucn nicht berührt 
a^ögen nur bie folgenben ^efte ben nfificaaien gleichen, 
fo fbib bie «nfpcikhc ber niffcnf^oft bnn^ iefriebigt 

A. E. 

BilachalUur, Rod, Or. phiL. de C. SollU Ap*lli«arl« Si4*nil 
Btadtto Aatianb. Wien, 1881. KoiM«en. (87 S. fr. 8.) 

c4t I. ßU. 

2)ex Serf. erhättet bie be!annte Xhatfoche, bag ©ibonittf 
in fernen 0f!bii^cn mit 8ot(tebe ben Gtoral M(h<^&mte; intt 

öielen neuen SBcifpielen. Buerfl mit folchen, wo Inhalt, l^Üm 
pofition unb Sorm burch längere ^bfchnitte hin jenem nac^« 
geahmt finb, bann mit Slehnlichfeiten in Ilcineren Partien, 
iobann mit folcher in einjelnen SSer«ftetlen, wclrfi? bem iBcrrf. 
ju nü^jlichen iBerjeichniffen tjon bem ©prachgebraudje beibcr 
S;ichter iBeranlaffung geben, auch übet ben (Gebrauch Der^ 
f^iebcner loci commanes, ber ttUtttenitioit tc 3fi nun auch 
getttbe bei einem IMchter wie Stboninl, ber notorifch jeber 
Criginnlitnt cntBedrcnb auf-5 'DJachahmen gleichfam ongewiefen 
war, jolch« (SinAclforf^ung einetfeitd letchtet, anberfeiti» auc^ 
MNi geringecem Snlmffe, fo ifl fie eben bo4 on^i ^ bie 9f 
fchichtc ber poctifrfjen Technif notbwenbig, «iib (?■ ift gut, bo| fic 
einem (belehrten jufiel, ber fie )omot)l forgfällig mochte aU ouch 
mit mafiholtenbem Sinne fich richtige^ Urtheil über bic 
Xrogweite ihrer cinicinen fltefuUole bosohrter t)gl. ©. 44 
unb 63. A.B. Digitized by Google Ziagerle. Wolfnun, il»er Baoul 4e Uoadeae und Miiiw Werku, 
eine sprachliche UateitMlwBff. Irlugw, 1881. DekberL (41 S, 

Ux.A) oH. 1. 

Jcr 5ßerf. juc^t ,ju ertrcifen, ba§ bet Itouocte SiapiiI be 
Öoubenc, brr SBerfa|fcr bed Songe d'Enfer, bes Roman dos 
Elm iad> btf Mmngis de Portlwga«k nic^t lugjiw^ ber !Bcr' 
faffcr b(9 BoBge 4« Finradli beS Hmaire Oanrain, in 
benen fit^ ebcnfoIB ein Saoul nennt, fein fünnc. (5c ftü^U fttf» 
babei ^auptfiU^ü^ auf bie Sergleit^uiig ber Sprache jener d^e^ 
wie bttfc^ befonbct« attf bot fliMaen arf(blp)fen 
wfrbfn foitn. Sie intereffonte ?(rbrit ifl forgföltic} unb iicwiffcn- 
^dft au^efä^ bpc^ fc^cint eä bem 9ief., bag, luenigftcn-^ tuad 
bcn Songe de Paradis betrifft, bie beigebrachten ())rünbe 
mSfi. senägen, benfelben 91aouI be ^oubenc eb^viSpttiita; benn 
wtm au4 bitfer fein iipingenba iBemeij für bieSbentitöt Dor^ 
jebrot^t i^, fo f|ini$t bMb ciRe ifSft tt^cfcldlifii^teit für 
biefelbe. Sgt. 

KliMr, Karl, Schuldir., franiöiiiBcbes Lesebach in drei Sturen 
für höhere LebransUlten. 2. Tlu Uitlel-Stufe und 3. Th. Uber- 
Stofe. HaUbMwo IflL, 1880/1881. Bnflefa. (XUl. 384; XI, 
418 8. gr. 8b) e4L 3 snl e4( 3^. 

3n Anlage unb fludfü^rung fi^becllntecftufc (ogl.^a^rg. 
18S0, 9{r. 22, 726 ^.^l) anf^(ie|enb, bccbiencn äRitteU 
nib Cberftufe biefcf Sefebni^, bie iener fc^neQ gefolgt ftnb, 
(tleic^en ^•BetfaQ feiteitf einet unbefangenen Sttittf, bic ciud} bcr 
(^tleftoIBat^ie i^c 9ta$t U|t ^kaa ^ in beiben jsöänben ivie^ 
bcr eine wo^IbeboiQtc; rei^^tige m(b bei bem Umfaßt bcr ab 
gebnidten Srudjftücfe boc^ intenfio ju nenncnbe Su^ioa^I aui$ 
ber im beften 9inne fc^önwiffenfc^aftlic^en fcanjofifc^en Literatur 
«or ft(h, in welcher, »o nOt^ig, burd^ Inapp gesottene ein(eitenbe 
nr.b iifr&inbenbe Scmerfungcn be« ^erau*^. ba^ BcrftönbniB 
fui &a» gcjommte SSerf gcroa^rt ifl. 3)te beigefügten "önmcr» 
tuBgoi, bcren IBcnugung unb ^-^criDcrtfiung (auc^ für bcn (!Dram< 
nMt&K) biKA olpdobetifc^e ^tcgifter erlcic^tect n)trb, bic an 
SteOie bef Woffni tum I getreten fmb, bieten in gcbrun^ i 
gennr ßürjc einen fortlaufenben fticf)Iic{)cn unb fprod^Iic^cn ' 
(teannentat ^u ben @täden unb {(feinen un2 fncaftifc^e ätüd' 
it/i ndt MUbfii^t ju oeretnigen; wie xm. neuem barjut^, 
ba| ber ^crau^g. bei forgfomcr ?lrf»cit nicftt mtnbcr ^lii für 
bod ^toedmägige »ie gebtcgcne lUnntntg ber tranjölifc^en 
6|Ngai:^ befi^t. %(n ben metrifc^en iBemerfungen aderbing^ 
nebmen nir tro^ ber Qntihitif in bem Sonvort ju III 
imnter noc^ ^Inftog. SJer 3. Xfjcil ^eigt ft^on infofem ein an» 
gemeffencd Jortfc^reiteii, ali, m bctt ^Imiififiiitgcn (Srfläriingcn 
aui ber ncuepen 'flufl. be^ Dict. de l'Acad. (beten Qcttograptfie 
n biefe» 8iad>e angenommen ift) mA Ibi^itge «nS benimten 
fionjdfifchen Kommentaren eine bcfonbere JRode fpicfen, wie 
aiu^ ein alp^etifc^eSiöCTieichnig ber i2bitoren mit (i^arafteriftif 
in fron^dfifd^er Sprat^ (nac^ fnnqdflf^en Onetten) boS ent=< 
t'cret^enbe beutfc^ie S3er,^cid)nif, bc? 2. iPanbc* emjcitcrt unb ein 
M ^a^men bem CHanjeu angepuBter ^<jlue5ug caxi Senuigeot 
bcn Sefc^Iug bilbet. So barf man erwarten, bag ow^ bie 
bareren Stufen biefcf Sefcbm^ fid^ in oicicn @«^« cinbfir« 
gern nnb bewähren. Kn. 

Scbcn^fikctf, vS'>b- t^r^r. oon, 6ari>Iin( 'Jieubei unb ibre 
jritfteneffcn. (iin Beitrag ,)ur (ratfd^en ßultur« mit Xt)eat(r< 
|rf4»t4tt. äRU 7 «uaübcUagin. Sct^iig, ISSl. iöart^, (XII, 
»T e. flt. 8.) JL 11. 

2Kan »ei^ nid^ ret^t, ob man fic^ über biefc-? ^-i^ui) freuen ' 
•ba önem foIL enthält fc^c Oicl intereffanted ncued j 
Slirtcxi«, nwbnn^ «nf Aber bie Stcnbnin niä> ibre Bett awor | 
feine neuen ©cfidjtJpuncte eröffnet nicrbcii, nbrr torf) unfere 
biii^eiige ftenntnig in crwünit^telter ^ei(e crgdujt loirb; xoai 
bcr 8af. MM fciian (Eigenen bioju tbut ifi jeboc^ o^ne SSnt^. 
«lllinR baB««i0<bi^Ii4»taUi^ ben jeilbimglM ben Centratbtatt. — 7. garaiar. — 62 

{)cx)i)oli(^n (^IpantUer, bie funftgcfd^ic^tlic^e 8ebeutung ber 
9tenbcrin im Bnfmnmen^ang ju »firbtgen, er ,;eigt fic^ au(^ bei 
feinen ?[u?fü^rungcn in bor ©efcbic^te be§ geiftt^eti l'cben-? jener 
3eit gänjli(h unbenninbert, au^ feine lienntnig ber neueren 
äeiftungen auf bem (Gebiete ber Xbeatetgefc^ic^te jener ^'i^ 
lüBt IRanc^e? \x\ »nfnifdifn übrig. 2)ie 'tarftcflung ift im 
bocftften örabc uiibet^üUen. Unfere Xontbarleit für bie gro|e 
iD^ü^e, bie ber iBerf. auf bie Sammlung ber äRaterialien Oer« 
rcenbet ^at, wirb bobuti^ ficili<h nic^t oerringert, jumal ba er 
fiir ftreng coRCdett flbbrmt beforgt gcroefen ju fein fc^eint; 
bog bic Urfunben, ©riefe jc in extenso mttgct^cilt finb, ift 
fc^c nrilKonunen, ei ^eigt fvä^ baraud, bog 9(ümnec, Xxuuel 
n. Me ben ^er be^aiÄeÜen (Begcn^onb \fym frflbev bcdfit 
^oben, noch lange nic^t atfeä 2Biffen«!oert{ic nu^ bem i^nen|B» 
gänglichen iU^aterial mittheiUcn. Unter ben biig iej^t gänjlid^ 
unbenu^t gebliebenen Hctenftficten ift oor %[aem bad i^rioileg 
oon ©ebeutung, weichet ^erjog Sari (^riebricb fon ^olftein 
ber 9ieuberin im Sa^re l"3ö ouäftetite (S. I'.t2 f.). ©benfo 
finb QU(h niebrcre felteneÜJrucfeteproburinrt, namentlich It)coter« 
jettel unb Scftfnde, femer bad 9tachfpiel jur iÖer{{wttung 
^mburgS um Die berüchtigte Schmähfchnft SerbinoA ®icg« 
munb ÜKeqer'^. 3>ie SRittheilungen an« ber 3cttcUammIung 
ber Hamburger iSibltothel ^tmläfctn vmA intercffante neue Sin« 
blicfe in bie SIrt, nrie bie9taiber'f(bc ZruptK bie 9lflitfii|tnfl^e 
auf bic ffcfthnmcferichtung be# i'ublirnmS mit ihren 9leforra» 
beftrebungen uerbanb. syortrcfflich finb bie im ?tnhong gt« 
gebenen ^achbilbungen Don ^lutogrophen unb Xheatcrs^trai. 
%ii btlb(i(hcr 6(hmu(f ifi ein Porträt bet Keubecin beigcgcbeq, 
unbegtetflid^et SBeife jebocb nid^t bie gctxeue Ütadbbilbung einer 
früheren bilblichen ^arilctlung, fonbcm ein mit ©enu^ung biefer 
frühen SarfteOungen nnU^^ cntootfenel ^b^ntofubilb. 

0. ^t^iloloflu«. .Orsiv Pen «. r. eilt fd). 40. »anb. .'». ii. 4. .{ifft. 

3nf).: M. SRanditiiftetu. i bufutiJtii. 5. — Ot. 2.it\>tA, 
\\x 9ldftcttl{«. — («. Unciir, \\\ rietet. — 4*. i^runrft, 
llntcrfudjuii^tn jur öni!inifduimäa<|d;ict)ti' tcä rcmifdicn .titenvtftn«. 
1. lUb» (ie fcrvianijc^e tUbalant unb bit ältcic 9Xiuii)piilarlegioa. 
— ^. 04 II. I« 6oilbHKI lltfgMe. — iUlMOCR. 3dtf4(ift fSr ba« fl^wiafiaf^Befr«. ^xi9,. t>on 4. tttxn n. {>. 3. 

2RüIltr. 91. J?. 15. 3a^re. Dtccmt'tr 

3nlj.: 4?. OTfillcr, über ben Untttridii in Itx ^fllb^*^futfd)fn 
^Jitetatiir auf i^Uir.iiuncii. (5<hl>) — ?5I»P- tin muttnjlüjiiüiifj Vl(^ 
tc« -Vcra^. - l';ii-i\uiid)c SBerichle. — 'Bubcnbcp, tritie Öantcr« 
i>frf.imi:iliiii,5 tu tc\)xtx an ben O^omnaitcn un^ iHcalf*u(fn tVcrt» 
albiniiu'uj jin Id. l!n^ 11. Juni ISJSl ju ^»amburj. — ^.ibre«« 
b(ti*u tci rbUcilujiifclifn Strein* )u 'öerlin: ÜRaann«, Ccib 
unb btt rbDiii'ihen ttlegiftr. — O. SBichnain. tjutiano«. — 
A. f. ttnetbcnnt. » fltagnti, anl|cgwnig. eierff, Dr. guiien, friHf<ht Stcrififtgt. ßofe StubienblAtter übet 
ba« nobcme Il^cater. Srannf<biMig. 1881. 9Bi^. (XZXIV. 

5.15 €. ar. 8.) 'H 9. 

UJer Serf. hat jiüölf 3ohre lang al« ^itifer fich mit bem 
bcutf(hen %\)taUx befchäftigt unb h^t nun eine ^ustnahl feiner 
Strbcitcn ju einem felbftdnbigen Suche jufantmcngi.'i"(fi(oficn, um 
„ba3 ber bramatifchen ^robuction noch nicht üc)[Iig entfrcmbcte 
'4>ub[icum ber gebilbeteren @tänbc burth eine auf ben ©nmb' 
fä^en bcr buiftt'bUQfoi'^if^cn iöeurtheilung beruhenben Oricn* 
tiCTung Aber ben tBettb nnb bie dflhetifchen (Figenthfimlichfeiten 
hcrtiorragntbcr Sifjöpfinififn ,uir felüftäiibigcn Hrittf anjuleiten 
unb baburch ba£i ;3iitere]fe für bod %xQma unb beffcn 3)ai^ 
ficHung auf bet OOhne toteber beleben jku ^dfen". 9n längerer 
CiflIMünB ^cmbett er im Z^coter nnb {jmfiam^ be^^ Digitized by Google 68 — 1882. M2. — Siterattf <9c< S entrotBtatt — 7.3n«ar. — 64 ^aftcm ^luiiitüecjtäiibiuffe, ber iKeform bei ^ü^nemDefen^ uiib 
^tbm% btS ßunfigef^imadeg. IKQe Settungen finb mit llitattt' 
berichten angefüllt imb bodi befit,^cn mir iiirfit citte Iicroorrngcnbc 
„bromaturgtfc^e Sfitf^tiit" ; i» iQe" Ük')cü)d)üftcii, nti allen 
Drten fpte^e man über brnmatiid}e Jic^tungen, aber mir Cpcr 
iiflb eperette fuQen bie leeren ©(^aufpteKjäi^ec; S)er (Knuib 
^tecffir ift allgemeine iö(afifrt()eit, unb SOhngedmlbfatoi CSinn. 
3o iDtrb nur ba« iBirtuofcnttjum ftrcft öfjfgen, bdOt im bief eS 
erregt aQgetneine X^eilna^me. Mit Medjt fteflt Sitdt ftlata 
Biegtet ald SBeifptel bafür auf, nie auf ^ftlet unb publicum 
biefe 9Jeigung bemornüficrenb eiiuoirft. So(d)c (Jrfc^cinungcn 
würben aber nic^t uiüglu^ fein, mnn Die Mtitif it)rer ^lufgabc 
geroac^fen niäie. ©ierfe jeigt ^d) ali einen ift^cHfi^ grünblic^ 
gebilbeten ^am unb giebt in feiner (Einleitung eine treffenbe 
Sufömmcnfitellung ber pl)ttoicit)if(|en roie bramoturgifc^en fiite« 
ratur, beren Stubtiim jeber wahren Jtritif beäi Dranio^ unb 
X^cateiä oocauiSae^en mäffe. S)ie fivittt lonn feine 81iit^e b«d 
tDcnumtf unb I^wter« fi^ffen, af« bie Vrt unb fBcife, tote 
in unfcrcn tonangebcnben lage^blätlern ber lluüerftaiib unb bte 
Unniffen^eit über bad It^eater ftc^ t^erne^uicn lai'fcii, mug 
ftfinflltr, £i<^ter unb publicum nur immer mebr oerberben. 
Sicrfc ^at mit bicfen 4>onuürfen Iciber tiiJUig Stecht. Sein 
„üt)ne alle ^4-*»ätciifioii uiitcruouimener S^crfu^", burc^ eine 
@amm(ung eigener llritifen jcti^cn, i;i roelc^etn ©inne er 
l^cotroUfc^ Hiitil (itid|ttäben für geboten ^ä(t, oerbient Qi§ 
folc^er ale ffneitamnis. Cr f)at emfte @tubien gemacht, e^e 
er ijrtt)eileii begonnen, unb (Snift ift e^ il)m mit feinem 59e= 
ftcebeti, i\ad) beftcn firäften ius ^tbmia bei bcamati((^€nilriti(, 
uid> bmnit }ur ^ebnng be« 'XifiiMt fdbß beSjutra^cn. Scfle 
®runbfö^(c conffiiiient biirc^gcfü^rt barf man babei freilit^ nic^t 
öon i^m forbcrn. 6r lueife oft treffcnb bie ÜJiangel ^eruor^ 
ju^eben, ©elungeneä ju loben; aber ber felfenfeftc OKaubc on 
bie Untrüglidjfeit oon (iJuftaü Jre'Jtag'^ oor^ügtid^cr „lec^nif 
bcS Dramo^" ift boc^ nod) fein reformierenbcö 'ijjrinciv. S^urc^ 
ben 3)iangel bcffelben fteijt 3ieife':^ SIrbeit roeit tjintcc ben 
bnunatUEgift^en ®d|niten (Itnil ^ola'« ua&d, bie boc^ midi) 
nur an< citqedtcn imtifett teifi^iebemntigflcr fSerfe befte^en. 
^a foi^Qr bem niobcrncn fraiijöfifc^en $irania gegenüber Ijot 
@iecfe feinen feften Stanbpunct. ®. -124 fagt er bei ber über- 
fifnoSnetit^en Unfmifung uou Sarbou'fl „Sfentanbe' baf seeoi^e 
(Segentbeil öon bem 8. 2^ l Gnipfo^tenen. Seine, im Wanjcn 
freunbliibe (t!)efinnung gci^cn bo» fran^öfifdie iionia gereidjt 
i{|m burc^au^ nic^t jum Xabel ; bie Zeutomanie ift gerobe in 
bicfem ©ebiete feiten in i^rem Wd^ie. Sarbou, Scribe, 2)umad 
®o^n, SeuiUet, ?lugicr unb (Xopptn nebmcn bie SÄitte be« 
iBuitcv ein. iuni iljnen i|t Scribc in iyranfrei(^ felbft \o L]viH,5= 
oou ber tüä^ne oer((^rounben, ba| er f^ia tarn eigens 
^jUlc bdjanbeft viMben bOcfen. tOen etften Itleit bei Sucres 
bagegen bilben , mit ^Sna^me beiS ^ffageS flbcc Qnx^ogel, 
Oefprec^ungen ber clafftfd^en Literatur. , 'üui (Soct^e'd ^eater= 
fttspi" enthält nur Bnefboten aai ber SSeimarifcben Q)Ianj' 
epodjc. SWit bem Xabcl gegen bie ^aqctnnnn ift 3i>:d>: freiließ 
in uoflcm ^et^t, ober wirb gegcmiuutig iuul)l fd)tüerli<b 
jemanb onberer V,n[tö)t fein. ,iDic ^üamburqer '|>retöconcurrenj 
t^om^o^re 17 75", bie S^iObcc über »linger'S ,3UNainoe" 
unb Seifewi^ „^ulttif tm Tarnt" p fünften beS erftcren 
gtüdcs e)itf^eiben liejs, ift nic^t übel borgefteßt 'JJur fomt 
man im ^xt 1775 nit^t Dom .ittUnteiftec (itoet^e" @. 15 
täten. SHe ^iftorift^ QufMfnng ttegt @iecle fibei^upt nie! 
femer als bic äftbetifrf)e. Heber ?tiiffül)ningen ber „3rotSinge" 
au^er bem :^ereic^e ber ^c^rober'fc^en ^ü^ne ^ötte @ier(e in 
SRieger'8 S^^erf über Jünger S^ac^hc^t finben fönnen @. 105. 
!£)ie iöefvred)ung ber jtoet S<bitlcr'fd)cn 3»flf"bbvnmen (öuife 
ajiiüerin unb ^k<ilo) bietet fo loenig 9ieue« une bic süergleidjung 
ber bt(f)terifc^en unb ^iftorifc^en ^aria Stuart. ^Onubboger^ 
Stor^tg wcbicnt tarn bo» iwn (Sterte gefimibete £ob; f äx biefeiS 8tücf l)at luo^l ^ofcnfianj (Stubien jur Sitecoturgeic^u^ 
1S75) in feinem llrtbeile bad rüstige Sort au^efpiwlben. 
^ug. SB. Schlegel bö^nenb „einen fogcnonnten SKatabor ber 
Slritif ju fieiScn S. l!)0, ift Don ©ierle in jeber iöejie^ung 
ein Segler; Sc^Iegel'd oQerbingS t^i^ric^te Urt^eile über ScbiQer 
erftören fid) oud ben litetarifcben unb perfi^nti^en iiüertjältniffeu 
ber .Beit, bc«t>oIb fpfltenaii Sc^legel'ö &eid}mad fo wenig aO 
feine i^erbienfte bemängeln. SBenn Sierte SBilt). Sc^erer aU 
einen :^eret|rer bei» Defterret(^erd ($)riiI|)aQer be^eic^net, ift er 
im :3rrtbura, ebenfo wenn er ben Z)i(bter berStebea f^n^Äocg 
einen Siomantifer nennt ©. 156. Sierfe'3 ungunftige« Urt^eil 
über (DriQparjcr ift ein bun^ unb burd) einfeitige«, Dollfommen 
ungerecfited. 

3)en granjofen folgen beutftbe mobeme 3)icbter: '^Jaul 
Stnbott, .f>ugo 83ürger, Sitgcr, 'ilJutlitj, ©pielbagen, ftlopp, 
l&ilbranbt, bie 'Jiorroeger iÖjijniion unb ^bfen. Jvnn £*enle 'c> 
„Z^un^ bie ^utenbai^" ift bo<$ ju {e^r unter aQet Aiitit, um 
ffVK RtoS^ ga ntAm. Bcbouecn bagegen, ba| ® ie »t e ben 
üieöcic^t bebeutenbften unfcrcr tebenben Xramotifer übergongen : 
DJartiu ÖJreif, ben Siebter oon „ilorfij Ulfelbt", „SRorino 
Sralieri" unb ber großartigen Zrogöbie „3iero". Sierfe'a Urt^eil 
über bie mobcrnen Tromen ift meift oor,;ügIic^; nur iÜiörnfon 
gegenüber übt er migetedjt tleinlidje ^iritif. Sbenfo ift i)cr 
iöbel gegen Uterarifc^e ©otire im l'uftfpiel ocrfe^lt fiinbau'd 
tum @iecte ^entbgefe^ter „(Srfofg" fte^t an &tf^ eben bobuxt^ 
weit itbcr bem poffen^aftcn 9täHtü(fe „^o^amiMü^ aiu^ 
^at fid) nic^t tie« ütH^ ftmbcni bcK'«<fofp(g'' auf ben Smfyam 
eingebürgert 

9r nrie Piel anbeten SfiOen m/^ noi^ füecle'e Urt^eil ein 

unrichtigem erf(^int, imöon^en jeigt er [id)di fo gewiffen^aftcr 
unb einß^tBOoOer Hritücr, bag man unferen geiuöl^nlid^n 
Ibcaterrcccnfenten hai eniftc Stubniat biefer „(ofen Stubien« 
blättcr" nur auf ba^ ääärmfte anrat^en mö^te. Die 2)ar- 
ftedung, wenn au($ ö\tcri in fci)werfdllig langen 8ä^en fic^ be^ 
»egeid», iß im tthuqen lobenftoest^ M. K. 

1lK(»erfttlt«f4rift(n. 

(*»c|'*icbv- £djl(eiiiiji«.volüciuj. (3!» S. 8.) — ijuf. (Tofacf, Ttxi' 
Vitt tcx IcluiMnc. (.'«7 3. h.) — Otic («rothf, nhcr IKfta. 
joticilbonitro» un^ =amiti><'?cim>''f.iurtn, forutf »Iht ifiMucrc !il!itro» 
bfiijnltijanibe unt 'i'atanitrfrluniilfftifliaurc. O'J t. s., 1 iab. fol.) 
— ti^torfl ÜJJcpcr, ül'cr (iniflt (ünftlitbc imi lutürlid)« ^Ufaloi^^. 
(2S 8.) — 6. £djvill, (»tnirirfuitij son tctr>idilorfobI<nücff 
auf tit brfi ifomcrcn .ftrci^fnlf iint Cjcvbation tcr tarau« cnt = 
ftclxnbtn CtPtüluulfhurcn ;ii Ctiipbtalfäuren. (51 (2. 8.) — Karl 
!öo(f, 'le niiiii'. Ilciuiii lyricis. ((17 (S. 8.) — Marit ^anfcn. 
Je Iropis rl fi_'iir..s a(iu*l Tilnilluni. c. S.) — ^^tinr. ^a^, 
ilc Hcroilis Allici i>raliiitie ftitii ito)tTtia<;. ( )s S. S.) -- 9tlfr. 
^nl«, llnttrfud)ung über tic Vaiitlcbrc b« ytc^^r liiuffatblüf e. 
(53 S. H.) — 9lii^. gdjrabcr, bac iilttu^ilifiltc ;)lclaiH!i;icnonKa 
mit bcfßiib. 'i*crriiftidniflun^ ber 3vi'^i4h- (5lj>iu<:cc'ä. (■).! S. ^.) — 
3jc. \\ iblcffiti, bic ifCiU'ibt Ben ili|'.i,it'l.uiii. 1. Iii. ^34 s.j 

Xtutfcbr Äunbf^au. -Chi'^j. pimi Siobenbcrfl. i^. 3a^r^, 

4. ^Hft. 

2\nh.: (nnü iiUdion, Ter 2ii>ulmci''tcr pon iiabiau. — 3» 
iHcinlf, b,i* tuiibaniciitvilc '1-robK-in brr *^<bi>fiolojie. — @cbeimc 
I'enfjdjrift, bctrirfi-nb Ten 'l^tiucft brr SBera £a|tuUtfdj. — 3>ie 
^ort|c^rittt U» £t.-,.itin'abujcbaufcnö. — 91u« bem tftt|ni|(^tn Sott«« 
lebcR. — aUla«^ sölcnncit^Affett, ^rlui». — Sttcnutf«^ LI* Revae des 

4« Uvr. 

Inh.; Ernt«t Renan, s<)uv. riir> dV-nfaiice et de jcune»»c. 
iV. Lc scminaii« d'lHy. — Jacqix s Vlnfiii, Lc cuusia No«l, 
2' part — Cucheval-Clnrigny . Ics liiiiuici s de l'iialie. 1, La 
l<'-^''is|.'ili(in fiiianciöre. — Charles <lc Mazade, cinqicuite ann^M 
i!')ii>-ti>iri' t ontciDporaine. Monüeur Tliiers. V. L:t dictaiure dn 
2 dL-coinbrc, M. Thiers et le sceond oiiipire. — Alb. Duruy, 
l'iiiütructiou publique et la rcvolulion. V. Le* ccoles ceotralMU' 
— Erocsl Cbe»nc«u, Albert Uunr ä l'iMCuioa d'aa Uvra i-eeeoi. Dlgltized by Google es — 1882. ^2. — £iterorifd&e8 «enttalbtatt. — 7. gcraurc. 68 — lUm. FlaHehui, k BMVtUe Serbi«. — Hevm UUärüre. 
ChmiiqiM de b qnlaialM «le. U Revue noavelle d'Aisace-Lorraine. Huloin, llltfnlaFe, 
tciences beaux-trU. 1" aanee. Nr. 15. 

3nb. : StÜfftn» Ucr bk en^näit «•« Hf\a (20. 3unl 1866). 

— H. Taine, une pagc de la conuu^le jacobitie. — La eorrc- 
spandance politique de Frederic-Ie-Orund (1746—1747). — Ch. 
Le Gonllon d' A uconeourt, les «lerimw, la eroix el te er} de 
pwffC d* Lorraine. — Claira de Chandeneax, La craix de 
Mooffuerre. (Suile.) 

ClaMni K. SRitt^tituagtK aui b(m 9(ncbi(tin(r<Crb(n ic. ^aiqit' 
Sek.: fltMnrt itCnttT. 3. Sa^rg. 1. i&tft. 

3n1).: Sernb. SRaria Sier^eimtr, tH 6tiftr8 Wuri (in Itt 
g4»ei}) Ir|»tc Sa^R mb bie ttebtiiitbtlimg aa<^ (Brie« (in Xirol). 
;i. Sit.) — €iiaplidn« S immer, Snbivia am 6(e (Storbancrita). 
ftirjt 9t{itUiU in StncbictlntK^btei 6. 2«b»K) an See in 
9Hnuf«ta. (2. %tL «. 6d>l*) — 8l»m«lb eArtma» Ottaiften )hc 
9ef<M(9t< »er CcfltbicMncKVbtci Citmun) (n iN^ai. (1. «tt.) — 
noaitii» eattter, M< SncMctfnciwlUifaKtfitlt eMiInM. (gortf.) 

— 3efcf Cfjycl, bU UifMUtts Icr DncMdiaec ta te^riftoi 
Salle — SnuMct Vtimiilfler, C««9>CMli«aMtlcfe bt* 
Altint 9. CamcnM ta Sfflraibait. — 9nui| Z«ai«iir, 
at bm eonetttnrranie SoKNct iMb ftW OlbO*. — Qm 
CawiifatioiU>4)ro<tfTe $apß ttrbm 11 ml b«R OencbfcKMCfOibni. 

— 9mMitt StanRmßller, b(e SUttr bn Se6t( im jUeftei 9r&' 
<«it*g. — Oer f.. ttin guter 6ewat «ab eifriger SR^nd». — 
"man«. Sertbfdjä^nna einer «Mel. — Siteratur. — «WiateOen. 

fl«eBL 9Rilitar>3eitaB0. 9leb.: Sernii. 56. Sa^rg. 91t. 99 «. lOO. 

3nb.: Z»ie &aatiwt\)T. (5^U — Die fa^renbe 3nfiuiteit( bei 
CavaOerte'Z^tsifton. — Z)u rufRfcoe %tutftaUit in bem 3<lb|ltt 
«rjea b(c turtmcnen nnb i^re ^(olgeningcii. — S«rfi^iebene4. — 

^mmlML Btitaa§, lltb.: gt» CttyfaBbet. M.9attg. 

3ib.: Olitribate, italienif^e Cper von (Rojart. (i^ortf.) — 
C(e viifita(if4t Z>e(lamatlon ber beutfd^en @prad>e. (Sd>l.) — Sa« 
ytgm nnb <Stnr^KU«a|ts. — llnwirai «faicl Oi|Mni(«l((l6. (gvitf.) 

— 9iri(^te. 

Ott*itrld>tf4e ttMtlifi^ft f. bcn Orifut. RfMg. »en «. ». 6raf «. 

7. :?abr^. Kr. 12. 
^nb.: Carl ». 2d»erjtr, I'culfiblanl' uni tcr Cricntfcantfl. 

— Jtani^, jnr ©ffttiiditf ^f^^ '^n^nbaueJ in Serbien. — Aranj 
Ca Iba, 4>anra<. — Hit ^ute.^ntujirie iüengaien«. — 3. 3. iR ein, 

WwwB |n*b|ar dm «or Aiite 2Nwrt. — ftUnlki. 

•Ubi|lr.beitfifteflncH|iftc4il|.».9i.«»iel^t|C«. fUflM. 3«l>.: Silb. ä^eraer, Jluf ttm 3d!nff. -— «Warfe ». Olfer«, 
Nr &obn tf* -(»trjfn». - 3ntcr .ftattau, lHutolf Strdio». — 
3ultu# Steffi n^, weftöftH^e Äuiiüformeti. - :)iid>. :Hublmann, 
ber tbi'rifie Wapetierau«. 1. — l^runo iöebtini»€*warjbad), 
bie SRaori« auf Xeufeelanb. — Seielbaaen, ber 3<i>-^Hcman. 2. 

— nas 3&b««, sie 9*Ubld)U hn ISincRj^afteit in Z)cBt|«^l(ub. 

— CanefveabcRim. — sttenvif^e gtuqcilmigai. — Slltmlfi^e 
!Kott|en IC. 

9»m iM jm SIm. €»c«ur'« iUaftr. 3(itf4rift fftt bat btntf^e 
^«f. leb.: AftrfdrRcr. 1.9b. 4.ii.&.|Kft 
M.: ^. 9r««a, blc OMcfein inUIieren, bte ScttpaAt iil ba. 
aOlMMte. — Silt«r 91ltbAcii, ber (Irbfdfak. — jtlldeier, 
9dk>rrd»flil eijte« Seifenad»t«fcft. — ft.0ct«l, Sn SdtaMbt«* 
(•cbU^t.) — 3ofcv^ Jt&tfdtBcr, IBciKtt^tn tbml^tbefal! 
Silber VM b« wo bort — SHosiaUi« e^mibt Odbiai^ten 
iB Sclisir.— B.Sicf{lab(, Scibne^t« <« Scbtr««. — {^ranj 
Stcrabalb, ber S<ibna<^t<baum nnb fcbc Qebe«nmA. — St. 
Sif Irr, bk Scibaa^l «nb üft (Befoige. — 9L ftcftel, Setbnad)i«> 
obcirt im llybetf. — Itiftropp, aftd«M*Scttifl4t> (Stbfabt) 

— tarl •rbrt«. •RMM««!Beibna(4t. — Jterf Sbtt^cr, Sri^ 
lad^t anf bem Occaa, — 9. ®ei«ler, efn SBeibnatl^tlmarft im 
;iUe« 9tfiiiiberfl. — Snft 9of(^, 8or fBci^nail^ten. — 3. (L 

effelo, Seibnac^ten in ber barüeHenben Annfl. — Aarl <9eb rt *, 
te« Aiomea SJeibnacbUgabe. — 3mmanHcI 84mibt. ffieü^nac^M« 
'txt la (Snjianb. — '^aifdf, iBeibnod^ltabenb im Salbe. — 
Htbtn !^Br, «nber. (Äcrtf.) — llnfere f>au*mnfif. (Unter flle« 
l»:iitn vcn .ft. iReinecft.) 1. SBeibnadjten. ®fbidjt oon Ib- 
&term, teap. son Aail üieincdc. 1. tialut ten gr. Sieb« 
■•■«. — ^. 3i|et, Mc Zone. — ^ciit. Il«6, «■« ber CU* »elt. — (i. SBerner, ber dgolfl. (6<bl.) — 9L. S. (t. ^aibemil, 
%uf bem flennftie«. — S. Diebel, ber Sei^nac^tfbeini Mm 
dan}ibaT. — 3>er Sammler. — SKberg, 9lu*»anbemng 
nnb Äolcnifalion. — 6. «arger, tefenbe« Hibben. — (ft. .{»irfdb' 
felb, «Ulmet« SWUefifdie (Befd»i*ten. Corinna ober tie (»rotte 
bee '4üan ju (ipbef«»- — SB. «ogel, über eleftrifdjes «idjt. — 
ftratu 9. «5btr, Weugrie^en. — ». *»a<fl, be« ftriefler« 

— ^Dvbit 3i»i0.N»b, ber JtarbtRal. — '^ugc ;)&ller, Iroyn« 
Vegetation. — ttarnt Sterne, J^lng unb (ü^ejang ber j^ifd^e. — 
Vrtb. ?angbamraer, ber Sienenflid». — gr. Rapp, bie fmb 
T'urter «udsbÄnblenne^. — C. Äronberget, ber erjle g(ftnee. — 
jftojier Stam«. — S. Osden, ncHe« liber SSaria Stuart. — 
»ernb. SBag euer, bie ffierfit» bei atel4»«ftrUglmarine. — 3iif. 
ilBr(4n er, )nm lOOi&br.efit^nenjubiiaum von S^iOer« „Riabenr. 

— «Ip^onfe Oftttbet, neta erloc %t»d. Sutoitf. tttb(rfc|m( 
non etep^. jSorn. — Oer geiHnit» Vmmi im 9mM gniMt 
unb Februar. 

Sae«. 9ieb.: 3. fflcin. 18. 3ai^rg. 1. ^eft. 

3n^.: ^ttm. 3. ftlein, bte gro§ra gernro^re ber iBegeBWCrt. 

— Vm. SHdclfcii, bie OrgoaUmen bef t>arfrer glafi« wAtaM» 
»afTcvi. — Sc«.' fB. Kaibel. awbmcU bie ^(Bttodbs aab bei 
flacMtitlen bei Sleere« bei (trbbebcR. — ^mI Bcladd, rr' 
Mrettae 9teife)>fabe ia Sa^RR.— SIcs. Sctnidc, bei Se»uitfein 
im Sid)te einer mtifd^ea Slaturbetra^tRna. — ^Ibbealt ober Stt^ioii* 
6maragb, eiR ■cvcr taictflaniMer dbeiileia nab eabcrc filttm 
^unbe. — Die totak SonnenfinDerRiß am 17. SRai 1882. — 
«jiionomiMer Aaleaber f&r bea antoaot SRai 1682. — Skac aatii* 
»fftaMapii^c 0c«ba<|laag«a nb SatbcdrafCB. <— ScnniMle 
Sta^ru^tfli. — Sttcntar. 

ftcTB« eritiqve. lesi. Nr. 61 u. 62. 

lab.* Salltiieh, oi iiMit 1« parMÜ«? (1. vi.) — Zenker, qudquti 
«ieiecliMM au Icxlc d'Bonoa — Apptll, Wcrther «I »an Umpt. — 
Lefruar i« KeraiataaaDl, fuuiUtre d« Ubbajre «le Siint-Ilicbtl- 
do-TMliort. — 6la4er. M pätalaiiiro« «n loil« iver l'orthudoxie, U 

(irre ae Job. — L. Hllllar, mitriaue (rtcqvc el Uiine, tr«il. ptr 
t.c<(nu«i — Taciir , »naklei, p. p. D upu y. — Niedner, le touriiot 
en A jiM isgoe tu 12. el tu 13. uecle. — Urliehieh, in. am >ur Ii 
ei-'o^-raphie vrceule. — VktiHit, — GorTMpoadaoce. — Chroniqu«. — 
AcMleiai« (tu liucHpUou. 

NMTa AatolMla. Rivial» di Kkaie, lettcra ed artt. Anno XVI. 
2. eerte. Vd. 60. FluMk 24. 

Ith.: Ononta OeeioBl, h Clalia di Pronenio. — Tereniio Mtmiini, 
Paiist, or f» cinauant'uB]. Swondi rd iiltin» ptrie. — Ciut. Ptol«, 
del tondantealo aalla aiortla ••coodo lo Spencer e rHiiloiMD. S«coiMU 

Safte. — Doniti, Per t(ulla. (Floe.) — I. 1 u:::itti, I* rivalaileril 
«IIa prevtdeua aH'efpoiiiioM B<iloaale di Milaou. (fliM.) — QlMk 
Zanalla, Ua coplia dl ftimgi« IlMrIVM«. Tnd. dallo api 
Ra«>«raa dalle liileiaiBio ilAliifc — ItiMigM poIMm, 
bibUoKimfico. 

Me •rcaiboltR. Heb.: 30b*<nt(6 •!«>*•. St. 1. 

tl^: Ca» wtfle|'»it< r-itr Tie iHmtldttfdieil Jtvvmnctnc. — 
Pii Itl) I, Mt Cfui'it-( »."'ibne trr AtjniBinL — Rlbtnai«. — ~ 
rtu. — <n. 'ytitnxisnB, (<.iiit>tn iinv Z|fifainA|n, — eumim, 

Die (^egenmart. 1881. >Jir. &3. 

Sab.: fttittr. «ociKbcr. »tt >««c Im fl(i4(. — OHa 8«4«fUl, 

M«)tt'* 9aHenM1cnemtL — R(M| «. t«lb<ak*rrf, OilMlieralMic» 

t»m iPiif'n-ir^tJi'jun. — Ädf. Wtf (;st»»(ul. »et ftlfbJiift llruart fRaaer. 
— Wut, fllfiTr.,11;: Pf- f;(Mljli! In 6rr •»tadjr. — tir gian SÜTgt« 
■uiftcnn. OtvMnan vci\ <ti<c[g tlint. Se^iM^ von i>aul 9itcrlidi. — 
•u« tcr ^awtlUM. — K;li|(n. 

Stttttr f. Uten». UaierHUwifl« ^*H* 9. Sottf^«!!. 

1881. Sv. 62. 

Sab.: IltoiH(T4vMfA« in fiefttnei^iv'rti ncnoirtn nnb ^rieftn. — WNUltfil 
Strh. — C«tac Ritdt. ntut druli unjm. — RcniiA 9c(ttl>l^ 
tBaffian. ^aUri Cd^nfi lUi immi. — grulBttcn. - VKlIagr^jitfe OaroH- »on Aieinjteuber. 1881. 9lr. 53. «Ogem. Seitaa«. (tafUntcr.) Seilege. 1881. 9}r. 349-.155. 

3nl?. : JialUncT unt In Catnatiea. 1-3. — flam RrncnTrUitr.aongrcft 

tn t«ftl(n. («*!.) - Ctt C»rt*4fi »t« «rinteatn «ribur. - Ai^ftlin. 
i«)l4mfni «liir« rriitldt«». - *rfife «n» •vaaien. 8^ y. — iNeftiUie 
auinibtniT AünRItr. 20. :t. KnM. — ttcNr 9avt SUai»* XL («tnc •iii> 8KV 

amniiiii wn C. Aicrr i - Cr Ouim«. — Canib. ft(«M wn »m 9w» 
(e«iu»ati.) - R. e4f»pp, lab nnfnia lltaraaa aa» (fit 
— •. n. tbt«ae, D». * 

->«.9UR«. NMMtCJ 

Soffif^e 3'<i""fl- 6onnta(i«btfIage. issi. 9Ir. r,! u. .S2. 

9lnii3hT' — f!llj|jci''vl-f Vit(rw;i(n. 1-7. am'l Äfldiiitt. »cjri «'dura d.tic .■l^tü XiiuiJi.jiit au! Itn Oi'bicn liiü 4. 
V 114(1. tint »tutldi« ediiirtiKtuttn In NnmilntcM. — Vilklt. ta Sliiltn. — VL eaiaia«, Mtt 
htoi CiiablRaeca aak ««fitL — Mat Digitized by Google 67 — t8S2. ^2. — Sitcrortfc^e« Sentratblatt — 7. Sonuar. — 68 jaH^rtt gcitunfl. »tt.: granj 9Kttf4. TT. 'Bant, «r. 2009. 

triMntlM MK» «eint eMHl, «(iBttiAn ^(Jttu »»n IG^ie<f Tvit 3niictt 
MiriM« KnuilMalct« Ma4 t*m Ot«»». — 3«|» ««f t«: ait if^tf. - 
CA». 0«int. tit ntn« (MUgtlifAt 3«kiiiiiit*nri|c tat Cüi'iKi'if Icttni« 
f*au. — *rTfräl« nul tfm »tuiribdi «»iiMtaa. 4. — *ll6(r Ju» «t. Ttltrl» 
txiT^. CiT !I9ci|iu.iiti«marfl auf «t 9elid>JtJ dKcuMja. — frciT« un.^ tfud»* 
l|aiit<l. — tu etfdiiekina M ttlfi(«pf(t Ml (Uau — *ii»ii.*r»^t(i> nut Otn 

OcttiMif ibMnimttn. ST. - ^^Mßm* IWiiMniitai^ IMmM' 

trf*tmnnjitn. 

Uebtr Unt unb Stetr. 47. 9b. 24. 3abig. 91t. 13. 

3a^.: et««i», tiOK HOh. li<iotif.| — aallel . Cantlc «ciKta' 

nlfft. J. — fanl ». SB«II tn. $UuKreint am Jtamln. 4Mtrt« ^it. i — 
Hatl Slt<rt ?l untl Wi*a(! SWiinracIn- - iV. llTrlnjfr, tRlftt^nngi« 
granli tcn Cr.inidi iHitniSartcn. r>. eine, (j^ci; .: — 'hnt R'antttunj Hrt<t 

ttai Mit ^airaft. (tfrtfj — ft»ti|Mitin. — tw tcwi^Wtiir ia Itain. — 
KM ftufcuai fAlcfifdin MOnllltnti Ui erHIcu. — Rttttiall, tni 

gtllL 3>a,l( un^ Srcri: J^tnuai. — tlftrcniMale: 3«nu<l( ISU. CnnUtl'IBlatt. 'Mti.: 3t. i^MUi))«. 
3n|.: «II« JluT t, Uni'crjcficn. — tat 
ftitt, Mr alu Mdc - V«ft eiiltiT. 9tt. 1. 
in tat Ulbt. — f. tf ac- McRliatt. fte».:a.8ttL 1881. ftc. 98. 

Sn^.: 3«f. eitratt«iili»t|, IMIttr 9maiU(. — Xati ClIAtfl, MC 9ti' 
liufn N« et. ••H^aTtniHCl«. —99». tftonnu, Untlt «iM. •. — •mU tHt^timat. JinSfl.: 3oti<. Ummer. 7.3a(ire. (l.Ob.) 9lr.l3. 

3nt' tilttctdi. tic OcclcbK »t« ßuiirn«. (9oii(.) — «(di. e^n 
««{■.iflur. (»trtf.i — «»eiif . aStlnfln«. (•eMAI.) — 3uL n. ». traun. 
S?i» m t«n Üi-intfT. - 'l-'j-.i' « ruf, ^c*«!! lin««Htg »Mt ^cd!|<ll*le(il< 
unt iWiiül.inic". — AhC. Srcilnifl. Wer ff» »(1<RT (©rtHÜ — 6. 
^afiauitt, tiin iiiCi.:niKta liu'l^iiit-'J'CurtTii'uc. — Hut »tu BiH. ^«i neue 9Utt. Seb.: ^t. ^\x\i>. ÜRr. 16. 

3a|.: *. Ilffbcft, 0<c Am M •«qml. — SrltttniscifaAt. — Mm Mmm 
Im •oita.— #.*.vr4ftTiilb, Ck «iflMim. — angull aitlsr ». I>U|. 

nmt HiUiit 9tM. — tu trlnUntoiM Scir. — Ctr «4nDl^4ii. <l1nt 
](tn(i<b( »tfdiictu fif 8^l«atc — MllnM u. 

%Utm. 3(itun(| M 3ubttt|mM. ^dg. MB S. 9|Uii^yf»ii. 

45. 3al9r(i. :)ir. 52. 

M.: Bim 64nll( nboMii Ob im 0i|bnM M niucn Sattung«. 1. — 
t>\t e>tnM»nt M htiitfifttn ffettHigl «m IIL CcccmMc 1881. — 81t« 

rarifdut a(c*ri i r i^ t .■1(l(nn.i??i5(liii(fctrn. — BtutOctsn. 

C«4 3flbif4( SitctatucbUtt. ^r«}. »cK SR. fR a ^ m e r. 10. ^a^rg. 

Wt. 52. 

3nl>. : Jif* fin il8i>rt ül^r Jmhj üiCjt. — 9)((tnrienin. — «pH!«ti. 

!>«• VulUnb. iRtbi^. von gr. 0. .^ellnalb. 54. Oa^^ro. 9li. 52. 

3b6.: 3b. ediBaTt^c. Cal lftraniloRl«tfc|. — Regnffitcn. — 3ur Ur^ttdtUtlc 
MH ^cDal imD 3iali(a. — Cit llt<|tc fsifilt Btsia Mt «tHIMlKii d«nc — Jtut 
BÖ* I>U9)atur. .$)T<e. v. A. & 1 1 1 r. 91.9. «i- 3(iN> Str. 3. 
3alKt MMM ^atlaaaa, Mc Clrrrni 3nn»ariai« uak ll^liAl. 3. — 9ago* 
M Ht •utmaHU. ta« tm Cdniiiiitu ütxrttagc« m Matt« d c< fc — 
«.•Taftr.MnltiRlUttftiajcn-eAmatvMt. I. — ttmiat-lM<ti. - 
Bteegittlil.Mi|L<ae(iMn. -.MitoM Mr UMnliRMir. - C<« «rf4ifncn Uitx: 

Beowulf. By Lunisdcn. (WulcUer: An^^tia. IV, 4.) 
Sai^tr, b(r $arlainentariemul wie er ift. (3uraf(^er: St\dfx. f. 

b. privat' u. &ff. diet^t b. «({(eniti. IX, 1.) 
V. ftanftein, ee^rbud^ ber e>tf4id)te u. X^eorie be< 5flerr. QmU 

pro(e§rc(^t«. 1. Xf}. (@(^rutta>9ted^tenjti]mm: Sbcnb.) 
a)(U|fl^, Bo Ifljt baigklNbit«? (^ceq: Hcvuccrii. 1881. 51.) 
lEtMesfcl, über bie wfdffer «tn^n neuangelfSdif. St^riftcR. 

(ffiipmann: iiitbl. f. <term. v. roman. $^ilol. 1881. 12.) 
Clever, ^ebrbu^ bce acmeinen btutfc^en 6trafipmt|»4M. (San* 

mafdi: ^ifi^t. f. b. 4!ti»at' n. »ff. SttAt ha 9tmw. U, U 
^afenöbri. tai Bftm. OMfgttlminn^t M. l.Vk. («Ka|iif: 

abtnb.) 

^pt 0. (Sllnuef, eammUng bei ic. arfenntniffc fe. t. t. tfen. 

ntUtaerUfi». 5. X^. («ibermann: (ibenb.) 
It»t»(a|, «Mddfdte etubien. 3. 9b. (Sfilcfer: «ngfia. IV, 4.) 
Jtrbg. MC ÜcatfiD-fraiti&üfd^e. 1970/71. ^eft 19. («I. f. Ht. 

VMit^. 1881. 52.) 
8«l«CB«. M itlun Ut Seele k. 2. «n|t. (Soff. 3lg. 6mii* 

ImMHI. 1881, 52.) 
Sci»tx, »Ol PoCim nuMale. (Oinaiffl: «hH«. IV, 4J 

^ ; ««IIL (ibtf: «Ml. ^Ullner, 6tnbien >. Bflerr. StaaHre^te. (3uraf(^ef: Stf^r. f. 

b. »Prioatc u. 5f. »e^t b. (Sieaenw. IX, 1.) 
Scartajjlni. Xnntt in ®erraaB(4. (äSltte: JJilbl. f. germ. i. 

roman. $^Uol. ISM, 12.) 
®4loffar, beutf^eiüolttlteberautSteiermart. (^in(>olb: (Ibenb.) 
6(bulje, Se^rbn^ be« beutft^en euat«red»t4. 1. Sief. (3uia> 

f<^er: atfdbr. f. b. fitiMI« »jfcitl. dte^t b. (Begenm. IX, 1.) 
Thibaut, Messire, Ii niaittis« h poire. ^xig. von 0te|Il4> 

(S«tlrr: UM. f. (ecMi. «. rv»n. f^üoL 1881, 12.) j||«iHeI,' «1 iibro de 1« cem. %tta, • 
f. ftm. s. CMM». 9^of. 1881, 18.) 0»m 34. tu Kt. rt<br r<n( niiibftrtKata 

Vrnolbt, jtant'f 3''fl"'^ u"*' ^'f ^»nf rnlon ^i^rt feiner privat« 
bocentur im UmrTg barjejieDi. fitni^äbcr^^ i '4?r., Se^er. (81 €. 
«r. 8.) 

Berlag:nolli, dcllc vicetiili« dell' agricollura in llalia, H'^runj, 

1S81. Hart,. ™. CM 4 S. fe.) 
Srofdi, »fidjiditc ttfl flirdienltaatel. 2.9b. ®ci()a, g. «. OJertbef. 

'Sudjncr, A<r^iMn^ Aifili)\ratb. 11.«. 12. ^iff. ^a^r, gd?aufn> 

bur«. (2. £. :i2l— .=ii»6. «r. S.) 
6tti(proc(ti'Crtnuii)V tic, fftr taf rfiufdic ^Heidi k. drläufert ocn 

';U-lrr)fn. 2. 9hr"l. 1. >J(bih. ebcnt. (480 S. ®r. S.) 
iDarreiii, bie 'Bilbiiii,\ ^fr'^l(ff^cr^^^urd)^ic Ifeätijteitter fflürmer Jc. 

Ueberf. oon ftarue. 'ctuitflart, Scbweljcrbart. i®r. 6.) cÄ 4. 
Drapoyron, k- cuiigrcs ^'cu^rupliique iiiti'rn.ilional de Venis* 

(Stpl. l*;'*!). Pari>, Oelasrave. (54 S. Gr. f>.) 
(Brtmm, flelnere £*rtftfn. -&r98. ton ^lintid)*. 2. ©b. Serlin, 

lamralfr'« S?crl. (VII, 52:1 S. («r. 8.) 
(Srotb, tabellariüt; lUbcrfutt tti >J)üneraIien naä) i\)ttn (njtaQo» 

flrapl)if*'*«mtj'dien ^fAifbunaen fleortnei. 2. oittä» 

fdiiretg, iMeittj i Scbn. (wt. 4.) --Ä 6, 80. 
^lanftl, clcfitiic^c Unterfudjiinflen. 15. SlbbaitMfl. lieber tu 

attino' unb pieioeleltiifiben (tiaenf^aftea be« Setalru^alle« anb 

(3mp^8^''^""^ 2" ^*<«M*«>W«« 2tiV)lt/1881. ^X|cl 
i^eih. Urfacfeen unb Xrajireite tix itLuramenfanlfcfeen Soncurrenj 

mit ber n?(»teuniväifdfen Sanbitittbiduft. 'Berlin, 1881. i^abel. 

(8.) c/f. 0. 7;>. 

^•»erber « i'ämmtlidx 'öerfc. JtH*^. »on Supljan. 17. SBb. igtclti, 

1S81. ©etbrnann. («r. S.) r-*: 4. 
Herni:ii' p;•^lur. (Iniecc c codicibus Sinaitico cl LIpaieiui eic in« 

siruvit. lilui ri.-igiiu-nta adjecit Hilgcnfeld. Bd. Alten. 

Lcip2ib% l^ol. T. 0. WeigcU (Imp. 8.) 8. 
^ti. etreifilgc tai^ >(e ftotac. «tniMR, 1881. 

<-« 2, 50. 

■£>illebranb, (9ef6id)te beS 3ulir&ni«t|inm« (18.30—48). S. Vnfl. 

5. «ief. fflütba, 1881. i^. 91. qSertbel. (8.) 3. 
3abre«beTid)t, joclcflifdier, f. 1880. SRebigiert »on Caru«. 2. Ml 

4. «btb. Seipjig, 1881. Snaelmann. (3■^ 8.) M 31. 
Jordani» de originc acdbusquc (lelenim. Ed. Holder. Frei» 

bürg i/Br. Mehr. (S.) 1. 50. 
Aanlen, Sinleitung in bie heilige Si^rifl etttn u. neuen 2:efta< 

ment«. 2. ■Hälfte, 1. ^Mbtl^. ^reibnrg V9r., 1881. Werter. 

(®r. 8.) 3. 

Aoeber, bie fflrnnboriacipien ber fdieOinafd^en 9{atur9b{(ofo»bic. 

Berlin, IbSl. Jt^abel. i8.) r4( 0, 50. 
iotfi. über Sebea u. ^rte bc4'«bbaOA^ ibn ni Ttu 'tau. SelBifa, 

iiinri*». («r. 8.) c« 8. 
Lopwcnberg, contribullon au lrail«inent du coryxa chroniotte 

simple. Paris. 1881. Mallisle <fc Co. (8 S. Roy. 8.) 
— , le faroQcIe d« l'oreiile et Ia furonculose. Pari», 1681. D^tt- 

haye 4c Lecromier. (46 S. 8.) 
— , ttaterfuAungen Atcc Vnftzeten k. 9<b<iilni( ow Coetekutetfoi 

bei eitriaem C^coflnfllt K. SIciieN«, 1881. ScnnaM. 

(32 6. fte«. 8.) 

Kerflereff, Sebewefen nnb 9abetc4>ff bcrtkraoMra^il. Serltn, 

1881. *«bel. (8.) e^d.M. 
«. Sianfe, «klteefebldyte. 2. ^t^. 1. n. S. «tt^. 1. a. i,mntL 

Sciviifl, 1882. IDnnifer A «wnUot. (er. 8.) e^T 20. 

9iü. 8. 8nf.'8. (XVI, US 6. 6.) 
Steinann, icim «cftMiltt M ymif. 6tMtcl. I. 98. 9etba, 

«. 9ert«el. (8.) e« 18. 
atie^m, SteHeien «. Siffnif^afl. RectoTOtiRle. «otte. 9. «. 

$ertbe«. (ffir. 8.) «« 0, 60. 
Sea^, bie ®ef4(4tc k«r ^ C^rlfteii alten Zeflamcnt«. 2. ^ftc. 

erauft^i«, 1861. C4»iif4f( * €s«N. (e. 4ai<~748. mt. e.) (8.) tlid^B f ftncipicn k. Digitized by Google 69 — 1881. 412. — 8ttecarif(^e< CentcaUUttr-?. ^anto; — 70 lUffett kktaln Ai peaple Ae Gmbn depnit h refonne Jusqu'i 
r«Mdid«w T. S. 2. Un. Genf, 1881. JiUlien. (S. 173- 
Sr. flL) 

&of%»tU9, Mt XtogiMen >tl, jim S^uifleirau^e alt er* 

UnataitaMcrtni. verfemen Mit Sctflc In. 6^QMN* SHMkn, 

im. Sbitaicr. (8.) o«. 1. 2S. 
Tartara, aoltnadvernonef in loeos nonnullos Valeri CataiUi el 

Titi Livi. Rom«, 1881. Lo««:her. (102 S. Gr. 8.) 
nttetfiifet. bU(te|Tap^ifd)r, &6er lit Ht ^iitdi, u. laUinift^cn Stutoroi 

ftctrrffn»t «IttratuT ber 3a(>rt 1867—1876. »bt^. 2. *tf« 2. 

»dttinatn, 18S1. tiftdd». (fflr. S.) ^fC 4. 
iBoUmann unt Socrmann, ®(fd)i(^te btr 972al(r(i. 10. ?(ef. 

8fU>itf|, l«iSl. ettmaoB. (©b. II, S. 44'j rTflo. ^mr. S.;, 
3&rR, bU Ittaitt^citCH bc«^au<ge|I&gcl«. Qcimar, ^oijt. {Qbi.h.) 

fl4f 3t«Iic«if4e. 

AUi dell» r. accademia delle •eiene di Torioo, volnmc XVI, disp. 3' 
(febbraio (Da pag. 2M a 382. &) Torino. 

CoBliene: Genocchi, nota fofira ana praivialä dalle fanxioni 
iMcrpoUri. — Horera, nlle MjnrazioDe dalle variablU nelle 
•qauiMii dal hmIo di an punto materiale su nna »uperfleie. — 
Coaaa, aola wpra alcune rocce serpenlinose dcU'Apcnnino bob- 
biew. — Naecari e Gaglielmo, inlorno alla forza ellelro- 
motrke ddla eopfde innalantL — Baiard i, salla Deofonna- 
sioDfl della MMtaiiia ocsea nel eanale midollare e dentro le 
epUlsi, eec — D'Ovidio, nota »ulle praprie(ä fondamenlali 
dei compleMi lincaii. — Gaglielmo, «ull'uto dell'elelromelro 
oello stadio eompiato delle coppie volUiche a circuito ehioM. 
— Nani, aanto d'aoa meaMiia elM ba per titolo: Gli atatoti 
ddraimo 1379 di Amedeo VI, «aate di Bavoia. — Bobba, la 
legka indoNiva e formale aonpaiiila aU'atgaao di ArislotUe. 

AlU d«l r. Umtmio Veneto di actaaia. leUen cd arti, dal novenbre 
18M air ellebn 1881. — Tm» mtSm, Mrle V. dim. IV. 
iMjMI. ^^V^ 1>1 a S», e da par* CVn • CZXXii. 8.) 

CoaOMei Pavaro. GaUlee GaBld, ed tt .Dialofo de CeaM^ « 
ReacUtf da Diinii In ftnuMm ddla Hellt ww«»*: aMU 
. eriendie.— r«llB, ««MaloiiiddkipadiiieBadiCirieTni 
Iwaato). — LomsMi, aall'aiidaBaalBdal pendolo A Iboda- 
ham, m, 16M, poandalo dal r. oMmlerfo artranoi — Ilaiiotto, aalle milaaioni della 
. e <iaH« NiMenta tntania dt ima coppia idroaMMca 
«Hl«»: aladie «periMOiate. — Teae, be ll atU i ia inelMnloflae 
dei ro eaa m letie del Mmin. patriaiode dl Veaada. 
Aiii e Mf e ri e MIa rr. Dqp«äasieai di Moria peliia per le pro» 
Ihm» acrie. voL V,.paiie IL (MO p. 8.) 
1880. L. 0. 

RoDcbinl. ütine AldoviUldi e i FiMMn. — Cas- 
par i. dei muwieisti bolo^esi al XVilMaole • daUe loro opere 
a aianip«: rAgguagli biografld e UUlMnM. — Cdmpori, di 
aleane dÜTereoae per ragkwi di eaofid toaeo-modenesi eom- 
poele dal duea Bmannele FUlbertob — Valdrichi, il violon- 
eeUUta Tonelli e aoor Maria-UlmniBate eorlata ed organitU delle 
ClariiM di Carpi nel lecolo XVIII. »Cerelli, Franeewa Tri- 
vnlxio. — Pelliceioni, eomnunieazioni sopra ana woperla 
palaograflca dell'abate Girelamo Abati ed iilastrazlone di an 
llatlerio eaorcislieo. — Caaa, eontravertie fr« la corte di Parma 
e la Santa S«de nel aecolo XVÜI: elndio atorico, parte I* (I7M 
a 17M). 

Bellavite, l'azione panlliana dei diritto romano. Delle peraone 
eellettive volonlarie »econdo il difMIa MiMiwdei lenpi elaMiei. 

(76 p. 8.) Verona. L. 150. 
Bocehi, la correzione coatt« dei minoronni traviati e deliquenÜ: 
o»M^r%-ationi e propo«te. (XXV, 126 p., Con 5 piante arcbitett.) 
Parma. L. 2. 

Cani>T», mcmorie storico-rlipionutiche del-l'antica citla e duealo 
dl Armin. eronolfiKicatiictii'- 'iJinate e continuate »ino al aec. 
XVIU. Vol. II. (I.XVlil, 710 p. gr. b.) L. 12, 76. 

Camera, una monr-ti inedMa dl CÜwta dei X «eeobk (7 f» e 

1 Uv. a.) L. 1, 50. Jai 
(r (■Iii(cikiiii«m*li4|iefr a. «l<aa» la Mql|il 

in {Regtitlbarfi. 9lr. 44, 9nmiipM. _eff dr'SBiaaab in itb^iA. ftr. 624—629, Oefcbicbte. 
(Ht. 621 ScmiftlM u. «IlMfrenÜafitn. «r. 625, Wilitir. 
wif^f(^af)ai, Hr. 828. M ScMÜc ätUt u. tU frt^tn Stciibl* 
lonbe, Kr. 627. Me norb» «. «c|mimpftijf4*a CtniCR, Kr; (08, 
bi« ftb« nb eft(UTe|>äif4Kn €ta«tM, ftr. 620. Me «Rim«»* 
vuraoi eintet.) 

tviflt^^^m sc ftr. 17, 2b»(oflft. 15. SoauiS 1882 <■ «a <3. 8n|M»r * C«.): Seniif^M. Dem ai{(nt])Bmer btr Slo^r'fiicn ScrlasMa^^ttblnt 1» 
^ibarg V9r., 9. Sic bei. ^ btr »ttffinm *• bei 
»itttrfrtu) 2. Ct bf« Otbcid vrai 3ft<>Tin8cr Omn »ctli«^. 

r<ra r>r r «cn; ia Sim iH bcc (. »9m. 9nn|*3«f(*t'* 

crfcen perlifbfn trotten. 

I>fn Cbtrifbrtrn aii btr J^ürflfni'ctiiile ;u (<<rimiiia, 'i^rcfdTercn 
Dr. iNcpler u^^ l>r. Tintfr, iüt ba» rKiitcrfrtUi I. 61. Ui f. 
fäd)f. aibtedjtiotten« oerlt<bfH »orbtn. 

Der 6d»rift|icacr a. »cbattcnr 3. itarf^acr tai etattgart 
i|l «ma ^|0g ». ea^fcB i» VnfiRt cmanat »m^. . %m 22, Dccbr. t in Kbcfttr bcr f rafcffer bcr ^f^i^te aa 
bcr rnomk bafdlt. Br. 9«|. 3>r- R«f*«tt, 1« 81. Sebcaiiatit. 

«at 25. DiciT. f «nf ®d)(o§ fUett ^rint ($r(cbrid| C^rÜHaa 
Jtarl Vnuft wa €S4litii» i i •J>ol |i<iH>ttua u pen b u ' 0n>( 
Kptr. SerfalTer mc^rmr «(iHBfiiafilii4<r Serie Iber aricatflliMc 
€bra<bni, 61 3a^rc alt. 

Vor jhtrjtat t ta 9«Bilci| bcc ^tpaiifer 9<ti|<rr i»m ^ota 
in 67. Siebcaeja^re. Crklantni. 

8etf(biA(at an midt fltric^tttt ;3nfibrifl(a »rraalaiTtn mi^ |a 
bcr (IrtUnrag, ba$ icb ni(bt brr SrifafTtr bcr im Serkg aaa 
9. Ztabncr erf<^ienentn Scbrfft <^f i>reviln<jiieritiae Taeileap 
qaibuidam generibu» bin, fonbtrn min ^ttttx &toTi dltmm, 

ßj 3(il ^rebccanbibat am (S^mnafinm }u (biegen, fr&b(t Stubcnt 
r $biIole;ft( anb mit0ltcb M »bUoUgif^en eeninar« bafrlbfi. (i^te^cn, Detbr. 1561. SU|cta ClfMia. Sit bem f»fr^oglicf)cn Wiimnafium ^^u 2<«rnbutfl i)t für 
ben 1. iipxü 1SS2 eine — eocnt. intt bem 4>rofeffot^titeI t>cr- 
bunbene — Oberle^rcrfteKe fär ^{at^einatif unb 
it jn befr^ @e^aU: ebrnt 4500 äKarf. iBcimrInnmcii 
inb «tter Onfflgung ber $rflfun^](aigniffe imb einet S^bmt» 
aufee fpäteftenS bid ^vm 10. Januar 1882 dil||iifadwiicn{^etni 
e^ult^ Dr. ßrflger ju S)effau. 

2>c ff au, bot 22. 3)ctember issi. 

^CTjoglit^ Sn^Itifc^e Sietiicrun^ 
ItbtfacUang fat bad @<^iiiot(ea. 

Dclie. [S48 Digitized by Gopgle 71 — 1882. ^2. — £itecacif(^e« SenUaUUtL — 7. gamior. — 7t ftterarif(t)e Ittjeigen* (338 Pen Dr. t. tIoc|))jcr. 

A. J^ürt^fljrtr unb Stut-irrfnlit. ISHI. ca. 900 fflrumn 
.10 gr. 8. -lirci« .'Ä" Lt. 2, «n|l. 18S1. (0. 460 ^mm. II HMer Verlag Ton Breitkopf 4 Härtel in Leipzig. 

ilscies StrMl. i"';;rij;.,s'r 

ausgegebdo von Oskar VOn Wächter. 1881. Qr. 8. 
Zm» 6$4 8. BroMh. 11. W». •« 11 60. 

Die VorleBiiiinD, welelie 0. O. t. Wleliter an der üni- 
int Leipzig Aber 8tn(lr«ebt oad nuMotlicb Aber das ncno ! 

KebM devtedie 8tnfrecht gehalten, zeiclmen sich durch 
•Umb Yonllfe der Klarheit nnd Orflndlichkeit au», wie 
■eiae Paadekten. 

Seelie Jahrzehnte hindurch hat er ununterbrochen dicMfin 
Oemoitande aeine Arbeit gewidmet und denselben in tkiinen 
Tonesongen in immer Aeaer Umgestaltang nnd Vertiefung 
mit dem iliB eigeneB pnktieekea Bliek sb geitidten re- 

WQMt Twlag von Friedrich VIewey & Sohn in BraunBchweig. 

(Zu belieben darch jede Bucbhaodlnng.) fl 

maetrlrte Zeiteehiift fQr Linder- nnd 
TKlkerknnde. Mit beaondorer Berflck- 
nditigang der Anthropologie nnd £th- 

J&lieh ersobeinen2Bindek24Nn]B- 
M ' 1 1 mern. Freie pro Baad 12 Mark. 
I lAttriM eoeben erschienenen Nr. 1 

I I I II II II V beginnt da« 1. Semester 

% I lllllllal anf welche« Abonnements zum 

XVriW* Preise Ton 12 Mark dnrch iede liuclihand- 
lansr nnd Postanstalt vermittelt w. rJen. 

Probonnmmem künnen .iurch y-<\i- 
Buchhandlung giatig bezogen werden. Jefat volltUüMlIal 

Soeben ist erschienen: [& 

Die Geschichte 

d(?r 

Heiligen Schriften 

Alten 

Testamenta 

EntworfiBB 
von 

Eduard Reuss. 

Zteeite HlUfU. 
21 Vt Bogen. Preis odC 7. 
Pitii det eonpleten Werket e4( 14. 
BraaBaehwcif, Dieeember I88i. 

C. A. Schwetochke & Sohn 

(M. Brnhn). Dcrioi DO» Jl. ^. eroditiaBS in Xtbp^ ^ 

©ctbtn ttfdjun: 

llnftre 3fit. 

3eM««ig 1882. 3a mtmOUtn «cflm. ^ttit Diertclii^ritt« 

4, M. 

wttRfm 3cit", (Im >cc «(MmmDmi unh »itlfriH«ften Ocatf«« 
9l(»MCR,brii«ticittefAi4i)U4c «affifet. «ooeflen. »tif« 
friyta. IltmKtf^t «ff««*, »iesre^blf^c «ortrit«. ««f* 
ll^e fiter •oltlvtrt^f^aft «■» 8erlt(rl»t|<n u. 

0«i feeim «f^imac trfc ^cft U» acaca 3a|>(t8t4 
ifl la afln Qw^^eablungtit jn beten. 

WViJVi' f i tTt u 

«ei 

3nltn0 fiofiltn. 

aSit autbcnHfdjtn JHuftraticntn: (iti .(uMM'd'nuif u^l^ »i '^filajen 

(facümUirtt 'aiitfiU-ivlJitnf. 
40 Soata b. $iti« SRart fct>i tlegant gtbanttn Tlixl 10. 
8ei|»|it. iMt'f Hctttf m. mMmA). ^Bttgttiictfitiei; ßk^tntxkti^t. 

Soeben erschien unser iipnc'tor Katalng Nr. 41 (Gp- 
scbichtc, lieogrrapble etc.), ungefähr Itiuo Nummern ent- 
haltaad. 

Stvber's Antiquariat in WUrsbarf 

(Kadisch & Wiegert). [2 

Der bei mir eräciieuicudu Katalog „Orientalia" von ca. 
1800 Nummern der lübliotbek dea Terst. Prof. SclMMcMen 
in Brsslaa siebt auf Vwlangca in Dianatea. [3 
Berlin W. J. A. SltfgaHt 

MaikgraiiaataMW 48, L Classische Philologie. 

'Wirvamiiim d«o voihttadiffan Kalalof philologischen Lagers franco nach allen Landern der Erde 
gegun 50 Pf. (30 kr., 6 d., ÜO Cts.) in Uriefmarken. Der- 
selbe wird ha QtBMB II — 12 BofM rnrnimm und in drai 
Abtbeilaagm aaagegaben werdea, tan daata die araU, 
griechische Autoren, 2319 Nnmmere. soeben erseblenen 
ist. Als besondera intereasaiit ui<d volbtänJ.g Terdicnen 
Aristotelea,Uoaier,Xeaophon, Cicero, Hör atiua. 
Plaatae, Tteltaa, in der drtttea AbtheUttar G-ramma- 
t ik hervorgehoben zu werden. Wir werden Ids bde nächsten 
Jahres nur Supplemente zu obigem Veraelohaiaa pnblicireo 
nad diese den geehrten Btaiaeaden ven Aaftrigan gntia «ad 
fiaoee fibenaitMn. 

Simiuel \ Co. in Leipzig. 

T. 0. Weigel's Bücher-Auction. 

1. Februar 1882 u. rolsende Tage. [5 
Abi 1. Februar n. folgende Tage kernt dafeli mieh die 
von Herrn Prof. Dr. W. Wendler zu Greiz hinterlaaaaae 
Bibliothek uebst mehreren anderen Samniluugeu von Werfcco 
MU allCB Wlssensrhaften zur Versteigerung. Der Katalog 
ist TOB mir aoeDtgeliUcb au bezieben, Aufträge für diaae 
Anction Qberaebme idi. 
Leipzig, Köntgeetraaae 1. T. 0. Weigel. ; M. Br. gataas la 8iM|. Ks. f. >- 9wg sea •catalla ta Digitized by Google ttr. 3.] für lDfutfd)latt>. ^ 

^eriii«|elei uib bertitioorlli^n Kebocteai frof. Dr. gr. 3 Arn dt 

Icclfft »•« Cl«tr> XxKittif in Cci||i|. 
(Ecfi^eint icben @imnabaib. 14. 3«nnar. $ret« bietteIiSt|rli(^ <^ 7. 50. Ctitctc. »et Vncf a* C<i»jnetQ«. 

&ic«l, Slct.i;pkpr<( In Slfffndtitft, Cl^tf n. RcIlgKa. 

Cittaiei, VII SsiStbanj Ut <id>t'ii e«4«* Ctia't 

gtn JittAaft. _ 
i eiillfti«»>«attnic. Zbviiitl tt IRiliv. 
litiBleif. <irl (crn u. ^rtnriit •«Itfltut. 

I.tim. üciU^f'le«*«. 

■titfl, <IOTlrfatt|Cit bin Mt Stanltairic i. HtM. ite|(c(. Untnfttdnnmtn filKr Mc Huclti'ne it. 

B(n(t[. tu Voibslrgit tn vtitL 6<niil>Orgiiii( ic 

AInttiftn. t<r Wuticttiniif. 

lSd)(nil. td* Armiin« tmtfdic (Umtitl ic. 

Bttjtmann, tie CloflcnfL^rtmiFa Im Zaimclbju. 

Bertlgovtn, atl. n<itiirnliKnl4iiftL«ltitn. lkftta(^ 

9atHdt, Ux •icuUtfv im Q<b4. 

Tkciti dt tIU el morlbui Julll Aip^eoUc Uber. R*- 

cenmll CorntUtito. 
Vaoiiilii Fortaattl opert po«4|ca, Ktc L«o. 
etcngcl. >al altfr«ii)«|<fi$t MoIanMIttt. rigb«23. HolUai, II (uizoDiercp>>rtu(;li Cijlocd-Brtnnili «f. 
Scaciaiiini, Dtate in G«rin*nk*. 
Godefro}, dlH. de l'ucltnoe langve ffin^klM elc 
VolKTtus- 9<fittibtt De« EHonianl K. In teulli^lail, 

ClcrolDtc. bn teaireltau b, c«rd)nill. u. itrifU..3dL 
Xdufnana, ■Ibt<4> tütn. 

Stit, !R4f4el B. tÜKt. 

XIauDtll. miftfulifiit (B<ild)t*pun(le. 

Ballet, «Dolf CiffltriMg H. gticbri:!) Urtitt BMniafCTbwmm nta k« Mrtflc k« fflKkitita ». erMtn ((««plUlDTale 16), alU ertcft nun kn krt tnoHtknl (••ctktlintt 7). Mar (ot^c 

nnuaetac e«f»tt4iB« (lakai, Mt kct IltkKtiaa tarfcUtra tak». Ort Ctmfvaatcajca tUt Bifalrr Mttea »It fttl bn fiamra krt krtr. «rrttttr aaiattica. Utxig, Dr. Ferd., die iwölf klelaeB Propheten erklärt 
4. Aufl. Be»orgl von L)r. Heinr. Steiner, Prof. Leipzig, 18S1. 
HixMl. (IX, 433 S. gr. 8.) rÄ 7, 60. 

A. u. d. T.: Hilztg, kunger&tiatcs exegetisches Handbuch zum 
Alten Testament. 1. Lief. 

{»t^tg'« Qomntentai junt dtDöIfpto)}^eten6u(^e ge^rt ju 
bei bfften Cfiflungcn biefeä IRcifter«, tft aber nid)ti befto 
RKniger jegt oöQig oeraltet. ®erabe über biejenigen Ißuncte, 
über loeldK vioxi ^eutjutage junäc^^t in einem (Eominentare 
in orientieren fud)t, über bie (Sntfte^ung bti '9\id)ti unb über 
b«t SuTlanb unb bim fBert^ be« iejte«, erfabren mir in i^m 
:5ut roie nid)W, bie in ibm oorgetrogenen Änfic^ten über bie 
v'r.til^ung bcr einzelnen X^eile aber ftnb burc^raeg über^ott 
Xxe (ÜBActe^cgefe i^ oft oon blenbenber Originalität, aber bie 
k^ert entpuppt fidf bei näherer Untcrfuc^ung geroö^nlit^ oI« 
fpooi^artig ,^afa^renbe unb bi^iparate 3)inge buc(^einanber^ 
{^ittdabe nict^obenfeinblit^e SBidfür. <ii |inb bie befannten 
e#o&b«n .vi&tflf(^rr (Jfegefe. 

Sollte baijcr btefer (iommentar ju bem ^wölfprop^eten« 
hält oeiter aufgelegt merben {ti toürben fol^^e SSicberouf« 
vömungen, loic fte je^t immer mebr graffieren beginnen, 
tB 3ntaeffe her t^eotogifc^en 2Billenfc^)aft freiltt^ beffcr ganj 
nttxUctbcn), fo mugte er einer g(ei^ einfc^neibenben Um< 
«tbettBBg untertDorfen werben, nie ber (Sjed^iel fie unlängft 
erfahren Statt beffen ^t fi(^ ber ^rSgbr. begnügt, in 
■bM^ (Ein>t (beiten nac^jiibeff em , bie i^m eis bie f($(immflen 
{0t4^aad>cn .pt^tg'fc^en Originalitäten )u befeitigen unb fic^ 
■mbifc^ mit einigen feit l£rf feinen ber 3. Sluflage erfc^ienenen 
R^btngen auScinanberjufe^en. Uebrigen bleibt er j^inter 
ban ^te }u Seiftenben etma um ebenfooie( jurflcf, nie fein 
jttäfca ^ig. S^od aud fo mannigfachen ÜJjcftanbt^ilen ju« 
pawigefügte 8u(^ mirb einfach Eingenommen, o^ne bog 
pifugt mirb, tote fti^ benn biefe ißeftanbtbeile ^ufarnmen« 
^bcn. ?)a§ e* bierbei obne atler^anb Ueberotbeitungen 
mdft abgegangen fein tonn, tsie benn foic^e auc^ aud 
(^hinben torauäjufe^en finb, mirb nic^t ermogen. 
m betettÄ tlnbere om je^igen lefte einen Änftofe ge> 
■nunen baben, tmrb bai nidft berütfftc^tigt, ogL )u9Im.2, t. 5. 
», I J. 5, ?*, y . l>ie Uebcrfeftungen finb fo gut wie gar nitbt benu^t 
aatba, aaii ha, wo mit im iBuc^e 'Sliifyi unb ^Ic^um ber 
winettfi^e Z0 fc^tet^t ift unb Vorarbeiten für bie mic^tigfte, 
bie LXX, oortiegen, »irb eS oerfäurat X>en t^ronologife^en 
Orrogen toirb oxii bem SJege gegangen. Sinjelned ift ja freiließ, 
Wie ft^on bewerft, nac^getrogen roorben. So ift ©rbrobcr'« 
Äb^anbtung über ben lentpelbou unb bie Cftörterung feiner 
„Äeilinfd/riften unb ba« aite leftament" über 9ia^. 3, 8 ff. 
berüdfid^tigt, auc^ ift einiget befonberS ^ebenflic^ be> 
feitigt morben. ftber bei bcr gonjen ?lrt ber Söcorbeitung fragt 
man fic^i gerobe im Ic^teren Säße, inwiefern ificv^u bcr ^jrögbr. 
beret^tigt mor. 3ft bie «uffaffung tjon 3»n 9iab. 2, 8 unb bie 
berühmte t)on "pnn S<^^, 'f roelc^e beibe befcitigt »orben 
finb, ^ iB. beffer ali bie (frllärung tion ins $ab. 3, i i, roetd^e 
pe^en geblieben ift? 

3)ec ^Berf. ^t feine Qtxt gefunben, fic^ mit benjenigen 
neueren )Beftrebungen auSeinanberjufc^en, melc^ auf ÜBerftänb" 
trife ber fpecififc^ ifroclitifc^en Srfcbeinung bcr fc^riflfteCIcmben 
^ropbetie , ibre3 iücrbältni|fc3 jut (Jnlioicfclung ber aUtcfta« 
mentlicben JReligion »ie jur SBoIfiÄgcft^ic^tc überbaupt gerichtet 
finb, fonft würbe er nic^t in fo unglücflic^er Seife ben (Srebner* 
fc^en 2(nfa^ t>ti ^od ju retten oerfucbt boben. ü)afür werben 
wir aber nic^t nur burc^ ja^Ireic^e (St^mologicn zweifelhafter 
Slrt entfd^äbigt, fonbem ber söcrjf. fiubct auc^ bie ^e'^ >in3 
fowobl bie poffierlit^e robbinifc^e (irtldrung be« K*&iß ^3^N 
^gg. 1 , 8 Dorjutragcn, aU and) \\d) mit überflüfrtgcn ®e» 
merfungen fteil'« ^u befchöftigen, fie t^eil« regiftrierenb, tbeit« 
jurücfroeifenb, ogL®. 262. 268. 269. 281. äuScfeterem fonn 
ber ^r*gbr. atlerbing« oon ganzem ^erjen unb iflmen fagcn. 
3!ad wificnfcbaftlichc 92ioeau, oon bem a\iS Steil unb bon bem auS 
ber 4)r*gbr. tai ßwölf propbetenbuch bebottbeln, ift ja nic^t wefent» 
lieh oerfc^icben. ^ißig fyit (ange Stit mit 2Rutb unb 2reue 
ba« »Bonner ber SSiffenfc^aft gegen ObfcurantiSmu« unb 
{Rcaction bot^gebaftcn. 3Joä foC i^m unoergeffcn bleiben. Hber 
einen fch^^^'f^'t ^icnft erweift man i^m, wenn man cineS feiner 
(Bücher in foUfier @eftalt nieber erscheinen lägt Hai foQten 
biejenigen, »elthe [\ä) jene« 3Äonnc8 Schüler nennen, bebenfen. 

B. S. Driseke, Dr. Jobs., der Brief an Diognetos, nebst ßeitrlgen 
zur (ieachicbte deK Lebens u. der Schriricu de» Qregurius van 
Neocaesarea. Leipzig, IHSl. Barth. (VIII. 2lt7 S. gr. b.) -Ä 3. 

8Jon ben 207 Seiten biefcr S^rift füllen 141 auf bie im 
$wupttitcl angegebene 3Katcrie, unb enthalten einen Separat^ 
obbrucf aai ben Jahrbüchern füx ^roteftantifche Xheologie, bcr 
nach bem ^ntcceffe ber Sache unb bem SBeithe bcr ^Ibhonblung Digitized by Google 7» » ms. .KS. — 8itev«tif4cl (TenttAlblAti — USawar. ~ 76 mnr «II cminfi^t Ugeifyiäm&mfm». Vk «ufgabe, ioe((^e 
Pd& ber JBerf. gebellt ^ot, ift bic einge^is-nbc Seftreilung bct 
Vnftc^t Ooerbccf« äbet bie nat^conftautuiiic^e ^Ibfaffung bed 
Briefe«, für welche er bie SntQcgituiigen bon ^tlgenfelb, ßeim 
unb ßipfiu« jur ®runblnge ncf)men fonntc. 3!>ie SBeßrettung 
ift aber ^ugleic^ bie sßertljeibitjuna einer Jjofitioen tlnftt^t über 
bie •Jlbfafiung^^eit, incem ber ißerf. on ber Slbfaffung unter 
SRarcu« tlureliu« feft^äU unb in beut «breffoten be« Briefe« 
ben t>^t(ofo|>^tfdben 2ilfm t«9 ftaifrr«, Xiogneto«, finbet. 
SJoß er fic^ babci cnt^aUcn ^at, eine ißcrmutl^ung über ben 
SBerf. aufjufteQen, fann bei bem g&iiili^ien äKongel an Un^altd- 
tNiNCtoi bofär nur gebilligt »erben, nogegen bie i8ermutt|ung 
auf 9)om al« ben übfaflitnglort mtjt genug liegt, aber auc^ 
o^ne groge ^ebrutung ift. :£>ie Sorgfalt unb Unbefangenheit 
ber Unterfuc^ung , bie ^erUKnbung umfaffenber unb wo^t« 
bc^ccvfi^ta ^aiftntittcl, bie Sllarlieit bei Utt^eiU »erbienen 
bone Vnetraimaig. Qai Crgcbnig miib im (^an^en at« ge« 
fiebert betro^iKt Werben bflrftn. 2)?Qn fönnte fnft bebaiiern, 
bag bie f($6ne lirbeit in biefer ittu^be^nung boc^ noc^ bie gorm 
einer Bntihritif trägt, unb ni(^t btefe obftrcifenb freie Unter» 
fucbnng unb ®orflelIung geworben ift. ^et SSert^ bleibt bet'» 
felbe. £er ®ang ber Unterfut^ung ift burt^ bie Zttel im (tili' 
feinen fe^r fiberpc^tlic^ unb burc^auS ntet^obifc^, inbem fte Don 
bec <Sptit^t unb 2e{tflbecIicfcnilV aud^e^enb ju ben I)iftortf(^en 
Snbiden be« ^n^alt« mib ber tcrglei^enben Unterfudiung ber 
ft^ftfteHerifd^en (Sigent^ümlit^feit in allen 9ti($tungen fort« 
fi^ceitel; um bon ba au« nix^ einmal bie iitftorifc^e Stellung 
unb iatcft »feber bie Ueber(ieferune«fiwge ju ertebtgen. 0(« 
iefonber^ gefunt^cn barf ^erüorge^obcn werben bie Sefeitigung 
ber (finiuenbungen aaä ber ^pvadjc Don SJonalbfon unb Ooer» 
becf unb au« ber fc^watben leftüberlieferung. gemcr ber 
fflad)ntii ber Abfaffungd^eit oI«d(it ber SJerfofgung unb jioar 
nic^t bf« 3., fonbcm be« 2. 3ohrf|.'«, ber Seinbfeligfeit ber 
3uben al« bem 2. So^r^. unb jWar ber Seit nadf ^abtian an» 
0C^ri0. Sbenfo bec SSewei«, bog bo« Urt^eit be« ^Briefe« 
über ^bentbioR tuSb ^ffik^t^t im 3. 9a^ ni(^t nur 
mßfiliti, fonbcm and) md)t «ereirtjelt ijH, unb nidft minber ba« 
gelten be« 3öciffaguna«benKife«. SBctter ba& bie Sc^ilberuiig 
bc« e^rtpent^um« m» ber SBelifteaung ber S^riflen in eben 
biefe 3eit pa^t. <Soham, bog ber SKongel auSbtätfüi^ Citate 
unb bie SBerwert^ung^roeife biblif(^er ©teilen, unb ebenfo bie 
Stellung jU ben ^wulinifc^ni (Sebanfen feine oc^wicrigfcit 
bietet. Su(e|t auäi vo^ bie SBermut^ung, bag Spuren ber 
Cenu^ung bei ©liefe« n<b Joenigflen« bei Xeriuflian finben. 
8ebcnfen lofTen ftc^ ergeben biegen bic fiebere ?lnnaf)me ber Slb- 
fo^una im ^o^re 177, bct lueldiet ber ÜJcrf. fid) an 
ftcim'* eor^eOung bon ber bamatigen (£!|rifteiit;crio!giit:g 
SRarc 9{urcrs anft^liefet unb bemgemäl einen allgemeinen 
fotterlic^jen Öefe^I jur Unterfu(§ung »on «mt« wegen omiimnL 
?lber ba» Serfaliren bc« ir^ftüp in ii^on nat^ Eus. b. e. V, 
1, 14 »entgitcni fcftt einen \o^Ka nv^ tunau», unb ift biet^ 
mebr burcb bie «oreretgniffe DecmdoH We flimj bw ber »e» 
balferung ai:.?ge{)fu; aiuii ber faifcrlic^e Sefdjeib, ebenb. 47, 
fflbct nidit ouf ein folt^c« Öbict iurücf. 2;ie iüergUic^unfl be« 
^bel um ben (Elften al« ber Seele ber «Seit mit aReltto'« 
«rinnening an bie 8eit*>oraaeIe be« Urfpnuifle« be« ftaifer. 
t^um« unb be§ (J^riftent^unta ©. 91 ifl iebenfaOa nn^t 
fc^Iagcnb; näfjcr oietteid^t liegt bic i^araCelc be« bcfannten ffle» 
banten«, ba| bie S^riften ba» SBeUgedt^t oufijaltea. £te 
3;eutung be« «Iw in (Ep. V, 5 ttwi ber ni^ß^ 6itaMflinis 
S. SU paßt ntcf)t bem fotgcnbcn, rt<1>T,t naj^lt {rfi-^, WO« ouf 
bie moralif<(>e äutfajlunfl bet a^nften Ijinroeift. (Sbenfo wirb 
Cl OH^ ber «Oberen Ocgrlbibung tjon fteim'« '^ermut^ung etner 
Ib^Cnng auf be« Sommobu« aJtitregentft^KJft in 9^. yU 

endttet bei ben Ȋebenlen bon Ooerbetf unb fiipfitti tUika, 
Ue b«tvcile 8(ieii|nn« bml b«f Qw^^ obne olle' Stebcnbe^ie^ung rein tbeoIogif(b tafllMmncR fier 

grünbet ift. S3o3 ba« Scr^ältnil jum i'ouIiniSniuS betrifft, 
<tp. IX, fo weift ber SBecf. mit Htd)t natSf, bag- bie Eoeldfung 
ber KetbtfertiganflCIebre MB ber twulinifc^ <Befe|fe»(e^re tot 
2. ^ai)ti). Weber ifoliert not^ öberrafd^cnb «fdicint; bann burfte 
er aber nic^(t ©.119 bic t<ha tffY" ber Qp. oon Ci)efeöC'«' 
werten t>erfte§cn, MM« fie offenbar aut^ nicbt bcbeutim. 9Im 
MPeifcI^afteftca Aber bleibt ber ocrfw^te 3la^xoeiS gnoftifc^er 
«femente im Orief , in«befoiAere bie fttrfnfipfung an ItpeOcib 
?Infnngcnb bie öenu^ung ber dp. burd) 2ertu£lian, fo 
ift boc^ faum eine anbere al« bie Don ^ipftu« aufgehellte 
^araQcIe, t>gl. ©. 1.S5, roirflic^ beaditcnawertb. ©egen ben 
reic^lidjcti CWcbraiK^ bc« 9[i?inuciu5 ttfl'f al* 'iPoroHele au« bi'm 
2. ^ai)ii). lüll auc^ angefic^t« ber weit au«einonberge^cnbL-u 
Mauerungen beffclbcn nidjt« eingewenbet werben. (fnbli(^ ober 
wirb {ii^ ni(bt oetbecgca laffen, bog in biefer ontitrittfi^cn 
Vtbeit ba« eeebicnft OMtbcd'« md)t ju feinem wlbn 
fommt. "Und) leer beffen Dotierung ber (£p. nic^t für 
rid^tig bält unb bem iüerf. jufttmmt, fann bot^ nit^t läugnen, 
ba| bie Sp. eine Ürbeit toon ou«gefpn)d^en ftngulärent 
Gbrtrafter ift. 2?ie fntifc^e Folgerung Coerbcd'« brou^en rotr 
aber alierbiiig« barum nictjt an^unebuicn, weil bie Apologien 
bca 2. ^o^»«^.'« bon Wnfcng an jwar einen borberrfc^enbett, 
ober leinen au<f(blie|li<^ Z^pu« geigen, unb immerbin eine 
Sinie beflebt, mel(b«r bie 9p. dtt au«gefprod)enfte« Sr^eug« 
m% i^rcr ?lrt juge^ört. 

SRit ber tttrbeit äber bie dp. finb no<b brei Slbbonb« 
lungen jUX &<\^d)tt be« (dregoriu« X^ouniaturgu« berbunbCQ, 
bon totldftn bie erfte unb größte oon bcni Briefe bo§ Craienc« 
on Oregoriu« ^anbclt unb ben SBcwei^ antritt, baß btcfcr sörief 
ni(f(t gefc^riebcn fei, nad)bfni (•'ingoviue nad) 'L'icucäfarea jurücfs 
gegangen war, fonbcm aU berjelbe unter äHosiminu« X^ros 
ft(b in %(e;anbnen anfgebolten ^be. 9n 9ecfu(b ift mit 
glönjenbem ©(^arfftnn bur(bgeffibrt tDotb brfingcn fic^ jtüci 
öinwenbungen auf: 1) SBenn ber ©rief in erfler fiinic ben 
®regoriu« abbatten wtO, fit^ ben 3Jc(^i«gcf4äften }u »ibmen, 
fo erfcb^int er bamit am natärti^iften ala tlntwort auf bc« 
©regorina ?lbf(^ieb«rebe bei feinem Wbgang nacft yjeucöfarca, 
in au-ldifr er gerabe ben UcbcrgLing ju bicfem iöcruf in'fludficQt 
nimmt. Unb ali ttbfd)ieb«wort nai^ fürmlidKm Vbfcblug 
feine« QiHeeti^t« erf^eint ber Brief »n^ fowobl im «Eingang 
al^f im Stfilui 2) 3" ^ft ^iCcgorie über ba« äg^ptifdje @olb 
unb iimä weiter boran ^ängt, eine .ipinroeifung ouf ben flufentbalt 
in «legijpten ju finben, ift wiberftrebenb. 5)aju fommt ober, 
ba& Crigene« nic^t fowo^l auf fremben Untetrid^t in ber ■J^bilo« 
fopbie unb beffen ®efabren binwetfl, ol« btelmebt auf feinen 
eigenen, ben ©regorii:-? finffnngcn, inbcm er i^n no(^ einmal 
an bo« wobte ^iel beffrlben erinnert — Sie zweite ttbbmb« 
lune ffot jum (Stegenflanbe ben foeenamrt» knowlff^ Qiicf 
be« ^egorio», unb giebt für bieffS mcrfrofirbige flctenfiläd 
neben treffenben SSinfen ju beffen S3erftanbni6 in«befonbere 
zweierlei: näwlic^ einmal eine forgföltige Xei^trecenfion, mtb 
iweitcn« eine äbeneugenbe cbronologifc^e Öeftimmung , bcren 
©rgebnife, ou« ^op™« unb, oI« beffen Dueüe, Xicfippo« ge» 
ft^öpft, bic Siüdfcbr bor ("sJotbon dpii ifircm ginfaH in It^ontw« 
unb bie bamit enge jufanimen^öngenbe tfibfaffung be« Briefe« 
itt bof Sobr 2b4 fctft — 2)ritten» f^Tielt fi^ noib ber Sta^ 
wei« an, ba| bic oon at^ffrl au? bem Stirifcfien mitgetljeilfc 
®(^irift bc« ®rcgoriu« I^auntatuigua an ^^tjilogno« über bie 
SBefen«glei{hbeit nic^t« iHnbere« ift oI« bie f^rifd^e iQearbeitimg 
ber Dr. XLV be« ©reoor bon ^taum^ S>ie groge über bie 
Wirditbe Kutorfc^oft bebölt ber 8crf. »citerer Unterfudiung oor. flau (M«gt!. jKhbni|dtuii|. 

fir. 52 n. 53. *T«8. MB fltrf «er. 23. 3abr«, 
fefprtbiget ®t»<fer Im «ntt mit fcbm i|cü«|iM« •<t«m. — CaaMtfottoMf. Digitized by Google 77 e"rr fi Slrai. — Sie i»tß tm Otknt. — tiit irifdfen SBirrtn. — 
■ ffMügtlifationtwcrt ii 6>«nin. 1. 2. — &. $oeI. Sarf 
SUftda flÄBlL — .ÜRoraent^au'. — AaUntaldfau fSr ISSi. 3. 

- 6tatfr'« ftcDtfitc 9tfdttd)te. — T>it <Befanabud^ fftr tit trana. 
Iitft«nf<^ itiiibc im ft^niartin^ $0ltn. — Z^lc „^(il(»armct" in 
testen. — Z>it rcformirtt Svnott in %uriifa. — r>it ganticlf^netc 
Ut rcfcraiiTtni Jtird^e Ungarn«. — Z)er ^anbfcrtigt(it«nnterrid)t. 

- tie ^vntnolMif^e ftrtcU »et 6ditBfij. — dint Siltt an tit 
»rtui»( ttt rofTrieen 1UI«i. — Sine Sta^nwi«. — iteil, »a« 
•laniiriiun tti 3o^ani«. — U^I^DTn, tit (briftlidbe titbtt» 
tiatt^teit in Ui alten ilir4(. — tl>- itoUe, j^dcbrf« »er Seife. 

- 3iuicr U« »ic Mw|U tMliM« «itaUtlms fai »ts Kf»t' 
■fnta 64««<|. — B>r tttmttnr Ucr 9if|ltig. — ««ttcHwR' 

'rnjen. ftlMMiM c*«n(.>lir|i. Jtii^cnicitnng. SeK gr. graife. 
18S1« 9lt. 52. 

«ft.: •erc^ritrcU a» Um •Uada. — fterfta. — 

«arf. — ffirtbtii^e Rfl<||tmten ic. 

f(»t<iL Ait^cHtUaRt «• #ti|.t.3. d. Selff«. I68i.9lr. 52. 

M.: 9t. ttif MiMt M tMniM. — üflon 3 H 1 c r, 
Me r«»e»if|e 9|ilMI*. (W) — ^* Wft>>"><) - 3)ir 
^ligfvre(|)nRg «H S. SccOito IWt. — Iii «nttren 3(itf(^Tiftcn. 
— Aufruf. — Siteiatur. 

Cartf4« Mcttac. AiK1.9n|cRmeicr. 12.3a^r0. Sr.51ii.52. 

3»!.: 3»^Kc« m 9tiM. — £a< fopfitf^mi uft 3t«(teR. 
9. 4. — Qin SnTf^ln« aar fMl(0m| M CiitmfkKHll. 1. — 
CoTiefyontenien m Seri^te. ««H Dr. «aal. 9Rcta»t9lit in SiffeRf^cft W RcHgiti. 

S)cT 8(Tf ber in fetnrn erfenntiriBt^cotdifi^ Snft^auungctt 
i^oi^ffant folgt, bringt nic^t gerabe bieC nmiSkbanfat, aber 
t mn i n^iM finb feine turjen, ^ier unb ba ju obgeriffenen Sar« 

legungen lefenSroert^, wenn fie auc^ mancfn-n fflnlafi Gin« 
tDcntuuigen bieten uiU> btjiwciien XBibecfptiu^ in fi4 entgolten. 
VW axfiop^lu iji ocm ^yery. ne u>i||cnn9u|i von bcb 
^mci^nm, b. ^. ton ben le^jlm ©rünbcn be< 2)afein« unb 
ienfeniS, obgleid) ti bann aud) tvicber M6t, bog bie iD^eta» 
p\fBi^ feine ®tffenf(fyjft fei. 3[^r Obiect ift tronÄfccnbent unb 
bonun übcrfjoupt nü^t erfennbar. Iro^bem iuc^en rotr ba8 
meto^jbiifiirfje 5>unfel oufju^eCen unb folgen babei beni Sc« 
bürfnife wnfere« ^jcrjen«. @o ttirb iebe '^-^tjilcfoptjie eine 
(^KKotten^if Ui $^ilofop^en felbft. SBie ftimmt hiermit, ba| 
et «or cne lReta|i^9|t( geben foQ, aber oerft^ebene ^^i(o> 
fDpfjien ? G« muß boc^ bic SDJetaptjQfif , njcnii nmn nic^f einen 
SHifebrouc^ mit bem SSJorte treiben »in, einen I^eil ber *.|J^iIo» 
fopbie bilben. Semer münbet na(^ bem $erf. iebe SSiffenfc^ft 
in bic IRetapbiiftf, ba ade SSiffenfc^offen auf eine ©rcn^c ber 
ürfenniniB ftoßcn, auf ein le^e« fd^Ie<^tt)in llnbtflteijli(l>e*, 
unb bic< foQ gerabe ber ftent bejfen fein, woS fie \a^m, in ben 
^cr liaM, cnbringen ESmien. SBenn »ir nun auc^ rääfi. in 
mmbe llfia mOen, ba| biei «mS^emb jebe ffiiffenfc^aft 
trifft, (obalb fie pt)iIofop^ifi:^ roirb, fo ift ti bo(^ feinein>eg4 
rit^tig für bic SBifjenfcf^en, loic fie un0 in ber Ruel cnt' 
fcgcniRBi, OK iHQ m ww aPwap^^l^m^f <*"9 npi" 1* 
Wninbf tiegt, wenig fümmem. SBcnn ber ^erf. fogt, bieSRetO'^ 
pbtjfit ici unerfennbar, unb bonn boc^ wieber, fie fei für unfern 
;L<crftanb .Swe<J "«b ijiel ber ^^itofop^ie, fo tdnnen wir un« 
ba£ ni4it erflären, benn {)at ber IBer^anb oon ber Unerfenn' 
barfett ber ntetaf>bpfif(^en Probleme fiberjeugt, fo wirb er 
ibnrn toi) nidj! iiictii iinrfjjnQcn — (5ii;c l'u-ta^ifit^fif in ber 
finbet ber ^tä,, inbem er euien „ttafiim* ftotuiat, 
inwcc ftnif^ w iv bm iff^f d^oftcn lUgcMifb imftici 78 ^ofcbil matOt, fo bol »fr hnif Um (ben aofhm) in ber 
soweit «nb für bie ?in^cit leben*. 5« ift bie« ein anbet« 
SuSbmd fik ba» ä^^ttleiben ec^open^aner'd, ober fär bie * 
altrutfüf^en Zriebe, bie ja tnelfac^ anertannt »erben. S>a| 

bie 9[l?ftfl|'bi)[if (ober beffer ba3 2)?etapt)5|if(^e) fflr unfer ®e' 
ntiit^ Cüitüt ber 9teIigion ift, wirb man bem iCerf. m^l ju« 

Steudel, Dr. Ad.. Ob.-Trib.-Troearator D., IrMk der RdklMS 
iiubenondere der diritUiehen. 1. n. 2. Buch. StuU«art, INI. 
Bons ic Co. (XIX, 474; XII, 6&& S. gr. 8.) c4C. 14. 
A. ». d. T.: StMdel, ndkiopU« in UariM. 1 Tb. 1. AMh. 

5m erften ber beiben Sönbe f!nben tuir no^ einer furjen 
(Einleitung eine ftxitif bec 5ReIi9ion im allgemeinen, im ^weiten 
eine firitit ber c^fllic^ Religion, unb itoat wirb ber .x^aupu 
in^alt bei SBerfei md)t inxd) 3erg(ieberung ber religiflfen iOor« 
fteQungen, nie fie ft(^ allmäbti(| entwicfelt ^aben, unb eine 
firitif berfelben gcbilbet, fcnbern Dielme^r burc^ 'Jlufjnblung 
ber Snfitblen ofler mi^glic^en ^tjilofop^ äba löegriff mb 
fBef« ber Itcfieioii, ftbcr Urftmuig imb CUaSBbt berfelben, iber 
i^n p^änomenolen Jn^alt, bann trieber über Cffenborung, 
unb wenn ouc^ bei ber $eipre(^ung ber c^riftlit^en Sieligion bie 
eigenen Unterfuc^ungen unb tlnfid^ten bei Serf.'i mebr ^erMW^ 
treten, fo nehmen bod^ auc^ ^ier bie Referate über SIeugerungen 
tlnberer einen großen 9iaum ein. matten bie tjorliegenben 
8änbe, wie f^on bie früheren beffelben größeren SBerfel, bidU 
foA ben Sinbnut, oli biete ber SBerf. feinen £efem untrer' 
Otoeitele S^erpte, bie er bei <Befegen^ett nic^t gonj mettiobifc^ 
ongetegtcr l'cctüre gemat^ ^ot (Si ift auf biefe 'Ürt öiel Un» 
M>eutenbci ^eretntciogen, Unbecei, awi bei bem gauen 

^p^^^^Jk^M ^-.^ nSM^L^A ^MM^A ^^^uS^^^ ^^^^^^^ jaf-— 

t H iuii im Dcv vuufn ^Bot ftn o ^m www i i wMjfUkf mciw 

grägen. 

@egen bie gint^cilung bei Stoffe« läfet fic^ SKonc^e« ein» 
wenben. So finbet ficb bie Unfterblicbteitifrage in ber Rxitil 
ber <fyn^Üd)tn Religion bebanbelt; uwrum ni^t in ber ^ritü 
ber Wetigion im Sagemetnen, ift m<^t einpfe^en, ebenfowenig, 
warum babei ®pino;a tjorfonimt, ^?Iaton ober nidit. (5^ ift 
ema, um an biefeat einieinen $uncte aeigca, »ie ber Serf. 
n VOgciMiiicn jv 0eQe gebt, Äif bic Ifc^fiibc Scbte l>er Im* 
lerblidjfeit nit^t eingegangen, Wfli bod^ t>Dr öden "fingen in 
einer ^tif ber c^nftlii^en 9{e(igion ^ätte gef(^e^en müffen, 
fonbem ei finb bie ©ebanfen ftanfi, bei älteren ^(bte, 
Sc^ctling'i, ^>egeri, SRic^elet'si, bei jüngeren gid/te (biefer 
allein nimmt hierbei 17 Seiten ein), St^Ieiermacfter'« unb einer 
gonjen Slnjobl Wnberer t)orgetrogen, wa^ JUL* nidit in eine 
fititif ber (^ftlit^en Keltgton gc^jtete. ^merfen looden wir 
^ier no(b, bob €(belltng'i |>ofitioe ^^ffiU^op^fit in bem crßen 
Öanbe febr ausführlich (auf über 200 Seiten) bargcM^ »irt^ 
unb bai ber :!23erf. fc^arf mit i^r ini Bericht ge^t. 

Sai bie eigenen 0nfi(bten ©teubers, bie er feiner fitilil in 
®runbe leiit, antongt, fo fc^eint er ficf) cor Hüm in bem, woi 
er unter iHeligion oerfte^t, nicbt gleid^ ju bleiben, söb. I, S. 1 
füljirt er oli bai allen Rdigtonen ®emeinfame unb ben Qtottungi« 
begriff becfclbett do w f l i iul i n eiib« an: bie VocfteOmig inb Shi* 
betung etnet flbcrfeiciibcii OBtflnbcn. 0ir Kpoltai nidjt eine 
ftritil an biefen SDterfmalen librn, bic nic^t günfüg ouSfatlen 
bürfte, fonbem mix enoflbnen, ba| Steubel ftcb felbft mit ben« 
fdbcn dibt aofridicn giebt (fr esgAist flc 8b. I, €. 267 b» 
burt^, bo6 er nodf ^injunimmt: bie Summe ber babur^ l^tnot» 
gerufenen ©cmütbibewegungen. 5emer ©b. I, S. 4 crfennt 
er an, bog ei feine Religion gebe, bei ber bai (8emüt^ nic^t 
mefentlif^ betbeüigt fei, beren SorjteQungen oon bem @öttlic^ 
nicbt auf bem 9oben ber Sitnfc^e bei ^»erjeni gewat^fen feien. 
•Vnrniit inimögen Wir mift in OoQen (finflLing bringen, 
wenn er >öb. II, @. 680 fogt: «bai fogenonnte reUgidfe i0c 
bOrfnil bci.SRenfibai befcbrftnf t fi(b bannt bot M 4* W 1S8S. JI3. ^BUevfttir^ci CcBtfftfbUti — l4.3«nHK — 
Digitized by Google n tcHwttto ttc Sfrage aufbcängt, toat htm tue f^affnbe mb 

btroegenbc 0)runb bc'S ganjtn toeltlic^en @ein8, baü unfi^ttece 
Sttoad fei, bai ex in ber ^ett unb in ber '')latax »alten ^% 
imb ba^ er aQerbingd baä Sebürfnig biefe Stagen auf eine 
i^m plaufiMe ?Irt ecatittuortm. (Sl i|^.ba twii Ötbävfniffai 
beiS @emüt^d m4)t me^c bie Siebe. 

^ €tatbel'< gaffttitg bct IRdigbn f($eint uniS 

fi6ec^au)it bdriR ju liegen, Ittl e; auf bie Sexßanbeäric^tung 
ju grogef Qhlofa^t legt, rwM ruAMU^ aUt Religion fd^(e<j^t 
megfomnien iinig, befonberd bie (^riftli(^e. (KjciralterifHjc^ ifl 
in btejer :iöejie^ung, bag na<^ i^m 'üüti, toai @(^(eienna^er 
ttor Oegriff unb SBefen becStdigum fogt, o^ne aOatlBett^ ifi. 
©teubcl luitl allcrbint}^ ni($t atle Äeltgion abgeft^afft »uiffen, 
aber bie ^{eli^ion muB nac^ i^m Sot^e bed 6taatd fein, unb 
biefer ^at nur einen (Staubenjarttfel aufju^eacn, 

n&mUd): «bag ed ein unenblic^d göttlich SBcftn gebe, bia< ba 
®e{ii8< unb @rf(beinungS>®runb ber gonjen 9Bett unb oQeS 
(i)e|d)elici!ti in berielbeu fei, t>ai [id) in dien weltlichen Dingen 
unb beren me^jfelnben (fo(<$enuingen manifeftiece unb uol 
b<^tt oflcnofiftt nngtbc* *— flMt otniiMii liHciUviViQ bcR 
(Srnfl on, mit bcm ber S?erf. feine ?Infit^ten oufftetlt unb »er« 
tritt, aucd bic iSeleieit^eit, bie fic^ in feinem Vierte jeigt, I^oUen 
ober ferne OAnje Dtritif für ni^t gelungen, ba wir ben 6lanlb> 
{miKl; bm udt^ni btcfdbe inilgc^ nu^t t^w IBiinai. BidiBfer, Max, Mitgl. (1. Akad. d. Wiss., die Entstchnng des 
aekICB Baehc« Otto'« tob Freltia^. Eiae anivenalhiiloriiehe 
StniUe. Wien, IWl. GeraM's Sohii in Coohb. (44 8. §t, 8.) 

Xer Xitel ber iSbbanblung entf)jri(^ eigCRtfii^ re^t 
beul 3n^a(te. ^ecfelbe befc^äftigt fi^ ^ouptfad^Iu^ mit ben 
^erfSnlii^feiten unb literoriff^en Herfen, wet<^e auf Otto bei 
ber ^bfaffung bei achten '■■Sudje^ feiner fogeu. „Gtitcnil" ein= 
geioitft ^ben. 'Uli foh^e loetben namentlii^ ^wei @<^ciften 
iH^gewtefen, wel(^ oat fi^ mc^^ bod^ bie fpcadotiMit Öeifter 
be« 3KittcIa{tcr^ teblinft befc^äfligt ^aben: einmat bie Sleoe» 
lotionen beü SJ2ett)obiuä unb i>as iBucb bed Ziion^fiud Sceo|Maita 
Aber bie binunlif^e ^pierarc^ie. mi Don Otto fflf fein md 
beabfic^tigten Xitel nimmt ber iöerf.: de commatatione rerum 
au. 5}ie 'Jlb^aiiblung ift, abgefebcn out^ oon i^rcm näcbft' 
tincitben Qiegenftanbe, rcicb an feinen Öemerfungen; fie bcrocgt 
fÜ9 «tf ben iBoben ber Unioetfal^ißoci^ becen «dMi^imuigen, 
jovelt fie fetner Sorft^ung erfennbav mm, Otto all ber dcfie 
n ^er @eftaltung miebergegeben nnb fM^ld^ i> bk COigen 
jDibninigen ctniufägen gefiu^ StiUftitb'Slotdnit, 6b. 5«>I) »on, Ibttnaft be 3Rob»), TOarqui« 
tt ^avra«, unfc feine (S^cmabltn. Sin ^ettra,^ ^ur (^efc^i^U ber 
fian^üfir^cn Äesolutlon au« ten 3>itl"« ^''^'^ «■ WÜ bem 

SUbRiffc bc« SRai^BU bc gaml. SSiin, im. «romiUtr. 

9Jac^ bem 1SI15 erfolgten Xobe ber Xocfiter be? 1790 bin« 
genuteten äHarquis be gaOcoS iß bct ^a\. in ben ^cfig einiger 
$a)riece gelangt, mit beren HfSlit «nnb Oemi^ung aller ibm 
mögli^ aufjufbtbcnben Quellen* er b^fff t^ie ilage gefommen 
)U fein, über bic „aflerbingj" bunfle öcfc^K^te, roelt^e bie SBcr» 
anlaifung bei $roceffcd roor, etwad fliegt oerbtetten ju lönnen. 
Uebec biefen äßonn bat ber üSerf. bereit« in ben SRittb. b. 
iBetetn« f. «nbalt @cfcb. Sb. l mit Se,5iebung auf bcffen Ser- 
bciratbung mit einer 2od)ter be^ ^^rinjcn Üorl Submig ju 
2ln^att*Qenibtttg-Scbaumbnvg aU nwcaanatifi^er 8^' 
laidMdt 9k %^ti\t ergebt fu^ nic^t Ober Mi9Ub«ni gewöhn* 80 U^ßer SOettantenaiMt SMe OadEenbenu|ung ifi eine ganj 

mangelhafte; für bie franjöftf(be Keoolution finb feine $)aupt= 
quellen S. ^(anc unb @tra^Ibeim, @efd)i(^te ber Staat^oer« 
änberungen, unb bei bec Qnfübiung feiner OueQen finbet e9 
ber äJerf. nic^t nötbig, Sanb unb Seitenja^l anzugeben. Unter 
bem etnigemol cirierten „Öritaner", ©.157 jur ftbrned^felung 
au^ «©rit^ner*, bütfte Sbr. dUrtanner ju oermut^en fein. (£ine 
gcHu nmUlige !Q«tf(|aietRaIett, ein {(^roerfäQiger, an manc^n 
Stuen BÜ jnr QnbaphAni^ eoznttiter 6til unb ^a^treic^e 
finroc^tic^e ^erftöge tragen aiicb nidft boju bei, bai ^anje ge> 
niegbocex m nuu^en. ^et|t etwa <S. 105 «'«inparer de U gffttnbwf, 8fri(bc,^iUnt( ^tim, bec 6ttftei ba bcutftb« SSiuf«^«» i 
f<4«ft. «. f rintUb «kMHiiI, ber eUMiii|4l(bm grii flkntcri. 
«HMrcrtifl« flUttteoamm nett «vm««« Sriefeu an» 
tNdllin^«« fkmnr§. ^Hneff, mi. tdcKbfif. (öl 6. 8.) 

(Stnige fleinc Srig^Steuteriona: ein (äKMmm\ät Meutex'ft 
im 1889 JU 9. $om'«, einet ÜMtfHfterS ber M»erfi^ft, 

?Imt8jubiIäinn, ein «bbrucf be-3 ?lrtifclli ff. §om aud ber Stttg. 
beutft^en iöiograp^ie, ein Iroftbnef l'Keutcr'* »on f870 an 
fioefcber nac^ ^fetliud' Zobe mit bcä Regieren 9iogra{)bte unb 
Deuter'!» ^otteBobcnbgcbiitte fflx nnb Osiefe an bie Smitlie 

©efeaiuä. d'IdTille, C" H., le auir^chal Bageaad, d'tpres sa c<irre- 
»pundance intime et ses docutncnls inüdits, 1 T»4 — 1^49. Tome 1**. 

Paris, ISSl. [liJul & Tic. (.XI, 414 S. L. v.-K.i fi, 40. 

S)er äJ^arfc^aQ i^ugeoub ift feiner 3eit einer ber beftge» 
bolten SRSraier in ^rantreü^ gewefen. fUcx er all (Agefagtrr 

Seinb üCe^ liberalen Sc^rocißertbumÄber ©egenftanb be« 4>'*ff'^^ 
für bie 2inle, bie i^n feit ber iJiieberroerfung beiiiöufftaubc* oott 
1834 nur ali ben genfer ber 9iue Zran^nonnain ju bejetc^nen 
ti^tC/ fo traten bon ber anberen ©eite oucb bie Sttätmifttn 
baS am ben „fterfenneifter oon Qla^" in Verruf 3U 
bringen. Scfferc ©crec^tigfeit 1)ai bem 53ielüerleumbcten bie 
<&t\(S}u!^lt wiberfa^ren laffen, iitbem (ie in i^n ben tiü^tigen 
Solbatcntoon raubem, aber ebnupein nnb genneM S^nraltar on* 
erfennt. 9tuc6 burt^ bic ?^amitien|>a;)iere, roelcbe bem 3?crf. 
Ulm Qmtdt biefer ^logrqi^ie Don ber Xoc^ter tsti '3)laxi<S)aü4, 
Der Gräfin Sera^ (ibr ®atte gehörte ju ben brutalfien fBtxf» 
jeugen beS ©taatSftrei^e^ t)om 2. !^ecbr. 1851) unb bem 
Sitfel beffelben jur IBcrfugung geftcttl luorben finb, geroinnt er 
üon ber menfdjlic^cn Seite unb jebcr ßefer toirb [id) angcjogen 
füblen bun^ bie Briefe» »cii^e ber junge firieger. ber nic^t aud 
Steigung, foiAem onl Vmmt^ ben mtfitfirifd^en 9eruf gewählt 
bat, ber Don ber ijjife auf bient, bei 9Iu)'tertife ficb bie SorporatS- 
li^en oerbient unb je^n ^a^re fpäter ali» Dbcrft fein iiRegtment 
fü^rt, au8 ben Sciblagem in 3)cutfcblanb, ^4^oIen unb ©ponicn 
nat^ ^aufe an feine Sc^meftem rtcbtet. 3lad) ber jrocitcn 
SReftauration Dcrabfcbiebet, »ibmet er fid) mit Sifer unb ^Jer^ 
[tänbnig ber fionbmirt^fcbaft, ivi bie ^ultreoolution i^n unebcr 
in ^ctiDttäi fe|t unb ben junt (Seneral befSrberten mit emer 
böcbft bdiarten IRiffun, ber Oeioac^ung ber ver^ogin 001t 
!Öem} in ber ditabelle bon 93(ai)e, betraut. (Sin i.iia[bfpiel ,511 
berfelben bilbet baS XueU, in melc^em iöugeaub ben ^e{>u> 
tiertenSuIongerft^; mit ben Kufflanbe bon 1834 fi^Ite^ 
ber 93anb. ^en bifionfc^ wichtigeren l^^til ton Sugcoub'* 
fieben, feinen Oberbefebt in ^llgerieu unb bie dioüt, bie er in 
ber 9ebniarreoo(utton fpieltc, tuirb alfo erft ber j^iveite 9anb 
bringen. 3ür biefen ift bringenb ju münfc^en, baft ber ©erf. 
ni(^t feiner moflofen SBerounberung für feinen f>elben bie Sügct 
fcbie^en laffe, loo^n jinar ber eiftc <'nnb i^m roenigcr (belegen» 
beit geboten bie er aber »enigftenä in ber iöorrebe an> 
fünbigt 0cm tt tmt fd«$uaA ott «einen |ro|en (S^oioftcr, — 1883. JUS. — Sitevfttff 4<i CcttItalSItit — i4.9nttB. — 

— ■ ' i Digitized by Google 81 — I8S2. — ßttcrQttf(^e« ffentrolblctt — 14. 3airaor. — 82 igro§en ©olböten, näc^ft ^faprlron I bic größte militärift^e 
de^oÜbiefed^a^r^un^ect^" prctjt, jo eriocdt eine foldjc Uebw 
treiteng nur ein Sä(^rln unb ebenfo tt>enig ^ätte er fic^ hai 
ik&tdfm auftobcn laffcn foflov ba| «Ue mripcii imiBuacaub'iS 
ßditifttn, feine InstraeKAns an toldat vua., inhm boitfc^en 
9KItt&rf4>iIen ringcffiffrt unb i'mug rtion c3 gefielen!) üietlcit^t 
ieifntt bet 9t^etnd popuUtrer feien atö in feinem eigenen 
MtilaiAe". Vht^tgei uiibriil^Hgcrnrt^Idiaiwecefia^ 
5<iffprifrr, j. ¥1. ^florb (1, IM): Le mar^cbal Ragoand avait 
de« qualit^s de Soldat, exagerees par le besoin, qu'öprouTeut 
•oamt les puüs en Franca de grandir iM liMBines de 
gnwr« nflii d« i'm Mnrir pondant In pais. F. tafAmbuii jiif t.i^ -Cn«^. »M «tnet •cfell' 

f«fcifl ilr*trn'*fr (*<f(cbi*t?freuntt. ?J. a- !>■ ^'•'»bl'fl. 

^nb : rjrtf >>(H, (f riimtrntmtn. 'Äuf^ic^eiintt 1^12. 5l?lt« 
jeitfili iHMi (*. 11 'tf ri»'}i<ftaloiijt. — 3. ;M. :Hal)ii, hc Äfinülfr« 
iJBiilu iHfurr ri:i ,^üri*. 2. iHutclf 'JHeptr, 1605— Ii/:--, -i. Ken» 
Tit iRepfr, li.l'-— liÄ't. — ^. 'JJtüalejji, 3ot». JaFcb .Ktitbarfc. 

— Stlb i f IM f r ■ l'i rpf r, fint ©übnt um Xottf*la^ im ^ci)xt 
1521. — iRatim llftf ri, 3n ba» SUram(>u<b einfr jDnjimn Äreuntin. 

— C. itelltT'Qfdftr, M 9ln(f»taffn am grcRcn Sdjiepen im 
Xabrf 1504 4« ^üridfe. — g. 0. i'fftalcjji, da jurAcrifttift 
P*itr;j ^ur fd)ir(ijtrif<ttn Mf«cluttcn»rcttit. — 3 1 ' ' 1 1' 2S f rb» 
n £11 fr, l3t 3u.juffinfr Cbcrbmtnftift WariaifO auf fctm 'Ptmn» 
*frj(. — 3. ;R. ;Kabn, jürdjnif*« ^»Rf'l*"''"» "»f 
t^tiltgtabfr^. — (fb. (l\i)tx, Utberfid^t itt im S*»!»« '^^l (C"" 
tfbfr l^M) bi« S(rt(mb<r (rfd^icntntn ©flträjt nnb Siaft« 

cWraff^ »ai 30«? 1880. Ilil«nii||ürafi|iifl(i. Wl«sB«r, l'r. Jt I., Prof., das Rewr^ongiiveraiögen der 

Pflaazfn. Kinc kriti^clie Stmiic üKor das gleich tiaiuige Werk 
T<.u ( ha le« I>anvi[i nvttst ncuni riiUTsuchunis^cn. MitSHöllMfan. 
Wien. Höldpr. (VI. 212 S. er. 5. 

3n 1 0 Go^jitctn bringt bo« uorjüglic^e iffler! eine lieber^ 
ftitt bet ^ewegungSfonnen im ^flanjenrcii^, bie SRec^onif ber 
fRototionlbmegungen, bann Unterfuc^ungen über |>r{iotw)ril* 
nra#, ©fotropiemu«, 4>t>brotropi^ ntitä, über benCinflul b: n 3)nnf 
zni) Sog auf bo« SfingentDoC^t^um, üIht bie GmvfiiiMidifnt 
ba Säiarjebi, bie fttontanen 9tntahonen| Strainuiutoiion unb 
odifii^ ^BfBMvnifanuiiii unb St^biSficnMFfnigcn. SRit Kficf- 
fic^ ouf bo? qrof;c ^ntereffc, tucitfic? Tflrttjin'd ju ®nmbe ge» 
legte* ©er! aud) oufecrfialb bc« krcifed bcr ^ß^pfiologen erregte, 
bat ber $etf. ft($ beftrcbt, in feinen XorfteOungen au^ bem 
JJiiJttbpfiofogfn üerftänblic^ ju rtierben, unb e8 ift i^m bo? in 
kuij(m SRüßc gelungen, i^on ben ja^Ireic^en jur fiöfung bei 
smfgeworfenen Orrogen nöttiigcn (Jfperimenten finb nur bie 
M^gften im (hnjefnen aufgeführt worben; bagegen »erben 
bfe 1lR!erfn(^g#mci^oben audfi^^rfic^er b<nrgelegt, um ben 
'er in ben itanb ki^cn, ben ©ert^ bcr oorgefu^rten Sf» 
penmente genau beurt^ eilen Idmten. (£# fonn nic^t bie &if' 
gab« Mefer faiTjen Vnjeige fein, einen fpecteOen 9n|aIt«^Rn«« 
jng ftneä ©u4«5 ju geben, b<i# oon jcbem ^lofonifcr, bcr fic^ 
fir ben (^egenfionb intercffirrt, boc^ gcirfcn mcrbcti muß. (Sd 
mag nur bemerft »erben, bafe ou§er ber ^öeflätigimg SJorroim 
fd^ ^orfc^ungSergebniffe unb ber SSiberIrgung mancher 'än* 
qabcn bei beriu^mten (^glSnberS, ba8 Serf aucb eine Steide 
'flbftönbtger Unterfu^ungrn rntliöU, luic 5. SB. über bic 3<f jiebung 
ba Zuzgorau^be^nnng jum ääac^i^t^um, über ben ^ufammen^ng 
bcr fMUM^umffd^igteit ber ^^jenorgane «tt ben ^MmO' 
Senjegnngen, über eine al8 „äugwacb^tbum" bc^ctdjnctc nc<S) 
wMfBiflfab befannlc älutationdfonn, über bai Buftanbetommen Alfnm, Dr. Bernard, Prof.. ForstzooloRie. III. Insccten. 1. Abth. 
Al^-L'nieines und Käfer. 2. Aufl. Mil 55 meist Orig;inal-Fig. 
ia Uolzwhn. Berlin , 1681. Springer. (VII, 380 S. Lex.-S.) 

SHe jtteite Auflage biefe« rü^mric^fi befonnten Serfet ifl 

um bie mäfirfiib ber fteben ^^^bre feit bcm (frfc^cinen bcr 
crften gewonnenen Srfo^rungcn über neue 5f'"be bcr Jorfl» 
roiit^fc^aft unb nirtfamc @egenmitte( gegen f<^on liingft befonnli 
Sd^äbiger bereichert morben. ^m Slllgcnieincn ift bie ttnoKbrong 
brS @toffe9 nach bem früheren $Iane feftgehoften »oibcn. CI 
finb niif)t au.Jidiliefjlic^ bie fd)äb[tdjon unb nällichen Socfl« 
injecteu be^onbeU, fonbent biefe treten uniS ott ffiUcbet b^ 
gcfAnmtlfii ®i|ftcMt ciiti|tg(iif iqcC^cS nuh bo ffarcng gcnM^cl 
wirb, roo für ben Jorffmann öödtg inbiffercntc SBcrtretcr bte 
einzelnen j^amilicn jufammenfe^en. Taburc^ luirb btc^ iBud^ 
ju einem ÖSrunbriffe ber ^nfectüftinbe, in tvel<hcm bie für bie 
Gultur bcS SBalbe* roichtigen (formen eine befonberd eingebenbe 
SSc^anblung erfahren, unb erfongt frmit oucö für wettere ftrcife 
3ntereffe unb SBebcutung. 'Viad) einer aHgemeinfn Ueberficht 
bet SnfcctCBPiifliantfation werben in biefer erften älbt^eilung Ui 
britlen ©anbei bic ftfifet noih i^ten einzelnen Sfiuiiilitii 60* 
hanbcft; (i lüirb bie 9In5af)( brr biober befanntcn Birten imd) 
bem 4»arolb'iilicn .^iotaloge angegeben, auf bic geogro^^ifc^e 
iBerbreitung über bic einjcinen ^rbt^eile ^ingemiefen, unb boM 
merben bic ^ouptfächltc^ften ©ottungen, tbcifmeifc auc^ ^Irten 
namhaft gemadit. Solgenl)« Sormen »erben in ber neuen Auf- 
lage cntmeber jum erften SRoIe alt St^äblinge aufgeführt ober 
roenigflend muh genaueren Beobachtungen ausführlicher oHi 
früher gefthifliert, meift auch burch gute ^oljfchnitte »ergegen« 
lüärtigt. 'JSon ^i^upreftiben lüurbc Lriiripra rutilans in großer 
Sluigbehnung an ben :Uinben bei XepUg angetroffen, Poeciloaota 
«OBBpma trat »eiheereiA in aaf, CbiTSttbotlnto «fltiiii 
in Cichhf'ftfrn, Coraebus b^fasciatus fthabcte burth e5ro§ ber 
Saroe oon ben iltaitiicbcn aud ben (iichen. Qn ben biii^tx ali 
fchöbtich ertanntcn Agretas<'j(rten hoben fi<h auch bifasciatas 
unb cörjli gcfeOt. Unter ben (Sfotertbcit toiA ben fchon früher 
aufgeführten oier Hrten Diacanthna aenens ats fünfte htiiu* 
gefiu]t unb bie fiirftlichc Öobeutung berfclben hti 'JJähercn er= 
öttect SluBer Aooobium nigrinun ift auih abieUs ^ fAnhten. 
Unter ben Wl|(ent fiitb Polydraana, Otloriijraclraa, PtetodM 
piiiiphilns, Cr. ptnrhvnnbua lopathi burch ^u'^ifee bereichert 
roorbeu. tSine ganj bcjoiibere (^noeiterimg ift für bie SSorten* 
fäfer burch ^i<i)^of\'i „Suropaifche ©orfentäfer* fowie biin( 
eigene neue iöeoba^tungen bei '-Uerf.'d nöthig geraotbrn, u. C 
ift bie iSorfenfäfercoIamität in iöiJhnien »ährenb 1S71— 75 
ali tuarnenbcä iöcifpicl gefdjilbcrt »orben. Bon ben 9d<ten 
unb Blattfäfem feien aU jolth«, welche oudfähi^ühn bont 
früher behanbelt ftnb, mir tanto textor, Bosalia alphta t»A 
ChrysoiriAla vitellinao bfrtiorgehobcn, auch t]at Iti rypliora 
decemlineata eine turje (Erwähnung gefunben. Ztäi bad 
Whtm'fch« VMl ein guM ijt, beweift aOein fihon biefe nwh 
ficbcn Olahren noth»enbig geworbene jWcite ?IuPö?ic; bicfelbc 
lägt eine weitere @m{>feh(ung an O^orftleute unb (Entomologen 
fibc(|ttffi{ (cf thcncii. Verden K., Vorlcsongm über dir Wrllriitheorie des Lirbte«. 

lirut^rhe Hcarbeitiing v<in l'r. K.ir l K vm i. Mil Hijlz%elin. 
l.bd. Braanschweig, IbSl. Vicweg iV- Subn. (LX, 336 S. 

Gin üotlftänbige? i'i'brbuch bcr thcorcHfchcn üpt'xt entbehren 
wir ichon lange, ba ein ioU^tii feit ^obicfcf« Cptif 1S3U md^t 
herausgeben wocbcn ifL C8 ifl baher bcn Ocofieiter ber 
in-rbct'fihcn '-i^orlffuitfieu ju banfcn, ba| er Mefcfben in bic 
beutfche Literatur einführt unb jiuar mit nicht unerheblichen 
SSerbefferungen. 3;ie öorlicgenbe erfle Äbtbeilung bc« erflen 
8a»btf cn^ält aul« bcr (iiiilniiuig pmU^ mt Ut ZJ^üm Digitized by Google 83 1882. ^S. — Citcrartf<5e'i ttentrolbtatt — 14. 3annat — 84 btc 3nterffrenj, StortpflmTiurg unb iöfugunq. 3nbeffen ift 
%itxaüi bereite eiitudjmcu, büft t>ai -ii^aiaüm Srtoartungcn, 
bie man an ^oQftänbigfeit uitb Ueberfic^tlic^reit [teilen fann, 
bun^m* frefriebigcn »itb. S)te beibcn einleitcnbcii (iafM 
te^onbefn Me fhmibjflge ber geomctrtfi^tn Cptil tMb eine Oe> 
f{^i(^te bcr (Fittioicfedmg ber Unbulotiondt^coric; Sflpitel III 
bie ^<tpite( IV ^fontmenfe^ung bec 

fc^nringungen (^eftimmung ber ^ntenfitfit), (iafM T 
pPonjung beä 2\<i)ki in einem ifotrppm arjittcl (gerobUuig« 
Sortpflaniung, Sc^tlen), (iopilel VI Wblcituug ber Spiegelung 
unb ^recl^ung mit bcm ^rincip bcr 3iit(^f ■^'^«'"i > (Sopitet VII 
Scaun^ofec'^ ^eugungdecfc^enniigai, (Sapitcl VIU ^tiuA'» 
!Oeugung«rrf(^einungen. SMe IDa^täboMXDtiit ift fe^c Knt 
nnb anfprec^cnb. 3ebcn (SatßA ift ctnc n^l MafUMMne 
£itecatuc beigefügt. Kossei, Di. A., As!>i»tt!nt, L'nterüuchuogen äber die Nacleiae 
0. ihre S^ltuiiffspruducle. SUat«burg, 1881. Triibncr. (19 S. 
gr, 8.) e4C 0, M. 

I^itt SeftfleHung beÄ c^cniifc^en (Xt)arafter4 bct unter bcm 
Rflnen dtucUin beceinigten, bie ^uptfubftoni ber ^eOIente 
räbenben, iehodf oud^ m temlofen geftndNneK IlBrper 
t)at ber Sierf. im «nfc^Iug an bie arbeiten SJHefc^er'g u. 
einige efperimenteQe Unterfuc^ungen ongefteOt (h tuid ber 
groge na^ ber (^cmifc^en @(eiii^artigfeit biefer jidr|>er, bte bü 
je^t einer ticffrcn iöegrtinbung noc^ entbehrt, nä^er fommen 
butd) bas ^tuOium ber Spaltungeprobucte berfelben. Unter 
btefen tritt bei einigen ^jaicleinen bod ^^pogoti^tit au], bc» 
bann bec ^ette Sbfi^mtt bex ftb^onbluig gcvibmet i{t 

8«l«irif4( 3tttiiiif. Heb.: V. be 9ari^, t. Sali. SO. dabitng. 

«r. 49-52. 

3nb.: 3. 2?of 6m, über tit Urfadjf ber Sa!TtrbiMrL'>;un,i imt ber 
(Vritiaon i;u|rtciifitfti in tranfpirirtnttn 'i'flanjfn. — Ci. ,^adiaria*, 
üL'ct lic el!etmatl'^ot^^^. — ?l. iÜJcijer, über tit ctcudur Hx 
StÄrtttörntr. — gUtratur. 

3n|.: S. 9lv(aHker, addenda nors ad Itebenographiam 
«nraMMun. — C SBarnftorf. Brachythecium Vcnturü nov. spec 

— Wtn ftiati, tat 3nboI ein 9ltafl(n0 anf vtr^otiU SRrmfiraani. 

— «taiiitl ettobl. ^lo» Mr «tebroben. (gortf.) — S.I8i«ri(r, jteMdtt. 

Wlaekd, Dr. F., Prof., die Path«l<f ie der welUiehea Scxul- 
OrftM in Lichtdruck-Abbiidaucn aaeh der Katar io OiMaal- 
grtae. Dordi analAiniaehe n. kllaiwihw Kiikbrungea MwrterL 
11—1«. (SdilaM-) Lief: Lctocic, 1881. Bind. (VIII &. n. 
& Slft-4»». 8 Tat 4.) Jnir 

aUKt ben Ißop^ellicfetimgen 18/14 nnb 15/16 fältelt bod 

r«^t umfangreich gcioorbene SBcrf ab. Unfercf ®iffen8 ift 
biet bai erfte mebicinijc^e ^uc^, bad bie fii4tbnicf=91bbiibungen 
atlf4Iie|Ii(^ iur ^duftrotion benuj^t tjat. Örür biefc 9kuerung 
fonn man beni JBcrf. gewig nur banfbar fein. !£ie Slbbilbungen 
finb big auf einige wenige atä febr gelungen )(u be^eic^nen. 
Ter Ii'rt ,^t-ii]t bie an^gcbebute (Jrfa^rung be-J i^erf.'«. S)ad 
SBerf ift (eine fpftemintifc^e ttb^anblung ber (Ü^nSfoIogie, 
foiAeni «6 cntfimc^ in feinem Sn^olt am meiften bcm, nta 
gegenwärtig in ber Siegel ott »«Mr" MÜdt triib; c» cnt^ 
olfo oiel (iafuiftif. 3iafnf(B, Iir. med., bcr SRattabccaf , feine ^otbctungen für boS 
n^feril^ San btr (graues a. Mc tritt $flrec t>rl Aiabr«. S«« 
(c^raas fir ^tuuM Utt bic »i(^tia}tcii !|Hli4tta btt 
[unHtitlpflfflr. Sllrnar, 1881. ^inttcrff. (Vlll. )l&6.|r.8.) 

rff. 2, r,ii. 

Unfere :^itcralur ift reicb an 3trbeiten (unb gma Süft axO^ 
geaet(^eten) ouf bcm ^ebttte, wel^e« ber »ecf. Mfcaibett 

Äuc^ feiner S^rift muffen wir S!crftfinbni6 für bie Sat^e, 
gefällige S;arftcflung, lucife ^öcjdjninfung bcö Sti'ffeö na^' 
cfiijpen unb (önnen auc^ feine ätat^fc^Iäge faft aueno^mdlo^ 
als öcnmnftig unb fac^gemdfe biüigen. 5ür Jrauen, bie fi^ 
über bie einfd^logenben ^ett)äüniffe uaterri(^ten moUen, bürfen 
wir bu^cr bie S^fcift imicbcnHkl cm)}fc^len. S)ie WnjjhiHmqt 
eine gute. tanlialagir^bti 3a|rtaA. Si« driifd^rift fbt «aalaaik aa» Hat' 

ifiat(u«(|«dtr4i^tt. ^xt%. e. 6. dcgtnbaaer. l.Bb. 3. ^ft. 

3nt».: (9abi>», Sciträgc jur St^el^git iti i)iuUxt* Cs* 
trmttät ber ;Vcvtili<n. — (5». e. Äc4, Jlnatomit btr Clsvularia 

prolii'.'ra n. »p. nttft tini(^tI^ cn j(lci±cnb(n JViu(rfLiti.^tn. — 

3). !Öi)a<, fib<t Uü Conus aricnusuii unb bie 'Arttncnbc^eii bcr 9rAi» für csvtriment. ^atbclooit a. 4^nii>>'<'l^it' ^'^H- ^'^^ 
». Socbm, (t. Alcbe. 9. 9t«aaya a. D, e^micbebcrg. 
18. S». i. a. S.9efL 
Sab.: &alaf c. U<t bie Sinaengalattoa icba RarmettbUr. 
— JtaDcrt, bbtr bc« ütafiif Mrfdrtebcacr ^^naoftlvgifiber 
VtnHea auf bic 9)lueftlful>flan). — s£pt(f, Uatcrfndiuiifca Iber 
bU Skjitbaattn btr Actjtldcn Xl^ätijttit jum etoffwtcbfd. — Site» 
raiifibcc la|tig<r. 

'üxibiD für tic ^cfammte "^Itbrfielcjtc bei 9Jien|'d)cn n. ber XbitW. 
iHi^. Doii e. ^. SL>. iM'IÜÄ<r. 20. -i^t. 11. u. 12, *eft. 

3nb.: 8. .vermaHU. neue rtrnuiniliAe ^rpracnte ffir bie 
SDiultculartbeorit be* WujfcU unC' iKcrffnilriMiiJ. — %. 9oit, 
über eine neue ^orm beä <*^<i'ct,f« ber Unteri*!rl'tifi+iit>ent. — Xb- 
3iv (in Jeimann, "i^emerfuniten einem anfia^ ton J^. iRerfcl: 
„filHT bte (iontratticn ber luflreiften 'Wn«felfafer". — 6. ä. $efe!* 
ijartn^ij, ääetterei über bat >4.tfpton. — Snotlmaaa, 
über bcn Sau ber quergefireiften Subftans an bei 0«b«8 ber 
iDiiiefflüfern. — 'P'rf., jur SJioIcaie ber Stbiicm^cctta. — *• 
^cibeiibain, über (ineäunj unb ^emDiung. ^emerhingta )n 
ttiiem Vortrage be« ^trrn uKunt, (lebaUeii am 14. Cetcbrr 1^81 
in ber rburtologtfd)en 6)efea|'<baft p Berlin. — flnbreae «dave«, 
&ber bie wal^ren Urfa<ben bcr ic(bn<tnbeltrf(brinBngen bei ber Vtwt» 
^eiAerung in ber 't^juten^cbie. (9.^crläufifl< 9cmtrrunaen <ur ^b^V* 
ncle^te unb !l?.ubolo<<if ber Scgengän^e.) — 6. sßulffberg, 
Cfrwibirung. — Ii. !ßfifigcr, Antwort auf sor^ebtnbe (Enctberung 
bc« jperrn l>r. SSoiffberg. — Sßejlien. eine ntnt &bttibfcb<r 
jum '2luüei(^iita atnaucr unb fcinl^er Curven. — (t. J^.S.^flkgcr, 
lar ^Ufllünug ibtc bca (6. 409) ia Mefev Saabt am Jbanß 
aiar naMWAa «äff«». ^tf^f 3(itf4Tift f. (Fbirnrsie. dlebifl. von C. Rätter a. «. Sltf t. 

16. S<anb. 1. u. 2. .{icft. 

3nb. : .(vriiC^, !beiträ{|e {nm 9)ie6ani<mn< ber iSliitbetret^ungen 
au tir oberen ib'Jtarapcrfur beim lWen|'(ben. — «a Ifen beim, 
jur liebre vcn ber 'Jicrecnnabt unb bcr i«riiii,-> iniiiiiit> iR-ivi>runi. 
— fiae^uli, ein ^aü tn-'n Cm>*i.\iri'i'bi.MliJ färnnttlidjcr 3<ben. — 
Mefer, ein aM ven sronbukiliübeti* na* Srarlur ber Sl<irbe(= 
fiuie. — li^rc Ifen berger, biriorifcb'fruiiJH' rarflflluiiyt bcr iJebrc 
»on bcr lUucrbiiitunj bet "-blut^cfi^e. — ^anbcret, über Sxüir« 
jatiiM« bca ifarvm uub "Pljari^nx. - Cl»baufeu, jur Myi iiu- 
tMiiiie unb Aiii|iiiU(io uteri supravagiiialis. — löeaer, 9<ricbt über 
bie in ber Aitntt brt fifaf. Z|lcrf4 ta Sd^|1| arit 9»b«feni K|aa« 
bcltcn j^aOe. 

0(JgmM^^8tcittl)absrtf4ri^ SkUciaMaabc 

Srt.: ^rUbr. dicbbaaBi, bie gd^UbflU|e OaMtftlaaa bcr 
Vacrtank bcr ^an«tbi(rr. — 91. fBlr|l. Ktlne Stitriflc Aber ftlbß 

becbacbtete Serbreitun^firetie brr 9tinb(ri»(ft. — 9a per. bie C|w<ta 
ber ^{ibncr. — Dtif., tltni|<bt SHttbcUna^ta. — «aaliftca. Digitized by Google 8S — 188t. JUS. — Sf tectxtf <|cl teitf «(«titti — llSunia. — 86 Dr. 9b. 0., bad gemeint bratf^t (fl^erti^t u. feine Um» 
lOtaiij tur* tae ;HtiA»flffe6 pora 6. Rebr. 1S75 über bit 9n(* 
hutuj i-crfcntnfianbe« n. Ut ul^cfcblitguna, mit befonb. 

Isff^lOtiil^^^ (IM g!f ^Slf^*^*' l'Vtft ttrlaigtn, 

Son obigem umfoffenb angriegtai ?3erfc liegt einflrociteit 
irie crfie )iU>t^eiImtg bor, meiere ftd^ mü bem Siechte bcr S^e« 
Mlie^img, ben S^e^inbentifTen unb ben fRec^tiSorbnungen bei 
&ft befc^äftigt iaä ^ud) ffoi Z^txl an ben i^orjügen, roeld^e 
fcif firt^cnrec^ttic^cn Schriften bc« SSerf.'S c^rafterificrciu Sine 
niK^teme prärife unb iod) clcgonte unb glottc 5omi, Se- 
^orjc^un^ cinfi^Iog^nben Literatur, <3(^&cfc ber iuriM^^c« 
tttadfan^ Wtün bm Serf. feine ciot(t|Hf(^e ®«Q5^ung ^ 
®ut( fommt, jetc^nm aud^ bieftf i6ud^ aitS. IBir nehmen fomit 
boKn Sn^onb, als eine toett^DoIIe Qeceic^etung unfern 
^e(^Ii4en Siteralnr ju bejetn^nou Qbec barum fönnen n^ir 
bo4 ni(§t uerfc^lDeigen, bofi tuir uitsi in fc^r Dielen unb principicfl 
\iodfwid)ti%tn Sragen ben i?Initd)ten beö sBerf.'d nit^t on^ufc^Uefeen 
:>eTnu>gen, fonbent im birectcn @egenfa^ jtt {U^Citi 
fonn ^iec nic^t bcr Ort fein, alle ^uiicte ju motfiet«^ too »tx 
Sibcrftnrui^ ergeben tn9(^ten, ober gar ben I^teren begrfinben. 
■Rüx Giiiigct- i'cH tiorauxnjij^rii'teu lucrbcn. 3iwä(^)fl fönnen h)ir 
bcm Secf. nic^t betfiflic^ten, boi ein aememcS ^teftantifc^eS 
S^eret^gcSe. 9n beifeCbrntMenrieBerOegnif belgcinemm 
^aatlit^cn Wetzte« bic Gpften,^ eittc? Stades jur SSorauSfefeung 
^ot, fo auc^ ber S3egriff eineä gemeinen (irc^Iic^en siec^tei» 
^en einer Stirere. Sine ^roteftantifc^e beutf^e fiin^c ifi aber 
teine Slealität, fonbem hU% eine ^I&ftractton. SBtr ^aben eine 
haien^d)t, pxtu^i\d)e, föt^fifdjc jc. |)rotcftantif(^e fiirt^e, eine 
Oeutfc^e ift nic^t ba, ifi ret^tlic^ ntrgenbl in Srfc^eiming getreten. 
8o ^aben totx baut auc^ preu6if(^ bam\^ zc. proteftanti^ 
fiM ftir^cib unl S^eret^t, aber fein Ua^^tS, fSs oer^ält fic^ 
-ni£Tf§ Grachten? biimit nit^t onberä ttjic mit berSfiften^ be« gc= ■e(iieBb«utf(bcn@fa]at0rc(^,)DcI(^lotx,obflefe&en 
' wnfUi fßtm^inm vcmcineRa «er umimiiv, mb nt oer eooiu 

gefif(^ Strebe bo« gemeine fanonifc^e S^crc($t facttf(^ unb 
oft nriberftnnig fortgegolten ^ot, fann mi in Vlnbetrac^t bcr 
iifelung, toelt^e bie eoangelifc^c Kirche feit bem ^a^re l & 2ü 
^at, in biefcr öuffoffung nic^t irre marfien. ber 
?erf. al< gemeined beutf(^ protcftantifcf^eiS (iijerccf)t ^inftcUt, 
ni niiit? 'JItibcre* Ott eme ?(bftraction auä ben cinjclnen ÜanbeS» 
te^tea, unb oft (mu taj. bie Sc^cc oon<bec SinmiUigung bcr 
wen in We jl^e ber MAery am tet^t gequälte, unb nic^t 
ftlten eine irrige. Tcnn für fatfc^ Rotten nur beifpietawcife 
bie Unfic^t, bag für geniiid)tc ^^en nur iai proteftantifc^e 
(SSftxtdft tdi haS ftootlic^ an^umenben fei; fOt folfc^ ben So^, 
^v. CFftcfeinbemifie Icbiijtit^ md) bein keift bci? e^cmSnnlic^en 
Z-miciIcs bcurt^eilcn feien, unb oudj ber 3»ter^)retation beä 
; :;i].:u Gcnicincn G^erec^t* ^oben loir, »ic j. S. auf @. 226, 
)ü»iberfpTU(^ cntge^enjufteQen. €e(bft bie ^iftorif^e 3)ar> 
fteflnng tdnnen nmr ntc^t raiberfprucfigtoiS ^inne^men. @o 
fiBbet fit§ j. ®. bic l'omiccf)feIunö iiuifc^en ©Ijeinidon unb 
(e^ctfUe^ts^iflen, bie Pierling in |cü|)eicn Seiften bed 
8cef.'< iMil(ön»iefeti ^ aa^ ^er tofcbcr bor. (bib(u$ ober 
B&^ten nix auA betonen, bag iotr ben ort^obo; ^firc^Iic^cn 
Bianbpmct bti ißerf.'S, ber namentli^in bie tragen ^ineinfpiclt, 
me bie coongelifc^e fMx^t je|t ifyc w|e(W$t an^uorbnen tjabe, 
nic^t t^eilen mb bk Olli gdogtaai Ceiif«|ucmai nü^t 
acceptieren. 

a(^nibicrgif<f)( Sdtfdirift fDr ^t&ttvfltAt n. 9lt(^t«»i|feafiibAß, 

(«CT. 1. 8». 3. K. 4. 

.: Cnit V. noRr*9, aar SttOm« bcr fri|crai •nirtat« If^nng fct« § 94 ter S..(|..^r..O. — ^nnfen. Im« «ufaebofä» 
rfrfa^rtn. — VItt>atrr. fibtr blf !Tt<d)t«ii«rbäItnii|t ttx vei ter 
3nMna*ooflßr«fima tn bat mbtvtaliAt Strmbatn rotAtn Atlbfor« 
bcnngai ««1 bcc «du. a. ». s£ Üii 1879 fl<t|tingici. Ber^oiuann, F., IjiK-eiii< m , die Stollrnforderunc im Tunnel- 
bao. Mit 3 Blatt ZciclinungL'ii. Zürich, It^Sl. OreTi, FQssIi .V ( o. 
(54 S. gr. Lcx.-8., 3 Bl. 4.) 3. 

Techju BUtlbeilttncw de» lebiveisarbehMi logaokiu- n. Arahi- 
leklca-V«nlM. Ml H. 

Xa bic Sörbcrung be« ©toQenouäbrud^e« tJtm »efentfit^em 
(Sinftuffe auf bic 3?afc^^cü hei StoUcnfortfc^rittcä ift, fo wirb 
\d)on feit löngcrcr Qdt öerfut^t, bie bi^Ljcngen, nit^t be^ 
fdebigenbcn Öörbcmutijoben burc^ beffere unb namentlid^ 
raf(^ere ju erfe^n. Slud^ bex SBcrfaff er ootltegenbec SBrofc^itt« 
fc^Iägt eine neue StoQenfdrberungSmet^obe twr vaä> bef(^ei(i 
bicfelbe, nacfjbcm er einige ber bisher üblichen SKct^oben 
[(^ilberte. Witsm aa^ niM t&ugnen iß, bog biefe neue 
HMU«^ Qoit^e gegenfiocr bot bw^crigen 
SRet^oben l^ot, fo beftfit fte oucfi iWöngcI, bie eine au2ge> 
be^nte, |)i»Itif((e iBenoenbung berfelben loum julaffen »erben. 

D. Wcrshovcn, Pr. F. J., englisdiCN naturwigscnacbaniich- 
trchnisrhes Lesebuch für h.ilirrc ici'lmi.schp Lehrnn^ialteii 
und zum Solbstsludium für Studierende etc. Mit «praciiliclicii 
u. saclilichen Erllkutcrunpcn. 3. Tt>. Ba u - Ingenieur weücti. 
.Mit ü Allbild, Lcipzifi;, 1S81. UrucWhaus. (V, 144S. 8.) <^ 2. 

J^QSi üorliegenbe 4tuc^ ^ot ben 3wecf, 8tubiercnbe unb 
Se^rer bex 9{atuxnnffenf(^aft unb Zed^ffttf , fotoie in ber $ra^« 
fte^enbe Xcc^Iee mit ber neueren natumnffenfc^ftlii^'t^ 
nif^en BptaSit unb Sitrratur (fnglonbl oertraut ju motten 

unb fte .^u nicitcren Stubien ber frcinben l'iteratiir auf bicfcm 
(Sebiete in ben ©tonb fe^en. Xiec ie^t tjecouSgegebene 
brHte X^ett bc# Beilcf oi^M t8 flb^mdwoiBCtt in cngflfillcr 

Sprncfic ani beuCMbtetf be« Sou- ^nrieiiicnriiicfeng, welche 
aus englijc^en ober OWcrifanifc^cn tcc^nifc^en UBerfcn unb S^t' 
fd^riftcn cntnonnnen fUk SBei ber Slu«iim^l ber tfuffä^e ift 
barauf ®eba(^t genommen, bfl| olle oerfe^iebtncn Zweige beS 
®au:j(ngcnieurtt)cfcn«i, bcr Stroficnbau, ©ifcnba^nbau, ä}offer= 
bau, lÖriicfeiibau, ~Xumu(;vr.: unb baö Irfegrapbenroefcn, barin 
bc^anbcU maben unb mat^nuitifc^c (Wormeln unb ^e(^nun0en 
rocnig babeiborfmnneB. ^e bim^aue ))uecfmägige ^ufonnc»' 
^eOung bed 9uc^e« unb bcr biQige i'rei^ beffelbm laffcnloi^ 
ba| ed einen jo^Iteü^ ttbfa^ finben tocxbe. 

9crfl> umb ^üttrnntnRifd^t 3(<iung- Scb. flint» Jtttf l.9tfebc(4 

SB immer. 40. 3abr9. 9ir. 41*— 52. 
3nb.: ffiiner, bie Slttalle nnb !R(iieraI(ra bei ttn alt« 
SgDptiem. — 9«rfi4< »nb Seibefferuagen bei bem 9erg> 

mert«betT{ebe in $ieu§(R vibTOb be< ^abr« 1H80. (€41.) — 
Z^ie man«felbcr {»fittcuvroceffe. (Si^I.) — ^ug. Sri 4. ne<banlf4t 
Snalvfe von Sttinti,>bl(n jor Gontrole ber %ufbere(tuiia. — Ucm 
ttn bejteu Stab' Ju ©djlenen. — Der Ittjembnraer IRfnettebi^Tict. 
— Vom DtimtaiiprobuctenmaTtt. — Steteorologifi^e unb magnetifAe 
Seobaditungm in (Flauttbal. — titt 2^omal'OtI4riü'Sroce§ ti 
£e«t(crei^. — iHueHler'« %bfotvlioitlay|rarat fßr f4»(ftlfanit mib 
fdiirefliefaure kämpfe. — uKittbeilm0ca «ul bca Scr^anbtuMCt 
bee Veremäitnifcbtn herein« in i^rctbetg. — ScNtf^C 3(»nab»fim 
im 3«b» — Kmm Slictatiur. Digitized by Google 87 Gaedicke, Carl, Dr. u'mI, der Accusativ im Veda. Brc&lau, 
1660. Koebner. (VI, M» 8. «r« «•) ^ 1, 

„^k üorltegenbe Ärbcit bietet außer etnet oergteic^cnb= 
!^tftorifi^={9ftematif(^en S^arfteQung bec @Qnta{ be^ '^IccufatioS 
Settröge jur gcfainmten QTafuefgnta; bed l^ebo, roelc^e [xd) ju< 
fofi^t bcr niifqcftcntcn ®ninbbobeutung beö ^(ccüfatin-J au-? bcr 
iiibircctcti iüeiiimmmig bclfclbcii ergaben" (i^onu.). ')i\d)i6 
tDcitered nämlic^ fteQt fic^, nac^ @. 22, beut %erf. aü „bie 
^beutung be# inbogermonifc^en ttccufatioä" beraub, aU ba& 
«in negotiüe, „bafe berfelbe an fic^ feinerici fqiitaftifi^e Se« 
jie[)ung auvbrildt, bafe dfväm fo gut ivic nii^t-i aliJ bcn 
(einen sdegriff bed SS)orted giebt". 2)araud folgt erften^ für 
Üt d^arteriftif bei loeHocrjtDngten ^ehrtaiäftS beS Sccu- 
fatb«, baß bicfcr Gnfu« «rfprüi'glit^ ali bic natürli^e trab 
oHgemeinfte nominale Srgänjung cincc bur^ Subject unb 
^c&bicat gegebenen t>erbalen ^anblung überoQ ba eintritt, too 
ni^t ium S^'otdt fpeciedcrn: Singabc bt& obnwUenben aboer^ 
bialcn Scrbältntffe« einer ber fibrtgen dofuS ober ein ptäpo- 
fitipiiclrr ?Ii;cbni(i crforberlii;^ voar; .^iin'itcn^ abcv inx bic 
Söeu>cidfiibcung bei Sßn\.'i folgt, bag jie eine ojiaaogif^ie fein 
nm^ 01 ^onbett fl(i beifpieU^alter mit bcn „mufotio b(9 
Sicta", S. 1 25 ff. ffielc^c 6afu3 ale, wirb gefragt, finb fo jn 
fogen bie (Soncurrenten bei ber ^eantioortung uujcrer (Ifrage 
„too\)in" ? Unter tocliten befonbcren Umfiänben fe^en bier bie 
3nber (nnb Snbogermanen) o) ben 5nftruincntal, ß) bcn?IbIatio, 
y) ben üocotio, d) ben 2)atio ? Unb ber iKcft ift bann bic Domäne 
t) be3 9(ccufatio? ober toic ei S. 1 1 ö Reifet: „^cr einfache 
^cc. bed Sit\S tritt im ^nbifc^en filr luifec „tDo^tn" in ben« 
ienigen SAQcn «n« in benen igeinäg bem tiS^ CeMecten ber 
©prcc^cnbe nic^t ju einem anbern Safn« ober einer ^^räpofUicn 
greifen fonnte ober moQte." ^e^ntic^ied eraiebt ixd) bei bcr 
Vbgrenjung anbecec Snli)enbuiigei9|>en be9 «ccnfatio^. Wilii 
bem ßocatio ift jät/fma prtau „fiegcn mögen toir in bcn äntpfcn 

ni4ft unterliegen^ aiißerbcm föniitc prtsü jt Reißen; lu bcit 
IMniien fiegen, ntc^t in etwo^ anberm" (S. 160). ttbcr 
prtanäjatfema befagt nur „mir mögenSümpfe Irinnen", wobei 
bcr ^ccttfattb iti ^nboltd „nur jur Scneimic^ng Ui Ser* 
boIbegriffÄ bient", nii^t jiir Giitfcöränfung ober Gontrapofition 
beffctbcn. @riec^. nö»»¥ nlül^' vf^ »üav^a, nlaif if» ^ä. 

Stadium '■iirrif, obcr t urtum 'if''/'<firr«rr<T( .(I|inftrUCtionen 

beä Dbicit^accuiatiu^ bei intranfitiüen Jücrben (oergL S. 83 f.), 
mOffenmit it/ren präpofitionaIgeformteng<tM»cftcwp a f lpicii wtn 
lAÜr h %i ^aläriß, in hortii ambulare, per aquas ober per 
mare cwrere oergltt^cn Werben, nm bie äQgcmcinbcit bc# 
accufatioifc^en Wu^brucfv unb baö iik'ruljen bc;- fficüiie bc6 
^ufatiOfS in biefec Lerneinheit aw^ i^recfeibS fü^or werben 
JU lafTen. 

Crfaf,! (^aebicfe otfo, tuic loir glauben, bcn (^runbbegriff 
bes Stccujatiü» richtig, fo biirfle man |)affcnb biefen (£afud fortan 
tiS, ben fc^Iec^tbtn abDcrbalen (nic^t ju oerwc(^fe(n mit ab^ 
tjerbialcn) bcjeic^nen, fcroic fidh ja ba< 2»ctcii besi Wcnttiü^ 
altsi bad bcs aQgemeineu abnomiualcti Ciofu^ erijeben t)at. 
<9cm jeboc^ fc^nft man bem ißcrf. bic mtjftifc^c Speculation, 
bie er über bie ^t^mologie bed fotmolen ttccnfatiojeic^ens -m 
cmftellt, um auc^ auS biefcr jum Sontul We Oeftätigung für 
bic aufgejteQte fijutaltifiie ©ruabbcbcutung ju erhalten, bcn 
>Ber{u(^ nämli4 ben auii!lautenben S^afot einem etamotogifc^ 
ni^tf bebcntenbctt s» 1lem))dn ind> bic Sonn bd 8ct emg. 
burt^weg auf ben nacftcn TJominnIftamm surfli^ubringen. 
(Drübcicicn über ben Ickten Urgrunb ber Cafuäi'uffiEe unb 
ißerfonalenbungen fc^einen unä nur bere(^t{gt, fo weit fie fic^ 
ouf bem 9<rt»c» bcr ccfonnien louiQefetlii^n Sonbelungw bec inbogermanifcben @runbf))ra<^e galten, ^cxatiig iß ober im^ 

be« Serf.'e *-öcmcrfuug S. i ^, tt)oma(^ ber ontretenbe Jlofol 
be* öccufaiiDÄ nic^t« ?lnbcrem al« einem ©trebcii bcr Sprarf)c, 
bie „abrupte Hemmung bcr ©timme* ju oecncibet^ feinen Ux^ 
fpntng oerbanfen foflL Cin nic^t geringe« Qetbien|l bef ^tae« 
bidc'frficn iöuc^e^ beruht in ben übcrou« fleißigen SWoterial 
fammlungcti, bie man nur mani^mal etwad fiberfti^tlic^cx 
georbnet roilnfc^en mi^c^te. S^egcfc nnb ftrilil ber SSeba'd inib 
iöräliinniuf « crfofjren me^rfadj fc^ä^cnämertb* "'"f ^Beiträge. 

Jie iScurlljciluug ber Öorm bcä ^Iccufatioö ift faft ein 
t^pif^e* Scifpiel ju nennen für be« SJerf.'ö Wrt unb föeife 
äbo^oitpt, ju fc^mierigeren Problemen bcr inbogcrmanifi^en 
urib flIHnbifdden Sformcnlebre, wo er gclegcntlitb folcbe ju bc« 
riiJ)rcii ^at, feincrfcits i'otbftönbig Stellung ju ncl)mcn. Xic* 
ift augcnfcljcinlich feine ftarfe Seite nic^t; namentlich mehrere in 
Hnmcrfttiigcn nicbergelegte gormetnArungen forbcni unferen 
SBiberfprui^ f)erau#. So finb <\*A nicljr ober nicnigcr t>erff^(t, 
bejiebung^weife mangelhaft begrütiCici ju bcjci.b"cn (ber 'Jiaum 
biefer Änjcige geftattet leiber bem Sief, eine nnbere äRotioierung 
ni^t): ®. 101 tlnm. bie oerfutbte Söerniiltelung jioifc^en fansfr. 
aw unb ®. 103 ^Inm. ber ^njcifet on bcr Sufinintengc- 
börigfeit tu^n fa;ivfr. «/, nl-iarnm, bcutfc^ uu -dcr mit gricc^. 
tfr, tat. unb beutjcb m; 6. 1 77 ^ilnm. me^rered über bie Xttlina- 
tion bei 9tomeiif fanMr. mAi- Ka^* Oemccfle; 6. 325 Vmn. 
bie neue (Srftärung ber 9[n'?>eratiobiIbung ouf -tc>i\ g, 232 
bie ^uffaffung beS inneren 92afald in fanSfr. idfi nim unb Qicn. 
^Mur. devänam; B. 254 Änm. ber ©infafl über bie 5niper.itiy 
form fan^fr. fidntu (ocrgl. bogegen bei 9lef.9RorpboI.Unterf. IV, 
252. 251 ff.). SJcreiujelted ift oHerbingä ou«^ beffer gelungen: 
bcr ^ronominolftamm fan^sfr. imn-, gem. imä- wirb S. 15 
ri(t)tig aUi golgerung aud bem mit ber bciltifc^en ^artifel -am 
bebaftetcn tiec &ui. im-dm ecflfirt (ä^nlic^ übrigens aut^ fc^on 
i^ölitlin.]! fRctb ^eterib. ^öörfrrb. I, 79 1); unb Öeifaa Dcrbicnt 
aud) bie ^U'Icitung beö Slbocrbä tüshmm oud einem abftractcn 
3ubftantiu mit Suff, -nei- S. 175, inbem bie „gebef|nte" 
L'ii^una -im ftott -im ftc^ nuitmcbt Wo^l nacf) bcs 9?ef. 3}toi^oL 
Untjrj. IV, «or». S. XIV, @. 120. 383 f. rechtfertigt 

0..h..t CornelU TaciÜ de viU et moribas Julii Agricoiae über. 
lti'OL'n»uit J. J. CorncliiaeiL Leiden, 1681. BrilL (40 S. 

gr. 8.) 

SMe 0ccftdbmg be« Destel ift im Vgricola bdl Xoetto« 

mit einer boppeften Schwicrigfeit öerfnüpft. Norbert bic ein 
feilige unb feblcrbafte Ueberlieferung bie boQe Strenge ber 
l^ritil beraub, fo gebietet ber unfertige, erft in ber X^urchbit^ittig 
beiirifÜMic Stil bei ^iftoriferS eine fc^oncnbe Swrücfbaftuim, 
baimt iü(^l bie Smcnbation in ba^S ©cbict ber Interpretation 
übergreife unb bcr Sditifti'tcfler ftatt ber 'Jlbfc^reiber gcmciftcrt 
werbe- (^erabe ben fcharffinnigften Krittlern begegnet folije 
ttren^berle^ung am (ett^eftcR. 3n bcr »oiliegenbcn ftu^gabc 
bot ISomcliffcn ni.-^t minber !u^n ofä et)cbcm ^ßecrlfamp bic bcr 
fritifc^en ^^bätigtcit gezogenen Sc^ranfen überf<hrittcn. 9luf 
wcld^e pft)<hoIogif(hcn mb (Nklfiograi^hifi^cn SorouSfc^ungen 
bie in ben Tejt aufgenomitietien Conjecturcn fic^ gnmbcn, ift 
OMi ber furjcn STiotiPierung ben ^r^gbr.'e nic^t immer er« 
fennen. Xk 3a^( f^im StcBcnmgen mag faS^ onf bunbert be* 
laufen; unb boju (omaen »m^ 2)u|cnbe bon Venbcrungcti 
anbcrer ®e(effrten, bcfonbcrB bon ^eerifamp unb 8S^ren8. 9ttt 
tui3cnb[)iiffer (Jntrüftang über eine fo freie JletjanbUmg bcä 
2e£ted wirb niitt fehlen; 8{ef. möchte jeboch in biefen Zor 
nicht einfÜMmcn. (Bohl ift bie 9(u<ga6c (Eoindiffcn'i ein ge- 
wagte? Unternehmen; aber fie uieubct fit^ ja an urtbeil^fiihifl' 
ü^efer, benen fie bie lleberlufcnuig im 'itnfchluß an bie Itludgabi 
bon Urlich^, wenn auch "'^t c^ne Serfehoi nlb SaAafTungen 
bodegt. @o trifft bcr @<hobcn nur bcn bcnocgoKB gorfd^er DIgitIzed by Google I ~ 1882, MZ. — Siitttati\^t§ dtütxalhlatU — 14. ^omiar. — 90 ^tr bunfi ^fiuftge ^rrgänge ba>? 5?crtraiien in feine ^fl^ning 
tt^ifOit; iie (^ntbecfiuigen aber, bie i^m etioa gelingen, werben 
loMBgüL Unb monier fc^dnc grunb ift bo(^ )u tmjeit^nen; 
ctts tinera einzigen dapitet fonnte eiü fp bffoi-ncner fititifer 
Die ünbrefen nit^t weniger aU brei i^eiinut^uugen Oon (£oC' 
«Üiftn ber Oeo^tung ffinfttgec |^ciaiil|tter cnl^^^len: 18, 7 
ni( ({tatt ac) recenti« Ugati aDimam opp«riri; 21 q iibus 
'iieta(f)att nota) vada etpatrius naodi usus; 29 proHiiüriUte 
m vanititem versus (ftatt nsas). SWag man ac („unb 
t: \ nungemäB, nota burc^ Uist 15, 3 luib usus buc(^ 

5, I g<;f(^4t enu^ten, fo Mdrimt bo^ bieSeia^bcr 
istadiluitfm «cobat^twq mb bie Iritif^e ®tllMlA%it rfld^alt' 
lijc jbiaf emumg. A. E. Tfiailii Fortunati opera poetira. Hcccusuit ei eimtHlavit 
tnd. Le... Itcilu), IfeM. Wciamann. (XXVII, 427 S. gr. 4.) 
M 12. 

A. 1. 4. T.: MoanmcnU Germaniae hutorica elc. AucUirum 
Hl|riHfaM(UB loni IV pan priof» 

8on bot Schriften befl gehwnbten ^ßreib^terä ju ^Poiticrs, 
wi^c Mn bec ftiittl biS^ no^ faum beachtet ftnb, aber ali 
iftoäi^ 3ind>gntfic Mm 6ebeiilenbein 9iange in bie neue Qe> 
skitung bcr M^numenta mit 9?ec^t oufgcnomnien njcrben, 
lugt ^i(T bie eine ^dlfte, bie elf $ü(^cr bec carmina unb bie 
Tita S. Martini ent|aUenb, in einer guten Sudgabe oor. ^e 
inefttio bef^mc^t in )}räcifer Sna|);)^eit bie ^bf(^, totUie 
■riii bin o^ten bid jebnten 3o^. angehören, unb unter benen 
tsPivisinas 13(Ms (au-j bem aucfi btr t'Unt ©uörarb bc' 
Intal, in ben elf iöüc^em nic^t enti^teneat, oon Seo aU 
l|i|icilbit jngcffiQtcn QM^te foft oQe ^ttunncn) fic^, tofe bct 
^ir^br. treffenb jeigt, turd) Sorjiiglicf)foit lucitiuij über bie 
ikigm ergebt, ber auc^ uii^t fi^Iet^te l'etropulitauuä aber 
bui4 bie 3ufammen)te(Iung feiner @^m|tc> fiber bie £e fRo\^'i 
tafjtic^ramgcii 5. XXVI f. eine Uebcrftf^t gewähren, befonbcre« 
5atneffe enegt. Xie (i^aroftcrifierting unb ßlaffification ber 
tii\din., wie fie l'eo burt^fü^rt, niat^t ben ©inbnid ber 3"- 
Milä)ji(^cit; bo<^ toünj^te uuui aud) fiber bie <B. IUI f. twn 
i^ jurüctgemiefenen CoMcei Stillere« }U erfahren. Vk 
ßcHoltcncn trnijfn gTaitfall? hi-i Wc^röge größter Siiriifnlt, 
So^ tB ben ort^ograp^t)i^en ^^etaild. Um fo me^r nimmt ed 
Miav ba|, nenn in bem oudfü^rlic^en granrauitif<$en Slnbe; 
teäblatiü ouf-e ftatt auf -i mit ^atilreirfjcn burt^ bad SJletrum 
^S^trtcn Seiftjieien belegt roitb, aiibcreijcit^s III, 11, 3 ovili 
üben Ze|t gejej^t t^, »ä^renb gertü>e bie bcftcn .'pbfi^rr. ben 
IUtti»tn tMt 8onn ovile bieten, bie bo^i ^eo VlU, 15, 7 
W iRben Ze£t aufgenommen i)at ISbenfo wirb X, 5 unb 10 

■ b« Urterfc^rif ten ber Ucberliefcrung folgenb lefen \cm 
bi «niori» Artannaas« (ßatt -osi). Sier 2c£t ift im Slnfc^lug 
• Mc frte ncterttefenmg fefigefMIi IT, 34, II ifl noi^ 
•ifaBI el« ft'omma fc^cn, fo ba^ matrem [id) auf orfanus, 
tann anl egans auf eacam be;iie^t. VII, 1, I müc^tc Sief, 
fr Mlaidif^cifißdle ovüUi lefeit awitM, fo bag in Orpheus 
•irito« moTeret (!) dam pollicA r.liordas eine oHerbtng^ fe^r 
Sföibte, be4 fec^f^en Qa^r^.'» mucbige Diemini^ccn^ an Jporaj 
cirm. 1, 12, 1 1 Orphea . . . blandum et auritis fidibus canoriti 
iiun qaercns oorliegat »(»be. iOeiI4ufig eine SnV(> 
hm ti, büg V, 6, 7 eine QMIe ber Ars poetlet taa 
f-i:cui I'in lirlciis citiert wirb? 3ft ba in ebenfo früber 
üfiBtotscen^ an ^oxa^ carm. IV, 2 an Sßinbar einjot^ ali boi 
a^cnen S>idHer, elf wfce er ber %mtet bei n^abenen 
w'ira ^^cfometer?, gebadet (Pindariciia olfo f. »). W. epicus), 

liin hai ja auf bie Sntfte^ung bc'* feUfamen mittclolterlic^en 
' aaeni I'iudarus Thebanus für ben S^ic^ter ber Ilias latma 
°%naa|en einSi(^t werfen. 8. VIII, Q. 3« lieg andecim ftatt 
'«^eci«. 6. XIII wate eine (Ecflärung bed ^weiten StomenS 

■ «iigaMte ffiaplioii TeUocani «on 9nMT<> ^ fRät^fefbic^ter banot^ qu« bem aquitanifc^en Vellava ftommen, 
ein Vellavicanus fein? ©ine $bf(f|r. bed 11. S^^r^-'^ 
(Angelic. V, 3, 22) nennt if)n Sipbusius phldene. — Xrud 
unb Witfjiflttinn ber flülaflbe ifl twctxeffU«^ A. B. 1) Stengel, Edmund, das aUfranzösische Rolandslied. Photo- 
raphische Wiedergabe der Iis. L)igb^' 23. Heilbronn, Iblis. 
ebr. Heanioger in Comm. oÄ 30. 

2) Dert.» daa alllirauizosiaclie Ralaadslied. Genauer Abdruck 
der (Vorder Hs. Digby 23. Mit einem pholograph. Facsimilc. 
Heilbronn, IST«, fuhr. Hcmiinger. 187S. (XI, 143 S. \) 

3) Romanische Studien, lirü,t,'. von Eduard Bült tu er. UuAXVU. 
(Fjiifk-u Bande« erstes Hoflj. G i rar! de RoMlllOD. fiono, ISM. 
Weber. (296 S. 8.) t4i 10. 

4) ■alteni, Eorieo» II caMMderc portaghCM Ctlaccl-Bn»- 
eall pM^fbHwIff acUe parti che eomplelaiio U eodke- TatieaiM 
4809. naRe, lllemeyer. (X, 187 8. 4; oonnn fhciimfle 

in eliolijiia.) 20. 

SBir leben in bec Qcit ber gacfimile^ttudgaben; bie lebten 
^al^re ^aben imf eine groge 3a^( berartiger ^nblieatfoNen dbf 

ncrfcfii ebenen 2iteratur= unb Spiiic^gebietcn gebracht. ÜHe eittCn 
bieten uaä einen buc^ftabengetreuen itfbbrucf einer ^h\^x. mit 
Qeibe^Itung ber tlbffirjungen, o^ne Xrennung beS unge^drrg 
Sufammengcf^riebenen, o^ne Serbinbnng beä in ber •t'bfc^r. 
falfd) ßJctrennten, o^ne Qnterpunction ic. unb fuc^eu auf 
biefe SBeife ein möglit^ft treuem ^bbilb ber ^anbfc^ftfid^en &t' 
ftaltung eines Xe^ted ju geben. Anbete ge^n noc^ weiter unb 
(offen bie ^»bfc^tr-, p^otogro^j^ieren, ober auf ^ctiot^pifc^em, 
p^otoIit^ograpf)tfc^cni5lH~gc nnc^bilben; auf biefcSBcifc crbolten 
wix natftrlic^ ba2 treuefte ^ilb bei $bf(^r., in geioii[cm @inne 
biefe fcfbft. BiU^ VnSgoben finb al§ ^8(^ft n?nifommen ju 
begrüßen. ?Rur23cnigeniftf3 bergönnt, bic ,?>bf(^rr. fetbft cinju« 
fe^en, unb tod) mu6 jcbem öactige »offen eine geunuere Sbcfannt' 
ftfyift mitbcn 4<bf(^rr., tjor aflcn ber roic^tigflcn Sprac^bcnfmäler 
an' niannigfo^cn ©rüttbencrwüiifc^t fein. "liefe ©efanntfdjaftift 
hüxi) 5ocfimiTe»?lu#gaben bei einer 9?ei^e oon S!enlmälem benn 
bereit-^ ucrmittelt worben. söcionber:3 folc^c 3efte ()at man 
facfimiliert, bie eigene @<^micrig!eiten boten; man wfinfi^te bie 
Xbeitnal^me eined größeren ^eifed t)on f^ac^enoffenanberlhcftll 
jener lejrtc burd) bic ©eioöfirung eine5 genauen (Siubtiiä in 
bie |>bj(^rc. anzuregen. Tiefer (S^cbaule war maggebenb, ali 
ißam f^eSocftmiled berälteften franjöftfc^en Sjnrac^benlmfilec 
(^axii 1S7,^), fiofc^roig feinen buc^ftabcngetreucn ?(bbni(f ber» 
felbcn (.peilbromi lS7s. 80) ebiertcn, al* ilJonaci bie cmjige 
:&bfc^r.bc2i proüciijolifc^en Mistireoon ber fil.lSgneS ^efiot^^iift^ 
nac^bilben lie^ als tMv^ neuecbing« SSüldec unb ^olber i^ce 
diuc^flabengetreuen Wibxüii ber Oeotnilf '$)f(^r. t)er0ffentltt^ten. 
Jii g.iiije Silc^er Iö6t man auf p^owtit^cgrJt'tiifiiein 'Soge 
nac^bilbeii, wie Seo'd foar Chaptera of Morthero Platarcb. 
t!>enfet6en Oebfirfniffen n. tu, me bkfe ^ttblieattonen, nwüen 
aud^ bie oben genannten 2Berfe entgegenfommcn. 

tiai erftgenannte söud& gicbtunain feinen 72 Octao 53Iöttem 
ju je 2 @eiten ein ))^otograp^if(^ed 8ilb btS Djrforbcr (SobeE 
Dom SJoIanbglicbe SJigbq 23. Äbgefe^en öon einii^ni iMättcm, 
wo ju \i)m<i)e Sontrafte jWifc^en «jcrblaßter Sdjvift unb ge^ 
brftuntem ':}?i'igQraent ober SBöIbungen beffclben bie ptioto^ 
gcoti^ft^ Siiebecgabe unleferlic^ machen, finb bic meiften 
Qiittter gut ju lefen. Ob ft(^ freilü^ bie bIo| p^otograpfiift^ 
SBiebcrgabe beroäbrcn mirb, erfdjeint SRef. jweifelbaft. 3?te 
^P^grap^ie ift ju entpfiiibiic^, bie burc^ ^^otolit^ograp^te, 
l^dHot^pte ^ergefleaten iBMltec finb entfdrieben bouei^ofter mtb 
bo^er öorjujie^en. — SBet feine Warf bran wenben fann, 
! erljQlt in bem jweitcn ©ud^e einen bui^itabciigetrcuen 9lbbrud 
beffelben 6obe;, mit Beibehaltung ber Cetteneini^cilung ber 
4)bfc^r., ber Wbfüriungen , 3nterltnearetntrfige ic., SubeutuM 
fonfliger (Eigenheiten ber ©^riftffierwifite ©uc^ftoben ftiO 
in f^adt in cdigif in Rnftr bcftnblii^ in tubt MnnuMcn Digitized by Google 91 — t889. JK3. — Sitecartfc^e« (weefi^Ioffen, (Einträge oon fpätecet ^oob finb CMrßb gebnidt 
flfSfetitoc^ baTauf^ingeiDtef(n,ba6ttrivJMlMiig eimit ebenfolc^en 
«bbnicf bet 5}enrti(UteT |>bfd&r. IV (^eilbromt 1&77) ju baiifen 

xiOfma, mb an(^ ecift fomit rec^t geeipci lMmb«iit(ebciiiad>flcii 
ftolanbcobe; eine genüg^nber i'iorftfllung Dermittetn. 

^offelbe 2ob größter Sorgfalt gebührt, wie e^ nidjt anbciä! 
etUKtrten ift, bem getreuen 9bbrudbe«)u^näct be dtoffiClcin, md) 
Oifoid Gan. 63, ben gfoerfter in ben rom. Stubtm XYU, @. 
1—193 ttertffoitli^t, 2>offcIbe ^cft entbölt ®. 209-^280 
ben Sonboner Girart Harl. i;CM in clnufon^ Ljoiiaiicm '■Hbbriicf, 
tum 3> ®bw[imMx befocgt, unb enblic^ eine neue (Kollation bec 
9oii^ a IT. fite. fr. 3180 «on ^tMM^ VjflffSfMA, 
fobaßinbieffm Sanbe(n[igfffficn iipn tHitcm tinjugängticficn Snid)- 
ftüd einer Dierten C")b}djr,) iaä gejantnitc lüioteiiol bequem üor= 
liegt. (Genaue ^^efc^reibungen bed O^forber unb Sonboner Sobei 
finb beigefügt. Xurc^ biefe^ublication bat bec um bte (Sbienttig 
altromanifc^er lejte fo boffioerbicnte ^»erouflgebcr fi(^ ben 
Wärmften Xonf oder (^aiii^ctioiTc:! cnuLuben, SRöge ifiu ii.'unic^, 
bte iungcn Slonumiften burt^ feine tlrbeit auf ein neuci^ iung- 
fritttltd^el OeMet jn IiKfrn, erffiOt nmtenl 

(Sine böc^P tt)ic^ti»3f ^u6Iicaticii, bif unfrc Senntnil ber 
dtportugiefifcben fiiebcrbic^tung locfcntlic^ fürbfrt, ift bic bc« 
leibet ber )2Bif[enf4iaft fo früb entriffenen ^tico äRoIteni. 1 s 75 
^atte äRonaci als l. ij^b. feiner Comminiicazioni lialle Biblin- 
iecbe di Koma e da altre Uibliuteche per lo studiü delle lin- 
gue e delle littorature rotnanze, luooon TloUmi'i ttcbcit ben 

2, Oanb btlbeV bie jmstugiefifcbe äieberbbfc^. bec ^oticana 
in nwrtBftreuent Irnmi eeröffentlic^t. 3)iefe ^bfc^r. erfäbrt 
wi(btige Srgänjungen burc^ ben oon liJcIteni ebiertcn Codex 
Colocci'Brucuti unb tsicb »eitere erfahren burc^ eine ^pbfi^r. 
MB ICJidNi, ttd^ taQne atfa^oeli« b« ißtOeniaXlts 

3. 8anb jener Commanicazioni ju ebieren übeniommcn ^at. 
SRoItent t^ilt bier biejenigen Ze^tt iti Codex Colocci-Brancuti 
mit, welcbe fi(^ md)t in ©at. 4^03 finben. Gine cingebenbe 
(Einleitung über biefe ^bf<^c. tc. ber Seröffentlicbung bec Xecte 
öorau8juf(biden, würbe er bucd^ ben lob oerbinbert (t»gl. Giom. 
di fil. rora. I, 190). ÜJIonad tfjcilt baö "JBiffeitäwürbigftc im 
SJoctoort mit 'SXa SKonufoi^t wirb bamt @eite für Seite, 
3eile fflt IBoct fflr Dort ntncobndert, gong getreu mit 
Änbeiitiing adcr Sigrnbeiten. Ginen noc^ genaueren Sinbtid in 
ben (^tjarafter ber jpbjdiv. geloä^rt bai 0[acfimiIc eined ^latted. 
URoIteni ifot fic^ burd) feine faubere, geroiffenbafte lUMt ein 
banfbareS ^Inbenfen bei ben Sfdd^enoffcn gefiebert — nn. Scartaizini, <^ A., Dante in Germania. S(oria letteraria o 
bibUoKralia Daatetca alemnana. Parte 1. Mailand, 18S1. Hoepli. 
(aiS S. hodi 4.) L. 10. 

SBir erholten in biefem neuejlen SBerfe bc§ fo nberau# 
rührigen 2)ante'((orf(^erd eine (^efdftcbte ber ^antc>3tubien in 
SDeutfc^Ionb. Witi, t9ai an bebeutenbecen ^Irbeiten bom 
14. 3abrb. an bi3 raif unfere IM'ü in Ti-ütjc^fanb über bc^i 
großen 7)id)Ux9 Heben unb Si^erfe erfd;ieiicn ift, ntcb, md) 
$«cioben georbnet unb fritifc^ befpcwi^ ittcrbkbdieNloibften 
Sonte'glo^^a (ffiitte n. o.) loecbcii dnge^nbe biogrot^bifc^e 
aRitt|e%ingen mb C^ftecifHfeit \fycte Sbätigteit gegeben, 
fo bafe tutr ein baüon befommen, roie fic^ o(Iniäf)li(^ nu-J 
gffu neinen^föngen eine ZkuUe'^^iioIogie, ein £ante=^uUu0 
ui ScHlfi^lAnlb cntivbhft ^tiL Cc uri i m lih l^eitt bte Qefl|{i^ 
ber Xante^gorfc^ung in fünf ^ßeriobcn: .1) I Prin or ij (üoni 
14. ^abrb bi^ 1824); 2) II profondarsi nell' intelligeuza di 
Dante (1824— 1S50, biet »itb befonber« ft. Sitte'? X^ätig» 
(eit gefeiczt); 3) U predominio della storia e della filolofia 
(1851 — 1864); 4) L'entusiaamo Dante^co (1865: il sesto 
centenario di Dante); 5) L'atjsiduitä letteraria (ISr.ß hii 

1880), Sincc^ b» eit^eineii ^krioben »ecbea bie Skcfe (5 e n 1 1 o( b 1 0 1 1. — 14. 5änuor. — 92 mei|t aotfy ^abtta bef|n;o<^en, bici fya mn^ 9!a4)t^ile, ttox 
atfen ben, ba| Setfe brffclbcii Vntortf, jo berft^iebote Suf- 

lagen cincö unb beffclben ©erfc-? oft on ganj tjerfc^icbcncn 
3tcQen befproc^en loerben, wai 2ii3ieberboIungen adec 8(rt im 
©efol^e bot unb jugleii^ bieSin^it besS^Silbefi oonbexZ^Aigs 
feit eine« ?(utor* beeinträcbtigt. — S2äa« bie Urtbetlc Scar« 
tctijini'd anlangt, fo loirb man ba, Ivo er lobt, meift ein= 
oecftonben crftärcn. T'ic ^rt bagegen, tuie er tabelt, mnc^t 
wenig Sveubc;, ja be« ißerf.'«) ;pobn unb Spott emt>drt oft unb 
ftart ben^emtl be» fon^ bü^bft inlereffanten Sut^ed. Roii 
oergleic^f nur 5. 'i}. 3. 1S2 f., m loblcr (im profesaore di 
Letteratura italiana I) n>egcn eine« gan^ geringfügigen Uebcc« 
febens in einer SBeife gerügt uritb, bte eoien Öeiorit Itcfad, 
beifi 3carta5jini feine iHliTtnnq mn ber *.8ebeutung bcfijit, n)el<fie 
jener ÜJiann für bie romanijiljcn '.^^ilologen \)at. Uebrigeu« 
foQte man erroorten, bog ein IRann, ber )Inbcre luegeti fleiner 
Serfeben fo ^oxt on|uf4ien PA beca^ügt glaubt, fitb felbft 
möglid^ft frei oon Snfe^ mä> tlAecHen ^Sft 9mc9wtq9. 
3o wirb ,5. iö. 3. 243 ein '^soiti Mfi cnuätnit, ben 5ßrof. Sööbmer 
auf bec Xübinger ^^ilotogenuerf anunlungübet Sonte'd Stellung 
juc IHn^ feiner gebatten ^oben foS: bor 8af. bei Soc« 
trag« ift St. Sartfcb. Ser im ®ta«bau« m, foO nidjt mit 
Steinen werfen! - Scbie^Iicb fetno($ bemerf^ bafa ein jiemlic^ 
groger Hfcü bei >öud)cA frühes todtt (1876/77) in ba 
KiTiot» iotenuüonal« etfi^. -na. Goderroy, I n-d., diclionnaire de I'ancienne langiie fran^aii»« 
«t de tous fes diaivcle* du iX* au XV* «icele elc. Foml 4. 
Paria, 1880. Tiewcf. (3»-^ S. fr. 4.) 

lieber bic Sebeutung be« Oobefco^'fc^en XBerTe^ baben tuir 
fc^n bei C^elegen^it ber ^efprecbung ber erften brei :!pefte, 
2^rij«g. 18S<i, *Rr. 51, @p. 1749 b. löl. einige "©emerfungen 
gematfit. 5Sir fiic;cn einige? ^Bcnigc bei, wo« un« beim Turcb» 
btötteru beä öicttcu ^peftc« aufgeftofecn ift. S. 247'' ijat Au.ance 
(la toor d'Amaoc«) mit bem VIppcQatioum amance nicbt« ju 
tbun, fonbera ift Sbone einer Stobt (ie^t Ziorf int flcnnb. 
9lanct)); ®. 292^ «ngnoim »iib Shndfebicx fein ftott mn- 
gti.lbse (iöeleg feblt); 3. 2112"= angoisse in ber Stelle be« 
Cligat ift iebcnfail« ^tt^tx ftott angoiae«« ober angoiwie ($ac« 
tictt» oon ong^oiasor, oagotodar). 8gt B«bcrtogt Felix, GfHchiclite des Romans nnd der mit il» 
Tenraüllen DlehtuDKiisaUaDgeii in Deutseiiland. 1. MMu 
Bis sut Anfaiige de« XMil. Jalirli. 2. Bd. 1. UalAe. Breilau, 
1870. GMoborsky. (Vn, 271 S. gr. 6.) «41 0. 

iöobertag'^, >uic fein (Segner felbft fagt, „in reblidieni 
(Sifer unteriwmmene« SBed", i|at burt^ bie belannte ftcttil im 
21. ^fte ber „Duelle» md» ^otfi^ungen* nii^t eben (oKttcni* 

mertl)e 33erübmtfieit erlangt, ^n ber I^at ließen cierabe bic 
erften brei liapitel bcö erften :öanbe« uicl ju roünfcben übrig, 
felbft fitr eine Stritif, bie nidft wie jene ba« (^egent^eil oon 
moblwoflenb genannt werben mü|te. ^Cen o"f)a!t ber ^weiten 
C>älfte be« erften SSanbciS bilbct ber .'pümitfadjc nac^ etncifeitäi 
bie ?lbl>anblung iibcr ben ÜJJalcr unb ajJeifterfinger jötg 
äüidram aui» fiotmar, ben ecften iBectretec be« biixgerlicben 
t^antificinnnnaaS in «Dctitfi^Ianb, onbevecfei» bie S>(^teaung 
ber 9lmabi«romane, ibrer Ucbcrfc^imgcn unb SJatba^mungen. 
2)ie ^iet in Xoge tommenben SD^ängel ber liirbcit foQen nic^ 
geUngnct weibcn. ^e i^obertag au«fd|liegli(b f% (Sele^ 
gefcfirieben, fo wäre b.i* ^lelden felbftänbiger Unterfuc^ungen, 
bie iiJernacbläffigunfl uicltr and^tigcr ijraflcn in ber Xtyii md)t 
jU entfc^utbigen. Xie „QJefi^ic^tc tci dlomon«" ift aber bodb 
auf ein weiteced !^ublicum berechnet, unb für biefe« waren bei 
SBerfen be« 16. rnib 17. goljrb.'« mu^ au«fübrli(bc 3nbal»= 
ongaben ber beutfdien Jic^tungen wie i^rer franjiififcbcn Sior- 
biibcc geboten. 2)ec (Zitate au» fcemben litetac^i^cif^iett Digitized by Google 9S Ärb<tten finb freiließ 5U oiftc. 3n feinem ^^oCe »erbient ab« 
ini) biefet erftc söanb ein fo abfolut ucnucrfcube^ Urt^eil, mle 
Me ftritit bet OucDeit tmb (^orfc^uiigcn ci in iebec Sfi^t entf|ä(t 
9n ber ÜBorrtbc ium jtoeiten )üanbe ^at iBobertog m nfirbigfier 
Btifc gegen bcn fjo^möt^tgen, bome^m ^ewbfc^enben Ion, 
ber in iennr Steccnfion ^errfc^t, '^roteft erbo&cn unb manc^ hr« 
Uftaiü^ Xabel feines SBofed mit Siecht iurädgewiefeiu 
H(i MFl<t iyH<^ flfar muK^c Scr^Ihnffc Ücttl bct Qerii^t 
3. IX, ba§ (?ricb S<^mibt unb fi'orl ®(f;röber ifjr fobenbe« 
Urttjfii bcr Qk\ä)i^te bc^ 9loman# nac^ bem 6r)(^eincn ber 
Jhitif in ben Cucflcn unb ^orfcfiungen in label »jernwnbett 
Ijabcn, ein rü^mli<^eä Sf'^^'n oon öefcöeiben^eit unb ScIIift= 
Kilaugtiang. ^Bietletc^t ^ätte Öobcrtag'ö Jöorrebe aud) auf 
3. 2ti bet diellen unb gorfc^ungcn tjinioeifcn bürfen, »0 et 
i^ fo übel oemierft rairb, Uad (BäHtdt bt iij,t« iitai|rei<^fien 
m borfic^gften beutfc^en SltciQtiU^t|ltfdlci'* gcndnnt 
taben. icr om St^luffe bet ©tta§burger JfrtHf ou8flef|.'rccöene 
SnitfC^, 93obertag m5c^te feine Arbeit beffec fottfe|en al« et 
jie begonnen, tfl jebcnfalte in (ErffiDnng gegangen. Sod erfle 
(»efl be3 jnieiten 8anbc« jcigt in jcbcr .<Mtirtcf)t Sottft^ttc, bic 
bei tBerf. gemacht. !^et ^eroit'c^ galante )iun[troman xiad) bem 
SRafber bcr gronjofen einetfetW, ootf«t^ümlic^e gjomone («Sim» 
(ficfamtft^ @(^ften) anbererfeitö btlben in ber Unterhaltung«: 
tfdfi« be8 OMÄge^enben l ß. mie be« ganjen 1 7. 3abrf| '* tntmer 
nubr ficf) fcf)ärfenbe Wegcnfn^e. ^en .'^öt)cp:ii\ct beÄ ihtnft» 
nnand bilben ^iegler'd „afiatif<^ Sonife" (i^re bxomatifci^e 
9taAatan% nodf im ISif^m Sleifterl, 6 edofl^, vrit (ü^n- 
ß^t 9tomane im VI. 59titf)f) unb Cc^fnjietn'« „9Irraimu* unb 
I^u«nelba". 3)er ©a^nbrec^er bicfer Siic^tuug unb otefleic^t 
iljr originetlfter SScttteter ift ^^ilipp ö. B^lfii- einPufe- 
rridjen Storaane in biefem 3c'trauine finb eine gto^e ^o^l; 
Opi^ felbft tritt an bie Spifee, in ber Siümberget Schule ^otä» 
böifet. (Sin böQigeS Urt^cil über 9lu9roaf)( unb ^norbnung bed 
StafÜti bei Oobertag lägt M no^ ban o^m ^otbbanbe odein 
wHfi y wtmwB. ^ebenfal» <Anr fi^efRt er ben Crnfbil ber 
fwn'idfiftfieti ^-'Homiino nu-o ber 3eit bcr Pfioiibc (La CulprenHe 
talb Madeleine de Sender^' finb i^te iUcrtreter) nii^t in feiner 
«Oden Safb^raing |« f<^en. 9» fi^eait fl6a^oiu>t bie 
Sdjroät^e ©obcrtogfä ^um l^eil baute im befielen, boB er in 
bot roenigften hätten bcn auftretenben (Stn^ffen na^jöfpören unb 
ilire ^^erjroeigung ftar }u motten wetg. (Sin 37tuftem>erf fc^eint 
bie @«f(^ic^te be# 9bmanS aut^ je|t noc^ nic^t ju »erben. SBet 
«ber bie Sc^wierigfeit M großen Unternehmen« fcnnt unb er= 
Bögt, bet roirb nicfjt umbin fönncn, Jöobertag bo^ üob cincsi ge 
■^fcnlaltai ocxßdiibigen Srbeitenl geioA^ren. SRan mag 
9iÄf in ftincn Seele UbcfSf dtar 6t feim ^fdto bcn ®tiib 
b<miber brechen, ^^^let nb SflftB fUb jft ta dnem fo(d|en 
^baS)e tarn bermeiben. B. L. iagd, Aad, ba« SelHfdbaiifDUI ^Mtor 30b*"" 9*iift. $)r«g. 
■U gtf<M^tlidwii 9lA<bri<i)lni ic. 2. mnaearb. u. vitlfad; «r« 
|iii|t( «nü. Cittnbut^. I8S2. S(^)c. (IV, 250 6- 6.) 4. 

borliegenbe IBuc^ enthalt cbMM abermaligen Kbbrud 
ber iBerfiim beS SoffSfchaufpiel« bon ^tMtn ^uft, welche 

:>T4 im crftcn ^^eft bcr ©ngcl'fijen Samiiiliiiu] bcut)cher 
^^kapentomilbien erf^tfienoi iß; ben ^on^tbeftonbitbeil mac^t 
iHbc( Me IM Ccilni lange didcÜuRg oof. tuH$ Mefmol ^ot 
ber 3?erf. nricber eine Sei^e öon merfroürbigen 3f"gniffen für 
bu Sntmidelang ber Bauftfage in ber^cit t)or (^üctl^c neu auf> 
fCfnnbcn. Sßon großer äBic^tigfett ift namciitlid) ein bi§ fe^t 
Job b«i fiiterorhi^orifem unbeo(^tet gelaffctie« äeugniß aui 
ber Qmmvf]d)en di^xonit, womad) bct olte Schmarjlünfllct 
^auft um iai '^at)x i'>ii in Staufen bei Jrciburg im Sürei^gau ' 
m M«« lUcx geftocbea ift. äKitt^eÜimg trägt burdKtuä ! 
bw g i g»d bgr «rt»aitfg» «üb wMc ahtt^t^bu«^ i 94 bie öemerhiiiii, ba% Prtiuft aU ein aUer Wann ou3 bem Seben 
fc^ieb, fann ^ui ^eftätigung bct 'äufic^t bienen, baß ber 
tkotgtu« Sau^u?, ben Irithemiu« tm^a^r 1507 eziDfi^nt, mit 
bem 5obfli°ic^ Sauftud, ber fn^ ju ben 3eit(n fiothet'« «Hb 
9{eIan(^tbon'« in fBittenberg auffielt, ibentifc^ ift. ^offom 
®eorg S(f)röbcr'3 SScricfit über bod iüoir«^au[inc[, bcr ältcfte 
ouifähiti^l^ Bericht, ben loir befigen, ift ^ier genau nac^ ber 
fKmbf(^ mitget^eilt. tlvuSf fonfl fbüba Mir tter 8nf> 
fü^rungen beö ^iippcnfpiel«, roie audi über ?JuffÜhrungen be« 
©oethe'fthen gauft manche iirtercffante atat^roeife, bie ber iöerf. 
t^eild felbftdnbig gefunben, t^eil« anberen ^dhriftfteQem aiß 
lehnt bat ; in Icjjterein t^atl unterläßt er freilich ju wieber* 
holten 3}ialfii, jcine iüorgänger namhaft ju machen. Selber hot 
fith iebo(h (fngel nicht auf iiaS Sammeln üon aRaterialien be» 
fchränft, er ^ ben ®toff ju einer literorhiftorifchen S)ar< 
fteQung ju bembeiten gefucht, woan ihm bie ^htgfnl 8^'^^'^ 
abgeht. jeigt n<h bie«, um nur einen ^unct hctau* jugreifen, 
f^on barin, baß er nachioeifen will, bie alte'beutf^e 9au^ 
fomöbie fei bon SRorlowe oödig unabhängig. 3Rilge bo^ ber 
S^erf bic bereit? cor fieben fahren in biefcii 3Mättcm au8^ 
gefprochenc i)iahnung beherzigen, baß er bunh bergleichen ben 
SBcct^ tocft i^^B tiHi0iCfl^(iItCtt SDbitBKifliEV Mir iMccfaii^Bti 

0. ^^iUlop«. .tn*^. fcn C5. t. i?cutf*. 41. S?ant. 1. 4jeft. 

3ni: !H. >Pr»vmülleT, ^ii ^itncto«. — Ä. 3a(htT, bit 
S(^tflbunfl ^et '}lrirtLivbanfefiliüliea im Cod. Vcnetus. — Qnfi 
p. Vfutfd), I 10. .le iiii]). I'niii|i. 'J. 24. — J^ranj iÄuljI, 4»cro« 
tütifditj. — J!f, (Vi. U nijer, Tiotet'« CutQcn im XI. i^udje. (Sortf-) 
— Cfrnit 0. Ücutfih.jtt latiu ^ift. 1. 8. 6.— ^aii)>t. Die 
(^«fftu». (9«itf.) — ini|l «• tc«tf#, 1« ZMfl. ^ft 1. 4. — 

■iDlidceacn. 

jititf^rift f. ttutfchei tmtcrtl^uui u. teutfdit Literatur, ^n^. von S. 
etcinmtvcr. n. %. 14. 9b. I. ^cft. 

3nh.: 8iih*<"ii<i*t' }<■ btt bentfAtu Z^iihtnnatH «en Xri^aa 
mb 3folb(. — Dir f., ium StOtflftmM von Trottet gaajt. 
Sd»»iib«A, Canct ChnfUbb*«»** — Sitfcl, f^waMC tm^lM 
Ut itaiferqitBit. — ' #bfct« &MeOeKRa(^»tiü ai fflcnbct aw 
dlmcKboif. — B<di<(<' 3V brr Tbvtbm{fd)cn Strtton ber 8<a«ibe 
Olm !piartba*><tu{latb{)i« (3*- 23, 373 ff.). — 3 i n g ( rl e, «imc^cfc Sab.: ^aaSat Atacffer« de Vsrrani«i*e doclrinac apud 
Plultidram noHgiis. fftttbr. tb. Soigt, 9citri«( m SRotbo« 
io«it t)t« «nft «ib b« mäiauu — •. Cartisi, «»igiavlif«!« 2)i<(ielb(T, Dr. ^oh- ^lep., ©prnnaftolprof. , bcr Ztai)»tlbaa bcr 
»•t4rifili<h(a u. d)nftli<ben ^rit oder Me bilbniben Jtfin^ Im 
:ti(nfl( Ut Sidiaicn bei ben ^tibtn, Oubrn, äRn^mntbanctn a. 
(Sbrißen. 3ur &infü^mnj in bic «tf^iibtt «• bfti 6taMam 
bcr dirt^li^cn Annft tc. 200 Xt]^«gHN. trfMlg, 1881. 
©pamcr. (VIII, 295 6. ,ir. 8.) 3, 50. 

91. H. b. iUdmo« f. bic 3ngcnb. 1. 6cr. 2. (BaOfpt. 

^Bieber eine üener MHgen Comtrildtbne», wA «NSt^eit Ne 

^►anbbfichetltteratur bi§crcbitiert wirb. Offnt Seraf, nur an*» 
geftattet mit einigen fritiflo« gefommelten Sefefrüchten gehen 
bie Tutoren folchet ^4>ublicotionen an bie Arbeit S)ibift ihnen 

bcd) bo# am leichteflen, wo3 bem J^unbigen aU eine ber 
fcfjiüierigften iieiftungen erftheint: ein gute« rciffenfc^aftliche« 
! .ipanbbuch- ^ifue ^orfchungö - Sefultale werben öon einem 
! folchen aUetbingd nicht betlangt, Wohl aber, baß bet ttutor im 
I @toffc fich tiöaig eingewöhnt i^^i ^ eisofeHt in bcr ilcv» 

I JKd^^jCj^^^^^ ^^^^^ j^AJftft^Ail^mt ^IlMMteAi^MMa^^^A ^ftflC^^ÜH^^M ^^^^k^^^^^^^J^A — 1882. — fliterorifcheä «entralblatt. — 14. Januar. — I Digitized by Google 95 18S2. — Sttcrartfc^e« ffcntratSfatt. — 14. ^bmor. — 96 in bcc ,8nMttffio'ctt unb (iortcct^ett btt iitUiii-^iajßbm fi^ 1 
AadMetcn wirb. iMefe (Etgenf<Mlen nmgcln ben iwcfitfleriben 

OlK|e gän^Iic^. (5« lo^nt ntii^t bic SHü^e, beni Sßcrf. Schritt ' 
tut €4ntt iiac^^uge^en , ade :3rrtpmer ju oer jeic^nen , bae: 
Oonje ^üä) ift ein ^irt^um, mtnbe^end ein ^rrt^unt, in bem 
|t(5 ber Süerf. bcfonb, als er ftt^ für fö^tg ^iclt, fc^rciben. 
9flef. ciriert einige wenige auf baö Öerat^eroo^I t)erciul3e^obenc 
Sü^H', tücl(^)c genügen toerben, bie 'sUrbeit ju djarnftcrificrcn. 
w^iu ^ometfiiaiuig unb ^Belebung b«i äRotcne bebioite man 
im fl^emeiiKii lux^ bec b^antintf($(ii mb dfltKmifd^en 
Sonnen" (S. 1 4«). ^^m ^tllgemeinen jcicit fid^ in ben 
mfilben ber (^ebante atö ber ^u^tfä<^lic^e ^niialt hti iAmi^U 
toectt, unb beS^alb ift bie f^mboltfc^e 9(uffaffung«roeife bie 
öor^errfc^enbc" {3. 1 IS). „Qn ber wetifn'n i^ialroeife finb bie 
Sßptjüge, bagci^en tu ber ;>lum})en jctjroulftigcu gomienbc^anb^ 
• lung ber SRangel be»$rager äRa(erei bemerflic^ (€. 206, nac^> 
bcm furj Dörfer betont KMicbe, bai bie Kröger @(^tt(e „um 
gleicher Sebeutung unb bemfelben SBert^e mie bie S^ule Don 
Jtöln am iRliein" fei). Xonciteflo „fleate bit' iimUicfjfeit ber 
nttttf(^iic^en katav juc Ieiben{($aftli<^ (£negt^eit box unb 
iOcb fi^ in feiner ^ctnci)ridlcB Qe^iddunfiMcife tm Stoff 
Wd> Sorm fo confequent, bog ti if)n gar nic^t genierte, 
ob ^terburcfi Schöne« ober ^ä|ti(^eä jum 33orfd^ein fom* 
(6.231). U. f. ttJ. 

tfl c^aftcrifttf(^ für 3hic^ mtb ?[u{pr, ba§ unter ben 
benagten ÖueQcn auc^ 3:^cobo[ ccciuaim'd ^poubbuc^ ber 
^nftgef(^i(^te unb &öpptl'» SQuftrierte fiunftgcfc^ic^te ange= 
fft^tt werben ; bai eine unb bie onbere würben an btcfer Stelle 
d< miffenfc^fttic^e impertinenten gebfl^renb gebtoiAminft; 
Xiiepolber'i^ Xempelbou ringt mit um biefenipcctt: fo ^eugt 
bie @flnbe immer biftig bie @änb< meitec H. J. 1) .Kaufmann, Seop., 9i\bxti)t tikm. Wo, 1881. Vo^cm in 

aomm. (vm, III e. ^x. s.) rM i. ro. 

i) 84*11, Dr. K., Rafael u. Dürer als n ligiösc Maler. Vortrag. 

UarmsUdl, 1I>»1. Würlz. (.12 S. Lex.-».) -M. 0, 90. 

Jfanfmann'8 im Äuftrage ber Wöae«=Oefeflf(^aft berfagte 
©iogrop^ie Xürcr'ö ift eine im bei'tcn Sinne populöre Dar= 
fteOnng bciS itbtai unb Si^ffenä bcft beutfc^en 9>{eiftere. 
flBe|I »oibeceitet ift ber Sotf. on frinc Vufgabe berangetreten. 
ffr ift in ber 1;ürer'2itcratlir cbcil fo ^oufe, wie er ücrtraut 
mit ben äSerten bed fiünfllrrS ifl. Sa^r bei aller l^nopp^cit 
unb 9ef(^nfung bie Seftimmt^ett ber Umriffe ber (£^arafte< 
tiftü unb bie SebenSmärme ber ©c^ilbcrung. 'ilene auf eigener 
jOiicQen=5oii'^ung bcru^cnbe Slefultate ju bringen, log ni^t in 
ber ^ention bc^ 'ißal'i unb gehörte nic^t ju feinet ^fgabe; 
ober auf @eIbftA]ibi0fcit tti Urt^eitt in bubiofen fragen »er» 

ti(^et er mdft, nnb b«m jeigt feine ®l((Iungna^me einen ge< 
traben Z\m für t-5efd)idit[irfie Vlritif. 3J{an lüirb 4. SB., rocnn 
man ol^e ^ag unb ol)ne Uiebe bem Streite Sfi^ffi^X^aufing 
Aber SMbcc'f onQeiliibo Weife tBtMM% folgt; mit bnn 
Sttf. borin übereinftimmen ntüffcn, ba% boi 8emei«matcriat 
noc^ nic^t ou^rcic^t, bicfe crfte IReife ^wetfelloS erfc^einen ju 
(offen, unb ebenfo tuenig wirb man ^df ber ^nfic^t ^ufmonn'« 
über 2)ürcr'ä Steflmiflna^mc jur Sieformation öcrft^licjlcn 
fönnen. 2tn ber öiictitetle (^irRjCtmer onJjertci: „^d) roefcn 
ba« id^ onfönglic^ aut^ gut lut^erifc^ geweft pin mc cind} unfcr 
ttlbrcf^t feliger bann wir tieften bic diömifd) pubecci bed gleich 
ber mibK^ vaä> pfoffen ft^alf tje^t f o(t gepcffert toeibcn aber fo 
man sufi^t ^at fidö bie Sad nlfo gecr.ieit bnä bic dD.incjcliiificn 
{niben ^cne puben from machen" u. f. w., banu(in bcmfelbeii ^ihefe) 
an ben CtteOen über S)firer'd Xob nnb über li^jaruä Spengler 
(not^ Dr. Corner** 33efltramung) lä&t [id^ nun eiiimcl ttidit 
ratljen nnb zweifeln. On ber ftunft ^ürer"« aber ein ipcciiijdj 
tut^crifc^e« tflemeut conflaticren ju wollen, toore ein noc^ 
K^tnerigaci Untecne^imii. ll>fir(s ift in feiacn cc&giflfen Sn» fteflungen Oon eä)t i^ftlu^em (Reifte erfftUt; me^r ju conßatieren 
Ucibe IM^erifd^ ober fafbo({fi|m ^iKigat^en tbeiiiiffdL 

Vn ber^omt ber Scftrift fiaufmann'? linirc böf^ffenl jnnwniereiV 
bc^ eingefliM^tene Zitate aü^u^äufi^ ben glu^ ber 3)arfte0ung 
unterbrechen, ffio^il nur infolge eine* überfe^enen J'mcffe^Ierä 
lieft mon (S. 24) ^oSfoIi ftott i^acioli. Wuc^ Dr. 9t. SeQ 
feiert in feinem Siortrog „Skafael unb Jürer" Jürcr als ben 
„SHaler ber Steformation". SBcr in bem Srinität»bilbc bic 
3fluflnition bc< 0(oaben«fa^eg an bie „unmittelbare (^Ibfung 
Wer bun9<8oHtf Offirmberjigfeit" fie^t, wirb freiließ aad) no<^ 
Qu3 ben übriijcn Hc^ötifungcn Türef^ öicl lut^crifc^c '']^ro- 
teftation ^eraudjubeuten ober ^ineinjubeuten im Stanbe fein. 

t)at fein pntereffe, auf folc^en SBegen ju folgen; boju fe^ 
bem !!Ref. jegliche* Scrftänbniö für eine Sctrad^tung ober !^ntex^ 
pretation ber fiunftroerfe oon fat^olifc^em ober lut^erift^em 
iStanbpunct aud. Uebrigen ift Beü'i üBortrag gut ob* 
gerunbet, bie €|mu^e bwnn unb \^a, e^ne f^toAlftis |i 
werben. H. J, Klauweil, ouo, nuiluliiche Geiichtapaacle. Apborialiach« 
liemerktingen zur Toaknnal. Ldpri«, IWL Gerhard. (1» & 

8.) rfC 1, 50. 

äRan mug ei mit bem Xitel biefer glätter fe^r genau 
nelimen, wenn er i^rem oortreff liefen raib beac^teneroertba 
3n^alt gere£f)t werben foü. Sßuftfalift^ ftnb biefe ©cnt^l*' 
puncte nic^t nur, weil e« fic^ babei um 3)iufif banbctt, fonbem 
tueil fie oon bem inncrften ilcmpunct ber SD?ufit au5 im ^luge 
aejogt finb unb i^ren äXa|flab einzig unb alletn bem i^efc* 
mea^t felbft entnehmen. 9hn;@efi(ht#puncte, bemiberQnf. 
beutet übcrofl nur baä 'ifrincip an, nac^ weltfern fit^ i^m bie 
t^ragen ber äJtufif unb i^rer proltifc^en ^udübung Ibfen. lit 
!{)ur(hfä$rung unb !DetmaiannB be« Q^uubgebanlend bleibt 
in anregenbcr 39eifc bcm Scfcr felbft überlaffcn. ^Jic^t ober 
nur fragmcntanjc^c unb ungeorbnete SBrocfen, bemi unou^e^ 
fproc^en jie^t fU^, aber wo^l erfennbar, bur(^ baS ^onje ber 
rot^e Soben eine« ftrengbun^boc^ten Softem«. Sino in et 
studio ftc^t ber 3?erf. Aber ber groSen muftralifc^en läge«« 
frage, welche leiber in J^cutfitliub i:uL]c;iblicfIic^i bie muftfaliftf: 
Atitil in jWei Säger oon blinben ^erferfem fpoIteL ^axa 
er bei unbefangener 8eminbening fttr SBogncr'i €kHie nnb 
tec^nifc^e DJeiflcrfdjaft bcnnu^i in beffen (Meftaltung bc« TOufif- 
bramae eine über ba:^ ^iel ^inau^iic^enbc 'Jicaction erblicft, fo 
erfd^cint ibm tvenigftcnS au^ ^ludf unter bemfelben (Befielt?« 
punct, unbber SÄaiftab, mit bem er innerbalb ber SBagner'f^en 
diid)tung bie ^cre^liguug be{:;renien fuc^t, ift nur bie not^ 
wenbige (Sonfcqucnj feiner oberften ^rincipicn. 3n feinem 
Urt^eil Aber bie Opa <M Shmftgottung fte^t er flbrigend oiif 
bemfcKcn 9tanb)nmete, wie {Rie^l in feinem geiftreic^en Sov 
trog über bic „JHicfi^gcfcfiiditc ber Cpcr". (Jr rnnviofticicrt iliv 
bi» aai (tnbt bei irbifc^en liJ^iicierend bie 6p^tn£ ber Ü^ujit 
}tt bleiben. $ie «eine 6ibrifl ift ^NMl btU^ fOr «He, 
meiere fidi crnflboft für bie 3Ruftf inlcrcifieren; ganj befonbrr« 
aber möi^ten mir fie ben tungett !D2ufitem jum Stubium em4)fe^' 
len; für fie enthält fie gar manchen betcqfflcniloaiQa Sinöff» 
itig nnb nm^ golbm Sc^ t. L. 'BalUx, ilouii, ^M} Tie^rrtiKg u. ^ritbrid) f^röbel. 'I^icftcniMflfl 
!t*f,^f4nuni? mit axoM u. fftnf llrtbdle über ihn n. ftin 8<t(. 

rrfjtfn. 1SH|. vii^If. (iX, 171 ,^r. 2. 

Itx 33crf., iiouii* ilBaltcr, ift tobt; bie Hon i[)m foft brud» 
fertig ^interlaffene Schrift würbe bom ilic. Dr. 9Ii^^Qlnftte 
in S)c«lb(ii ftmOv^äm. @tc bietet .im 00^« mang Digitized by Google 97 — 1882. M3. — fittetortfd^e« (Sentralbtott — 14. ^caaux. — 96 iigemti »m 8af.': aia H toirb, loie ber ^cigbr. fagt, 
,t>e^ ituux bft 0(f(9i(IO4fttt onjBccflmiiflt fein, mit ntUlftx 
er (iijtr Serf .) feine CucHen pfammengefuc^t unb ju einem ein« 
^cittk^ ttob It^itDoQen @an^ geßoUen gerougt ^at*. 
cum 

bHtTtil ^röfift in brei Sa^iitern befprod^en: bol SSer^ältnife 
wir bcr pciibnlicijtn löefanntjc^ft, bie ©egegmmgen beibet 
flt&mer unb ^ieftettoeg'« S3eti^&Itm§ )ur Sröbelfad^e wu^ 

üü^ille I6cr StüM all Shitf^ nd) (Bef onberi ouSffl^rli^. 

auf lOT) Seiten) über gröbel at« ^gSbagogen. X^ie S<^rift 
■taefpat fcUftoecptablü^ um StftbeTd unb um SHeßenscg'l EeT«e iatcruti«Mle de l'eBMifBenenL Red. Edmond Drey- 
fos-Brisac Tom« 2. Nr. 12. 

tnh.: Henry )lichel, les tht-Ms dt la Sorhonnc (MaJame 
Gotod). — W. H ol Irnber)^, la situaliuii du dirccli:ur diiiib Ics 
suptrieures de Fruste. — Edm. Drey fuss-Hrisac, l'in- 
(tnictioo publique tont la rcvolution. (2. partie). — Paul Pelet, 
one lacane dans renscignenient de« faculles prrjte.<ilantcs dp thi'ologie, 
a»ee un« noU? de E. Ht>nan. — Kevue rt-lrospective des ouvrages 
dt r«iiMi(iMiDetit: L'educatioa au XVIII* »iecle. (Estrait da« intf^rift f. tal9i(jlfdiulictftn. ^T«|.».<|«f. ••II«, flb.6l4l(l 

3ii^.: SB. «oral. »UBeÜforau«. diät fyKtaHif4t ffMMt. — 
Anl «»gltt, nt enfldMtkmt M lijltcil^K« W^mnM In 
maUmM^^ wth lA^fttdifitn ttSitttrUktc — «. «as»I. 9« 
■etfuf f» e^mtüia^tT'i Vb^anMins: ^um ttatmUH* Iber 
Siafdi n» CvicttL — giaii 9trgaain, gvr Craftncttni M 
6*attt«« imicr fnamilm« nl 9r<lnici|li4(n. — ^rau fBiU 
|c(a, tst^ctfn« tiltaliv tumMIfätn Sojaitl. (3naUid> cIr «Kf« 
nf ai Mc Ixnn Ciiffob«« »er mrtM|lftori|4«i MÜMll»)» — 
€<|ilB«i|ri(|tn. — IUtCB(U»fS k. U Icvae ■«•▼die d*AlMee>Urrtiae. HtaMn, liNlralai«. 

wnence«, beanz-arU. 1** ann^. Nr. 16, 

311^.: 9iUftTtt ihn Ht etef^Iadt von Sifla (20. 3nü im). 
(g^l., — l.e dpveloppemetit ^raduel de la cunstitution snglaise. 
— J. B. Fourlemaan, öludcs »iir quohjucs 1 calilos de la 
L>nriii>«. IL [•»lue. (Fm.) — Ui. M. Laurent, one exeonion 
rar U fronliTe d'.Msace. — . GAfa« dc GhtüdCBeilX, Lfe ORÜX 
■i« Moofuerrc. (Suite.) .9UaMB'^itn%. 9((t>.:3crsiii. M.34i|. Hr. 101 1. 102. 
M.: Sic Mlfm»«*g bt* •catittljltMMifi Uir In Mt« 
l«7^l. — tAt ninif4< 9eieT<X«rHr ta Im 9cIltR|e get» tic 
lamuMB m» ilre goUranam. (6410 — !«■ imuftM» 
gdtjM. 2. - Ikla Sit niMllwii kt •l^l^'tRMOliai. 
— Kaar{<|tea k. 

eriMm u« fll«ti«>8ft«4. itat^o(if(|e 91&tttr. 1. «eft. 

3a^.: %. Saungartn CT, Z>orBt|(a von Sc^Itgrl. 1. — S. 
Citbrci (in Sortämcfcr Ui Vgrarfocialitmnl. — !D.9iatt(n()(T, 
M iL 0"riia unl ttr ^1. TOtt^ob. 1. — Oütflfo«, übet 
•«ingni ta •^ftani«i(i4. — 3> 6pillmann, liit^a^Ümortt 
ict lita«*0«t«Mkifi|»lmo. 1. — StctBÜMK«. — Vlitttün. 

■ Cltcr«iif#« Slronit »et €4ti^. 11.9a|r«. «r. 12. l: «Mi iitiaal, Mi MdAftMibr aak H* faltlif^ taitffoa. I. - Mitl. 
(. 3kiclaa. M MaltMaito »«t tf*t. — BUk. aUcaattf«!* 
CAlMaRM». (Vd( Na 14. SaMvtiNrt.) - 9tttt ffttrt. Urivraat M«(*" >«■ «aal «(*l<- e€|«(»4a wa CliMf^il 3*IIIbi. - ^«ari« eilmr f. litrrat. Unttr|tthiii|. von R. v. fflottfdiall. 

9ir. 1. 

3ak.: Kii». ». •»tIfAail. a«iJani*ffnBnMI<4Mtt- — Ceti., bcm Mmmuii. 

I. 9ntt a»«t«: .Olt IMH tilt|tmc(|l(ri«'. - «im» «ii*k«fj. 

«Bt 9«*«ii. - ttiar. 0«llt<uvt. I^atcnMaMten. — Quroya. 9lft>. ccn ■t. Ältinftenber. 9lr. 1. 
3nt|.: ?iitn. 6 'ilomon, <<n giciiTligi* (im^r vl^Kfl. — Matta Ofeora, (ta 
Mkalf^tT 9rU*i«fla. 1. — tcra. «aiiatan, (triiatnafra riat« »dU 
nW4«a f«aaitli«.T - «■ttartitttcif«« SUtnOai. - eiuntut ic. WIgm. 3Htwig. (Vntilnrger.) Stitoge. 1681. 91t. 3&6— S«2. 

M.: O. AKnit. 3* fnam dtn. — S. tftkf t. C>at«actttii »a O mw ailaif 
.ffwikctlon' Ma n. IRtkfmT. — 3t(oka. trtifraa »ra Oiün. — 
ftm. ». «cKmal», lcinlNit»tf4< Ximllla tn W*ai. — t. t&a|l(. fK 
MaattiMKB «tiaatat. - •iMcrpctui' .Atkn«!!*. — VanN*! •rtnn(ni>|ai. I. 
- 9. ««ctltrt. (<■ BHknii«t««Tai n» CtWfntMIm». - CK« Driiitn 
kn B|iilW4Kimtd^ tliMf^lln M antaaitrtluif*« SflM. 3. - .OtMc MailMt «aiMlai. ft. - S<ktt. talM «tatl«. Sonir#t atltaaf. CmUMlMI«!«* 

3b^: Mb», eatka, StaM« 1. •ailM». - fMutali. «ta . . 

— 9in filW in »k Bntaainikdt ist «TfUnrnt t*t •«««iivart i. 

^ÖiitriTtt S(itHB|. »cb.: granj aXctf«. 78. «anb. «t. 2010. 

3a^: Ca* a«u 3akt. — ^m. tinif. 3la(aMmilt4«a. — V«<a tailaift, 
3ai MM(A<ii •ttiigc. - t«Mnif4i>tt. - n». ^tbt. «(fftaa'! P<)ltkaB(«i n». dtbi. 
9ntrtW ta« Na »nitMni MHMug. ttt ftfle um C^M»!«!. , . 

Vtai«. — Ani Siiati. 9im MAttlMK •tWibu. — 9trii< vnt Va^uattt - Cal »iBii^ «i(iMi«tft>MB»t. 
|«liin<tt»tii. — 9»lal(4B{|*i VNttt 
StiiUar aat MIaBgt. Vnrannigravr« 
MMtaMTUa. 38. UU. — Crnfnihii« Mt <^aB|«•<(nlkttU |a 
nuttdlaain. — tiaii>t(*ttf«(lraiiam. — 
inmiirarr« vea 6«mma. — BiaHOl Uli« %tMl Mb IRttr. 47. »b. 24. 3abTg. 9lr. 14. 

M»: laaaa Sccaic. Ircut «itb«. (Scitf.) ~ faul ». Btlltn, «Uutitrtica 
aa Caaija. «itctc e«iii. 2. iCM.) - Cfluca aal SM««. - «ntU 0 b it«. 
«la lUAant im «inut JtaMtn*lK< — ^«'1 Mtiatt. omkattridfeeT 
Äa^)l"*m- — •««••t ••■•!«», Ub Na ealkmM». lAvrtf.) - KaH«- 
vMtlR. — 3*1*. aaa Ctaall, ja Ctarait. «IcrlMfl» •(MiiMni «u« 
•(T(<n|(BM tag«a. R. g. I. - l. Cltfetrfttta. tu JtataRmV N4 Miaf» 
INditr« tn Bten I. — »(ntcrtaM in Ct. IktcTttai^ — taaM ltdsit, 
M« DIma. — «tut aiu rrfaniufdt'ft. 

imtagl'SUtt. «eb.: «. 9|illt»g. «I. a.^ 
M>.: KaT*. uarfTgcffni. (tNi«U — WWW, — ^ •iMftlH, für aüi •«rUnlaubt. 9le».: «.Sitl. 9lt. 1. 

l: Rb«. Ckt, Mt k«MI4< »«lt. — St^t» taaf«. IM I 
•tkaiMiatc grttkH* trlktT*. - 3«M- •**ti. ■•Muii 
- MB Arfftoo. — Olla. MkMMn iKliml MB Bfrffmo. — 
«(ttat — tnl 31(1. tn alte — •.fiinc. Sc tiabrtHi. ^Tlg. von 9(. etile a. Xb- ^onxot»*' 18. 3a(rg. 
Kr. 14. 

Sah.: tat», gntb. Oaatita, m llRkiB(R. - Zk. «. VanitHtat' 
MM «Hh- n •«fbatki. Ci« •(imcNfR««. (|Mt(.)- «. l «Hin 
tolMtM. - 1|iaUI<BM4«. - R(4i*raib. — Jt. Ciati*. rin« 
RraiakrtFT'Hii« cM Ni eid<T«iBBItf|dt - •cfsak^dKMlt. — «uifBiTlk* 
f*«mi<li< dcnfArltie. 
Mtaam. 9ak.: »itrtaa Bat kalk. 9a k« ^|«4t*M4i. (Mi^M - C« 
H|i««lta 9i|t. - mtmä Wf^ ItaMaa. Dal MM Stolt IUI.: 9(> «trfd. fif. 17. 

3at. : t. KarVtm. •MrJlaa *<* »(thbI. - Ca« lBa»iTt|U(i|( MaNrtaMiaaa. 

- «. r •rilrBIjTl'«' »rirSnlji*». - »m. «bltmct, tu ItJjifClf tvii. — Bn^al Wclat ». tick, umi tlt^WM ^Tst. 
iUi fiaarftrNaUt(«L — naald it. <lin nein« (UrUM 1* 

3a*.: B«a «mi i M 
tta« BataaR^ — 

(((■IIUlfR. 55. Jaljra. 9lr. 1. 

3ak.: Siatiaaaa. — OU CuBaaa Ni ülatanilln hi k<r «uidibnt. - «alt» IHeflRtar. «Kg. ».«.Itlfltr. 'R.% 8. Sa^rg. 91 r. 4. 

3ak.: lUkRt tatiataaa. Mt •iqwia SaatnOtal an» Ifriti«. 4. — C. 
JtaltlAct, «Irttrii*«« «141 aa» ««ittatlaa. - «. «(«(«t. tk« «iRtf*« 

9fUii4tn>e«n«rvk(T. 1. — Maalat-^tAi. — UabtiKint !yci((vf«N la 

3a;rin. — DuaTTUf Jttr« Snat^'e 3u- rlrTtrolDli'rtem ■Tl^c.se- — ^^iinttafi'^if^x 
uat jcfi»jii,tc ij^dru. - fcut.ijt tur .«nirimii tn 'H.ji.-juitJ mb 
0»nua. — S«Ta(n*BB( k« Bclttt«l8rt|ji«ita_ ta NrttyNai« t «iNnu^ — Digitized by Google 99 — 1882. »« 3. — £ i t e t a r i f e « ß e n t r a I b I a 1 1. — 14, ^oiuiat. — 100 «u« aHtii fBdttbtilm. iRtt : Jp. Zot^ptn. 13. 3aljr3. -i. i^tü. 

•3ab.: «lft(^ Xi r 4 b c ( f , ülvc linrutc««*« ttlxUMitaleln. — .^u . iisiU-t. 
^a^ e*»<iimt^jl MM (eilte t^avvbncT. — C r. 8ctk, wn »n mt»«i. 
I.intiii»cn (tn'<etil«n nait) «i«nR«lfnaatt« in ttn i»btai 1S77-I879. (gern.) 
— d, Xcitd, (tn •luflaa in SRriirg. — Wkll ^«»1«, Manitug In 
«>MfUun. - StA.lfl uat i<i<ni. ». «■^tU«!'* ttätgmtO. — «Jd 

Cllitltt, »U iulilmfd»« ed)iT(u. — Cit ~- • ' 

Ut OfflfnU eürauDiaitOL - iRIMIUn. 9cIo(^, OUniiNNlIni. iRotHtx: $^üelo0. «Rj. XI. 8y9.) 
Bertolotli, artiali lomoardi a Ruma nei tecoli 15 — 17. (s. 4t>tn< 

iralt: 9<U. i. «ng«». «00. dlj. 357.) 
9it)l. (if)tim»ilt Dt« alten Xrpamcnt« ic. {^rctefi. ftird^rntta. 

188J, 1.) 

Corpu» inscriptiononi laiinarum. Vul. VIII. (SMQet: Sbilol. 

«nj. XI, 8/9.) 

Fahre d'Rnviea, dicUonaire allcmand etc. (^tiU BtMt. f. 

fctutfi^t« aittrtb. u. t. 8it. «. R. XIV. 1 J 
@ loa au, %briR Ur rbilofovbifd)«« 9ntBi)»inenfd)afieB. 1. X^. 

(9n<inpR0: 3tfd)c. f. t>. öAtrr. «qniiaf. XXXJI. 11.) 
airgoroviti«, «tlKMi«. (9cU. |. «a)gM.aaa.^. I88I. 258.) 

^«mcr'« Dti»ff« wt S«fi, «Mt. b. 1. SIhM. (64»»»: 3tfdiT. 

f. beutfdit« «Itfrt^. m. >. «t «. ». XIV, 1.) 
jtaiDcipnfti, Stubitn iUTtitmlincf^i^te M 18. 3aiT^uiibtri«. 

(9n»U: SN«».) 
ItrcUatr, 3« finm Ojitn. (Ainii^: 9<U. «. austb. «flg. dtg. 

1881, 396 v. SSn. ) 
Sft«»Tt4t MB A(8CBltKi|, 6amt SnmWM Mm «. Satter 

Sa !^trS'i%f:,r^- **• '• 

(«elffel: 6tftni<a ort WtnMSmäf. 1882, i.) 
Sinb e. aifOntlvMai ua <Bef(|)i4te bef 64a4fpit(«. (9UttnawMr: 

3tfd)r. f. »ditf^e« «tertd. n. b» 8it. «. XIV, i.l 
mUtntt, bft« tciilf4« Zanin im 12. «. 18. 3a|i^ (SU^> 

Icbi: (Üenb.) 

funtr, Zeftamnit eine« Dtntfdftn. <&r«3. »oiltafin«. (Mtfii: 

Q(U. J. «ua«b. «Oa. 3ta. 1881, 350.) 
CAAfer, etbtl n. 9Rfl<a(Vf^ (»• Cttaan osf 

it<iirta>8aad^. 1883, 1.) 
^^tttx. 9t^i)l6>tt bei bfutf^en gUeratir. 1—4. (6tc> 

nUer: 3ifd)T. f. b. »^err. «Qmnar. XXXll, li.) 
9Befteinbur((. Urfpntng bei Sage, bap €eneca CnritiONfini fti. 

(*ilgtnfeib: 3tf(^i. f. »iff. XM- XXV. 2.) I II. ZXftt. 19H »II 1. 3aitH<» itSOi r«M iKU^flcIxaH «11 trfiliattie Vfeflte juf ui'ffitm llt(bactl«nWiiruti «tnjtilr-'trt i^ctuti: 

Sornmülltr, InCi^rapbifcficJ S(f)ri»iftc[Iei=i'fi;tft>ii bei ©fflenwart. 

Sclpjij, 'öiblii'^r. ,Vnnf.it. n. :, f.i». 

riulletin anniu'l ii 5. lin.iiui !» xri»"'!» vjllcs. Ked. Kftrosi, 

S""* ailii.e l^T't l>iiii.-iiiL>t. ISsl. Italli. (t l S. Imp. S.) 
35a^n, ta« Seit im jltflcimjriifdxn ;)<c(1>t 11. i^fbcn. ^.iraj (0.3.) 

SJctcin j. 4'frbrctliV (icmnntiim. jUiiiuni|T<. (IT 5. b.) 
p. SBflbcft, tfncibc. vj^^. rcn 4<ebiißbd. «ivilbrcnn, •£>enninati. 

(H.) Ii VS. 

SB i c 4 n c i , fianAüti|d)t« ^«{abKtaitum tut Aafdilui an baeSotciitifditx. 
Sctlbi, ebnfra. (IV, 70 €. IL 8.) 

Äuntlfdicrbfn. (Sefammelt unb iufammcnj(cit<[It i'oii rviflbanfti. 
1. m. Berlin (o. 6yitMiagM <& fio. (i «M. ictt, tt «(. VKi|ti|tcc «Perke mtUbiUfileit fttiMtir. CsTtlcanti, rime; tcslo crilieojml 
(CXLI. 105 p. con lav. 8.) Fireim. 

De G u b c r II a I i c , aanuarto d«lla 
(Xil. &36 1«.) FiranM. L, 4 dal prof. Hlfe Fireaxe. 
L. 9. 

leUmtan iidlaM Bei IBSO. 
Diplütnniariuni vcncto-Icvantinuin, uve acta et diplomata rea ve- 
rit ia.1 cas, alque Levantia illuatrtnifal lM0>1368i (XXVI, 

356 p. \.) Venezia, I88ü. L. 20. 
Monumenta ad Neapolitani Duratus historiani pcrtinentia, qua« 
partim nunc primum, partim iterum typi» vulgantur, cora et 
»ludio Capasso, cum t^jusd. notii» ac ditMilalionibus. Serie L 
Crouaehe, volume 1°. tXVlll, 351 p. cum VIII tab. i-ctyp. FoL) 
Napuli. L. 40. 

Previli, tl prolesUmtcaimo: eonterciae pokmiebe. (XV, 360 p. 

8.) Palermo. L. 5. 
Zanettt, delle medaglie di Muraoo denominate Oxclle: moDo- 
Coo tavola rappreaentante gli sierami delle famiglie 
' ebe Ücnnao nell« item Oielle. (XIV. 72 p. 8^ 

de Bcauverger, droit roroain: de U liwUlioa; droit Cmoeti»: 
de la transmiMioB, 4 tilre oncreux, des droit« rieU InwioMlian 
k l'cgard des tiers. (284 p. S.) Paris. 
Beanou, \% ilore de la Manche, calalogue raisonnc des plante« 
vasculaires et eellulo -jvaseuluies et cellolo-vuculairea da 
depaitenienl de U Manche. (384 p. 6.) Conlanee*. 
Bo nnard, des MOliat« i 1* gWM», «n diott romain et en droit 

franfais. (288 8.) Chuvw. 
Fe rot, du iouage, en droit romain; de* asaorancea i prime coaln 

l'inccndie, en droit fraofais. (XV, 649 p. S.) Amiens. 
Fie alier, ctude anatomique des glande« •udoriparea. (SS p^ et 

3 plancbes. 4.) Auxerre. 
Girard, les cAles de Franee, leurt traniCMiiiatloM aeoulairei, 

(178 p. avce vign. et carte«. 18.) Paili. Ix, 1. 
Guerrier, de PetioPawilanoOi H ei ri iflia»pa taaiaMi 

cardinaU. (VII, 8» p. 8.) OlMasa. 
Haariqnat, ca ^ailNM oiMto au^oiM in lBle«ram 
«Q dräit ronnitt; da la mmWob da la vcale poor cauM dt Uaieo. an droH IkaBeaia. (191 p. 8.1 Paiii. 
Montau, hirioini da la FkaaM dcMüi lea praaiien 
|n*i not joure. Avce intreduBttoa, 
aapplinnit al oolw par tonandre. (364 p. et 8 plaaehai. 8.) Pliaax. hialain da IWMm da Satal-Plaira da Goadm depaii 
■on origine Jvtqa'i m ttaoafomaUoo an MtM (1811T-1S17). 
(m p. 8.) Audi. 

Raller, laaaalaaoBbaidaRaaMi UriabadalltttaldMannaMn 
idislniH paadaal Im pranaa iMdia da daiadaiiinia. SvoL 
g^raL, XXXVI. 888 p. «I 51 pL 4; V voL, 386 p. al 80 pL) 

Talna, diada blbliofrapbiqae aar las m^odks gr^gorienne« de 
dani JiMnh Pelbier, moine b^ncdictin de l'abbai« de SokaaiM. 
(88 p. 12^ Gfanoble. 

Uaadliogar, kongliga svenska Vetenskap^ademiens. Ny fSHd 
XVn. 1879. (4.) Stockholm. (1879—81). Kr. 24. 

1. Gyldcn, über die Bahn eines materiellea Panclcs, der 
hieb unter dem Einilussc einer Cwlcaliuall VW dar FoiB 

+ bewegt, (67 s.) 

2. Cleve u. Grunow, Ikilraj;i- zur Kpiinlniss der arktischen 
Diatomeen. (122 s. u. 7 pl.) 

3. Nfumann, ctii Sv<'rii;es liy<!r;irhiiider. (Ti.") s. o. 14 pl.) 

4. Sab Ute I k' , bi !r.i^' iill u i U ■ sii,-» Sibirien« insektfaiiiia. 
Cfllrutitii;!. hisariil.iii.j iiim!.i L\|iedi(ionfrna tili Ubi in-h 
Jenc^M'j IHTM u. 77. 1- < icniJclid.f, curaliiiJa' , (iytiscui.c, 
bydn-phiiida!, gyrinidar, dryupidae, georyssidv, lymnichid«, 
hctcrc.eecidB, alaphyliiiids «u adenpepUd». (118 s. 

1 pl ) 

5. A(iT(ak'('ti af fiirfatlarfin. 

6. Alni()vi*;t, inriio{^-ra|tliia arthuniaruni Scandinavic (69^ 
Iconcs selecl.T liymonomyct-tuin nonduni doUncatoroin. U. 8J 

(P, 45—68 et 10 labuüe. FoUo.J Stockholm. Kr. 10. ' 3lntii]uartfd)f f otalogr 

(■nilriMIi »on «uakvff a. Stiaal In Mf|i«J 

■^oevli <a gpiatlaab. 92i. 4, SteMda. 
ftienaing'« Vatiqa. in 6t«(|«(m. 9lt. 24, 8(niif4tc«. 
$ia|eT^|^„ 1« 0n((a. «t. 81, Oefd^i^tt aab Mtic ^ilfl 

eiainrl * Ca. ii Stl^iig. 9b. 78, daff. f^ilolegie. L Digitized by Google 101 — 1S82. JlAl — 8ttetax{f4ef (cniTaliUtt— U.damar. — 103 flUtT * Stria« ia ^ranffurt aflfl. 92r. 87, ffltfcb- au^er» 
^ntf*c■ SUAttn QtBTOva*. 9lr. 89, au§(r(urop&ffit)( <Se|d)idit(. 
StMr tefkriiB. 91t. 130, ^(4t«> n. £tajt«ivi|T(n|4aft, ftt. 191, Uad^rttliten. 

ttr friratrccfn« r>r. Knrfe in Wrci>"*iriilf i'l umi .i. e. 
fTt'>«cT In ttr vb\'.ciccb\iibtn Äocultät tafflbft frnariiit un^rttii. 

Tif ctt. VebTti, iiiiilar»CbfrI<brfr iM I f n ff ! ^ e r jin HHnn« 
iinnai «n (^'r-uirmv l'r. itaflcif jm Womnafium \:i 'l'atcl'oin, 
»ci. lutt uttt iitular»Cbttlfljrer l'r. Rtxl Vartun^ an ttx 
tm. jifalfdjnlf )u SvrottaH nnntai |> OltrU|Tcni m tai gt> 
1««™ Snitalttn bfferbtrt. ii- l"Ti'»f>'crfn Pr. {^rtnltoorff anb ». Aotatn an ber 
Uiir<int': («^.'ttin^rti nnt <u ort'. 'IRitjlifMni feci L (MtfiftafllCC 

i-i 'fü'i'i'ifn tjulbit frrribll rrer^rn. 

rctcnttn an btr tfctimdifn t^cdifdmlf »II Jladifn, at. flein» 
• :r Sr:!?« u. l'r. C. iH-ualiue tiiiotrian, fcirit btn l. vitnj^ 
?:-r'»afcif^fn_l'r. «cfftn nnb l»r. Jt«|fcf OffUa.f^ H§ 
t:inut i*ref(t|cr btigdcgt würben. t>m Sibliot^far oi Ht tt^nif^eR ^fl^bMilc |i Sita, SRartlii, 
»urbr anl «nlaf bn Udcrtrilt« ta kCR 8li|Ktaib Nt ttttf eiM« 
9t»gicning«ratbr» mHtb«ii. - 

t>m Uai9rrfitaM«9iUldt^« Or. Cittcl^tt ia tttatn ift 
b. tali; Mim. Oi^i tcr tlfnam ItcMC S. Cf. iciH^ Mcbra. Km 25. T>tcbr. f in edintfUaabc »er 3naiai|t «. Scifaffiti 
mtbiticr 2B(rf( übrr Jk^initMaC^tni Or.StIcric kc 8»UB»Bt 

im M. >!tben»|dbrt. 

ttm 26. £)ecbr. f in V^a bei (StKnütnbaiifrn ber $fancr 
3. ff. ffittdxreT, »trfaffer mtitttt Si^riftcn für ba« Holl. 

%m 2. Januar f in VxttH* Ht WtUt tvt «aMafi^ bo» 
ffibfk. >Prefflier «. »iftor. 

91m 3. ,1jniuu f in ^dvhk ber ]IU4lfl«ll4linl| Or. ^t. 9bc 
^ofimann im 64. i^ebtatja^rc. 

9? ( r { ( i 9 u n g . 
3n Itr Jlitifije von (i. ÖMffüii, tic allittcrtfrtnbtn i<ttbiitbnn(ttn 
btr Uttinifdjtn «prjdif, *Vr. 1 ^ieff^ ^jbtjanjt*, gp. 27, ij) bfr 
Sa( Fa via vi fäl](^ti(i^ btn Unnia« jaarf^iitbta »orbta. TtX' 
ftlbc ftimmt vMmdft m 8ci|U<ii mb ftt|t <n »er «ati« 2, 4»4. 

A. Ji. 
UMBOLDT. Monatlich I Heft von 4—6 QtuutboMB 
atlt AMUCto^wi. Plate ILL^ Btn« ]i0ii6 HomatMolirill 

dar gesammten Naturwissenschaften für dieSjjGebildeten jedes Standet. 

lleraiiscrr'C.^lien von Dr. Georg Krebs. Vi rl vnn Ferdinand Enke in Stuft^ar? 

"■hrfli III jiiirr |; II I Ii Ii ;i [| il i |] I Hi; . Mi i m 1 1 c rm n l - drl .dien 1 1 1 ir 1 1 i i ,i 1 1 il I :l ] i k: r n i ! ^t,i 11 ;i J («Tl. int^tt'j Seien 

bin " 40 IJogm f». (fic(iaiU(rte Vntoflravbica). 
9nw Varf ; l'cbr tUc^int ^eHnttn ftarf 10. 

iira e Ocrlig (atttci«((»b). ' 4 X v> X x>.x>cotic>c»[X>rot-»c>t"*r«coaoooooüOOc>cx>o^ (finlabunn pm ^Ibonneinent 

jir Tic rcn Dr. 3- ä*- «fainmiiigft berau»fltaebfnf ^ fär tai fatljolifdie 2)eul|d|lanb. 

' 3Q^tO<«^ 1882. 24 stummem gr. 4. 12. ^ 3a|«tt MB fll. 1. 1882: »Arftbif^af Dr. «tinri« 
^ ;i)iitr (•.9104).— Itlkld, Ucr »caUiitiTMicb twif^tR 
0 b<T v«4ii{N« n» btr tllnafni tUMng bi m «»bcrnrn 
' IbcalMit (^ttin^r). — 9ttif» 9inMftm( bM ^obcn« 
' »mftrrtidrcR «aut« (tbolbafn). — t. Wieterabeim, 
/ G«»ehicht« der VOIkenraoderang I. (^f). — Piaeher, 
/ Boaifatiaa der Apostel der Deatschen (etaamiager). — 
^ Arebir flir kiiehlkb« Kantt (Xri^talpager). — ^ut u 
' Kfciaei «ttctatir: Ql. I&rcntano — «. ». b. (llbc. 
> «. Inbo^er. 8. ». «Tanbi«>.)(lton. 8. v. (»rottbuf. m. bt 
/ 9i*T. ». Vainter (JItvvUi). — ftaf^rit^tcn. — 9lib<r' 
^ tif*. — «Ii ScIif^Klftei. — 8let<«ru*»*S(T' 
/ «ei*ai§. • 

1^ Ja kr^irlira lardi nie pslantalttn nnb finttbnIlniCB. 

/ ^vTfiburfl (©oben). ^ft^fi'f^c '^tifugsftanbrmtt?. 
U S 1 nnn. Dt*. A.ii|ciiHt 

^ llit anthentischeD IllDstrationen, 144 Ho'sschnitten und 
^ 17 Facsimiloii, davon S als besondere Beilagen. s 
^ 31 Bogen T,ez.-0«toT 1881. Preis \\, eleg.geb. ^H. 16. ^ 
Leipzig. FaM'8 Verlag (K. B«iBland). ^ pa5 ($anbe£5re(^t. 

' »cn 

Dr. C'^einrid) 3f6öl, 

•d. 9alNpai| unn -ttei. t« «ie^it la mmagB. 
«Tjitr ^nb. 

8. NtM. «If. 1879. 74 «oatn. f itU flL M; dti. Mb. 

fR. 21, 75. 

3»riffr Sonb. 

1)06 ti)fd)fflred)t. 

4. «trm. u. 9(rb. Aufl. ISTS. 54>,, Sm». $rei« 9R. 14« 50: 
dt«, ^(b. 9K. 16. SS. 
Trinrr 9?flnb. 

Das ilransiioctadiKcbe. 

188t. n 9»g(iL frri« <r r., Digitized by Google 103 1882. .«3. Site««rM(|«i Centcalitatt — l4.3anMr. — 104 Verlagsbericht der Weidmanuschen Buchhandluug in Berlin. 

Octobcr— Dccember 188L 1« BetekreibuBf der Pergamenischen BUdwwte. HaniiegeKeben 
TOD der Generalverwaltaoff der K. Mit« M Bdrlin. Vierte 
Auflage. (23 8.) Kl. 8. Oeh. eM 0, 10. 

Vtalel, ^ftlflnittel {Ar ben t<utf4<a Unttrrl^t (« btt £(ttia bet 
Uberen 8t|)raiiftalten. (XI u. 319 e.) <8r. 8. «eb. 4, — . 

«. 496 ©.) 8. (ik(. ^ cÄ 1, 60. 

^, $«(tircfae 9B<rte I/U. 9aRb. (I. Qb. Tin i. 308 6., 

II. Sb. Tin u. 300 6.) AI. 8. «4. 2, — . 

Deffiier, Mich., ZakMiMh« Onmatt. BntoHllfte. (176 S.) 
Gr. 8. Geh. 6, — . 

Dümmler, E., rbTthmorum ecdMacliMniK MfiCurolini »pe- 
dmen. (24 S.) 4. Geh. cMl 1, 20. 

Fabricius. de architectaragraeeaeomiMiBitatioaMdfignnhicae. 
(86 S. m. 1 Tafel.) Gr. ». Geh. 2, 40. 

Fnedliader, Jalim, Dia italienischen Schanmflnxen des 
XV. Jahrh. Drittes Heft mit «Wölf Tafeln. (Bogen 14—20). 
Poüo. Geh. oÄ 14, — . 

Führer darcb die Sammlung de» Kunstgewerbe-Museums xa 
B. rlin. (102 S.) Kl. 8. Geh. ü, 50. 

tilosüea, aie altoocbdeutscheu, eesammelt und bearbeitet 
Ton Elia» Steinmejer und Ednard Sievers. Zweiter 
Band: (ilosKen zu nichtbibüschcn Schriflen. Bearbeitet 
von Elias Steinmeyer. (XII u. 778 S.) Lex.-S. Geh. rÄ20, — . 

(Btttlft'i iNeincift $ud^t< nadi bcm tTtlen Sriut «orn Z^^^^ ^'>^* 
mit 'groben 'Mtxtn Xbicrej^tn ^erAUt^tgcbM IIb trUuttrt 
»OB «1. 'eiclina. (226 S.) 8. tffl». 4. — . 

Aabl. EniKt, u. Wilhelm Koner, Das Leben der Griechen 
und Römer nach antiken Bildwerken dargestellt. FQnfte Ter- 
be8^ertc und vermehrte Auflage. Ylart* fi* aannte Liefemag. 
(Bogen IM— If..) Gr. 8. Geh. ä 1, — . 

Bandbibliotbek, l'hllologische, 17. u. IS. Lieferung. Grie- 
chiHclip Geschichte von Ernst Cnrtins. Fünfte Aufl. 
Erster JM. (liof^en .i.!— Schluss). 19. bis 2:). LtV Römische 
Mythologie von L. Preller. Dritte .\TiÜ.ige, von U. Jor- 
dan. Erster Daci. (Bogeu 1— 2'J.) 24. bis Vi. Lfg. Grie- 
chische Geschichte von Ernst Curtins. Fflnft« Auf- 
lage. Zweiter Bd. (Bt.gen 1 bis ) .31 bis .18. Lfjf. Rö- 
mische Geschichte von Th Moiniiiscn. Siebente Aufl. 
Zweiter Buml. (Bogen 1 — 2',».) i't. bis r.». Lf)f. Griechische 
Geschiebte von Ernai Curtius. Fünfte Aufl. Dritter a 1, 

Sieb. Band. (Bogen 1 bis 59.) Gr s. Geh. 
6erbtt'# lammtlidfc 3ätxU, l)(raK«at|tbca poa 9. 
jtbntcr '^itil. (444 3.) <St. £ «t^. 

9tu*yiabf ouf SAreibpapitr. cÄ 6, — . 

ÖJnae, ?^ri$, ßbtiilian ©ottfrifb flörntr. tPiagrajj^lfi^e 

riitri fibfr iljn uiit fdn 4jau«. (4Uf. 5.) 8. 

Kern, ii., Grnadriss der Paedagogik. Dritte Anfi. (XII n.314 S.) 

Gr. 9, Geh. c-ä 5, -. 

AUftcib 9. K. MB« ^4iibbii4 btt Stbrmbc. Qitrtc %uflag(. 

Stenn 8m». 3»*tt« tMinni. ^)»|« 7— IS.) «r, 8. (S>t\). 

cK 1. — . 5, — . 

f>, — . Verlag ron Friedlich Vieweg & Sohn ia Braanschweig. 
^1 bwiih«B dtmli i«d« BoAhbinlling.) (S Chemisch-technische Analyse. 

Andlmch dv analTduaelMB. Untenoohnngea zur 
BMubichtigong des chemiaehan Ghro«b«lriebet. 

ünter Mitwirkung von L. Anbr;^, W. Avenariai, G. Deite, 
M. Delbrflck, L. Drehschmidt, C. Enf^ler, R.(3nehm, 
C. Helnzerling, A. Hilger, A. Jena, A. Ledebur, 
C. Lintuer, S. Uarasse, W. Michaelis, ¥. Muck, M. 
Miller, J. Philipp , C. Rudolph, H. Schwärs, P. Wag- 
aer, A. Weiniiold, H. Zwick, heransgegebea Too 

Dr. Jul. Post, 
Froftator an der UniTenit&t to Qfittiiigea. 
Ut tu in daa Tut eiagedraektea EtoUittehaa. Gr. 8. Oah. 
FtabeHM. Lyeaphroala Alexaadra, recenaiiit Sd. Seheer toL 1 (XXXtl 

o. 148 S.) Qr. 8. Geb. cK i, ~. 

■•auBsea, Thmdor, Römische Gkaehiehte. Zweiter Band. 
Von der Schlaeht von Pjdna bi« anf Snllaa Tod. Siebente 
Auflage. (Vm n, 463 8.) Gr- 8. Geh. oK 5, — . 

Nachtigal, (inetav, Sahara nnd Sudan. Ergebnisse sechs- 
j&hriger Reisen in Afrika. Zweiter Theil, (XXIV u. 790 S.) 
Mit 4 Karten u. 4 Schrifttafela. 
Gr. 8. in Leinen gebunden ofC 20, — . 

ttemfa^rt» bir, Aaifcr .^tinri^'« VII. im '^ilbcrc^dut bei (Sctn 
Salbutni XrtBtifiift4. .(xTaul^cgtbtn Dsn btt iDitcttion tcc Si. 
$rtB§. etaat4ar(biv(. dcläutcmbtr Xtjji inii. von Dr. c^. 
3rmtr. (XII u. 120 6.) j^olio cart. 45, — . 

Sammlasg englischer Denkmäler in kritischen Auagaben 
Dritter Band: The Erl of Tolooa and tbe Emperes of Al- 
marn. HawH|tc*b«« VW» 0. LMtka. OUI «.S90 S.) Gr. 8. 
Geh. 6, — . 

euerer, Sil|elm, ««r^i^te ber btalfliaeilmtBr. gfinfie« <e>(ft 

(»ofltn 20—24). «r. 8. 9t\. <^ l, —. 

l'ntersuchnnKeD, Philologische, hennsgegeben von A. Kiess- 
ling und U. Ton Wilamowits^Moeliendorff. Viertes Heft: 
Aatlgaaoa tob Earyatai. (Till «. 9M 8.) Gr. s. Geh. 

6, — . 

Verhandlangen der Dinktonn-Versammlnngen in Preussen. 
Acht« Baad: Woitfatoo. dX«.207 S.) KL 4. Geh. 3, — . 
Mraatsr Band: Bhaiapratfiii. (IX i. IDS 8J Kl. 4 Geb. 

rJf 4. — . 

Zeitschrift für drutsrhes .\llertbara und dentaehe Literatnr. 
fieraiugegeben von Elias Steinmejer. Neae Folge. Vier- 
&äL Intal Haft, fia oanplat dl », Cicero't aosgewShlte Reden. Erklärt von Karl Halm. I. Händ- 
chen. Nennte, verb. Auflage. (157 S.) 8. Geh. 1, 20. 

Coraelios Nepos erklärt von Karl Nippcrdej. Aclite Auflai?e 
besorgt Ton B. Lopos. 1 190 S.) 8. Geh. ->/ l. 2o. 

Hcrodotofl erklärt von H. Stein. ErKter Band. Zweites Heft, 
Buch II. Vierte Aun.i),'e. (199 8.) S. Geb. -/C 1, 80. 

Livi, Titi, ab urbe coadita übri. Beoognorit fi. J. Moller. 
Pars II. (Continens Ulnaa III «fe IT). 

(102 S.) 8. Geh. r4t 0. 75. 

SallustiuN ('ris|)u». J;;rklart von^ Rod. Jacobs. Achte Auflage besorgt von Hans Win. (274 8.) 8. Geb. cäL 1, 80. La Fontaine, Fahles. Erklärt von B. 0« Iflbanoh. Erster 
TbeiL Buch I-IIL (160 8.) 8. Oeh. l, 50. 

Shakespeare'« ansgew&blte Dramen. Sechster Band: The 
Tempast Brltl&rt von L Riechelmann. (XX o. 116 S.) 8. 
Geh. 1, 20. 

Thiers, Marenco nnd Hohenlinden. Vier JCapitel aus der 
^istoire da Consulat". ErkUrt von Fr. BoUanTdecker. Mit 
iwei Karten. (IV n. 191 8.) 8. Geb. oä. 2, 25. Die Gonstmotion Fläche zweiter Ordnung 

am nenn gegebenen Pankteo 

und 

Terwaadte Constructionen. 
Von 

Dr. Richard Heger, 

Glyauai Allehra and o. Hoaorvrproffatar am köni^l. PolylttfealcM 

xq Drftdfn 

4Vs Bogen 4. and 1 Tafel in Folio. 
Fiwbe« l.M. 

Loipiig, 1861. 

Fnei^l VolAg (B. B«idaa^ ai; Sa»a«« Ia »MMlh. MMm|( IIb ff. «ca« Ma Ow »tasaf I« «s MMi. 

bigitized by Google • ctltit ««■ CItftt JItittiii» fi tiliflf. 

— * 21. ISnmiar. 
I'rft? fifrtffjäfirfii* - 'i' 7, 50. 


Bib^«raBi ucrcnini f;ri«(iift f^dex l^lMlMWi etc. 
nmUU Vdcclleoe cU. •dila*. 


Reinbtrdl, VaUMT Attaf4lf Of IlM Kfl^pf}- 

etniuf:. 

». ^cll»al^, 7n nvl^ni Sit. ■ 

5CB»<4. t<ntd:t Mc «t«|f|INt Qn^MIni >** 

MiMcuiMKn |lU4l4ii»ei. 

Ittltncr. Vt«#r(t t*r €4lm4ii(«tt«ni VHn^tmftit 

Vtn Mc aiifriidtlt 
(ii^botft. l'thit'ii.t rcr rb9rtfaIifii»mUntrrfu4iung(n i(. 


!Koli-i. ^l; ^c'r:iire>rf6l<fMI HC Mt ■all4tm|lil' 

^)<ltif CU- Ii (ic*f!f H. \\t Ungölttifftrt' otn 

J(lijii^ffii.'.iiiIi.',!L.i^ tci Uli« 11. 
V. ^ •ibtUnj. «tn<|il<l|t •c«in««iU ail «ulf^lat 

M aMmn «tU«« tc 
Ariitopbani* Pinto*. RKnuotl 'V. 
Conilani, U Mf^tnli* d'OcdIpe. 


Mt 8Kh|»1im> — |> ■ ■crtca autt tct stttflc kct fi 


VcMttn «L (itdtn (e«ivtt«l|ltttc 16), lOc ertif« aitcr kn kc« tonlfckal (••(t|(tr«9t 7). ft«r fal«e 
iMijilHiBtrtw titritM«>iini »« <i<|g MMwirti »M »■ Www« >ct tifcHln» mi^w. oUatb I sacNraa (rraecM codex TrttaMM «HpieB Pio IX 

MlUee otuimo colktto slodib Curoll VereclIoBC «idalu 
BannlNiM el Jotephi Cozza mooachi Basilluii editiM. Ropne 
lypit c( ImpaMs s. con^cgntionis de Propaganda fide, eannle 
«4- Pel/o Uarietti suciu adiiiin. 6 voll. fol. c4i "20. ToolV. 

. I. 
. 0. IV. Nov. Test IS68. (Bl. 1235—153« des Codex.) 

Gene«»— Jlvih 1 ^tia. (Bl. 1—270.) 
Jod. Ruili Ue^ij. ranlip. Eadr. Carolum Vercellooe 
excci'it Caieunuc 8«rf io sodaU« BanuMIc«. 1670. 
(Bl. 271— «24.) 
m. Prov. EccI.Cant.lubSap.Sir. 1671. (Bl. 625— 893.) 
btbv Jadit Tob. Fropb. 1872. (Bl. S93— 1234.) 
Atnpke L«one XIII pont max. cum proleg^menis 
Conmentariis et labtilis Honricli Canonici Fabiani 
d Joseph i Coxzae abbatis Cryptaefcrrntac editus . . . 
«anate Friderieo MeU'adrt «liiiin. 1881. 
(ZXZV1, 110 8. ■. 4 Tat) 

faUic^ (IS 3at)re mi^ bem Crf ereilten beS erficn OoiAcV, 
' brm Dor^crge^fnben) erreicht biefe groftc monumcn' 

säu^^^abe btt beftcn aQer griec^ifc^en Oibcl^aiibft^riften 
itiR Sodenbung. SBormif fo Dtele fo lonoe gmartet, enb< 
la^ ba; «bo infm (EcaKutungcn ftnb |(^r, fagen tutr es e^rlicb, 
f(^r cntMnfiH VHt c{Rcr Oberftäc^Iic^rett unb Ungenauigfe it 

jletdjen ift bicfer (e^te Söanb oodenba burcf) bic ''i'tcffc 
«Ml toocbcn. ^en bic ifiecantiDortunfl tiifft, tamt unb toiU 
ihf. mtcifiu^c« flficc fein (nM Itcf^cS loUI er 
fribbo, ba| 3<kermann t^m jupimmett miif^. ?9ie man ȟfiB, 
wOen bie 1868— 1S72 erft^tenenen fünf ^^dnbe mit beii oon 
lifi^aiboTf ffir feine ^(udgabe betS Stnaiticud gegoffeneti 7i)peii 
ben Ifft b<« «nticanu« «ut^ftobe für 3Juc^ftabe unb 3etle für 
3ttlc fo iDtebergebf n, roie er oon etflet ^anb ge ft^rie ben würbe, 
cöne oiel auf bte (iorrecturen, ^Icnbenincjcit, .3"fä5cbon jtueiter, 
bntta, inerter ^onb SlAtffU^ nebmen; bieA fodte im | 

bonen erreitten quam salobrc.^is hisri- incoeptis sperare 
licet, MMiqae immuDitatem a vitiis quibu.-ilibet et mendis, 
qu* arcilMljrfm ipaum nuUo discrimine et ad unguem 
ff^r-u^ rpf*'rre Tideatur (ügl. baä Sdjrciben Pio nono'4 on bie 
C«auägeber Dom 25. .Juli ISGb). 3ft bo§ gcfc^ie^m? iionnte 
■<ii bd \(A.6»x ttct ber Cbiening gef^e^en? bie ^eraui« 1 
■kr bic iKmbfc^ft rid^g (efen, bie @e|er ri^tig brucfcn, 
N|b (obca anx nit^t bie getüiQfle (Bazantie »eitec, ob ber [ 
ak ine gnrtjfrii^ fUiad ait Beinen ZMicn ute nac^ ben feilen b« l^a ri b Wiif t mit ben $ra^tt^n be< 
Sinoitiatf in 4o em ^^en intb faft ebedo bceües Solianten 
gefe^nHcb. €o M ftÄ bemtWef., oO erMetrferbtttfLUrejt 

ent^ottcnbon '.J^änbc conatioiriertc, iiicfirerc 100 Steffen notiert, 
an xoüä^iox man eatoebcc einen Sc^reibfcI^Ier ber ^anbft^rift 
obcs cftcv cbicn Scfeff^fef ber ^enni8gebce lAee einen 9ni8* 

febler ber Se^er »ermutben nnb über wel(^t mon neun 3[a^rc 
auf "iiuffc^lu^ im VI. löanbe roorten mu6te. (Ft fornnit imb 
»a* bietet er? ©rftens in ber Söorrebe eine thei!^ iinnüttjicie, 
t^eil« fd^icfe Erörterung über ben SBertf) ber LXX im «d^ 
gemeinen (S. I — IV), jwettenS eine Äu^citiflnbcrfctiung über 
ben ©ertt) unb bod Alfter besf ^ödticanii^ im ^lefonberen, mit 
ben ^ergebro(^en ^künben, unter benen in erftet £tnic S. V 
bie eigentbümlicbe @tntl^(ung einiger ottte jl anie iiHlh^t unb 
ber ncutcftamcntli.lipn '.J^ncfier (iiif{]efrtf)rt luirb. Ticfcfbe fei 
passim in ben 'Xe^tCiSbanben auf bem äianb bermcrft, fic merbc 
aber ^ier jum 9ht^en ber Sefer in einer Xafel wieber^tt 
(S. XXV XXVII), 9(11« ben Xcjrte^bänben fjat 5Ref. fif in 
feinet ttoQation (flci^j^ifl, ISSO) ju ben altteftamentlic^cn 
Ofl^cnt e^rcetpiert unb fie je^t t^fticltgetreu mit ber bier ge^ 
(pebenen Sifte mieber oerglic^en. SSJae ift bod Srgebnig? 9bi 
Oier 6teaen, ju «nfang öon ^^Jroö., 4)of., SRit^., (£j. fe^It in 
ben Xe;te«bänben, folgltcb auc^ beim 8ief., bot bie erfite Section 
be^eic^nenbe X, bo'? bie ^ofel bietet. I'fl« rofire nic^t fc^Itmm; 
auc^ einige tleinete iüerfe^en, wie im Xe^t ber 2)ru(tfe^(er 
MX bd 9»b. 34, IS ober in ber Xo^ bot Sehlen ber 
«cmerfung, bog ©ccL 10, l ber «bfc^nitt l<X bei xtfuvf an« 
fange, liefen fic^ entfc^ulbigcn ; wenn ober bei 10, 14 iniSq;! K& 
fteljt, bie Xojel aber KX: lo, 1. 

KR: „ „ 

KP: „ 14. 

(üebt (ä^nlic^ bei Sani 2, 3 unb 3, (>); nenn ferner natb ben 
ZcgleibSiAcn 6cc1iorcb mtfutgcn bn tbn. 2, 4, ^ag. 2, tu, 
3ef. 51, 9. 52, 1, >r 30, 13, 3, 1 1. 23, I, Xon. (3uf.) 
1, 28, bie entfpreij^enben .^attlcn ber Xafel bagegen lauten 
«m. 2, 1, 2, I, 5ef. 52, 1. 52, 3 i. m. r., Set. 8«, 21, 
55. 2, J i. m T., 23, 2, 3?an. 1, fo cntftfbt bie fh-oje: 
wer bot Siecht? ber Xejrtbanb ober bicfe lafel? unb crroetft cf 
tein guted Zutrauen ju ber (^eiiauigfeit, mit ber biefer VI. ^anb 
oonbeitet i{l. Sief, ge^t weiter jur ®<ctionentafeI für« 9Ieue 
Zcfbiment unb ffl^ct bonml nur Sine« an. hinter bem 
Omotainef, bcffcn (e|lc @cction mit JVH ^mcOfnA % fi^ Digitized by Google 107 106 bieSEdfcCBpUttolaB »d Hebneos hie Teteri loeo qaem oome- 
roinm ordo indicat reatitnimus mit boi Siffm NB — MJ, 
Idjtttt bei 9, 11; reliqua periere usqite ad JC9 tum «eqnitar 

ad Epheaios O—DK, Pliil. ()q—OH, Col. II -llh\ 1 Theas. 
Ug—ne etc. (Skuu ccc^t: tooi» nuu^t abec bie (Stnlettitiig 
l^immS; ffef. fett Vk €Hcne ipffrtf^ ^er: aeri«8 eontiiraa 
(bcr f t^itltnifd^cn ©tiefe) immntato ordine excurrit ab Epistola 
ad BomauoB uaque ad epistolam ad Epheaios, quae in 
numeram rtf (58) d«^U (f. otal). Mox Epistola «d HebrMOt 
(f. oben) ... seqoentos numeros oxcipit, incipitqno a numero 
r^' (59) et pertiogeret ad divisionem i»' (G9) nisi eztrema 
Epistolae pars membranarara ioteritu , at dicemus, a libro 
abeiaat. Moi aniiierorum ordo redit ad Epistolam ad Thessa- 
loniemiM priman (f. oben), qua« in nostro eodiee eon» 
sequitur immcidiate Epistolam ad Epho.<!io8 (f. oben) et in- 
cipit a uumero o (f. oben). 3)abui(^ »erbe bemiejen: Epistola 
ad HebraM« tenoit piimo Baum loenn poat Bpistolam ad 
Epheaios (f. oben) itaqae conlocata fuit in exemplari vetn- 
stissimo illo, qui Yaticani nostri, ut itadicam, avus nominan- 
das esset ®iebt ti eine mtlbere ©ejetc^nuttg di Obei^di^' 
tit^fett unb @(^wtnbe( fttr folc^e ÜBe^auptungen (nid^t weither 
al8 fedW nnti(^Hge eingaben)? — Jfolflt ber *5eroei« für bo« 
t)o^c Sltet tro^} tti JircujCi-moiiDgramm!?, au>3 einzelnen 2e^' 
acttn, eine iSergleidiung mit bem Sinatttcu^, ber ettuad iünger 
H eiiK fc^ »betflä(4(i(^e Qiefc^tc^ berOenu^ung ber ^bf(^r., 
wobei Jo praeclarißfiimo ipsoque ex omni parte romano et 
TaticaDo opere, nämlic^ ber )Hu8gabe oon SKat BQed jum 
!6eften gefe^rt wirb, enbli($ bie ®ef($id^e unferer %udgabe 
l'elbft, nn ber au^er bem leiber im ^q\)v 1869 ocrftorbcnen *-Bcr= 
ceüoiic unb ben anberen auf bem Ittel genannten SWönnerti 
nod^ Ubalbue llbalbi unb Antonius 9iocd)i ^df bet^eiligten. 
SB<mtm bet lefete ^anb neun ^a^re brauchte, erfährt man nic^t 
rc(^t, weim man nic^t gelten (äffen loitt, wo« 8. Xin gefogt ift : 
non sine divino caiisilio fatium jiutan; licet, ut non ad 
unius qaamvis summi viri et poatificis magnaDimam voluu- 
taten pwtiaert videntw hee opve, Md ad fflaD perpetoam 
in Omnibus Pootiflcibus, ipsaque adeo Romana Petri cathe- 
dra perseveraatem dilectionem etc. i^olgt eine, wieberum 
nic^t allen Snfwcbenmgen entfprec^enbe Qefc^bung ber ^b^dix., 
bereu ^JJergomcnt au* ^(ntitopen^äuten beftcbt, nn 5roei Steden 
mit ögiMJlifc^em ^o^^ru« gefjidt ift, foiuit dggptiic^cn Urfprung 
im^c^einli^ mac^t, unb bie Unterfc^eibung ber t^erfdjtebenen 
^>dnbe ober oielme^c (Soirecturencla^en (B>, \oai }tinf(&ea bem 
4. üid» 14. 3a^r^.; B^, melc^er im Anfang bei 15.b{eber» 
blogte Itntc auffrifc^te unb 3. XVII mit einem x^'/Mt (sie) 
jMN{j(dc ibentificiett wirb, b<( ^totex 3)eut unb üita feinen 
ftancit BciHtc; BS M va^ i|m). IDie ^ept» 

J>(arif(!^en 9?oten in ben ^rop^eten feien nic^t öon crfter, aber 
e^r alter ^anb. Sant etiam, ^cifit ti @. XIX, alia innumera, 
quae a recentiori manu profocta, aB^vel fortaseis addita 
vel emendata apparout, ut ipsi accentos et Spiritus, qui 
raro ad rem quidquam conferant; qaae si omnia beic in notis 
animadvertenda ToIuiB^:e[nuB, integer edendus lilior iterum 
fsaisseL ftann «i eine fdjiagenbere SelbfUntit geben ober 
ebie teeffwi b erc Überlegung, bag bie ^u^aoe ben wibe; aallo 
discriaiiuc rt iid nnguem prarnns lüiebetgcbc? Unb toenn Wir 
nun an biefe „lil^oten'' felbft ge(|en, benen @. XXIX ff. noc^ 
cWgc Doconemta nora d« aatiqno van eodida graeei Yati- 
cani 1209 Ooroii-Jgelien (A,: ^mandatum Sixti V ad appa- 
randam . . . Sixtinam editiununi" ; tit äBicflic^feit ift ein C^efuc^ 
S<nb. ISarafa'd um einige 4*^61(^0:.; B.: eine @r(au6ni6 an 
Jöctlarmin, bie .^ibfd^r. ^n gebrauchen; einige« Unliiicf)tigc bc= 
treffenb bie CoQahonen üou iüartolocct, unb für bie editio 
gHoImesii et Pearsonü" [sie, ber SD2ann ^eigt ^arfon^]), fo ge< 
nflgen fie roebcr für bie innumera ber fpdtctcn ^dnbe, bu fte 
ii(|t aufführen, mSf ba^u, mi ticniQ mt^ imr Itter bie Sdfccibüni bot ctflen @enHg^ett ju geben, unb fie finb 
felbex iubem bon einer folc^cn äTtaffe Don 3>nidf erlern entfteltt, 
ba wo Wiei auf bie grögte Slfribie anfommt, ba§ 9{ef. flc^ nm 
mit inncrem 3"9i^itn"' burc^ bicfelben burdjarbcttcn fcnnte. 
gär beibed nur ein $aar )6eu)etfe: a) bie Xcftedbänbe bieten 
<ieM. 47, 18 vauhnnet, 50, 16 na^twom, 9^. 19, 24**(M«i 
8f)k 4, 15 i>}», 23, M ivait;*, 9?um. 3, ^ riUnrsvot, 16, 2G 
osaffMi, 18, 24 loioktvtizattr, 23, 5 Bio''atof*a, 35, 15 tu 
iSmrfOMi, 3of. 18, 19 r«oJ afov, 23, 14 iof&o, 24, 20 inpt 
aijjt, 27 ufiiiQtny, n 9leg. 16, 2 etlelvfurot;, 21, 5 ßattltu, 
III, 17, 10 trte^tvir,,, II g^r. 20, 4 not, II QiV. S, lü 

tava»ap 2c. 3" oQeu bicfeu (jäßcn mufete im fritif-^en tSom» 
mentm, toenn ec feiner Aufgabe entfpie^en foUte; entmebec mit 
einem tit bte Sdeet beftätigt ober aO tCnuffäiler corrisiert 

juerbcn. ift nid;t gefc^etjen, (yanj ebenfo ift eö in ben 
^folrnen. ^n ber ^orrebe ku bed S^ef. Psalterium tetra- 
glottnm fbib 16 folclcr jloetfell^ofter Ctteien «ifgefü^rt, nur 

über 5!T>ei ftnbet firf) in biefom fritifcfirn ?fpt:'iUQt ^luffc^Iu^. 

Taft an oiclcn Crten ber linfe obere S<haft bea I im 3>ru(f 
abgebrochen unb ein P barau:^ gcmorben ift (mi bei Sigen- 
nomen bcfonber« ftörenb mirft, j. Ö. 3of. l ä, 59 loio^*"? ober 
Turmn'f ober f9r QÜ f^' erfc^einen lägt, ). 9. 2>cut 3, 13, n>0 
beflwt mflgtk^ mdre), ift nirgenb« an^ebentet k. Wefaftot: an 
Dielen Stellen finb loir über bie ^efung oon R noch im ^njcifel. 
Unb nun b) bie !{)rudfehler beö frittjdien 'Apparat« ! Cb 
wirflii^ oto ober aui^ B> meint (unb ba« bebeutet 
eine ?^ifferenj ton lOOO 3n^ren), mufe man überau« höufig 
errathen; = B' ift e« j. «. 7 a 25, 13 a 14 ; — B^ fidjer 
1 1 a 3, 12 a 14, 14 a 20, 16 c 30, 17 b 20 K;; ma^dbeim 
(i(h auch ' b 32, 12 a 35, 17 c 36 onbere ^rucffebler 
(nicht gewöhnliche, fonbem ftt ben citierten Xe^fetarten) j. ©. : 
9 b t), II a 2, 41, 12 a 19, b IM, 13 a 14, 16, c 36 
15 b 31, 16 b 9, 17 a 4 n:. Unb i^liuhti^etta^ wie 13 a 37' 
oBiaao t all«nim ober 13 b 25 additio marf. ioferin« «le. 
Saugte man um fob^HMnge Witten nenn ^abre warten? 3f! 
unfer obiges Urthetf )U ho^rt? ^JJaheliegenbe (fragen, wie bie: 
wann bie £>bf(hr. nach 9?om gefommen, ober: mo^er ber SR0iu| 
(£lemenö, ber im 15. "^a^^x^. bie yiicfen ergönjt %ahtn foll, 
feinen lejt genommen, ujcrbcu qar nicht oufgeroorfen. gin 
iüer^eidinil, auf welcher Seite ber J^bfchr. bie eiujelnen biblifchcn 
'•Öücher beginneiV ober @eüenüberf Triften ober eine !S)ru(tfehlcr« 
lifte iud)t mm Ür TT. Oonb glcichfoß« »ergebend; cbenfo trgeid) 
eilt Xa:'.i:ii iilicr bie Trncflegimg. 3?ier phi^loflrüpbil'ije lafcin 
finb beigegeben, bie erfte Seite be« ^falten», eine am Oeremia, 
eine mit bem tnm ^^eSfiiA wA flbifong oon S>anid; 

eine weitere au8 Tantef. SBarum feine nu« bem 9?. le^. ? 
!JiiefeIben finb oorjiigluh gelungen unb loffen um fo mehr be« 
bauem, bai jur Seit, ba biefe Su^gabe geplant würbe, man an 
eine folche '-l^eroielfältigung noch ^^^^ benicn lonnte ober rooQte. 
tai ift ju beflagcn; ,{u rügen aber ifl unb bleibt ti, bag bie 
Dcrbienftliche , freilich mütjcuofle \!lrbeit, burd) einen wirtlich 
forgfältig gearbeiteten fntif(hen )Upparat bie SlKdiigel ber fänf 
Xefte^bänbe ju heben inA tnefc pj/aat Vntgobe yi einer mM> 
lieh werthi'oticn unb ob|(9ie|eiibctt }n nm^ ni Siüifyx Qdfe 
auflgefäifrt würbe. E. N. 

Yctcris testarnrnli Kraeci eodlcee Valicanus et SinaiUoya 

cum ivxtii rro-pln cullaii ;il> Edeib. Ne»lle. Supplementum 

i'ililioiiiiiii qiiac M'>|uuiiliir umniulii, in primis Ti>chcn- 

Jnrll:.iiariini. Leipzig. ISsit. Hr..ckliiius. (V, 187 S. gr. *«.» 

rif 5. 

Ter auf bem Gebiete ber f^rifchen ©prachforfd^ung rühnu 
lieh befannte SWerf. bietet ber gelehrten Sl'ett hitnnit eine hüchft 
werthDoHe ikrbcfferuiig ber biijl)eru?eti lertc ber Septuaginta. 
Tie ^oQation ift, wenigfteui? tu ben ißartien, bie Sief. Oer« 
gleichen fonntc, bunhnud e^act; unb umn ciiil(eniia|ni ein Digltized by Google 109 ^ 1882. A4. — 8itecartf4c< Sentvalilati — 2l.9&nMC 110 QmbM in bie Sd/roierigfeit unb bie erntübenbe Unerqutcflic^fett 
dm betartigen Ib&ett ^ufle^l, b«r roirb bem 93erf. gewig aQen 
Doif iDifTen ffir bnt aiiitNmentben Sleig, ber jweifelltJd biefer 
bornettiJoQen SItBcit gctuibmet tterticn tmifetc. — Ta^ öor- 
tiqenbe IBui^ umc biihtx ber f(§on im^a^te lüäO etf^ienenen 
1 ftHgi^ Iwtt S^4ciibocf f Tetas Tastamentum gnaee 
jaiUi lÄX interpreiss als Supplement Beigegeben. <Si roar 
rotiicmi haS toert^Doflfte Btüd be^ ganzen äScrtcd, nied^alb ei 
Iwn ber ^erlage^nblung nur biQig ift, ba^ Supplemoit im» 
Bflffiträqlic^ not^ gefonbert in bcn ©udi^anbel ju bringen. — 
t!ie ajidiiflel ber Xifc^enborf fc^en ©eptuagintO'SIuiggabc finb 
befannt. Sic giebt ben Icjt bes ßobcj ^i^QticaItu« nai) ber 
rümifden @i{tiiia oon (ober 1586, DgL bi« ^Bencdung 
fÜpfrf Im Honitam feine« 6u|)|)Iement8, @. HI %m.). 
Zi^enbotf left mag etwaö bcffcr fein, atS ber ber übrigen 
fBidWEBOben ber Si^üna; jebenfaHd leibet er an bcn UnDoQ' 
Inmdai^citai ntb Ungenouigfeiten biefer leffteren fetbft (Eine 
tmeulc ©eptuQgtnta=-^uSgabe fonnte [vi) ntcfit mefir mit ber 
iiftina begnügen, jonbcm nuifete {oii'cu ale niüglid^ auf bai 
saticanifc^e Criginol fclbft jurüdge^en. Xiefet gorberung 
[cmmt 9{e{t(e entgegen, inbem et bie @i|;tina mit ber neueren 
^(uf gäbe beS $aticanud oon iBerceSone rnib (Sojja coQationiert 
bat. Xieic oor^üglicb au^geftattclc unb foftbarc '2lu-igübc gicbl, 
Die befannt, bie X^pen bt§ iiaticani[(^en Origituikobe{ mit 
aüiglii^fter Xfene im Sfocfimtte IoMmx. Ser Sefer, ber92eflle's 
iopplement mit einem ber Sijtino fotgenbcn, fpcciell bcm 
Xijc^eaborf fc^en 2:este oergletc^t, ^at fomit bie nac^ bcm lejjtgen 
Staibc bec @(U^e genouefte, überhaupt aber eine annS^ernb 
nib fuß boHflSnbig treue SBiebergabe bed oaticonifc^en Sobe;. 
(ßnen abfolut genauen (Sinbtid in ben Xe£t befi^n toir freili^ 
Ntnit no^ ni^t; ^ierju lann ^temjenigen, ber niäft in ber 
Sage i^, ben Sobej fdbft fe^en, irgenb ein mit gegoffenen 
itfpm gebm^eS CBecf flbet^aupt nid^t oer^elfen, fonbem 
^öf^ften« eine p^otograp^ifc^e SBiebergabe be^ Gobef. ©ine 
folc^e alfo nu|te att boi ^eal ber ©eptuogintft'Srorfc^ung an< 
gefe^ neAm, ffir kcn SoHcomtf nrie bie fibclgat (SoUeei. 
So lange bicfeä Siel noc§ nic^t erreicht ift, ift e9 ein enormer 
Sortfc^tt, eine berartige SoQation, mie 92eftU fie bietet, ju 
ben^en. ^e blo|e SoUation auglet($ ben f^df^ fc^wer* 
fdaicjen lift^enborf f(^en Sariontcnopporot ganj erbebtic^ Der* 
rnfac^t. erhellt ja »on fetbft : ift bie Siftina felbft üielfa<^ 
ungenau unb bietet fie felbft dne 5Rcif;c oon ^(bmcicbungen oon 
intern (iobci, fp finb möglit^erweife eine gan^e Stiijo^ ber 
6telen, in benen fie bei Xifc^enbotf iwm Codox AlMindrinns 
ober Dom Cod. Ephraomi Syri abweichen fod, brim 2icf;te bc- 
fc^ lUNff iöaxianten ber (Sistina, aber ni(^ me^r bed 'Satu 
cmotf^ fc. % i^lfi fttdift^ IraK Sunontoi me^. ScfUe fdgt 
borüber: Cum noTum apparatnm criticum ex ABCS aliisque 
codiciboB conflatum editioni Tischendorfianae sobscribere 
pr < ^^tir (ypographlcas aliasque rationes vetarer, id certe 
egi, ut ex Tischendorfii apparatn eucribaram, abiennqna 
c<Mlez AlexandrinuB (A) et Epbraemi rescriptna (0) contra 
•ditiooem Sixtioam cum B vel S, vel BS staut, in tot" ^'' T" 
fbu quam qoatnor milia . ■ . totidem vahantibaa appar&iua 
«rMem aUina vaeabii Bn fractoa iinm aaemtaa a^ 
tionls codicis Vaticani. (Monitum V.) 

S)cx dfoHotion bed iiUaticanuS fügt nun 9ieftle eine folt^e 
kc* dmUkai mit bem recipierten ^qrte bei. ®er (Sobe^ 
SinoittcuS würbe befanntticb tjoti lifcficnborf oufgefuiibcn unb 
1S62 mit facf imitierten, noc^ ber Crti^tnaii^nft gegoffenen 
2k|i^ is Petersburg tierauSgegebcn. SJccifuiürbig unb nic^t 
gonj 3U oerontnwrten ift nur, ba| Xifc^enborf au^ fpätertjin 
feiner Su^abe ber Septuaginta feine CTolIation btefeS neuen 
öobcj beigegeben t)at, fo bafe berffl'oe für bie tiiä^tiertge Scptua« 
gtnta«3orfc^ung f o gut att unAUgänglic^ blieb. ^Itük ^t biefc« 
Serfanimtig nadf^t^oU uxb bamit bot Skntf ber gete^ctCK Söelt criDorben. 3n bem Supplement ber 0. Sluflage oon 
2:if(^enborf'd SeptnagiiUOr bM miJ^ cü^ami MvA bor* 
liegt, ftnbet fic^ neben bcit Omt&mleR ber €i(uiia bon B ou^ 
eine ^öc^ft forgfältige unb Peilige ^Betjcic^ming bcrer »on 8. 

Ueber bie @runbfä^ [Ar bie fSuffajfung unb ^mäi^ßmm 
ber in ben Originalteirten fte^enben garr e et u ren fflim man tA» 
ttiäft ftreiten. ^Hef. fonnte fic^ mit ben 58e^cit^mingcn B>, B', 
S', S- 2C ni(^t immer befreunben. @ö b^tte ba^er »ieöcic^t 
gentigt, einfa(^ bie 2:e{tgeftalt ju berjricbnen, wie ed ja aud^ 
mebrfac^ gefc^ie^t, alfo j. 8. in $)alm 22, 9 ^Xmtra\ ftatt 
B* tflntaav, toie 1 1 $n»ffnfi}r (ttjo 5Ref. übrigcuä im Gobcf S 
nur fTte^tcfrjy finbcu fonnte, fo ba| alfo suo^t ba^ ^eit^en ABS 
in AB fii »emanbeln loäre). (Eigentliche t^e^ler ober SSerftöBe 
itt ber CodaHim %ai Sief, bogegen tro^ längeren unb eifrigen 
9Jflchfpüren8 s^ii feiner ifrcube nit^t entbctfen fönnen, unb fo 
fann bod ffierf ber gelehrten ääelt tdi bie SniAt ubetau« forg' 
fomcr nub QCiBiffcR^dißex tUcit mr mtfl cmifR^bit 
weroen. & jl «Hjcih. caaa|.«M|. tb#iii|iil»ii. Utk. 9r. Z^. Sraatc. 

Sfr. 1. 

3nb.: CltKiftt riTdiIi(^>po(it{fi^t 3({ti<(lra((tunit(tt im -^inbUd 
attf bie t>ai)«r{f<btn SanttaAtoert^anMunorn. 1. — 9lu< bem (ilfa§. 
— Sil Katt iiber bie Airdicnfteuem. 9ln* l^reu^en. — a>cr 0«« 
! faneba(b«cnt«Btf fSr bie f&dbfifc^e Sanbcefirdse. — SeibnaAtlMvV« 
unb ®eibiMd)tfbro«a. — Z)ie Sioifection unt tu 98tffeHf4«fl. 
9tii« bem (Broft^icrjOflt^inm fviTtn. — ,nir*liAc l'ijcfiricbtfn Jc. 

Vtvtefi. Jtir4eii)eituR8 u. ^r«g. v. 3. d. ffl ( b | f p. ^z. 1. 

Snfe.: ;3nm neuen Jafer. — 9lb. Sanmeifter, Äarl C^riftian 
ipianif fiber iai (i»an0elium. 1, 2. — 3nfaaibilitit ober Offen* 
baruMg. — 9o{tt, jnr 91{|enbenfra(te. — %u« 1^. ^enfd^fa^'a ScrMft 
über bie »^Jropinjialfttncbtn. — 91«? ber baMer SIRtfficn. — Literatur. 

Dcutfibet aRcrtac. »cb. 91. <Ba|cniReitt. 12. 3a^rfl. 91t. 53. 

3n|.: Qm Scjiibi^te $ffnbo<3|ibaT'l. — Soi Soama fte^t Ober 
Mc Q<Mi4^ — «In SoifMaa m 9c{(c(ni| bif (Tattnifaiivfe«. 
t. — Cmef|»mtbeR|« nb Benote. X»cr Hathtlit. tRebig. »»R3.9k4elnri4 «.Cb>9tanfant. ft.^. 
23. 3a^rg. DctCRbcc. 

3n^. : Sie nne namOiaiic. — Sar 6iM»al9t»»trad(- — Sic 
nit^enif<bt ItMe. B«ri min ttcdagWe tt^jiMtet. — Die 
Canonifatira »a» 8. tHMMiler 1881. — Cftm^. t^caL etutim «. JhttifM. «tfg. tmi3. Jt»|l({« tt. 8.1llt«|ab 

3abrg. 2. *eft. 
3n!).: Ufteri, CarjlefluMfl ber tanflebre ß»in(|H'«. — Sefcr, 
bie eerfdfiebenen ^nffajtnn^en vom leufel im ^enen Xeftamtnte. — 
ÄdfUin: bfe ®ertf 3efu „®er nidst mit mir ift, ifl reibet ml*« 
unt „21'cr nutt aniei um (tudil i«. ift für un« (fuc^)". — Äaroerau, 
eiue (ji|;i|obc au« bem Aami^fe ber glacianer mit ben Wtian« 
it«ta»<a»w. — lto<a(iaa«iL •~«(Mtoto 

{MiMt f. wOuXMfU, t|Ml«fi<. «erwiag. ».«.«ifgenfclb. 

3nb.: Limmer, »Jaulus f,<c\fn ^>ttn:J. 9üI. 2, 11—21 
erläutert. — %. <(iilaenfelb. ber ^c^cnmärttae etanb ber (ipan> 
tcl(fafaif|ni|. — «. C g 1 1 , bai nanvrtam 9al|PBq^«. — «aicifloi. Steenstrup, John. C. il. R., danske og norske Rieer paa de 
brittiake »tt i Danevilden» Tidnlder. 1. HcA. kopciitiageu. 
18T». Klein. (M7 & «r. 8.) 

S)em im 3a^rg. 1S77, "ült. II, Sp. 330 b. i8f. befproc^eticn 
erften löonbe bei «Slormannen' oon StecnftnU) ift iSTs ber 
jmeite trab mm b«l erfte ^eft beS britlen Wttbe« nacbgefolgt 
Scibc bebctnbcln bie äufure (Mefcfiicf.te ber ?5tfin(^cr,5rige, ber 
zweite bie go^rten nac^ bem äBcflen loä^renb tt» 9. ^a^r^., 
bof iwi|tc|aibc ^ bte 6i$idfide b«r (f^cmenn bdittl^ . j ^ d by Google III ^ 1882. ^4. — Siteractff^c« Centvolblatt — 21. ^aum. — na xtotmami^tn ^errfc^ften auf ben Mlifil^en ^nfetn bil jut 
(^cobening (fitslanix bac<$ jSanut b. (0r. 2»ie faft unabfe^bare 
fßät. tfoliettcv Z|alfa4(ii mb bie Serftreut^ett ber OHcOeR, 

»el(^c gcrflbe f)ier gon^ ungemeine ©(^wierigfctten berettete, 
läßt bie S;QtftetUtng oon einer Siniel^eit jur anbem fprittflen 
niib etfc^toert nit^t nur bie Seetüre in ^oi^em SKa|e, fonbent 
verbietet au(§ bon felbft ein Singe^en auf bie befonberen 9f 
geben^eiten. 5)ocfj roeift ber SBerf. felbft bie fflbfi(^t öon ber 
$kmb, eine fltiffige feiert leäbore Srjä^lung liefern ju rooQen (§ '>), 
tiümfj/t (ommt ts H)m barouf an, bad gefammte und überlieferte 
Omflntnalmol fntijc^ ju fitsten, fonie fämmtlic^e (Sinjeljüge 
unb Ginjelfc^öpfungcn ber y^ormannen, mögen te^tcre aai) noc^ 
fo becgängli^er 9^atur gciuefcn fein, feftjufteden, um hierauf 
gefM^t an bie Sfifung fetner eigentlichen tinfgabe jii ge^en. 
«teenftnip beabfit^ttgt, ben Stnfluß nac^juroe Ifen, ben bic 5Rorb^ 
germanen burd) iQennittelung ber normonnifdjen 9heberlaffungcn 
ouf bie ^olUifc^en, ret^tlic^en unb SuttUTjufiänbe bei flbrigen 
Suro^ au^eübt ^aben, unb juglcic^ bie in ©fonbinabien fo 
lebhaft erörterte Streitfrage ju entfe^eiben, roie fii) biefer ®n» 
Pu^ auf bie ücrfdjiebciicu iJiücigc ber iJiorbgcmtanen üertljeilc. 

äu^e ^efc^ic^te ber ^Sifingec^ügc btent t^m mithin nur 
id< SKttel jum S^f^ »nb obglek^ bereits in b«t erfc^ienenen 
®önbfti (itcr unbba^inTOcife auf ben ffinfJug norbgermanifc^et 
'änfi^auungen auf bie ^uftänbe ber Don ben ^dgen betroffenen 
fiänber fic^ uorfinben, fo fte^ bo4 räie jufammcnfolfe^e fBt* 
fionblung biefer 5rage noc^ in MuSfid&t. 9?cf. möcbtc bcä^ 
^alb jeinen äiiiberfpruc^ gegen einige biefer Angaben bi§ juni 
Srfc^eincn bed abf^Iiegenben ti^dks Dertagcn, ioä) nidft offxit 
hm ]6erf. an^etn^ugeben, bag er auc^ bie oon i^m bisher nic^t 
bew^tete 9ebrfeite xnS üuge faffc, in wie weit näadi^ bie nor^ 
btfc^en3u]'tnnbc i!irL-r)eit£S burc^ bic '-Bcriificung mit bCR 900(01 
bÄ SBeftcnd unb @üb<ni beeinflußt roorben finb. 

S^igrefftonen, loie Ue heftige $oIemif gegen 0. Stenn 
(3 it:>— 106) ober bie Uebeifefeung bei? fjübfc^en Sangeä oon 
öri^titot^ (@. 230—237) u. a., Ratten beffer am S(f)Iuffe be« 
Öonbtd i^en $(afa gefunben aU mitten in ber IDarfteQung, 
roä^renb bie 9Iufno§mc irifc^er unb angelfäc^fifc^or Sä^c in ben 
Xeft o^ne Jpinjufügmig einer Ucberfcljung an ücfer, bie gicid) 
bem Sief, biefer Spxa^tn nic^t mächtig finb, unb folc^er wirb 
«t tttl^jnttn^ gebetv in ilnfotbenniB fteflt r- 

fRxitin, ^cxm- ÜJiidj., (»cfchiAtt btr btutfdien 9lotion nac^ ben 
Sranbiäacn ibtti (intnicttluna taraeiitflt. Serltn. 1662. 6(« 
btgau (VIII. 479 e. ir. 

Soweit (i möglich tft au8 ber SJorrcbc fluq werben, ge^t 
bic iKnfic^t be# ^Jerf. ba^in, bafe bie moberne okjdjidjtebetro^' 
tnng ben il^ im ©egenfag ju bem politifcfjen Sta^^puncte bei 
Wltcrt^um« unb bem fintlic^cn besS iüJilteloItetS gebübrenben 
gcfellfi^aftlic^en Slanbpunct nirgenb^ fo fc^r au8 bem ^ftd)te 
IMrfOKen l)at gerabe bei uni$. Um bied mit 9eif)}ielen ju 
bdegen: „^erber'd ^been fannen woI|I biet AbOQiugai nwcben;" 
öbet on«b ber treffliche ®<bIoffer, felbft Äonfe unb (ftteblich ju 
i^m gefeflt) ®. ffielu'i fitib in ben nämli^eu ScMcr Di'rfattou 
@o vorbereitet, enoartet ber £efcr mit 9ie(ht, bin ein« fipni 
iiene, eigenartige %iffaffung ber bcntfc^enOefthi^te mivmnta, 
i|| ober rndfi wenig erffaunt, nicbt« weiter ju ftnben als waS 
Änbere, j. 8. !Coo. SKttöer, Sölti nitbt bIo| früher, fonbent 
audi beffer gegeben boben. 9cr Cerf. be^errfdjt wcbcr feinen 
Stoff, noii beiift er flor genug, um Hör barftellen ju fönnen; 
jeber Öcbanfc toirb bei il)m ^ur (£onfufion. ^tflem ?lnf(hcin 
n<Kh flt^ört er ju ber fid) in erfdjrerfenber ^rogreffionmebrcnben 
€^ Itterocifiher Sitdtonten, bie fobolb fie fid^ bun^ {biftig» 
Sectflre Aber einen fle intetefPeteiAen «egenflanb etrtel mtlcr: 
richtet Imben, fein bringenbereS ©ebürfnifi fcnncn, aU \>ai ®e> 
(ernte in ^u^fonn wtebes Oon fich geben, eigotec tBefne» 
bigung, ju SKcMoM onlenn Sfatj^ Sicfci abpUBe Uiqcil ju begrünben feien, nur einige ^Jeifpiefe ongefübrt. 2. l: 3)" 
^o^tt 102 wiilbeten in 9tom Streitigteiten ^wifc^en ben ißatri« 
eiern unb ^lebcjecn; bie emen SngenblW beigelegt nnifben, btt 
ber Subrer ber te^teren, 9J?ariu5, adein im Stonbe fcbien ic. 
@. <>: ^Jarbob repcäfentiert, im C^egenfa^ ju ^ärmin, ben 
beutfcben Stodmo^oIiti^muS, welcher im Mittelalter bermOge bd 
Sbriftcntbumd bie SBelt bc^errftbte, wd^renb er in ben mobcmen 
Seiten ben literorifc^en Söcftrebungen bed is. Qo^r^. i^rcn groß- 
artigen Sborofter beriieb- ®. 207 : 3n 3)eutf(bianb war bic 
@eift(i(bfeit nitbt weniger oerberbt aU in ^i^ioif "btt bie lBec> 
betbni^ ging nit^t fo tief. <S.2b2 gebört ^n QoKcnfteh'it 9(5no 
„bic Uebertragung ber .naii'erlnneoiififn fcOf^oIltiMlIiratoi 
ftanti{(||en dürften* tc. tc. 

Reinhardt, C. E. F., Valdeaar Attcrda^ og llans Kongegjer- 

ninm:. Med et Tillaeg af hidlil ulrykte Uipioiuer. Kopcnnagen, 
188U. G:iJ. (XIX. 616 S. 8.) 

91einbarbf 2 ^Eitxt bat eine eigene @efcbicbte, welc^ moncbe 
(5igentbümli(bffit beffelben erWfirt. JBcrcit« 1S64 ift ber S3erf. 
an bie '.'(rbeit gegougcn in ber Ubfic^t, feinen Si^uti^Icutcn ^In^ 
gefic^td bet träben @^cnnwrt einen tsbßenben Spiegel in ben 
SebcntMlbc 9. ttolbennn'i Bmrji^^tftten. Ctne f<bweee Cr* 
franfung bcrbinbcrtc i!?n plö^Iicb nn ber 'i'oUcnbung bc« bcinnbe 
brudferttgcn liUiaiuifcnptcd, ^abre lang rubte es im i\^uüt, bü 
ha» (Srfcbeinen ber ^Kn^ft^ft brni e^Sfer ,SMe (>anfeftdbte 
unb 51. fflalbemar" (ogl. 3obrg. ISSo, Sp. 1148 b. ©L) 
9iein^arbt bewog, feine V*lrbeit wieber auj^unctimen. 3)e< ®f 
bxaadß ber ^SnbC «ke hti tOugenlic^td benmbt, fwbte unb fanb 
er in IB. SßoQeni)! einen täc^tigen (8enoffen, ber i^ bei ber 
not^wenbig geworbenen ttnun^eftung mit SRot^ nnb Z^t fo 
fräftig unterftü^Uc, b^B bad Wei tom da WK^ bott tmi 
€<^fer evf^einen tonnte. 

Oeibe tMcHen ierfi^ fld^ auf boi 6n^ Beibe ^en 
ba« fangiäfjrigc Streben oon SBnfbemar, ^)onemorfi* Ucber> 
xRad)t an ber Oftfee neu bcgrünben, unb fein S<bcitem an 
bem SBiberftanbe b«r |><mfeftäbte jum SBortourf , beibe untet> 
fc^eiben fitb aber ganj gewoltig in ^Iiiffaffnng wie 3)orftfniini-;. 
SBitt man ibren inneren ®egenfo{} ficb in ollct Miirje ocran« 
f(bauli(ben, fo braucht man nur bie ©borofteriftif SSalbcmat'i 
bei ®d)äfet, bec mit dbriftian II oergletc^ (3. 172), ju« 
fammenjubcilten mit ber ou^geforocbenen fibficbt bORtRetnbarbt, 
feinen Söolf^genoffen mit ber Sdiilbonuu] bc» ,,'itticiteii Stifter-? 
bon S^änemarf" ein S^renbenfmal ber eigenen lücrgongenbeit 
)u CRK^icN. 0ciPifi UNK bct 6tBii b i|>iiwet fifibct wn ^Knife 
au§ ein gninbticrfcbiebcncr unb jum grof5en l^äl gegebener, 
bocf) Inffen fid) i^re uielen fac^Iic^eu ^?lbroeid)ungcn Oon einanbcr 
bariim femeswcg^, lüie 31etnt)orbt meint, oQcin boburcb erftören, 
baß S(baft"r bie 'Jinqe überall mit beutfcben, 5Reinborbt mit 
bänifcben "Mugcn angefc^aut Ijnbc. 3n ber SRcbr^abt fotc^er 
SöHe erweift ficb ä<bäfer'ö fluffaffung ber Söegebenbeiten ali 
bie tiefere uiib barum aui^ txcffenbere, ift feine Sritif fc^ficfer, 
wäbrenb 9leinbarbt, nHe el (rflnbingS in feiner Kbfid^t lag vnd> 
bei Scbäfet au*gcf(bIoffen toar, weit mc^r ouf bQ§ rein bänifcfte 
Detail eingebt, borüber aber ben iötid für bod (Skutje einbä^t 
6ci«ef)tt^dtoigbei(RHBte t f ta iiwwgatbenMMrinblci?ftm^ 
ber fiuyemburger unb S8ittcI?bQd)cr, feiner fpäteren ^BcrtDicfc« 
lungen in bai (betriebe ber bcutfc^cn iHeicb^poIiti! ruie aucb 
feiner Kämpfe mit ben Stäbten fte^t an biftorifcber ftunft tucit 
bintcr ber oon Schäfer jurüd. 3)ie mirflitb ftaat«mäitnifc^en 
Säbigfeiten unb !i?eiflnngcn be^ ^"dnigd unb feine ganjc martigc 
^erfi)nlid)reit txden b^ci Sdiiifer ungeacfttet, ober t)ieOei(^t 
gembe wegen ber gebnutgencn üiirje ber S^ilbexnng, bie btx^ 
Rin loefentlti^WDment anger %dbt lägt, oid ecfenroorer unb 
ploftifdjer bctoor. Unb auc^ bie tvolgen feincS 2SirFcu«t für 
Sdnenuirf ^at @<^äfcx unfered fhwi^ivxi in wenigm Xöortcn 
(& 179) tacffnlbflr gcfenii|fii)N(t iä§ Wt&i^Mibt in fc . j ^jdby Google IIS ^ 1881. Jl4.<-Sttetattf(^e< SeiittaliUti — 31. tu Sd^Kagco^nteL tiai tDeitläuftge Xetaii ber enblofen 
Bieren nnb Sfc^brn, dtüdermerbungen Don $fanb« 
Kloftai B. bgl. 9)etn^bt rnc^t ba,;u gelangen (äffen, bte 
mnrrt l'ctttif beS fiönig« in i^ren Gnbjielen unb in^befonberc 
a übxiani fclb^ beUagt) in it|rem (^npu| auf bie üoü^ 
■üJft l Wil Mt ui Seci^ttntffe 3)önenuRfl bfRjMlcgen. St^er 
bdt bie le^terint notfi 9{einfiarbt'äi 2)}eiuung ju fc^r gniu in grnii 
jtaalt, Sief. bejweifeU tnbcffen vor bet ^anb biefeiS Urt^etl, 
^(Im bie bänifc^ Vef^^te nac^ äBa(bemar'<S dheberfogc giebt 
cisäia Stecht, wenn er behauptet, bog ber S^önig fein ikn^ 
£it luiji^eTen Stü^ien aufgebaut, (Seiftlic&fett, ttbel unb iOauecn 
hii gletc^mäBig «^tanomuct luibc unb fcoK 8la4t lion 
jciia $erfon aQetn getragen mürbe. 

Vbgefe^cn twn Mefen Stangeln, bie fi($ }inn tfyXi oat ber 
Boärli^Kn Öorliebe bf? 5?erf.'« für feinen .£>elben crflörcn, 
kjngt baft SBeri bur(^n>eg ein grünblic^e^ unb umfaffcnbe^ 
CoefleR^ttbium «Mb eine fotgfone ^enu^ung ber jo^Ireic^en 
r-n'ildfligcn SJttcratur. (?9 bittet beS^alb in ©injel^eiten diel» 
m DiiUocniTieite ^uifd^lujic unb cingefienbe Unterfuii^ungen 
■MMBi^ (^rpnologift^er (fragen, unb wirb {ebenfalls, fo wenig 
ti aH^ im 8tanbe, unfere (ikfamintiittffaf(iiiigtHmS. Üalbemar 
fniberlii^ ju nwbtficiecen, bodf vaam etMt ^nabollen $(a^ 
IT. >cr bdnif^ai SüewbiK flier bie «eK^te bcf 14. ^a^t^.'« 
te^emrtni . t- ^ • k«i »crlflf. »ftver. «abcmle »er 81fiinif(|»«fren. n.9». 1. ^ft. 

3i]).: Stern, Nr $1« bei S<rnid>tunft ^rcu^fn* na4 
(»^iiiMjao'« ani((bli*fr rfnffdtrift »em 10. >Jk>pembfr ISIO. — 
i. i'filfiibtimtr. vtiTtiifl^aniinaM« Stcdiiiifl i,um Äftritenbimbt 
tfB ^ibrf ITs'i. — 5;ina 'i^ti^er, 2tutifa i|iir iH(i>iditf Hi 
fiaernfrif.vf :tii' Uifunr.'!! t<» Wtnfralloiibf*arvl>ipc? »u ftjrlj» 
nii. 2- lUbfrliiiAiT, im 'i*.-.ycrnfrieflf . — \v lllmanii, Mf '.iüiiljl 
J!ii;milua t L - ^n'. r di r,' .1 r j f t , ^t,• Crtinri' trr .HL^u . ifrfnunjj. 
Äiint* untaüid'i uai j^tcttnct. — fllcuuTt 'iJiittbf!liin,vn. 

JfltfdciTt für tu (9>t\i)ii)tt Iti Cbcrrbeiiiis. i^Tii^. con tcm (Rrcpb. 
(|oi{nl'«antf*ar*it>f ÄarUtnbf. tl. 1.— 4. .tieft. 
3»^|.: *J<clb»- «Arfcfenftf in, tcx \cj^tnixnnU be.\autr 'Her« 
tiif »tfdKB ttx SJanbjran*aTi "'iflUnbur^t, btm Dcutfcbotttn unb 
In älti(Mrittfrf*aft. — '-{»of II . ba» grciif biftcri'*« caminthrerf 
M ScBtiiiiitdi in ber iftovi)lb>c0pbffn<'^tbliotbrf in llctcrlii^en. 
- <>artfe'lber, 'i'eiträa« (Nr 0(f<^id)tc ber statt iPreifa*. — 
fllaatcr, bte £tift>?lnblaitlf4cK ^n^cfe im "l^ceie^iau. - Söille, 
iBjrtta St^Incr « Sef^eibaiiä M }»eiitn Atib^u^e« ia i'djträbifiben 
faate« grgni ^rjofl[ lUria» »en ffiütttembera t:>iU. — ;Rotb 
I. 6*rctfcni)ti«. Witcrialtn }ttr 0ef(^14te »et t!aRbtTaff4af( 
Xiilnhng. I. ;^i«i)»fif(i>( ÜBcrbugei in ^Mn. — 6«^Rei»er, 
njebrwftt Oricft 3«bAnn Sd>R!eblin'< i;on $t«ri(cin. — 4)(r» 
liijtT. )um SdfltBtrtifc btr SlMmpfener SdjU^t. — ^«rtfelber, 
Stillini M ftfraberflifdien Cingbofe« ju '^ifAoffinßfn. — Ii er f.. 
ftK^m^Uatica ttt Statt J^eibelbcr^i 1S52. — 9totb v. Scbretf en< 
ctaii« «UtcifHItf« Jir ««ft^i^le be« 6d)mairalbi|d;(n Jtrttflt«, 
|HiM Mr C«mcibc fluinaa unb bit SaOei (ilfaiioi^ttrgnnb ttt» 
tnia». — 9vi*ftateii, }»ci Urtaabei au* bcm cljtmals frei« 
knH* NB Safecaf&n ffamilieifflrcbivr. — 9anmann, jur 
•cfMMt bctClabt SolblMt 30. — i^artfelber, nrfunb' 
1% «tftiiie |>r •cfM^tt M Saaemriitac« im lertilftau. - 
Ieaf«M«r tu Ccfitl^te bcc tUcl m bet £«iber. b, gr. V., 3ai c«i|ca ttü Wubte bcc 9totb|w(h4ttcn 

Ml U* Uteftn BrittR auf Mc 9(f eRMMirt. Ctattt«it, 1860. greifen, wennS 9lot^ t^ut, fogar auf 3. 9{. ^orfter unb Sbdmg 
guxM. Der oidgewanbte 9. o. ^QtDoIb bietet in beut Mo 
liegoActt 0afe eine populär gehaltene SorfleHung ber 9toi1>* 

polorreifen, mli^e jwar jene l'ürfe nic^t ausfüllt, aber unter 
bief en Umft&nben ald 92a(^fi^Iagebtt(^ wcnigfteni übec bieSlorb' 
pDlatrafen uufexef Qiai^^iiudNutt von 9tu^cn fUn tnm. €He 
ift bi^ auf bie 3ett ber ?f[ifnfirt ber „Jeanette" ^erabgefü^ 
Xic uon bem Stoffe unjeitreunlic^e (Sinfürmigfeit ber (Srjä^lung 
ift burc^ lebhafte Sar|teQung fo oiel wie möglich ju «raem 
oerfuc^t, bod) nii^t o^ne eine ermübenbe Cl^ronifiit gan) Oer* 
meiben ju fdnnen, wie fie §. ©. ret^t bemübenb in ben paar 
Seiten über C. u. J^o^cbue bcrofrtritt, benen boc^ fo leicht 
bun^ ^beijie^ung bcd (i^tffo'ft^ ^ötä^ti eine ^rif<^ 
Smbe ^fttte Mtfi^eit necben ttimciL llebet^aupt ift bfc SHc* 
ratur nid^t überall fo ausgebeutet, wie ju wunfc^en (irinffoit 
wäre. 8o war d und erftaunlicfa, ben Spuren pon Scorcf bi)'d 
mannigfaltigen wiffcnfi^aftticben tfluf ^Hungen ber SMun^erbält^ 
niffe be^ yforbpoformecrS faft nirgenbS ju begefltien. ^tibeiun 
wofleu iDtr fctne ju boben 'änforberungen on ein feinen ^tocd 
int Qkinjen erfflflenbe« populörei} iBuc^ ergeben. Slit am beften 
^ uns, wir gefielen ti, baS Sc^Iugcopilet jugefagt, in welchem 
ber 8erf. fid^ mit woblbegränbeter (Snergie gegen bie IBer« 
baniinunc) nuöipridjt, welche gegen bic aiigcMtcf) iuni)ifienfc^aft« 
lid)cn ^.polaneifen Don geirrter Seite nodi ä8e9pre(^f i ^or« 
gang gefi^Icabat nriib. SMe lHl|MtwiB M i(l gnt 
bie ja^Ireic^en SOber Mb Men tragoi )«r ««PMin^fcU 
bed Xefte« bei. F. Bl. 9M*t. ^i«g. «. 0»«^. Itiepcit. 41. 9b. »r. 1 a, X 

3nb.: (MicSetfe bnrA flUiunUci. 1, 3. — 3- 6<lwc(|. 
übt! cinite nitgldfe («ebr jnd^ fcc llcbHuiitr. 1, 2. 9. S. 9<ud 
Se^HIM* Boiberungeu iR tat &Mtax$*t!^ 1, 2. — ftn^'* 
atctfie vm bit «ib«. — So« «Om CcbtlciicB. 9ttli. i'.«2S ^?fr-. I't. 50. Dr. Alfr., PrivtUoc Bericht ttber die gMlocIeche 
Darehmvelimif d«s nonMculiehen FJaefalandei, ilMeaond. 
0$t. II. W<sti)rciiss<?n% in dio Jahran 1678> 1019, 18M. I.Tb.: 
Alkemcincs, pliysikaBide G«ofnphle 0. •thlvMe MdmiMll. 
Mit «iner Karte dei WeicliMldeltM. KBnlpbeqr UPr^ IMl. 
Dtlkomki. (78 S. gr. 4 ) oAC 3, af. 

Scp.-Abdr. aus den Schriften d. ph7rilul.^oii. GesallMfa. n 

K'-.niKNl'or^r. I'.d. XXI. 

eine nu(jlid)c unb fleißige ^ufommenftellung ber erjtcltcn 
9iefultttte, wcldic ctitcn Ucberblid ber neueften t^ortfi^ritte in 
ber ^colMie ber '4^roDini ^nn^en unb ber äbrigen nocb« 
beutfd^en #bene gewäbrt. 9leben ben fac^lid) geoibneten 9tefe< 
ratctt über bie jablrcirfjcn einzelnen ^ublicotionen finbeii fidi 
aasSf mn^ Originolmitt^eilungcn. ^SXii oorlicflenbe v^ft 
b^i^t fU^ onf (d^eneine 30(fi$iuigcn^ bie |ib9pbfifi!|e 9t9» 
grapbie unb oQuöiate ©Übungen; bte ?rPrtfct?uiic! tiiirb balier 
DorauSft(^t(i(^ bai ertatif<^ Stüioium nebft ben baraud ^eroor< 
tretenben ober bomiter cito^KtCB QwbwnnffiBi ittercr Sbr* ^e baUfd^e Literatur erinangett bü ic^t einer eingdknben i 
«eftbi^e ber fo wichtigen unb jugteii^ fo ai}{c|cito vsKof I 
inien. 3. «iJ. Äobl, ber ba« aRotcrioI befai um eine folc^e ju 
i^Kibca, i\t, fo oid »ti oiffcn, mit feiner ,(^4ft(^e ber , 
■ibwiWw 9iB#l|Kt" nl|t a» «ibe gilM(t mb nir ! Tsehernak, I>r. Gii«t, l'r»f., Lehrbuch «Irr MinrrnloRir. 
1. Lief. Mit 2"i Abbild, u. 2 FubenUI. Wien. Holder. 
(192 L. LbuS.) 

Seit bcm 3a^re l"*'»! ift nacfi .^Mibniger*« je^t tjeraltetem 
^€tl ein aOgemeineiS großercd ^cbrbud) ber SRuierologie in 
Oeficrrckl m^t ncbr erfc^ienen, fo oiel atidge^eicbncie 6Mcbtte 
bprt niicfi fort itnh fort tuidjtigcn Spccialforffbunneii plniflfirn 
^obeiu Xa uecbieuftüoUfte iU^wcraloge bci^ kaijerilaalcii, mit 
bcffn betflliitcni Ssncn n. o. nfcR i<|tge «nffaffmn ber Digitized by Google 116 ^ 1883. ^4. — Sitccatif4e< Sentralilatt — 21. ^omioc/ 116 0clbfpot^= unb @Itmmergru;)pe fid& tjerfnüpft, ift e^, midjtv 
je^t bie beutfc^e Sitenüuc mit einen neuen >ie^it>uc() be< 
ceu^ern Begonnen bie erjle votfiegenbe Siefamg jeigt ba| 

tS fi(^ ^ier um ein auf breitem Wrunbe ongelegteS, in jeber 
^infic^t md) ßociit unb '^lü^aü au^Q^cid^ntU-j unb aütü 3hüt 
betädftc^tigenbed Unternehmen ^anbett. 

SRtt b« 8ef(^&ilung be« ©ebieted bcc äD^tneroIogie, loie 
f!e 5Cf(^ennaIoontinnnt, !ann man nur ooHfornmen einberftanbcn 
fein; mit SRec^t nio^ er aud) bcm alten iHuSbrucf ilniftun: 
feine ^ebeutung, unb fc^Iiegt fi(^ ben dieneren nic^t an, welche 
Midi ein |>ri8niatif<^ gef(^IiffencS Onor), eine abgeffMltete 
®limmcrlameüe einen fir^ftoll nennen. Slbroeic^enb oon anbercn 
SiorfteOungen ift ^ter gleich im Anfang Don bec i^iilbung unb 
bem ffiof^t^nnt ber jir^ftaQe borgreifenb bie ^Kebe. tbn^ in 
ben 3?orbcrgmnb geftetit finbet fic^ bie 2e^re Don bcr Spmmctrie 
unb Unfijmmctrie bn MnjftaQc, luobei bic leitete iuerft be 
^nbelt tt)irb. Ob bie triflinen, monoflinen (unb r^ombifcf^en) 
fit^ftofle ben tegulören gegenüber alu folcbe „t)on ei nfw^ cce « 
iBau" gettCM fitanen, bfitfte in fo fem jroeifel^aft fein, Oe> 
ftalten ber erftgenannten Siji'temc ftet« be« ^^ufammcntretcnS 
me^ccr cembinatoriff^er (formen bebürfen. SDer ISegriff ber 
Vsen nrirb erft etngefabrt, in iBecbinbung mit bemjenigcn 
ber Barometer, ©ebr nnfcboulicf) inib uorfTcfflicfi , tucnn aud) 
furi )itib bie Stbidjnittc über ben ?Iufbau bcr «njftoLle au« 
fc^webenben 9}{o(efü(en unb bie ^lJroicctiDit?mct^üben {wobei bie 
StaAfä^cund ber Jftugelproiection aSerbing« mobt ber thrflärung 
bur4 ben fie^rer bebörf), bie (Ermittelung be« Bonenbcrbonbe«. 
SBci bcr nun folgcnben (Jvläutcruiu] bcr fiuu'l-cn .S}ii)ftoQf»)fteme 
unb ibiet formen roirb bon bem triUinen audgcgonficn unb 
WM^ «ofootf bet f!d^ fteigcnibctt Sifiuuictne ju bent vegnUxen 
ttorgcjcbrittcn. Jviir benjenigen, bcr bic Sarfie fcnnt, ift e^ eine 
greube, ber logifc^en i^orfteiluiig, bcr aOmäbltitcn ^cranbccung 
beftni^meinen jum Oefonberen jn folgen; immerbin aber barf 
man fragen, ob ti bem fiemenben nic^t botfi Icirfjtcv fällt, 
nöt^ft baiÄ reguläre Oftaeber unb ^)cfaebcr .^u uerftcbcn, ali 
in erfter Üinie einen ^ülbit=' unb '^Ifinitfnfftaü, unb ob ei nic^t 
mäf au) noi^ anbeten aü btog bibottifc^en ®rünben gecabc auf 
bem tiebiele ber ffct}fld&Belt entt>fe^(eiiftDertb ift, ba« 
|)fioIogif(5 [iöd)ftfpntmetrif($e ©cbitbe .^uerft ;u luiiaiibcln, 
namentlich lueil aucb in f)h9fifaltf(her ^infic^t gerabe bicfem bie 
rrCinfad^en" (£igenf($aften inwo^nen. 3)0 im WIgemeinen QM« 
Pätfjfn, ^ri«menflä(bcn unb ^tjramibcnfläcbcn untcrf($ieben 
roerben, fo gefc^ic^t eä, bag im tetragonatcn 8t]ftem bai 
3!)cuten)pridma 9{aumami'd, fomie im b^f'^gonaleu beffcn 
ißrotopridma unter ben (Srbflädien, im Ie{^teren hai £eutcro= 
!pt\Sma unter ben ?ßri«menflötben, bafe im regulären Softem 
baö ^ejacber unter bfn ffrbtläd)cn, b.vö :KbPinbciibobcfacbi.'[- 
unter ben ^hemenpäc^en ftet)t. 2)te gormenbe^cii^niuig mirb 
gleii^fifiig burc^ bie @9nBoIe bon Scifi, %ainum ntb Smilei 
gegeben. Wcicgentlicb bcr ^SifiHing^bilbungen, beren Xbcoric 
im ^InfcbluB an beö lÜcrf.'s onfprcc^cnbcn iluffag auü bem 
3abre 1S79 au«gcfü^rt luirb, finben fic^ auc^ bie nac^ feinem 
ißorfc^lag aii mimetifc^ ju bejeitbncnben ßr^ftolle befprocbcii. 
(SS roirb Bon ftetnem bejioetfelt, boß njieberboltc ,S™iiliiig^= 
bilbung nac^ einem ober mehreren C^^efe^en bic 5i}mmctrie cr= 
böbt (:ücif|)iele ääit^eril, £eucit, 'jJ^iOipfit), boc^ finben ft^ 
hier uiiter ben mimetifd^en ouc^ fit^ftalle mic %poplftßit,fbuädm 
ongefübrt, oon bcncn cs überaus Aioeifclboft ift, ob ibnen nitbt 
biefenige Symmetrie jutommt, auf melcbe i^ce äu|ere (Seftalt 
tter»eift. 3« ber ?lu3bel)nung ber SDtimefie ge^t Xf(^ennaf 
OieHeicht nicbt fo wdt )o;e SJoHarb (iitiL- ircit, wirb er^ in ben 
folgcnbcn Lieferungen ^croocttetcn), icbcntaHs? aber fte^t er biet 
oaf einem oiel oorgefc^citteneten €tanb)ninci al^ bic über« 
miegenbe äßchrjohl ber minenilogifchen t^orfc^er. SBelc^e dnU 
((Reibung aber oaui) in biefer aulecorbenttii^ bebenümg^ooUot 
oMge vtt ijVaiB^t vnNgen xnn, n oew ncnen «e^coucv 90101 bei biefem $affu2 auch bie gegentbeiligen 0nfid;tcn mobl beroor^ 
gehoben, ed hätten neben äKoQatb, Siumfif unb iüaamhauer* 
mt^ SlMt, ftfeitt, fSM|, 9. ^an(| mit ihren ncnecen Üt' 

fahrungen neiiLiiint mabcn müfTcn. Tic 5rüge roirb bei bem 
optifchen ^crbaltcn bev tcg^iläreu unb cina^gen Üln^ftalle lieber 

' auftauchen, unb man barf 8e(|»aKnt fein, mit bec Serf. iö. 

I ffir ben Ittiulcim ben neueren t^ftftcQungen oon ^Ir^rnni, 
@. ftoch u. H. gegenüber ocrbalten wirb, welche bie optifche 
i^^c)d)affcul)cit bc'^ :Ucincra!c- jI^- ni^tttit bCT CCguItaH 9falibir 

[ im aiBiberfpruch ftehenb erachten. 

I 9Ht ber OcrtDo^fung ungleichartiger ^nbinibuen, ber ftil« 

bilbungSiDcife ber ftnjftafle, ben (finfdilüffen, bni bauptfächlichflen 

I mifioffopifchen (Erfahrungen fd^ließt bcr ^bfchnitt ber Är^ftolIO' 
gra|)hie, an welchen fich noch bie SRorphologie ber fr^ftallinifchen 
?lggregate, unb bie i'cbrc oon ben 'l^ieiibomorphofen reiht, ein 
©ebiet, auf welchem fid) ber iBcrf. jo hob« ^Jerbienfte erworben 
hat S)te S^arfteaung ber SRineralphhf^ tfie e« bem Sief, 
fcheiat inibefonbere gut gelungen; b^ränbet auf bie Slafticitöt 
nnb Oohürcnj finb bie Kapitel fiber Spaltung, (Klettung, .i>ärte, 
^le^figurcn itcbfl bcii i.'idilfiiiurcr oorlrcffliit auv>ii'arbeitet, 
unter iSerUcffichtiaung ber neueften i^orfchungen unb mit »ielen 
ongtncucn ic^rrenpen fyigucen auvgenanct , wie cv ncfe imniei 
wid&tiger werbcnben C?tgenfd)aftcn nnb ©rftheinungcn erbeifchen. 
^)iamentlich erfahren aber bic optifchen Beziehungen ber Krt^ftaQe 
eingehenbe ^ehanblung: iürechung, ^nterferenj, ^olartfation; 
Äu*löfchung#rid)tHngen, ißerhfllten bönncr ^platten, 3nlerferen5= 
figuren, 9lfcnbi«perfion, optifdje Orientierung, ^^Jleocbroi^mu?. 
ffluf bie tbeoretifcb pbi)fifalifd)e (Sfplication ber einjelncn ''^.^höno 
mene fetbft l&filt ficih X(<hennal hier oiel ausführlicher ein, aU 
c0 bie 9eiMfcv onbercr nrinemfogifcher .^anbbücher ffir a» 
gemcffen crod)tct b^bcn. Tem Sdiüler wixh e^ aber gewil 
ni(ht unwiniommcn fein, baS, loa«^ ihm fein :Uehrbuch ber 
bringt, auch hier oon anberer Seite unb nt^t blog in ben #e> 
Wanbe einer .{^iilf^roiffenidiaft tiorgefübrt ^u erhalten. Unb 

: man fann nur jagen, bafj bicfci Vlbfchnitt bc^ SöerfeS bei aUer 
^rje hinlänglich Nor unb beutlich, bag bie (Ihrläutening 
ber in trefflichen Figuren abgebilbeten ^nftrumente fehr an« 
fchoulich, bie 9udeinmtberfe|ung be§ $röfung«Derfahren« burih= 

I ouv luiiliifd) ift. 53ie fogen. i'olariiiinonömifroifopc mit con- 
oergentem iiicht nach SZdrremberg, ^mici u. ÜL. werben hier «un 

I Unlecft^iA bott bent mit Stieott berfc^enen eigentlichen SXreo* 

■ ffop, unb loeil ftc fclbft feine cigentlicben SRifroffope finb, 
einfach al« '^solarifatiottäinftrumentc bejeicbnet. ©in itufgebcn 
ber bisbertgcn uniWeffm(i|igen %tenennung ift fehr ertoünfc^t. 
both anbererfeit^ bie neue oorgcfchlagcnc SBev'i'li"^;" ^ n''* tncbt 
gerobc treffenb, benn jeber Spiegel, jeber üilac-plaucuimj unö 

. jeber ^J{icol ift am ^vibe ebenfatli» f<hon ein $olarifationd> 
inftrument. äBitflich prächt^ aui!gefahtt finb bie jwei Xafeln 
mit chromolithogrophifchen wbbiOnoigen ber Sntcrfercnjfigurctt 
einafiger, .^u>ciari(]cr (mit fteincm unb groficui 'JBinfel) unb 
circularpoloriiiereiiber itr^ftalle, femer ber horijontolen, ge> 
neigten, gebrehten unb of^mmetrifdien 4M9t>crffaNi; fcelß^^ät 
biefe ^^lUgabe ben ^ßreis ber fiiefening wcfcntlich Ct^Btt. Sei 
einer Schilbcrung bcö optifchen Sücrhaltene bcr einjelnen Ärhl^^'^l'' 
f^fteme bricht baä erftc ob. (Sä foHen bem ^^rofpectui 

1 jjufo^t noch jwei Lieferungen t)on etwa gleicher @tärle folgen. 

I !o{e Sefchreibung bcr einzelnen SRineralien wirb bei bicfem in 
^lu'jficfit gcnüinmcueu llnitiiiti^e boffcntlidi i;i.f;t ^u fur^ fommen, 
benn cuuh auf biefem (Gebiet wirb man ber iöehanblungsweife 
Seltenl bei ausgezeichneten SOtmcntfogat nit gn>|em ^ntereffe 
folgen. Digitized by Google 117 - 1882. ^4. — 2ittxati\dfti CenttalBUtt — 21. ^imm. ~ 118 iMf ft. Fred., ThMrie 4«r 8cfewlBf*H*B Betraebtangen 
lUr ElekUiciUL (AiuIjm der Elektricit&U Nach der 
S. Aai. IM Üwilsciie ftbertraiteo. SOMebofg, 1881. TriUmer, 
(» & 4.) e« 1. 

3n bm rietnen ^eftc^m wirb man »Rgebll^ itod^ einem 
bnn Ittel entfpret^mbfn ^n^altc fuc^cn; ei enl^ölt nic^t« 
Deüer oI* eine l)öcf)ft obcrflöt^ltc^c fpcculatioe Betrachtung ba« 
ribcr, ba§ bie von bcr 'i'^gfif olät Seraegung aufgefaßten Gr« 
{i^fnnniflta (^i4ft, föfirme :c) unb bie Stggtegatfomien nuf 
tte vauaSttU^ Ret^c qualitatb »etf^iAcRCt ^(^ipingungen 
jBzSdJ|itffi^tcn finb. 

^ Xaisvf «rf^er. ^r«9. v. 9Bil<). S 1 1 a r e r. 15. Kr. 1. 

314.: 3ir ittuttil t«* Xiler0ife(ii«690m«. — ZHc SecMA* 
in« MB Mim «a •I«*i0bn«&^. — üttarU Ut iH» 
M>init. — iHc fiai^nng »er AanwrotM<co Me Serttdlni 
Icr 6«|Mf«if «sc — iUchm 9tttt9cU«Nnu 

fH —t h ti 1to#rl#iM.<itH.i—^f.ll«tt«f. 8.gNt^* 

M*: Jteil 0tiö. catrawlMif^e Silber ta« bm wgnif(|M 
lltmtai^mt»- — 9. bc S«fff, inr MmMcrc Ut Mmmob 
— ^. X|»Ma«, IbR ctal(c «OK bnrtM* CeclbiM. — •. >c 

ih4i» fif ltat»fl«fi^Mir~«M||. *. 9. «. Zrvf^tL 44. 
«. *efL 

3a|.: Sa». Seatfarl, eei^t ibn bit »ijüafdrafili^cB Sei« 
ia »er Kamrgrfifei^tc b«r aliberai X(i(rc »I^kiA ter 3i|rc 187S— 1879. 2. I^eU. 

•bÜ» fir Mc flcfaaiaitc 9(a|lof«tic btl Ottafi^ a. bcr t^iere. 
^rt«. »»a (I. 5?. 'l'flQflfr. 27. ©t. 1. u. 2. ^cff. 

3«&.:_9l. JSebfnfrii, übrr ^fn einjlup dfftrtfdift i^i^ui- 
rtt^Hiig auf Mc flihinibftrf,i:iii,u:i tri 5 .ui.vtbifrfit. — Säorm 
nälUr. über ^ae lU-iKiltiii fer i\uii|.nitc <u .ftupffrou't uiit 
aifäli. — Dfif.. übtr t.io i'crbalttn bt«< ,<lriMttniiv3 ;u Mupfct' 
eror nnt Slfalt. — Ttn. . über bj« SIcrbalicn t(6 mcnj(^lid)cn 
virnr« t(iti HurKTiii ui;!- IV.tMi ^tgcntiber iinb babwN^ MUatlC CicU*rst, Dr. Hcrui., ^l'rof.. der u Bm •ikallsckcB IS8I. Wreden. 

]. rnti rsuchiitiKLii voii II >ijt, Temperatur, Pul>>, ReipbfaliOBS- 
organe. Mit 1U2 Ilolz<.cliii. (XI, 47S S. gr. b.) 

X. DMvsachungcn des Circuialiontapparales u. der Abdoniinal- 
onwM. Mit 71 Uobaeha. u. 1 Farben-Tafel. (VU, &32 S. 
fr.l) 

A. a. 4. T.: Wraden's Saamfanr kamr nadie. LduMehar, 
Bd. S «. 3. «4 17. 

Xcm crften 'Oanbe bcr SBreben'fc^en ©ommtung ift in 
rof(^ J^cln«* jweite unb britte ©anb gefolgt, hjcld^er bie 
PbPrtfoIifdjcii Ui!terfud)ung«met^ob«n ber inneren Rranf^eiten, 
lebcK^ mtt ^udfc^Iul ber (fleftrobiognoftif bet)aube(t. SBtr 
linai Mai nu in ^eit^ anetfennenber unb (obenbec SBcif«^ 
l«ir iter bie Shtanaammf^iten, auch fiber bieft« neue 9Mt 
i;-!-ÜTecfjfn. Tier S3erf. bat e^ ticrftniiti-n, bei gröfeter JBoH- 
jtanbtgfcü ntb ftrengem toiffcnic^ftli^ai ^n^alte in gc* 
Wfctfijlrr gfay rnib bcww^ War iwb tOeMj cinOitbbaMm 
§a entrollen, we^c f^ülfsniitfel un# bie ^^tjfif jwr Grfennung 
bcr ftioitf^citen an bie -C^anb giebt, loic fie oertoenbet locrben 
■ÜHa, iBt^cn äSert^ fie ^aben, roelc^e (Hren^en i^ret Oe-. 
bcnfinig gejo^en finb. fln t)ie(ni (Sapiteln I)at ber Serf. feine 
ebenen ^nfcbounngm furj aber beftinimt beruorgeboben; er 
\<iqt babei ficb al* ein gan,5 felbftatiMiii'i', nüditcnier ,'^o^•!d)er. 
Aw4 biefa liUbeit ift eine r^üUe treffli(^ei ^ol^fc^nitte bei> 
aq)d>ai, M bccoi fbOwäfi gleic^faQd mit großem ptotd^äm bönfen, all tocnn bie 9lrbeit im ®an,;cn für bei Siotd, bem fie 
beftimmt ift, noc^ eine größere Sef(^r&irfung b^tte erfahren 
fömtcn. äBenn bie fibrtgen iB^nbe oon gleicher Xrefflicbfeit 
finb unb baS (Skui^e in rafc^er t^otge jum '^tbfc^Iuß gelangt, 
merbcn urir in ber ©ommlung ein gon^ oorjüglid^eei ääert jmn 
crften @liiMMn (cfl^ciL aamf9oabra}>9(att f. ]d)trfi)ti fHerjtt. ^rtg. aoa Wb. Sattf* 

batbt'9X(tiati u. %. ^aaitx. 11. 3a^rg. 9Ir.24. 

3>ib-: ft- Smmcrt. S<r(c(vii8cn M menf(^li(b(ii Hitgr«. — 
24. Sertaamiunii btt irjlliifceB Centnlwrein« ia CItea. — 9lefe> 
rate aab ftritiltn. — Santonoie CorrefiMabeajea. — S(M^(nb(iid>t ». 

Ilr^i» f. pat^ofog. «n4t»ale a. 9^9fioI»8{c n. f. fTinlft^t SRtMda. 
^T»a. »cn fRubolf »ir*oro. 8. li^. 7. »b, 1. .&ft, 

Jnlj.: (S. 'Pirdj'tMrfAfelb, bie (?ntftfbiinii ber (Ptlbfndit 

ncUiicbcTcnsT Mtr.t;r. — l'i-o '1- e i' f f, i'il'n- ?.Wraiiterniii^cn tat 
Öietjirn K-t ^IbbiMtiiiuiU uwt Alc.ltiiviMij i'a traiinKUifititt (*ut« 
)&nbung. — i-. VfoKiü, f:l'fr ru- V.'.vio too l'üijen« unb übrr 
Sit Ctjicbuiuu" Kuu'i Acr.ii unr tcuur Aiimiu'ti. — 'JL (»Ifen» 
bera, bio anaiomifditn 4'(r,uit(ti!n,^fn ftr cffiibdbriiftn bfi 3i':i:li> 
franfbeit ter vunbc unb i'i'etii'iben. — 'Jtrnclb, tPetträj^e }ur 
flRatomic bei mtliarett Zuberrds. lieber Xubercnlofe ber i^onirb« 
brüfen unb ber TliU. — Cttc i'reiii. bie Vnmpbbabnen ber Miiti- 
liraii;« I 'rvceii.cli (I i lln^ ibr Jufammenhan^ mit btr {uHnbiiut (II), 
^u^leidi ein '^eitra,) jur AcnuiniB btt analomolirtnbtn |>oritb<kat« 
uiien (!{tird)iMr> unb i^rcr flttabaigfa «a bcr ihbot^piülc. — 
kleinere 'Hitilbcilungtn. 

ftliniftbt SRvnatfbiattrr f. VngenbtUrnnbr. .i^ij^. von 3 e l> c n b c r. 

19. ^iibrg. ©eilagebeft. 

3nb>: Oeiidlt über bit 13. Seifaauaiang bcr opbtbAlatologifi^ai 
0cf<l|<mit fß ^nbdlcrg 1881. Or. Heinr., PrifaHdack. PoHnraradttUICB I8r die 
lehUte 4« rangtgeaehilte €«rFk«BCB nach laogobarduehcm 

Reeilt Breslau, l^HO. Koebner. (122 S. gr. S.) '.i. 

A. a. d. T.: Untenuchunfren z. deuUchco SUkls- und Recbls- 
gcacfaichte. hrsg. von Dr. <). Gicrke. Prof, VIII. 

3n ber terbicnft(td)ct! Sammlung ber ©ierfe'fc^cn „Untcr- 
fuc^ungen", welcher wir fd;ou nwnd^e loert^ooDe (frörtcruug 
terbanteu, nimmt biefe %bt)anblung einen ebrenreic^en $(a( 
ein. Urfunbenmefen unb bie ^ebeutung ber Sd^rift fomie 
onbecer formen für ejiftcnj, ©ültigfeit, RIagbarfett, Semei«, 
Sic^crwig bcr jHcdjtdgcfc^üftc ift in neuerer ;lcit üon nictircrni 
3ot{(t|cxn bebanbelt worbcn, oot SUcm in au^e^ci^neter ÜLlax' 
nett unD Tcei von nnuiiinti^cn ttoiifiruciionen ounp vuuuia. 
Sie oorliegenbe Keine iflrbcit berüfirt ftc^ ber 9?atur ber 
€a(i)e nac^ oielfac^ mit ^^üal be ^iätire, Saunegilb unb ÜBabio. 
Se^c löblic^ ift bie Sefc^Wintung auf ben CueQenfrei« (Sinei 
Stamme'S; innettialb biefer toeifrn Srlbftbcfcfiränfung Iciftct bie 
fleißige unb forgialtig gearbeitete Unterfut^ig rec^t 'iiicrtli 
Doüc»; bie iöenoertbung ipater Urtunben (auä bem 1 1. 3a^rl).) 
bätte oieUeic^t nocb borfic^tiger gefc^e^ bäsfca. @trcnae ^IUm 
grenjung ber ((orftbung nadi StArnmen nnb tmiex^Tb ber 
3tämme nad) 'iJJerioben fc^eint bei bem 8tanb unfcrev Ciuilcn 
(unb £lue[len>^fludgaben) tuxi) immer geboten; gar niam^ neuere 
Vcicit leibet tmtcc ber oHju meiten ffufbc^rnng bcr OneOen* 
freiii' , rooMic ,-|lci(fimößig iu beberrfdjen faum (?inem tton m$ 
\Ilücu mitglid) ift; barau« ergeben fid) fcbroaxbe ^rtien in fonft 
oorjüglic^cn, aber aQ.^u lucitfdjic^tig angelegten Arbeiten, ^u^ 
fteQt ftcb bann ftetd bie Ißerfudbung ju irrigen ^eraQge 
meinerungen ein ober jur üBermifdjutig oon iRe<bti*bilbungen 
ücrfc^iebener trpoffjci!. Tiefe iÖemerfung foH nidjt gegen Die 
^icr bei^o<^ tiUbett gerii^tet^, bereu enge ^Jcgreniiaig 

[ ane ttccafl mm^ bot 9M("r »4 ^ ficitfpigcn ber bngi» Digitized by Google 1 119 — 1882. .«4. — £Ueratif4ef CeHtcaftfati — ^mnar. — 120 barbifc^en SRed^tdgefc^tc^te (ui^etnanber^altenbe Unterfut^n^ 
toie fie bei @r5ctentng be§ l^er^ältniffed bon Lex 29 ju Lex 22 
Liatprandi in fo erfreulicher Söcife unb mit fo flünftigen (Jr= 
gcbnilien angetpenbet würbe (<B. 21 — 41), ber (9)tematti(^en 
^orfteOung oorgejogen fabelt, web^e eben ON^ eine «lW9« 
notifif^'' tHi eine »^iftonfi^^bosmotifil^e'' ijl. 

$ctcT«, iE., 2anbsierirf)lvrall), bic (»htfAcibung u. bi« Ungültig« 
feit»« o^cr >Jitd>tit)tnt«>(irnäruna (er übt im &tltmAtbtuii)t 
bc» VKvi «nttrm. «aa»m|M. 9(tni, 1881. Sl^. (XD, 
114 S. 8.) TO. 2. 

^ic oorlicgcnbe fictne St^rift fann nid)t bcn 3ln|pruc^ cr-- 
leien, eine wijfenft^aftüt^e ©rörtening i^rc? Stoffe« geben ju 
»oOeit. S)aiu fe^It ti boc^ an jeber ^iftorifc^en (Sntipiifcluiig 
unb ifSbtt Senirittelung jwif^ bem preugifd^en ind> onbenn 
SanbcCR^toi. @ie aber eine praftifc^ brauchbare lav 
^eHuttg tw§ je^t geltenbcn S^ec^te« unb roirb Dom Slic^ter ge> 
eignet angewendet werben fBmten. Uebec etnjelne intereffante 
fragen ^aben wir oergeblicfi ?tiiffrft(ii^ ncf"dit. S- 'S. ob ber 
^ommnb ifiamend feined (^^uranbcn eine (f^efcjieibungdnage 

M ijlcl l H I bflxf« 0t1hmt^4« SrUf^rift für StTaMThmg. in»^. vra C. SRitter v. 
Slger. 14. 3a^ra. «r. 49—52. 

rc.MoLV 1. Ter JV^rin tos -Vfinutliorfftitfi'. — Vav. i*rf U iithiicr, 
Siu ^up\;iii'i,'ifcticii Ai^^t tcr 'i*cl?JnMunv^ tcr 'JUnuicii um jtiilicbf 
!j*c«niiiti,j juo ;^amilitnrß(f|td)kn unb be* SPfgriffc« ^tr 'l'ilidii äum 
(juiirittf in ta? ftcbrntf tvcr, rcfr. in Me Ärif,^ünurini' ctfr 
»tljr. — .\ur 'i'frbfMfriiii.i mit (iiitlaüun^ itr prafJifthrn 'Jlrnunj 
Ifjlcfle. — llUtlbeilniii\<n jus ttr *|<taxi*. — fflcfc^e nnb 9^erL1r^• 
Hungen. — >^!crKiuili(n. — (hloMjiunrtfn. — tnerju als 
^|CR 23 unt 21 ^er (irltnntntffe M I. t. StrwaUttAj00<rt(^t«> 5pra(l)kunbe. fitecttturgefiitt^te. 

Gabclentz, ije«ic von dir, ChineNifirhe tirammalik mit Ans- 
•vclihiüb <lf!« iiifiiorc-n Slil< > iiiiil l'-r liciili|,'tMi I iiigatigss|ir;icln-'. 
Mit drei SchrintafelD. Leii>zit;, lt>Sl. T. U. Weigd. (XXIX, 
WS & fr. 8.» ^ 38. 

Sin SSierteljo^r^unbcrt ifl fett bem (Erfc^eincn üoit Sifiott'5 
(^inefifc^ Sprac^lcbrc bcrflo^en. ©« mar bie«, mau lonn 
Woffi f«igen, bai erftc einfdfilägige SBerf, welc^ed ben {■ ie» 
bnnbclnbcn Stoff bem iinffenfc^afttic^en SJerftänbniffe jugäng- 
lic^ machte. X'lbcr bie eminente iBebeutung jened ^uct;cd liegt 
ni^t fowo^I barin, bag tS bad Noblem ber d^tnefifcf^en 
C^ramniatif cnbgültig gelöft ^ätte, als oietme^t in ber Zi^U 
fac^e, bofi c? boffelbe jum crftcn SWoIe in bö? redete fiicftt fle= 
rücft hat. Ti'in 'iu'cf. ber tiorlicgenbfii (^^rammatif ift ei 
nunmehr gelungen (unb ba« ift ein tüchtiger ^ritt üorwärt«), 
ten 9m ber ^mu^e in ein in fic^ gef^foffeneS wtfrenf(4aft=> 
lic^c« Si)ftem ju bringen, welches nic^t nur tvcfffic^ angelegt, 
fonbecn auc^ Ircfflic^ biirc^cfü^rt ift. 5:ag ÜScrf jerföllt in 
}Wei ein analtjtifc^eS unb ein ftjntbetifc^d 

€f^eil. SBä^rcitb in beni crflcreii bic 2in-Lid)e in idrt- Qlt 
mait jerlegt loirb unb hu^kid) bic l<ättel unteciuc^t roetrbcn, 
ttber wel^e fie »erfügt, fud^t ba^ (entere bie Srage )u beont» 
Worten, wie btefe SRittel oerwert^et »cri>en, wie ft$ aai jenen 
(Elementen bie (ebenbtge iRebe aufboni IHe c^tncftf ^e ©rommottf 
ift im ';£.niciitrid)cii Stjutoj: lua^ in nitforcr iiircrfjc flriiinmati= 
fc^e fiategorie ift, tritt ^ier als bio^t (Function auf, bie 
foti^ nUlt bim^ fUfy, foitbem fent^ ifyc SecbAttnig jum 
Sa^ganjen fipert ift. !j?a^er ^at bie Tarftcnuns bc? Spracf»^ 
ioaeS oom Sa^e au^juge^en, unb ei jcrfcat bemgcmäg ber 
ondiftifc^e X^eil in :< {^auptfiflcfe: L Xit Se^nunung he» 
geBOifeitiucn I8cxl^ättni{fcs }tpif(^ bcn Sott^cikn inb @fi|ai (1. iStellungegeie^e, 2. .^ülf^roörter) , IL ^eftimmung ber 
Stebet^eilc unb IIL ^bgrenjung ber @ä^e unb Sa^tbeile. Xen 
iMiti5Ci]cni]cfot(tctt 'Seil ftftlögt d^ibanti bic Xarftetlung im h)n= 
t^ettjd^eii Si^ftcnic cm, inbem ftc, ooit bcn Sa|}t^eilen aufge^enb, 
iunäc|)ft jum einfachen Sage unb enbtic^ jum jttfflnmengef^ten 
®a^e fortfc^reitet Sine bantendwert^e Srgänjung finbet ber 
f^ntbetifc^e X^eU no<b bunb eine fnappe, aber nic^t^ beftonieniger 
crfc^öpfcnbe unb überfic^ttic^e iCorftetlung ber Sttln'tif. "mi 
einer, bem eigentlichen &dtptt ber (S>nunntatil oocautsgejc^icften, 
umfangcekben ffbdeitiiitg, Auf bie Kef. vod^ im Sqbiffe bie ' 
Slufmerffamfeit ntc^t nur ber Sinologen tjon t^oc^, fonbern ge* 
' robc in crfter fiinte ber üinguiften überhaupt Icnfen mdcbte, 
I gebt ber $erf. jettfic^ wie räumlich lueit über bic ©renken feinei i 
Stoffen f)inau^ nnb bietet bem fiefer eine »'viillc anregenbcr v'k» 
ntcrfungcn It^cilä iibec bie ^iftorifc^e (Sntiutcfelung ber Sprad;e, 
tbeili» auch Aber if|r SetbfiUnil ju berwanbten Sprachgebieten. 
txa SBecf, unftreitig eine ber nKicferften fieiftnagen ouf bem 
I (Gebiete ber Sinjclfpracbforfcbung, überbieiS, bant ben 9t* 
miibungcn bc-3 i^erkgcr^ mic bee Irucfer« (W. ^olitjnuien in 
Sien) mit einer feines 3n§<>^e<^ Wücbigen, foliben Slcgan^ 
ouAgeftattel, fei hiemit bot Sfremiben bec 6^nubfocf4in8 auf 
bot SMnnpt cntpfb^tat W. 0. Arislopkuif nilm. Reesunlt Ad. von Teilen. Leipzig, 

Tcubncr. (VI, 65 S. gr. s.) ff 2. 

Tie üerbtenftöolle teEtfrttifchc ?trbeit i^clfen'*^ fthreitet noch 
ber [iiiigcit ^^aufc, welche jmifchcn ber liUuägabc ber JHttter ujtb 
ber 5rijfchc (ugl. ^ohrg. 1881, ^x. 27, Sp. i>37 b. «1.) cinge-- 
treten toaXf cofi^ oonpöxbk Sie DodiMcnb« flttfgabc be^ ißlutod 
bringt eine ftbectei^ Soriontenfimnnfniig ctnl ben .panbfchrtftcn 
9iatj., 58cn., S?at. Urb. 'V) unb '^.mu-. (A) unb einen oielfath be= 
tichtigten %mt, über beffen ^erhältnig ju ber haitbfchriftlichen 
Qeiäßefemig bie ateototto eritiea Ittr je Sudtunft giebt 3)ie* 
felbe enthält auch 9?fihe öon neuen SBerbcfferung'Stierfuchcn 
bei '^xiqbt., über beren ;2Berth ein enbgultiges Urtheil erft bann 
tuirb abgegeben werben fönnen, wenn fie werben begrihdwlworben 
fein. 3 "beffen erregt ©ebcnfen, baß bie tUenbecungen jum %t)eii 
wenig äuBcre ÜBoljrfdieinlichtcit Ijaben unb nur ouf @loffemc 
jurficfgeführt werben fönnen. @o ift wenig wohrfdjeinlich oer^ 
mnthet worben, ba& ^. 4S ifip ffir rmnu (ogf. 48»), !6. 1 1» 
uraxiTi für n^Dit^, 8. 521 ^ äU«» fOr nUnw. 9. 534 

im u'ij .iFi>', für xal ir/f rttfiar, IQ. 769 X^*^" fÜr iju, S. b'i7 

jtwos für irlove 685 apüfftaatu ^ \üx äU' ow, ^. 104 1 
TiüiiiMi mfiv/liplCb/MN fflr t^'ißfntf ^ iß^S!»iimt, 8. 1144 

oWA Ttü» JthjyiÖf tri' fs ffir läf nrn; ly,; vri.- tftoi lt\tn unb 

iü. 537 f. i>n6 tov ni^»ovs unb *ui Kuiruinciy umjufteQen unb 
im Sttfonnen^ans bie femininden (formen ar ßo^ßtm^nt, 
ineytifovvat, if^^owrai in bie entf|)re(henbcn l){a#cu(infomien 
JU oerwonbetn feien. 1 «30 ift oHerbing« bic Einnahme eincä 
@(offemj$ an iiotj iiidjt iiiiiuafjrfihcinltch, w.ett baä überlief crti- 
dineuoy im [tift Wo^l ouv '-ii. 102S flammen lonn unb baö 
Scholien bei Kob. bie§ ju bcftätigen fd^eint; aber bo8 Ontniffe^e 
dixank i<Tn ift an unb für fich unanftoftii]. lltitnetl)obifd) mu% 
erfcheinen, wenn ber ^riSgbr. bem Don ibm felbft erfunbenen 
Honon: Plutna non a Mctatoribns i. w böafaifbw intlis, 
sed ab adver.^nnis foIIs ipsi sncronsentibiis vor:itnr '> .Vf ö,- 
ovios ju ^icbc uldjt nur lü, 878 tvnv ftatt ovi«. gcfchricbe« 
hat, fonbern auch ^. 152 ]taü fio-otrifid^ovtofWx^i^il&gjtt 
uo>f'nnjos j'äf o &aöe- ^ou bcn aufgenommenen ittenberunQeii 
bürfte ba« iax>"' SJ. 544 unb bie fchon früher »erlangte 
Streicfjiing i'oii '^v i 173, oon ben in ber adnotatio critica mit 
getheiltcn, bie UmfteUung oon ^. 40<J oor iU. 4(>s anne^mbiu 
fein, wogegen bie in 2cEt oudgefährte Umftelbang ber flScrfe 
1076^1070 m 1070 tÄ^ beMcbigt — g. Digitized by Google 1» €«■•!•■■, L., Dr. et Piof., la l^f eide iHM^di ÜadUe dam 

l'knÜqXiHe, an moyen-age et dang les leinps modernes, en par- 
tkulier d»ns le roman de Tbcbc«, lexle franfaU du 1*2' «iccle. 
I Pari*. 1681. Mai>onneuvL- Ä- Co. iX. .'t'»(i, X( I S. i^r. 8.) 

3Son hm fBerf. lag 6Ü je|t auf bem (Gebiete bet rotnantfc^en i 
f^Iotogie auger feiner Mcfe^tttn (^lingSarbett (L'^vangile 
iüi femmes, '^?ari8 1S7(;, vc\[ 3RaU. in äfitf^^jr- f ronuin. 
$^tloL I, 337 ff.) eine bei iJ^cem i£rf(^inen bttäiS antiquierte 
Unterftu^nntg beS |)n>oeii|dif(^ XmMM Mm 9ionergne 
(Essai snr l'histoire du sous-dialecte dn Ronergue. ^ariS 
ISSo), beren erfter 2fjcil ^cigte, ba% ber iöcrf. mit ben laut- 
t^m Ctubien nic^t bcfannt war (ogL ^I^meric, St^<^^- f- 
mam. $^tIoL V, lüo) unb beren ^weiter X^eil eine fe^r 
snanqelftafte Äenntnil bc« ?trt^)rooenjaIifc^en ocrriet^ (öfli. 
•tal?aM<:ai:, K. .1. L R. XVIII, 2:.o ff. XIX, 27 ff,), oor. 
^öfÄCt^Mienb füx ben ^Beif. toac ed, bag er eine gleichzeitig mit 
kr f^iigai «ft^oioie, benfeltat <^egenf)anb be|anbelnbe, 
Biet^obift^ angelegte unb gut ausgeführte wirbelt Signierte'« 
(3ti(^. f. roman. i^^itol. III, 321 ff.) itid^t anberä ju begtüfeen 
Bmgte, al9 ba| er mit geborgter, freiließ morfc^er ^eitft^e 
-R 4 L. R. XVIII, I3t; f.) bftnb um firft f)crumt)teb, ein 
^aoeii jemet ^ncomfietenj , ba i^m nic^t einmal bie Slnfic^t 
hti 8effamt feine eigene Uniul&nglid^feit jum Setxmgtfein 
ki^fdi tonnle. Cinen, ucnn auc^ geringen, Svilfil^iUl |eigt 
hol wtOegenbe Oni^, baS m oier l^miptt^elte jerfAlIt: bie 
Cebi;)U«Icgcnbe im 'Jlltert^um B. :i -<Ji', im Dtittelaltcr 
S. 93—372, in ber ff öteren ^eit 373—388, unb ali Sb^iang 
' CBK f|nnu^(u^ UnterfiK^nng bcf dttfnnjöfifi^en StniuonA txnt 
Xbfben I — XCI. Sief, bcfc^nftigt ftcft au^fc^Iiefelich mit bem 
»btlologift^cn S^eil be« «iicticö, alfo mit II, (Eap. IV, §2—5 
anb bem Än^ang. (5« finb bics, rate ber S8erf. crflärt, bie iöor=: 
:rbeitm 5U einer frtttfc^en Stulgabe be« aItfrnii5Öfifd^en, not^ 
ar.cbtcrtcn Xefte«, bie näc^ften« erfc^einen füll. :poffentli(h 
tommt btefe ttnjeige noc^ ret^tjeitig genug, um ben ^erf. ju 
octmdgen, mit berfelben fo lange ^ndtbu^alten, bid er |^ 
bmlb fnftemattfc^ed, flei|iged 6tnbnrai ber i^ac^titerahir nnb 
■.;Ht]:bcl}ute Seetüre altfraniöfifcfter Xcftc bic für fein Unter= 
ae^intn unentbe^rlit^ften iQotlenntniffe ertpoibeti ^aben wirb. 
%XWK ht% i^Bi Weftfben, nttb gcnAe Me Cfenentons, nt rec^t 
f^Ibartr fBeife obrjcficn, ^cigt jebcr T^eit feiner ?Irbeit, foroofjt 
bic Üe^ou^jüge, ali bie fi^rac^lic^e Uiitcrjud^ung, aber oor 
allem ^nberrn ba$ beigefügte @Ioffar. m tauchen ba @<i^ni^cr 
Lif. bie man felbft bei einem Änfönger ftnbcn nit^t ertoarfct. 
labet fc^etnt e*, oI§ ob bic Slrbeit burc^aiiö auf bem Stanb^ 
jmnd ber Ijeutigen 5or)(^ung [täube : ber ikrf . uiiterfu(f)t bic 
Keine, sferiert mit ifym, bcfpric^t bie Krt ber Z«Et- 
Koifoniriemng tc.; mm mm ober nä^er pfiebt, fo mnfl man 
klb, wie er nur baö 2leu|ere ber SRetbobc brfitit, biefclbc aber 
mMidi onjutocnben iwrfte^t. <Bo erflärt fi^l aui^ unter 
UbofM, bdfi f» l»en^ unb nit^s $ofttit}e« am Snbe beraub 
brnrnt. (5ine reiche lÖIumenlefe oon ^nlfiümcni im Teft unb 
äloffar ^t berettd Souc^erie in einer überaus; luo^ltooäenben 
«Kenfiim (SL b. 2. 9t. XIX, 2U5 ff.) gegeben. «Oein er ^at 
nr einen Reinen X^eil ongeffilirt ; ^ier alle übrigen anjufübren, 
» nicht ber paffenbe Ort UJef. befc^rönft ficfi ouf eine fttitif 
bf* (Mloffar'g, ber er nur einige Söemcrfungcn über leftlic^e« 
Dorauifchiift 2)ie Xu^fige finb nof^ einer Vtcoibif<hen ^f^r. 
(gegeben j mm h iiii fiiibccl ber Ocif . bann fs in ifo» ttaran btwft er 
hmb«.-, jugastes, veng-ance, ba er oHe fonftigen ^icarbiömen, 
lanol bai ganj genau cntf^^rethenbe cascou, camp u. fte^en 
]ä%t? So ber iSerf. bie gefcbloffenen e, 0 mit etnem Vecent 
tofiebt, bic offenen tinbcjfitbnet Inftt, f;äit er bann 0 in 0 -i- n 
lär offen? Senn er öle, c^le, cöste briirft, mai fofl baiiebeit 
rikece, m^tre, lötre? Unb ift ba^ gonj ebettfo bezeichnete e in 
fr^re. l^re jc. bamit etwa gleichlntttenb? Tni» lingtücflichfte ift 
bcriöerfuch, bu oortonigeno^u marfiereni mSfabQt\tiitni)m\im in ben (Errata gebefferten öTr, distes ic. bleiben fo biete gehler 
übrig (j. 9. mörir, pdoir, pöroient, v6l6a, dölor, cöroae tc), 
bo| man ficht, ber süerf. ift über bie Elemente ber ^roge 
im Unflarcn unb notiert einfach mit jHücffchtufe vom 9i\u- 
franjöfifchen. SBa« ba9 @Ioffar anlangt, fo fäQt ber geringe 
(Srtrag für ha§ altfranjöfifche fBMabaOt bei einen 12—14000 
3cilcn langen Xe^t nid)t icenig auf. iÖ?el)r aU neun 3chntcl 
bed t>om ^erf. Segebenen ift tängft belannt unb läfit fich nur 
bamit entfd^ulbtgen, bog berSerf. eben nur Sncan^e, Stoquefoct, 
^urgiii) unb iöartfth Sh"ft- qI-^ i^inileich^punc» tichiiii'n fontite; 
boch auch bann tonnte ein guter iljcil beä ©egebcncu fel^lciu 
SinigeiS oon bem min ^olgcnben faft auf ber ^öhe be« im 
Xe^ (®. 191) fiehenben Petit roams, »dtM bie «wmertnna 
fo illuftriert: Je ne connais pas d'antr« exsmple de ea 
teruie de teudrosse 8ppliqii(S i un bomme , alfo „Meiner 
äRamal", 1008 ba burch nicht an SBür^e oerliert, ba| ti bec 
tBerf. e. LXXXIX felbft rtchttg beffert (patit m'ana „tx Ifebte 
mich nienig")- Amaisnior l)cifet nie approcher, fonbcni „Oer* 
föhnen", morübcr Xobler unb Scheler ausführlich gehanbett 
haben; amoier hei^t nie adoocir etc., f. Xobler VmCl 95; 
carcloieift gar nicht^^ : c« l)cifet9arcloie,fti!ttci'rcloie,f.Iiuccnge; 
corgies de corrigia, par depiaceinent d'accent', alfo toohl 
corrigfBl ei ift Uc |Ncaeb. fSom hü fran^öftfchen corgiee =• 
eorrigi&ta; crisopase tmb topaxe finb jmei t)erfchiebene@tcine; 
engaignier 'se coarroucei', ber einzige "il^unct, rooberOerf; 
gegen iöouchcrie Siecht bat; luanco eugolee Iieifjt nie cmverte, 
fo^em auSfchlieglich „mit einer göle (f. SDucangegula) oeriehen", 
ber 8egrtff btr S«be ettbli^ liegt nie bovin; entmug )ei|t 
nie fu8<5e de l'^pee , fonbcm ift entresein (inter8ignun)i 
boS Wlaic jU entreseigue, „irgenb ein äFierfmal" ; esclate fjfit 
mit escslapo nichts ju thun; osloissier (nicht esloisser, toie 
GonftanS fchreibt, ogl. no^ enfang-fr ». 0.) — exluxare ift 
SB. 1U23 Dom Sßerf. mifeocrftaiiben unb fchlimmbeffert 
reorben. Tele i avoit qui pie (fo ^ibfchr.) esloisse — qni 
(Sßom.) peden e.; »eapils f^eint ber ^erf. noch auf spicnlnm 
(ni^ speenlnm, wie er fchreibt) jurücffübrcn p mollen, tro^< 
bem luni! $Ref. U^eitfch- f. roman. X^Wol I, ^2, 1) unb fpätcr 
>Bu(hiec bafclbft 42U toOm^xt ^btn; trootes fommt ntiht 
Don ftwDte, bot fibcehoufit nx^ c|i|licii, fiNibeui inni frontal * 
froTitalo; losdois =. laidois ift ftnnlo« unb oon Söoutherie be^ 
rettä richtig tn les dois jcrlegt morben. Allein dois finb nicht 
bie „@gtifd)c"(Boacherie),fonbfm secnire lea doi8hei|t „fi^h 
bie (itngcr öerbrenncn" unb bic vielle 'espöce de poisson', »ic 
ber ii^erf. fchreibt, ift eine nafthige „^Ite", welche nicht mit 
„(fingciueiben", n;ie ber SJerf. will, fonbeni mit auf bem ftoch» 
herb brobelnben (buiUois oon buUire) @pcifcn boreilig ftch ab* 
giebt; pek. piek „Sltiffeib'' h^t mit pectns nit^S ju thun; nHb 
boij liotn S^erf. aUi in d'autres textes y.d] uorfittbcnbc pect — 
poitrine ift eines ber t)iclen |>imgefpinfte äioqueforf S, wo cf 
ba 8ecf. gefnnben unb trHiffoS «ngemnunoi hat; piument 
nie ^pice en gt^ndral, fonbent flctS b«t tdlannte „ä'Jiiritoein"; 
raidon i)at mit rait (sie; c4 hei&t rai, Wie enui, mi, doi 
ginger, ic) nicf)ti yt thun, wie btc befanntc 92ebenform 
raisdim im iHoman be la iÖiolette (nicht iBieiQette, wie ber 
58erf. £. 15!» fchreibt), bic bereits ©iirgiii) citiert, aber folfch 
erflört, geigen fnnn. Xie oorgcfchlagcnc (Sti)mologie luirb ba- 
burch nidjt beffer, bag fie früher fchon, was ber iBcrf. niiht 
weife, Oon ©chetcr (^ahrbudh X, 265) auf radius jurücfgeffihrt 
IDurbc, bcffen syergicicf) (luit: laidir rait: raidir) nicht pa|t, 
ba ber SluSlout beS lait (gem. laidej berfchicben ift oon rai, 
raie (radiat). 9Rit ehovol reatant ift wohl restanc (^ßh. 
Wc'fct im ?Reim) gemeint; röste ift nach einem befannteii picorb. 
:^autgcfe^ (5 au« 5i) auS röiste „fieil" entftanbcn. i^n «ouspris 
= neufrans- aarpria ift nicht, Wie ber SBerf. meint, oom dopiftcn 
80« 8 unb 8or oerwethfelt, eS finb tridmehr jwet oerfchiebcne Com* 
po\ita unb bie älteren Xccte tenncn gerabe nur sozprendre; Digitized by Google 128 — 1883. as4. — Sitecavif(|e» SenttaUIatt — 21. dointar. — 134 Bullnn? 'litWralement: qui aouille" ^ot einmal mit souiller 
nid^ta iü t^un, unb ift ferner (ein ^ort. 'ißxä\., fonbcm bic t>e 
bmite Oilbnis auf -olentum f. SDi^ II>, 382; vis — ä peine, 
olfo lot Tix rcirb don fiunbigen im SRomnn t»on Illeben folain^c 
ongejioeifelt n^crben, aU bic brei citierten SteQen nid)t borlicgen 
unb feßfleQen. ben jraei abgebcudten SteQen beruht d 
ouf einem groben aRiBoerftänbnig bed iBerf.'iS; 236(i ift vis 
beriefen unb ba8 befannte nis Dor nn „nid^t einmal einer* unb 
in biv Nlucitrii Stelle: qui soit ne qui ouques fust vis ift ti 
ber regelrechte ^J^om. oon vif Tivasl; marviste, wenn über« 
^upt richtig, ^t mit ^att. ^f. oon TMir nic^td ju t^un; ynde 
'vötemoiit Je pourpro' (jcifet nie etiua« ?(nbcrc§ nlö eine beftimmte 
92&ance oon blau, ^nbere bem ^ef. fe^r jmcifel^tc SBörter 
InnitCB itii^t beftimmt merben, ba bie betreffcnben SteUen ni(bt 
borliegen. Änbercrfeit'3 bcrmi^t 9?c». im WtofTiir ciniiie in= 
tereffonie SBörter, bie er )'ic^ am ben Icitpvobeii ou^flcioflen 
IfOt, rooju er freiließ SBörter mie pnrivromes (<B. 262, noid^ 
maU 6. LXXX' — fiefcfe^tcr flatt paijaromes), crespis 
(@. 21 1, boS fe^Ier^^ mb i^a VnbmB ott ba« gewd^nlii^e 
«rtq>wifi)iLa.m4l)l|It W.F. 3(itf(|irtft f. b. •fitrt. @9«n«flM. Rcbb.: S. Partei, 4l.64|cnri. 

32. 3a^rö. 11. *lft. 

tUcEMif 4* Hnieigcii. — ^»«(ccftct, im lltberMtbiuitffittge. — Rollctt, Pr. II . IHe (lorthe- Bildnisse, hiH^r:i!'liis(li-kiiii>-i - 

t'.M lii> lillu:h .l.u^'csl.'llt. II. Lief, mit 1 l(a<licriiiit,- , I Hrlio- 
gravure u. 17 lloUscIiniUea. Wien, Ibb'L braumüUer. (S. 65 
bis 136. Gr. 4.) & 

Tiefe« jiücitc .^-»eft fü^rt tom ^n^re 1780 biä ISll unb 
umfofet bie iJiuminern XXIV — LV. Xie ^u^ftattung unb ber 
8t(berf(^mud uerbienen baffetbe Sob. baä wir bereit« ber erften 
öiefening gcjollt ^oben. ^udf bie 'ilrbeit be« iöerf.'« ift oon 
fo argen griffen frei, wie wir fnil}er ju rügen tjattcu. Zsai 
Snnnrt ba^cr, weil wir jc^t au^ ber ^ncunabeljett ber @oct^e> 
^rtraitd b^raud finb unb StQed bon Anfang on in ^eOccer Oc^ 
fou^tung ba fte^t. IDennoc^ entf^mc^t bie ^nteifeH ber Vtteit 
noiS) immer nicbt ber ©aubcrfeit ber ^lu§ftattii:u]. Ter liUrf. 
i% nie cd {(^tnt, bur($ bie 0Mc bec i^m geworbenen ^it« 
t^edungen dlusi eniQciDicgt looikcn, cf f^ft ouc^iveQ an beir 
ClWCgie eigener Sorfcfiung. GFin paar ^Öfifpiefe mögen bieg 
begrflnbciL iliac^bem iKoQett barauf aufmerf jam gemacht War, 
ba| eine Silhouette bon ©oet^e (nad) .Vi lauer) fith in ber fran^ 
jörift^cn ?lu#gabe ber ^^()i)fio9nomif befinbe, log tod} tiioljt 
na^e, fetber etnmol bie^* iöuch aufjafchlagen unb ^u,im'ci)cii, ub 
ficb in bicfer SDJaffenfunbgnibe jcitgcnöffifthcr ''i.Joilraitö nic^t 
iwch weitere ^ilbniffe bon (ätoet^e bocfönben. (Sr bat bied nic^t 
get^on, unb er bat baburth feinem ttecfe bie fd^iinfle 
geben laffcn, bie für balJelbe benfbor mr, eine ÖSruppen^ 
fil|ouette in ganzer Sigur, auf benifclben lölatte (^oet^en, bie 
eian nnb i^ren (So^n Sfrij) in |NMt ^«eaflecifKfdder {»oltung 
barftcHenb, ein 3Bcrf offenbar aaS ber 3«'* i'c^ ^»öbepuncteS 
beä Sßerbältniffc« (^oethe'ä! jur Stein, ^iion bem Originale ber 
SBrobtmaiui'fchcn Sit^ographie (in ^J2r. XXX) wirb ni^t gefagt, I 
bog e9 fich in SBeimor auf bem ä){uf(um befinbe; unbeachtet 
unb ununterfu(ht ift geblieben, baft bicfc ^citbnung in mantben 
öcjiehungen ben Sd^ilbcnuu]en in Strod'd iöri.fe lunt 17S7 
ni^ fteht Ott txa Xtf jbein'fche Oelflemölbe. Ueber baä &tf 
wmbt ber flfflgdffis I tai f f iit onn (Stt. XXXITI) fornite xoolfi OmoS 
mehr gefagt werben, ba, weim auch nicht boS Driginol, fo bccf) 
flctt ^ bte Qd ungenc dopit im iSefi&e ^latroneTd jugöngtich luar. 
9lr. XlllV bogegen f^M mio^ ZdOflfai Sftfie unb trar nitfit ot§ eigene« Portrait ouf',uführen. 3" Setrcff ber 
Silhouette XJULVIII lanniKef. feine iüebenfen noch immer nic^t 
fahren lofTett. Sen Silhouetten im Oeft)^ be« (^eiherm ü. 
Gottn (XXXVII) unb ber ^raii bon (Mletcfje n - SiuBwunn (XL) 
mufete nachgegangen werben, tio ba^ große ü)ieher'f(he Liquas 
reOgemälbe (XLl'lI) fid) befinbet, wirb nicht gefagt; man h^tte 
wohl etwa^ mehr über boffelbe ju erfahren gewfmfcht, ba ber 
Stich ungenou ift, .5. 58. ba« 5}orhanbenfein einer Ijopffrifur 
gau.^ lunuifcht Uelier bie beiben Öurg'fchen Sötlber (XLIV), 
beren itenntnil noch gon^ im Slrgen liegt, wirb nichts ^f* 
ttfixenbe« beigebracht; ei hätte fich boch wahrlich Mdohnt, 
wenigftciiii bie 5chilberungcn, bic bei 0clcgcnl)eit ber 'Hui* 
fteUung bc« grofjen iöilbe« in Öevlin im i^a\)re Ibno er« 
fchienen, mitjuthcilen , ba ba« !öilb hPlJeribeül gehalten war; 
ber !Öerf. ift ouf fie Initqetniefeii tuorben, er giebt bie Qitate 
©. 103, ?Inm. 3 roicbet, aber er fdjetut fie nicht aufgefchlagen 
ju hobcti. lieber Xied'e Umarbeitung ber Xri^pel'fchen 8flfie 
wirb hin unb t^tx gerebet, offenbar aber hat ber SBetf. Ictnim 
ibegriff oon berfelben. Oei ^luffühning bed (^mStM ber 
iöarbua (XLVI) fommt bie fenfatioiunc 'Jüiti^, rrij^iiLil 
befinbe ^(h in $3eimar, wo iHiifii oon ber iüarbua borhanben 
ift; ba| mdmehr einjig bai SDeffauer OUb boi Origimd fe^ 
fchcint feinem ,;^iH-iKI untcnoorfen. (Sbenba wirb gemeint, boA 
^ulje'fche ^tlb in '4-^otdbam fei ebenfaQs oon ber idarbuo. 
Siegt benn $ot«bam außerhalb ber ^klt? Sei weiterer 'StaS^ 
fDrfrfjung wiirbc fich betn i^ci-f. ergeben haben, Kife jene? iöitb 
bOH 3flÖ«niO"" gemalt ift, wahrffhf'nlirf^ »^f"' (^H■IuaI^e 
tton ISOC unb ganj abweichenb bon biefem. Unbegreiflich 
bflrftig ift bie in @reij aufgetouchte itreibejeichnung oon (ober 
na^?) ttttgelgen behanbett (S. 1 16); fie ift gar nicht eingereiht, 
unb mau mijdjte glauben, ber '-i^crf. habe bic betanuten i^boto« 
gra|)hie>t noch berfelben gor nicht gejchen. ittuch bem (^cmälbe 
0011 fMf (U) nttht nochgegangen, cbenfo ift nti^ angegeben, 
wo fich jur 3ett ha» $atol[gemSIbe ber Souifc Seibier (LIM) 
befinbet. (iierobe folc^e artogen ju erlebigen (unb fie waren ei 
fo leii^, nm|te boch ber ißerf. als feine erfte ^flicht anfehen. 
(Jin ganj inipfrffdnMicher SBibcrfpruch finbet fid) 3. 125 f. 
Xa wirb im icit an ber $>anb authentifdier Xocumente ganj 
rid]tig, freilich mit einem oenuunberiichen ^age^eichen, gefagt, 
bog diaabe(i)octhc unb feine Samilie 1811 ea minittore genu^ 
habe, unb in ber tbnieciEung wirb rein onS ber Snft bie minbige 
unb nnbevfpnirf}^»ootte IBermuthung herausgegriffen, biefe bc* 
(amtten )üilber feien bctctt« isoti entftanben. ttbfolut uiu 
»etjtAnbGi^ ijl cn^ ber 6^fi oon <B. 122, wo ja gor nicht 
oon einem tHocthcportrott bic 5Rcbc ift. (Ein plöjjlicher ^Infbtg 
h»)pcrfritif(her 4)cbcnfen jcigt fich bogegen S. 127; Sief, be« 
jweifelt bennoch nicht, ba§ 'dir. L unb LV jufommcnf allen- 
^ai in feinen ^bweid)ungen wie ^uftimmungen intercffante 
SBachdmcbaiQon ber Seimarcr i{)ibIiothef ift übrigens uner^^ 
wähnt geblieben, wie auch, baf? bos franjiJfifchc ^J-'rof'lbilb mit 
Sorbeecfraiu oon 1823 eine 92achbilbung oon LV ift, woran 
fid^ bomt nncber bie 8fifte oon glatter« ju reihen fcheint (?). 

Unb nun bic ^Inorbnung ber 58erüiclfälHgungcn! SJir 
wollen ganj oon jener feinem länorbnung abfehen, wie fie bem 
{Ref. tMcfchiv^, na4 ndfyx bte VbbiOSinigctt noch ^nm Sn« 
fammenhange unter cinanber, noch ihfcr ?Jbhängigfcit non ein- 
onber in Sippen ju orbncn gewcfen wären; ber iÖcrf. begnügt 
fich mit unterfchiebSlofer ^ufjöhlung. Slber auch ii<^(h konnte 
unb mugte er mit mehr Sorgfalt unb 92achbenfen oerfahren. 
9J2an nehme ^< bie ^uf jählung ber iBilber oon unb nach 
Slügelgcn. 2;icfcr bat Woetbe breinial gemalt rcip. i^ejeidjnet, 
isos, I^IU unb 181<J; bie ^Ibwcichungen finb nicht bebcutenb, 
füglich ffSXtm ade brei f)orftelIungen in bemfdben (Eo^ritel ab« 
gcbiinbelt irerben finincn. Icv i^erf. inbeß befpridit bio '.^^ilber 
bon i8Ub unb läiu in ^wei eigenen (Kapiteln ; l»ic ^ieuhnuug für 
bot ^'f4en m 1819 ober, obiro^ bicfdbe eine DigitizecJ by Google 12Ö — 1882. .«4. — 9itetacif(|e» CcnttaUUtl. — 21. 9amMr. ~ m Nmte Soctfetunfi ber isio Bettelten Hbtuetc^ungen bteH 
icapl cf , imib MÜ ttt bie game SM^e i^r 9to((f6Ubutigen, 
bemff M Iwm CknSIbe um 1808; nri«lb«ruin aber m(^t con< 

fftTUfnt, beim eine '.Wiffjbifbiiiu-} be>5 .pL'B'frfjeti Sticfic? anrb, 
aOoi «ihnmb losgeniien oon ben iibhgen, etft bei bent 
Silke MR 1810 unfgeffibrt (®. 121, 4). WM^ fUrertbcf 
thocbnnanbrr! (^afi fc^limnier noc^ filftteC bei ber Grippel' 
f4<B iöäfte, mo glei4) bie aB erftc aufge^i^te ificpcobuction 
(3. 8t, I) gar nic^t bie Zxipptl'\<!l)t ^üfte, fonbent bie Xie(f [^e 
Ibaorbtihmg berfelben aidiagtebL @o faimtt mm iuh^ ttlde 

3^aB nicbt immer SoQftäiibigfcit in bcr 9Iuf jäf)(ung erreicht 
ift, fofl bei b« grogcB äRaffc bec )Bacoie(fäIttguitgen bem iSerf. 
»41 ^o(( ong«r«bnet loRbm. 9on ivic^ttgeten Kopien, bie 
ifblfn. beben toir ^rrt)pv bic fclbi'tiinbifje (iopic üou Stuber nacf) 
^btnam, ben ^ol^j^iiuU oon nöong unb bie ^i^Rgtop^ie 
IM Ci ^tfWf wii( l^lpi» Von beffcti 9Hc^ c8 ra^ 1194 jMi 
a)dtcrc anonyme, bicr nitfit oufgejä^tte 9?a(f)bilbun(^en giebt, 2C 
^lebcnbri bemerft, ber uiel gefugte Btid) in ber Üuna i[t ber 
!^it>i i(^e bei Xammaim in ^Qic^u, vao bie 2uno berouSfani, 
alfo XXXIX« 4. Um ungleid^mä§i()ften ftnb bie ^^otof^rapbicn 
bfbanbeü, oon bcnen oft (j. J8. bei ber "iri^jpcl'fclien Öüfte, bei 
bnn großen i?i<)«'id)en Stiche unb bei ber jied'fcbcn Öüfte in 
(er £kiIbaQ<i) gar feine ober nur ftcine aufgefübrt unb fc^öne, 
groBe, {jerabeju Dorjflglic^ unbead)tct gelogen finb, gan^ ab' 
geicbcn bauon, büß ber ikrf. bie Dielen ^rit)(rtpbotograpb'«' 
am ber 3amnUung bed dief., bie metft mix in 3 — 5 (Sj^mpiatta 
iftgejogen tDoilMtt fUb, auffi^rt mib b^onbelt, ab feien el 
eigene ^^erloglaiiteaiebmungen ber uom 9Ief. beauftragten unb 
tlloter beio^tte» $bi't(>flnip^cn. ^on biefen ^rioat^^^oto« 
groiJ^ies bei 9ief. fiid» in ben bü ic^t gegebenen ^bbilbungen 
widft motigec a(i jroölf einfach copiert, in {>D(;,fcf)nitt mic in 
Xdbienuig. (Si gereicht ba^ bem ÜKef. nidft genncier (^enug= 
tbanng, aber ed beriibrt i^n boc^ aucb eigen, bat; all: biefe 
Sto^MbUDgen erfolgt fblb, o^ne bog i^m aucb nur ein l)öflic^e4 
Omt bdnegen gegihart lom, toÄ obnc bag ber fiefer {auS^ 
gCBontmen bei einem Silbe) eine 2'Abt uon biefem Sadjucrljatte 
ctfü^se. Su(b ein ober ber anbcrc ^cfiger ber Originale bärfte 
ocnimabcit fein, ^er 9ntima feines !sBe{i|e< 0%nt Dor^ettge 
Anfrage bei i^m üeröffctitüdit ^u fchen, Don benen er bem 
"Scf. »crtraueuöüott bic itbnal)iiie einer '4i^otograpbic geftattet 
botte tUfUt aber bosf 9ie(^t ber ^-Geröffentlic^ung ,;u gewähren. 
iRogen {ie oai biefen äBorten erfeben, bag ben dief. eine !Uht< 
an fo unfeinem Serfafjren nirfjt trifft, üßon einer Stelle 
f^eint aujf) JuirfliA rciijttiictt werben 311 Ki:i 

^e )8iU>cr finb au4> in bieiec Lieferung in ber ^pou^tfi^e 
avctrefflk^ befoNbetf bie ®illb«iteltett (bim bencn ober 9hr. XXVI 
ancber öerfebrt flefit), nur bie t'ctiogroüure ift mifjglihft; bic 
üofe @eitc (oom ^ejc^ua) ift ju bell audgefaflen unb überbici^ 
in^Uttt^f^ oo^QtifQi (notb recbtS b&ngenb), fo bag bic $bctO' 
gi a |i^ii nsüi) bem Slut^ferfticb biet bebeutenber erfc^einen ali 
bie Mfliegenbe nac^ ber Original jeic^nung l^ai l0i(b Don Zkd'i 
We (Ott» b. 3. iS'ii) ift leibet mäft na^ feceCufte felbft, 
bie, glcii^ ber in ber SBolbofla, in ^ermenform gearbeitet ift, 
foi^eni nat^ bem gonj miOfärlitb gefinberten @tt(^e Don 99oIt 
gqgebrn. 

dm Serfc^en Don aRu&oel fötauM nirb @. lou 'ümn. 3 
Utinmmu : bü auf 9- tBoIfl Oef^e in ben O. ^abn « 
äbergegongene Öoetbebilb ift nic^t eine Ciopie beä 3agcinann= 
idKn Don ISog, fonbembeS Don 1817, tann alfo in bem Briefe 
3. 3. ib06 nicbt gemeint fein. Unb morum bci|t ci immer „in 
^TTjcfÄ somralung befonb fidj". !?icfc bcndifni^mertbc 
Bommlum) ejiftiert ja noct; unucrönbcrt. iljr befinbet jid) 
mdf eine ^ruppeiifilbouettc, bic (Hoeti^c, nod) mit ^opf, in einer 
fR«ifea»etfIeä»iig boiiu^eaat V^dat, einem 9Mia ei» deib' 
ftitf ttii^cHb. JObwobl bie Arbeit bei Serf.'i aui bem fd^on angebeuteten 
©ninbe, ie meiter fie fortfcbcettei um fo leichter rcirb, fo mäffen 
wir bocb aud) biefe ^n^cige mit ber SRabnung fcblicgeu, bag er 
mtnbcr fjaftig Dorgebe, Dielmebr bcr an i^n ju fteClenben 2ln« 
forberungen ftc^ nmi^ florex benugt toerben mdge. @t>ätece 
{focmmigcR mf vmwMge icme* zdcckv nwtDen xifa euunoi 
ftrenger jur Sicc^cnfcbaft jic^en, ali fi(b Sief., bei feinem SBobt» 
moQen für bai (Reiben bei tu| aOebent wilUommenen Unter* 
nffj^iHfiigj (eoifoi fitt^ft» llfntttbRl#t ber Tgl. vreitb. SfAbenie berSBifftnftbaften jti Seiftn. 

Wcvfmbcr lltl. 

3nb.: .£>(lmbclti, &b{r galMniJAf 'Jotarifation te« Dutif« 
filberj iinf Carauf bc^Cijlt(^e ntnt 3}friud)t tt« (prn. ^Irtbur Äoenift. 
— 'i^ancr, über finc SWtt^obf, V\t 3<rf<hunfl*co' fruifn(cn tinari^tr 
flrtiltaflc )u bfftimmen, unb übtt btt ^^rtchui^JcC' fncUnten tc« 
lörucit«. — 91. Äirdi^off. Übtr bic iHtt'tf tintr au* Jlt»\n>ten 
ftaMOitnbtn .&onbf(l)rift fcf« duritibf«. — .'Hotlj, ^iir (*^foK'.^'it bcr 
MmÄtbunii run ^icapd. — fflfbffw, über ta« älcrromnirn tcn 
^t'b<nafii ;ii fcr Sd>ir«ij. — ßtt^Ier, fibfr iit iretblidjen 'i^lüthfn 
ber duntftKn. — 98cpcrmaitt, 9<ltiä}t jur «»ilticbtBbtR 
KRAtonU brt Vfbninu UniocrfitätO'Ariftcn. 

tsat^ai (3itangura(Mff.), <lb. (^«bbarbt, Stublcn über t>a» 
0«r|)ilcaHRatoc|n »OR 9lom unb (>on|'tanti«09<( in bei fvätcrtn 
ftaiferjtit. (9t €. 8.) 

Erlangen (3n3n(|nialb{iL|, Ott» SBcRbtbntg, &t(C U« 9c> 
arbcitun^ oon (»ottfrieb oon 9wWM«tb'' hittorw rtfam Britaaniac 
iR ber «rit. StRf. «ad. MOB. (37 6. 8.) 

gctibiirc (/Qt., 3obi. ». ftcfe«, •Äoibtnijnbe oaf Ott» 
^Hfc. (32 9« 4.) 

<NtHnt*" (Snaugurolbijf.)' 3>|l. Blnbcl, da oitfioae, qnM 
ett inter Demosibenicaa deeinw Mfltiim M iBMrtbtar: iWfl «0r 
mo« 'AUta»6on avr^atff. (40 9. 4.) 

^cSlllmlni («abilitaHon«r<bn1t). <R. Oberft, bie «m> 
putatiMcii nnlcr ^bCK aiRf[H|f< bec mlifeptUd^eR 9<ba*bluna. (163 e. 8m I Saf. 4.} <- pMiigmalbiff.), tnbrac, bie Scri* 
lajitR «rfi flomd« 3iftanb«*S}il^dtf»R(n. (36 6. 8.) — «nft. ^eiRttfen, tbcr CstranttriRfibvaRgtrfibafteR «it SrrltffiibtlgnRg 
eine* ^aOtl Mn SoyaTotomie bei Gravidibu ovoria. (33 S. 8.) — 
>|.(^il. 'jperb^. b(ftor{M'(ritif<be Ztarüeduns bei Cperalionen be» 
l'rolapsus uteri. (32 ©. 8.) — (»tora 9teumann, übet fftale . 
9iad||itM UHb ibre Sejiebnnjien jum Uretini«mn«. (.10 6. 8.) — 
Garl 9i<;tor, bie antiftptif(^e ^unbbebanblung bei operatiern 
6«Mbefercifnun^en. (29 S. «.) — iwi^a Sloebel, über ba» ritale 
Xemoeraturminimnm ipirbellcfer Ibiorf. (3(> h.) — ^rip 3o< 
Ijauneefon, iu 'i^ouimimm^v:! iHaltii-rbcJ auf bem Webifte^^bcr 
OOftifdjtn Icd>nif tu rtranfrouli. ('JO r. s.i — 0«walb Steint, 
fibfr latfinifite* c oor <• unb i im 'l'i<arbifd)cn. (.15 2. h.) — 
(^^uü. 3djneiber, de carmiue thal>aciuci conimcnUUo. (44 8.8.) 
— ^id?. St»^, de uucoIbÜüi amid Kwinidtm euto wloela V. 

(62 S. S.) 

3»no (3nauj\uraIbi|T.), •f'uao ^utfdjc. über ba« gcnus iuJicii 
bcr diebe Sicero * pru C. lübiiiu .perduciliuiu« reo* ad Ouirites. 
l4ft 6. 8.) €<bn(|rt08T«RiRit. 
gfflin (8anbrtflbnRafinRi), %lb. Sot(t, Ja farcc du l'avoeat Patheiin, ein Beitrag fran^&fifcben 'JRetrif. (22 S. t 
JHcgeMfurt (Ztaat«.(»vmnaf.), 3nl. Sjeiner. Vcrn cUeda. — PeUacli* eaantlwaiaUca. SiR ^tUcoA Mt AcRHtiii 
9«Mi «ib ber IbMMtIng bcc Jtra|taifk<btn. (U 6^ 8.) LTrucaria cal- 

bc« Am. tll*anate. 3«p<riode. Tom« 49*. R«Tie iee icn 

l" livr. 

Inh. : l>e Bro)flip, la premii-r«! luUe de Frcderic II et .Marie- 
Tlii ii s.', .i. Kiat de rKuroix.- et de l'oiiipire avant l'ouverturc de 
j l.i ilirtr tli'Cinrali". Lo iiKirceh.nl lic Itrile-Is-Ie au caiii|i dp Tro- 
j ii ric. — Lij.iiivic llal.vy. LV.bli'' ( . tistanlin. 1" y.ixi. — 
I ( ucli. \al-( i .iritiuy , les iliiaiici » d ll.ilic. 2. Le rctublissemcut 
■ 1 . i|iulil>ro liiiilg/'taire et les n forinrs ■ iMri'jniinuo. — Aiialola 
l, I' ro y - Hi>aii 1 i !■ II . un pliilnsoplK' hi^tiu it ii. M. il. Taiiip. — 
Jar<juei Viiictiil, I.i' ciiisin Nml. Iifriii.ri^ |i;irli''. — (i. Val- 
bert, k vuya^'f du niajitr Scrpa Pinto dans l'AInquc australc. 
— Revue musieale etc. Digitized by Google 127 — 1882. ^4. — ßitetorif(§e« «entralblatt— 2i.3QnMor. — 128 neutroi "llhik'Hn-i'i.-n. — Arili iWüIlfr, bemcrfcneu'frtbc ^^äfle er« 
irorbenfr 5lfl<nltclifcit tot Zcfinutttrlingcii. 1. 'Jlebnlid'ffit turcfi 
lln(\tnUül>atfiU iU'dniyUr ilritn. — ^erbtrt «pciicet, ftaathdjt 

ifitcnuur wni Mritif. aUatm. miififal. Stitung. 'Jitb.t gr. (4 b r d f a n t er. 17. Sn^tg. 
«r. 1 u. 2. 

3nb.: -fr. iW. Sri'feftf rer , ^;u^lri(^ Srcbr. Hortra^. — 
tDiitriDatc, italitnifd)* Cver lu'n OTojart. (Aortf.) — 'JlnAtiiitn iinb 
^Hrt^<iliuigcn. — fSHufit vah nttfualil'^c 3)>#nuii(RU in 3<MPM. 
— 0Rli(lt. 

neuer ^Nieitir fit 0tlll*|f«|»|lt tu m 3. 9«|(»Ut. 

1. ^cft. 

Käat«: ^> f>{ltT{4, {UT arie^tfc^en mk iSnHf^ca tttmtm» 
(uftläte iHk ttrer SiMio^rapbu- — Sd^K««»!, f^neitetiMe 
e^rlpMcv. 8. $einri(^ Auij. (6(^1.) — Rllttfa«, Sie 
nun 3atniiabcin vcrictt^ntRt — »teratar «nb SIniccOn. — 

Rene critlfne. Nr. 1 a. 2. 

lok.: A aiw lecleuri. — D'Arboi« <1c Jultainvllle, /tmli-t ^Timniiti- 
mIw MU lc> l>ague> telliquu. — Bu r m a u n , 1» faklcs ilc Tii.toiijciiiiinu 

— B(«tb, Edcud Qttiaat. — Schultz, Ut diKlrlo« de la devintli du 
CMtb — MM«, tote MD MM*ira dw iuÜMiM« pdorilHM. — 
I. flaval. Im frontiit« fmpln daai TKrgoant. — Yean Turmair 
d*AI«en4l*erc, oeuvre». lon>« I. — De Noer, renip*r#iir AkU&r, voK 1. 

— V 1 ti i. I II ^' , Ic iijyftl^re de lluailct. — Ed. U i; L: * i he le niy . 1b 
luarijuUe d lluxelle« al ••> anit — Miraoiras incdiu d« Cli. N. Cochin 
Mir CftflM, BoacteidM, Iw 8l«dic« f. f. Haaty. — VailMt. — 
ClmaiqM. — Acadlnte im baoiplioM. 

Ra«Ta Antolofia. KivUta di aaieaw, laUmadartL AnnoXTlI. 

2. scric. Vol. Jl. Fase. 1. 

lob.: Ruf^ero Bonirhi, l.ton« XIII e il ^nvrrno luHaDO. —V. Ciarhi, 
l'AiBora nelle coniniedie di Plaulo. — A. Moko, I* (iirolazioae del 
•aa(tta nel «:r«ella durantc I tllivitä del pcn«i<»(i. iCuut l — Salv. )'i>- 
rlaa, An>ore ha eenl'occlit. Conl.) — l.uigi l.ntzultt, i nuovi Irmtlali 
di rommercio dclU Kinocia e il irrittalo di coiiinierrio itaio-ffaiKCSC. — 
A M. Haixari, il iiii» viai,-);ia in Afriri. — (, U'Arcaii, il duea 
d'All>3, Opera iueilit» di (> DoniiiUi — Ituargna pciltlirn rfc. 

^i{i.a|»lit. Slätter n. ^xi^. o. S. Scr^ u. 9. ^»tnbcr. M. ^t. 
i, ^eft. 

M.: Ca« 9(cutJliT IHS-2. — KybotUitidi CitxT Mtihi mit SRotjI. - etaall. 
gttunlt unt ilti4itnt'(Aitff im (il>n<(l>cnt(ii £ir(il. :i. Cit !lKjti<iiti(rtbiu(i4 
tu tt» trflea j^^tailtunotrUn. — i)iu «Ibcdircttiing ttl (tr)bif.lisi< StAfcn 
Cfintt M« <Ml — Bmu MmA. tbi UMOtttiHl» iM»u~ ' 
IM. — Dm «cf^Ulte M «twUmMiartaMHi DmiMlM»- S«f|If4c 3iitiiii|. 6oiratatiMft(c. ftr. S. 

3a(. : Kur. 1 8 b n . Samci «. (Karflctt. 2. — Oinr Ni|«<ff«ac 0n((tal| UM 
teu tuittbcict i. 1. — am «lUt In Mt ScrgaitddiHlt JW VRHnili 
g«n. 2. - 0. H. «««Ttff c, «■ »U I>atiM<lL Mt"* m 1 »ff 9lB|htfrtt 8*ii<«<9- 9ltb.: Atan; 9]7(tfd). TS. Sanb. 9}i. 2011. 
Sab,: Hag. 9(itcal>(n», itui Siiffnuna N« Sl. ecittatMiuuuM am 1. Smuf 
1882. -- 9)T«. «anitt«. — Ca* MM»* in «üfttuv. — fälMN «M bcai 

ttulfibtn Mtidif laft. e. — Ter n<u< llvifc ,ar(j| iRiidt*. — tMMaMaa. — 

CiMi t<t Sl. Acltliurrtifnibabn. 1. — VuCni. t^unb, 7n rrr CMWifttirf. 
(Biniiilrt esn Hont. Äit'tl. — n .«ain(, Sijjjn «cir.iti(ticvi.1i mit t*r Auf» 
Itaiit in tcc «tlMlci«. — Vteitt unr Vud)li«n»cl. — Cin fumciliibcf taibitit*« 

IMif M m» IlMt. 47. S». 14. 9a^. «r. IS. 

Sab«: «oim» Sewalt, freut eitbc. (^ttir.) - »olfram r. Oelberg, ttnt 
ütu'fitlljM Im bttien !Mcrr>-n. — -Krnjd' — '■!. eubttrtttn. bi( «atj. 
fttoriK c« Mliigtb<atrc* in tSira.l». — dtiit aii;t<nini. — Aorl ««bmann. Wit« meinem tplanifdicn OaiMa. 
^Itmont. lÄerK.) — 8. Xtt. c«b(. Sraaiir. {(Mm.t — llaHiMlitat. 
itaM». 9a|t. vaa »cvati Caantagl'Slatt. iRcb.: 

).: StUiXui*. Uui;<it<ti< 
«Kt tJfJBcttr^fdkt. '— 3nb-: ütldXui*. Uui;<it<ii<iL (Bactf.) — R. 9)l&itntct«, «iiu e<f<b»(i>c 
iMt..-- CM <«HaaitttaMB<m. - t. *ta*r«l»l. »«tajji^. - «aitrnlaubt. SRft.: «. JieU Ät. 2. 

3nb.: «sk. e«i. tcr beimliibe Oaft. (fartf.) — 3rb«. «ibtrr. flb>bammi» 
aa» kin Sktt (Si>rtf.> — «hiltuia •istici, »ü« neu Mien. - iihi^. 
•elbbaum, «»»if Sliirantt. — <. 2l|crt. Cdiuit , Cn Jticnbafai. — 
Cabn. träum un» »»atifcnl. (tt«»tdK.) — eUlttr ~ Ht. 15. 

9nb.: 9Hti». ^tclb. V. CavtttJ. Cft «iihängfr. rÜPrlf.i — Ib- 

leiiiu*, tit niau fuirtiniciftcrin. — Äiu'niannlrueln tri I". 3abibU]it«TH. 
t:( ftjnlhittct a!itmga>it. — SR. «fibiirM, Tit fe'f IlverKflfttr. (Jitlt.) 
.'Im Bamtlunlifdi«. 

«.«ilbibraab. MelMMttr— ^ -~ ~^ ' " Sic ««gcnioart. 9?b. 21. 9{r. 2. 

3Rt: Aail 'i^liat, 3»ba CllMit IRill Übtt 3llAUb. — «4ttl gcclaiHt, btt 

iKciibit.injin na» Mt »MttiMiii faiMca. 1 - tm^ ••I»b«mai. tm 
arnieivetuMea. 1. — fltlid dablfl, Catan aab CabUl. ~ fti^aib 

B(ltrid), tat Callxrg-eiblc'fibc 4Ksiam>(imlt. — Zb- »< 9anvi(Ic, 
tet ialfdi« f jgaiiiiiu — Hu» tcc v<>ui»l|l4M. — Nclijcn. 

imtttr f. littMC IMct^dtMMfl. »M 8L ». «»ttftlttl. 

Sir. 2. 

3nti.: 'HL-ttil iPi'jtetatr, jut vt(!iU|ji.S;<!(ratut. — Mtlftl, neue teulfdi« 
Z>uin<n un« «!n(lfvicTc. — Wbcn SKvcfct, (0iAf VM an» fciae . — Bilb. Ilebee. _ 

flaji, (hw Caamraat aiUtt>rir4n 

— fffuiUcien. — HWiojra»bU. - «nt nSSBa In ^ Me f i n Europa. Jicb. ron -t. il I einigen ber. 9lr. 2. 

3nl(,: fliUin Cfcin, ein :, '.t iir .Valtiifili. 2. — tfutro. i(. Di e f e u t b .1 1 . 
3eUA<)ib>»J>t unt itEiltiKiiCiibiuuK. I. — tcroi. ^aiimann. •riiiNcnmacn 
Sa«* mtumuim «aaMMMi. 8. - «. •cial«n«, lae «(Ml^it bK Itaa« 
iKIMeii CwiMiaf. — CmTanR n. 

9CM. 3ett«R«. (9l«ftebBraer.) ^dlaae. lüSl. 9Jr, .363— .ltJ5. 

3ab-: C. Xtller. eine neue itlliit tei alten ibtieibni. — Hart airmenl XI nodi 
rininal. ~ «riefe au« Cpanieiu 11. (SibEutart.) — Ca* Votlrail Sltrclt't 
in ter trtttcnrr (f^alerie. — Vaubc'« <trtniuiuii«ta. 4. (C<blaftart.) — gr. 
licibi, ilnjclm fleiicrfracb'* ,S«ail4bd|'. 

. 1882. «Rt. 1—10. 

dilb*. Wvilf illiftle 9abv lia. t«"!. » C Oe I . Me 8vaa Mi iHuelfteilH MV Mevt. 
— SM Sab! tSit. l — «mtb Ctcra. |ur •cfdiidite bcr 9ttt«nnHttu 

MMfl. - (Prieft au» ter «el**lia«»tfl.};i. — Tie teuiiite W»-r.ti*te in 9t- 
I^Jn^ i.Td ;^fit. — All 3ii6ciirerfcli)un»cr i-i t'.;;M'.iiL — iiuie vvnine fbr 
ta* C(iiii4i( tlcif in Ccftarcidi. — k. !5<ncalt. iUiuri.i (IiiLiiua unt M( 
iNcfotmiilicii. — l*Jiii(r Utronit. IU9. — 3ui •efAIAte te« teuifilien tHcIdt«. 
lagfgttiiutee. — ö(ii:u r. ^^ihtt'l 5t*llJalil6e ÄeUfdlTift. - tt. e in ♦ ( er (, 
rinc 9tcuiKtau«^ate 'Wi'ian'ldiet (Slamtet'iionetrtr. — B'- 3!cibi. Widrael 
naftmüacr.iWcholcj.)— C. Canbere, rln eebn etliial'e. — W.aarricrt, 
ealbiM. I. - «■ etifcc. euUMBCfl .Cranatutait »n ttta(fitn'. — CbM 
«»tfabt to1ia >lt| iatfc . —^ ßntm M •.JRaliaiaj^Mfm^lJM^ftJ^ Mc^cimt. 3<f#. 7.3t^ <1. Q».) Kc. 14 

«. 16. 

3nb.: «. Citiriib. Cic StTf»blt N« SaKtrrt. iSntf.) — IH*. S»|. Caa 

e«hiftl<m. (fiwtf.) — Salin» ». b. Iraan, W» bi bra Wnte. (8«rtf.) — 

«. ftrtft en beim , fite €liir4>e. l(Bcbi<bt.) — aT*li«»)«>atn Wane «alerit. — 
3. ^^J(l.lUtef. üin iiiti.iu.vta lnti|oiiit.|?Xiipertutc, i.?it:.i — tl.cit 
Jlrau». Um tit (ir^e. lu, - iS. Ntunanu, 0l!iil»anid»c unb «aUban». 
fdiubc. - ViitTi'. -r.iK-f. iti mfl, Ra «ilbBfa. JMat» m «fartia. (•tMAU 
— öHri V. .ui, u. .v>. rcnntaeMMbea. - f. Mablc«, Cn AMMIfit 
im Vult. - flu« iVtit. C«< Rcae SUtt. »eC: gt. Viri(^. 9ir. 18. 

Sa|.t t.ffatbta, Snäat bt* Herten*. - Tit «icrüüdftigteit. Hin miiteTiic« 
Heb«. — R. ». •r^ffrnib. t^i« «rir«nigin. — a. iUein«n, Cie9aniliea« 
frnit. — «aftuA Qietor *. Cic|, Un« tJtaltJx »ra». — SM. |||ftlaca<c. 
bit Xnt«bbit eine« yntlq^iclKKU. Btti nti» bcni ««UaMnia. — UnMib 9ia«em. 3eituna M 3n^nit|«M. «Ifg. MR t. ^llUyitfom. 

46. Jabrfl. fl?r. 2. 

Jiib.: auni «^e^uiit :^^ :iiuen ^aliigiiiit«. X - Cle ,lhN>ia|lbl (n Baifebd«. 
— atiluiijenaiferi^titen. — BttttiUloa. — lUa MbaMb tat SibR 

(8»«i.) Kt« 1. 

3ni^. : tin VtitTAg jur «efibiibtc blT 1 
burti'« .^iTlgtn jur UrlUttaai ■Mir ta bMl C«< «Hilanb. Jp(iau«g. unUr IMitivirfun;^ vcn %r. Staftcl u. 9U 
W. 3al>rfl. «r. 2. 

Sab.: Cie eiellung tet 9lJtinTi.Mf<r in ter -IVen .titeit. 2. — Ter atgenHalf^t 
Aiiuibt unt WeininiKemen iut nc-.nt n jutniiet-eit in ffcttcis;. I. — Ötte 
arümmd, Vtitrigt jüi daiunieiiien Ctl.■gIal^bic. I. — ». Hbltt, Aapftabl DU SlRtHC. ^rt(. b. iL fltf Icr. ft 9. 8. 3t|rt. 9tt. ». 

3nb.: ¥ri;ftübr Dr. Vaul Süntltet i>oien|. tSohert f-> ,1 r I m s 11 h ^i{ Ctc«!«« 
Sunccafien» uiit «iiifj*. - fit\t. T ■ c mt !■ a .1: , J;'j.- i;.ut ; 1: -JRpnbt 
riebt. — y. «lafer. ütct Ibictlidic ¥|lJnicn<daraM«btt. ■i. (£lbU> — 
«iieTaiu(.;<eiid)i. ~ Du urtwMba« eoiMMaab«. — CcMite tpr •a(ia> 
leglt mit aRctvbciogie iBTjiicr Cttaait. — taitM« «oa fiaMSrVM* tSr 
Sagtii^Bb. — «Irincn iRiiibcilaaica. Digitized by Google IM — 1881 .«4. — 2itttaxi\^ti (Jentrolblatt — 21. 5onuar. — ISO (H4frnrn ftttr: 

d'Arbois de Jubainvillo, iHades grammaücalcs sur le» laagues 

celliqne?. 1. [ir»rti'_-. i Luih: Revue criL 1.) 
9ixi. Ht volittfdit Sorre|>oitbcn| tn 6tabt Straubing ta ^it» 

ilUT ttt dtefonattlML 1. 9». iMwIlft^: 9t«. l. Vl^k. 

Sflji. atj. 10.) 

r ^1 a n D , üHtonim dviltlit TcwniNiiiUiiM wllgaiMi (Ravoe 

cm. 1.1 

9ilt^.iuvt, rramatarflU Ht CkfHn. <9l^: MC. J. 

Snjlb. «nfl. itj. 8.) 

liurtlit'lem;, k uvqpdN d'HoxdlN al «u aarit. (Ravue 

crit 2.) 

Ci-chin. socielt- de l'art fraiii;'ais. (Defremery: Ebend.) 

üivet, de ialurnio latinonim versu. (5(fin'eijfr»£iMer: 9t. 3*&f''« 

f. ^^ilel. u. $d(afl. CXXIII, 11.) 
t.^ttr. AaiftT SUbar. 1. iitf. i^xtl): Hevue criL 2.) 
Clt(iibtrt(. «nbti|a. (CsRim: Bell. 1* Vh|M. Slf. 3i(. 8 ff«; 

Sama. 21.) 

^ ^cUtnau. tte wilfHf^ ipiUafiaiitlc M €|MM|t n. (ItM* 

■«I. V. 10.) 

n XcinoRt, INttarttt C«lMtt«. (6aml(: Srfl. a* VilM. Wh. 

311.4.) 

e^rt^nann, tei 9f|i|a»<rt bmA »rtite. (Fadda: AieUvio 

fiurid. XX MI, 3/4.) 
£iliiii(f, (in SilTtn für (inen ffliaubtn. (ä^oelfd: ftdiBOl. V, 10.) 
£<kffli»t. iit (ttbit ^(^ altrn @n(d»(n. 1. '.8^ (fttfler: Seil. 

s. Uaßb. d»«. issi, 3ti3.) 
6u(t(. bcutidjt r^(|d)idit(. St». 1, 2. (IDitfcUc 1882. 3.) 
Sidlti. Sio^rarbten u. '^tttnntnifft gcaicr ftatnfKf^cC. 1. Z^. 

(gifjfrirt: 'Jitotcft. flircfcemta- 2.) 
Selff*. SopbofU«' '^Intiacnc. '^carb. ccn dl ermaso. (Cauia: 

S. ^xb. f. ^Ü9U H. <^^V, 11.) scn eTf4|iMtiif licriit 

UlMMmac« jur gcolagiMtn 6pcdailait< mk SkiiIci i. tai 
iliriMit««! etMtts. 9». 3. ^ S. BnliM, 1881. C^iow. 
(X, 1» e. W 8.) 

lalMife Mcr km niMirtiiim ^a«kd k« l|Utv.4nM. Slonarc^ie 
tai Mit 1880. 41. Sa^rg. fBtn, 1881. 9tteWi «a^n ta 

4. lUt^. QainMB*t)wi4f«^r burd^ bat ollatnci« 9tcR.»ngac> 

Aoaacbirt. 9cArt. «m ^i^jala. (83 6.) 
». tkt^. StarnoCItn« «. «Mfi^r |m fbfifttlMX. 9tUt, imi 
9iliaU. (23 6.) 
Ali ddta Aaeadamia dci Lineei anno 1881/82. 8ar. 3. Tnumiä. 
ToL VL Am^ 2. Ron, 1881. Salviocci (8. «7— B», XU— 
XLVÜl, 13— M, 4,) 
•tdci, Mai «»(T ctaiff^e CktiM aal »er 3tit lagaft*» m. 
ta »fti». «M 9811. 8. 98. 9<ni«, 1881. «alvaiv * C». 

(8.) r« 8. 

9trtraa, 9<ri(|t iktr Ut »tffniri^fifi^CB tf1|lBRaca tat •tUde 
bn antomtfloaic wS^tcab bc« ^o^nl 1880. 9«rl1tt. Wtglat. 

<S.) 10. 

9o<((BbciBtT, 3Haln) }u Anfang M 19. Sa^r^unfetrti. Soi» 

nag IC. fRain), Xürmtr. (32 @. 8.) 
SiBjfd). M( ntut SBtltoibnuna nai^ Stnid^tnna be« fQnbUen 

IKnf^nigtf^lcdbtc' "oi^ t>"<r ägpptifd)»! Uticilk|tniit. 9mtn. 

ISSl. fialvaro & <So. ((Bi. 8.) 2. 
<i(it(i, fänf «&(^tr (Spiduanac 4flf|. aai ^«f tf«l8cx. Cteab. 

1S%1. «Br. S.) :». 
<hia|jpelli, dell.i inlerpvtrazione MOlcMiaa dl Platona. llofani, 

\<'%\. Moniiicr. (2H4 S. Imp. 8.) 
Eibn, ta« Ürb» u. ^amilirnrrcbt bf* €tab»bu4c< »on' 91nfl«burfl 

»on 1276. Vtlpiifl, Sicitfopf & ^xUl. (ti)c. ».) 1. 
l*«ibraek, iabodoelioBtottiaaliMlyortaaciiaga. Ebend. (Gr. 8.) 

-<r 4. 

XiK^Hatt ttm rtutfi^tbum pm 64i| a. Xti^. ftf. 1. Btttta, 

Sittrnfab. (24 6. ®i. 8.) 
ff. ^tlfert, btT nitntr iai St^lt 1848.. SiMr n«a|. 

fX* III, 4t;3 £. (»T. S.) 

Ofiirfl. r*Hlrfb(n. WtuftlwiJ, 1881. tmpt\. (flr. 8.) 2. 

vnm , Hb« 'Ptr^^tlOr^c. ilQri*. 38nr9er«(Eo. (4.) rif 2. 

Vinn*»' ;Ätv(rtcrii!in iiLvr Me na(^ ben b^Jlbj^brlittifn öorjcidi» 
«n» lt»76— 1880 ((f4)i(n(ncn 9ii<^cr, SanbtarKn it. Starb, bob 
«aUaaiali ««lyjti, «tatk|«- (XVII, 884 «. 8.) {linfdjiul, ba« Airdjenrcdit ber iUtAalUea aab Sntttoala ia 

rcutfd)ianb. 3. Sb. 2. ^ftc 1. «H^ 9nffa, iattialag. 

{©. ;J25— 668. 3«ip. 8.) 
^tntner, 9Tit<^if(^t e(^ar^Tamm<itit. IBint, «Mbtr. (234 9.8.) 
Moralins Ftaccui. Rcccnsuit etc. Orelliu«. Edilionnm alnatain 

sextain D06t Bailerum cur. H irtcbfelder. Vol. priorit ftao. 

prior. Berlin, Calvur; & Co. (&) cäL 2, 60. 
JttBt,daaici><gca9ri»(a. ^rlfl.»«alt«|c8«4^. Stfpiig («.S.)» 

llrali, etabfen |bs «cMUitc M aftca «cgwtn.L SBim. 1881. 

•eiolb'4 6ata. (88 C>. Itav. 8.) 
Stn^«, ^btal bei Olfttaaci onf vriffiafAtfaUttt a. ptaftiMcr 

(DmaWM«^ 9mla, Vma. (Set. 8.) eX 18. 
Wah, oatHt 9llk«Milt Ia Itma x. btf^riebca k. Ila# M 9»» 

faffer« t«b< iv((ttra<fUft aab lenala. «aa >. I>«|b. 8. 98. 

S(iPii0, 9critbpf & {Artd. (Sivp. 8.) e4[ 8. 
aiciiea, bai Icatf4« ^«u» (« fdnen »ollM^ladi^M gWaicB. 

9c(ltB, t>. Utitatt. (9toD. 8.) 1, 60. 
aMt^ilnngni au( btr bifiorifi^tii Siterotar, ^fia. K. von ^irf4. 

10. 3at)ra. 1. ^ft. 9<rlin, (Dacrtner. (9r. 8Ö tnapl. ^ 4. 50. 
SlftKcr, «b. n.lUil,X^nf bcr^ctiMlI. S.ticf. Caffel. 91(4«. 

(3tnp. 8.) oÄ 1. 
$obi. $«9^ 8> 9k. tdnli« 9nllb)»f * «liitf. 

((»r. 8.) cÄ 9. 

9(001 aU .(»anptftabt »aa 3l«Uft. ffltlfKIg Mr., 1881. ^«tbu. 

m. 8.) 0, 60. 

:){ßmvicr.tlafMMi«9«itw8aalq|lfM. 9alla,f*n9. (9M>8,) 

24. 

SJoatl. !9toba(^tnngfn bei flteSen (tomefen rcti issi ((fcmet III 
1881). Seipjifl, 1881. dngelniann in 6omm. («r. 4.) c4C 3. 

Sodjfnfdirift, rljiloloaifdtf. .vrsj?, tun Jpiri'difeibf r. 1. 3abra. 
Dd.— Z'a. 1881. Berlin, 1881. SalMti; <ic do. («»r. 4.) oAC 6. 

ffi&ltftr, ruine anAtlfä^lifi^ Dli^iak ^flie SIfaaWfcr. 
(IV, 169 €. Äl. 8.) 

StieUr'« ^anbatlo» über aUc IbcUe ber (trbe. Ken bearb. bu« 
$et(rmann, ^rrgbau« n. »egel. 8T. Sief. 9M^, 1881. 

3. ^atittt. (gol.) Ol« 2, 40. IVUllttstre ttnke an0läiibifi|ni i(iterctw:« 

3UltcRif4(. 

AtU dalU r. AaeadamU daüa aqiaan dl TMm. ««Imna ZVI. 
dian. 3^ (taBMio 1881), (Da p. 188 a 288. 8.) VMao. 
CooäiM: L«aa»HB, eaftt Aifea dal Plamaala. — BerratI • 
Laaaona, nbaiaiia anlla aMBMili piaaMMala dal daUofa 
Alaaiandio Porliv eol tltol» «Bai lamni ataaiiieaii di Awaoiaia'*. 

— Baltraail, oaUa Awaianl ailindifaiia. — Hareol. aa^ 
orgaai laiadadi aarwil nd tandial dal mnaall aialoil dallMMAla. 

— Baae«, dinraaMiInna di ana pnpriald aaaiMMca dal taggi 
rifraUi alnardiaaril aet ^awari Mifl hiaffeBtt mriaari. — D orna, 

aaiarsBO. ddla aadta aeaanale darü anflbii nrodall. — Blasottaro • Sanquirieo, mII« vuiaiioni dl ooiupocizion« 
dd liaro del nngue dopo U lalaMa — Portis, leUura della uia „8ai terreni itrattdcati dl Argenler«». — Allievo, 
annto dalü memoria ehe ha per Ulolo «Deila dottrine ptieologiehe 
di AlcflMndro Baln*. — Bollati e Promia, reluione sopraon 
lavoro del tignor avv. C«sare Nani intilolalo: »Gii «tatoti di 
Amadeo VI ddl' anno 1379". — Carle, di una nuova cdizione 
delle isUlnziom di Gaio euraUt da Uiiboi«. — Pezzi, funto 
della memoria che ha per Ulolo: Sul dialettn della Elide neUa 
iscrizioiii teste seoperte. — Pro^ainma del terio premio Bressa, 
Atli dul r. Ulituto Veiieto di »cicnze, leticre ed arti dal noveinbre 
1880 all ottobre 1881, l. VII, scrie V, disp. V. 1880—81. (Da 
p.ig. 327 a. 503 e da p»g. CX.KXIll a ( XLII ) Vericzia. L. 3, 39. 
Contiene: Trois, contrihuzicuio allo ttliidiii licl sistema linfatico 
dci tclcostei. — Hiccrchc sul sislenia linfalico dei pleuronettidL 
N. 2. l'setlini, platcssini, plcuroneclini c soleidi (con 1 lav.). — 
bcriiardi, di Carlo Boncnrnpagni f d< l pubMiCM iii»e^namenlo 
in Italia. — ■ Favaro, Ia propos(a dtlla longiludine, falta da 
(ialilfii (.alilei alle confederato pr. viiicie belgicbc, tratla per Ia 
prima voll» inle^ralmeiile dairnrig-iiiule neU'archivio di islato 
.ill'Ai.-i. — Bizio, ftopra il glicogeii» ncgli animali invcrirliratt : 
luiDvo indagini. — De Lcva, (iiovaiini (irininni palliare» 
d'Aijiiileia : mi'iiKiria. — Ucllali e Saccardo, M>pra rrS'ili- 
nariifiiti nun (illi)SHi>rici. i ssorvati fiulle rndici di \ili curopoc, c 
cagionati invece dall'Aiit;uilula ra<iioicolri (ircd, in Alaiiu di 
Piave: memoria (con 1 lav.). — Spica, tui Hulvacidi del ciniene; 

taa. — Mariial, la valaaM dal ewaw aal Digitized by Google 181 _ 1882. ^4. ^eiterortft^ei CentraKIatt. — 3t. Somar. — 183 cloro: riccrche »iHiimentali. — Tono, I)ollctlinii niplnorologico Stfinferf, i^frt., in £tiitto|jrt. 9}r. 2h5, tlojf, ^^Uslotic URÄ 
(ieiro5>crvalr)rio dcl Soniinario patriarrala (ii Vcnezia. 9llt<rlljumlfuntt. *3ir. 292. flr'<*'!*< ßlaffiftr. Bartolucci, memoria »alle coordinate lineari e »opra la loro 
plieazione «Ue lofauioie 4i alnmi proUemi. (48 ^ ooa te*> S.) Bardoux, eludct sociales et politiques. Lc comte de Moni 
cl le Gallicanisine. (VIII, p. ».) Paris. Fr. 7, 50. 

Obassang, iiuuvclle grammaire laline d'apres lc» principe« de la 
mclliodc coniparativc et hislorique: cours supt-rieur. (XX, 531 p. 
12.) Paris. 

Delial«, histoirc gi-nerale de Paris: le cabinel de» manutcriU de 
BllUalheqne nationale; £lade sur la farnialion de ce döpol, 
comprcnant lc» ulemonU d'iine hi«loire de la cvilligrapliie, de la 
miniaturc, de la reliure et du roinmercc de» livre» a Paris avanl 
i'iavmtioD de rimprimerie. T. 3 et tabk de planebes d'eerilures 
RiieieniWB. (VIII. 531 p.; a 2 col., 4.) 
Dcmomby nes. coiislitutiou» europccnne», rpüiim*- de la legislaliDn 
. concemanl les parlemcnU, les couscil» provinciaux et communaux 
et lorganiMtioQ judiciaira duis le« diven ctato de rfiarope^ 
avec anc noliec »dt le «ongrit de« EtoU- Ullis d'AaMyie. 
T. S. (6Sft p. 8.) Pari». 
Plknvel, promeDadcH d'un naturaliste dans l'archipcl de» Chusan 
•1 Mr Im cAles du Chekiang (Chine). T. 1. (259 p. avec eule 
•I pUmdice. 8.) Cherbourg. 
de Ke^aelln de Roxierei, du droit d'adniinislralion legale tout 
IWorile pelerndle el de k jaridietion compctente poor en 
dtaipitner l'exeNlee. (Vlll, 84» p. 8.) Pkrii. Fr. 6. 50. 
~ '»•llidiel Le Tellier, marquls d« deL*Uinr, bialoin de VniMoie-lUdiel 
Laawls, lliDialra de Loalt XIV ;1641~1UII). (884 p. IX) Paiii. 
Le^rftndfbibliolheqiiegiMqiievdigain^ T.S. (CVIU, 409 ^8.) Pirii. Fr. Vk 

Heton, hietoin dB MonUii^ Ott TiNnMflpMfC. (340pes««l i!ii(e.1 
Paria. FIr. 4i 

MulsADt. birtoiitt iMtof^ dee eoleoipttne de Fnaee; bniile 
dae kibcidiaw. 1 re pwtie, per Belon. (818 pe(ee.8.) Pari«. tt8d)rtd)teti. 

Hn nl. 'it%w am 6oBbitnaiimaa|tum au Scrlln, l>r.9rafUii, 
i8 im Oforic^ »iefcc «tüäft bcfktkcrt «»ibM. 

• - 

ttxk tx\. '9rof(|Tor in btr meMcinifditn P^JcultSt ^(ipAia. 
Dr. mV^. Qrb, ii) t>aC atittcrtrtui I. Gl. Itt f. ^itink* 
erbrn« oerlitl^tn worbtn. 

DcR Cb(dc(»rtni (B4«rrc n. Ür. giabcnte^l cm €Hp*i' 
neRRm ih Ceffcf miifrr M VrlMcat 9nf>ff!K Mfldcflt. 

9lm 14. Ttcbr. t onf \t\\\tx ^irm bd SBarrtn SouNtf, 

Wiffcuri, \>n edjrifttMfr Ärifbr. 9.1« und» im S3. «fl?tn»jal>rf. 

Äm 21. r«br. t i" Wenbcn bcr lUcftiTor an ttr ^fafrnnif 
f&r mo^mlt Svradicn In ^lari«. (it. ruUurirr, 9Xttglit( tot4 
3nftltuii. 75 3ai^T( alt. 

Um 3. 3anaar f in {>iltr«l;tim »er 9ad)biRMti Wicft Oicte«« 
b erg, <■ atdfletr in Snfllan» »er mnnaiifi^riiHkflnfBUiMl^tcffini 
Vintnort^ im Sllter oon 77 3abrcR. 

9(m 4. SdHRar f <« 9t(w JDorf b<r Vrcfeffor b<r natvivifta« 
f^afttn. Ür. jDrA»ct. im 71. VcbcRtjabn, U ^Mbtn bct 6<bn^ 
ftcOtr 9Rb«. 9r»mmf, <m «rrilR M< 64irtß8diMl« naric 
^euftrlR. 

3r btr 9ia(bt v«in 13. jum U. 3anuaT f (r I>Rfbm \n 
«•mRlIic f. f&dbf. OliRiitor bt« CrUri. ür. 3*^. $4rI vra f|«lf«a« 
f tti, OR 81. 8cbcR4{«$rt. (•Ntgttferfn»» tlr8l«ff e. ■tiaet <■ Mnl«J 

rotliiu\ in ■'[\imhirjv 5lr. 29, »rrmif*»««. 

4)aita|(oivi)» tn ttvtm. ^ir. 82, (Iktdlii^tt unli ato^ioipliU. ^ (ri(btt(|MR(|. 

3u mciufr 'Jln^fi^e ^^s IV. .tvfff* ron Wcrbtr* unt (**ifc»"» 
I ''^i'' 'II 1' "-it' iiiii Uli Uuf. 3abi\v, -'tr. 2, £r. <'.(i t. ©I. fdrifb 
idi ; „rür ^<lt 'i^udiüabfti i «lebt aNr r<ii ins^n.. fo »ifl fSff. tTfi»;. 
bie fcriifälii^f '•ytJrbt^tll^,^ von 9}. Vifbfrt ,*ut l'nffijiun^". SiMf 
mir fcitbfn vetr >l<rof. \?icb(rt iiiiiihrilt, butüf i* nur faj^fii: 
CoDtctanffn. „\\\\i iflbn taiH'tt iiiwptfn bif 'i*r.:i:iMltuMuii uiib 
9lliBfrbitn (iiaitifdii) — mit 3tu0Ha|roi( bet ^räpcfition in — ab^ 
gt}pgrn trtrbtn." 

9. 3aDuar 11^2. A. E. Neuer Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig. 

lasL [10 Bachmann. K.Th.. narstollnnc: iler EntwickelangsgeFchiclite 
and des Baues der Samensrliilen der Scrophalarineeu. 
Mtt 4 Tafeln. Or. 4. (Nova icta d. Kaiaerl. Leop.-GBroL 
Akademie. XLIII. 1. Halle. In Commias.l H. 10. 

Bdtrige zur Oeburtshülfo, Gynilkologie und Pädiatrik. Fest- 
•elurift. Mit 4 Tafeln u. \'s Hobschn. Or. 8. tM. 6. 

Bcyse, 0., Untoriaehangen äb«r den anatonisekeD Bau and 
das meeban. Princip im Aofban einiger Arten darOattnng 
ImpntUni. HitiOtef. Gr. 4. ^o» aeta «le. XLIIL 2.) 

Bim, A., Abrin der Zoologie. Fftr Stadifiade^ Aento 

andLelirer. Hit 1^2 Hoh.scbn. Gr. 8. «4(8. 
Bnihas« C, Berieht aber das meteorelogisebe Boreaii 

fOr Wetterprognosen im K8DigMleh Stehaen iür daa Jahr 

1 SSO. S. H 0, 60. 
iSiu-hliol/., E., Die Homerisclion Realien. II. Band, 

1. Abth. Das öffentliche Loben Gr. 8. 6. 
Dewill, H., Afirikanische Haohteobmetterlinge. Mit 

2Ta(l Or.4.(HoTaAetaete.XLII.2.) Taf. eolor. «H 5. 

Taf .sdiwiirz. -fL 2, 50. 
Drude, 0., Die atossweiaen Wacbstbuma&oderangen in 

dir BlattentwiekliiBg reu Victoria ra gia Uidl. Hit 

1 laftL Qr. 4. (Nota Aeia ate. XUn. S.) 2. 50. Kbci^, G., Dur eil Gosn n zum Sinai. Aus dem Wandel^ 
buche und der Bibliothek. Zweite, verbesserte Auflage. 
Hit einer Ansieht des Serba! und des St. Katharinenklostere 
Tom Sinai , drei Karton und aiebcaren HolssebnitteB. 8. 
Geh. cKlü. — Geb. oä 12. 

Fama nad Flera dea CMfet voa Neapd und der angrea- 
senden Meoreaubschnitte, horansgegebaa TOB dar Zoolo* 
gisehen Sution zu Neapel. Or. 4. 

n. Jahngaag: 

III. Monographie: Dohm, A., Paaftopoda. Kit IBTafUn 
in Lithographie. rH. 60. 

IV. Monographie : Solms, Graf in, die CoralÜBilialgitt. 
Mit 3 Tafeln iu Lithographie. eM. 12. 
Subscriptiuns-Preis jibrlieh oH. 50. 

Frey, H., Das Mikroekop und die mikroskopische Tech- 
nik. Siebente, vermehrte Auflage. Mit 403 Figuren 
in Holzschnitt und PreisTerzeichiussen mikroskopischer 
Uteaellien. Qr. 8. tM. 9. 

Gersler, C, Die Pläno rbü <1 11 n gen um Ortenbarg bei 
Passau. Mit 1 Taf. Gr. 4. (Nova Acta etc. XLIL 1.) r4L 4. 

Heaiei, B., Craniofogiiebo Btudion. Hit 8 Talela. 
(3r. 4. (Fofa Acta oto. ZUL 4.) Jl 12. Digitized by Google IIS — 1882. ^4. — Siteracif ($el 9 tutx alHatt ^ iu^ama*. — Etefler-Lexlko« , Allgemeines. Herausgegeben TOB Dr. 
JiL Meier und Dr. H. L&cke. Dritter Baod. 
IC UiC (Bqrer— B«ni fSodOM]) •« 1, 90. 
17. • (Buii [Sodoma] BeeltaMkir). I, 20. 

A«f Schreibpapier & 1, 60. 

IMmt, Vr, Bestimmaogen des Monddurchmessers 
a*iia Plejadenbedeckangen des Zeitranmes 

1 8S9 bis 1876, mit gleichzeitiger Ermittelang der Oerter 

des Mondes. Gr. 4. (Nota Acta etc. XLI. Pars I.Nr. 5.) 6. 
LMgciteM, Uebur einig« eaoarisoli« ▲aD«lideii. 

m 9 IkMa. Or. 4. (New Aete «le. IUI. 8.) ^ 2, 50. 
Lrop«ldlaa. Amtliches Organ der kaiserlich Leopoldinischen, 

Deatschea Akademie der Natorfonolier. Heft XYII. ar.4. 

(la CoBinisa.) 8. 
> ifbisrh. Th., Geometrische EryitBllvgrapkit. VU 499 

üölucbDitten. Gr. 8. cH. 12. 
Uhr» ti Aramaeische Pflanzennamen. Mit ünter- 

■tttwiBg der k. Akadaniie der Wiaeeneehaftea ia Wi«D. 

Or. 8. eä. 20. 

Maller. Mai, Essay». Zweiter Band: Beiträge zur ver- 
f iaidieadea Mythologie a. Ethologie. Mit aneffthrlichem 
B e gi a t a r na L o. U. Baada. Bwaita ta n ael irt a Aaf - 

Uge, besorgt Ton Or. 0. Praaaka. 9. Gab. 10. — 
Geb. c4( 1 1, 50. 
XawMi, C. Fr., RleneaU der MtatraUgi«. Elfte, 

TollsUndig neabearbeitete nnd ergänzte Auflage von 
F. Zirkel. Mit 'J18 Figuren in Ilülzachn. Gr. 8. cÄ 14. 
Geb. r^fC 16. 

licwcaadb, 8., PopaUrt Astronomie. Deutache Tennehrte 
Ansgabe bearbeitet durch S. Engelmann. Mit dem 
Bildniss W. Berschel's 2 Sternkärtchen und 207 Hols- 
echaittaa. Gr. 8. Geh. 12. — Geb. «wK 13, 50. 

Okifcacfc « A., Vtber die lettUohei Tarladaraagaa dee 
Brdmagnetismus. Gr. 4. (8if.nAMniek ao«: Ll«polp 
dina, H. XVIL) 0, 70. 

Mcffitr, W., Pflantenphyeiologi«. Bia bidbrnh das 
Stoffwechsels und Kraftwechsele in dar Pflaaia. IBladiL 
Mit 82 Holiachn. Gr. 8. 18. 

L Bd. HtotfwechMl. Mit 39 Uolzaehn. ^ & — IL Bd. BnA- 
wechjel Mit 41 Holr»<ha .« 10. 

I'litofi'«» Staat. Griechiücb und Deat.sch mit kritiscbaa nnd 
rrklirendeo Anmerkungen. 2 Bde. Gr. 12. cM 8. 
Auch a. d. T.: Platon's Werke, 25. Theil.) 

Prüll, IL, Lehrbuch der Botanik für mittlere u. höhere 
Lehranstalten. Bearbeitet nnterZagrundelegang desLehr- 
bacha der Botanik von Jul. Sachs. Vierte vermehrte n. 
mbaeserte Auflag«. Mit 295 Holuohn. Gr. 8. ««4. 

taail, K.,1TBt0randraa9an mMorph Ol 0 gie der Oafiit- 
kryptogamen. 2. Heft. Die Schizaeaceen, morpho- 
legiech oad syttematiech bearb«itet. Mit 8 Tafeln nnd 
1 Holiacha. Or. 4. c« 12. 

L Bto B/BMWVlq^OMMa. im. JH 10. 

MagifeelM, üntenaehaagaa Aber Liehtwirkaag n. 

CLl jroph vIlfiinction in der Pflanze. Mit 16 lithogr. 
Tafeln. Gr. 8. (Abdr. aas: Jabrbfieher t wias. Botanik 
HL Bd.) «4C 19. 
Prowr, L, Coppernicu s als Arzt ar.4. (SWi-Abdr.an«: 
Leopoldina, Ueft XVU.) 1, 50. 

NMka<i«M 4m Atlrephyilkalliciaa OtaemtofftaM n 

Patsdaai. Gr. 4. (In Commission). 
II. Bd. 1. 8t. Spörer, U., Beobachtungen der Sonnen- 
tecken Ten Jaanar 1874 bia Daaeabar 1879. Mit 
32 Tafeln, 8. 

— 2. St. Müller, G.,Dar8teLlungeQ des Sonnenspectrums 
bei mittlerer o. eehwacber Dispersion. Mit 2 Taf. e4C3. 

— 3. St. Meteorologiieh« Baobachtnagan ia 
daa Jahraa 1879 oad 1890. dl 4. 184 IL Bd. 4. St. Vofel, H. C, Beobachtungen des grossen 
Cometen Ton 1881 (Cometlll. 1881) Mit 1 Taf.«« 3. 

RaBMliberg, O.F., HaadbvehdarkryataHograpklaeh- 
phvsikalischßn Chemie. 1. AMb. Elemente und an- 
organische Verbindungen. Mit219Holnchn. Gr. 8. «4(14. 

Rolpb, W. H., Biologische Probleme, zugleiak als 
Versuch einer rationellen Ethik. Gr. 8. rH. 3. 

Roax, W., Der Kampf der Theile im Organismas. 
Ein Beitrag snr Vervollständigung der ■aebaaisdiaa 
ZweckmlseigkeitaUhr«. Or. S. M i. 

Seiriflea der ntarAwachcaic« Gcadlscfcafl ta Daails. 
N F. V. Bd , 1. U.2 Heft. Mit 9 Min. Or: 9. (b Oobk 
miaaien.) 12. 

Scieaka, E., Boologiseha Stadiaa. E. Bar Eatwieka- 
lungegeschicbte der Seeplanarian. Bin Beitrag znrKeiai» 
bl&tterlehre und Descendenstheorie. Mit 7 Tafeln und 
2 Holzschnitten. 4. c€ 6. 

I. BtHraelitaiif d« Mim von To n oan —rt o v«rieg»tiia. 1878. wK 4. 

Spiegel, nr.,BiaaItpaialaslMBKaillaaeh ri f ten. Im Omnd- 
texte mit üehersetzung, Grammatik und Olssssr. Zwaita 

vennehrte Auflage. Gr. 8. 9. 
Stieda, L., Untersuchungen über die Entwickeluog der 

Glandula thymus, Glandula tbyreoidea undOlaadola 

carotica. Mit 2 lithogr. Tafeln. 4. e4( 4. 
Studien, Pbllosophiscbe, beransgigabeaToaWULWnndt 

I. Bd., 1. Heft. Gr. 8. ^ 4. 

Wundt, Uobcr p«j-chologi»phe MethrKlon. — Trinlrirti, L'elwr 
di« ApperMptivnadsaer bei einfachen uii>l zinHiuiimigwwtitiin Vor> 
•teUnn^n. — Kollert, L'utersnciiuri!.'' i' uber dw JMtitaB. — 
Wandt, UelMr di« nuitlMUnatiache liulut-iiuu 

VntersnchnngCB aM 4cB botanisi-hen ln»tilul zu Tü- 
bingen, benwsgegeben m W. Pfeffer. 1. Bd., 1. Hefk 
Mit 3 Holxseha. Or. 8. M S. 

Weber, Q., Register zur Allgemeinen Woltposchichte, 
13. — 15. Bd. — IV. Qesehicbt« der neuesten Zeit 8. 
e€ I, 50. 

Weber, n., lieber Causalit It in den Natarwissan« 

Schäften. Prorectoratsrcde. 8. -ä: 0, »50. 
WdM»>,M.M.T.,Die Wasaerstrassen Nord-Europaa. 

Ergebnisse von im Auftrage des Herrn k6nigl. prenss. 

Ministers für ufTentlichü Arbeiten unt«rn(.immenen Studien- 

reinen. Mit 0 Karten und 3 Pllnen. Gr. S. « 10. 
Xenopbofi's Gastmahl. Griechisch und Deutsch, henuiage- 

geben von G. F. Eettig. Or. 12. eM 2, 25. 
(Auch u d. T.: Xenophon's Werke, :,. Theil.) 
Zoologischer Jahresbericht Tor imK Herausgegeben von 

der Zoologischen Station su Neapel. Badlgirt foa J. Viet 

Oaraa. Jfü Bsglstsni. Gr. 8. 31. 

X. AbOL AllffWMiBM m Tmbm (wk 10)u — n. AMh. Artkio- 
pod* (.4t 10). - m. AMk TvtfMta, Mulliuu (JL 3).-IY. AMIl 
Vertebrat« (,« 8). 

Zopf, W., Zur Entwickelungsgeschichteder Ascoaiyc«t«n. 
(Ghaetominm.) Mit 7 Tafeln. Gr. 4. (Nora A«ta «te. 
XUL 5.) «« 19. 

Geologlscbe Speclaikarle des Königreichs Baahsea. Herani- 

gegebeu Toni kpl. Finanzministerium. Bearbeitet unter der 
Leitoag ven Herrn. Credner, Prot, a. d. Uaivecsität Leip- 
lig aad IHnetar dar gsokg. LaadsaantaiaBshaag. Imp. 
B^L (In Commisslaa). 

SMt. 26. Liebartwolkwiti. MitTert von A.,Smiur. — SweST. 
Nkonhot Mit Test Too A. Bmwr n. A Thl.-tn, — Sect. 42. 
Born» (LobcUdtX Hit Tnt tob K. Dsfanpr. Set. 4». liftnei^k. 
Mit Text Ton .1. IIsKud. — 8»ct 7H, Frunkenberfc-Hainirben. 
Mit Text von A. ltothpleU>Dd H INHUlpr. — Book l£e. Loainits. 
Mit Text von K. Ualiuer. — Srr t 1 >l< ' .\ nnftberc. Mit Xttt TOD 
P. Sohalch. 

K»rtc mul l\<xt 4 3. Ti xt ai.Hrt t ,« 1. 

Topographische Karle des KCnigreichh Sachsen in 1 - 25000 
d. nat. Gr. Herausgegeben durch das kgi Fiaanamini- 
sterium. Bearbeitet im {topographisoben Baraaa das Igl. Digitized by Google 135 ~ 1882. ««4. — giteractf^e» Sentcalblatt — 21. Januar. — 136 GoneraUtabes. In Lieferungtn i 7 — 15 Blätter (Rectionen); 
mit (Jübersicbtsblatt in 1 : 500000 u. HöbenverieichuisseD. 
Imp. Fol. (In Commission.) 
7. Lieferang. 12 Sectionra. 
SS. Pinuk - M. KIMsMiB. — «L tMMhwHk — n. 
dorf. - S3. MeeniM. — 108. BmuImUImL — 108» 
IIU. Lansanbernadoift — 181. BMBMlHfBll» - 
123. HttfaStanbuli. — m Bmm. 

Preis ä Blatt ind. HfihtiifWMidiniM mit getoNlitw 

BSschungen e4t 2 — ; ohne getuschte BSsch. 1, 50; 
f. AufüeboD auf Leioewand 1. — Uebsnichtsbl. gratis. Ische Jahrbiichcr fflr Systematik, Pflanzen e^efchichte 
und I'üanzetigeographiu, herausgegeben von Ad. EugUr. 
Mit Tafeln und Holzschnittan. Qr. 8. L Bd. 4. Haft. — 
II. Bd. 4. Heft. rK IS. 
Jakrlrächer für wlssenschafUiche Botaaik. Uerausg. von 
N. Pringsheim. Mit Taf«la.Gr.8. mBd. 8.Htft.— 
Xm. Bd. 1. Heft. clL 40. 
niUwIlu^eB nsder «Miogiichai StatiM m Neajp«!, ta- 
gleich ein Repertorium fOr Mittelmeertrondt, IUI Tafeln o HoluchD. ar.S.II.Bd.|.flMt>-lII.Bd.l.&Dffia|. 

Heft. 3h. 

■«plMlaglMkes JUrtwfe. EiM Zeitaekrifl für Anatomie 

und Entwickelungsgeschicbtc Herausg. von C. Q egen- 
bau r. Hit Tafeln u. Holzschu. Gr. 8. VU. Bd. 1. Heft. 

— VII. Bd. 3. Heft. cM. 39. 
VterteljahrssdirUI 4er wlnoMriMhe« Geadlichail. Her- 
ausgegeben TOB den SelirifUUhi«n der OeaeltMlttft: 
E. Schoenfeld und A. liV innecke. S. fln CommiaaiOB.) 
XV. Jahrg. 4. Heft. — XVI. Jahrg. 3. Ueft. dL 8. 

MiMMfl flir KryiWbgTaplile wd Mh witog i e t «nter 
MitwirkuntiT ziihlreicher Fachgenossen herausgegeben Tf^n 
P. G roth Mit Tafeln u. Holzscbn, Gr. 8. V. Bd. 4. Heft. 

— VI. \V\. 2. Heft. U. 26. 

ZeitflclUifl flir whseiiücbanUche 7x>olof(lr, horausgeg. Ten 
C.Th.T.Bieb old u. A. v. Köllikor unter der BedaetioR 
von E.Ehlers. Mit Tafeln u. Holzüchn. Qr. 8. ZÜT. Bd. 
2. Heft. — XXX VL Bd. 3. Heft, o« 71. 

Zoologlacber Aiieiger, herausgeg. von J. Tiei Oarns. 
IV. Jahrg. (Nr. 73—100). Gr. 8. 9. Neue Publicationen der Verlagsbuchhandlung von Otto Schulze 

in X^eipseiis'. [« 

Heber 4ei G^st «kr tedlwliet Lyrik. Et« EtMy tob Dr. RenMm BrimASfer. (In 4er Prewe) 

BIbllofhcca orienlali.s oder eine vollständiee Liste der im Jahre 1S81 in Deutschland, Frankreich, 

Eugland and den Colonion crschiem'nen Büchern, Broschüren, Zeitschrifton etc. über die Sprachen, Kcligioncn, Antiquitätt- ii, 
etc. des Ostens. ZusammenicestelU von K. FriedericL (VI. Jahrgang.) -H. W. 

Der Midrasch Echa Rabbatl d. I. die haggadische Auslegung der Klagelieder zum ersten Male In's 

Dentsehe fibertragen von Dr. August WOaiehe, dK 4, 50. 

Vorleflugea über Aesüietik mlulleB tob KjutI ClwisUaa Krause. Ans Kraue*« bandschrifUichen 
Maoblass« heraaagegebea Too Dr. nvi fiMllfeldt and Dr. Aag. Wtaaebe. «4[ 6. 

Geaebichte des ßuddhi<fmu<> in Indien. Von Prof. K. Ken. Mit Uatenlilsnig dcf Terfoneis beraos- 

gcgcben und flbertrafjcu von Prof. H. Jacobi. (In lier Prfsse) 

Die Sfinitischen Völiter und Spr:u lien als Versuch einer RMyklefMAe 8Mdtf8ClM SfFtcb- Wid 

Alterihumswisseniichaft von Dr. Fritz Hommel. I. Heft '1. < 

Der Midrasch Bereschith rabba d. i. die haggadische Auslegung der Genesis. Uebersetit VM 
Dr. Aag. WAosehe. mit einer Einleitong and Meten von DD. Jal. Fftrst» Stnwchun und Oitavald. lt. 

Die Rell^oa ier Sikbs nach dea (fvellea dargestellt -vob Pnw. Trumpp. «4t 3. Verlag von Friedrich Vieweg & Solia iu Braonscbweig. 
(Za belieben dnreh jede Badibaaditiv.) [3 

Tabellarische Uebersicht derMineralien 

nach ihren 

kijstallographisch-cbeiniichen Besiehungen geordnet von 

P. Oroth. 
Iweüetvdtotladlgaeabeaibeitete Aadage. 4. Geh. Prebo^t «»80. FDr Bibliotheken. o 

E 

a> Speeialität: l'' § 

leilicig, NatorwissgAscIiafleD etc. i 

Billigste Bezugsquellu: ^ 

KissUng'sebe Baebbandlung (CinstaT WolO g 

la Laipsig. fi 

Aatiqaarial lad Sortinaai 8 Wir offerieren antiquarisch: 
1 GaaiBtes readas des s^eea de l'Aeademiedes Scieaees. 
183»— IST«. (T. I— KXZHX aad t Bd«. lahalta.Yer- 
zasammen 91 Blada). 500. Wir empfehlen unser grosses Lagfr älterer und neuerer 
Itin'lier Iii er \Vi,-.>. ij.^chaften in ennüseher. französischer, 
italieuisciicr. aij;uiiseiier, russisclier etc. 8prathe. Catahipe 
gratis und fraiicu. — .^nr iauiir. .Aufträge auf grössere und seltene 
:t u »I l ä n d i s c h e Bücher Können TormSge unserer zahlreichen 
Verbindungen mit awUod. AatifaaiaB OBgtfirUinU^ glBStige 

£rledig(ui^- rni<ien. Wilhelm Frick, Wien. 
Gf«b«a 27. Bücher- Auction in Göttingen. 

Zu der am 1. Mai d. J. hier stattündeodeo Versteigerung 
dar Toe weil Herrn Oeh. Bag.-Bath H. Lotse, Profeaaor 

der Philosophie zu G6ttingen, hinterlassenen werthvollon 
Bibliothek, kann ich noch Beiträge bis apitesteos Ende 
dieses Monats annehmen; dt« Aa«tiona>BediBf«Bg«a flb«r> 
sende auf Wunsch franco. {6 
Ofittingen, 5. Januar 188S. A. Hoyer, 

F*. IMatarldi'selie BorL^Baabhdlg'. 

Serscf^itifi im greife ^erabgefe^ter m^tV 

tfl fflc 10 Pfennige bim^ iä>e 9iiil^«l»&ing ober Unct ook 
mir [gcßcn '-Uricfmacfen) |a b(|t(^ [57 Hb f. — Wad ssB StatM<a la Digitized by Google füK IPctttfi^lanli. ttt.5.] ^eraiHiciec wA HmimteUln Kdidcnr fnf. Dr. 
[1882. i. Crttitta. 9»%iiM «mn Caaaiii* «M tkMiM. 
ltt*a(T. «»& 

3ill. «iMlR nalifdicii fW fa tl l i | l «fUttnlfi^t ■r nalifdicii 
» la. 3alittiuBt«». Iw |f»«irT«« Mu> Loaif XV. 

(I. ncMil de MkrtcB* put Saiuwar «l Hopf. 

— ~ Haatcr, Ih« laiMrial 
Jtaakt. «B tu ttlt; 
Mabatt, MilttllMtCrtI 
Kcintc m» RMf|>«l». VlUUlVVlUv. ÜTfnM, It*nff »er •iwi 
Cuiiila. du , 3i' ( II ,) t i< ' I I . fuTitf ycifiMI Mr' tat«!!!» •Uat(ll,Mt 

MaBmann, M( 

(Ukh SaMtui »er UiüMrrnil «rifd«. 
fit« flaunu* van ««jaiu •cfAtitl* vm\ 

Mn Vduet. 

Snaii, M fMiittmil« SvnMlta« R«*«!. , C, du ETaacelioni des Paalos. Th. I. Die äussere 
Catwkkelan^ des panUniMhen Evangeliums. Ablb. I. Oer Brief 
an dk Ce«eiiid«a GalaUens u. der ers4e Brief an die Geneinde 
■ Kanüh. Berlia, 18M. Ob RdiiMr. (XX. 4W 8. Gr. 8.) 

Xer trtfflic^r Qccf. McM VOM f|icr ben Stnfang dne« gro|en 
Safc< ibcr $aubif. biefet Anfang aeigt, tote auc^ 
9» bm 8etf. Htd^ anbeif ju emorten toor, bag baffelbe \\^ 
stiibis brat gntnbicflcnben SBerfe bon iöaur aitretl^en toitb, feit 
sd^ni tn| ti^i4flo iDi{fciii(^ft{i(|m; tUidt im (ünactnen 
bi^ Im ttciitiBilim§ ttBifnffdocf flBccf flBcp bcn filcgcnfiottb 
fiff^ca tfL SNe «nioge bc« ©udicv ftcfit ;,u" bcrjenigen be3 
Siur'f«^ flktfM in eitlem eigent^ümlic^en Sjjer^ältiiiB bec 
tf^i^ilrit nnb bec Sttiergeni. SBie f(^pn ber Zttel arigt, »iO 
kifflb« tuffentlid» „boÄ doongclium be? ^oulu«" barftellcn, 
I. \. öefien djnitlit^ed ÖeiDUBtfeiit, wie ei Öegeiiftanb Don 
yffen Serfünbigiutg ttxir. .(»ierburc^ ge^t baffelbc !|iind(t))'t bec 
MkB U^Uiiiig be« i^aut'fc^n Serfc«, bie bcn £e^cbegciff 
IM l^wftrl« bacfieat, pocaOel. Unterfc^icb Von Oour tinll 
Ar ber iJfrr. baö (^ftli(^c S8enju6tfein bciS ^l^joftcld 
iKfWIcn, imc aU (itt gctoorbcntf luib in fic^ gefcfteted une 
■ IWefwi cn l ge g e nl iitt, foiAent er l»iflbaf|«ne genetif^ 
•n i'finem Serben felbft oufröeifen. GS ift ooti Dorn berein ju 
enwntcn, ba| fo bie ttkcbanfen bed %caiXvä in einem iiic^t nur 
* i< lMW« >'1'M<<>(|tf4 fonbem autb fad^(ii^fl)fleiNatif(^ weit 
emoca gttfommcn^g jur ^Carfteflimq fonimen tncrbeii, a{i 
bei 8«ir. — ideoor obet ber i<er{. bie fe imicre C^iuiuidelung 
M poulinifc^n &)angeliumd giebt, totQ er beffen „öugece (int* 
Mddntlt^t^te'' barlegen. S)ec Ißerf giebt anter bicfem 
SM dv «micung brr poulintfcben Briefe, bie er ffir feine 
^au^it in iOctracftt .jicbt, b. ^. ber öier ^»QUptbriefe. 
(intnwfclung obec ^octbilbung bei {Mulinifc^en 
tUbet ber 8eif. nnec^olb biefcr viicfc ni^t, 
"crin 9?ef. freiließ nitfit juftimmen fnnn; bie „Qu|ere GntJuicfe« 
üin^" fann alfo nur bann liegen, bag in biefen iöriefen jene« 
Oonltfcin fucceffioe nac^ feinen tierfc^iebenen 9Romenten 
ber Slit» unb aJacbif tit borlegt, tiemntafet butc^ bie jeroeilen 
ijerob« obfc^roebenben fragen unb iluigobeii. !Cer Dotliegenbe 
~ i ;bilt bie (Srflönmg bei QMtAtc* unb bei er^en 
iioni^abxufcf . 3n genriffea Cimt ift biefet ganje Z^eit eine 
IndUc bca gMäm VfA kcHteNffi^cn Speele«, »eU^cx üon ben Briefen bei Spoßet« ^nbelt. Allein Saue ^ bcn 
ganjen Umfang ber bem 9auIuS gugefc^ebencn Oricfe te* 

^anbclt; unb man mö(^ ttw^l ttünfc^en, bnfe ouc^ unfer 58erf. 
bie^ t^äte. Sr giebt aU (^nmb für feine ^efc^ränlung auf bie 
Dier ^Mtu^riefe an, ,ba| nnr fie eine objectioe (Shmnblage fflr 
ben JBett)u§tfcin3in{)att bea <Caulua bitben, «ett au|erbalb ber^ 
felben fofort bie fubiectiec S&iQfiir einer in i^ren (Ergebniffen 
Oon bec Giffenfc^aft noc^ ni^ft anerfannten, fei eS pofttioen, fei 
e« negatioen firitif beginne". SpccicQ bun^ bie ^efangO' 
f(^aft9briefe Metbe ^auf feinen ()fall bie @rfenntnig bec wnt» 
fte^ung unb ©nttoicfelung be« (^riftlic^en !ör.iui|tfein* be« 
O^ß^ au« feinem iübif^n bcbingt" ; unb bie X^ffoIoniAcr* 
binefe, bie {o, Mcnn er^ noi^ bcn SiwftdcMicH vA bcn 
Gonflict in ?tntiDcf)icn Perfofet fein fönncn, fihllicn unmöglich 
„eine ben Dier ^pauptbriefen Dortjrrge^enbe, no(( unentroiifelte 
gfocm be« poulinifi^en ÖenuBtfein« aufmeifen" (3. VII f.). 
SSic man ficl)t, wirb eine befinitioe 9lu«ifagc über bie (5(itf)cit3' 
frage nic^t gegeben. 3}ie biege (fliminierung ber t^rage nac^ 
biefen Oriefen fäQt abec in einem fo umfaffctfben SBetfc auf. 
«nf idMtt Soll bieten ficb bm^ aOe biete ^efe nnl al« OueOen 
)ur CErtenntmfi be< ^ulinifc^en <Seiftef on. ftftmien mir in 
Knfclbi'ii etroasl aU cdit ancvfcimcn, fo inufe baffelfac Don einer 
getoiffen ^ebeutung fein füc bie luiffcnjc^ftli^ie dieconftntction 
ttm beffen ttefen flbec^mpt nnb fmnit am^ beffen (faiftwiMwn 
,^um tlbriflcntf)um; jiibcm mangeln bircctc ?(udfagcn ttcr 
teurere ntc^t gauj borin. Sollen wir aber bei bem Oouc'fÄeii 
9)efultate oon bec Sditbeit nur bec oiec |)au^tbctcfe He^cn 
bleiben, fo Würben wir borfj gern bier eine ?lu^einanberfr|jung 
mit bem , ti>ad feit ^aur über biefe Briefe gefagt worben ift, 
ftnben, bamit gecdbe baburcb in bec @runblegung bes SBecTefl 
bec @(^ein fubjectioet SBiQfüc atttacff^Ioffcn fei. 3n Qe* 
;|iebung auf bie ^uptbriefe aber ge$t boS ^ Skitgebotene 
über bie %)ebanblungdweife Saur'S weit f}inau8, inbem ber 
i^ecf. ei ne noBp&nbi ge (ErdArung becfelben, mit Ucbecfefaug, 
ju geben unleuiinnnt. 60 toenig mos Wcf genbc In fld^ncN 
einer IDarfteHung beS „Güiingi-lium* bei ^auIuS" erwarten 
m5<^te, inbem bocb fiic eint folcije bei Seiten nii^t ade tcitif(^n 
unb eiegetifi^ Cinjeifcagen not^oenbtge Socan»fe^img fmb» 
unb inbem onbererfeit-? bie I>arPetIung be« Coangelium« on 
entf(^eibenben ^^^uncteii boc^ au(^ wieber auf ej^egetifc^e Sc' 
Srterung wirb eingeben müffen , fo ^fti^fl baiifenSwert^ ift bie 
®abc an fc^ 3m Untecfc^iebe oon ber Doc^ercfcbenben, ht- 
fonbeci buc($ äRe^er'd in ii^rer ttrt oor^figlit^ Sonmentare Digitized by Google — 1882. .«5. — 8itc<arif(^c« CenttalbUtt — 2b. ^mm. — 140 repräfenticrten ejegetift^cti TOani« ge^t ber Berf. überall 
bmauf aai, tttn tiefmn ^ufammei^ioim, bte uni|aff(iibctat 
(Sfitibeninsett bei ®eb<ntfm9 nac^proetfen, nnb ef ift ^ (ei 

feinem embtingcnben Sttarffinn unb feiner Iiiftcrifc^^fpecu 
iatioen !S)ur(4biIbiuia bied audj t)iü\ad) in au^gcjcic^neter :iBeife 
tjämgOL «r ge|t mM im Vffsaiieinen fiet^s com Zt^t bcr 
bcften 3c"öf" i"?; n^fr on einer nat^ 5(nfid)t M 5Kcf. nur 
qUjU gruBeu tJon Stellen ücranlafet i^n bie iionfequeni 
feiner (ionftnidion beiS ^ufaninien^ngS jur ^eanftonbunft bcr 
ZcEtüberlieferung. (Si lo&rbe weit führen, auf bem engen 
SRoume bicfed sTotteS in eine 9er^anb(uno über (Sinjeincd ein= 
juge^cn; genug, baß bic (Sfcgcfe unb bic ouf if)r bcni^enbc 
innere fitittf bed SQerf.'e bem i^ebcutenbften ge^iirt, bot bte 
gegenufirtige SBiffenfi^ onf biefem Selbe j^erborgebint^t ^at, 
unb ta% Sicum, ber auf biefcm Selbe orbcitct, biefclbc unbc^ 
rüdfic^tii^t lafien barf, 3eber aber oiu^ Bewil cMi beut Stubtum 
berfetben mannigfache görberung ffn&om triA. — J)a ejre^ 
getifc^en $c()i:nb(ung biefer '-l^ricfe in bOD totltegenben 
©onbe nocf> ein lurjcr, einleitenbcr Sibi't^nitt tmcoM, bie „Sor. 
gefC^it^e ber ^Briefe". (S9 wirb ^ier, in ^eroor^ebung ber 
ttiiutpiea VMäj/ü^ $uncte, bte imete unb äulere Q^ef^ii^te 
M 9at(fni Bif ju bem Confnct in VnHod^ia gcjeit^ei ^on 
ba (ib fäQt bic lliUevfurf)U]ig feiner Wcfdiitfjte bcti CJinlcitungen 
in bic ein^cUieu Briefe unb wirb auc^ gleich in biefem Söanbe 
in mn^cgfiltiger flwife biin^effl^rt in Oe^ mf bie golo' 
tifc^en unb forintbift^en SJer^ättniffe. 5:icfc oornu^gefteHte 
f)iftorifd)e (Einleitung mit ben anfc^liegenbcn (}iftoriid;cn Spccial- 
einleitungen bilbet in gcwiffem <3inne eine '4.''irallelc ,;um erften 
2bcit be« iöaur'fc^cn ©crfc«, bcr bo8 üeben bc^ 'Äpoftelä be» 
^onbelt. Sie cntbolt aber quc^ ben ffeim beö cigentlicbcn 
^^uptt^eileS td 9Berfc;^ ber ja baS Suangelium beg '^aulud 
noiti feinet oenetift^ (SiUtoi(f^uiu| in beffen Reifte borfteQen 
istO. 9)a Crimbflel w iile be* 8ecf/f in biefer ^e^iebung ift 
befanntliefi bcr, bo| boS UEoangclium be-S "IhiuIuj in bcr 
dciniamfeit bed oxabifc^en Slufent^aU« erarbeitete Aefultat bed 
Wa{ctttf<^en ^roceffe« ift, ju bem ber (Beift bei ^antu«, onf 
^hmd) feiner feftge^altenen telcolcqifit tbciftifcfjcn Oirnnb= 
anfd^auung, fic^ gezwungen fob, nad^Dcni in fein bi^bcrige^ 
iäbtid)°gefe6ti(^cS unb iübifd; ^ meffianifc^ei^ iBewu&tfein bie 
Ueberjeugung oon bem ßrcujedtob ieS burdf bie &iferftebung 
beglaubigten äReffiad 3efu4 als eine neue Offenbarung getreten 
war. ÜRcf. bcwunbert bie bon bcin ikrf. auö bicfcm @efi(^t#» 
^unct fc^on in früljeren ^^ublicotionen unb onbeittungSnieife ouc^ 
^ier fdiorffinnig burc^gefu^rte Weconfhnctimt b«r iMidtnifc^en 
Öebontenentwicfelung. Äber nac^ ber llebericugung bc3 Sief, 
lann bie fubjectioe ®enefid jener Offenbarung an ^^^oulud erft 
begriffen Werben, nemt woöf mebr, aU ed in ben bi^b^ige» 
larficDungen be# 93erf.'? (icfrfjcbcn ift, Srnft gemncf)t wirb 
mit bem C^efic^tiSpunct, welchen bcrfelbe felbft in ^e^ug auf bie 
Offenbarung &ai. 2, 2 aut\pn^: «nur au^ einer Sage, in 
welcher bag (^emfltb» un bat dgou; |6<^fte £ebenf intereffe b&= 
forgt unb Don Zweifel mb tingft bet ^neifeß i^erriffen, nac^ 
göttlicher ©cwtRbeit fein ^-öerlangen ou^ftrecft, luirb eiiu' foldjc 
Offenbarung geboren." 2)er (Sinbrud hei Glaubens ber 
Soften an Sefu Sufetfi^wig reie^ filr fi«^ allein nii^t onf. 
Öörc ^auln« niefit t^on innen §cnut8 in feiner jübifcben lieber» 
leugung erfc^üttert gcwefen, fo ^ätte er wobl wie ^2lnbcre einen 
aienfcblicb^n ober einen bämonifc^en Xrug ooraulgefe^t. Vber 
er batte bainal? bie Wöm. 7, 7 ff. au^geiprocbene C?rf(itm!nii 
fcbon biiicbflcmacbt, wennauc^noc^ nic^t jur allgemeinen iljconc 
formuliert ; unb bie Sieligion 3efu war ibm jebenfotl* in i^reni 
oOgemeinften 0)rnnbjng ali 9le%ion ber (Bnabe l«^» bdmttU 
SÜe mugtc für fein jerriffenei (Semfi^ dne mlfalHBe %i 
jiebungiifraft bfl'H'ti unb würbe üoii i^m wot)l gerabc beS^alb 
mit um fo größerer ^cftigfeit abgcftogen, fo lange fit if)m burc^ 
bcit Stroiiclttb bei 6tijfin» tvibevlegt ft^ten. du fold^ inneren Sample würbe ibm fiöfung unb (MfiDtfjljcit biirc^ bie 
(Erf4<i)uuia bed al^ auferftanbenocrtänbcUn^erm ou^i an i^n. 
9n biefer ffuffaffung eiiDeHi fi4 wie e« bon Kcf. ft^eint, bo« 

(icntnmi ber paulinifcbcn ^crfünbimg nieit me^r aU nicbt crft 
bialeftijd) crjcbloffen, fonbem al^ unmittelbare perfönlic^e (tt* 
fabrung, in ^^Infnüpfung an \>aS f(^on in ber 3nt feinet Oegtier« 
fcboft über (Stjriftu* nnb ba* (ibriftcntbum ibm .«unbaetncrbciü-, 
wobei freilicb feinem btnlcftifcben ökifte bie irf/arf prtncipielic 
^lusgeftaltung oorbebalten bleibt, "^^aulud befij^t, nac^ biefer 
SBcttaddtung^raeife, ben (IhwnbgebaU {einer c^rifKtt^en Uebcr« 
jeugung f^on unmittelbar mit feiner Sefe^mng, unb er ifi 
baber aticb int Stanbe, fofort ba^(5pniuicliiim !,u prcbii^cn, tu.i^ 
bo(^ wo^l in bem ber gdttiit^en Offenbozung gam j^totd ber 
^rebigt aiift p g e tenb tti «vMatc Qkd. 1, 16 gemeint t|L — 1Cod| 
genug. ÜBir ft^eiben tjon biefem würbigen Änfang eine« ntc^t 
nur äugerlicb, fonbem aucb innerlich grog angelegten SBerIed 
mit bem wärmften kernte für iai bereits iMtitmt, mit ber 
frcuMgflett Öffnung auf ba< nix^ iStaf%^ K. 

Criegerii, l*r. [>liil. ilcnn. Kvrd. von, Subdiac, Johann Amog 
Comeniiu aU TkeolM. Ein Betln« zur Coiii«niBf-Literatur. 
Lri|»%. 1661. Winter. (VI, 396 & Gr. 8u) «41 «. 

5-? ift i^L-aiifi luabr, ba| Conicniu§' grofjc 93cbcutung auf 
bem Gebiete be«» Untcnu^mcfen« ni(|t gaiu gewürbigt unb 
verfloiiben tvcibcw funn, c9 fei beim, bop man on^ m feiner 
Stellung aU Theologe unb ol'J SWann bcr Mircbe ibcfnnntlic^ 
loar er ber le^tc iüifcbof ber Söbmifdicn ^rübergcmeinbcu) 
re^t ju würbigen oerftetit. Ueberau, wo wir gro|e unb bc* 
I beutung^tjotle ©irfungen auf irgenb einem ©ebiete menfcblic^en 
j Öeben« wabmebmen, geben fie ja bocb auä bem innerftcn Werne 
I bcr ^erfönlicbfeit bcrüor, üon ber fie auegc^en, nnb bei Someniud 
i tuar ber Sebcndlem feiner ^afönli^iteit fo bun^aud ein tbeo* 
logifc^er ober (effer gefagt ein refigiSfer onb c^^fllic^er, er 
ftanb fo böllifl auf bem '^obcn be-? cbrifflit^en üeben« nad) bem 
äRalfiabe ber &evma\<fyi^, welche er ald )äif(bof iu oertreten 
md» au («ten ^atte, boBcbotfeiii ganjei 9e|käc» tmAcbdlai 
aus biefem Örunbc berOorgcwnt^fcn ift unb nncb feine SS«» 
bienfte alii 4-^äbagoge bamit auf büi ;3ttwgfte jufommenl^ängai. 
3)a^er „war eS benn odeiting« jur ^totbUMiib^feit geworben, 
feit man feiner })8bagogif(^en Scbeutung wieber ^ö^ere 9Iuf< 
merffamfeit ju f($enfen angefangen batte, ibn nun auch ald 
Ibeologen unb in feiner Stolluni; alä :!9ifd)of bcr '^kiiber« 
gemeinbe baraufteQen", unb man mu| cd eben htiifolb beut 
het^. 'S^nt wiffen, ba§ er bicf mit eben fo biet ^eig tvie Un* 
bcfaiiiT;fnhcit unb gcfcbicbtliibem Sinne getban bat, um fo mclir, 
old cm großer X^eil ber Schriften, auf welche ^itx ^e^ug 
nebmen loar, nic^t in beutfc^, fonbem in cjec^ifcher Sprodbe 
crfcbintcn finb unb bc^balb bpcfj I'jpM ber Slfebr^obl fowobl 
unfcrer *:ßäbagogcn lute unferer .It^eolugen unjugänglicb fein 
bürften. (jieftügt auf ein jahlzet4ci utU> um ^fm mit großer 
Sorgfalt burc^earbeiteteS OueHenmatenal, aber mit Sludlaffung 
oQe« beffen , wa« ^infic^tltc^ be# £eben8gongc3 unb ber 39e» 
beututig bcä i'iatitu'^ auf päbagogifdjcm (Sebiete olö befannt 
Doiau£gefe|t werben bücfte, giebt ber ^erf. und ^ier nic^t bU>| 
ein Oifl» wn bem tcfigtS^ unb l^eologif^en (Skandier fS»* 
meniu^' ffibft, fonbcrn ouc§, wie c« \a nclbnicnbig war, »on 
bem ber iBrübergemeinbe überbaupt, in bcrcn :^ebcn bicjer etn< 
jelne SDtann Wurjelte, unb gern mag man ei anerfennen, ba§ 
lüir bem 'i^erf. in ^öe^icbung auf bic« l^ebiet feiner Stubicn 
i'inc gauje ^eil^c lucrtbuoUcr ^uffcblüffe oerbanfen. !2Benn ber 
^sctf. bei Hbfaffung feiner ^arfteOung noc^ ben „praftifc^en 
^med" oerfolgt in bem Qilbe bei Someniud ben Slaoen 
ju jcigen, „wai i|re ftirc^e ber bentf(^ ®(bwe0ertir(^e twt« 
banft unb welchen fegen^reic^en unb bcfrucbtcnben Sinflu^ bie 
ßete iBerü^ng mit bem etMugelifi^n ^eutfc^lanb ouf fie mi* 
geäbt bot", fb Hon nan ms »m ^eqen nriiaf^, ba| atuS^ Digitized by Google 141 — 1882. MS, — 2i\etaix\ä)ti (£entra(6Iatt. — 2S. ganuor. — 142 ! ;'c ?lbn<6t meiert »rcrbcn niöfie. ^?Jolf) bop fc^einl ja Oor^- 
; iiiötn ju fein, unb bcr ^)iatioiiolildtcii^aB, rate fönntc er bcnn 
•bcri übftnjunbfu »erben aU burc^ taS Öeroufttfein ber 
botjeren getfUtcn Oemeinfc^ft , bie Mr^ben ift luib bereit 
pflege ftrt« dt ein $ebfirfni| oon Reiben CSeHen ^cr geffl^tt 
rocrbcn ii'Hlc':' "JtlHV iv.irf) atii]cfct)cn Don bicfcm ^{roecfc, l)Qt tai 
9udt lernen liäeit^ an unb für (i^ jelbft (^infic^tlic^ beffen, mi 
(f Mt fdmt Qadlai ftto ebe MMUi$leit beigttou^t ^t, 

«Mif.*l»l|. Jttc#ai|rit«H* S<b« 8t* Staate. 

ttt^tmmitu im ^iillttf Mf bU toacriMn eanMaa«c(i^aubiuni)cn. 
i. — ^« ^tilcJiVeafML -> Die {^icnfltatlaffims bei t^Utons« 
iUft. — «af ^irällcM. — Sti^ac^terrim mb Sc<b«a<^tl> 
»VUM. 2. — «U 6.*Cwn«««»^. — ftiri^Iii^e 9Ia<«Ti(«ten tc. 

tat «MBfiL iHi 4w |rit i M |. ^ilg. tra ^. StelBcr. 24. 3Afttg. Nt. 1 «. S. 

3Rb.: Unfm {'offniinden btim 9«ginn bei neuen 3a^rel. — 
•. AeT«' ntntfttr .iioman. — ®. 9IdAtigal, Sa^ra unb @uban. 
\tt\\ — Sy. W. tMjifif, ra« tfebtn tatilt SJiBinfljiont'«. — 
Äctiircn?. 2ScI*icr töti Citptnl'tocf . — ,^ur ijittratur ber inneren 
Jli nca. r;f '^ctidiaft le« l^'ränttnttn ter üitreintafen Staaten. 
— ilue^t-Uuiiu:! in 91iTp». ~ Ter ^afl ^Eibr. — ^er flfj\fn»är« 
lije rtant Cit jüNfiffn Är>iAe. — I'J* *M^llft.^K^#.^fU■l'i in bfr 
taiKriidicn .t^amnu-r tu ;Hfi(fc«rätl3t. — Kein ^nntiümu*. — 
rctctioa iitlf.ul^ .Pruiirfdücl. — IWebtiii^, „Vvir .vcfsrctifler 
etpdct. etr Social^olUitct''. — £ie 'JJiCDncnttenAcmcinCen intiutopa. MtfL 'jHl#M|titaNt te. .^r«3. e. 3. (i. Scbfft). <Rr. 2. 

niiib.: Äarf Sieafriet, fflötttrfllaube unt («cit<«jlaube im 
?e!ff \?tacl. litnt jenaifdit iRpftnporlcfung. — rcri., (»otte« 
.Ujuacn \m :Vd* Ter ^Jjint (C. jedler. 2*lc,^rarbifn unb ^efennt« 
iifTt grcKfr 3<atii:tVTidifr). — Spitt) ülä Mc „Sibbrfitblateit" 
bcr nenfiTdiiid^cn (^^niiiivtcn. — DU ttefan^bttc^ttoae in bei IDibcefan« 
Scrfanmlun^ bei Inrw.ur gosbCVlMKi«.— Otf Ca«fI|tori«I4tC|oittt 
bm. bif 'Jlbfcbunj Siülji'«. 

Z^atf<k<t Wertür. 9lcb. «.«aKenmeter. 13.3al!C^. 9lr. 1. 

3«b.: Äenjabt^umfdjaB. — ter oefefmifiae JuiKiiit tcr fat^o« 
UM** Ait4K i« Srantrci^. 1. — (Korrcfyonbenjen unb £«ri4>ie. Seite. (mtt7 6. 8.) c«XM. 

.Senn bic ©elcWanfett auSbrfltflit^ oudi nur im RIcin 
•cbouitcB ivx Q^eltung tommt, fo braucht bod) bad 9u4 tro^ 
friWK IttwIArcn Sprad^e, bte niffenfc^ftft^e ^rittt femeiroeg« 

ftSfuen." 2^0« fagt b«r JBerf. felber, unb er mufj t% offni^ 
box am bcften »ifien. ber ÜJcrf. fc^on fe^r oicl flcjdinebcn 
|dt, ^ tomnt er b^ut^ ben i^ort^eil, ft(^ felber rdt^Iii^ 
ätimM )ii rsnnen. fludSi geiefen ^ol ber ißerf. mond^Iei, nnb 
fetr oiele ?!utDrenncmen Iä§t er am l'efer borflberjie^ett 5Der 
i^erf rc;4irutiiicrt mit "Jluvbaiier, iiitb Srfiiuicrififeiti'n, auc^ 
fieine unb ]}co&e iBtbeifprüdje bereiten i^m feine befonbcte 
Sof eg«^ 6enier Cfini^iung nac^ ^ bdf »iMIig Me 
^rm eine« Se^rbuc^«; ba ift Oon einem „ßotetftiÄmu«'' nic^t^ 
ju merfen. Hb<r ba« lüu<^ ^ält fic^ auf einem geroiffen mittleren 
ffitwan, e< tfi fe^r motoltfi^ unb fetir mo^Igefimtt unb roirb 
fftn ^ubticiim ftnben, bem gerabe mit btefer »(üditigen Wanier, 
mit meieret ruie UnjO^I Don !lt)<maten geftreift nirb, ein 
'aHrn grfc^ie^t. 3^ie Siffenfe^ft ber (Et^it gefdrbert ju ^ben, 
glonbt ft^roerlic^ ber S8erf. felber; er miQ tnr «boi ^tttereffe 
ba ^kbilbdca für et^ifc^ %a^vx beleben". Qmt bcv aRante 
tüSaff/awrciBOcifiricL SM |B#e «ut iqci^iKt et Ol» bas JRet(^ @otte4 ober auc^ ald bie {»umanität ober auc^ aU 
bic ©lildfeligfeit bcr SRenfc^^eit ober auc^ ol« bie fttttic^e Soff« 
fomniiiüicit bcr lÜfenfc^^eit ober auc^ al« bie auf SRoralilät 
beru^enbe a^UidfeliefeU bc« «^kn^en (@. 1 44—14»). -ss- 

Zart, 0.. rir. i>!iil.. (;<.ii[ii;<s.-lj'lir. r, F.influss der CMÜMikei 
Philotophen aurilir dontsclu' Pliil<.'»o|j|ii<- lies 1 S. Jahraunderit. 
Berlin, 1881. Dümmlerg Verl. (IV, 2.17 S. Cr. s.) rK 4. 

SScnn ou(^ in ben auSfü^rli^eren ^larftcßungen ber We» 
{(^ic^te ber ^^J^ilofop^ie bie Söebeutung ber englift^en ipi)ilo« 
foppen fär !Ccutf(^Ianb nit^t auger ^c^t gelaffen ift, fo toor et 
ben Serfoffetn biefex lEBerfe boc^ ni(^ mfigltc^, biefem $nnde 
einge^enbcrc Kafmerffamfett gn ntbmen, «m fo weniger, alt et 
feine orientterenben i^ororlieitcii gab Tic Srfjriff ^]art'^ tritt 
^ier ergänjenb ein unb bietet rec^t {(^ä^bore iöeittöge ^u ber 
Öefi^c^tc wib ben SnfMiAiiiB ber btntf^en y^i^f^'l''^ 
18. Satirf).'?, fo bafi eine grönblit^e XiarflcIIung ber p^ilo* 
{op^ifc^cn ^cioegung wätirenb biefet ^eitraumet in 3)cutf4l> 
lonb, bie tuir bi£i[)er leiber nit^t befi^en , nunmehr uic^t 
unmefentlic^ erleichtert ift, wenn auc^ ber iBerf. fär bot be< 
^nbelte X^ema noc^ nic^t ade 'Arbeit get^an ^at. 

?;erfelbe ifl fit^ ber Sc^wierigfeit feiner 9Iufgo6c bewußt 
gctDefen^ toie man barant fi^on fie^t, bag er oerfcjiicbene Arten 
bct «infbiffet einer Se^rmeinung auf bie onbere rnnrimmt, 
einen pofttitjcn unb beftimmenben, einen negatiocn wnb ob« 
ftolcnben, einen btcccten unb einen inbirecten, unb enbU^f oU 
M« Vct Me „vai^elii^e Qoaenbung" ober «formdle 9e* 
fiatigung* noott. f^reili(5 ift Iogif(i biefe (JintbeiUmg nic^t 
faltbar — €obonn liegen bem SBerf. bie Erwägungen na^e, 
ob bie ftenntnil ber fremben fie^ren nur SRobificaHon efat^elner 
©cbonfen ober eine oollftänbige Umwäljung bei ben einjelnen 
^ß^ilufop^en ^eröorgebrac^t bat, enblic^, ob bie früheren ®e* 
bauten in ber ?lrt eine« p^^ftologifc^en 9?eije«, wie j, ©. 
^ume't Krittt onf Üant, ober alt eigentlit^e Urfac^n genirft 
hoben. SMetlnter^Khnng n>iii> fernerhin babunh noch erft^wert, 
bo| bie SBciic ber Uebcrmittelung ber englifc^en l'ebren für bie 
einjelnen beutfc^en ^hi^fop^cn faum mit Sicherheit ju be* 
jei^nen finb, unb man fi<h bet^olb rndfl nnr auf ben inneiieK 
^ufoinmetifiting ber Schreit ftüfen fnnn; fjnt ber iüerf. bcn^ fo« 
gar bie Ucbcrficht über „bie lilcranfctje Jüerbrcttung englilc^er 
j Schriftfteüer (boch wohl nur ^^Jbüofophen?) möbrenb be« 
lä. Sahrh-'f (bo(h wohl in 3>eutf(h(«ib?), bie er ^(nfangt 
beab^cfitigt hatte, untertaffen wegen ber aHjugrogen Sehwierig» 
feit il)rcr Vlufftcniuii]. 0^:11 mciMn wöre et banfen^wectjl, ncmi 
et mitgctbeilt hätte, toa« er botäber gcfnnben hat 

Od 9erü((ft(htigung btefer Coi^ige uriib mm bem Qerf. 
9fnerfennitng wegen feiner i'eifhmg nicht tiorenthalten bürfen. 
Sr behanbcit feine ){lufgabe fo , bog er nach einer allgemeinen 
^(eitung bie ctnjetnen bentfchen ^h^Mophen bunhgeht, mit 
ber Ceibni.^'fchen Schule onfängt, bomt hinter einanber befprichl 
Ifchimhaufcn, bie f^ftematifchen (Jfleftifer, bie SBolff'fcbe 3<hule, 
bie populären Sfleltiler, bie (^laubensphiIof^Ph<^"> >"ib mit bem 
f^ftematifchen firtticitmnt, b. h> mit Shmt, fchliegt. lieber bie 
8ejet(hnungen, bie er filr nnterabthetbmgen anwenbet, tonn 
man mebrfad) mit ilim rechten, fo rocim er i^^nrüe unb '^latner 
oli bic beiben beUetrifttjchcn (iOeltifet anführt; auth fönncn 
wir et nicht billigen, toetm er nntet' ben an Zhomoftut ft^ on« 
fchltelenben fiiftemotifchcn (Ffleftifem fcheibet .^lüifchen fä(h= 
fifchen unb norbbeutfchen, ba er in bie legtere diubnl eigentlich 
nur ^odMomt einreihen fann. Sleratentwerthc Genfer hat er 
nicht übergangen, unb bei jebem h<if er im (^Im-ieii lupfil ricfititi 
bezeichnet, wie weit bie 'jlbt^ängigfcit oon ben iSuglänbeni reicht 
höheren 0erth für wiffenf^aftliche Senut^ung würbe boinaf 
hoben, wemt bie Quellen für bie Tar^eflung ftett genau an« 
gficben »Iren, fo bag fich ber Sefcx (ciiht bon ber vttthtigfett 
Nf wfinQien np erju gen mnnb Digitized by Google 14» — 1882. — 8it«catif((ei Seiitto(B(att. — 28. 9miuir. — 144 tBoS bte Anlage beä (^aiijen betrifft, fo ^Site ber Qcrf. bie 
aQgemdne Orientienuig ttnca aui\äS)xlx<!^ex l)aUtn tmb hierbei 
auf bic ©fbeutung ber einzelnen englifc^cn "^S^ilofop^eii für 
SJeutfdilottb me^r unb jufommen^ängenber etngcljen foacii. (ii 
nürbc fo hau äBerf an Uebcrfic^tlic^feit fe^r gemonnen ^aben. 
ftOecbingl tritt auA bü bem jc|tsat )Bafa{)Ten beutlic^ ^truor, 
loie namcnllitl Soft Mm ticfnr viA anügebrettetfr StrCung i]c 
wefen ift, menn roir aiicf» nic^t juqeben möchten, bafj ber (finfluB 
befjelben in Snglanb, 'i}tut\i^Ua£t>, Snmlmc^ uitb ^ttita nur 
mit bem beS Vn^tdci auf bof IRftlefi^ ober bemjenigtn 
ÄßBf« ttuf bie bcutfc^e $^iIofop^ie beö 19. 3a^r^.'« Dfrgtidjen 
loerben töinite. — £ie DorfteOung ift im &aaim angenieffen, 
bidneilen Umite bie €pnu|e (l»w* scMnMcr imb bec Um* 
baut ctnoi {KAcifa fcte. Mayer, Dr. Franz Mart., Beiträge xur GeseUchte ict 
blsUilUis Salxburs. iL Heber ein Formelbneh mn der SEeil 
dos EnbiMboli fnedricb OL (1316—133^ Wien, 1880. 
Gerald'^ Sohn. (53 8. l«x.-80 0« 80. 

3)er 93erf- fonb bie im Xttd nfi^et bejeidinete ^onbfc^cift 
in bec @tubien>$ibIiot^ef jn 8al}burg. !3)iefe(be enthält ^wei 
@ammelbü($er, t)on benen bad anberc, aui ber jtoeiten ^älfte 
be^ i^.^o^r^.'i^ ftammenb, nac^ ben barüber gemachten Angaben 
oQecbing« necti)ioi ift. 2)a0Cgen ift ba^ erfte, luel^e« faft 
aa8f(t|(ie|li($ ben ^mttifiM bct (Er,)bi)(^ofd SKriebric^ III oon 
©Osburg beljonbclt, nic^t o^ti: i^L'be^tuItl] unb unter ben 
17 ooit bem ^erf. mitgettjeiltcn otücfen finb mifyvtxt für bie 
3cit 2abi0tg'« bed IBaiem bon großem dittcreffe. Hadf biefer 
?fintb i^cigt, ba| firf) in Safjburg finft ein rcic^c^ biftoriftfK^ 
aUJaterid, namenllt(^ für baö 14. unb 15. ;^^a^rti, befunben ^at, 
unb wenn booon oud^ ein bebeutenber Xbeil gegenwärtig in bem 
^foai; unb <BlaaUtMxiimt in ^ien liegt, fc^eint bix^ 
004 imt|ciitceut unb oerborgen fein, xoaä bec 92(i(^forf(^uiig 
nb nfi^Rcn Annüiift Mcct^ wtei Mol, eomto, gteeral, le« gaerreo iMM LsBli XT. Tome L 
7171»— 1739). Paris, IWI. IKdot * Co. (XVI, 658 8. $r. 
Lex.-6.) Pro. 11 

S>a8 Sec(, bon wdc^em ^ier ber ecfte, bem Cx^^jo^c fon 
Äimalc gfiuibmeto i^anh Dorfiegt, ift öuf fieben iöanbe bc^ 
rechnet, öon bcncti bic )eä)& erftiu &ie &eiA)idnt ber SUiege auö 
ber 9tegierung«jett üubwig'^ XV, ber ©cblu^banb einen ^ifto= 
rtfd)fti '<2tbrig ber Infanterie« wib (Saboleriecoc^d in Ü^ttt aü* 
mä^Ud)eu Snttnicfelung enthalten follen; bei le^terem »irb ber 
Serf. bie Sufanfneofctiunfl ^'fr franjofifc^en 2lrniee im '^al^xt 
1771 |um Viiigait88|Nincle nc^imen unb Don ba ouffteigenb bus 
1718 ftlle QctftnbentnQni Nrib StoncnAocf^fcI, iwU^ bie 
fjflnjßfifc^cn S^cgimcntcr fotnie bie fremben int iCienfte be* 
Mingd ftc^enben erlitten ^aben, angeben, tet erfte ^anb ent^ 
^benftrieg mit Sporien oon 1 7 1 9— 1 720 unb ben polnifcben 
©rbfolgcfrieg , unb pnr, bem ''^lanc iei ij^crf.'ö cnffprccbenb, 
nif^t bIo| bicfe jelbft, fonbcni aud> btc Xorfteüung bcsl ^leer^ 
Defend näbrenb berfelben, tucnn aadf biefe nic^t bte loünfc^en^^ 
toert^e iBoQftänbigfeit beft|}t. ^en mectbooQften tBeftanbt^eil 
machen bie in groger S(^i>^ eingefügten unb meiftentlbeifS f)icc / 
jum er^enmal Dciörfintlirfnni '.'td^ui'tücfc au«i, bic dorre- 
|)Mwb«nÄcn unb bienftüc^en iüecid|te bec fcai^öfifi^en jpeecf ü^cer, 
kl VUa^ii^t Oenoiif, be8 Orafoi fMUMt n. V.; befonbetf 
XenMoftig fliefjcn bicfe Duetten für ben itolienif^cn ftrieg, 
Wler i^n jol^Ireic^ ©c^iciben ^idard' unb DioaiQcd'. 3)ie 
f(fynai^ Seite bc8 8n4<8 ift bie biplomatifc^e <3t\d)i<Site, bie 
odvwnr ga^ idfcite geliiifca ift ob«, locim einmal betfi^ grünblic^er ^ätle be^anbelt roerben joUen. ni4|tfianjöfif4)e 
iUerbältniffe becübrt werben, ift ber Qccf. idd^t aOemd genau 

orientiert. 'SJaiD ift®. Hi2 boi? Cifat ber Saxe galante ali 
ülueQe, bie feinedmeg« un livre asüez rare t|t; mois @. 175 

mit le Kmyaai in SoQiB 0CwiHt tfl, «rieb ber Sefer Id4t 
enrotlica. 

Xouveao reeneil Kfn^ral de trait^s et aolna acti'> ri^.iUf« 

aux rapports <)e droit intcrnationiil. Conlinuatioii Ju Kr^i-l 
rt-cueil de G. Fr. df Marl <■ n s \<n\ ( h. S ü m w <■ r 1 1 Jiil(^> II . ■ j, f. 
■2* s/'ric. T. VI. (ir.tiii):;. !!, l^*!. iMi-U-ncli. (774 S. Lex.-*«.) 

Ükn 3nt)aU biefe« iüaiibei bilbeit folgenbe @ttide: bte 
Velen iber bie gfeflfe^g ber griec^ift^en €>ren^ auf ben 

Sonfercnjen ju 'l.^rcücfo, Stonfiantinopcl unb Berlin neb^ bera 
bie enbgüittge ^tcgcUing ent^altenben ^4$roto(oQe Dom 24. SRoi 
1S81, baS ^cotofoO ber Sommiffton oon SUiftcia, 9100. 1879, 
bii- '["riitofotle ber intemotionfllen ^^bfltlofera = CEonfercnj 
bu baiaüi entftonbene (Sonoention oom <Se{)t. iS7!i, bie C^renj« 
becii^tigung Berbien^, bieJC)anbct8Derträgebe4Teutf(^en9{ei(^ 
mit OeftccKicb» bec Sc^meij, iBelgicn unb^amai 1S79 — Si, 
bie auf ben eiigIift^=fron,5öftf(ften ipinbel^Dcrtrag bejügltc^en 
(Jrfläningcii i'un ; sT'i^ bi-r mit Serbien üom 7. gebr. 

IbSö, eine iKeibe bec Don gcanfccit^ mit Decf(&iebenen @taaten 
1878—81 gef<9loffetten8ertdlge, bceen ifing^e ber über bie 
?lbtrctung ber Sontieränitäf über bic ©efeßfc^aft^iiifctn oom 
30. S^ecbr. is>5n miD ber 3reunbf(^afiöDertrdg mit Zaaii Dom 
12. 9tai l!)Sl finb, bec ^icman betrcffenb bie Udbectasaag 
beö Jl^ebtöatä auf lerofif *.ßnfc^a, U. «ufluft IS79 unb bte 
tür!if(^ = montenegriiitfd)c donüention öom 2ä. ^ioobr. 1880 
über ^ulcigtto, bie iBerbanblungen über bai Bdfli^xi^t auf- 
m&rtigec Wiä^tt in äRacocco unb noc^ jablceii^ anbere. ^ 
Ueberftc^t bemeift, mit roelc^em (Sifer t8 fic^ bie 9tebactton fort« 
bauecnb angelegen fein lägt, bic toid^tigcren Urfunbcitf» ft^neO 
roie miigli«^ in i^vtc iSammtung ^u Derdffcntli^ien. 

i^ore , ^UQ. ^. P., ^fifrau »on Sunfca. (Sn l'ebenöbilb, au3 
ibrtn 'Briefen tufammciitV'tent. Deutfi^t ^u^aabt von 
X^arau. 'blt. (»otba, IHSl. f. «. fccitw«. (IX. 388. 
III, 3«1 e. fii. b.) VI. 

Sie eebcstung Vunfen'«, bei onf ben bflcfKeften 9ct^Stt* 

niffen ju bo^er Stellung, luic im ftaatltcfien , fo aucb im luiffe«» 
fc^aftlic^en :äeben em^orgeftiegeneii 3){anned, liegt loo^I tjoUfi» 
\äd)liii) in biefer !Secbinbung Don böc^ftec dicligidfität mit freiet 
luiffenfc^aftliffKr ?vorf(f)iin(], uiio fie lief) in feiner ''.^scrfon unb 
in feinen >üeitiebuiigen batftcUt. Vlbcr je ^öljer eben be^botb 
aud^ !üunfen'd 93eb«iitung für eine Stit an3uf(l;tn[]cn t[t, roelc^ 
nac^ biefer !6crbtnbung oft fo urrgeblicb ^efuc^t i)at unb i^rer 
\>odf auf ba8 Xieffle xu bd>ürfen ftbeint, um fo intereffanter ift 
e« aad), ben Soben Jsnnett ,iu ternen, auf U'cldjcm iömn'en mit 
feinen jteifdnlid^ett Weiterungen geftanben fyxt, ben ^obcn 
feine* 9anfef , feinet Samlicäcienl, imb bol ift benn eai^ 
ber öcrtfi, ben ba3 Dorltcgciibe ^Öiit^ für fit^ in ?lnfpruc^ 
nehmen borf: wir lernen in bcmjclben bie ^du^ltc^e Umgebung 
^unfen'd fcmten, lernen ib« felbft fennen in ben IBttfungca in« 
©oßcnwirfungcn. in benen er ba geftanben bat, unb lernen iht 
allen 2)ingen in feiner ©attin eine grau fennen, bereu iöcraant 
fcbaft gema(bt ju baben, aucb felbft abgefeben Den bem, beffen 
Sebent' unb 3treben^cfäbrtin fie gewefen ift, aU ein bouicvnbcc 
®etnintt ton jebem Snt^fänglicben bürfte betrachtet werben. 
SBülIie man bvu iilnirafter ber t^rcifiau i'oii ijhinfcu in ein 
fucicj) SBoct iuianimenfaffcn, fo Ibiintc man fagen: et ift ber 
ber $telfit noil^ «den %«n ffiid^tungen Ifian, aOecbingi in eng* 
lifcfKr (värbung, aber bocfi obne alle baö l^nge unb gonnaliftifc^c, 
weld)C0 m (£ng(anb fo leitet mit biefem (ib'i<^<>fi^>^i><ge oerbunben 
ift, Dielme^r bewegt fic^ alle bie innige (i)ebunbenbeit \>ti &e- 
mäUft» ^ imcbec in freier unb eben bei^ für anfcr Digitized by Google 145 1882. vKS. — Sitevartf(^e« Sentralblatt — 28. ^aaim. — 146 tartfiM Qkmüt^ um fo anfprci^cnberec Seife, ali ti eben für 
nt ein tiefe!» ^ebürfni^ ift, bie Pietaa mit bec Liberias im 
ttenfdKn(jemütt)e ptx^inüd) Dereinigt j^u feljen, unb olS borin 
bo(^ xootfl and) bie Üöiuixq für jo manche ecnfte unb tiefge^cnbe 
Sngen gerabe anf ben (Gebiete bcä inneren Gebaut fäc luifere 
Beü ju fu^en ift. — ^ 0ud) ift mrifioit «Hl Oviefm ber 
i^rfifrau Doii iHunfcn fclbft ^juiammnt nefteCt unb ti borf bie 
AitfaM^ offenbar mit Der»anbtf(^aftli(i)er £icbe gemacht, au(^ 
im •miai all ciae gUdfii|e inb trefM^e bcjeki^net »erben. 
rifT nnb ba möchte mon mrinen, baß manche ©njelfjeiten beS 
otimilienlebend wo^t i)ätten neggelaffen »erben (önnen, boc^ 
pe^ötcn awS) biefe ja |ar C^orattenftening einer <^ttin, ^aui-- 
hau anb Somilienmutter (tefH, mb bicaai iiiu^ n» lur i^oQ^ 
nanbigfeit be4 itKlbe«. f^f. 

fti^ ttt 9txtinti für jtcl^cnbürjtfcbc )!an^f«fnn^e. 'iL ff. 10. '?t. 

3a^.: 0i. Z). XcHtf dl, Dtibcfet auf Samuel SAUI. — dtuf). 
^rUb VOR ^trmaKR<tka(. vnter Ctfttmid)« CvmCatUr. 
llri(|Mcf*UbtliÄ< <irU«eraRan an nnb für feine SanMlentc. — 
«<nr.lBitti0tf, an« Briefen bc« Ol. 6«or| ^«ner. — 9tMi 
.Imaeratnn, bk Sittbfibafllrc^iinnAei Ut 6tabt ^rmtan' 
ukt tai Im Si4f> b<t Sta(t ^«raannftabt »nb bei f&i^fiMtB 
4UtiM. — Sin». Xteil, ftkboil Conmb von ^cibcnbnf. iinc 
eH>t»i>f ra»»4«. fgartf.) 

flai«i«(T für Mcitntbc bcc bentftbtn 93ou(it. SReli.: %. dffcaweU, 
A. (9. Üxemmun. fL (|. 28. 3avrs« 12. 
3nb.: 9.Clfftn»ciB. 9<ttrl« «• b«m g(ni«R<f4en iRuftuni 
(BT Okfi^Ubte Nr 9i«<|Mlt HtttlfdtCC. 13. — tft. tM *t c 1 , 
ZvicffÜNa fir »ic Itlabrr bM JNrflitw Vagnlt von 6a4ftn. — 
fvAl» S er Vnl »er aitcftn baijlauer Ctabtit^nänt. — 
£crf., uu dffi^fablc t«r SHtiuclicfeer ^etnrH'« »on " " 
CItonit Oft fcrara^^rlcn ftnfmi* x. £an2iei:- unb ))ölkerliunlie. 

Haat^r. W. W ., tbe imperial gazetteer oflndia. Vol. l-o. 
.\har-Mv«orc. London, IHHI. TrübiRT & Co. (XXXIII. 544: 
531*; bH'> : XIX, 71».: 5()M .'»31 S. Lex.-**., u ü Karlen 4 ) 

Tiefe fe<ti* ft^ön au#geftatteten ©dnbc ocrcintgen btc für 
rraftifc^ Smtde ber inbifd^en Serroaltung unb iti europäifc^en 
Insblicumä notbwenbigften (Stftebniffe ber lS72er ^fi^Iunfl »«* 
Dinjcnigen ^efultoten ber roiffenfc^aftlrc^cn ©tubien über 
;.'änber= unb «ölferfunbe, ©tatiflif, ii'irtfjfc^afts^ unb söfrfef)r^ 
letal ^fibitai, wü^ in einem geograp^ifc^en Uefilon i^re 
Stcffe jn ftnben ^en. Der ^rSgbr., ber me^r o« trgenb em 
mbfrer Stcrbdc^fr ber TOonn roor, ein folc^e« SBerf beräuflcöcn, 
fefU ben ^wtd, jeben Ort, @tabt ober ^i>x\, jeben glug, 
9n«, 9^Wd0iät mdMiUge eteOen, $(äfte religidfet «er« 
f^nina, 3a^mutrft|jlä|c, ^ä^tn, furj faft jeben einen Sternen 
troöfiit<n unb nennen«n>ert^en Crt, in biefem (Bojetteer aufju» 
führen unb ba«ienige Don ^(ntfiufagen, »a« fiir roiffendwert^ 
qrlten fonn. %u(^ CrtSnamen Don blo^ litciohfc^ Serfi^mt' 
brit nmrben nic^t übergangen. So entftonb ein Öerjeic^niB »on 
SmOO 92amen, »elt^e in biefem (Bajettecr crft^cincn unb üb« 
»ei^e man ntrgenbi fo Ictt^ eneit^bare unb möglic^ft aufrieben^ 
Menbe ^nf omurtiim fbibcit wnb, ott wie fie ^ter iufommen' 
:if:ragfn ift. Tie roi(öti9crcn ©egenftönbe finb in roaf)ren Meinen 
iJi{owgia|)t)ien be^anbclt, fo ^ffam auf 16, Stobrad auf 12, 
9m tmf 32, ber (Bongef onf S Seiten. Unb »oS ba» tBunber 
ttcpc, roeTtigftcitv für einen Xtutfcfjfn: oHe (^röfeeren Slrtifel 
Rnb lesbar; man bdet^rt jic^ mit ü^ergnugni in bieicm 'ücxU, 
beffen Seroanbte in ber Siegel ^öc^fl abfd^rccfenb finb. ift 
.T groBortjges , nüßlic^e* unb erfreulit^e« 2öetf , ba« fc^önfle 
ItahuQl, bad ber Statistical Surfoj itnb fein l^irector [id) Kuntze, [>r. Otto, Um die Erde. KeiM-boricht« eine» Natur- 
for&cher». Leipzig', l^*?!. Frolil.cr..-. (IV. 514 S. (,t. («.) oM 6. 

3;ie £änber, über meiere ein mit fd)arfcr ^eobadytnng mib 
fritifc^em Siime aui>»seftatteter ^Jiaturforfc^er und ^ier beiti^tet, 
^ ciaigie I Q^üe^ oon ißcftiiAwn unb bcm ndcUi^cn @iib> 
ABiciilii, fhdifvEiifcR bat 0c9^*0cM(t twn flIiNilniio, 

ScMJon, G^ina, ftot^iuc^ino unb ber SRata^ifc^e Slrt^ipeL Tie 
$orn ift bie eines fei^r ^wanglofen Zogebu«^, in »e^em nur 
wenige $ortien einge^eiAev 6c|didieft fbA, wS^mb bie ge* 

(egentfit^en SÖeobndjtunßcn unb ^iotijen, barunter aud^ nict 
'^erfönlic^ unb tntiiber iüebeutenbeä übertoicgen. lica iüuc^ 
roirb babUM^ clwa4 febr breit unb formIo4. Vbex bie eigentitttai 
Beobachtungen, me^r unb minber bebeutenbe, jeugen t>on fooiel 
Unbefangenbeit unb ^Ba^rbeit^Iiebe, bag man benfelben tro^ 
bem mit vJn'frefic unb iiicbt ot)ne oielicitiflc ?Inregung unb 
iüeU^^runo folgt 'Am uenigften ^cn und, offen geftanben, bie 
Urt^eile flfer bie Cuttümfc^uagen ongefi^roc^en , ber !8crf. 
bat offenbar me^r Äuge für bie 9iatur, aud) für bic diatux im 
3Renf(^n. @o fc^eint uaS IB. feine ^nfui^t über bie '-litt' 
monbtfil^ft ber SotNUter wA VnnoniHeit bcic iBeac^tung be< 
fonbcrö luerffi ^u fein 'Jlber nncf) feine Urtbeile über franjöfifc^ 
unb ^oQönbtfc^e lioloiimloecwaltuiig bürften mit ^nUreffe ge« 
Icfmi %. ^remmmfi Mttbfiliuif en aiu S.^trtbe«' (|togr.«n^a(t. ^x*i. 
von iS. 9tf>a. 28. 9b. I. 

^iib.t^uan Stada ©Auptr, rcn <>jito njcb ÄitaiTi, 1. ^m. 
bii VI. 3nli lt)8l. — I'it 'Jihjruvl-oni'^^l ti« i>elarfabrt(ii ^(^ 
3abrf« ISM. — T'at Htbtn tn na* cibtrifn !l<frbjnntfn, nad) 
rninf^tn ^littfrn i^ff*illfrt. — Tie ^Intinflt i<x (inchlifpnnfl M 
QonAO'^tdtn« ccn Siiefttn |^<r. *— ^it J^acaiidiajcr iiii ÄaHta|iil. 

— (vtograpl^ifcbcr 9)ionatebeiid}t. — Jlarien. 

•lokal, ^ifg. ». IH4. Aicycrl. 41. 9b. 9tr. 3. 

3ab.: S. targcan*« S«nbtnm(|CR in bei «lgcrlf4»(H Cakur«. 4. 

— 3. f. t>. e4)ai<l|, tbrr rinifie Tcll(|1»f( «cbrin4e»cr llekncfltr. 

3. (iSÄf.) — 9. B. 9au[ ?rbniann, SBanbcmigw ta Ha 
Aaivatbea. S. — 9*9ktbitx. Xiger auf 3«««. — tai 
(ErMIcUia. ilatunDtlfjtnfi^afltn. Rakaar, Dr. IL, Rabbiner. 41« Mbliockc Erdbabaa-TlMwIa. 

Blne «segciitdie Studie. Lei|niff, IMI. FrlaM. (40 8. B.) 

'S:tt iBerf. unternimmt ^ier ben (Scwett, bog unter bem Mm 
bem ^Jiropi^eten iLmo^ oerfünbeten Strafgerit^t ein ffOWOß 
brec^enbed ISrbbeben gemeint fei, unb fu^t biefl bun^ eine 
e)regetif4>e Erläuterung ber betreffcnben Stellen, (Sap. 1, 13 ff., 
iiap. 3, (Sap. 4, 2 unb 3, 5, 2, S, iiaif. ii, 1 1, fiof. 7, 4, 
(£ap. 8, 8 ^u erhärten, wo« tbnt. Wie e* fi^rät, gelingt. SDcr 
litcl ftebt ober mit bcm "^ni^alt gor nic^t im ©inflang: lit 
iöibel befc^ränft fid) lebiglic^ auf bie ^eroor^ebung oon dt- 
eigntffcn imb Soigftngcn in ber 9tatur; oon einer ^Ifttotit", 
einer CWIärung berfelben, ift nidjt bie Siebe; eine folc^e fann 
nur Xerjenige hineinlegen, loelc^cr fid) befd^eibet, jene ijjor* 
gänge, beziehentlich baf (Eübbcbcn oli etatt nwn itt ri b aT e g^Mg* 
leit Se^oMf < «ifiiifoffcR. Reinkc, }.. u. Rodewald, H., Stadiea aber das 

Uerlin, Ibbl. I'arey. (X, iO.» S. Lex.-S.) oft 10. 
A. u. «i. T. : I uli-r.'Ut-liiJhi;' !) hus dem buUiuUehcli LalwfafairilllD 

1 der Liiiv. <i. ltiiiceii. llorau«^. v. Hemke. I'iof. II. 

' Öd ejiftirrt mobi lein »oidjtigere^, aber auch faum ein 
fchmierigered Cbject ber anatomifdb > phPi>o'<'9>f(h(!" Aorfchung 
ald ber „(cbenbe ^enenleib", bad ^4><^i'<(>)''<>'^»u>' ^iotanifcr »ie 

; .ijoologen finb in gleichem "Dla^t befirebt, Ue ^Mbu bitfcf Digitized by Google 147 — 1882. ^5. — Siteravtf^ei Sjihpcr^ ju crgriinbcn unb beöfiolb auät in gleichem aJ?fl|e an 
ben be^üslK^en ^ocfdjungdergetmtffeit inteiefßect Xro^ einet 

Bon fjertjorragenbcn 9)?eipern ber SSiffcnfc^aft, wie 93?. 6(^ulje, 
i^inidc, ftii^ne u. bem ^ißrotopladma goDibtnet tourbeii, 
liegt in ba „lebenben Bcnenfubftanj" noc^ \o öiet 9iät^fel^afted, 
bai aQe öertraucnoroörbigen einfdjlcifligcn ?lrbeiten foiuotj! 
öon JBotanifcrn aU Zoologen mit glci(^ lebhaftem 3"t"efii' 
begrügt werben muffen. iUorlicgcnbe „Stubten* befd>äfttgen fit^ 
oomtegcnb mit einet 8eitc ber '$roto|)Iaiiiiofrage, welche bii' 
^et fef^t betnac^läfftgt rourbe, bie awr bcnnoc^ t)on f^äc^fter 
Sic^tigfcit i^, nämli(^ mit ber dHMnifdiL'ti SJ^i-irfmnottlicit bicfcr 
@ubftaiii, wifyillb bie (ii^emifec Don bteiet Sc^nft U^ott^ 

UmfeCR M^IMIi vflfftIL 

SJaS öorliegcnbe .f>cFt Jinif^Iieftt brei im (Mon.^cn ton cin- 
onbct unabhängige )9b^]iblungcn über bae ^^^rotoploema, meiere 
fotgenbe Xilel fähren: I. 2He (^mifc^e ^^ufammenfe^ung bei 
^totoplodma bon Aethalium septicuDi. 'Hon ^. iKeinfe unb 
^. itobemalb. II. Sßrotoplaänia=i}irobIemc von 3. Siemfe. 
III. $er "^roceß ber ^lotjlenftoffolflmildlipli fan ^bcopt^n* 
^^mx ^J^xotoploAmu JBon bemfelüeii. 

fAt etftgendnnte ^StMt ent^ft gforf^ungen flter bte 
rf)eiuif{fje !iöcfcf)nffcnl)eit bc§ "^irototila^ma, nn'IdjL- an Strenge 
bet ^et^obe ni(^td wünfc^en übtig lafjcn unb eine 9iei^c 
nmltiger gnilbc }u Xoge gefflcbnt ijatot. (El toor ein gifltf' 
lUJc» ©ebanfe, bie '^.Uaamobicn eine« ©c^Ietmtiiljfüi ju (tcniifc^en 
$rotot>Iagmaftubicn ^enuijujic^en, ba biefclben groge ^4}rotO' 
lilalmatatper repröfentienn, tocl^e o^ne jebe Dot^ecgängige 
Steinigung ober Trennung jut t^emift^cn Unterfucfiunfl bcnu^t 
werben fönnen, mö^renb bod Vw'öhnlit^e '^Protoplasma ber 
»egetabilifcften öemebe miftoffopifc^ fleinc ^Hallen btlbet, bie 
oon ScfluIofepQen fo bi(^t umf^Ioffen loeiben, bag man jebe 
Hoffnung aufgeben mu§ auS biefem SRotertafe fo trief uniier» 
änbcrtc '•i.nciiiH'I'i'Jimiiiibffani ^^ii gciiiimifit, aU jur Tm-di- 
fü^rung d^ilä^tt ^üaoi^len etfocbetlic^ ift ICie bisset auf« 
gefunbencn |i^fiofpgtf(^ Ctgettl^taliqfeUai beS ^ototvdtfma 
liefen fc^on Bon Dom herein nuf eine fc^r complcrc tfiemifcfje 
äufornmenfe^ung biefet «ubftonj f^iliefeen. 3H4t minber 
manche bet bii jc^t beobachteten Sctf^^ung^probucte be§ 
lebenben QttienUibti. I^atfäc^lie^ wnr aber bIo& boö 3Jor= 
^anbenfein relatio großer 8D?engen Bon (iiiiuiüjubi'tanjcn, fenicr 
üon ;]mfcr, oiiton, enblit^ Bon 'i^^ofp^aten unb einigen anbeten 
mineralifc^en Stoffen fcftgc^cdt. ffloS fonft noc^ bejäglit^ bet 
(^ifdjen 8ef(4affen^eit «rniim «egctuKIift^en ih^oloploima bot« 
bmnenben ^mUdKW vl"biti{bucn nu?iicf|.irocf)fi: murbo, :^ 
bndat fic^ auf inet)i obei minbet sage ^etmutljungen. ^usd^ 
ben fhceitflflcn g ytt e t m flo i ber mobemeii ow^Hli^ Chemie 
genüqcf.bc llüfcrfucfnnicicn gelang e§ ben beiben *ierfaffeni, ein 
ünnäljcrub üoUltänbigc» ^ilb ju enttücrfen über bic aui bem 
^rotoplaftna bacflel^ten SJetbinbungcn. äBot)t feljr begrünbet 
ift bic Sotfic^t, mit Weichet bie beibcn 'iluloten i^re Stefultatc 
ptocifieten. Sic beieit^nen nömli(ft bic ct)emifc^en Snt^'Oibuen, 
iDcIc^e au!* ben ^^Jlo^n'obien ju ifolieren iljnfn gelungen ift, 
inibcbtngt eHä ttonftituietenbe bti lebenbcn ^cotoplai^mad. 
Sotit ober bfe enbgältige fiafung ber »on ben Cetfaffem 
gefteQten Snroge in ifyctx tlb^anblung noc^ nic^t (iclunoen ift, 
fo mul bo(^ anettannt netben, bag fie bun^ gtänbüc^ unb 
fotgfätttge 9libeit ben SSeg gebahnt ^aben jur C^iigribibiing 
be§ ben Irbenbrn ^'^cITnitcib bebcrrfdicnbcn (SfjcniiSmu?. - tic 
4">auplcr9cbm|)e ber d)i'!uifd)cii Untcriudjiing be« 'iNlaemobiumö 
ton Aethalium septicum finb in iXüxic folgenbe. 5^ie gefantmte 
SBaffennenge beträgt 71-6 ^ßtoc, baoon lägt fic^ etwa ein 
^Drittel hm<Sf feieren ®tutf, ein jnjeite« drittel unter ftobem 
Xxüdc (non Himhi Kl') rtbgiefeen; ber ^Heft ([dn crft bei 1 C. 
ooQftänbig ab. S)ie üRenge bcx auf Zioifenfubftanj belogenen 
ntineraMmMfirtte fdmft gloif^en 27- 30 $toc. 3n ber «enttalbtatt. — 28. 3aitiiar. — 148 9(f(^e würben onfgefunben: Sorten-, ^^o^pfior , SdiwcfelfSurc. 
(£^or, (iifen', (£alcium«, SRagnefium«, ftalium« unb ^atrium^ 
o|Qb. Qtt duf ben fo^Ienfonrett ffalf ^Tten ^ bie flRmeral' 
beftanbt^eilc iniierbalb encier Örenjen conftont. Grftcren be= 
btngt, je naä) feiner größeren ober geringeren ajlenge, bo* 
im :j.^erg(ei(^e jur ^rodenfubftonj f(t)wanfenbe Cuantum an 
litincralbeftanbt^eilcn. — i^on orgnntfdicn SiibftQn,>en würben 
aus ben ^lagmobien abgcfdiicbeii: ^|>ep)in, iUi^ofin, IsiteQin, 
(j^ummi. Xantbin, i%T(in, ^fpatogin, "i^epton, ficcit^in, 
cogen, Q^oleftetin, ^ette imb ^fom fecnct folgenbe ncucntbctBe 
rubftonjen: $Iaftin, ete ben 9hiclein no^efte^enber Ctl0ei%> 
furiicr, mclrfier etmn ein t^dttel ber »tgn;:tfdi;n Subflan^eri 
bet $ladmobicn oui^nuu^ ^^nm^Ieflenn, ^^ct^alium^uita unb 
ein gdbet ^gment 

lic ,<Ptotopta§mQprobfenic" bilben ein on wo^Ibun^ba^ten 
unb ftuc^tbaten 3been reid^ci» Sfftt, wrin eine Steide wichtiger 
ßielpuncte bet einfc^Iägigcn ^otfqpiinfCB präcifiert toetben unb 
ciuc^ einige pfiijfiologif^e 5^0'" bon aCgemeinem 3ntf«fl« 
jur Xi^cuffion fommen. €o Bor aQem bie Srage, ob bie 
met^anifc^c goifc^ung bie wa^re ^Jiatut bei ^^rotopIaSma^, man 
lann imi^ fUriweg fogen b«l ffiefcn bcil ütbttA, cnbgültig ju 
ergrünben im €tanbe fd. Sleinfc ttfigt b{e tMMe, welche für 
imb gci]cn bic V'^qaljung bicfer Jrage fint'dion, gegenieitig ab, 
fc^ieint aber mit^nftein geneigt, in bcc icbeuben (Subftan^ neben 
mct^nnif^en QuiKliMicn anjuic^ncR. 

$ic brittc ?lb^anblung enthält eine on^üficnbc 3ff]tlbentnq 
bei betmatigcn StanbeS unfetei ilenntnific unb i'lujii^auungcn 
äbet ben $ro€e6 bet tto^Ienftoffaffimilation im cigrihiten 
^Protoplasma, femer eine ftritif ber bfrrfdjenben Slffimilotion*' 
Ijijpot^efen. Jer iöcrf. finbet, bofe bie Bon Öaejjer aufgeftcUtc 
4)9potf|efe, betju Solge bie fiobteniäutc im G^IotopbQllforn 3u 
gotmalbe^Qb tcbuciett wirb, mit ben Z^ot^en m beftcn im 
Sinflange fte^t. 3n einer jüngft^ in bot 8eru|ten ber 
:^erliner (fteniifc^en ©efcüfe^aft crfdjicnenen 9Jotij (issi, 
8. 2144 ff. Dom 24. €ept.) nitb bom i^etjaffei oiu^ brc 
Xa^MÜ gdiefert» b«| i|roro)i49ll^dlliflen, offimi(ie«ettbeR 
^ßffanjenjeHen albe^tjbartige fiörpcr nQff)iüci'?biir finb. 

^ai 'ßüi) ift teic^ an wichtigen Ittatjaclien unb entbäU fo 
biele fiuditbare Ö5ebanfen übet funbamcntale (prägen bet ^^^^9fiO" 
logie, ba^ wir nic^t anfielen, t§ al§ eine bebeutenbe Srfc^einung 
auf bem Qiebiüt bet organifc^en ^J?atunBiffenfd)aft ju bcgtügen, 
welche botou^fic^tlic^ auc^ auget^olb be($ Mrcifc^ ber Sotanihr 
mit dnterefic unb 9iu||cn bcod^et »erben toicb. J. W. «tefjc, (5otI, Server, rarjc VRlcitiuig jnt r«H«nca<« 6MlNt bet 
etcnaaifM. 9Rtt II ««((flM. 8<f|>|i(| <0. 3.), «. S«igt. 
(VI, lOT «. 8.) e« 1. 60. 

5^0« ©üc^elc^en, wetc^esi fit^ mit bet (Sultut bet (£tbbcere, 
Stac^elbeete, ^o^anni&beere, ^imbeete, l^tombecte unb ameti» 
fanif^en *}?tei6elbeete befrfiöftigt, »fite beffet ungef(6tieben ge= 
blieben. 2'er J^crf. Bcnolli burdtucg wenig Schulung. Xic 
!^ef(^teibungen finb meift botanifc^ untic^tia unb aut^ im 
übfigen Xerte finben fi(^ flbetaO grobe Seijtbfie gegen bie 
3Biffenf(^aft. ^ii- Jnrftenung nn nnb fflt fic^ ift häufig febr 
confu9, baö Scutfc^ oft ein tc(^t unbeholfene!^; genug — etft 
lernen« bnnii fai^rcnl 

Arendt, l^r. Kud.. Vri<t.. Technili «Irr Küprrimcnlalchrmie. 
Al li itiiiii; zur An'-Iiilu iilik' dn iiii^rln i I x iiiiciili' < t''. 1. Hd. 
Alldem- iiR'i TIk-iI uud uictJvier Cui!>us. Mit 40& üi den Tu\l 
> intjedrucLieti llulxtchn. Leipiiffi 1881. Von. (CV, 318 & 
Lc\.-8.) II, 

Qi ift in Wefen Slättetn Bei feber fi* btetenben ®e* 

Icgent)eit baS ßnific '-iH-ibiv'ufl (icbubieiib flciiuirbigt wotben, 
ndi^eä fic^ ^rcnbt in baljubrc4ienbet äBeife um bie f(^ul' 
nAligc Sc^anblnng >-tr (S^eniie in ber (Etencittarfi^e itnb Digitized by Google 149 — 1882. Mb. ^ 2itttati\^ti dentraUIatt — 28. Januar. — bat ^Ö^ernt Cefirntiftafton etroorbeTt ^at unb jwat fotco^t 
^mjt4fUic^ ber ^labai^tiiiifctjen sbcgniiibung feinet iBorfc^Iäge 
•II «u^ bec für bie iiiimittelbace Sßvofß barc|eboteuen ^er- 
nnfli(^ng becfelben. Unter iScjugna^me auf bod beim 
i^eiiten b«r betben crftcn üicfcrunflen in 3o^rg. 1881, 9ir. 1, 
cp. 15 b. 5ÖI crftattctc g?eferat bleibt betn 9{ef. nur bie 5jiflid)t, 
^ auf bie mit bet »oiliescnben Bc^luglieferung erfolgte SßoU 
leriteng bei erften Oonbel «nfmerlfam au machen. 9[uf ®. 209 
bii 301 toirb ber (Sommentor ju bcn Söerfuc^en bcr iDJatorinlicn 
coOenbet, bonn fommt unter ber Uebeifc^rift „%^\>amt'' eine 
on^fü^rlic^c Eingabe bec 9ludrüfiung bed Sc^cjtmmerd. !£ien 
Jieft ber Lieferung bitbet Site!, ScrTuort unb bie (Sinfeilung 
btä Scrfe«. Äuf btefe 100 ©citen ftarfe, gut geft^riebene Gin-- 
Ititung möi^ten rotr nt^t aOein bie ^finerffamfett bcr 9iK$- 
lüfta unb päbagogij^ett €<^riftfiellec fonbecn auc^ %cmi ita- 
befnibtre ber maggebenben @<^u(be^9tbenfcirfen, toeil fie in 
tbr« umfofienben Vorlegung fc^r geeignet erfc^eint, Dielfat^ 
tuK^ bort i)en{(^nbe ^ontrt^eile über ben SÖUbungitDert^ 
bor Chemie jn lief etrigen. Sto^ fei im^triiglic^ daf eiaen IDouf > 
fehler Qufmerffam gcmnc^t, bcr fcbr ftiiren fami: @. 39, 3» * 
D. 0. mufe e3 ftatt o,7t;*i g boc^ luo^l 762 g Reißen. 

Weof höffer, Dr. Ludw., Lehrer rlcr Chemie, karxcfl Lehrbuch 
4er Clieniie der K*lilenslolTvcrbindaBg;en unicr besond. 
Beruektiehliniic der neuetlen Fonchungco. StaUfMtt 1882. 
Willww. (VIII, IM 8. gr. 8.) U. 

8d bcr Sfifoffmtg etnefl fttr ben &tbtaadf ber ©ttfbiecenben 
(ei ber (Hnffibning in bie organifc^e d^emie beftimmtcn fie^r^ 
ftnb ali ^au^tmomcnte ju 6ead)ten fowo^I eine ^metf- 

cntf;.'rerf)enbc '•Jtu^iiial)! aiii bcm fafi mtenblic^en Stoffrcidit!)um 
idi caufy eine geeignete not^ bibaftifc^en 9iii(ffl(^tcn getroffene 
flnotbmme unb SIofftftoaHmi ber anfjufa^rciAen Scrbodwngen. 
Ca3 bie le^tere betrifft, fo ^at bcr Kerf, ben offenbar jwed» 
mäßigen Säeg eingefc^Iagen, ber oon ben t^omologen (Gruppen 
mit ben fio^(enmafferftoffen als 8()fid audge^t unb bcr in ä^n« 
Ii<^ Seife bereit« früher j. iö. öon o. 9ti(^ter in feinem 
bebuniten Se^cbudie benu^t tourbe. {)ierbucc$ erl^ält ber 9n> 
tönger eine ffare Srf cnntnig oon ben ein jclnen & örperf amilien unb 
cBcv ^ccn Scitenoeruanbten. Sie Ibidroa^l be^ @toffeg in bem 
««fic^mben Serfe prfigt biefem efaien ftreng wiffenfd^aftlidjen 
Söarofter auf, iüfcciti bcr Tiulci^ung bcr aögenieincn (Sigen^ 
festen unb XarfteUungdmet^oben ber fii^ipecfomitien eine mit 
PcHnBer Oerlitffh^igMnQ bcv Mefnibtte bec nencflcn SOrfc^ungen 
möglidift üodftänbig gegebene llebcrficfit bcr Wfifber folgt. 
2abei mar ber iüerf. aui bibattijc^cn ^rünbea beftiebt, fic^ 
,aafangd mdglit^fier (Einfachheit ber Sntmitfetung ju befleißigen 
unb oon ber Oefpret^ung mancher contplicierter jufammenge< 
jefter ^erbinbungen abjufe^en, mogegen er meiter^in ber iBo(I> 
fÄnbigleit ju^Jebte". herbei fyxt bcr 93crf., fo gerechtfertigt 
fein löerfa^ren über^upt fein ntng, einen ^udmeg nü^t 
a;^tct, ber eine mebr gleichmäßige Öeöanbtnng ermöglicbt ^fitte. 
Xcm Srifdnger müre eine folchc \'Iu-3iDnberiiitg bt'^ für i^n 
Uid^m bo^eboten mocben, menn mau bie allgemeine (i^oi^al» 
ttdim n>b bie iKolrif^ nm^tigcn Sinjelheiten fomie bie 9)ax= 
ftrllnng#metbt?bfn bcr (9ro|inbuflrie öon bem für jenen minber 
mefentlichm I^atjachcnHuteriat burc^ oerfchiebenartigen £rucf 
abgehoben bätte, mie ti j. 9. auf @. 145 bei ^efprec^ung ber 
f.;eteiftgeffer gefche^en ift. ''Tladi) iSnfi(f)t bei« >Hef. loürbe 
enie )olä)e ^Ibtocchfelung im 3)rucfe überlioupt bie ^ürauchbarfeit 
beä Serfe« fe^r ei^öi)cn. 5'" 2;nicffelileroerjeichni6 ift baä 
jtegifter mc^t berüdfichtigt, loo .b«<h fott^c ^tAtt tä^ minber 
fOtatt ftnb; fo toeift baffcOc in 6aiiloniii auf & 671 anflatt CcT 9iatarf0rf(ft(r. |>tle. V. fBÜ^. 611 «(cr. 15. ^i\)ti. 92i. 2. 
3nb- : S<r|>äUai| bcr aictfi^cT wb UMlcit» lum fliina. — 160 IttffiMrIhbRM cn. — tHt naancttf^M diAenf^afttn bei flMMtlfcM 
WR eanU «at^atiii«. — tnt 69mWofe nieberet Xblcet «tt Wgci. 

— mtintxt Wittbtilun^en. 

{^Hnik«l»t. 9lonatif4|(ifit bit (cf. 9t«tin*ijimf^f)<«. ^tM. 
von I». Hxtbi. 1. 3a|f|. I. 4»eflt. CMutiflMt, 8<(b. 9m. 

3nl?.: n. ». Safavlt. bal ürbfrebr« vm 99^tmkM» auf 
3«(bia. — fficoTS itrebl, Me tüntlli^t QUfra^H auf btr fttMU 
fnrtei patent* unD 9tiifl(TfAii$'9u«fl(0ttnfl. — Q. Maliter, epntn 
ttT fnbolpitif« aii^ fubantifveN fflor« im t^ftringcr Salb. — ^ritbr. 
Anautr, iit e^Mfirbniig ber Zbierc. — Xb. $cttrf(R, tinft* 
UiftT 3neiflo. — eantoi«, frenbc dinflOffc in •^Unereftm. 

— Ii;. ®ib»aT^e, feie ^mt>fiiiar(bintnfleneningeit. — ^.9tt{(hen* 
bid>. '6toba<btnn«en tbec bU ^tb^fiolo^tic bc« 9t(rt>tifQfttm< oom 
;^lu^rre&«. — (I. «eiAarbt, «laanbtr o. ^anbolbt. Sin Stbtni* 
bilt. — J^ortfdiTilte in ben 9latutroilTtnfAaftfn. — 8UcMl1f<(|* 
:Kimt)(6an. — '^tblicgrao^tt. — 9i(tte^( HKillbcUunmcB. 

3»»nitl f. vrflft. fibmie. <l>tgr. v. Ö. i. ärbnaim, fttt^.'n. rtbifl. 

Bon Äolbe n. ö. u. OTeotr. ?}. 7i. 2r.. '9b. 1. ii. 2. tfff. 
3nb.: @. Cftwalb, calortmttrMAe 2tuMcn. 1. Uebtr bit 
Ä*(dj|(ltiMrfuiiL\ ututralcr 2.il;f._— 3. «. SJ. Xbnbidrum. übet 
ba« '^brcncftn, einen nouii ünliionballiätn »boJvbcrfrfJen fpcdfifdten 
©ebimjioff. — Scrf., 3?trafrfiinjfn ju ber abbanHunjj: „lieber 
ftniflt neue Webirnftoffe teu (tuatn ^larcii«". — 91. Ältnfbarbt, 
rtrioatt unb 3tffft>'"'fl*P'''-'^'"" c.iicimfsuirc unt Tcbpbro» 
|"d)leimfänrt. — vi. Smittnffti, über ri^ifluläthölcarbinol. — 
SaHtjcff, über ba4 ikobuct Ux flttuctiL'n i'sjn ^ uccincldjlcrib 
unb ttb*r bif normalt y-Cp>6n»«rfäute. — W. >Jie«cf i u. 34. lieber, 
über ^trci n<uc t^ttbate be* Sulfebarnrtoft*- — Sö- Scfamib. über 
eine neue 'i<ilbuni(«»tifc bf« WtfDtPcinin*. — g. HR. 3? rfl e nf e n, 
'i*eilt,T,if Aur ßbemic ber GbrfnummLiniafDerbinbnnflfn. lieber bie 
i{?rcmci unb ^^^bl?>»nrvur^ocfa^om^alJe. — Jp. Äolbe, Ötrie^tlanng. 

«rcbis tiir 'iivin:r.u'*i*«e- •t'rJfl. p. ä. -C«. trofAel. 4**. 3a^r9. 

1. iHit. 

3nb.: f. ^'tinhMr, bflinintboltv^ifitif Stubien. — ?. Cbber« 
Ittn, ein StonlMI^^l■ auf ^<it3n. — W. •t'ailer. i,ür Äenntnip 
btr ^inneiborften ler Jti^bractiniben. — Der f., jut Äennttiifi ber 
DermaUic^tben. — fflub. geucfart, jur (intTOi«felnna«aefd)icti(c br? 
Vebercaell (Diilomum bepalicuiu). — Silb. I)r}f4tr, Seiträjt 
tur itcsiitiHI ber W^^m^ etcMtar bcr IHmcn btr ffUH»* * 

itWMII. Sit ^ortft^ritte ber ^^•mmIc, 1880. CMr, 1881. Ulavcc. 

(S2 2. S.) // 1, .JO. 

Seit 187;i finb biefc iöerichte, man^mol mehrere ^ai>te 
jufommcnfüffenb, jum fet^flen 3)talc erfc^icnen. Sie erfreuen 
{Ich, Wie Sief, wieber^olt erfahren ©elegen^eit j^e, bei 
Dielen gebilbetcn Sioien eiitcäi guten 3tufe8 unb beibienen ben* 
felben auch treue Siebergabe einer ganzen Steide tipn 
Unterfuchungen, bie fonft nv^t (eicht weiteren Greifen im du« 
fammenhange befamit nerben. 9Ceuhtooh( liege ftch mit bem 
iöerf. noch über feine leitenben ^jhtndficn rechten. 9Jcf. münfcht 
befonbers eine bcffece gährana bcS fieferd bezüglich bcr (£r< 
fenntnig bet »(rt|(f ber efaijeiiieR «tbetten, über welche ber 
Sericht fi<h berbreitet. SoOtc bcr iöerf. roirtlicfi glauben, ba§ 
burch bie JBohnbeftimmung ©. 5;» bie Obcntität ber großen 
fiometen non 18 13 unb ISSO entfchieben ift, ober bo| bie 3»« 
fammenfteUungen @. 7 1 ff. eine richtige SorfteOung mm bcr 
relatttjcn ^äupgfeit optifchcr unb ph^Pfc^er Xioppelftewe wib 
oon ben übrigen bort be^anbelten SBerhöltniffen geben? Unb 
boch ift hier unb an öhi^i^'" ^teOen «lae« nur einfach ceferiert 
Dem Sachmamt whb bol nicht gerabe fchaben, »ohl aber bem 
Öoien; ber erftcrc möchte aber auf ber anbeten Seite boih wohl 
eine größere Üjodftäubigfeit mänfcheu, namentlich bezüglich bec 
theovetifihcn Vftanwmie, imb ber laufenben 'Arbeiten ber 
größeren iStermoattai, bie hinter ben Heineren abaefchloffcnen 
Unterfuchungen, n^ie pe meift in ben periobifchen ^eitfchriften 
wcOffaitti^t nabelt« §aK% ludMIvetat (Kn Mefcr DIgitized by Google 151 — 1SS2. Mb. — 2 i t e t a r i f e >5 3)efibera(a tmrb fteilM^ flett f<^cr 5U erfaQeit fein, tvcnn ber 
3tthraum jnnftfien b« $nMic(rtton be« ©friste« unb bem (Snbf 

bcr '-ymdjk^pcriobf bie in onberer .'öinfiiit johr fcfiiiC>cn#mcrt{)c 
ttücje ^t, wie Stlein'« Sieoue bec i)2atuni»nen{(^ftra fic titne 
(fit Unb tief., Hibem er fie anSf^Mci^f winmit au^ ba8 

flrofee 3ntcrefTc nic^t, ba§ bie 53eric^te fl^ ]^t(efi|en. — 

in 2;ru(f bürjte etipa3 corrcctcr fein. S. 3citf4tift fit 9RatNn«tit a. 9»vßt, (Hg. »m O. 6«^l»nil4. 
t. Aftlf tt. 9t. Ct*t«t. 27. 9a^i|. 1. ^c(l. 
3nb.: Selb. .^eiinaR«. nr 3iitegrftHm brr DIfrrwHal« 
flltic^nnotn. — 3. Xt»9mac, elfmnrtan Q(b«Mm( ber (wer* 

Kmctr^dx« Stibc — AlriRcrc Witibeilungni. — «aaele »tti, 
rfiiA neuer Z«fie(ii ber b^ycrbolifd^cn ^ttnctioncn. — «KenffMcn. 
— 9IMtoflr«vt{c MB 1. 9l«MMbtr Mi 16. Ccccmbcr 1981. 8lU€lllt lind., Dr. med., dl« Cclialar>Theni|i« als Bcilfc«ii>t 
de» nracelm, in ihrem GegeuMlz tur Ceilulu^Fttlioloffie 
«. wiaMaMhaltt. Mediein. Nach dem Deue«ten Slmdpancle der 
Wlnen«ehaflen theoretiteb u. praktisch darffcle^l. Wien, 1881. 

GcroMN Sr>!in. (XVI, 154 S. I.ox.-«i.) ^iC X 

fßon mUijm wunberboxen Snfic^ten bec Serf. erfüdt ift, 
»pffcn nrir bot Sefem bfefel -iBfattcl fmj but^ etirige Kiif' 

faffungcn, bie firf; n""^ ntiKÖnlicft Dcrmcfjvcn Iicf;cn, oorffi^rfn. 
d^r beginnt bannt, auäjufül)rcn, ba^ ^Urdjoit)'^ CScQuIarpat^oIogie 
ber ©rabflefflng ber n)tffcnf(:b<iWi<^cn äJiebicin fei, mä^renb bie 
fie^re be« ^aracelfu« bie ^luferfte^ung ber ^jeilfunft bebeute. 
SBitc&oro ^abe bie tieinften (formen ber ä^iaterie, bic organiff^e 
3eIIe cifonnt unb bie ä)2obuIationen ber i^r inneroobnenben 
immatericaen Bttait, ^jkcocetfu^ ^b« bog^en bo8 neinße fttaft- 
dement, bie nmoilgbare ;?)ctlfraft ber Inbifferetit e n ffrjcnet, 
beobocfjtet unb babci bic Urfac^c ber matcricHcn i^aäu^c^^n^1C^ 
bei Organi^inui^ erfonnt (ii {et bamac^ nic^t auffaUeub, eine 
!C^era^ie obne m{feoffo|nf4e Öegränbniig, ttfnt 8t3if{i4t <ntf 
pottiologiicdc 'Jlnntpmic unb ^^tiijfiologie, foqor o^nc SRiuffic^t 
auf ^4^l]arniafoloc;ie aui bein 3)unfel bce llitttelaltet!^ in bem 
3eitoIter ejactcr n)iffenf(ftoftIi<^er Jorfc^ung aUi ^eitgemöB unb 
o0Qi0 bau^tigt entfte^n ju fe^en. — 3n b«r '^att)o(ogie legt 
ber ißerf. ben (Srfnmfunflen ber Uüula ein gonj befonberc« 
Wctoictit l'fi ult^ löfit bind) bicfelbcn bie Üungcuf4n)iiibfuc^t 
unb tifti^ma entfte^en. 80 ge^t ti buvät bie gan^e @^nft 
bmtb, fo bdB man trre npirb, vli ber 8«f. im Stnfte 
fpric^t unb ft'cnntniß Don bem Ijot, ipod er fofit, ober ob er eine 
me^r fontif((fe S^irtung beabfi^^tigt. ^aracelfuS unb banebcn 
9labenuH|(r fiiib Me (^crao^ auf wcfi^e btr 8erf. <n#ificKi(^ 

«icHmr IqHi^t 8«Uf4iirt «eb.: «(««Iblcii. 9. Sibig. 

Är. 24. 

3nb.: .C>trm. 6 ob«, über fünf flihteHencn vor Q^ccrttn 
aui Itm 'äuflapftl. (£djl.) — 3iinii;. öber Hf X^ia^noft btr De- 
mi'ntia (»nriiyiica nad) dnera JUHttJ^i im 2'<rrin ffr ?lfrjtf SÄltfirn* 
Hab bft 9Jifb<rIaufiti am S. Cctobe'r IHHI. — IttrbanMnnftfn ber 
■cbicinifd)en €(ciion ber fd^lrfifditn (WefcUfdtaft ffir oattrl. QuItRr. 
— ®i|RHA ber «er^e4t«iRmcr be« fter|te*iOcrciHf bc« 9lMirrmR»< 
Setirff «e«Rl|. — Rtfttttl» mb Jlrltffc«. — Z«g(lgeAt4rHt!be 

jeUMfift fir ^Uhuibe. «df. »ra^alla, ». ^a«n<r, Sreiffv 
R. •«ffcRbcter. 3. Db. 4. 5. 

^Rb.: fBifb- Wifdiel. ttbcr be« 9en nnb bir vatboloflifdic 
SebcutRRft ber (irononcn ber Portio vafi^lnaliii uteri. — C Aabltr 
K. S. !pr<t, »eitere t^fiträfle jnr '^tatbolct^ic unb volbclotiifdirn 
VttAtoniie bei Centralnerpenfofiem«. — (Sarl fi*fil, toftifcbt* pfr« 
falftf* Äibronturcm bt« Ulnari?. f^ui 'i^citrafl <nr Äenntnip brr 
9tenronie. — J^r. ßtaect, 'S^dticige ^ur Aenniniü btr Cxalfäure« 
«MfibcibiiRg in gtcRf4c«b«nie< — 3i>r. ^Uv« n. 3»f. Z^»* G e n t r Q I b I a 1 1. - 28. 3amior. -- 15» 

- - _ - I 

I mapcr, 'i^titrä^t uir ratboli>ji|'tb<n flnatcmif tti Morlm^ Hn-Iiln. , 

— Ib. i'otftna, über 2fnjibilität#itöriin,u'i b<"i \Minriittnil,)'ii.'ii(: n. | 

— Ä. (i»angbofnt<' ©eitröge jnr (intJrtdtlunöÄd'f***" I 
f»»lt«. i 

I Cmffponbfn^.^lott |'. f*irfijfr 9lfri|tf. 4»r#i». ven 9llb. 9KTtf* 
', biirtt «i^itttan «. «. >i*aabfr. 11. ^abr«. «r. 2-1. 

3nb.; .ium neuen 3abr. — V. «id>tb»tni, üb« nnclräre 
9tttatnmu»r(lläb<niin«<(n. — itottnaHR. ^titiSae {ni OKtbirBinttcr> 
abtrurflit. — («fffllfdjafl ber «erjle in 3»r4d>. — Seferwe mrnh 
Äritifen. — fiantonalt (icrrffpcnbfnun. — !fßo<benb«ri*t 3f. 

I Ctfltrrridtifdfe 3Rpnat«fibrift für XbittbtUfnbe mit 3)tiiiifrt(btit|nRg 
' b. 3iub}R^ taibvlrtbf^fk. Stib. MR «MI T.dtbrg. 
»I. 1. 

3ttb«: itMRbfin. dnitpicfefunfl be« 4>ufe« »nb ber Klane«. 

— %t. (felbtmaRR, iibei 9linbpirb}n4t. diinbetebaufftcaungeR 
iRb bie Sinbervefk in 9tu§lanb. (libl.) — tit 54. »trfammlaRg 
bentr^er 9(Rtni1brf4<r nib «erjtt Ir 6a(|bR(g. (gortf.) — CUM* 
t«t1«R. (€ibl.) — fleif^McM llt^il^tCR. 

! ^du^c 9{(oue für Xbterbctttttibt 0. Slfcrti^t. Sieb. mSMi 
Äo*. .'>. '.i^b. flr. 1. 
Jnb.: 'J. 3Ä< j»ntn, übtr bit SntiritfduBfl Boa Tii^icnophnrn« 
iioduTosuv — ^ItT. Araicwfti, bie 6tanpc, ibre (ionlagiofität 
anb UebcTttaibtiMt bur^ bic 3avlRig. (9M*fö — Metom 9Mt* 
tbcUangen. Se(t)mf(^e )0tf|renfd|aften. 

NMBUBt Dr. Alex., Prot, die Bcbaof sfrage, anit beeoudeicr 
Rikduicbt «of Wa<(H<<rfnscReafiiBf n. WaaMTgaabeinog; Ein 
wiaaBBaehtfU. Beiir«); zur praktiieben UmfeataUtuirdea Hcixungs- 
«taena etc. Mit Tab. aam tecbn. GebeBtteb. G iaaa» » , ISHI. 

RIeker. (IV, 9» S. Gr. &) e4[ S. 

%iA gcnonnte mnr fetb« Sogen fiatfe SBecft^ ijl ge» 

eignet, einem 8ebürfni6 objubclfeii: e« liefert in fnapper f^ortn 
bad gefanimte (t^eorctifc^e) Zahlenmaterial fär bie iBecgleid)ung 
bec ^eijung mittels f efter ISremtßoffe gegenflber ber ®af« 
^eijung, »el(b le^tere je^t mebr bemt je im Sorbergrunbe ber 
\ ©{«citffton ftebt unb umar ol« föfinnequefle fowobt fürgetüerb« 

licfte ^jroccfc alv aud) für bQ-5 .'i^ft^cn im cnt^crcu Sinne, 
i IQir lönnen bae itöäi^elt^en für bad tfyeocetijc^ idtubium bec 
I Dorltegenben 9roge nur wfiiinflcnf cw)ifcb(en, mfiffcn dbcr \fKC 
bie ^önnorfiing anfcf)lie6en , bafe ber 9?crf. in ??e,^u9 ouf bie 
©c^roicrigfeiten , welche bie !l)orfteIIung bcö SBaffergofed im 
(S^rogai Mrtet, unb biejenigen, welcbe ficb einer t^odfommenen 
er brennung 0^ Suflfltof^ul cntgeseMfcl«, jtt focglitf 
fein bürfte, 

liandbucli der elebtiiacbeii Teirrrapbie. Unter Milwirkmiff 
von iiichrcrt'ii FachmteBcrD hrs^. \ «w l'rof. Dr.K.E.Zelsaehe. 
Berlin, Springer. (Gr. Lcx.-<j.) 

4. Bd.: Die el«klrlaeh«ii Teleffraphea tikr beaoadere 
Zweoke. I. Bearh. wo L. Kahlfarat, Obcrlur., ib Prof. 
Hr. K. E. Zetznehe. MH 889 hl den Text ifredr. HoliaehB. u. 
U) sIMiM. Tah. (.\V, vi;.J S., T.-.I.. I.f *< IT.. 

%v& SBerl bilbet ben 4. iöanb be^ oortreff liefen $anbbiM|c9 
ber deftr^d^ 7e(egrabb<e unb jeitbnet ftc^ bunb biefelbe 
(^nlnblirbfcit, iBcnflönbigfeit unb mufier^fte J)flTfteQung au?, 
toie bie früheren ^änbe. X^er rei<^c .^nbalt ifl ouf oicr ^au|)t' 
abMnttte oertbeilt: l) bie elettrifcben Älingeln unb ^ediv, 
2) bie elcftrifcben ^ou«« unb ©tobttelegraplien, 3) bie eteftrifc^ 
$lbftimmungäte(egrapbcn, 4) bie eleftrifcbc Zclegrapbie beim 
(Eifenbabnbetriebe. Ic^tc (Sapitel, nelc^ fOr bie $ra|ig 
bei ©eitern bo* »icbtigftc ift, jerfällt wicbcrum in Pier ^b« 
fcbnitte unb einen Änbong. (58 wirb fcbroerlicb bic Jöeffbreibung 
eincö 9(ppiirntC'?, ber Don irqenb einer ij^ebcutiing ift, t>cnnifit 
toecbeit %\t ja^Icei(&eu Zeichnungen finb bundtocg {0 »oc« 
trefftti^^ au<geffl^ biQ H fofeni jtcttn>a»ite obatunnd^^ 
tWK SrituiQen x. (cticffiRif ott tc^ntfc^ QodflQflt iclni^liel DIgitIzed by Google 153 — 1882. Mb. ^ 2Httaxi\^t& CentraUIatt. — 2S. ^onu«. — 164 werben fönnen. !^ie ange^Sngtai jt^n großen ftotiftifc^en 
ZabeQen geben eine boQftönMQe ud^|i(^t über bie Docbonbenen 
elcfbif^CB Anlagen im (R\mMpä»ünAt imb jeigen ben 

ftonnenlwertfifn Umfonfi, mdäjm bie 9lnrDcnbiing ba CEtel* 
Iricität fc^oii allein ouf biefem cmcti Gebiete flcioonnen ^ot. t>a Sänli^^ait. ^rtg. tn (L 4«rHt> da^ismg 1881. 

3iA.: kcMe». i«r X^cvrte bcr it«(t«C«mi^fmaf(^{ntn. — 
ef»ttfi, e^micRbttmvftc .nwft*. — (Ef^tr, SerMe &bcr 
M( DdmpMrline <■ bcr tianvfiMf^fitt. — ^ortlg, Strfn^t fibtr 
leiftang n«» liMttwrtnidi btr •ctftnc!RI|)«aMinen. (€41.) 
— 9»d, genitnilCmifliv« fir ü«^ treR)enb« hh^ liA Mneitenbt 
14fc«. — 6<keff((r*e«ib. 9<(trft(|i< ju einen fvjtcnatiftfaen 
t»fenif(^(it Sotabtiiär. — ^«Ttlf, bcn Hvfjleiimknxik ber 
ran^fbagger bctttjftnt. Canb- Ulli) i^orliiDirtl)fd)oft. 

Slomtiifr, Dr. ^Ib-, 'frof., erfict '^trid)t twm »euttt lanbwttt^' 
f<baftltd><n 3n|htu( tirr llnicerfUat Sti^llfl. 8riV|l|. 1B81. 

jp. IkM^i. Uli, l.j.'. S.. n laf. Jlbbilb.) 

iJicfer interefiante söeric^t bringt junäc^ft Unterfuifiungen 
Iber bie (Srnä^ng ber $flonje öon ?ßrof. Dr. Änop, bct mit 
einer IiorfteHung bet fgnl^etif^ien ^ett)oben ber ^ßflanjen^ 
emö^rung unter Betonung ber Serfc^eben^it ber Qmedt, 
tselc^en bie einzelnen SRet^oben bienen, beginnt, hieran reiben 
|i(^ &btt trie (EnttDicfelnnB ber £anb|>{kDi|en in »er« 

ii/iAmn StoMen mA itomentlicl bie ^nc^t \m (Siefen in 
roäffcTigen fiöfungen, bic Sl'irfuuq untcridjiuefelfcmrcr unb 
usteqitfodp^rUtfaurec ©ohe, ionie einet jc^ioat^ angefäuerten 
Xonndnttllc^olrUftiiig M het (Entft^nmg ber ^flanje, unb 
ben @($tu§ bilben SÖerfiK^c über bie Sufnalime öcrfc^icbener 
Isafen unb @äuren, roelt^e jur (hmä^rung ber '4^[Ianje nic^t 
Mrt^HMRbig ^nb. 3n bem näc^ftfolgenben 'sKuffo^e „^^eiträge 
{BT ÄtnntniB bc5 (S^lorop^qH^" Dou üi. 5ad}]H tljcilt ber 
9ecf. feine iiicrjut^e über bte burc^ (^cmifc^e 'ilgcnticii ^cröor= 
gemfenen ^eränberungen be« oon i^m fo genannten „^^qQo» 
afama." mät. 3)er britte Don $rof. Dr. 3firn »erfaßte Kuffa^ 
bonbdt flfifr S)h(jbranbr9acterien unb giebt eine Ueberfi^t ber 
trntbedungsgefiiiLfite unb bc-:- aujcnblicftic^cn ©tanbeö ber 
öorft^ung. ^'°> Dtccten ^bfdjnitte „äbcr <^ipinn unb i(jer> 
tnfk bnn^ ben neuen Bofltarir in ber Sanlbiuirt^fd^aft' fuc^t 
$rof. Dr. 'iB im bäum beii Sioc^mci^ jii liefern, bn§ biircf) bie 
3öQe auf Lebensmittel eine äf^e^reiniia^ine bce :^anbloirt^eS 
iBum ju ermorten fei, ba berfelben bie 9ßc^raudga6e für bie 
Ttmnigfat^en jum Söctrieb not^wenbigen ^Befc^affiinoien gegen^ 
ubcrfiänbc. ^Jeioeife ber Sii^tigfcit biefer 4ii)pot^c{e greift 
ber ^erf. ju einem concreten Seif^riel unb folgert aaS ber mit^ 
get^ettten Slet^nung, bag für ba« ^raglti^e ®ut mit ber 3a^red< 
(C^^nng 1877/78 bnn^ £ebendmitte(j6([e in ,^ö^e, tote fie ber 
XÖif oon 1S79 bta^, nur eine unliebeutcnbc ;HcincrtrQt)^= 
fteigening erhielt morben nfire. 2)iefer Sluffa^ iß au($ in 
glei^m iSerlage feporat erfc^ienen ('^ 0, 80} , itMt bei ber 
Sit^tigfeit beö Wegenftoiibcä ttjo^l bieten Üanbiuirt^cn ongc^ 
net^m fein mirb. ttuf ben testen 32 Seiten erftattet hierauf 
$ref. Dr. 9lomtlftt 6m onlfl^tlic^en 9tä^t Aber bie 
Seifhnigen nb bcR 0efn^ bd f(nibioict^fiM<Ii(^ 3nflttutd 

iu t'eipiig. 

SratTolblatt rür ^a« gefammtt J^crtlatfcn. ^ti^. »cn Ö*. .pcmv<I. 
§. ^Uhr^. 1. |>cft. 

3b^. : 6. 0. 9|i[*b«4, fibei Ht (mut^inapUd|)t) ffiafferabna^me 
Ht CuOc« m» gUffe in bin (iultuntaalen. — 8. ^cm^ef, bie 
^itu tiaiaet ^lurten. — C«l IBtllcbil, eint icrc Cultut* 
■ctkcte fix glMfmbfU4<n. — Cufbi» ^tuidttl. SMotoibMcn 
m «ofÜM M Snfwlcttlcicnl. — fitcnrif^e Deri^ite. — »i«' Des Faattos von Byzu» Gesehichte Armeniens. Ans dsm 

AniieniM-licn flbenelzt u. mit einer Abhandlung über die Geo- 
gr.tphie Armenirns eingeleitet von Dr. M. Lauer, ( oln, 1879. 
L)u Mont-Schaulierg. (XI, 218 S. Gr, 9.) 4. 

SBenn bie 2auer'f(^e Ueberfebung „^au\m" im VO» 
gemeinen aü brauchbar unb banlenSwert^ bejeic^net werben 
barf, unb Wenn i^r manche Sitmäc^cn im Stil, bic ^ncon^ 
fequeQjen unb 9c|Ies in ber Umjc^reibung ber frcmben dhgen« 
namen, fotote oinere SJMngeC gent 8« wtte gehalten merben 
fönnen, fo mufj iod) baS an i|r gerügt »erben, ha% fie jum 
$erftänbnig bed ^n^oUeiS, audf an bunfeln unb fic^ roiber» 
fpreibenben @te0en (ogt. }. 0. bte, m ber ViaApet ^ir er* 
tüä^nt wirb) gar nic^t« bietet, unb bo| fie, im Sinjetnen Dielfnt^ 
unrichtig ober mangelhaft, bog Original oft fd^lec^t ober uid^t 
toiebergiebt. Sbet oxmenifc^e Originalte^ ifit aOerbingg nic^t 
fonberlic^, mie aud^ bie ^eraudgebet bemerten, bie bie Unp^ 
iänglic^feit i^reS ^nbfchriftlt^en äRateriale betonen; berUeber« 
fc^er ii'irb fii^ ba^cr feinen leyt oft erft conftruiercn müffcti, 
e^e er i^n überfebt, ober er mug bami auc^ angeben, toit er 
lieji, um feine Ueberfe^ung oor feinen Sefern ju rechtfertigen. 

! 5)aä I)at ?auer nie getrau, unb ei ift bo^cr fc^roer, feine Heber: 
fegung iü beurt^eilen unb im einzelnen SaQe entjc^eiben, ob 
er ben falfibcn ^te^t oerbeffert ober ben richtigen fatfc^ überfe^ 
Ijat. Ter Ueberfe^ier ift femer mit perfifd)en Tingen nicfit fo 
üettraut, rcie ein Ueberfe^er bc:S gfuft"* (ber auc^ oiele per« 
ftfc^e, jum Xi^eil nod) md)t berftanbene Sörter gebraucht) unb 
beS SRofed oon (S^orenc fein fodte, er ^at unfer be^ei ^ülfi* 
mittel, iai groge armenifc^e SBörterbuc^ ber äRec^it^oriften nic^t 

i ober ungcnügcnb gebraust unb fc^cint bic fran,^oiiid)c Ucbci 
fegung hei t^uftuS (oon (fmin) nic^t gelonnt ober tgnoricit 
boben, f e^r ju feinem ©c^ben, nrie vcaS fc^eint, ba biefe Ueb» 
fegung im (Donjen treffenbcr ift , nenn fie aiid) über ninm^ 

j Sc^roierigtciten mit einer (eichten !2Benbung fic^ ieidit binübec« 
^ilft fe^It eben nocb fe^r an einer armentfd^en ^ffiltiUt^ 
— 3ur Jöegrünbung biefe« Urt^cite über bie Sauer'fc^e lieber^ 
fegung mijd^te ^ef. SoIgenbeS bcmerlen: 6. 4 noib (f^oäroiu 
Stota fe^U: (SttM bdi S^oSroio; 8. 5 , fie befeinbete ben ^et' 
Itgen', bem Sufanmen^ang nad^ boc^ ju änbem in : ber {zeitige 
befeinbete fie (nuicbte i^r immer Sormürfet; S. a „fieljc, fo ift 
unfer SBiße gefcffelt", liciV ficbe, fo finb (oir gefeffclt; @. 9, 
3. 10 «Sc^miegettKiter'', bem @inne nocb (fmta beffcr: engage» 
ment, ,8. 21 fieblt: \m benen <lfyci^a» in bieten jungen ge= 
pricfcn mcdMn »irb, 3- 2S „bie ober md)t mit ibticn pflanzen", 
tieS : bie ober bon i^nen nid^t gei^flanit werben woUen; @. 1 1 
„^erebmng mbcter (B8ttet", beai Xeste beffer: Mmgcn 
md) ben Gütern Ruberer, S 3 —2 t). u. „fonben flati unb 
feierten", liei: finben ftatt unb feiern; 6. 12 Ifc^fc^ibier, 
iüerfe^en für ©c^tfdjibier (bie scib, ein SBoIf), „neben wel(|ni 
er fclbft über üielc Truppen gebot", I. „aller ber bieten Truppen, 
über bie er gebot". SJaä auf biefer Seite weiter folgt, ift un« 
flar unb jum X^eil folfcb- @. 13 „Jpügel Xjlu", L Dd)]en-- 
fopf; 6. 14 ift ft^tet^t überfegt unb mit bem ormenifc^en Tejrte 
nic^t in (Jinftong j« bringen. SJaffelbe armcnift^e (perfifc^e?) 
iioü guj.'-az mirb 3. 13 bmfH) ,@räbeu", ®. 15 bi;r4 
„Siecruten" übetjebt; @. 15, 3- '^—^ ift offenbor folfc^ über* 
febt, t>gl. (Swna, baf atmenifc^e äejntm unter matonlk «Mb 
3ncici, aitertbnm.?rnnbe II, 272. S. 16, S. 12 fe^lt: unb ab- 
trünnig oon iijm luürben, Q. 10 o. u. fe^lt: welcher ber bdea^/ 
genannt Würbe; @. 17 „ein SKonn, wunberbar alt", L ein 
liiunberbnrcr, olter3)?nnn; 'S. 19 „berbarg fic§ in beffcii Sanb", 
1. begab fi^l in beffen iJaub; S. 20, Q. 13 — 15 toarum fo 
flberfcgt? @. 21, 2 ü. u. „Tiener*, I. Öerfitbfcbaften; S. 22 
„bann würben wir ald bie iBorfämpfer . . . fterben", l ober 
unfere fcommen |>e(ben finb geftorben, legte Qält „htm ber Digitized by Google 155 — 1882. VHS. — 2itetati{($e* eentrolblatt. — 2S. ^otmat. — ©o^n war fefir tilc^Hg", t bem et mr bcr ©o^n eine« fe^r 
tüt^tinen O-Wianiie«); ®. 28 „«abof" jiueimal, L «nbof, Q. 8 
D. u. „föntgUc^ei; ^rac^t", t. auf föniglic^en SSogen (^tcnbecung 
in pliarökli uimöt^ig, ögt, folgenbc Seite); ®. 24 „ben Surften 
SBoraÄ", L ben dürften Vaiars; ,mamtfonif(§", im left: 
ftnnin ifc^; „be3 SanbeS ^fc^or", im Icfi: hti fianbcä 3)j0t; 
®. 28 „bie mic^ »bittert ^aben, fie unb i^ce @i^ne", l fie unb 

Oattr (^eKel 2, 3). (Si ^ätte ^ier ttie aferaO gefagt 
necbai müffen, wofjer baiä (Sitat genommen ifi. IDJit ^i(fe ber 
Oibdconcocbon^cn omx txut txx^ ni^t fo f((|ioec. @. 30 ,bie 
Oft|cn fect SmmxC* t bie «OAre baZcniKl; 6. 31 „fat td^* 
liebem ©eWljc", I. in einem ffift^enge^ötj; S. ,bic 
rut^e bcü lobea"? ©. 34 „af« ob un« ein .paupt unb flü^rer 
gelommen tuAw", t (omm unb fei unS ^aupt unb ^5Üt)rcr; 
©. 40 .benn mon roarfetc brausen auf i^c ;pcrau:?flie^en", 
I. unb r«e (bie I§üic) fc^lieBeii, bcitn fic mar offen geblieben 
bei il)rer tjtuc^t; '3. 41 „tocS^alb bicfer feljr große Üuft noc^ 
bemfelben be(aiB% (. benn er mar fe^r bcfreunbct mit i^m; 
S. 44, S. 15 11. 17 .^fo^I-, t. Jto^Ie; @. 46, g- « ,Xiran", 
I. Jrbat; 3. 47, 3. fi „ben SScrrät^er" für orm. banskan? 

finnlod, bie ^ebeutung t>t§ ^octeS bid je^t unbefannt. 
S- 5 ,bie ^nnjeffin*, t. bie ftöni^iit; S- »«o^ fi* 
ift falfc^; 3. f^3 , femiariomfc^e* (Siotore) für semiar.kh? 
Siac^ bcm Üepton bebeutet eS: Xac^^gtapb, Smin überfcßt: 
secrötaires garde-notes. 3. (il „ber «önig bcS Sanbc^S, jener 
unb bu", L ber Jfönig il)rc« Öanbcii unb er; S. 7S ,3D?uxil", 
l ©urif; 3. 101 „«rtafert", I. «rtoiier, 5tcabo'äi A^tarBif«, 
3lmmiau'v Artog^erassa. (^n unferm [onn.] Icfte fommt ber 
%ime brcnnat üot: @. 129 Aits^r-s [acc pl.J, @. 170 Art»* 
gerit^ [goM. pl.|, @. 171 ArtsrigAr-i-n [acc. pl.]). @. 107, 
3. 5 „üerbaub ftcfj mit", im Xeftc: fämpfte mit; 3. l in „bic 
ateUgion bec ^eroen". liEUu^ 8. 142, 143, 147, 201 roirb 
mudna (i»^ naidtai, }b. nMdiyMu) ber Süiqba^iitnier, 
big. „Seucranbetcr" unbegrelflti^enocifc mit „.tierocn" übcr= 
fe|>t; ©. 122 „©cfdngnifeoberfter" (ein *ßerfer) für ^Sitibfa^jct 
ober gnbotofet? (^cfängnifj ^eißt zindän im ^erfifdjen, aber 
nii^t zindik ober zindak; 3. 123 „ber oberfie SRteibcrbetoabrer 
Safftnn" ift cbcnfo unfinnig wie 3. 124 „ber oberfte .sUcibcr' 
beiuo[)iei iiiogo^" (ober ebenba üuc^ mit Xrucffeljler: älktu^v)- 
ftleib ^ei|t hutderdi, nid^t anderdz, andcrdzapet ift perfif(^, 
Aber fefaie Qebeniiins »gl. ^offmann, !Bu«jfige au« f^r. Veten 
t)erfifd^er ÜKärtjjrer @. 50 — 51 ?lnm.; 3. 125 „Slüc^enmeiftcr", 
L ^rooiantmetfter, ffic ^äKogboniaft'' (itoeimal) (. 8agt|amad ; 
6. 135 „Vx^ö^tSmkt* iil in m^i^ßamm ju cotiigiemi, OflL 
S. 101; 3. 136, S. 5 „«rfc^flf" l. ^ap; ©• 13«, 3- H für 
15000 U 5000; 3. 143, Q. 10 „ftiSnigin" I. :t)errin; ©. 149 
„oOe ^dD^utigen" für baS bii je^t luibctaitnte ferfifi^e SBort 
ma§kaTarzan! J)ic 2Irmenicr nehmen gefangen: bie ^ftfcf)c 
Hi)nigin unb bie anberen Sraucn, ade maskavarzan (,$eD[< 
putigen") unb alle ^onie^men! (Sm'm: toutc la chancellerie. 
^ s Mi 'MHiiit" fih; baffelbe (|)ecfif(^e) SBoit, wctt^e« ©. 153 
bnii^ €».189 ttriebcr bimb Mi IRöt^tge" fibetfe|t 

wirb. bebeutet Sänfte 3. 150 „baß bie redete Seite bc? 
St>p\ti mit bec 9iafe in ($oIge bec ttölU ob> unb ^eruiUet' 
gefallen mnf, Cnrin richtig: que sa eirrall«, & 1» loHe da 
froid, s'Ätait öconl^e par ses narines; S. I(i2 ,brennenbe 
Satemen* t 5)ac^fenftcr, bie ba« iJic^t ciuliefeeu; 3. 165 „ben 
äQuberfüuftIcr" I. ben 5Ja(^tifdJ, bo« 2:effett, 3. 12 „Simen'' 
für amic? 3. 167, 3. 6 ti. u. „bie ?lMigen*, (£min rec^t: 
la race des Phar(n)aTazian, bie äiadjfouimen beS ipa^ißaioc, 
3. 171, ^. 7 fe^U: numi^iwil trieb er Unjudit mit X^ieren; 
©. 172, 3. 10 «UnnecborbeneS* L ungemtfc^ten SBein; ©.191 
«SRonn« Sedier* mfb „burc^ Oetedlm' alt falfc^ tifgen; 
S. 195 lu rJO „.VMuiafafpet" I. .v>aiim;üfpcau; 5. 205 ber 
«So^ncntcäger' unb iKctuiKub werben wo^t mit einanber tta^ 
Wd^elt; @. 211 „QßMf «er, miftf l QoM, ^amüitt, i SBöffc; S. 213 „©o^n bc« C-mremÄmäditcr«" (!) I. So^n M 
•iljatnardjen; @. 21S „benn fem cigncö Üanb ernährte fie, roie 
gefc^rieben ift*. tSai\d), benn gemeint ift (Sbr. 11, .'ib: u,tm* 
ff äiios o »öaftos. — JBton wirb fonac^ gut tbun, bei ^Benu^mtg 

I bicfer Uebeifc^ung immer ouc^ bie frani5ßf($e ju Siatbe Unger, Gco.Friedr., der fiofennnte CorneliatNcfM. HfineliM, 
1881. Franz ia Comin. (100 S. 4.) 3. 
Abbdign. d. k. Ittyer. Akad. d. Win. T. Cl. XVL Bd. f. Abdi. 

Ser fogenannte (Someliud 9Iepoä ift ein berufene« $roMem 

ber römifcften Sitcraturf]ef(^i(t)te. Stele ^obcn ftt^ on bcr Sidfuni; 
üerfudjt; uiQudjcui lutrb eS begegnet fein roie bcm iRcf., baß 
mieber^olte ißrüfung jur ^lenberunü feiner lälnfic^t führte; bie 
meiften beruhigten fi(| wo^l bei ben (Srgcbniffen, bie 92i{i|)e(» 
bei)'« ftü^n^eit unb ©ele^rfontfeit gewonnen bitte. Unger 
bagegen erfanntcbo« roiffcnfcf^aftlirfie ^yebfirfiuB, uon roeitcr uiii^- 
faffenbrn (^eftc^t^puncten au« unb mit nioglic^ft einbrinoenbtt 
fvrcic^lidicr ^jlnalqfe bie Unterfuc^g aufzunehmen, ift 
loljncnb, bcm ®ange berfetben §u folgen. 

9efanntli(^ ift bie ^utorfd^aft be« (iomeliuä i)ie;)oä nur 
fflr bie Biographien be« (£ato unb VXcHM berbrieft, bie ood 
bcm SBuc^e do latinis histuriria ftammcn uitb im Stile ben 
bezeugten (yragnieuten be« i)tepoi3 entiviec^eti. 2ic Sbiogropljicn 
ni4trömifd)er Jelb^erren fmb in ben 4ianb)c^iiftcn Don jenen 
beiben gef4)ieben unb einem Semiliu« ißrobuS jugefc^rieben. 
tiefer yioxat entftanb aber tiermuthltth bun^ ä)}i&Derftänbnig 

Iber Subfcrivtion Em(eudaTimus) Probi. 3)a6 baö Selbhcrm* 
bui^ bem erften Anfang ber ßaifecicit angehört, je igen ©teilen 
(Die Ages. 4,2; Enm. 8, 2; Dion 9, 4 ; ou^f bie ©lirtu^e raeifl 
nidjt ouf eine fpätevc 3cit bin- 3)a§ 9lepo« ber Sßerfa^er fei, 
bcgrünbet dhpperbet) burch bie SBibmung an Vtticu«, bun^ bie 
fpracbUch' Uebereinftimmung jwtfdhen bem Selbhermbuc^ wd> 
ben 58iograp[;icn bc« (£ato unb ifltticu«, burc^ bie 3ugcl>öttgfcit 
bem Sammclwerfe de viris illustribus. 2)agcgcn jcigt 
Unger, bog ber-^tticu«, an welchen bie SBibmung tsti (felb» 
t]ermbu(he« gerichtet ift, Don bem bcnibmten (^reuube bed 
9iepo«, %. ^^Jomponiu« 9ltticu« oerfc^ieben fei, bü biefer bei bcr 
JC>erau«gabe nac^ Hünn. 1 bereit« geftorben toor; b«& eine 
fo ooaftänbigc fpradjlidjc Uebereinftimmung nic^t beftc^e^ enb* 
lii^ ba^ bic 3ugeI)on^tc!i ju einem Oerie de riris ttlastribas 
nic()t not^rocnbig auf Siepiiä {jinfü^re, bo nic^t bicfer allein ein 
folc^e« ©ammcUoecf berfagt Ijat (£« wirb bon Unger luu^ 
gewiefcn, b«ft We vit^trömifchen gfelbherren bei Kefwd de viris 
illustribus gar feine SteHe faitben: baß nHorbing« ber 5>cr» 
faffcr be« i^elb^ermbui^cd paiaUclc ^iogcapl^icn oon ^Jitc^t« 
rümcrn unb 9{9ment fi^ricb; bog aber 9{e))o« fein 3Berf de 
viris Ulustribiis nur ouf ;1{ümcr befc^ränfte unb barin o^ne 
fljfteraatifc^c Einlage feine biügrupbilrfieu Schriften oereinigte. 
Xie« ftimmt ja bcm titerorifd)cn (Xtjiualtei be« 9iepo«, ber fic^ 
äberatt al« felb^önbiger 8orf(^er ^etgt 2tnachroni«men unb 
Serwechfelungen wie Hili 1 f.; Cim. 2, 3; Dion. 2, 2; 
Ilitun 4 f.; Reg. 3, 4; femer i^cogrophifih* 5*^1« »ic Ale. 5, 0 ; 
Tliras. 4, 4; Dat. 1, 1 (ann ^^epo«, ber gelehrte I6trfa{fer bcr 
Chroniek intb Geographica, nic^t t)erf^n(bet f^iäm, S)cm 
Siteroten, bcr bnv Suc^ über bic nic^triSmifchen Jelb^crren ju» 
fammengefteUt l^at mib beffen '^trbeit über bie römifc^en t^ilb« 
bcrren noch bei ^mpeliud unb bei bem fogenaraiten HuretinS 
'.I^ietLU' lie viris illustribus crfcnnbnr ift, bürfeu jene ^rrtbüntcr 
jUjjefciuielk'it luetöcn. 9Jcpo« Ijat ou« ben 5lnnaÜ)ten geic^opft, 
ber Glutin bcei |}flbl)errenbu(^ed nur au« jüngeren ober nidit- 
römifdjcn JQuctleiu Slu(^ ihr politifcher ©tanbpunct unb ibrc 
gefeflf(haftlt(he Stellung ift oerfcbieben. 9Jepo« ift ariftofrotifd^, 
ber faifchc 9Jepo» rcpubtitiiiiiirf» iieiinnt; ;eiiein qiU ba« iJebeii 
i a(« hiid^fte« 6)ut, biefem bie Xbat al« t}*>(hPe 4>|ltcht ^enec 
I g^rt jur bomehmen SBelt in 9tom, 01^ Steigung betreibt er Digitized by Google 157 1881. .«5. — Sitcrarifi^eS Centralblatt — 2S. Saniutr. — 168 bif Stubien; biefer ift ein Ö^rammotifcr, ber bie alttomifc^en 
^ii^la Unat, fi^ aber an (Cicero unb ben diebnern nic^t 
Übet ber rät ^tftorifc^ed ©c^ulbuc^ ft^reibt, o^ne Sac^^ 
Iticbrtfr ju fein. — Tcx Sötid beS ^üftorifcrö ift eg, betn ft^ 
Ik ^tex ongcbeutcten Unterfc^iebc er^Ioffen; bie pi)t(olDgifd^e 
IDkttle ^ «M^ jo^Irtif^e le^falifc^e, ((rammatifc^c unb 
ftilifHfc^c iJ^erfAict-cnlieiten jn>ifd)en bcm ^f'citi^crnibucft unb 
itn Sio^raijljirn bei C£ato unb 'Stticu^ entbedt Unget'd ^Had^' 
ift um fo übeaafi^enber, ba 2ripüi in fehler oä^fSfyAidfm 
Iarft<ni:nii bf-? 2jira(f)qebrancfi« bf§ (^cnielinS ??fpo5 0-HerItn 
Ib"»)) bu» entgcflenflcjc^tc ^HffuItQt gcfunben sn haben flloulitc. 
So* (frsebnü bet ^iflorUd)en Untcrfuc^ung wirb buidj bie 
fpra^lu^ Serglei<^n8 bestätigt: 'iltpo» tarn txxi ^tl^sTcrn' 
tacb nit^t t>CTfa|t boben. 5?er Srage nat^ bcm >oat)rcn 5Ber« 
folTfr lü r,.--ic-, nicfit au} bein Segc gegonücn. CSiitc iHiibeutunfl 
bei Suctouiu^ bti ;pieioni)muä fü^rt, rüstig üecftonben, ju ber 
Scndd^ane, bo| 3ultu« |)QgiraiS hte fbOm M gelbbemv 
iuätei fein fönnr. Unb biefc aKiJglic^fcit nnrb bnrcf) eine an 
Bcnen ^ffi^Iüffen ttic^^e Unterfudjung bed !dcbmi unb ber 
S<^nften bed ^ijgbntf ju bem (Krabe bcm SSkibrfc^etnlicbtett 
et^ben, bet überhaupt in litcrorbiftorifrfjcn fragen bicirr ?Jrt 
eixeu^bar ift. ^^ginu« nxir Srcunb beS Cuib, aud) ein '2Uticu>^ 
tfl ol§ Otrib'g tlhtcunb befannt; rooren bie beiben Srcunbe be* 
$i(^ter< am^ gegenfeitig befreunbet, fo erflärt fic^ bie SBibmung 
bei (Hlbbernibn^e« on Stticu«, wenn ^J^ginu« ber Äutor ift. 
t<x Äutor redjnet ficft bcu Slömem; aber ba& fein SRomer' 
t^oa jungen XatuniS i^, geigen bie @puxen numgclnbcn 
Moiniflefülild j. 8. Hua. l, 2; ß, 2, bie ®onberbatfetten 
ber 2pxad)t, inlbcfonbere bie öräci^men. Tiicä SfDeS pa^t 
aif ben in fllepinbria grie(^if(^ gebilbeten, erft f|)äter md) 
ihm getonraienen {n^gmul. See fbttor bed 0e(b^etrnbuc^e^ 
rra?eift fitfi oI* (Mrnmmatifer, ber o^ne fpeciclle Stubien eine 
rrpuldrf Sd)rift oerfafet; Jpijginuö loar ®ranimatifer unb fdjrieb 
L'm|7iIationen; bi^orifc^e unb geogra{)^if(^e iBerfe^en, ttiie tat 
tfdb^exmbucb fte entbält , finb it^m aU ^ol^biftor m^l jt^u« 
trsBCit. 3m Jelbfierrnbuc^ fmb nur griccfiifcfje unb fpAtrdntifc^e 
CucHcn bcnu^U, bic bäufig citicrt rcerben; bae eutpric^t bunb' 
an bcm i{3erfa^ren bed ^i)gi)iud. 3)ie biclfoc^cn )öarfi^ruiigl> 
«BKle ber 6)mK^ bef ^elbbermbw^e« mit ber bef 9letwt, 
^te neben ben bereit? befprorficncn Utitcn'rf)icbcn unoerfennbdr 
bette^, erfc^cinen natürlich , menn baifelbe Cion 4'>t)ginud ^er^ 
riipl Senn bag biefer ben 3ltpoi nac^^mt, erbedt fcbon 
bKoai, bnf; fr nndi beffcn 'i>orgQng für fein culturliifloriftfifo 
Mb fein biogcatljiji^c« äi?erf bie Xitel eieiujjia unb de viris 
fllutribas toäblte. ä^it bem Sprachgebrauch ber fieser bf 
mgten gragmente beA |>9giiiul fte^t bttf gelb^enitbuc^ genibe 
ta 4<irartenfHf(^ (ftget«ti^Itd||feitcit im SinHong. ttnb ti 
■.h gtcidj^'am eine ^robe für bie Süc^tigfcit ber .^»ijVül^efe, ba& 
^ootHUd ber )äerfaffex bei S^Ib^etntbucbed fei, loenn wa fe^en, 
Mb iMBi^ biefeOe aii4 eine (tonttobctfe Aber bie OaiOcii bef 
Snt4xliul unb hei fogenannteit $lureliu£ ^ictoc fU^ m\ad) 
ls}t. — %tx (ikmg unb bas iS^tX ber Untcrfucbung Mm Unger 
bärfte b'^nnit genügenb bezeichnet fein; auf bie gflOe Oer« 
n-.cff!t:r TftnilTraf;fn, bic mit gleicher Sorgfalt unb Sicherheit 
entroirit ii>ctben lüte ba- .Viaiiptfroge felbft, fonn in biefent iöc- 
ndite nur .hingebeutet tuerben 9H(^ dOe (Killjelhetten finb 
ßUtch iber^eugenb bargeftellt; gegen manche tmtergeorbnete 
f oncte ^egt Wef. ^benfen, bie an geeigneter ©teQe begrfinbet 
Beerben foQen. Slbcr bo« (HefammfergcbniB bet ?\Ln|dnuui ftc()t 
feft; bttl Problem ber i){e{}olfrage ecfcheint burch Ungcr'ii 
lUmcabcii 64arf{iim nnb glflcfli^ (EenbinaHmi geUft. 

A.li. Ritter, C«n»t., die quiiitilianiscIieB Deciamationea. Unter- 
s-iichiinfr über Art u. Herkuiiit def^elben. Mit z««i Facsimile- 
Iiiucken in Hulzsclin. u. vier Tab. Frcibiirg i/Br.« 1861* Mobr. 
(XiV, 27r) S. Lex.-«., Tal. lt. fol.) -U f>. 

Sie unter Ouititiltott'i If^amen überlieferten Dedtmationea 
gc^Bccn |h bea am wenigften gelefenen nnb bunbforfchten 
SBcrfen ber ri^mifchcn yitcrafur. ^}ur Unterfiichung berfctben 
»eronblte eine Don ber {>hUofo))hiid[ien gacultät in Zübingen 
gefleOte fhreüonfgabe. Scr Qerf. ber oben bejeiibneten €i^ft 
bot ben *4?rciö ernmgcn. 9?a^ »ieberholter Surtharbcitnng 
liegt feine Vlbliaiiblung in einem onfehnlichen, fchön au'Sgeftatteten 
iöanbc cor. Sic enthält fo bieteS ^Jeuc, bafe eine fummarif<he 
Angabe bes ^"hdltel geboten erfcheint. 3>n crftcn ^AbfchnÜle, 
roelchcr bret iBiertel bei Suchet einnimmt, werben bie 1!) 
größeren !£ecIamationcn nach ben itriterieu ber elocntio , in- 
rentio unb dispositio ge^rrüft unb mit einanber oergliihen. Sol 
CSrgcbniß ift eine oierfache Scheibung berfelben: I fteht oerein* 
,^elt, cbenfo X; II bilbet eine gröfjcre ©nippe mit IV, V, Vif, 
VlU, XI, XIV— XIX; III gchi^rt ju einer fleinercn l^rufi^ mit 
VI, IX, XII, IUI (tiai$ Outnumn'l Vulgobe). Sine nö^ ben 
genannten Kriterien angefleflte ^öerglcichung mit Cuintilian'* 
luelitutio oratoria ,^eigt, bafe nur bie (»kuppe Iii im ßu« 
fammenhange mit Ouintittan fteht '2(ber äußere 3cugni|fe 
fprechen nicht bcfonber^S bofür; benn bie h<inbf(hrtftli(be lieber* 
lieferung, bie bi« inS Kt. ^oö^h' h'"<'«f «id^t, fchretbt bem 
Cuinlilion bic ganje Sontinluiig 511, atfo aud^ jene Stücfe, 
toeUhe oul innaen Q^rünben nicht oon i^m oetfofit fein lönnen. 
QiA nenn eine in ber Oomberger nnb einer ^orifer ^bfchr. 
erhaltene Subfcription, nielche burch ^aafe'0 Öehonblung bv 
fannt ift, unl in bal 4. ^ah^h- jurüdführt, Brie (£■ 9iohbe in 
einem Seitrage gn Stitter'l Sd^^ift glaubliih gemotht ^t: fo 
miif? fchon in jener .ßcit bie TOehrjohl ber 19 ©tücfe, Uwbr« 
fcheinlich bie gan^e Sanunlung für ein Serf Cuiniitton'l ge» 
gölten hoben. %\t berein jelte Angabe, bafii mehrere ^bfc^rr. 
einen 9K. Slorul oll )ttutor nennen, beruht, roie ÜHitter anbeutet, 
wohrfcheinlich ouf einem SRifeoerftänbnife. 3"tfcffQ"t, ober 
nicht jörbemb ift bie 9Jachri(ht bei Irebeöiuö 'l>oQio itrif. 
tjr. 4, 2), bag bie (Kontrooerfien etneiS $oftumu0 bem Ouin» 
tiÜon nntergefchoben »pibcn fncn. 9to4| weniger erheblt^ finb 
bie übrigen S^ugniffe. Cfinfocher löft ficfj bic i^rngc bezüglich 
ber 145 Heineren 3) ecktmationen, tbdchc im ^weiten Kbfchnitt 
nach ber gteit^cn SRet^obe nne bie größeren unlecfnf|t loerbe». 
Sic riibrcn »on Ouintilion h". "f^"'-' jeboch t)on ihm heraul< 
gegeben ober jur ^lerou^gabe öorbcrcitct ober auch nur nieber« 
gef^rieben ju fein; bielmehr lourben fte nach feinen ^^Uorträgen 
bon €4aicni «n^ci^net unb »emuthltth »oc bem Srfcheinen 
ber institatio MrBffentlii^t. 6ie fhtb tvohl ein 9ie^ be« auf 
Ouintilian jurüdgchenben, Oon feinen ^^uhörcrn hcrau'^ge» 
gebenen gröleren Uber artis rhetoricaei auf fte ^|t genait, 
mä Onintilian inai I pr. 7 fiber btefct Bett fagt. (ra • 
ftimnite« nußercl Scfl"'! außer ber hö"bf(hriftlichen Sc* 
glaubigung bed 10. ^ahrh-'l giebt ti nicht. %tx britte ':?tbfchnitt 
bringt eine fBergletchung ber Heineren ^eclomationen mit ben 
gröfieren, roclcfic bie C$irupiic Don III bilben. G-i ergiebt ftch, 
baß bieje fünf Stüde nidjt in jenem über artis fheloricae 
enthalten loaren, ber oor ber inetitnlio erfchienen toar. @ie 
fönnen auch nicht ffäter all bicfeS ^-Bcrf oon OuiitttUan herauf' 
gegeben fein, iföahrfcheinlich gehören fie einem fetner ®<bflfer 
i^it, h-ffcit 'Ju-:iiic lief) fo loenig beftimmcii laf?: alv Mo '•juimcn 
I ber übrigen iUeriafjer ber gröiercn £ cclamationen. jünger ift 
I bie (Shmfiije tion II, bie irieaeic|((m ben ei|tu|bei 8. 3ijhtb/i 
' herobgerücft werben muß. Toffelbc gilt bcn X, uvifirenb 1 früher 
al^ II abgcfafet 511 fein jcheint. Cb biefe V'luiftcUungen Flitter' ■* 
burd)aii<? bad Süchtige treffen, mögt 91ef. noch nicht ju entfcheiben. 
5tcbciif;i(T^ finb ti Grgebniffe unbefangener nnb forgi'iifiiiicr 
Untetfuchuug. 2)ie £ar|teUung ift lichtooU, au^juhcltch' chiic DIgitizecJ by Google 169 — 1882. .«5. — Sitexatifi^ci Sentcalftlatt — 28. ^jmm. 160 eoibe loettf(^n)eifig }u fein, uiib jcugt (oiuo^t oon ^eii nnb 
Icttt ali oon tflc^tger @(^ule. Stittec wibmet bae iBu(^ feinem 
S«|tec Q. IR^obe, ber auger ber oitgeffi^Tten no(^ mehrere 
mectniiacnbeigeftcucrt liat. (5v [teilt bO'^Sr'rfn'tiiat einer frtttfcfjcn 
Ococfimmio bec eckten (tieineren) £eckmattonen in bei Uiblio- 
th«e» Trabnwiana in ftulffa^. 9l(i4 bcn twcßcsenbcit Scttrog 
,^iir Sitetolmgef^tc^tf bürfen toir bon eine jiiMcttffigc^ 
lesbare unb ^onblic^e l^ludgabc cciDarteiL A. E. 

Stau 3iirbii4«rf. 9^Uo(m1c h. ^ibflaMil. i^itt. von Wfi.ftlcd' 
efreitikTrttftff«*. 1S3. a. 1S4*«». 11. ^fl. 

3ab.: 9R. S o M r a & , ftbtr kl« nmtitt 9tffmiinna lt§ ^IaIom* 
ttsicl. 2. 9rt. — A. 3- Vitbb»(k. )» 4)laton'< 9fl(i(cnt »en btn 
•cfelcn. — ?Up. ciiK e^rift te« @imm(a< von X^ben? — 
9. eteadcf, jn 0ricd>ifA«n Sobtraovftrn. — Q. Stobtt. 
Ht^naU dtutiipvo« und SDemotrito«. — r. 6d;mtbt, }u Stnc 
tbon'* ^»ifron. — Jq. »öIjI, tiiit äiit<i)i)d)t CSSMbfcbrift. — TO. 
•*>iTt<, OTiiJcftltn. — (f. i>offmann, )u ^oraititi' Ctcn. [II, 1,5). 
^. iJl'olficr, <ln arrliclypo i|iiii<)nni rtMlicc I iiiT«'ii.i[ii>. — ft. 
r^i.ii'ti', !ii lercntiii»' •Ocmu [2!. fUS f.|. - (f. J^iriiiff, 
äBeUfrco u!'or tic fciv vi*L'.-il.iula K'r-TL'caiiira in tcu llctaidn ifien 

fflctui Läniiclau'ic •l!l(iiiu*>.t'jtitfd;rift. — M. G. (ilf o r|}t*- '-KU' 
etilen. — Sy. i\ :l(ci*cr, 1,11 än-dqii* isilftfuluv |ll, 17, H). — 
8B. iSoctttdif r, üt'fr ric ?u'tbn'<'iitmfcit unf ^D^eIhc^f fiiit» fyi!(« 
matii'dicii llmcrriditi in tti ^^ItllllCll ('«liaimnacif. — 3- •C'. £d)m al j, 
ti( iattiniidjcn Sprtdiöbunti*» im 'Jlui'diluH an iit l'fttüre rcn 
)lmuS. •tcrijs uiit iaciruj. — 31'. lUMIbrtAt, Ü^fnurfiiiiJfn jum 
i^ricd>^f(f1cn Itnltrridjt. — tt. t^umbert, TOcUi-rc unb JCtoIptr^. — 
A. v fittrmann, fibrr 9»IMwU«lM «nk •(b«lllb<ni|l ^ ^MICROk 
— 'l'erfonoInoHjen. 

3«itf4rift für ^a^ ffl»mn.iiiaf«3lWftn. .t>r*j. boii i\ iltrn u. JLv X 
TO« II CT. A. I'l. 3i>hri5. Januar. 

3nb.: lUfiJiirfcr, (^'iniinatium unb ;)lfali>ulf. iTic '^crfdi» 
ligiinpfMiif Ifr iHfalfduilf I. C. unb iHcrfdilä^io ;u ifttv^i" JIku 
'■Jlenbeniiuun im apmnii'ialdt llntcrri*t. — jHDiHa, nifiii i»cfum 
in Ift ;Kl■al^^^1lliM\■..^t. — i'itr-, ari| ,i 'i<fnd)tf. — Cito .ipcffmann, 
?^^al^.■t! Muhn. t>i)t «IIb fein» Htbtni mh mtUni. — 3a()««< 
t r [i t. r c ii i;.u ii ditN Srnin« (n Serliii: X^e^i^c.Ckm'« )Dennifit|tcs. 

Cilnuglltri^tt ber pbiIof.<)<Mlcr. u. bii'tor. Cla|Tt tcr f. b. 9(ta' 
btmit ber Sifftnfdjaftfn su iWnndicn. 1881. 2. !8b. 3. .{»tft. 

3n^.: TOanrer, über bit nDrir(jifd<>t«Iänbii'(^(n gagnrOstur. 

— gaut(, $i;raiiiib(iit(xtr. 

^ftaabt für 'iiMIIidm C^rttdiu« jnr ^fier ber 25j;ibriAcn ^t^T> 
tbati((tnt III (Tibrrfelb. ßlberfflb, ISSl. üma. (VI, 207 3. 

3iib.: iaicrcti bfr^, SBibmung. — i'if ratu#, .^Iritifdif* ani 
btr fcdjtilvr.uK'. - S?Oijt, eint burajifdjt €aJirt I, — .i>cd)e, 
tic ^anbidjriftfn ber "'Jlritfemctif bee ric»banti>«. — Saitr. 
S^fnicTfun^tcn jii bcn ürcn,^cn onapäftlfdifn Suficnun bt* €o)>^etl{« 
unb (fiiripibf«. — Orb erstirb, in lulium Valetium conieclano.i. 

— TOartcn«, epUlnla de Marlialis libri I elc. — Äuljr. 
TOUctOtn. — *arbf, jii l'io .'{;». 17. — .^crwiiv sur (^ant« 
f^rifilidtni llrbtrliefcTung bc«'H<|'d)Ulu0. — «tracbcr, '^cmcrrungrit 

von (lBcnbt=S<tirffrt. — jtlanimrr, 
qoaestioncs nnnackiiM. — AirAntr, 9lnnicrfunacn \u Qiropcrj. 

— 6drmit$, ^^ragmnit flnc« millclaltcrliditn tt*iilcrlitbc«. — 
9««ni(ii)er, ®(|n(vlauber(i(n. — iutfit. bic llrbanita» m&) 
(SIftro. — Stitbittfcr, do epliororum tfollcpi« ac d »cordiU. — 
fflrb^arb, ^rrafl« unb ^mauMic — l'&bben, ,i|U (9(T^«rb von 
TOinbtn. — Sßiatjt, «(tufati» im i>fl(anb. — Salt^tr. ein 
9(if9icliii<brriaiibif4>bcd?bcutfdi(r £vrad)mtng(r(l au« bem 17. 3a^r< 
bnnbtrt. — 9llnlcr, s« »3D<« Änabtn äSunbcif^orn". — SSfttT, 
bie Cbnfftf eine« Sclawn. — .{xna^cnbcrg, blt SttQuim M 
^xifita». — fiaifer. tit 9rotMd^lc »er dien IDntf^cn. — 
SRotbftcin. bif 9l5m(T nnb i^re IbilanviiiM M ben SraMtn. — 
^«rlc§. 9.ion ben üblen ^ttxt* mb OMjcn m ^MaMacn. 

— Klafft, jum 9Tlef»(4>rrl titt^et'«. — tttfrrl, M Slter ber 
icU iHii Wku^ twuittben TOasctn mb XlKbRis» ber Stabt 
ablH.~>e4»cib«T, Me aarlfd}aR(e MBnciiibe|^n. — SBcttl^, 
Me Hi^Mini Oct^UtaifK Vtmm» »ar bct afcfoiniation. — 
9Mt, «M bn «iwalva Cbmraoln aadamwenti« ord. iiiin. ree — Aopvmann, bie (linnabnu flcmliagfn« )3t'>s. — !Ptfitf n» 
badi, ein ^JeibenJi^eniMT« -CHiniidre IV. — 4i>cltmann6, bie ©er« 
äui'icrun»^ be* fteinbcffer 'i'ai'turalflute* (jlberielb sc. — 1>. b. »b t , 
■i<riefived>fel 4<iMtairc j imb b'^llembcrf« mit 'ülllamanb. — S!uca«jr., 
Urfunten jur («efdjidite ber clberfclbtr ©uAbrurferfnnft. — JRinn. 
bic cri'te 'Jluft\abe ber auc^iburaifdjtn CSonfefnen i'cn ^eIand>lbon. — 
'iUterfen, über bie 'l'arteicn in btr forintbifdien ts^cmeinbe. — 
Simon*, 9lu*leiiunfl ber *lkir-ibc(n Jf" «"b bie !^arabel rem 
un^tredtten X>aueLiältfr. — f i> , GbHfttntbttm al« ^Nel^icii 
Jciu. — (frcr«, über iHMlii'i'cr II, o— 11. — ^"^an^e, jur ?lu?= 
rcjjunfl bv* tv'un 'Äbfdinitt« tte iKiMnerbriefeü I, Hl bis III, 30. — 
'jlbcU'h. rit't-r Ariini luacuUlum — ». Sdjaumburji, bc< Aur« 
füruen JlI in iii?elK aoi feer 9f>Ii Ibilfi^lcB tif bie Jtbnte*' 
ttow eou 'Armcnieu. Uniatrfitatlf^Hften. 
6)9ttin(|rn (3naui{uraIbi|T.), TOo; Saamaaa, Me ^nbel«* 
Vrivilcflien 'iibtd« ini 12., l.l. unb 14. Jabrbunbtrt. (93 6. 8.) 

— Garl -Cnlbebraabt. Aber bie fialionäre clcttrifi^c Su&aun^ 
in einer untnbli^tn diene nnb dicr ItitdobeifU^t' (1^ ®' 

2 laf. Acl.> 

.<mU<. Wittenberg fJnanftntttlbliT.). Si*. Sa(»lu«, Dber C<1to. 
ti'niicii bei 'JUtfuIt'ffti bt« Änitflfftnft«. (28 ®. 8.) — 9lbalb. 
SWatihjfi, V'.ntf! Ctic'f II mit 5?otbar von Aranfreidi 
(it7S— nvu) uadi C-ucUiii bal,^eltelJt mit bt|onbem ^rü<ffid)ti^uUjt 
'Mi&tTt. (r>5 ^. 8.) ~ ßrnjt S^tmyf, cfatt SertOgcmciaerms 

be« 'iienbelvroblem*. (32 5. 8.) 

V'ttibtlbfrg (WeburUftü bte WrcpberjCfl« unb iJSrcli^rertbeilBn.il, 
ftarl :öart|d», diomantiter unb aermiiaiiltfibe Stubien in ^cibcU 
ber« 1S04— 18M. flUtt. (M 6. 4^ 

La Revue aoiiTelle «PAlMce-Lorraine. Hlilofa«, liUefalnR. 

•eience*, be«u.x-art<i. l** ann^. Nr. 17, 

3n6.: Selliiuiti'n unb <pol<dna( unb bt« St^ttren ';Man aar 
nm>\ertaltuni? ber .»l.irieJjfuriH'ajl im 3^6" 1&29. 9!adj ^f)ef<lb* 
nuni;en tea Q^an.^n iv itLufmai. in ah!.-- liu Muntler au 
XVII' vii-i li', lir' gi.irc H'iiri r Ic \S ai iaiii>-i e, d :ipri s un texlC de 
l'diii ('.ilriicl. — T ou r f in- n i !• w, vicux [i^rtt-iils. Souvenir* 
tl'enf.ince. iTr.iiluil du ru-iv.) — • lairc de (' Ii an d f n cu x , La 
oiiii\ de Müuguerrc. (Siiilo.) 

^llljfBi. TOilitär. Leitung. :>ict. : ;{ crnin. öii.Jabrfl. ^ir. 103 h. 104. 

3nb.: Vlu» bem tantfiid^en jfclbina. 2. (€4^.) — t>it SRn« 
nttion«<)lu«rrnhmt\ in ber eHnqMlf^en 3ifMlcr<c. — ikr((|fcbcnee. 

— '.'ladirid'tcn :f. 9latar unb Cjfcnbarung. 28. 9anb. 1. .^cft. 

3nb.: SmÜia 9arbo Sajan, St. ^ranuecu« unb bie ?iatar. 
Ilu« btm <S1^anl(d;tQ Dberfr^t von 3<'b- Ubert. UNit (imieitung 
unb £d)lußn>Drt von btmfelbtn. — 9IatnrM[ber au« Cberitalien. 

— gr. ^fji, bit ürfenntnifjlefarf bt« b. 9lu3uftin unt bt« b. Iboma« 
Bcn ?l.iuin, in ^Parallele flcftttlt, nebft »tröltiditubtn 8tmtrfnn.ien. 

— Cfto TOebni't. *lt*t «»f bJ« 'Vflanjtn» unb tbierltbtn'ber 
malaiifdftn Jnfeln. (i^ortf.) — attccnficnen. — Strmifdjtt«. — 
fi. 5*raiin, ■VMnimclf»(?rfd)einHni<en im 'Mcnot Afbniar l'^si. 

<illtprtußifd)t TOonot«i4rtft. '.Neue gclae. .(irej. v. dtub. 9t tieft u. 
(frni) Siditrt. 18. 9b. 7>8. ^efl. 
3n^.: fi«i( 9ctfb(rrH, 9eitT3Ae gnr Zevo^rav^t nnb Sta* 
Hjtlf M ebemftll«en lliitel nnUcnbur«. (6(^1.) — v. jtcltffb* 
Stein. 9Iationalitit ber Wften nnb 9ren$en. — Qmil «rnaibt. 
ffant'« Ongenb nnb bic ftnf etflen Sabre feiner 9rivatbotentnr <ai 
llmrj§ barflc(t«at. — Itritifea mb akfmtc. — 9litt^UHnflCB «nb 
^n^auj. • 

Otfttnet(^«f4e TOonaMf^fiflf. b« Orient. Rebif. »M C ».6eala. 

8. 3abr(|. 9Ir. 1. 
3nb.: 3. 3. «ein, b«« javanif^t flanftatMMTie. — ^.9««' 
bür«, ein 'CMubel^vionnier im fcmcR Ojkcn. — Geweifter* 
eerdienftlb, (juid novi cx AMltar — C«ri ». G^er^er, 
*?t«erta unb ftinc Bnlnnfl. — OittceflcR. — {{teratnr«9erii^t. RcTse criüqne. Nr. 3 . 

Iah.: 0«n«rc*4« Juilio marlyr, III. p. {1 de 0 1 1 0. — Cli ar Ic r i <. cille». 
Hon lOlf« pour liiuile d^i Nouv m; Tr>;iimcnt. — Stark. .Uiilr. rt 
naChtllMt »ur l'anheologic d I lii^.nn- .Ii- l arl — Lttii»* de Gnuhe 
« Auf. 4a Slolberg, p. p. Arndt. — Mycra, Word»« ortli. — 1.« tod« 
allonuB, jp. Kleftiald«». — Sandar», da« af BonjaMa ail*- 
aia«4«. — ChrMi9aa. — Aca4tela 4aa laacripilaii«. 

tit @tgtnwart. ?^b. 21. 'Jfr. 3. 

3nl|.: üa«m«t», ai'JKOiiiidi^yr'iTm. — 'l'jnt Ärdmiit. ttt itljiAef Jii«Irt 
Uli» ttt ri'lltlKtfn 'Partdfn. liiiii.i - iMut. f. Jbcnn^ ra# irrialt Wrri» 
t« tiai^i. (C^l.) — ietit. ediCTT. ttt «l.iautjDMt.in. aufi^niti au« Digitized by Google 161 — 1882. JI6. — 8iteToxtf(^e< Ztntxatitatt — W^^tamm. 162 ma««, ttH ROM Ütvmant. — Bul ttt tiaunftatl. — Wcujtn. •Blittn i. Mttn. Unterhaltung. i'Xi^. fon Lii. v. («icltfc^all. 
«t. 3. 

M.: MiAai» StittKdii. <B(j4ai<>dli>rtA((tttn. - Mu». v. eoiif^all 
M Wk iH— t . — 9TaiKnflW«lKtt »tt •(fli^tl^ im» e«ie. — ' Sit^: «»Im Cbct», riii baijiniiitd in Jl ji<:iri». 3. (ed^L)— SaH». >>ls?((i!. 
lb<l, JcUjclitimJiI unft Vül;itciit(it!iunj. 2. (£(kl.) — (ImmM 8i(M4(t. 

ll|«.3(it«B|. (SuflSbvrfltr.) 9Ma%t. «r. II— 17. 

' M: It CartUtt, BMH«. X S. — flIotMtttfdk fabtltn. 5. («^»luftatl.) 

: — C f. tfbcmaan, lit Von« Nr CdigmaArr in (fiijl'jn». (8>lvmiiOB 

I mj.) — 4' II. cm (raniidxt V^tlDic»!:. — ^<tii|;üiia anift^nl un9 

', SlaMac Xdiml«. — tl. r. C In rtlaitt, j^u^tii ite uftCJmciitdnIfAm 

I MiRMM«. — H. eciy, flilKn Im WnttliUti. — 9- Ved»!, aiftit^iin 

I ««nlL — Td* yatx 1>«I. 6. (Sitluiiart.) - ^. 9l»i. untcrtttti^e Ütt' 
ftaetic. — ifin «iRlijudlcbtn. — ^um nüribargti lUiNI^tlUiuMUun. 

9(tjif4< Rettung. Sonntaglbellage. 9tT. 3. 

9- (•(vtattt«, hiK tnatfitat Sntttaia Uvant« »sn ^luADac*. Z 

- 9t. iririkntt, stn »«■ <M»tmn«. I. — «. üs i-gd, 3<>4>>iin ««^nri* 
tc^üo^ti. — Ilm flufflug aaä) QancfiJ. I. 

Sbfbtttt Bettung, aifb.: f^ranj iKttfd). 7S. »anC 'JJt. 2012. 

94<: rte riir4ft(4una Ii« Jfttijiii« ron Sctiiitfc. — ®fiict.ilq;iii:li:;i:iilitct 
•cif Attlxt»«. — w. Jttltcrktm.ta UotiHg »n IttinfeaKlcc SI)Rtuiidi<n. 

- t. «in» < . Nt ««laH «•nUiiiU in •!■«% - IMmdb«!- — VnttiiM 
«M Im tMUf^ MttMM». 7. — C<f 9i»i(f|lan wll ktn e^nto t^aoHn» 
(bIuhL — «ail ¥r4n»t, ^irfAfamrf«. — »tffft nnt Vatbbmlti. — 
tUß^UatmbOa. — dtBftiiT Cij«. — Ta« niuc (urcrliLtt lUftn« tu 
V» 9Kr. — Clc Soi'iedid de aoiigo* de) iwJa aal Mn 9l)ilivvtn(iL — 
fclf)(*"<f4( S«tt><»iuimn. - o»hc •«■■crnaiiK» — ' 
VrctlRtnimint M eiWoiicig<fca(n (BUft Ii fMtiL — Cr* ' 

Ii(k<t üan» unb SRttr. 47. Ski. 24. 3a);rg. 9tr. 10. 
M : gjnr.o fc reale, Ittut Sitbc. (Bi'tH.) - 3. SRlftl«, itn Csrfmicca. — 

IhM Ma Stijitntui^c (tntj ^<:iiinii(jl<r^. 9. — (Brcjrc eoniiiTOi», Um 
Na ^altaioiil. (gmiu — i^h-v ■a^iin'tuutx iti ^nau. — Jinliiblltlcr. 

- OMw «itfcT. MaftuuMMta. ^— iK » J t » > e ta> 4tunfl(»iik» 
~ , ttmi Jbfvu ttlMvf VM SiiM. 3ii : 
3i4.: ya>«. 
Ml ~ (1. tte(Ki«at. ^it%.: 3ob<. ttmratr. 7. 3a^rg 

3%: t. Ciiitt«. Cm e«tloM« M 3»it»t. «8«ni.) — 3iula* ». ».Zta 
W ia Mn fBliiltr. (»Ktf.) - tML «III «rtfllni. flKlf.) — « 
••liatec. «lac •(iifciifett iB)iNlClnaai»Ri|l|9HinMta. — 9.X«a» 91r. IG. 
aun. Mlca. (•<et<l>i.) — rOoU »ta\i». Uai ((< «iM. 
tti »liligtT ««IMt)l. - «tt* tan Stil. 11. - «. _ . UT. tti am Slatt. S«t.: r^r. iMrf*. «r. l'J. 

%. Hetttn. tttäH *** b»ktnl. — 3m ti»lnlat<iL ttia Vilt n* 
taijiMi — ft ». ttldiikrttil, C<( «itHiiMlR. — ««Tl timai. CliBaknc 
Hr HanMiMtH. — 8. Scrnam. CtiBMiUiMtmu.— 9tM. Uftltcatr, 
Ml tiaiOtrSai« CailbitUiltM, |Ri aa« tai «altaMfA«. - «im aalte 
Mm Sjffrr. — UeiMte. M. 3abc|. ikt. 3. im. fHlallaa». ^ctabIa. iuüii 9Ritwir(ung von gr. 9ia]((l u. 9. 

3^1.: C«elclli«nii4 M riatfAfa lIcMt* m ttr inlcraailraJlm Volitfcirdfun«. 

— Ctlc ÄTÜnmJl, ffiträ^f jat >in,itir(ir,rn rn^ravHe. 1. (6*1.) — *lti. 
tciBi. lit i + Trr(«tli ^ltCbt^tl•. rem 'ilcrfrTiti:: \>i'9 bl«ffnr( W'^l, — 
Cir aiMnliBit«^ üou^t nno McamtMciuoi au« ai(iacai eaunnlctxii in 
«Mltaa. X — itgM«tay^ aw <>a«» aaÄ^taa. — .«W«in r""'-" - «b«*|n. — Bar BtM/ttfßdtiuMt aai tftafnflkBBi. _ 

t*i««tac. ^rtg. ». Jr.ft&IleT. 92. 9. 8. ^a^rg. Kr. 6. 

: «. t re*t«.r«t «if4»er«laa<tcafaifcr«aM(iL— «■ «»eitnf Mf i». 
Mtr Mt «UflmMt, ««(Mft iai (MUM« «Mmm* «■ tnOoi. «irt Mm «•nitlMMalt. 9tt».: «. ^^iKipi. «r. 4. 

3n%.: tniMJtaf«, Unrrtatfftn. (8«rtf.) — tairna C 1 1 1 c r , Wt >la tt «l i w« l ht 
Nr fcnlnxim. - Bituij Caadc, »(e I>«ti«tisv Society. - 0. «ratrclM, 
ta all« UaM. <Rsni.) — «leine fionea'Settuaf. — Volt eiilict. 

•«rtealaaktr «el».: d. Jiel. t'ir. ;). 
3M.: Ask e«r, Cer »«mltibt <iktil. «doli.) — MuCr s. (Bollf^all, »Ic 
eife aaffUiana »m 64inci^* lUattia. — Cic «ettealM« VM ntketllateit 
— 3«^. eAcir, n»kaaiBM» nnt feia SBcit. («(fei.) — Q. •iernc, ViTt» 

Knci tint 9dnt»<iiM4<in mtl tltJttifAtm tiiit. — tMlMer un6 UfitlKn. 

£4keiai. .t>r«g. vea 9i. Adlig B. i'- IS. 3a^rg. 
«r. 10. 

Rrcift r. Dmricta. Ca «aliAngie. iBoni.) — iKiA. Haftree, 
__^rtrunA ut rruti(bm ia nagtra — A. Ita#, — Ii« 

•<r|at»i, Cic a<inwiMfletn. <0Mtf.> — «. «. mUfla. 9a|taart 
•mIm. — «ai famtiUniiiit«. 

fMt 9M|erconMtt« S<n«'S)acn. - etiaimra ttt Xage«. Ciaifdicn fiterlTAiieti ptfn telnriib 3cU(. - Äetb. Cicffenba*. )<rc|(ci 
etaee iBternJtioiTSItn leUcmeieercfltJiflM». — (J. ft. t>. ^emtpci. tint ijiti>|. 
baftc Wtdjtfnitn-iuuna. — Ih. iCcMn. jiir üRuftil ter IfeicrnMil. 1. — •.'iif 
iiilat>e<ii<bi. — Ucbn 3. OR- ^UNbrantt« IcfU a^ac. — CU atdildiliihea 
ttKrtmeiitt. — «lae neac SMfll M aCMM!**!!. - lialHIIHelMw 1» 
f<uf4«(i m Kftnibee^ — VataaiMtr taaMMnlii mWf 
SXlitticUuttgfn. ;Xtsfnl)rlid)ere f ritiktii ecfitlentn ttbtt: 

'HtUx. J&eTjog 9Bdt Vi. u. fein fo^n. (Siotfmar: SKitt^. aiil b. 

l;iÜ0r. Sit. X, 1.) 
Codu civil oltutnan, public p. NleuIalJcs. (Huarl: Reweeiit.3.) 
Corpus inscripliotiuin seiinticaruin ab Acadcniia iiiserlpL et Ut 

condituiu etc. T. ]., fasc. I. (X^eoi. Sitbl. 3.) 
Fortunat! opera poetica rec. Leo. ([Vlittb- aui b. biiior. ^It. X, 1.) 
V. S ebner, bie Waiinocrebning in ben erj^cn 3<>^^4v"^(rt<il. 

('^afencleccT: '^rotc^ Air^enitg. 3.) 
aitftllcc*6trabiiig, Mc Miitt e^rift »on €taatt beittiiwr. 

(Ita^f: mÄ. ra« b. Mjtmr. «L X, l.) 
Myers, Woniaworth. (Dumateler: Brnat erit 3.) 
9t4t,Centf4cJMH|Ucrkc«19.3aArtiiiib<Ttl. (9eraai«fii: AmfU 

4nm(f. XVik 1».) 
Po«lae Latin! aevi GMoliai, twt, Dnemmler. T. L (SRittb. Aa« 

b. biftoT. Sit. X. 1.) 
9)ai(b, Dprotbft Mk 6<|(tgel, geb. !i]}{cnbcI«fo(>n >c. (Annfl' 

^milf. XVII II.) 
SlaMtc'« Settgefi^ic^te. i.Zff. (Ontian €(^mibt: ißren^. 3abrt. 

XLIX, 1.) 

64Hltl, M bbfifi^f Sebtn ). i). b<r fliiiiKfSnflcr. («r^jlrfii: 
. 0«Tmania. 9t. 9(. XV. 1.) 

6tabt, ®efibi(bte beS Soirrft 3»Tael. {Ma. Ata. b. 3ubentb. 
XLVI. 3 H. ff.) 

Ctrinbeiff, SA^^i^üi^ti beutfAtn iRcit^ct unter veiurid) lU. 
I. e». («iifi^: fUtt^. M« ». |$«r. Sit. X, 1.) ilicia U. bi« 21. Januar ftne na^fte^caN 

* «M ctfilimi» Vcrke 

auf unKTim Wft.iftii>tt«burjJU »Injclltfcrl iMittn : 
Alli dflla Accadnaiia dci Lipcei anno (CLXXIX. 188iy&2. Ser. 3. 
TroniiunU. Vol. VL fue. 3. aom, Sitviveei. <S. 1—10, 
61—111. Gr. 4.) 

Naumann, (»efd^idite bc« %Ogän*. ^ft 1—4. Acaytm, IWl. 

Äöfcl. (»r. S.) a e.Ä 1, 20. 
Sirt, tu iintite '^ud^weftn in [einem Bct^UtRtf )u tUtntar. 

Serlin, i^erp. (VII, 51H 6. Ü5r. 8.) 
SPlaaa, .ftjtcd)i«mu* ber 'iletrcjirav'bic. geipjig, ©ebtr. (8.) cÄ 2. 
Öolje, ©laute u. ^Iber^iliJubt in bcr neueren 9Iaturn?iffcnfdjaft. 

Danjig, Mrt. (S.) rÄ 0, 7,5. 
Caesar Iii coiiimentarü de hello gallicu. Aür btii S4)ulgtbtaud; 

erriärt r>en QtftM^ 1* ^> f>>cnwni< 64^«Im|. (6.) 

rÄ 1, 80. 

damoen»' fctnmtlUte MM»te. l>MlMftm6t0rtf. 4.Qfe. 

(b.) r>K 4. 

ä laud, ®runb}&ge ber ;)ooloaie. 4. 3ln|l. 2. S.S<tf. (6<((,) 

SKarbarg, ttlwert. (Sci;..a.) i. 
Ctovftn, »tbrn unb bcr Sejien MT htt jicUlflt« OflKtitin. 

SerliB, <)ert. (59 5. @r. 8.) 
dbtr« u. ®st^c, $aia{iina. ^ief. 6—11. 6tlltt|fflt, Dntf^e 

Serlagtan^alt. (f|[o(.) ä 1, 50. 
enc^flooäbic ber RatnrwifTenfdjafteR. ^Hfl. MS 31(f( o. C 

!Bt{«lau. Zitnenbt. (i^ei;. 8.) 

1. «bib., 28. Sief, .^mbbut^ ber ^omif. 9. Sief. r4( 1. 
ifrifdjbitr, )>rtii§if4e< ffidrtecbnc^. Cft' tt. »c^nnfif^c $n« 

oin^ialUmen. l.Sicf. 9cr(in, (Enllin. (€.1—80. «««.S.) a^2. 
«leim, i^rcnlif^e ffrieglliebcr. ^ilbconn, ^nniRgn. (6.) «A0|,70. 
(Draimanii, b«« $|Iaii)(nI(bn ober bU $49fioi0|<t »tc 9|lm|M. 

ettftla. «MiiMn. (XI, 301 6. Or. 8.) 
(gtawtttfcl, M« aliflnmMi ft<nifi)rc^nibtiuiflfn ber bcnifAni 

IR((iM'90lP Z<[ftn|i(i«<aMnNltiiR9. «ccKn, Springer. (8.) 
2, 60. 

0. .(»alltr'» (Bcbi^te. .^tM. t. c^KicIcittl MR^iriel. grftiMn« 

ftlb, ^ubci. (®r. 80 •« 11 
^c<ii|c, «voflArtca. «ise «ifbitcMTili. Üvtttrtt V^r., Sto^r. 
2. 

0. ^nmbolbt'l äfi^ttif^c Scrflu^ Uct 9lt|(^* £«Tnonn unb 
iTorctbca. 4. %injl. 9xit B»nreit vnt Lettner. Srannfc^wcig. 

33ien?eg A- Sobn. ((Sir. 8.) 4. 
^ofiDiAnn, mat^cmotift^e (Beograiibie. 3. ip«btrbom, 1881. 
~" ' («r. 8.) *Ä 1. Digitized by Google 168 — 1883. ^6. ^SitexaKifi^e« dtntt alhlatt ^ Hdttnm — 164 3Mta|M(; Vk £mmt. ;nr((g{(rt ron 3 a c o b f en. 4. Safat. 1881. 

9nlbl, 1881. eiuin^cr. m. 4.) rX( 20. 
3f«tf«, «tfteitcn)tit»ältni)Tt in t>(r ?ioxitmMllfi^M&MM. 

9min. Cjrlwfltr. (Wr. 8.) '//! 2. 
gtffiitfl'ü ffmiliJ ("alinti. 9J(bft fintm ?lnl}a^i^: tit tttiactiat 

SJeflrbeitun,^ rcii SLWrncr. ötrltn, -tifru. (75 S. 6». 8J 
9KeQei>3Xartau, ter $arjtc.il äö^lfram« con Cifcbtnbac^. fltaflibc* 

barg, ^)ttniidf*bcf'n'* (Wr. 9.) r-Ä 2, 50. 

Morol-Fatio, L'aldfinii. Kcvuc crilique di-s traveaux d'crudilion 

publii's cn Es|i.i(riic de. Paris, 18S1. (Iliiih-. (•.!) S. C,r. 8) 
üupneU'h:i(, htiV rtf aui Un 'l'etot ^ulammcnflcMitlt Vcbrt i'üti 

bem !i*rabm. 'Mi tfr fanSfrit.iifrfn'difit U<brr|^■l^lm^^ tti 

Rammet rarafdjffcb in tas ^atfinifdic ren Tuverron, in Ht 

i>tnt|"d}f iibtrtraflen uon 'Diifdjel. Dueben, vtiuri*. (*r. 9.) 
8. 

Pcnci , Oiiieii. i: üiiiile. Soliiller c il draiiitiia. Matlaiiii. Uuiiudard. 
(97 S. H.) 

Rfclus, noiivpllc i,'iiigra|>hie universellt». Toim- VII. I'uiiv, Ibbl. 

Haclietlc A i o. ( S Stil— «56. Hucli 4.) 
5Rt*tcr, %ui tci OKffM' u. 4ötrH>tr»3dt. 2ßten, «o^ntr. (VI, 

IUI) S. 9.) 

». iRitjenHjal, 3»iiiblfsifi>n. JtirMsi, *tb(ic,^r. ^nft. (s.) ^AC .5. 
Siintefrn, fpfttmatifdje 3?an'lc(li:ii,; foe jo|\imi:itf!i neuen i>ro(fji» 

rtdit« jc. 3. «b. 1. 9lbtb. «tf«Uu', iHaniutfc -v 'i^crtntt. 

I®r. 9.) 15. 
Scfur natiich. Relation du vuyagc de Nassiri Kliosiau i'n Syric, 

<•» Talcstiru- clc. iRniLiiiI 1033 — 1042. Tradiiit |iar Seil off r. 

Paris. IBM. L. roux. (LVlli, 34H S. I:anz., W S. arah. Il-.ch 4.) 
gtfin i;in i- 1-, tradjiun^un über unftr cKi|nrtc« £(^ulnjcfen. 

dint (intdcpung. artu^bur^ o/S., i^ielmaiw. (8.) eH, 1. 
Tartara', aiiiniadver»ionL's in locos nomwUM Talm CUnUl et 

TiÜ Livi. Korn. (107 S. Gr. 8.) 
3BoIf, btr neue 1taiMi|Üittki Ii Wts. Sim, «»ttcr. (IV, 

78 ®. ®r. 8.) 

3(itf(^Tltt, cleftrott^niid^f. ^cbigicrt eon Jeftf^t. S.!3abl|. 1881. 

©etUn, 1891. gprinfltr. I I.) cH. 2«. 
— f&r 3ni'tiumtnt(n(unb(. .'Xebacinc: tiAnlttnt. 1. 3afei8* 

1881. dbtxA. (4.) 19. 
Qn (Btft^id^le b(c fliagburaer (Sapitulation MK 1881. Ctwitan, 

e^nil * €». (V, 86 e. 8t«9' 8.) iNl|tt|et8 IDeclu kt anslanUfilcti üUiitic. 

Alurd, conlroverse pntre l'abh»; de l'Epee et Samuel Hetnickc 
au üLijct de la verilable ninniere d'iaiilruirc Ics aourds-niuets, 
traduitti du laiin, et i tal actuol de la queNÜon. (IV, 75 p. 8.) 
Paris. 

Bulletin de rhistoirc eccli siaütiüue et darcbvologie religieiue dec 
dioci'ses de Valoiu-c, Gap^ Gnoolila «t ViTkn. 1" annfa. 

(224 p. 9.) Hüinans. 
Carez. etudc des tcrraiiis crctaccs et tortiaires dll Mrd ds VE»- 

papne. (:t2" 1 1 9 jjlnnches. 8.) Paris. 
('Iicin u, ilr Iii rmiiam ; iti tribunal des centumvirs; droit franfais: 

les dLiui iiibiriiii iit'' du la proprit'le fonciere avant et apres la 

revolutioii. (.\. 1> |i. '•,) l'aris. 
Corpu« inscriptiununi seinilicaruni ab Academia inscriplionuiu et 

Utterarum liumaniarum condiluin atque di^estum. Pars prima, 

inscriptiones phcsnicias contineti>i. Toiiuis 1. F:iHciculus prinius 

el tabula- 1—14. (.XVI, 11(1 p. 4.) l'aM>. 
Deppin^^, etudes »ur le regne de Louis Xlll et sur Padmini- 

■tration de Kichclieu; le Chevalier d« Jan, mn bMflfa«i wn 

proces (U>;i.3). (99 p. 8.) Pari». 
Finot, eUidi? sur la maioinorte dan.« Ic baillia^e d'Ainont aux 

Xlll", XIV* et XV* siecles, d'apres dea documenta iaediti prove- 

nant des archives departementalei el eonoimulet de la Heiile- 

Saöne. (172 p. 8.) Vesoul. 
Fromenlin de Saint-Charlcs, dvs cotitrats a titrc unereux 

entrc cpoux: droit romain, Kaden droit, code civil. (.'^60 p. 9.) 

Lyon. 

Hortoles, etade du proeessus histologique des nephriles. (I8!l p. 

et 5 planchcs colorieea. 4.) Lyon. 
Labiebe, de la reaponsabililc i raiaoodu fait d'autrui; de l'edit 

dn prAmr de bia qoi cITuderiDl vd d^ecerint. . . et de« acliuns 

noxales en droit romain; de la re^iponsabilite instituee per l'ar- 

fiele 13S4 du eodc civil et de la loi dn 10 «wdeniHiire an lY 

an dnit baofaia. (161 p. 8.) Poitiers. 
Lallanenti rcitilulion au roi Slanislas d*aB ouvrafe anonyme 

flwManieiit attribne par (et bibUognpbca an mtankien Lavocat, 

de CbampigiMnllaB. (N p. 8.) Nancy. Leopardi (Mme.), notes bi'iyr ii'biiiin's sur Leopardi et &on lia- 
mille avec une introduction par Aulard. (XVI. 85 p. 18.) 
Paris. Fr. 2. 

IMarlineau, du leK« d'usufruit en droit rnmain; do la quotit«- 
disponible en usurriiit m droit franvais. (IT)! p. s.) Poitn-rs. 

de Masse, de la garantie en eas d'uviction dans la vcnlc, cn 
droit romain; de la vente cmnineniale, en droh fran^aia. (IMp. 

8.) Poitiers. 

Niepce, les monumens d'arl de la priniatiale de Lyon, dctraits 
ou alien^-s pendant ri.ccnpalion proteslanle en 15()2. (lOti p. 8.) 
Lyon. 

Koy, utuilf liistorique snr les loiisi^fiiatiniis ftnl'-rieiirement ;i 1S16, 
falle par ordio de M. le oonselllei d'rtat, directeur gijneral de» 
euisses d aniorlisseinenl el des dejuMs el eoiiiignations. (IV, 
207 p. 9.) Paris. 

Zola, les rumanciers naturalittes (Balzac, Stendhal, Gustave Flau- 
)H?rt, Alplionsc Paudct, les ronanalen eoBtanponlna, ek.) (Ii* 
392 p.) Paris. Fr. 3, 50. 

Ärsakrtt, Upsala nnivertilels. 1881. 6. Upsala. 

Filosofl, spnikvclcnskap o. hkt vetenskaper. 
4. Frigcll, epilegomena ad T. LIvii librum primum. (80 a.) 
Kr. 1, 50. 

Baltxer, liällristningar Trän Bohuslän (Sverige). Med (örord af 
Rydber^. (Glyphct des rochen du Bobaiu&n (Suede). Avec 
une prerace de Hydberi;.) 1. hft. (15 s. o. 3 pl. Folio.) 
fiötcborij. Kr. 2, 75. 

bidrag tili Finlands historia. Med understöd af statsmedel i Iryek 
utgirna af flnska stat^arkivet genoni Reinhold Hausen. I, 
fürra hfl. (14 s. fac^^iniilc - tryck o. 324 s. 8.) Sluckholui. 
Kr. 1, 90. 

Undersökning, Sverigps geologi^ka. Sloekholm. 
Scr. ('. Afliaridliny.'ir urh uppsalser. 

41. Tullberg, oni laKcrf&(iden i de kambriska och »iluriaka 
nnagringamo vid fUM^nga. (18 a. o. 1 k^rla. 8. 1880.) 

Kr. II, 25. 

42. — — , um agrtostus-arlerua i de kambriska aflagringarne vid 
andraruiii. (3S s., 2 pl. o. 1 karta. 4. 1990.) Kr. 2, 50. 

• 43. Linn Iii SM II, •.■.n forsleningarne i de »vcnska lagren med 
peltura uL'li spiiaruphthalmus. (31 s. 2 pL 8. 196tl.) 

Kr. I), 75. 

44. Na Ihorst, oui de väi{Uärande leeren i Skanes koUSrande 
l ildningar och dena piala I tagwniideii. 9 a. 8. 1880l) 

Kr. 0, 25. ;3litiiriiartfd|e 9itM$fß. 

I IRUficlbdIt rcn Jtititberr u. »igaakhl MVitli 

Üil't ;^rancfc in iifirjifl. 3ir. 153, X|»celefie. 
Sd)lctt(rTdK ^ud>b. in SrtMau. 911.27«, tUtoIifitc ZMofllc» 

Ä irdifni(f!d)id!te, Äird)fnrfdit. 
StciufevM'' Actt.. III £uiii,vui. 'J'i5, mcitb(mat||i|l^ 9(||<K* 

fdjatten. >Jir. 2!Mi, SiaturJBiiTenidiattfn unb 5Kebicin. 
St ubfr « 5lnt. in fflütibut^. 9h. 41, Cfiefdiidjte unb (S»eoaratJ^>i<. 
»ftldtt in giantfurt «flR. »r. 85, ««(^u^tt »on Z)ttttt(l^iattt> 

uA Ocjltrani^ Ttx i.y. UrcfctTct Dr. JBriii on t<r llnii'crntüt 'Jrafl t)l )im 
orb. 'l-rofciK'r bfr tebirurgic mit böiuuifdjfr iUnira^^siVratiit an 
genannter llnti-friltat, tti a. e. ^roftjTor Ür. 'Arnolb 4itat(c(c in 
i-xibdberj ;uni irt liiofcffaT feCT •(Mi^tc OH 9»A|tt4«kni |B 
Bresben ttuatint itotten. 

I>it ucb. ^(brn t>. <}irnim, ftltinfifibcr u. StrnM en fecc 
C5tn>crbcfd)ult )u tl^rr^lau wutbtn ju CbcrU^rtTU cinaRSt. 

I>em "iin'feiTor Dr. Sontajj an btr UnimfttJt j^reffcura i/?r. 
tü btr (Jljarartcr all 9t\). ^oixH\). Um a. e. Sßroftffor bcr at» 
rid)tli(^tu aXc^icin ta bcr i«ci)M« n. fUotliiiffcRfile^Mfn SocHltAt 
iu mtn, Dr.Catf^tr, b<t ZIkf tbiii Rt^cnnelratM vci(k|«n 

ivorbfn. 

l^m oib. 8f|tttn Ott* Gieiola am (ftumnafium ja SimT nnb 
(ib. 6 (^n mann an btr :KtaIfd)Ule ju St. 3obann in 'Tanjig 
würbe ba« '|tr3bicat Cbcrltbrer betadtgt. 

Z)cm $rof. St. Slactia In Scibtn wacb be4 atttkrhtni L (EI. 
b(< <8i«Mmi«8l> O0««tai((f(4ci ^nl« nb 8nMeN(k^t«8 m* . ^ jd by Google 165 ~ 1882. ^5. — Siittxavi\^tt (Sentcalblatt — 28. ^tmm — 166 Vb ft. 3aiiur t •ttMtna btr ^rSfifrtnt ttr Situlcommiffion 
Ht \i/tL €^c }■ et. 9*ttxibm, 3c|'. SSaffilicff, im 
b'S. gclwijabr, an (ciifelbni Sage in St. ^ctertbura btr taif. ruff. 
£{aat«fetrrtir M. 6abl«jrC>Ceffiatcwfri, S4dftfleDer im 
%iä>t Itz Sciriirirtbfdraft. 

Am 6. Januar i in Itfagnifurt Ur Stfariftficntr 3uUn8 
• rttfAniflg, 71 3abrt alt. 

91m II. 3^»>or t in 65ln btr iproftiTur tcr ^ibBtuMciflit an 
>ti r,n:;'(rnt,U iffltti*, l>r. Ibfct. Zdtirann, im 71. Jifbenffjabrc. 

Am 12. j,MVii t in ^''n^irin^ t<r >^<rof«|ier ter (^«fdjtcfcte 
W fcrtt^ft llnirfrfitÄt, lir. Äarl Äf- 3 t u m p [j 'i^ r t n ta n o. 

am l.'t. ^.iHBat t in 'i<ari« ßtjaricä (braut, ciiur ^tr tüdjtic^üfn 
jfaijlcTrn franj^fifdjfR (S^deijrttn. 

Um 14. 3'^'"'*f t in rPariS tcr 91rdiSoIc^ ttrin ?ltrian 
gonapctifr, liiit>Tli<t ^fr ?lfa^fmit, im 66. gfbtnliabtt. 

Sm 19. Januar t l^'fnidjtn ttr 9laturferf(6tr h. 9((if(nbc 
^Tn. rcn SÄ laain i ir < i i = 2 affiBlönff i im 56. gtbcn«jabrt. 

9ct Anrim f <" i'>>t^>^ 3otirnalift ®rcR»iU« ÜXurrai}. * I) 9i 9lcl» e». 
S) Scr fi ter «ectufion Sv. 28 b. 91.). b«f b«l Z«(|e(a<6 btr 9taiui(tiBer 6(^aabt^t 
ni(bt benultt fti. btni^t anf tfatn Qtrft^tn, M Muri) veranlaft 
I Irt, baf bervtrf. bi( betrtfftnbr Ibtatcrfritir nid^t jun 3abrc 1788, 
»e^n fit Acb^rt ^ättt, fonbtt« unttr btn im Z*^xt 1781 trfc^irnentn Strii^tigunstn. 

124, 3. 4 9. 0. ift fidtt GotU jn (cfea (E. 
«on Staun'« S«rt »tS^Wa mb 
t ta ntt^Ie ibrrr ^tit^tnefftn" aufgefvrot^tit Xobcl (ftr. I. tCie etefle eimi nbentlic^ra O^nmafialleficeTd am i^Qn» 
nafhtm )tt Olbenburg mit jandcl^ 2200 oM &tf)alt 8af<mgt 

ttitrb iif)itoIpgifc^c ^Pifbunt^ unb einige Hebung im Unterrichten; 
befonberd ertiiün[c^t würbe bie iöefäbiaung jum )}teIiQiondunter« 
rid^t ivenigftend in ben mittlenn CCUqfm n& jum Untcrric^ im 
!l)eutfc^ {etn. lOemcctangai Kl a«» 16. getaHn; lutsitt 
Oftem. 

Otbniucfl, 19. Sänuac 1882. 

117 Dissertationen ' (14 in den nenen nn'l alten Sprachen, sowie jede Andere 
wissenschaftliche Druck-Arbeit, liefert ia iflrienter 
Zeit and zu den billigsten PfdMH die mit 4eBSlfi|>rd«l^ 
liebsten Schriften and einem geiebaltenKorrektoren- 
■ad Sett6r«Personal ausgerüstete 

FronnHUM'sche Buchdnickarei 
Oataber HmuMB Pohl«) 
te #«M (ThtrlDf«B)u Soebea «nddw, km «b«r wu sof feito Bütelhag ab- 
{egeb«a «er^M: [13 

li^iiagig ctawr MOM Aasgabe der grieehbchea 

üeber8«tzong^ des alten TesUmenta tob FmI d« Lagude. 

64 Seiten. Lex. S. Preis 3 n. n. 

Inhalt: (ienesis Kspitel I, in der Gestalt, ta mkher 
die AMgabe der LXX eigentlich orgcheioen sollte. 
Der iweite Entwarf dieser Auxgabe. 
Graesis Kapitel 1 — 14 mit den Variaatea der Zeugen 

c d. h. z. 

Zo Chrygostomas. 

QöttingeD, 15. Jannuar 1882. 

Olttorioli'tolM Sorlbucitlk. (n grciburs i,'^. wA tfibingtn. 

3n begieß J^änSSc^dMMMniB* 
6ocb<a ijl tt^Untn: " 

Hungarica. SOR 

Dr. Molf ^einse, 

IMir a t s ft ff oi tar at^lt «n ttt UniMrfttU Gross 8. (XI. 128 Seiten.) 2. — 

T>it Sd)riit aitbt (in braj^iftbf* ©ffammtOili- tcr 3J<tin« 
trid)H(|Mng(n unb {itbrüifungdi, irtlftc fdt IstiT bic ^ii*tma,^i .ir<u 
iit llni^arn unb 2tcbfnbnr,un "ph ^'m Ijcrifdicnbcii ^taiiim .^u 
trleibtn (Ub'»'" bibtn. Tfii i^intfr^runb bilbtn 9lu?blirf( auf bif 
aanj tigtnartigfn Juüänbf beJ öanbe» «nfc Staate», f£>ftii bfrtn 
Äenntnifr mifiitbtbrlid) j|Ur Ji^iiTbiflunfl bcr (IrfiflnijTe. vm 6tanb = 
runct bf« unj^atifdjcn 'i<crfaiTuiifl«tf*l« unb n?a« bit rtutfdjunjarn, 
namciiilid) tif Slfbcnbürütr £a*ffn bttrifft, vom Stanbpnnct btr 
btutfdjtn 'iJation aiiJ Wirb tinf fdjarfe aber unjartciil'^t Äritif 
«übt. 3" eiuflfbf"*'" fficiff ftnb Um jfjjcnwirtia bcm u^>^atifd)tn 
9tti<^«taa oorlitatnbtn (Btft|^(lRt»nrf ftbtr (S^ifunanal« unb 9icalfi^u(> 
UnttTTi(bt lo^nd^c Staagcl. gartet. 9c4t«»«rU|nngtn 
nadignvttft«. IIB alle Bi Q. Teubner in Leipai^ 

and iei T«a Uatandahaataai dnrch 
sa beiiiliM: [l'J Oenvree oompl^teB 

de 

Nils Henrik Abel. / Hoarelia edütmi publice aux frais de l'etak Hoffdgiea par M. M. L. Sylow et 8. Lie. 

2 Tomes. (I. VIII, «21 p., U. iV, 342 p.] 4 
Preis f ir beide BUd« WK 24. 
Leipzig, Janaai Ibüi, 

B. G. Teabaer. ^ njo a oooc Ki CK i o oo ci oooaooo c io o ooooooaooaofM Allen Bücherliebhabem 

empfahlen noMren seit Beginn dieses Jahres monatlich 
enebaiaaBdea „Antiquariaelmi Attzeiger^, walabaa aaf 

Verlangen gratis und ftanco zusenden. 

Scbletter'MlM BychlHUMlIiiiii, Broalau. im 3ultus ÄöfiWn. 

Kit «altcalif^tn 3aufiraticncn: 69 ■C'olffdiniHt aab 6 «cU««« 

(facfimilirtt ^utcArarbirnl. 
40 9o0tK 8. 9icli IhiTf 8; ft^r rUt^ant gtbunbrn 9Rarf 10. 

Sci)>|ig. ilMO'f Dctlas (tt. HtMoM), Digitized by Google Iü7 — 1 8H2. 5. — ü i t e r Q r i { <; ^ tf c ii t r o 1 b I o 1 1. — 28. Sanitär. — 

«euer »erlag m i^it}tiJiitiifiii. 1C6 3?cr3ci(inig im %^mH Jcrobgcfc^tcr m^tx 

ift \üt 10 Pfennige burcf; jebc iBut^onblniig oba bind bon 
mir Igigtn Qrfefminfen) 311 bejie^en. [57 
g«i>|tj; y<ml ge»tt. 

Mevers Leziconi ms 

TniiN<i.-LaiiKeiisfheidt, Unterriebtsbriefo «te. •«wi« faue 
Bibliotbeken kaufen baar 
Leipsig, NewMurlrti S. Glon« Ic C*. 
Ant i^Mtf. Catalog 4. Tito Twwndw gtatb. 

«nf. Dr. 8«c«<7ln MMf Simmon, 9. tic tri'un Untterpflii^ttn mb biecrfkeitlBbc«* 
Pflcat., -i4. ftrb. 9tufl., bwN^tcr. von Dr. gf. Sittftl. fW 
Iittlsiflntire. 12. (»«buabni mit fflolDf*«. «^3, ». 

Baltzer. R., Theorie und Anwendang d«r DvtMWiiiMrteB. 
5. verbesserte u. vermehrte Anfl. Gr. 8. c4C 5. — 

Berichte Aber die Verhandlgn. d. Kgl. Siebs. GeMlItehtft 
WuMDichaften la Leipsig. Hathemstiaek-phT- 
»iaebe CItMe. 18S0. 1 Heft. Gr. 8. cM 1, -. ' 

— — PbiloBophisch-faigtoriseh« Cliaae. .ISBIk 1, und 
i. Halt. Gr. 8. l I — . 

SlTOiiUeB, btt. ttt b(utf(b(a Stliu vm 14. b(» in« t6. dobc* 
Muntert, «af Seraalaffuna er. SWai. U« Äouia« vo* 9ä*tn 
beraulatflfbtii DwA UfUciMc CranMfftäll bti itx 9. «fa. ' 
1',"'*^.*" " «W«. «I»ip«bntt< «anb: 

|(t e^roniffn b» nittelr^eUif^e« «»le! «tiai. «rflrr 
93«nb. ®r. 8. sä 10 — I 

Snaraban. 11 u. 12. Saflaae. 8. * ^Sre. 7.5. , 
2. «btbeiliisi: S«i bcr danOirigc. 9. «aflaflt. r. 

— — 3. «H^eüniii: DbVclbcTMm bntMcMMc 7. «uflaa»! 

4. Mt^cilnng: SRarcn« A5aifl. ». «ii|[ii|e. 8. 6^ -! 

f S!'J'|]"'«= ®*W»ift«t. ft. tnjluf. 8. r.« 6. — . 

6. «M^rURi«: «M «teer Htiti« ttm. 4. «nflaat. s. 

~J''*'^£Ü !^ beatf*«« StrgaRgnilcft 18. lapagt' (I rftT^ 
ea«»: «H »m mttUittt. e. (i, 75 

— Sic »eriercac ^anbf^rift Ii flnf «Mcrn. 12. ?luf« 
loa«. 2 Q«abc. 8. ,Ä 0 — 

f«*« «i4«w. 26. au^aae! 
S Qanbt. 8. r/Z 5 — 

— te*ntr br« Cranial. 4. «ufijtu. ./K 5' — * 

— CramaHfdje SBtrff. 4. «uÄaae. (3nl>alt: »rautfabrt — ' ®«i 
Iffjrtt — »alcntine — ®nif Salbcnar — 2>k 3ournaIi|lt« — 
t'it Äabifr.) 2 'i<bc. 8. e/K 7, 

^fritblaruöcr, rarftcUmiiicn au« b. SitUnaff<bid^te Slomt in 
bcr ron Jlu^iuii In» jnm 9ln«i|«nf btr «lUonint. 5. nta 
bearb. u. Ptrmcbrtt Ülufl. |. Ob, «r. 8. Hff 10. — . 

». ««Kb. «r. 8. «4f ti _. 

CÄucb in 10 ifitfernnjen.) 
Gacdcrtz, K. T., Gabriel Eollcnhagen, sein Leben 11. seine 
Werke. Beitrag i. Geschichte d. deutschen Literatur, de« 
deutschen Dramas und der niederdoutschen IMaUktdichtiinf;. 

_ Ni'bst bibIiogra|>hischem Anliantf. Gr. S. rff. 2, 80! 

(irimm, J. u. W., Di-utschcs Wörterbuch. Fortgesctit von 
M.Heyne, K. Hild.'hrand, M. Leier und K. Woigand. 
Vierter Band. 1. A tfieilung. Hälfte. 3. Lieferung 
(Gehorsam- Geist.) Bearbeitet vou Ii. üildebrand. Hoch 4 

Sechster Band. 7. u. s. LiV. (Los— Mandelkfise.) Bearb. 

von M. Hejne. Hoch 4. ^ ./f_ 2, — . 

Siebenter Band. I.Lieferune. (N— Nachtigallenstimme.) 

Bi arljcitet von M. Leier. Hoch 4. r/i 2, 

Güterbock, U., et R. Thurnrysen, indioea gloaeanun «t ro- 
cabuloruiii hibernicoruni quae in gramiBltiMe OtKleu adi- 
tione altera eiplanantnr. Hoch 4. 7, 

jtafltnladl, a, m., tftitfabtn jitn «rißli^en »cliaioMiMltTrtAtt 
für tu ebtxen (llafftn b^crcr 8ttnaftattai. 6. Salbigc, rrvi« 
Mcit uub tbeibMifc nniflcarb. »on €. Üt. Scnlf^. 87^2,—. 

Handbach, kurzgefantos «zagotiichM. mn alttn T«ttament. 
Ente Uefening: Dia tvOlf kleinan Piophetea von F. Hitiig 
4. Auflage, besorgt von H. Steiner. Gr. 8. e4( 7, fiS. | [12 

Mukel« W. G.« elektrische Untersuchungen. Fünf zehnte 
Akhauluig: Sker die aktiao- nnd piezo-elektrUehen Eigen- 
■duften dea Bairtryatalles und ihre Beaiebong zo den ther- 
moelektrisehen. Mit 4 Tafeln. Hoch 4. i, —. 

Hartmnan von .\ue, der arme Heinrich und die Büchlein. 
Herausgegeben von Moria Haupt. 2. Auflage der „Lieder 
und Bflchlein nnd d«a anneo Hetulok*. Bissorgt von E. 
Martin. Gr. s. 4. — . 

Q. Horatii Piacci opera a M. Hanptio recognita. Editio 
anarta ab Jeh. Vakleao cucata. Miaiatnr-Aiugake mit 
füelTigaetta, X %, CO. 

3m ■gm Sdi. !Bed>ta|;4rift fkx ba« Stbtn bt« btutfdieB IMfM 
kl etaal, Slffeiir^o^ uA Stuft. .(xraHfuatbtn von Dr. Silk. 
XL 9tt(|t|ail8. 1881. 1. R. 3. fSmtfttx nU. (Br. S. 

4 oÄ 14. — . 

ftnife, |u ttt Ikckaute. XrainfpUI ki flaf «s{|igc|i. 2. «uf> 

i. r« 2. — . 

— ffil^Ia» Pen :Ttri(^cn. Xrautrfpitf in fünf anfjüjfn. s, rÄ 2, — . 
Leser, H., mittelhochdeatacbea TaacbenwOrterbnch mit gram- 
BatiMkar Biiilaitaag; 2. Anflaffa mit MaektrSgen. 12. 

Sa^e^ («runt^a^c bit fMafosI«. OUale «ai btn ^er«' 

ltfnni?tn. («r. «4( 1. 60. 

Marquardt, J., und Th. Momnien, Handbuch der rOmischra 
Altertbamer. Vierter Band: Kfimisehe StaatsTerwaltaaff 
Ton J, Harqnardt. Bnt«r Baad. 8. Aaflage. Oris. 

^. II, ^ 

Osthoff, II., und K. Bruf man, morphologische Unterraehugaa 
aaf dem Gebiete der iadogeroiaaiaebeB Swaehaa. Vierter 
ThaO. Gr. 8. 10. — . 

?llifb|lblK|i M* bta St. fre«fi(M<n CStaatlar^ircn. S^nanlait 
mb «nl«(lHl||t barA b(e' ft. tr^iweneafhma. Std^ fi c t £tanb. 
9t[SiU)U btr 9xatWi)ta ^olifif 1«>07 bt« 1818 «ea ^. •daffeL 
ttrjlfr Ib«U: 1807, 1808. Mopal-rctar. rM 13, — . 

Stebtntfr ©anb. itbv.t. un^ '«rfip.irrunbtn Sdiftften« 

«nb fdntr rinjrlnen Äfirftentbiiitur im .riiitiUltcr. S)on (^.Oirün» 
bagrn n. ^. 9Rarffltjf. tnitcribcil. >Koim;: Caaiv -/Cl2,— . 

9ld)tfr '?anb. i<r{npcn uab grantrti(b »on 17«.') bi* 1807. 

ICiplomatiKlit ßorrcfronbfnjfn. Sei % SaitU«. drfttr Ziftüi 
179d bi« IbOO. :HouaUO(tao. e4C 14, _ . 

9l{unter 9anb. Z^ir (»(Atnreformaticn in ffitftfaf«« m^b 

«■ nitberrbcin. iBon AtKtr. Srtter X\)M: l&bi bi» 1888. 
flei^iNCcta«. «4C 14, 

3ebnttr Saab, frta^ta «ab bit fUbalifA« ütMb« ftlt 

1460. Son 9)1. eclnaaR. 3iv<itrr Zkttt: 1740 U« 1747. 
Äeoal'C'tMP. 1«, 

SRüifrrtf 2?ie 9B«i«beit br« Srabmaatn. din l'duAtttilbl. 

11. «uflartc. S. r«: 6, — . 

Studien, Leipziger, zur clasiiaehen Philologie herausgegebea 

von G. Curtius. L. Laofa, CBIkkek, B. Ikataa. IV. Baad. 

1. u. 2. Heft. Gr. 8. a 4, — . 

S^OQlor, tüntinou«. {»iftor. iRcman au« bcr römifAra Itaifer* 

jtit. Wi Um mbnii bt« %ntinon«. 2. uab 3. «BHaae. 8. 

k eÄB — - 

Voigt, M., aber das VadioioBiam. Hoch 4. -r». .1' -20' 

Wlakel, F., die Fatbakigie der weiblichen Sezualorgan > in 

Idehtdroek^AkUidaBtaa nach der Natur in Ori^'iii.rigrjsse 
dnrek aaatoaiiMke vnd klinische Erfahrungen erläutert i:i. 
n. 14. Lieferung. Mit fi Tafeln in Lichtdruck. 4. — . 

15. und 16. Lieferang. (Schluss.) Mit 7 Tafeln in Licht- 

dniak. 4. rfi <\. SpeciaUttt: ^ liiiliciiJatDrffiiiiieiiiiiliaflfiyti;. i 09 Billigste Bezugsquelle: 

Buchhandlung (GMtav Wolf) in Leipzig. 
Antiquariat und Sortiment. f ■b 7. — 9010 BMI 8k •iBialla la Digitized by Google ttc. 6.] fttt 3Dfutfd)lan>. 

Virilit >i«'<l«i«t X«ca*Klflf lB'4i4f»(ft 
[1882. Crf(^nt jebnt Sonnabenb. 4. gcbniar. ^ei« Dierteljä^rli(^ 7. 50. Iliil, kt|»ci{*-trltl(*<« ?cfet««»auM »er ^cltfiiKn 
flin4i 

;iit(ltt*. t<iuiit tut C<f6<il!tt Hf Xuiitn-Crttnl. 
trr <»trn fm ^^^ mtdcirlmni'ftfn St.'iMt. 
tf-fi. tu 8H(vilx^(riui|! (Ij'i'i Slltrlliuml. 
tr^t ttt MMinia Sljnj ZiMCfiu au iltn KMtt ua( 

■ " il (ciBtt •clmifn. 
H >utMa, C«ti SMmitdit. 
Sifetf». Br»r»4fbuiij u. i?cb«<i t<i Crjanifraen. eAlitrnn, CtniTfl«nl|lMa flkr Ccnlfiilant. 
4!oul(cii. »»taii(f4K ■«nMifthi «MW CdiulAebTau*. 
van »et Km*. Mc S»itltnuilll t«t |UWni|lll u. 

itr<l>«, »rur.Ciiä »et Diivftt. 
Xnarp. fciudi »cn 3»i»llli«1tii|lAUcit «. 
Mtukc IBM radnaaaMMur M »..«nf. Hb -Mar. 

tUl m «ifttam. 
gehnldl, Jw |<IW 
CI«raoBl-G«a«MB, 

tair ; Faniiiiili dl «Dlitbi niinorciilli tlc, pubfctirtli da 
U o n sei. 

e<f <iu<». Waigartifec thicf n. ^ttari4 *• NjiblinjH. 
y tiefet er, Jobann >t»»mit ÜMtHtt- 
C dl I i e m a n n . Ori^oneMM. Haceaaa, de Gncconin prjUatl* ctpila tri*. 
, •«!•»»■* Ht «rtblitttm. «rtf. *M Ohih. •> SAmiti IL Bildner. 
Xlcinr Mon tn ÜBcit u. i(*Ut. ui tIMcxiaIcskmmtai Mitoi nnx In Kktcft In CptttttoB ». «L iTfectn ( 

.Milirl 1 16), Ut eritft uutr Mt Hi ^cTwi*«c»<Tl {9ntMtntt Rar ftl«c IMc, Pr. Fr. Ed.. Printdoc., historiMb • kriÜidtet Lchr- 
fwMe 4«r kcMlicheB Sprache, mit itotar Baiabong 
täl Oimdbi a. die anteaa Aatorit&lea aiugrearbeileL 1. HMde : 
LebfB VQO der Schrill, dar AawpraciMU dem Pronomen n. dem 
- HinridUb (X, 710 S. Gr. 8w) 10. 92ai4bfin im« Don ben bcrcä^rteften firöften nofS) im legten 
3i|()c^nt me^cm iui(jeiifc^ajtli(^e ^ebräifc^e ®rammattten 
1^ in auifa^rltc^c iDarlcgnag btf gefammten 3}2atccial« 
fStabf), ttjeil^ in lürjetet Soffung (ftau^f<^, aRüüer) bat» 
iitKitn maren, (ag nac^ be* 9tef. ^n<^t junäcf^ fein ^Bcbücfe 
ri uor, t><n gan^ 6toff in neuer Saffung no^mdS Dor^u« 
fiilcm (Ü lodn goiüecnoff« tfuift cxmAnK^ Sewefot, 
MW kct 9ccf . bc( tNKficQolKit 9u<4ct bdt ffcttc, 1M# et )n 
Iwttn Demujg, i^nen gefonbcrt tu (limclunletfiu^ungen Dor» 
|tkgt ^Attc Statt beffen mflffen |te jegt otele« 8etannte unb 
tottamitc fcnfienb imt in bot Antf nehmen. S)cnn in einet 
■Mbnbaren Xaufc^rniq jt^eint unö ber ißerf. befangen ju fein, 
Ma et fein SBerf auif aii Ittnleitung jum &r(tcnen bec 
^efccHifd ^ Sprach betraditet wiffen niO. 'IBer luodte einen 
tenofkc« an cn 6ik^ tum fofa^et 9uiSfüt)irit(4(eü oerDcifeB? 
2ant foQ mMtlid^ idi^ gdfiognet merben, bog bot IBetf eine 
•ert^oQc &abt fei unb befonbere unb eigentt^ümlic^e Sor^üge 
Mite; 6ic loffen ^ jnm Z^l im ttnft^^ an hu IBorte 
M ffcef.'c ftR) bd^tn bejeit^cn', bttt c§ hfl ' MNletfui^ettber 
SarfhDoBgjart bearbeitet ift , inbem el nfa^l MV btc Sttrtti^ 
ftngen fcUft oon oOcn Seiten bar^eUt, fonbon owl^'bie ttuctori' 
tdin gn IBvtte {enmen lägt, beten IReinungea gegen cinonbct 
«bwicgt (t. abroägti unb fo ben SJabrfcfteinlic^feitiSgtab jeber 
ÄiÄdit beiiinnnL SRe^ere l>nnbert Sd^riftfteflen erhalten einen 
««fubriicten Sommentar, beffen Senu^ung ein Setjei(^i6 am 
6^ f<t)t edefc^trd. «efonbet« »ctt^ofl ift bie woigM^ 
^citHiiebung be« grammattf(^cn Sktfef »on 9)atNb Otad^ 
raüiftl an oielen Steden in iBörtlif^er Ueberfe^itng ritiert ift 
^ dUntttfc^iumgen ift bet gntbott angegeben. 2)« Setf. 
MfeMct^Me ftfl^ete onal^tifc^ Cetiwl)liiiigBinf iff *twp 'CjHW^ 
aiil bet in nnfecm Sfa^r^unbcrt üblic^ geroorbenen ^iftorifc^en 
nb Uitl^iologifc^ StettK'be beri@pca(^erl(änmg, unb ei 
ktttß^a üfta, einem flcbicgene« Kennet bed ^et^iofjifc^en, 
n^t ^orgc^ben ju tnerben, bog n mit DoQer i^Bebecrfc^ung 
bcUkgcnftaabei anb mit cü^mlic^ 6«cgfaU geoibeäet tyot Sfovfi^ct mit Sinken gebtom^ toofecii tskA unb ow( bcn 

meniger Scnianberten gefc^idt mit bot Ct^Vtertgfeitcn bcfannt 
mod^t. Set 2e{t{titif fte^t bet $ecf. jtoar ntc^t feinblic^ gegen« 
Aber, erftent XMmSfc on nanc^en ©teDen bie 18eiborben^ 
hti iefte« uTiumiuunbcn an, ober ücrfäl;rt bix^ ^ier überaus 
confetbatio unb, mo ^tabc entjc^Iolfen manche formen aU uu> 
m6gli(^ Dcmirft, fari^- ber sjccf. oft bie Ueberliefetung alt 
^attbat unb richtig ta etmcffen. flüdf gegen ^eugeningrn SSctU 
^oufcn'8 über btefe wcaqtn öcr^SIt er ft^ cntf(^iebcn able^neiA. 
Sief, befennt, bofe er biircf) biete ^hiefü^rungen be^ '-iHTf.'« nic^t 
übet^ugt »otben ift, bielme^c in ben bcjüalic^n S^ottegungen 
be SogoWf, fMfym^tt/i, Stobcfi Mb fUbmr «w^ iMmr 
einen gtofeen ^ortfc^ritt fte^t. Wicbt bo(§ and^ tritber bie Siloa^: 
infc^nft in iBejug auf bie iSocalbuc^fiaben mani^erlei ju beuten. 
Zto|bem ifi IRef. ber Uebcrjeugung, bag bad SBett bielfac^ an' 
regenb unb fi^rbernb auf bie £5fung ber ^iet Dorliegenben 
Probleme loirfen »iib. iKä^eret <£inge^en auf (^iuiel^eiten 
mu§ ben fpecieOen (^ac^organen ftbetlaffen bleiben. 2)icfet etfte 
%t)til bc^bctt ipA «alftmid^e, fobann bie Spmc» 
lettre ber ^rMonrina tmb 9ecbo. gmecfmägigetwetfe loabai 
bobei roiebet „bie ^txba als ^nbioibuen aufgefaßt unb in i^rer 
f^fonrntgeff^te an einet, unb betfelbcn Stelle beobot^tet 
tbu^ nicb jebe 9U§t bcc fj^nw^ 9etba »iebet an 4iiie«i 
^fa^c miSf htm ganjen (Eomplef i^rer (Jigctitpmti.-fjfeifcn 
entfaltet". Der uoeiten ^dlfte bei^ SBertc^, beten ärjc^eiiien 
in jmei bis btci ija^ren oer^eigen nntb, foQ bie Se^re Dom 
9Jomen unb bcn ^ottileln, bie allgemeine SilbungSle^te unb 
bie S^ntaf umfaffen. Xet tixad ift oer^ältnigmägig fe^t 
eotcect, manche abgef|trungenen iSocale werben ben fiCenner nit^t 
ftdteib Statt fMAn 12.4 |k i| e|^n ^ ft^teibcn. H. 

Frle^richt B«if eine z«r Gesckichte det Je««lte»-Ordons. 
MAnchw. lWl. Frans in jC^^n^ .(88 8. Gr. 4.) oH. 2, <U. 
Aua (i Abhdl«o. d. ki bayer.-Almd. d. Wl«. m. Cl. XVL Bd. 

1. Abth. 

. -ffjiflttb eine.giy^ Bctaetef ÜU^fotUungen, toel^c ber 
OR^'MftMctcgU viM.iMeet' Bcrtiifbiing bcflcOl unter {|rcs 

T(i(^t weiter, aU bafe [k firf) fämmtlicfi ouf bie 3efuitcn bc,^ieben ; 
eine äu|ete ift barin ju finben, ba§ (ic fämmtlicb auf ^nb> 
f (giften bftiWIn^enetiSibiiot^t berufen, wie bcnn am^bi 
ben IBcilagtn eine 'iKn^atil bisher ungebcudter ^(ctcnfttide mit« 
gctbettt »irb. ii>ie ttb^onblungen geben ^um X^cil intetcffante 
f ff .ii i aM bMÜe 9mM ber Oib«»i Digitized by Google — 1882. ^6. — 8tterarif(^e« CentralbUtt. — 4. gtbruar. — 17S 171 gcfdiicfjtc. 5}te Tebuctioncn bc3 Serf.'« fitib einfach unb übte» 
jeugciib, bic J)ar[tcüun9 präcije, patteilo« unb angemeHen. 

«1^^ (»M!.«!«!^ JHiiteRiritHii«. 9itl. %t. X^. granre. 

Äi(.: O. tUtik »ff, n»4 cinnat tromnt rat (U«f41Ui«M. 1. 

tafci^ilca taiMaiÄwiten^hiMciu 3. — O« ^li^li^« Ctaot. I. 

— M 4bi|l0Hk. — «l«tlf)if«c 9t«4ftrl4teR »er pnn^fi^nt 
e«tib(irir<4e. — 9bI fect Snvin) «Pofen. — Vnl 64f(ftrn. — 
%ui ^annom. — Inl 6^1IlenbBrg. — itin^U^t ftad^ric^t». 

Sltw clMmftl. JMi4(«HitHH(. ^ttq. 9. ^. flitf Mf. S8. 9>^(. 

«t. 3. 

3Bt>.: Z^er r^ni^Hcbc drlag 00m 4. 3anuar. — VkI btn 9tdi^** 
Mg. — ?(u« (!nilIlln^. — 'Xti^cnai«. — <li«t «fttat^pUfi^e Dog' 
moHf. — 3ur p^itrit'tift^tn Sittratur. — Comf|»Pii>en|eii. 

I^otcf. JHt^rnidtung ic. intq. •. 3. 9. Seftfff. Hr. 8. 

3nb.: Tu« |'*lfatpiii=bcIflfinif4e«nto6afe. — «b. 5?attmtifter, 
ttarl (>briüian iManrf fibfr ta# (f.uangdlitm. 3, 4. — Dlf Hr4« 
lidjc l'iL>tb in Cenabriirf. - iUMii ffltncTal. SonobalriJtl). — jD<r 

Unfug ttr .^dlMnnc« is Sn»M. — «ai «Rkcmi dcttf^iifitni. 

— Siiteratui. 

f>«i(f4<r Oltrtur. Rtb. V. tBo^enacfet. 13. 3a|^re. 9tx.t. 

3nb.: t'i« SttOuna tfr bcutfdjtn Wfdicfe jur Oir(U&< DOt 
lS7ü7 — Z»cratf(^ini$i(|c ^a^aat bei Iat|>olifd)M AU<^( in ^atN 
rti4. 2. — «Krif^on^Mini «Kl Bcri^lt- 

2. ixft. 

3nl).: 'JUn. Si'ernitfc, »ur '.Hflii^ienJpbifcfovbif. — |>afm> 
(lerer, dsriftlidjc 'iiiDfelntfn tn bt'beren 2tän^f im erften 'y<ibi' 
biintcrt. "i. — ^ülidier, Me Cuellen ron tSiutii» VII, 

> — XXIV, II. 2. — 0. •tüljjniann, tm '^.'rL'bltm bee erjitn 
iobannetfdjen 'Sriefcf in inncm i'trbiHnii'i J,uin (vt>angclium. 3. — 
3p^attc« £iäfete, übti btn Serfaifer btr ®(^ilft Mfit timr^MP ^ S^raittn ber mitt((Tf)t!nif^(n (BtiiU. Vtam]. 1 . 9anb. 
(l>tt Cbronlfen bcc beutfcfaen Stittt vorn 14. bii ini 10. ^abrb. 
17. ««b.) gelPjl^lSfel. i>lrjtl. {XXIV, 414 S. S.) 10. 

SXe ©tobt Ü)Jainj ift ciuffnflcnb arm on QJefc^ic^it^qufllfit, 
ivnifll foU^en, welche bie ftabttidjen :i>erl)älrntffe felbft betreffen, 
um fo iDiatommcneT tft bie iün jfte bon ^egel gebrütete ^^ubtü 
cation, toeld^e nä^er betilett: (S^nmil Hon alten 9)tngcn bcr 
Stabt STJatnj. €ie be^aiibA Ue itmctcn Angelegenheiten bec 
JBürgetfc^aft in ben ^at}Xin 1332 — 1452, Dornefjnilic^ bic 
^enmtotnifle uotjc^cn bcn alten &t\^t^txa unb bec (^emembe. 
fiioe bie g w b tu wii wH mig bc0 Kid|«i, fbbami ben etur^ bet 
QteMIn^tec unb bie SJcrfcffungSoerSnbening, fcfiliefen(^ ba« 
SRifOec^ältnig, in raelc^ö baburc^ bie Stabt 3um erjbifdiof 
«rtb bet 9faff^ gecirt^. Sen tierhdltnt6md6tg breiteften 
aHomn ober nimmt bic SDarfteQung bec Sinonjloge unb be« 
{Rec^nungSmefen« ein. Dcc SBerf. tft unftceitig einec au« ben 
oltcn Ö)€fc^le(^tern , bcr in tnöglic^ft objectitjer SSJetfe fvS) unb 
feine $actd rec^fectioen »iU, &fyalui) bem jpaaifc^en 8to%N 
meifter Spittenborf in ben »im üpü ^ecmiögegcbenai Tämi 
roürbigfciten. Cia a- ift offenbar fctbcr einer ber alten Slec^n» 
mciftn, bem man oon Seiten bec (Memeinbe mit ju ^e ging, 
dfo einer wt bcnen, bie in twvfiegenber Steift after tewmnl 
werben. SDie hierfür ent|(^eibcnbe , aber Iriber corru^jte ©teile 
@. 67, 5 ift luo^l fo jtt lefen: zu solicben vor geschrebon 
dag« wart aiir (^bj^r. mit) Clease und niBCm] brudor mit 

andern ansern fronden von dem rade geschreben 1 

ein geleide. %axnadt vtütht bec Slutoc (£(effe gereiften ^aben. 
twi4cf((ciii«4 ofecc ift tat WRonbacr Ott Ücffc (ober | (liai) Steife, ber im ^f. 1441 nac^ ©. 208, 13 einer ber öiet 
Ke^enmeiftcr luar, berfelbe ber ^ier »ieber^olt im Auftrage 
be« iRatf)ti bec ®emeinbe gegenüber baa SBort fü^rt, tjcrgl. bc 
fonbec« @. 191, 30—35; 195, 7; 200, 23; jumal 8. 202, 
25—31, mo er fogar in etnen feiner Steb« |>acent^etif(^ etn> 
gefügten @a^e bie Sefer auf die ni<teln in disem bücbe t)cr^ 
tMt^ IQieilett^t oentnlalt biefec ^geiiieig ben ^esaufigcbcc 
in bent fofgcnben Qanbe bcr C^nntifcn, M>di$>r aii§cv oneai 
latetnifc^en Chronicon t}on ^am^ and) bie Qnfiffttngigefc^icf^e 
bec ©tabt bringen loirb, auf bie ^utorfc^aft beS iSteAei noc^ 
Cimnal einzugehen, tro$ ber iQertuahrung, meiere auf €L ZTII 
gegen eine berortige Sermitthung au^gefproc^en ifl. 

3)tc OriginaIhbfdSir., au« ber bie Chconif abgebrurft t|i, 
befinbet fic^ auf ber iSlabtbibliothtf oon Jranffnrt a[3R. Söie 
bei. bcn anbeten e^t^oniten. {o finb out^ ^icc aui onbcren 
Onellen einige Deilagen hinjugeffigt, »eli^ bie teiw ff ewfcc 9tf 
ft^te erläutern beifcn. 'ä^t^ tft f)o^ mteceffont bun^ bot 
9leue, bai \üx ben (iulluchiftorilec mie fihc ben ^^(ologen ge* 
boten wirb. S)od^ lfi6t bie Oe^anblung bcf fino^it^n ^D^lci, 
bei meli^em oufjer fHobert ^öblnionn, ber bie ^>anbf(§rift ob^ 
gefc^eben, bcfonberd 'älbndtft SJagner al« Serfaffer be« 
®(o|fac« bem ^rdgbt. jur ^anb gegangen ift, äRont^ jn 
miln{(hen übrig. Son Schleen in bec ^bf^t- finb i- 9- folgenbe 
unbemerft geblieben: 8. 57, 20 eint bitwort (im @tofyac mi&* 
öcrftaubctii für mit- ober entwort; 3. 172, 29 der doctor 
Uumerj das wort füc det d. ä d. w., occgl. @. 175, 16; 
195, 7. €. 173, 31 di« lebawange, UM^c^einlieh ri($tigec 
die schelbiinge (nit^t abec schiuwunge) b. i. bie 2;ifferenj — 
fichilbunge 3. 292, 6, DecgL @(^iQec<^äbb«n s. t scheleo. 
©.181, 12 TOD halten füc rorhalten (fc^ecl«^ vor alter), 
D«rgt. Z)tefenbach N. Gl. s. v c!am. SRi|oerftanben ift in 
ber ^t>\i)t. ©. 292, 11, 100 Wjlprachta «iden (di ein löiort 
ju lefen mar nie ©. 218, 27 (bagegen im flMoffot fogac «eida, 
L SKuttec" angegeben!); ebeafo €. 27, 14, m and achrairen 
ir fal (s eoruD mnlti) ober aia gu fi^ben flatt und 
schruwen: ir fei über eiel — ?falfd)e Jvoniicn finb ongefe^t »on 
verbot @. 28, 13 — verbotet, im äktolfar unter verbiatea atv. 
fUtt nnlcr varbotaa swr. onfeefi^; 6. 4), 1 1 in daa Mfim 
(anberroätt« leufen) im (MIoRar unter leif flatt unter lauf ober 
loaf; ©. 10^,27 die emere im @Ioffar al« (ftmer gefa|t^ 
mahcfc^einlich aber — Am4r«, Amere, iSiftecec, wi^; 
©.319, 13 mit of gerechten gelehen b. f). gel«nen (:w«nen) 
=■ m^b. glevinen, im 31offar unter geUch, geleich, @[ieb! 
@. 319, 26 gefeitet schOge — caleei flitrati, gefilzte schuch 
im «n^ f. ft. Ot. 9.) 8, 400 unb ©ttftungdbu^ be« Slofted 
SvKÜ 6. 187, im Aloffor bagegen unter „feiten, biegen"; 
3. 25 sich i'il^zerei) als die bennen b. h- benen, biuen, 
im äiloffac s. v. bannen: „itiit im ^dmn iBefinbli^jea'' (0; 
@. 368, 1 1 misaewarl, bof ^MÜt; ban niaaaiian «kr >«artaB, 
im Oloffar oia ©ubftantitjum; @. 354, 27 wurre, im (Sloffar 
unter wirreu ftatt unter werren. — Unfxiffenbe (icfl&cung ift 
folgenben 'Korten im (Sloffar beigefe^t: 6. 7, 18 broch, baffelbe 
wa« broch, nic^t aber „^erftörung"; @. 8, 15 (u. 22, 11) 
eben komen ju Statten fommen, nic^ aber „glatt bat>on 
Kommen (bun^ ^ejo^Iung ber ©t^ulb)"; B. 119, 19 zudnrch- 
dadinga — @. 122, 10 tu durcJitada, ®. 214, 92 sa darcli- 
taebten -» dordada (ei fte^rein, 6anRid. 7^ — vS/b. w» wiata, 
tJecgL nrtat bei fleycr; ©. 234, 2 lüwer, aud) lOer, lüre. 
nicUeü^ bie fikcte, cigenUif^ bec flaucec, in 01oßac ^itiibod, 
(EiMccd^?*; @. 315, 86 adarieban awv. — iterOdcaa bei 
SJejer, eterichen in Ortloff 3 Somml. 55. Sict^Mqueaen II, 1 29, 
im QXoffar falfc^: „$t|)pettt ^oben"; @. 818, 7 umber » 
Ummer, iemer, im @ü)ffar falfc^: ,tin0lum^, um^er^; 
©. 37(t, 37 nrten <= m^b. urte, nrten, conmium, ^ier ba« 
9lat^«effen, im ®I«ffac uncic^ : «OiAmung, ^ecoc^ung'' : 
857, S5 aittieb « ardiah, nogL «tgUeb Ck 18^ 18, Digitized by Google 178 — 1882. ^6. — ßiterorift^e» «entralbUtt. — 1. gebnior. — 174 ndüJ^ Idng" tote tm Sloffor angegeben; @. 374, 33 
ulitger — m^. uleger, ^nftifter, im &lo^ax falf(^ erHfirt 
aieli^r „bfm etwa» am ^erjen liegt* (?); ebcnfo viere 

5. 273, 37 uati^ gebeutet al« „ftola, {tatHic^", e^ no^t 
CS nn, m. Sli^raumn ; oergl. ergrimet = ergremet €. 7, 9 
unb Me 0(i(|)fe(e in German. 26, 261; @. 37r>, 3 mogeschaft 

migtUbaH S. 184, 14, im S^Ioffor unrichtig „3R(4t*; 

6. S77, 3 Mrweebtor in Ofoffar fiHf^ „9i^caao&i^ er« 
Hart, oielme^r = »arworcbter, sarwerker, MtgL bie 9?arr. 
ju bera 9lec^tSbu(§ not^ Til'tinctionen V, 14,' 1. — Ucbct 
maafy Vulbrüde ifl ber ^r^br. ben äefem bie Qudfunft 
j<|ufl>i9 geblieben, fo unter anberen über: müi^en-hän, stn. 
173, 1 (Sott = ^>oben), näher tuen B. 208, 19 jc. (bffeittgcn), 
gewist recht tragen ©. 289, 19 ic. (oorgeft^riebene Cib c cn\ 
ji^lcbfflCiiX pareßkesgin @. 316, 7 (oexgl. parskese dl^con. 
kt.6tXiy, 996, Set<4 4, 716, Siefenbac^ s. inicata 
- presseköse SBei<t^. 2, 13),dr&ger S. 317, 12 (= droger, 
^togiip? bergt. Saurent ttot^ ^uft. @. 285, 8 unb 289, 34 
tro(i«X aalut f. €. 339, 20 (XBiebetcinfelnig In fOfyxt 
Stellung iinb 9Iec^te mit (S<$abenerfag), summer gotes stoc 
3. 361, 3 (oergL &ö mir der gOde dach Sartfc^ über &axU 

Wim m w. «cMUait m, ss7, iiss). f. b. z. ftift, (Smg, Mc Sttbcr^Irbunt htt (Iaf{tf(^(ii flUrrtf^um« ober 
Ut tritt jfiiix^t*nUtt Ut .£>nmani#muS. 2. 2., umgcarb. 
InjL Qcrlin, 1881. <S. »cimer. (VUI, 547 5. ®t. 8.) 8. 

Der MrlicQcnbe jffiette 8mA ber VMbta^Mitmi beS treff' 

ßi^ai Serie« oon Soigt, beroi erften wir in '^aiixc\. 18S1, 
9ir. 7, 228 b. 10L btf|>n(|<n, umfaßt bie brei legten 
Sii^. Sdil^ (dMoMb« Cnoeitentng fte erfa^ ^en, 
jfigt ein Serglete^ mit ber erften ?(ufrocie: fte net|men je^t 
300 Seiten me^ ein. ^itmad) lä§t j^on benfen, ba§ bie 
fnKttemng ni^t blog auf einer größeren gflUe bed S^etotl be> 
n^, ttel^e bie Vertiefung unb Stu4be^nung htS Duellen« 
^aibiort jur ^Ige ^tte: ti ftnb nielme^r bie SBüd^er um 
jin^ neue Slbft^nitte Dennefjrt luorben, unter rceld^en bie in> 
M lMOej lcu ^oxtica fii^ befinbot. ®o nirb ^ier im fünften 
tal bc« I ^ UKU i iliBUt an ber p&p^tid^m Surie, nament^ 
jur Sot 9?tcotau8' V be^anbelt, ba§ ißer^ältni^ ber Uni« 
Mfitiiiltn Som unb Bologna jum ^umanismuti unb ba2 be0 
leftecR gn tHt^ ebige^ cdMcct nnb am 64^4 wo^ efat 
SM auf bie nSt^flen !Cecennten nac^ 9?icotauä' lobe gemorfen. 
"kvb {törter ift ber ^n^It beS fet^ften ^dui^ti oerme^rt, roeld^e« 
^ ^Topagaiiba bti ^umanidniu« jenfeitd ber illpen* jur 
Qticrlc^nft ^at. <Bd)on bie l^cilnotime (Jnglanb« an ber 
■BM gei^gen Söemegung ift in gröfeerer Äu*fü^rli(^feit aU 
'nlbrr bargelgt, inbem jrgt bis auf Sbaucer jitrüdgegangen unb 
■aK^ frü^ ttü^t em>äf)nteT Qriten gebockt n>irb, bie in 
9Un felbfi bie ^mmtiftifdbt Silbung mit (Erfolg fi(^ an« 
risnctm. ?}o(^ reifer ift bie J^arftetlung be* filteren beutfcften 
jpuamniQiud in bcc iRcubcaibcitung an^efaflcn, inbem ^ier 
neuaitdfi ^MfinrimMt bon «of. «nie tümlle Itifleten. 
öte} neu ober ift fiinjugcfornmen ber ber frübeften SlenaifTance 
^torfrck^i getuibmete 'äbfc^nitt, ali beten ^auplüertreter ber 
Soajler ^can be 9){ontreui( unb ber äTJagifter 9hcoIafl be 
OcnumgeS, 1393 Slector ber ^arifer UntDcrfitöt, nac^gewiefen 
■erben. !{)iefrr ttbfd)nitt ift aber um fo roit^tiger unb an< 
jit^er, je grSger bie iBebeutung ift, meiere ber fronjöfifdie 
^ WMW ii iw* m b« gotgejeit, bem 16. gewinnt Za& 

Mciffeflenbe ftofflt^e ^ntereffe om Vttert^um, mit bem 
fi± mt 2?orIiebc für bie ^fo unb iöercbtfamfeit oerbinbet, 
^^\ätoa in fernen QmUnf cm tunb, ben manni(^fa(^en 
Oe^elmgat IiiliiRifi$ci y^vfaiveile^ mnnentfic^ ^tflorif<^er, 
» bie 5?otionaIfprn<^ im 14. 3o^r^. 3>a8 fiebente S8uc^ cnb> 
^, ttot ie|t bemobe no<& einmal {o ftorl aU \xähtx, aaät mehr 

I fc^Mrflfrl II fc II li H »- — V **«il> UM im. ber ^umaniften, juerft auf bem Selbe ber @rammatif, Drt^o« 
grapste unb SDi^etril, fomie ber Xectrecenfton unb beS Sommen« 
tarS ber 6Ioffifer, barai auf bem ber ^oefie unb Serebtfamfeit, 
u>obet oerf(^ebenen bon i^nenmitlSorltebe cnttüi>icsten<Skittungen 
(efmbeee Kci^nrntg getragen »irb, nrie ber (Effoge, ber ftomtbie, 
ber Socetie, ber (Epiftologropbic ""b ber ^noectiüc; bcit Scfiluft 
ntac^ i^ Urbeiten auf bem &tbittt ber ^4^1)ilo)op^tc unt> 
^äboflogif, ber (Befc^c^te, Hltert^nmlhmbe unb ^eogropi^ie^ 
öon welken jum Itieil in ber erften Suffage gar nicf|t gcfimibetl 
Würben ift. Sliefe« le^te IBuc^ ift in feiner neuen ÖJcftQlt oud^ 
Oon befonberem SBertb fftcbic (Skf(^($te ber Slationalliteraturen, 
benen ja bei bem Uebergang au« bem @tabium be« mittel» 
oUerlic^en in ba« be« mobemen fiunftftil« bie (ateinifc^en Serfe 
ber ftumaniften oielfac^ ben SBeg getoiefen ^oben Tiirftc man 

I bei einem SBerfe, ba« bi^ttbcM^bb fo iBtcIeS bietet, noä) eine 

I JBugabe wfinfi^en, fo tofire ef (ien bie, in einer neuen Auflage 
überhaupt ben (jinfluS beS .fMimaniSmu« ouf bie eiiiiclncn 

I ätationaUitentturen batgelegt ju fe^en: eine folc^e Unterfuc^ung 
ttfltbe nicflcfd^ äad^ vtod) auf wettere €puren be« $umani«mu« 

' in folt^en fiänbern führen, in toelc^en, roie in Spanien unb 
^Portugal, bt« it^ nur wenige auf^ufinben ^atte gelingen Briefe der Kaieerin Maria Theresia an ihre Kinder und 
Frennde. Herausg. von Alfr. Hitler von Arneth. Bd. .lu. 4. 
Wien, l&^l. Br-iumüller. (479, IV, 622 S. Gr. eA 1». 

X^ie ^ortfe^ung biefer ©ommlnng (Og(. fiberSatib I unlb II 
3a^tg. ISSI, 9Jr. 34, ©p. IHG b. SI.) entbölt junät^ft noc^ 
Briefe äKoria Zt^erefta'« an i^re %M)tev Umalie, ^o^anno, 
9of^i4a; ttaalBnt, ftSnigin t)tm 9tta]ßü, unb weitau« bie meijlen 
an bie Sroul unb ©emo^Iin ifire« ©obnc« gerbinanb, OTotlft 
liBeatri{ Pon SRobena, ber fte mit befonberer £iebe juget^an 
war, ffimmtli(^ franjöfifc^ gefi^rieben, ba i^r, wie fie in einem 
neinen fc^erj^aften SBillet an bie le^tgenannte beutft^ fic^ au«* 
brüdt, bie franjöfifc^ie dorrefponbenj oiel gemäd^(i(^ ffl. 
'ühdft @taat«affairen bilbcn ben Qn^olt biefer Söriejc, fonbcm 
3[amilienangelegen^eiten, in bie nur au«na^m«ioet{e, nne jur 
Seit bc« baitrifc^ Crbfolgefriegr« fleugerungen Iber bie tBät* 
^änbel eingeftteut finb; e« ift ric^t ba§ SBiIb ber ^rrft^erin, 
ba« un« in biefen liBriefen unb iöillet« entgegentritt, fonbcm 
bo« ber licbePoOen, aber oni^ auf flrcnge« Weginent in i|rer 
SamUie bflWenben SJhitter unb ©rofennittcr, ber neben ber 
Sreube über bo« äBac^«tbum tl^rcr 9{ac^{onimenfd)ai't auc^ ber 
ßummer nicbt erfpart pon jweien i^rer Zöc^ter, Amalie unb 
ftoroline, ibre Wot^fc^Iäge f(|lecf)t befolgt ju febcn. 2)icfelbc 
müttcrCit^e Sorgfalt, biefelbe praftifc^e iöerftänbigfeit ot^men 
i^re Snftructionen für bie Sljo« unb Hja« itiiet .'^Iniber unb 
ßinbe«tinba, bie Oiofen ^ott^noni), Scan^ unb änton Z^am, 
bie (ürfifinnen Scr^enfelb unb WmeHoS, bie beutfc^ abgefaßte 
für ben ffirafen 9?ofcnberg, ber nacfj 'Ißmma gefcbicft wirb, um 
bort ber (£rji)eriogin Smalie ben Äopf jurec^t ju rüden, ^n 
ber incüen Vbt^fimg neretnigt ber ^r«gbr. Ifir^ere unb (fingere 
ßufiriften ber fiaifcrin Derf(|iebenften Snbol*^ Qi^ofec 
SabI i^rer 5ßertrauten unb jjiener, nömli(^ an @rüj aicipperg 
au'i ben^Qljren 1 741, 1756— (is, @rüf 3. ^axxad) 1742—52, 
(Sraf 3. 5. ®. 2)ietri#ein 1743—50, Dbergofmeifter ®raf 
Ulfelbt befonber« au« ber 3eit be« fiebenjäbrigen firiege«, {)of' 
ratf) 0. lobl^off 1741 ff., greib- ». »ortenftein 1741— ül, 
derb, »an @nricicn, i^cn meUleor »ni, MnUdent et bien- 
faiteur, aSe fm %m fndgflCK gk mI b ttiWt (Je ne peux jaroais 
reconnaltre asses ce qne Tona avez fall pour moi et pour 
l'^tat) 1750—66. gficfl fiounij» 1754—80, ^rei^. p. Einher 
1774 1778, «Mf 9eiBen 17G3 ff., bauptf&^Kcb in 8etreff 
ber römifcfien ff(5nig«WobI i^re« ©obne« 3o)epb unb ber 9)ei(^«« 
angelegen^eiteii^Sgmifta Olraf ft. ^abfelbt, 1766—78, Digitized by Google 175 — 1889. — Sitevfttif e< 9eiitvatBf«ti~ 4.9c»aiat — 179 ^»ofrat^ ö.^ofc^ 1 lüb—bO, OJrof Sriletn 177 l,-*80,i(^|I«w^ 
an Selbmarfc^a ®raf Sac^ 17G6— 80, grd^tt. Silier 1780, 
gürft ßinff^ 1761, ®eneral ®tof b'a^afafn 1761, ®rof unb 
©räfin ©raffotfoüic« 1771, tsjtaf Äolororat 1762-6», 
@raf (Snienberfl 1 706 unbeinegrölcteatnol)! Sreunbft^aftSbricfe 
anbeffcn (^mafftiti, enbtic^ ani^re „befte unb dltejte ^eanbin", 
0tfiftn (Sblmg, unb an ben ^rin^cn J^erbtnonb oon *^rtnm= 
[(^lofig 1773— bO. 2inb aud) unter bieffn Öriefcn üielc von 
unbebeutcnbon ^nfydt, fo gemä^rcn tuxit aad) anbete ba^dbcn 
einen CiniÜd in Mc umfaffenbe, rafUofe unb gennlTen^ofle 
Slegententbätigf eit ber finiferin , bie ebe tif o einge^enb um 
ba3 äJhlitärraefen nie um bic (>inan^en, bie ^^encaltung unb 
bie ^fönlic^en iQer^ältniffe i^rer Liener bcfümmert. 2)ie 
Sörtefe entgolten eineSRenge einzelner S^f, ^'c iöifbÜJJotia 
5^erefia'5 unb jroat in einer fic Ijoiij e^reiibcit ät'eifi- üfrDoQ» 
ftänbigen Reifen. ?)et ber großen i^o^I oon ^{>er)üniii, beren in 
benfelben ^roäifnung gefc^ie^t, ift tai beigegebeae äioncnl« 
berjeic^nig eine gro|e Srieic^erung fflr ben Qkbraw^ 3t|rbii4 bcT «efcOfdltaft für WHnit ftimft h. votttUnbir«!« «ttci* 
t^ätiicr )tt (Übt*. 4. 9». 2. 
MtflIcmoaftniteOl 4>. Cctttr, 0embi Clfetbmb'*. Vetvri« n Ihnbc In Reibeifeab« Hctac »ftfrleflfi^e abronitfc, ^6t« 
tnflirRb nt 2aitt 1558 6U 1805. — 6taitt, bae Waufolcum 
Cüw'l II.. Oraftn »en Cfifrictiaab, 1« b» a»gtii Jtirc^e in dmbtn. 
— IHtfaim gittt|MlIni«<fl. — 9icine<. Strikt fibcr bic tfffcO« 
{K^ft MH t. ntl 1880 (U so. 9tove«6«r mt. fMn- mb MUtefluiKbe. 

Neues ans der O— g f l gMe, Kartomphie und Statistik 

~ " ' "I. Jahr^. Quellennachweise, 
itufenaea fioroiMa and seiner Kolonien. 1 1. 

Awzuge and Bespxadiungen zur isufenika Orientierung bc- 
»rbciiet vom Growen Generalstabe, geocraoliisch-slalisliaelic Ab- 
theilung. Berlin. 1881. -MMler * tUhu f884 8. Lex.-8.) 

12, 50. 

Uegislraiide der geographisch-slatittisrhen Abtheiliing- des Grossen 
Gen erat Stab«*. 

(£i bebarf feiner ou^ffi^rfic^en Sfn^cige über bicfe^ jSfirtttft 
erfc^einenbe, bem Slrbciter auf bcu Wcbicten tuifi'enfc^aftlic^er 
©tbfunbe wie infonber^eit ber ftrteg^ioiffcnft^often unentbe^c» 
tic^e SBw^. i)aficlbe enthält eine ^etS mit glei^ec ©orgfaU 
jufammengeflelfte Ueberfid^t übet mt im Saufe be8 3a^re8 
auf bem Wcbicfe allgemeiner unb tcfciiborcv Srbttinbc (nur mit 
ttuifi(^lu| bec aa|e{euip)>äifi^cn Staaten, nai mit befonbex0 
in Ocj^iiQ ttttf bie nmeciranifii^en €Sfawtni BABuecn mflffen) cr- 
Ben ©üt^er, Urfunbcn unb wefentli^en ifrttfel in Seit' 
femer eine gro&e 'Jlnja^l ftatiftif(^et IMngoben über 
_ B,8erte^r«iDefeii, \->ccrc unb f?Iotten, ©eoölfenmg, Äu«^ 
roanberung ic.; Scrtdjte über neue 'lifttrat^c, <^iffe^e jc. jc, fo 
bag bem roiffenfc^oftlic^en 3(rbeuet hai jeitraubenbe (oft ntt^t 
einmal mt)giicfie) Ütac^fuc^en in jerftreuten Heineren CueQ: 
fd^ften erfpart mirb. ^n bem borliegenben ^a^ang fmb 
j, ». <m«fflbrlit^e 9ia(^|Weife über bie Slufeft^fffo^lrt ©eutf*- 
Iniib^, über bie ^^eerterfoffunq im 2;eutf(^cn 9Jei4 unb in 
J^anlceic^, über bie neuen ^efeftiguttgfticbeitcn in $ianfcei($, 
eine Bdfannncnflellttng ber QeMiillmov ber beutfi^en €laolen 
unb f rcioinjen nac^ ben Sfi^Iungen twn 1 S l «i b1« lS7fi ic. ent* 
^Iten. din ^n^tdoerieic^nifi voran, bie flnorbnung ^ 
Littrow, Heim, v., Carl Weypreeht, ii>jr «■»turrrichi.'iche Nord- 
polfahrcr. Erinnerungen uikI UtivU- und /usaiiiiueii- 

geslellt etc. Mit Portrait Wcyprechf» und Abbildg. dos 
„TegetthotT". Wiea. 1881. HartlAeo. (OB 8. fr. Lex.-S.) 

(Sin üon Sreunbe«^onb flejeicftnetf«, worm empfniAencf i 
2eben«bilb, ba-? bei aller arme nid)l n-.ittbcr iDaf)r ift. Ül 
ift boS £eben eine« emfien t^orfdieri» unb mut^igen pflit^ttreucii 
3eennnne8, bol mi ^ier gef^ilbert »irb; aber bttfer fO^ ! 
Sntberfer B>oB»au(^ ein ganjer ifttv^d^ unb gernbe biefe 6eite 
feiner Statur tritt un« au« bicfer ©fijae ouf« ©o^Itbuenbfte 
entgegen, g« ift für ^ebermann ein ^enu|, bem Seben eine» 
bebeutenben SRanne« im C^itv^clnen ^u folgen, unb mir gtouben ' 
einem ffiunft^ oieler Üefer ^lusbrucf iu geben, wenn mir ben 
JprSgbr. bitten, biefelben nur ali »orläufige ©fijje anfebnt ju 
»oQen, ber eine on^gefü^rtere 9ioflrat)^{c mit oid rctdterer 
VutwabI aui äBe^recfif 8 ^Briefen folgen foQte. fteirtfi^fanb 
nnb Ccfterrcicfi Iiaben feinen fDld)cii lldierflu§ on flrofjrn (?iit 
bedeni, ba| nvbt einem äftonne ivte btefcm ein bauembeä Xenf- 
mal g^eftt tperbcn filUe; Cin, n«^ mferem llit^, S^Iii^eS 
tNIbnii |iert bof cM ^ «nftirnitflol nifgeftattete IN^ ttatttrniillenrdiaflen. 

Sefctk, Sabiil., Urcntjk^i u. «eben ber Crganilmcn. SRit 
f (nn tafrf ffar^nbratf. eclvjtd. 1881. ««(Mt. (XVI. 104 €. 
Wr. 8.) r« .1, 

!3)er Xitel fagt, bag mir oon bem SBerf. ilber bie Urentftebung 
«ufriärung erhalten follen, aber bem Wef. ift pe nic^t ,ju I^eii 
gctuorbeti. Xarroin, fagt ber 2?crf., geljt Don ber iißorauefcljunj 
einer fc^n twr^nbenen Urteile auiS unb geftattet „noät gaiu 
bequem* bie Vmn^me einer ifiWidfen Sd^öpfnng. Xio8 ift 
bem SSerf. Diel p wenig, if)m erfc^eint oHenfotl? $iac<fcl olS 
ber, bem ber „ei-fte Schritt" gelungen. Xie lüeitcrcn macf>t 
notflrlic^ ber ißerf., inbem er ben Urjuftanb bcjeicbnet: aU bo« 
(,obfolute ©leic^gemidjt", bic „obfotute Subftanj", ba4„?Jict)t^". 
tlber nic^t ctioa Öott ^ot bie SBelt au« 9ii^t« gefc^ffcn, 
fonbem; „boä SBerben be« 5Jing« liegt in ber ißerbinbung 
iweier tttome ber abfoluten @ub{iani ^ einem ftofflicben (£rft= 
gemorbenen*. fBer biefen Sa^ md> bic ftbrigen gleich naten 
«eugerungen be« SBerf.'« oerfte^ Inn, toiib jß mm tM|f 
roiffcn, roie üDc 5)inge entftanben. SeUkinni, 0., ApoilMker, Ekcaisl«Mflora iBr Dentoefeland. 
Kante dtankterMik der daselbst wlldwaeliseiiden ete. Pflamen. 
Neb«t einem llhialr. Aahao« I8r Aattnfsr: Anffladanr der 
Gattungen nseb Weht erfteanbarea K. (;jinihi?r. (XX. ^1) S. 1(1.1 Meikraalen. Leipzig. 1881. 

ff .V SBenn bn ^tx\. glaubt ba| iein iötit^Ietn bie gefteUte ttuf ^ 
gäbe Idft: „in erfhr 9infe eine «|eBrflon«f[oia au fein nn§ x» 

(lebrängtcr Raffung bie inicutfcfifanb üorfommenben $fIon,iC"- 
arten ,ju c^arafttrifiercn", femer bem ungenugenb botanijt^i )Bor« 
gebilbeten «burc^ eine gut tierftönblitbe ^l>arfteQung ba« fc^RW» 
rige SBerf ber SSeftimmung mijgtic^ft ju erleicfitmi, fo bürfte et 
mit biefer 'ilnfic^t bei ben ^otanifern tuol^l auf allgemeinen 
8SBiberf^(b ftofeen. 3^cnn crftcnä ift fein ffierf ein ^iemlti^ 
Ifltfenbafte«, wie ein ^üd auf (Gattungen, mie ftubuo, Hiera- 
dum, Orobanche, Safiz etc. fofort ^eigt. ßvoMoii ttriib bei 
ber .ftür^c unb Uitfidjcrticit bor Tiagnofen, in bencn oft Werf 
male oon uutcrgeorbnetem ^tttSft benu^t n>ed>co, eine Üt- 
fliinmung bnr^onS miibt erlenllleit, fonbem tncffu^ i^oc es* 
ft^roert unb in monfficn SöQen (oorjüglitb ftftroierigcren 
6tottungen, roie Kieracium, Salix etc.) unm^hd). Wit bec 
neueren miffenfd^aftlic^en @#emati( ift ber Oerf. oft toeuifl 
MttBMt, fonli toäsbe 4. Phigop.t|Hris bw.Poljftdiiiiii Digitized by Google 177 — 1862. JI6. ^Sitetacif^el «entrofbtott. — 4, Imsen, nii^ Stlifiii«!!« unb Lycopodiam unb (uAcnxfeiti 
üäit bkt aKuiPflflcmi, edttmiaccen unb ^foStaeecn ju einer 
dmSk WRoriicB K. Wa^ We Wtoopftoloqit tmmt fe^r fc^Iet^t 
Wt^ kenn ba roirb uirtjcrfroreti bie JVnodc Don Corydalis unb 
CyclmiBen eine !{3ucjcl, ber )3Iatt^cl iwn Botrjcbium unb 
OphioglossniB ein €tcnfld qtmmi, nbAva^ tftn un^Uid' 
ieliget ©emobn^fit nodj immer ton SBurjcIbfatteni fJatt öon 
l^ntnbblfittrrn gefprw^en u. bgl, m. ?)öS auf 6. 278 abge» 
btlbete Slatt oon DlmaB wiltb« nobl genauer aii ein Sinben* 
Müt be^etc^net »erben. ®enug, ift ba4 öut^ fcfion für bcn 
O i twite fiberpfßg, fo iß e« für ben ^njänger in ber 
Sfbn^nlMbff »iOiii tnigMj||wt, fcfai ^ed ein ginslii^ oer« , V. A.. botaaiMft» WMMIIarelB lum Sohalgebraaeh. 
Irftlfeaiig (in deulMlHr a. Amniteiaeher Spraefae). Kopcn- 
h«> IttL HmI A Sohn. (10 cokr. Ttf ^ bklliff. ße] 

f z & 8«) <9nE 1 1* 

80n ben 10 Zafeln, bemi iAt eine 8iafUb|e MM 48 «m 

^»ö^ unb öS cm 2Jrette bietet, erläutern brei bfn Sau bcr 
ßHÜfC, eine giebt JJaxjtcIIunflen oon SBurjel unb untctirbijc^em 
Stamm, eine einige ber loi^tigftcn iBIattformen, eine {$nic^t< 
Bid Samenformen unb brei bie loic^tigflen iBtiit^enftönbe. dtin 
fuTjfr Icft ift ber Sigurenerftorung fleroibmeL Dit colorierte« 
•n^arcn, tn bcrl^röRe fiit ficine unb mittclgrofee t£(affenjimmer 
iTTow^bor, finb etxoai tot) lü^ogcapl^iect, ober fonft im ftO» 
qmätm naturgetreu; bod) bäticn a> 9. in ben 8% 2e nd) d 
ia Zafel I bie Samenfnoipen mit ber *4Jfncetita in i^crbinbung 
(oii^t (ofe im Bnic^thtotenfiu^e licgenb) geieic^net »erben 
Wen. a« ift nicbt gefagt »orbcn, ob bie »otlicflenben Siofi^ 
r bfn 'Anfang eine« iöilberroerfe« ober boÄ ganjeSBerf bitten 
. ueii. Icftteren Jofle würbe baffelbe oQerbing« eine fe^r 
^nooOfttnMge Zktr^eaung ber c^arafteriftifc^ Sonnen ber 
^ilanienorgane bieten unb fein 9tn|ca fit tie bcan«^ 
an fe^ befc^önfter fein. WuU, l'roT. bt. J. D. van der, dto CMtiailllit des fa«- 
riraiffca ■. flätsigcn ZnsUadM. Aus d. HoU&ndi»clicn 
ubenctzl «. mit ZiuUmq v«nelMa «MB Dr. Friadr. Roth. 
Lripdf . 1W1. Barth. (Vm. 1«B 8.. S Tat Lax^-S.) cM 4. 

Xa Serf. ^attc [iii) bie Aufgabe gepellt, bieienige ©rdfte 
fesaen ^ Urnen, mtU^ ben molelularen 2)rud barftdtt, ber 
itadf eine etat begrenzte gUlffigfeit auf bie OberfU^encin|eit 
:i;#9tübt nrirb unb luctdje ali baä Tia% für bie (Xofjäfion ber 
clÄfitftfetten bejeit^net »erben tonn. S)ie« führte it|n ba^u, ben 
Wwwwen^ ng jioifc^ ben galfihnmgen wd> fUffigen 3n> 
nanbe feftäufteDcn, (5r gelangt bem 9Jac^roeife, bafe bie Sin» 
oo^atc ab^Benber kräfte i»tf4>en bcn ^olelülen, loie folc^e 
oad^ Kit bem Ocgriffe ber 0cquit>a(enj oon Slrbeit unb SBärme 
vdft tu Sindong p bringen ift, aud) nic^t ^uc Srnärung für 
ben flüiftgcn Sggregotjuftanb nöti^ig fei. 3)ie in ber (iiastbeorie 
aagesoBonene ^orfieOung oon ber ^Bewegung ber WloUtük ift 
osf bte gtüffigteiten ju äbatMua nnb lAit ^ iMum 
jesjea, bog jmifc^cn 3)rud, Sofnien unb Xentwtatur 9t* 
iiiebmigen gona gleicher iMrt für i^lüffigfeiten unb Oafc befielen, 
j« bog ^ räie ^ttfigregatform bie buiti^ bcn tntif((^ $unct ge» kreb«. l>i. ^e<>rg, Oberlehrer, GrnndriM d«r Phviik für hi>hcrc 

rcaü*U*ch'' LchraiiNUlten elc. Mit gegen 6UÜ AbbilJ. im Text 
n. pinr-r .Sp^clraltaf. Uifiig, 16>82. Veit ic Cg. (XU. 616 S. 

ler löerf , »elcber t)or fiürjem einen fieitfaben ber (Sp^tecu 
.r.:alp^pfif für ©gmnopen Ueröffentlit^te (f. ^f)XQ. 18SI, 
.'.I. 21, 5p. 7»ii b. iöl.), tritt je^t mit bem obigen ctnw« er» 
aatotm ({«mpcnbinm ber $^ftf bcrtior, »cl^c* aü Sel^rbui^ 
ffcbkflbil«nb4B|mBQk»crbef<^HknMaiaifoa. «14 in biefem IBerfe nehmen nicber etat» niib Spoma einen gan^ 
flbemH^enben 5)?aum ein, tuo« für bcn auf ben tjroftifi^en SÖcruf 
oorbereitenben Unterrn^t gerechtfertigt fein mag. Uebrigen* ift 
ber Serf. mit (hfolg bemübt gewefen, in oOen «bfi^nittcn bee 
^b9l'' t«»« SBi<^tig^e Dorjutrogen unb out^ bie neuefien 3?efuf= 
tote iu benuften. ?5ie ^tarfteaung ift onfpcec^cnb unb foroeit ti 
bie ganj elementare «ebanblung gcflottet, aucb »iffenfciafta^ 
prcng. eine größere Sat)i oon Slufgoben, weltbe einzelnen 
$aragia|)^en beigegeben finb, er^ö^en bie ©rouiborfeit hti 
eni)>fe^Ien<»ert^en St^ulbuc^e«. 

13« N«t«rf«rf4er. *t«a. ». Silb. «II aeet. 16. 3a|«|. «mÜ 

3Hb> : 9eoba(ttnnii)(n fiber Saturn, Mnc Slite mb ftORbr. — 
«alMaiftbe «Iniente «u« «runbitoffen w» «cR|ftiaM»8cllna| 
•an 8ra« «rt 3afc. ~ »if JB*fl«I her »mmcrla»« wb t|ie «e? 
«wwblea. — Ufitnt re i»ttb«ÜKBgea. 

»t^ 3 Stngtr. 6C. 3a|i|. 9tt. 1 n. S. 
3«*»: €m1 Arftn«, ttttcffmbunflcn aber ben giftetrud ^^r 
IJnaiilw. — O. 9»d(ler, nene C^vtraceen. — giltratur. — «t. 
rid)H8«ng. 3n^.: SBolf. aflronomifcbe M(ttt»tilun«fn. — ;?rit;, ^icd 
«Ittbeüunflen. — etbacebeli, Aber ^o^^en^^^Io^fll im fJUliffiiifinrn 
unb fpecicOc ecf4c«|lMa( bei «crmalconbtnfatDr« tti ei^t^^nl?Hll*tu 
^oii^uaiicinnl. Oalf, 4iir(*tr »eobad>tunjfii t<t rtnflü>rnii,i<n 
eameafiRftmti am 7. 6«attub<( 1820. — !P 1 1 1 ir i n ci , ■nmrnat 

dntomalag. »««bnibttR. <<t«9. Pon ^. Ä a t fr r. v, 3dl)rjj. <><ft 2. 

3nb.: «b. ffialltr, 3n tuiie ÖDctiiuUeii . 'iJutiUäfrn. — 
6(bmitbetnt<bt, jnr ®pf«if«tra^e »on »ombu«. — «». tt « eff i, 
jnt )ftb(n«w(ifc btr Lopisiua sacdi.irina L. — J^friifrr 'INiitbfK 
lunittn übet ^aribtnoijnitnd bei adtivtani. — *;iarHjiiio,uiifM 
bdlentbrtbinibeii. — (». jpalJer, TlabrcsbcriAf tcr »ntinnclt'|ii|(^fu 
Sttticii tcx naiurforfd^nben «<|'ta|di4ft in *trii pro — ^. 

Äu^, au« Der ^tfipt^M. — mtntx tntomoloii\d)< Jci«f(*rift. — 
ooeiili taaaaiaa d aiMaaialiinia. «nnaitn ler ^pbrojrartlf u. maritimen SWetforotcal«, Ma, pn 
tatftrl. «bmitalttat. 9. 3abr^. 11 u. 12. Jt>tft. 

. . Snb-: -V»- 3» ob», über titi\g,t (frflcbniffe ber neueren iirffee. 
Torfdjunjfn. 5. (cdjl.) — drciebniMt einiger vbBftfilMOteanifÄcB 
reobadjtBnflen auf ber Tofl^ur^'v'^Jtir. — ranu'fer.:Houien von Jlbea 
nad> ber Sunba.gtratie uut jutücf. — öiiigdnje pon metci>rolo< 
flU*"» 3onrnttlen bei ber bcutfdieit geemarte im Kcnat 3bU nnb 
flnijuft 1881. — it^efdireibuna ber 3nffl Tieflo (5»arcia."ttb«aa«» 
«rdjlptl. — i<eri^leidjenb< Ueberfidtt ber ffiitferung ber 9lt»Natt 
au|jntt n. geiptember IS^I m «orbaraerifa uiib (itnttaltnropa. — 
UrtpruHj» unb 4)erleltuna be* JBortrt latfuu (Xv^boon). — Xit 
»Aiffbtüdje an ber ÄUfte pon Spanien, 1866 bt« ib^i. — Q,J^.^, 
iteter*. ba« Serbalten ber Gbrcnometer auf See. — *Dlax 'lÄi>IItr, 
«elträge jnr ftenntnifl ber atmofpbilif(b«n Sßitbel unb i^rer 9f 
Aiebung jur fitrruÄwolfe. — Stfcbctibing ber SWcmprana. ober 
<inontaran<3nfeln tn ber (iarimata>Stra§e. — $^ofitalifd)t Uatcri 
ludjunaen tm abriatifdjen unb |icilird).ionif<^cH «tere, 18S0. — 
aieiit.fi^rontf btr €d»ifft ber faiferlid» Dtutfd>fB SRirlnc, bcrn 
«<ri«t( in bem 3a(»raanfle 1881 (IX) ber .«naolcn ber ^»ta* 
aravbie nnb marUijMB IRctMraiagk- acrt|fMtt(4t «aibai Iba. — 

htiat moinpmt «««1«. - «lt*wrtf«bi». - Sabiffn. - 
AaitnbcUaien* Knapp, Dr. B., Bezirkunt, Bcsach van ldiot«a-An»UlteB 

u. kr C unferenz für Idiolen-Heilpflege in Stuttgart l8'«o. (ir«, 
lbi>l. Leuschner & Lubcnsky. (74 S. Gr. s ) r// |. jd 

3n btr guten Kbfic^t, hau 3bioteuiDcjen über^au{)t unb be< 
fonber« in feinem Qoterlnnbe Oefterreic^ ju förbem, befdlnmbt 
ber Serf. in Äürje eine Hnjoljt üon 3bioten»«nftalten, roeld^e 
et bcfuc^t ^at, mcift unter söcijüguiig i^cer Statuten. (Sr bc Digitized by Google 179 — 1882. ^6. — fiiteratiff^e« SentraUIatt — 4. gcbnut; -f- 180 richtet ferner über bie bisherigen ©rfolge ber 3bioten»@r^ief)ung 
unb 'Üßflege, über bie iQerbrettung bed ^biotiiSinud uub (Ire* 
tiniifmud unb über bteSRittel ^ur S)e(ämp[ung biefer Sebrec^en. 
^lufirrbcm firibct fic^ in bem anfpruc^dlofen, bed guten S^^^ 
luegeit eiitpict)Ieit^tuert^en ^efti^enä eine 37lttt^eiiung über bie 
int ^a^rc is^o in Stitttont 9ott||C^itfbciie (Sonfercnj für 
«Sbioteii'^eitpfltge''. Br-i. 

ttMtf^t« tln|{» für riin. OIcMcin. Sttbi«. oon ^. ». Bfcmffen 

u. J5. «. 3tnrer. 30, ©«iiK 3. n. 4. .^eft. 

3nb.: Stumpf' i'i'xr t'lf SfrjnNrui^ni bcr 5DJi(d)ft(rtlii'n 
unUr im 6iiijlu|Tf flnliifr "IRctit-inunle. — r. Jif mflf n, rfutitn 
Dbtr tif 'ÖtWtauBflÄt'Ct.v^n.^c um inntiMilid^fii ■i'tn'.n. fcTit öbcr 
bif mt(banlfd»t un6 flfftn)dic ^rr<Jbatfcii t<« -pcräfti» unt tti 
NiMvii!. |ilirt?iiicu.«, ano(«(icnt an ^tm frctlif^tnlitn ■fcerjtn b<r ßatfea« 
riiia Scrajin. 1. o. ;Jiem|)t« «. Itx Äre^oriain, über bie 
ncrmaleii 9cipe.jiunii«vi'rjiäni)( an '(vrjen ber (Sotljarina Srronn. 
2. V. ;{ietti)'ffii. öbfr tit meAanildje uub eleftrifeije (irteflbarffit 
be* 4">erienJ uiir ta Srrvu^ ( lirciiiiu^. — ». iKillbaAer, !Pei« 
tra,^ ^ur 'l'alSiuliaic t-d .iiur.u'ltreiften 'WuSfelfl. — 3>'ff«^'' '^tiTaj 
^ur .Ufiuitiiif; ic( fvtt'finiirtif u G rrcbrcfpinalnu-niniVliv^ — 'JJcu« 
mann, über bad vrinikire 'Jlieren|attom. — ftletnetc 'JKittt^eilungen. 

fltrmorafeilitn. ^tvi^. von ^r. 91. I. ^iffx^. i>tit ». 

3r().: dbflar Aur^, jnr antifevtifdxn Sirtunfl btr darbot» 
tttnt M 3iif(t>i<»i»trjnrbeiteii. — (I). Stille, bie SBirtfamteit bei 
iXeforcinfl ^t^en SHaiariaerlranfnngen. — Li). 9lotb, kbtt Porrigo 
docalvati». — 2) er f., aber f forialil. — 2)rif., ibtt Sl&buna«' 
bcf(b»cr»cR. — OtMM (if eMicf , ein Stttiog »ca ^aXcpUcmitiu 
~- Z^NveitiMt VMldtai ». 

'i«ertc(iabr<r(^rift f. Z<ermatrk-^ic u. 3iipbili«. ^t»t.it,fi. SHfyi^ 
u. Ä. 3. iPirf. 9i. S. s>. ^a^rfl. 4. <)eft. 
3n^.: S. ffo^n, Qbtr Tricborrhexu nodosa. — !9ina<, 
Ikr wbmi^una M One(ffUbtr< «n4 Um itl ttt 3Knnctien*"ir 
in Wmaättm^ tommcnbtn Ungucfilum hydraivyri cioereum. — 
^ ». ^ctt«, Rbinophjioa. — U. 3«ttfc|, Ucr b« 9lMn- 
mnMIcM ta 1 gUei «on e^^Ui«. — Si(i#t Uci »k Der» 
tMmMHMCR bcr bmurtvltflifc^tn ecctimi M (UlMlai tater' 
MtloRMTR nrt<t(n<r4<« Caoortjfc« in SnibM IMl. — flcit^i 
tbtr bic Veiilungcn auf (cm 9tiMit tu DccRMMtolte «. 6yp|iiU. 
— 9iblioAra«>^it be« 2»ixt$ lÄl^ 

Ulinif^e 9tM«t<IIIMff |^iigm|clftabe. «it|.mS.Be^c«>(n 

20. 3a^Te. 3aniM(. 
3n^.: ®. n. «unnina, äöcrbtn mit ber (En)tit«tionUift 
SAtIcdtn au« bem Airver entfu^rt^ — Sewf oivitf jvei ?iiHt 
von {nterftitieller ÄeratitU. — Serf., eong«niUle* parii«tles Sym- 
lili|>l.i Ii. — di^tinborf, ein ^all von fl}lauf«M mit acuter 
5iin|enirubuua. — Meftratc. — Äamenreji^er iur Cibliofti 

im. 

22. 3«^rfl. 1. «eft. 

■^nb.: '1'. lauter', über bie thcrjptutifefce 9lna'enbung be* 
lobeform* in ber £ienti«if. — O. SüaKIjcif, ein neue« fflur^e!» 
faflunaemateriat. — S«'- S*«ff J"» ' y^t'C]ium in tcr Jjtjn. 
Ijeilfiinbe. — ■JAtparifopff, ein J^aü »on Jiviüitiijetultuii^ jnjei 
poiterer Srftueibejäbne. — «c. 'JJJidiaeli«, bie jabnäriitlidie ttdtule 
an ber fcniiilidicu Unicerntät in "i^teilau. — ^x. flleinmann, 
Uber 'i'lH'L-v:';'! f'.'icItL'ie im 'Allgemeinen unb fvecielJ über bcu li.rfaj> 
ber bur* 'i'biHH'bcr^'.iiefrole jeritörten Hiefer. — SJ. «c^mibt, über 
ben 2i-rrtb ta ibi'"!"!* 9lntiKviitum flci^enüber ber Qarbol» 
fäure für bit iabnäTilUibe $ratt4. — ^r. AleiamaMR, blc 
£d)iiiirt) fdien ciajur^n' OltaNl»WK not »croi Hafertiiiw«. — 
8ercuic :;. Xet 3rrenfreunb. Sieb.: !t*ro|iu^. 23. 3a(jrg. 9lr. 10—12. 

3nb.: Spileptifonne 9lnfäac bti 'Diii,(enerfranftin(5en. — 35ün 
bcm Iiinferaf^l ju gort .tiamiltmi bei i^tocflon. («. ^J.) — Le^ons 
snr les hallucinaüon et les illukiun-. — Ter „^mnonb QreU". 
— Slemorabilien aul tnenäTillid)cr Saufbatin. — 3>>r Gafulfiit 
Bvan^Aoorfteanngen. — (irmorbuna eine« S^fttior^tee. — Atnber* 
asrb. Melancbolia stupida. — 3n''fl'(t"(Q' et^rungen bei 
C^ileylie. — €«ltene ^cilunflen. — lieber ben ®eitie»jujianb be« 
Ütaitin. — {llltob»U«iMtf nntu tim Silbe bei aägtn. fardffc. — 
llattrbria«Hnt ber Cviliiplllrr. — tttcnMiT. IU4tB- null S^Mismifftnf^ufUn. Pe«tfabe tarn B«elMr>JaUtimi dei ale. PnCmmmi Dr. Helnr. 
Th6l ia Gfittiocen. AbemfaiM voa der iwMi- ■lutowiM. 

Faeulnt ttt Slnuaburf. Stmabanf, tSfiO. TrQbner. (V, 116 8. 

Gr. 8.) 3, 50. 

$iWBft iuilt«b{amen ^vfoK tomml bie« bcctbUttziae 
Matt ttwrt^ffer W^oibbinsen fo oetfpatet, fo iw^fUIBfi^ 

po.st festum hin jur Sprache, ba§ wir un« nun ouf eine fürjcfie 
Vln^eigc be](^cäufen luoUen, noi^bem bttf üBerbienfilic^e ber 
fraglichen Unterfui^ungen bereite oOf eilig ancxliniiil ifl. Sabonb 
erörtert in feiner foubem forgfSttigen ^Icbadjtbcit ,bie juriftifcftc 
9Jatur ber Üebeu«> unb aienten'ißerfidjcning" unb gelangt babct 
Dielfac^, oon neuen (^efn^t^puncten au^ge^enb, ju neuen Srgcb* 
niffen. Cremet giebt 8cilxase (Sef^ii^tc ^ ^«nbet^ 
ret^l unb ber ^anbetspoltttf im Anfang ber tdmifi^ Itaifet« 
jeit", loeldjc luicbcr einmal bie reic^ befrucfitenbe Söirfung ber 
ttuffaffuiig bed diet^td im ^ujammen^ang ber (ä}e{ammt<(&uUur, 
itauA bct Ssflinnit^liMt ber Spoc^ erfwulfi^ bor ttugen 
ffl^. ©o^m bett'äfjrt in feinen au^fiifirutigen „jur ®cfc^t^te 
ber Muflaffung" ba« befanntc feltene iolent für glönjenbe l£oti» 
fhuctionen, aQerbingA aber auc^ nieber bie Steigung, eine filar« 
^eit, @c^ärfe unb namentlii^ Uebcteinftimmung ber Oueflett, 
eine ftreng feftge^attene Sin^eü ber 2:erminologie in ben mittel« 
olterlidien Vlufjc^ntragen Dorautjufej^en, xotUft bklfiM^ onf 
bcm 18. in jene 3at ^ineingetnigeii ifL 

Schmidt, Ur. Karl, Oberlandcsger.-Ralh , jus primae BOcUt. 

Eine ),'ei>chichUirhc l'ntersocliiing. Frciburt; i/Br., 1881. Herder. 

(Xl.lli, 3"J7 S. Lcx.-s.) rfC 8. 

Xiie e^^oge, ob ber ©runb^err ba# ius primae noctis 6e< 
fcffen ^obe, intereffiert me^r oon i^irer cultuiljiftonfc^en al< 
juriftif^en Seite. @o roeit roir fe^en, ^aben auc^i nur i)Ji(^t« 
junften bte isiiic^ biefei üvSjtti btfymput unb mtin möchte 
faft eni0OTt tüf ScbonemS mi^pttdfen , bog ber juriftif^e 
Ü.>i:rf. bicfc (trage einer fo einge^enbcn unb gelehrten üBe^onb* 
luug wert^ erachtet tyat Serai 379 leiten iiber eine äKoltti^ 
bie ein te^idfH ^[nlereffe mir in mf<i M» W b ut b«« Ula^ bor« 
bietet, luifl iin^ bod) uicf crfc^ciiien, unb eine gelehrte 9ln« 
ftrengung, bie eine auf ay Srudfciten angeführte Literatur be» 
mfiUigthat, erregt in und bie (fmpfinbung, ha% fie nuj^briitgenber 
einem onberen Stoffe jugeioenbet lüorben wäre. iCodd über 
ben ©efc^mad eine« Äutor« foQ man ntdjt urt^eilcn, unb loit 
»oHen bem unfrigeu roenigften» bie Stnetfemiung nic^t oor« 
cnt^ten, bag er fein Zlftma erft^öpfenb be^anbett, unb uon 
tw öltefien ,8eiten an, bur4| ade 80Iter binburc^ ben Stachmei« 
erbro(^t \)at, bofe bo« ius primae noctis nie efiflliert ijabc. Ten 
9iett)t4hiftorifer möchten mir aber nodf auf bie fleiligen ^u* 
fammenfteQungen bei iBerf.'l über ^einit^i^aben onfwertfam 
matten, bie unfer inriffiftfie* ^ntereffe in ©ohrhcit me^r erregt 
haben, aU bie !Q3tberIegung ber ©agen unb j^dlfc^ungen, unb 
bie fritifc^en Unterfuchungen t)on Urlunben, n)el4eb«Qaf. 
fOr fctn ^uupimtk^ Ziftm mtenic^nMii mnitc; SrtiM^ber fBr Stationalitonomie n. StaMfUt. Ml < 

ttonrab. 9J. 5^. 4. iöb. 1. inft. 

.;^nb.: 1.'. i'uiffcr, bie proletarifdie unb biecHmllfle Säuft. 
Iin,^4Uerbli(^feit in ibrer 'iJcbcuiuuj für tit njirtbfdiaftliifteil Buüänbe 
in iTuropa. — illeralur. — l'ici'et, btc bfutfdie Wetrerbe« 
crbininj rom 21-3""' l**''^ J" <bftr 'Ät'änbfruiy erlaffenen 

(Wfi>lu. sjubtrij (}. Itter, bie in rieutf*l.iub erlaneHen nrirtb* 
fi^afilic^en (Sefebe unb Sierorbnuitaen K. be« ^t)tt» lt>79. 3<ifAm* 
menaefteOt. — SNitceHen. — Ueberfu^t ftbcr Mc mut^** 9nMif«H»n«R 
IDentf^Ianb« unb be* 9lu»[anbe*. I 

3eitf(brift fät iBergret^t. fr«9. »on v». abraffe r t. 23.3a^r8. l.^^ft. 

SaJ.: «b. 9trnbt, bie «ejieueruna bet Serawerfe. — SB. 
•itbcicr, hU iitli(| tcAnittn «««biiut« btl bcm ttM^Ufn» 
l<i|iaa im 9«i|sn4tc flBMMhm. — Oilfi^cUNniiM bec Iteci^N' Digitized by Google 181 — 1882. JK8. — Stterartfc^e« <l tntt aibtatt — 4. gebruot. — 182 B*mtm^ «•■•tlf^Tift. St», n. 6r<A. »om ^rSfiMMH >. I. I. 

Sil«: Anl S|. 3«a«a*C>ttticfl0. dcff^i^tc lab 
SiMiff. <— 3- •tiMl«. ktt 8(Kti|nnitlt«iict'(lrtr«a QtMi in 
Ni Salm int— fns. — ScBKsme Ut QnMtcrano Ocflrrrri^l 

•4M|tr fa 9tfa<ni aab in btr ^trjtMWfaa. — 4. 3willitt(|, 
Mr nfitrinni <ln»trl«« aab Sirt^fd»an*>A<iiofftafd)afrnt OlAlUiea« 
« 3a« rc I<i90. — 9. Siibt, ate^fnitiningcn ia Cc{irmi4> 
;'.njar«. — Sitcratarbtrii^t. O. «rctfilaeikcn It. 9- 9». 1. «eft. ' 

3>(.: 4>rB. Au< ber Svrui^praKi« htt II. Siciirammtr ^ri 

— r. 'J'läncfnfr, (»iiir,1>i-;ttiii,\<n ,^(m(in(ij;ai'tli(h(n tbDrin» 
in*rii Ctfrl.'.nlf»,uri{tt# ;i: ' 'Moilfcnaf. — C ^rtt« 

intittx. l'iiiihv-iluitpcti ,iih^ ^fr ';trjn« ^f* (icm»infd>aftli(l)«n 
li^ünagifdxa Cbfriantt^ecidiis ^ujcna. il.äivilicnat. — 6(i>war*, 
IM «er e#MWKcri4<M>Ba|i«. 

34(ftM| f. Okfitfclaag. 9{nDaftun(i n. 9oIf«»irt^f(4aft im £<rutf4itn 
SdA. <^r«(|. «aa 9nftn S^molltr. 6. 3<i^rfl. 1. ^cft. 
3ab.: dt. 9. Sterin«, bie 0ef4i(btlid)>^rf(af(i}aftli4tn e^runt» 
i^fK rtr ütbif. — ». 6d)tcl, lu Nutidjf Ji>antfl«flatifttf. — 
A. ib. (xbtbrrj, Ht 9i»iftoa lei tircden cteutiti vint tai 
f-rc'tct tfr oQjfmtinfB dinfonmtnüeucr tn 't^jtitrii. — fflut't. lud), 
crsrfntfOunc» nnt JcCIanfdjliiB i^ambiiri;«. ('iii !t<ru*Üü(f Ifutfdjtr 
(*r|4id)tt. — Tit amtlicbe Slaliftif 3talicn» ven isTh — IHsi. — 
•al- SAmcUfr, tic amtrifaBtfd)« l^cncurrfni ux\t tit ya^e fcr 
cittdrurcrjifcbtB, be|OBbM« bet bcutfi^en )ianb»irt^f4at(. — Xelij 
5 < : - 1 1 t j« aAntaiiglf^itamnwcr«.— indncrc fli^dlmtm. 

— ^iiaatBi. tie in brr lleberft^ft genannte ?frbeit be« öetWoitni 
Cöealati^ ift in intern ctfien btö )e|ft oOeiR tKnIicgenben 
vmt fip tmvt^wSuOf Ott Wjt\ptt(^m% gnntc v vuKfmiU 
«Wwfif « ^ » Snf^rriftm qrroibnirt, n&mlid) ber Stete »on fB^Mltf 
(3. 1 — 86, 83, 84) unb ba trften 3nf(^ft von Um el'Snxmiib 
lB.il— 9k8aMEAno«t be«8nrf.'« geben, »ie'nic^t 
cTberd moortai Mar, «uim^en IBcitrag beffecem Sr' 
>t jnbmi bcr 6etb«R Z0e; i^r fB«rt^ aber befc^Antt fi4 mdft 
baraaf : wir finben in i^nen audf für anbcre ^^etfe nil^Itc^e 
tn|a(ib0if4( Stotijcn, ou4 benen bie einem (fceäk^ iw^ 
tiicrt inr gd^drigcn) (Eircntfe angenMc^ene 16er Vbvnlf» 
Ho man unb bie iflnemone (S. 2ß— 29) beworgeboben fei, m 
textftaote (Läuterungen einjefner ^belfteflen, }. 3. 3. 12 
^ II 6, 1 3. 1 7, K, 3n ber britten ßeile bcr jweiten 3nf<^ft 
liäl ber S?rrf. ba? (fimifrige linb jSo3 ni<^, Wie bie 9)?eiften 
Hu, „im (Gebiete Don i.'cu)biceo" überfe^en, »eil eine Stobt 
bteM Jlamcn» in ber 9M^e Mn Zjfcnt nidft nac^eilbar fei, 
^cttbem er benft {ttad} einem t)on ^beler, ^nbb. ber mal^. unb 
(^cmw(o(^ I, 414, mitget^eiUen iomfi&j|a{iatif($en 
t} A9 bn Ww ifl t jiM^hMCt ^cffcK Slillc bnn( jSd3 bejett^net hjerbe. 9Ht^t eben »oW^t^einltt^. ©etoife ricbti«? 
bagegen lieft er bie 3at)re«iQ^len (3- 4, 5) 180 unb 143 unb 
fe^t, bie erfle ^^^1 nad) ber ©eleuctbenära beret^nenb, bie 
3ni^rift in bo« 3ot|r 132 ö. 6^r. SBir beraerfen nod), bofe 
bie SluSfübrungen beß 18erf.'« in ber urföngft erfdbiencnen erften 
fiieferung ber Jjbßnififcbcn 3nf(^riften im Corpus inscripiionum 
S«miti«iniB (&. 1—8, 29—82) bmtt» berfldfic^tigt fmb. 

Str teitie, nne fwrje, oier fe^ Be«^(enSt»crtbe $(uffa^ 
(©. 78—82) jeigt an jwei ou« bet Kömerjeit ftammcnbcu 
&g9l>ttf(^ XiarfteQuqgen bcS tmtA (ut $ferbti), nie ber 
f^BoO'Wtftffat auf Ut d(rj(U^ Segiwe (mm Dn^atfkUt ArckiTi* ^nridiro, diretlo da F. Serafini. Vol. XXVII. 
Fft»c. .1 c 4. 

Intl.: Scialnja. »alla srrvilin diicris fcrendi. — Brngi, 
>lidi »nlla doUrina runiana dellc si^rvid'i predials. — Doranto, 
ia hberU di Krivere e di »lamptre in Italia. — Benta, d«lla 
.-iar]*dizjune mertanlile in Genova nel nicdio-evo. — Luparia, 
U ta>»a dl saccewione e dovuta prima che il nnn concepito in- 
ititaiiu «rrrdc «ia nato? — Lcbano, ancorn della surrorazione 
legale de* eradile« privilefiaU aall' iodennitt pafabik dagU aaai- 
^ an' ««T. Getan Vimic. — KbUofiate. QenMBt-Gaueaa , C'h., ^(odea d'arch^ologie oriei 
T. 1«», 1" üw. Pari», }m. Viewe«. S. Hoch 4,) 
A. au a. T.: RMiMhSMa da l'tole daa baalaa Aodea. 44> 41 ttUcU ■WMCtllli per nao delle acoola dl ««• 
tofia aeoMaa, pnbUieafl da Bimi a i a Monaei. Faae. L Rom, 

im. Marlilli. (4 & Tllel «. Teat '9. M TMl Uehtdr., Imp.- 

Gr.-Fo!.) Lire 12. (.lO"/,, für je 10 Evomphro.) 

3n So^ig. 1881, 9h:. 3, et». 91 b. nurbe aekgentlirl 
kel unter bcr Seifamg bef . SRomH »on % SRoctcffi iit 

jRom ^etoujgegebenen ^eliott^pierten Mistero ]iroTenzalo di 
S. Agnose ouf mehrere ä^nlic^e Unternehmungen biefer SIrt int 
Voraus \f\nQttoK\tn, x>on benen nun eine mit bem t^orliegenben 
Riefte ficb prcit^titj fin(^efitf)rt hat. @a b^nbelt fit^ um öei« 
)te[Iung emed ^uDerlajjigen ;)aIäogra))^fd^^}>§iIoIogif(^en äRa« 
teriold für bie Uebungen ber romairif(^<))^Iosif(^en ©emtnare, 
an bem t9 bii je^ gänjli^ gtaumgtttjot. !Caber ^aben benn 
a^ei preugift^ @eminare (9oMi mb Sntfattg), jebe« für B4 
berortige ©ammtungcn (btc crfte in ßic^tbnnf, bie anbere in ge» 
loAbnlii^er ^^tOQiop^ie) onpckgt, bit für bie €c^cßec 
dnfiitute jinn 6dbfl(oflM|ffin8 eiHMitfk^ finba. 9lw bon bcB 
^omaniften auf ein t)or fhnrjem tn ^ori« t)on ber ('colc des 
Chartes begonnene^ Unternehmen, Don bem bid jej^t jivei ^efte 
erfcbienen finb, gefegten Hoffnungen ^oben fi(h in feiner ^eife 
erfflQt, ba, bem S^arofter jener QdfuU enl{|)re(^enb, bie Ur< 
lunbenfacfimKe (üdermiegenb (atetnif^) fafl aOein oorberrf<^n 
unb bflÄ dne unh anbcre Pracrinrile eine3 romanifiten lejtea 
fb ben relativ fel^ ^oticti ^^ntt in (emer ffiei{e entfc^b^ 
fnnt. Qm fo me^ ku§ bot ww tlilcniilwni SRomcPi mf 
allgemeine StOignng Änfprac^ raoc^en unb ferbicnt bie ener^ 
gif(^^e Untetftfl|ung t>on Seiten ber iöibliot^efeu unb ber 
romontftift^en Semtnore. ^er merben bei einem fo niebrigai 
greife, nie ti nur burdä bie Unlerftü^ung hti ilolienifc^en 
Untmi($t0miniflerd möglidi genorben, treue gacfintUe, bie bie 
Odflindi^bfchrift ebne SBeiterei erfe^en, in grofer Üu^toa^I 
mb reti^er SRannigfalHgfeil bcft 6toffe« in JO^itt «f 
^idjti% ^ett unb €^($e ge6otnt Vnt fePoi wUt bnf Ifitt 
ertbeilte Sob burc^ eine 9}2itt^ei[ung be« ^fvl^lU hti erften 
begrOnbet Xaf. 1. 2. ISatic 5288; 8».4. fiotic 3207 

- " V— fiiitlMMB ^ribe iRMcngdifi^e tSntobMt a#iflailb).* 8i »ilk. 8448 
(ft. fiaa cataL); 6. SÜatic. fTrifian, fiwntfdb); 7—11. Raffel 
(bie ganje Ezhortatio ad plebom cbtiBtianam unb bie fegen* 
ftt^tXtx Stoffen); biefe fünf Xafdbt »etben bie itermcnqkii 
ebrnfo tntereffieren, ttrie bie Siomoniften. 12. 13. fiaureng. 
(Älej.«&rQcimcnt be« ÄIberi<^ ü. öefan^on); 1 5. Sofonot. (Jol). 
aonbet, Qltfr.); Iß— 18. Cotic. (altfr. Jrouüeur«); nt. 2o. 
Saaiceai (bie i> VfC9lf8 Aioh. CHoUel. obgebrudte ^ 
intereffante ConlMo); f I.Jbn; CMnlitR^io (picentfi^ tts* 
funbe, abgebrutft im Giomale di fil rom. I, 234); 22. 5or» 
t>iffiert (unebierte, |)erttfimf($e (^nü); 23. S^igi (faneftfc^ci 
Xcjlamcat tont 1867); t4. .«^ («runetto'd Zefordlo); 
23. Cbigi (SiDoni'ö dronoco). — liefern reicfien, gebolttiollen 
©toffe gegenüber loürbc eicQeic^t bocb bcr eine, feiner ijerjon» 
Ik^ Steignng m»^, biefen, ber anbere jenen dobe; lieber ge> 
fe^ ^foi««: man Mtgeffe ntt^, ba^ ^ einmal, Die fc^on 
SRoMOCt in bex IBombc flogt, eiaem fot^cn Untemc^mcn Digitized by Google 183 — 1882. JK6. — ßitcrarift^el ju Utmmm, entgtQen^eflen, anbemfeitd ja aber bun^ btefefl 
Unteme^mni, rotlä)ti goffentltc^, bun^ eine rege, materielle 
Unierftü^iiint^, bic c6 burdiauä ocrbtent, gefräfiigt, eine gröfeere 
Kei^e Don ^eften liefern toirb, bie aRGglti^teit gebote n ift, j^be 
beliebige, irgenbwie tebnct^ nnnoniffpc ^oiibfil^cift nit ttiiei 
ober mebrcren lafcln in biefe Sammlung aufnehmen ju laffen, 
ba ber ^rSgbr. gern berartige ^nerbietungen berüdfi(^ttgen 
bacftc. — t)Qi 2. ^eft, ttelc^ed bereit« in Arbeit ift, wirb ii. 1H. 
ben altfponifc^en (£ib, einige gattoitotteitii^e^Prebicifen ibcfanut 
lt(^ bad ältefie^prad^benfmol (12.3abrb.) t>ti t)iemonte|ijc^en 
IM^M, f.9}om.6tubienIV, l|f.), benSloIanbbeclRatdana u. a. 
focingen. — dum @(bluffe fei nod) enuä^nt, bog bex Umfc^Iog 
bie im Sitetor. Sentralblatt oom 15. Januar 1882 bereits an* 
gcbciiteten anberfu lant Unternehmungen SKonaci'i alä im 
S)nufe befinblu^ antünbigt: baj ArohiTiopaleografioo itoliaoo, 
ffmOmiiat nm 9. nonoci mb C 9«^ ^eficn i« K 

10 Xafeln) unb bie Monumenti paleografici di Roma, berauS» 
gegeben bon (S. SoxDifien, d. ä)2onact, S. ©teMnfon. W. F. 8tr«ack, PbU^ Marfnvtfea Ebner i. HtiMfeh ?Mi Nfird- 
liBgen. Bia B«Hraf zur Ge*ehiehie der dculaebeB Mystik. 
. FnUrarg n. Tübingen, 16S2. Mobr. (CV[, 414 S. 8.) <^ 12. 

^ai in feinem Sortoorte gu ben Offenbarungen bct Sbel' 
beib öangmann gegebene iBerfpre<6en b«t nun €trau(^ erfQOt 
SBir er!)L:Itcn in bem obigen iBit^c bie Cffenbarungen ber 
SR. ebner, bie bi«^ei nur eiqielnen &tSiAgett in ben 
vCUcnsDTic^rciDniiycu PRieivni uuiwiii wuciif pm cifiaiiiinic 
unb öollfiönbig gebrutft mi) ber SRcbinger ^ergament=^)bf(§r. 
bom ^(äftt 1353, ber älteften unb beften, fomie nacb ber 
ni^KgiK $a;)ier'$>bfd^. bom 3a^re 1735. SBeibe ge^en 
tM(| bem ^rSgbr. auf «n Don ^tincvS) Oon iRörblin^fn rebi« 
'gicttCt Original juntcf. Suferbem aber ^at @trauc^ and) bie 
Ötiefe ^eiinric^'d, bie bi^^er nur t^eilweife gebrucft oorlagen in 
^cnimnm'S Opnieula , ooDftänbig »ccdflenflnfit BOf^ hat aa 
bem (Sttbe be< 16. I^a^r^.'« ftammenbcn 9bfd|r. AM. 11430 
t«l8ritif(^3Jhife"m, bcriclbm, roeltbe auc^ .ticumnnn cbcmcils 
bomtte. Site biefe betben iißublicationen finb n>ir Sttouc^ [dfin 
be0^b jn gco§eBi QflnCe tPCi^ifKifictf ivdf bsi bcctii Cnt* 
bnltene, wie au« ben gorft^ungen (Tart ©rfimibl'«, ^reger*«, 
ieniffe'« jn erfeJ»cn ijt, für bie ^ejc^ic^e ber beutfd^en SÄ^flif 
cfaie gro|e SBebentung t/at Itber ber ffiert^ biefer ®aben ift 
nocö erbijfjt morben burt^ bie eingebenbe unb fleißige !öebanb= 
lung, mld)t. ber |>r«gbr. feinem ®egetiftanbe überall bot 
I^eil rccrben toffen, 3" ber (finlcitung roerben bie ^nbfc^rift^ 
li^e Ueberlieferung, bie Seben«oerbä(tntiIe bec fBL (Sbxux unb 
^cinrttb'«, ib^' m^^if(^en%nf(^uungeniirtb9l«bc»dfe, fi^Iieg- 
Ii* bie Spradjc ber bciben ^uptljanbfcbriften , welt^e ben 
Snblicationen ju (Mrunbe gelegt fmb, au«fäj[|rlid^ beflröx^en. 
9cm Zegte felbec xet^ m bann Hnmerfmigai oi, ttiel^e Be» 
funben, bnf? ber |»r«{ibr. feine SRübe gcftfieut bat, ba« in fat^ 
lieber iöejiebung jur (£ifläntng erforberltibe ä)2atenal mii ber 
duft^Ugigen, jumXbetl fdimer jUgSa||jHl|Ctt£iterahir ^ufammen» 
IMliN^en; bemor^ubeben finb ^irt namentlich aud) bic SBer« 
bienfle, roelcbe fitb Strouc^ um bie ^eitbeftimmung ber ©riefe 
erworben fyiL 

'Am beften gelungen \d)mi in fwa^Uc^ lOe^C^nig bk 
iBetianblung ber Offenbarungen bec WL 9bm. ilft vtrmit 

1 1, 5 für ba^ vorlonst in ben 1 eft gefegt ift, fonn man ödenst bei 
(Sbemanb, auch txa rifiuarifche su Torenks oergleic^; Torett« 
in ber fttone 22S5T, vomt tm 3. Xtt «d. SI79 
Sfit^tfir. f. b. Wl 2, 110. Ob 18, 8 sich veregt hat auf 
verregen junicfgebt, ift frogtich; oucb an boä fcbiöäbifche 
vergen vertigen fiele ficb benfert, ögL 2ejer f. o. Tertigen. 
@. 27, 25—27 flehen {ich ander liute rede unb därrede (nämlich 
d& der nam Jeeae Chriataa innt wa«) oegenäber; ein gexieheo e e n t r a I b 1 0 1 1. — 4. gebruar. — 184 es »Ate oatb fon^ ba< eätjige Qdftiiel non ei — l nib «ttM 
bte (UbrUdlühe ®ahmebmung auf €. 80 unb 85 b«r «hf 

lettung. 3" talnes anigon liebes J. Cristi 8. 42, 13 fchcinl 
anigen au« eioigen oec{<hneben. @. 50, 9 dai was mir ain 
froMflr dtaf» iibRfe|t tief.: bat unk fir «Hi( ein nrid^gerer 

Umftonb, ding« — dinc foffenb Wie 52, 22; 61, 24; dinge « 
gedinge ift bi« jebt im Oberbeutfchen noch nicht nachgcioiefen 

{«er 3eit S. 71, 15 «ecfongt ber Bufammenhffiifl den 
Samstag ffott der Samstag, bgl. über d' bic iöemerfunfl \n 
46, 17. £er 3>ettt(i(hfeit wegen war 81, 12 bas Aomma 
gwifchen in unb der — enm qni ju fe^en. €. 8S, 2 fetftt Sief, 
nnrnoeliala wie bat @. 97 ft^CRbe bellen n es ober wie uaninM 
in ben Qriefen XXIV, 2 nnb wamemmes LI, 91, al4 flecfirrten 
^nfinitiü — unruochelns; ögl. ®raff, Interlin. Ps.. S. u;:'. 
das zlt wir Terraochelen (negligimaa) hawenes unb beifen 
6tmichf(^. n, 881. 0. 93, 9 ^ bie Seiart mr in laterr 
warheit, weil »om Sufommenhang geforbert, berücffichtigt 
werben fodcn. 6. 91, 1 und fuor vast mit im selber unb 
bcf4«fli8tefi4 f)>ieUe lebhaft mit fich felbft ? 3. 104, 3— 10 
war gemde, oon Sejer I, 885 noch unrichtig mit »öcgierbe; 
iBerlangen" überfe^t, einer (^fldrung roerth; e« ift =- gearnde, 
meritam bei Sitj^tt, Kachtr. 175 ober geemde in ben grtmbgr. I, 
370^ gernede im Irubberter ^i.-Siebe 88, 25, gnrnede 
90, 12; 30; 96, 7; 113,20, ügl. ^abrg. 1880, Tlr. 
€p. 240 b. ©L 

Ka» bie Sleboction ber ©riefe betrifft, {0 gefteht ber ^rdgbc 
fai fehlet CiiAihng 6. 77, 90 unb 97 felber a»» ba| or bet 
fcfitecht gefcfiriebencn unb au« fo f^JÖter 3eit ftommenben ^)bfcl)r. 
gegenüber getrofl nocf) eigenmächtiger hatte Oerfohren Tönnen. 
35a man jeftt weil, bafe bie in ber |)bfchr. 9ir. 277 ber @tiftf< 
bibliotfiff ttinfiebeln ftehenben Offenbaningen ber TOecfttliilb, 
bie Ü^orcl ebiert hot> fcn Heinrich'« eigener ^anb h^rrütjrei^ 
fo hdtte boih ber $r«gbr. guten @runb gehabt, ben Ze^t biei 
n«h b«i ethten ©(michgebrauche f>etnrich'« ju rebigicren. 
tCof emf 1 enlltanbme ei, ebenfo an au« % brauste nti^t auf> 
genommen ,511 lucrben; in ber ^lu^gobe ber SRecbtbilb finbet fic4 
fo oiet Stef. fieht, nur an bret @teaen « für 1, n&mlich 93, 12; 
161, 17; 245, 5; ntcr d fragt fiib niH^, ob in bei 
.^ib^dbr.*); bic domtjoftta meinenkosen , meinen wprck, mei- 
nigklicb, meinrich in Heinrich'« ©riefen beruhen boch tmc^ nm 
auf einem ST^igderftinbnig ber böchft ungefibten ^^retberin 
Sbenfo trifft man in ber 9Kf(^tbilb bei weseii noch feine 3» 
finitioform an an Stelle beö Partie, praes., beä^g^. bei werden: 
anber« bagegen hier, ogl. (5inL @. 105, wo bie ©eifpiete mii 
bem ^nfutüin fu^ noch oermehren Uei«. ©rief lY, 42 ift bocf 
wohl gantxM tnats abhängig tnm taCer n. got, ogL Ep. Panl 
ad Koraan. IT), 5. ©r. VII, 4.') t^dlt $Rcf iiller meiner liet 
frawe n für o etbcrb t au« ander min lieb frawen, ngL X, 50 
XVn, 125, XXXII, 16. 0r; THT, 7 Mar bie nAeeOefenm; 
gefloxten bat unantaftbor nach 3)7echtbilb 215, 5, Slifab. 10072 
3>emantin 4903. ©rief IX, 15 lieft 9{ef. ander stunden füi 
ba« unoerftönbliche nndersiaadeo. ©r. X, 1 » macht = macht« 
für nicht. 8r. XIII, 63 roargarlt oI« 2?? a^cutimim noch bei ©br r 
hart oon Bat in MBH. I, 69^ (9). Su !ör. XV, 1 4 ift bu 
^nmerfung ju berichtigen; verfurent ift fchmäbifche Oform bd 
partic. praet fiis verAerek. IML XXI, 21, XXXV, 69, XUI, 1 8 
ben ©eiftnelen Cint 6. 90 Ifl iiw( gtbmil in 9t. XIU, 1: 
hinjujufiigen; in ber OTec^tfiitb nur jwei ©eifpicle t)on biefei 
in ben Xrierer ^falmen fo h^figen Bocw: 157 g«st«r»nt 
WIhmwumA. «i;X¥|,tOSi»cliiiifaEaldimis{.XI,35 
xn^ 41; aMn Ott «bjecti» - „cinfeilit« ifl vuMlrf^ 

•) Tic «u«flabe SRorI'« ift, ivic ituirt |*on au« btm 9cr§*tib 
nip t>tt ÜJorterflärunatn trüLurt r.;nii, m rbilclMifditr 9({if^um 
«Inf xtAt fdjwadjt l'ciituiij^. i'tjnndii '.iiittiäitbt fidj Straud) ncd 

ffi Ty ff A w Ml*ft|y^^ wreltichm. um bei Digitized by Google 185 — 1882. — ßiteratif($e« iBc XU, 42. Uefk 9tef. m iIiMm and Blner (t)Mc^r. Mine) 
•WntM 1obanMB(^bf<6r.ainen). St.XXYIII, 38 ju beleiben 

— bleiben loffcn, DgL 3. Xit. 810, 4 ( ^ ©ermania 24, ISl) 
mb etncengcr« aber XunbolaS ®. 28. Idr. XXXIV, 40 
bHeUieb — Mft«Uleli, l>0L pM^UehM Xm, 4S iidb Me 

Sfifpiflf in her «int 6. 91. Sr. XXI7, 14 ju bem „«Iten 
ber Joge' ogL SHemer, 2). ©ebb. 324, 7 nnb $a|f. 145, 58. 
^r. XLY, 1 7 tmcb ay mer e^er au2 saiiiMr (tardias) berberbt 
fem alt aai nimer. LVI, 30 ift schmQgen. überfe^t mit 
splendoribus, febc t>erbä(^tig; toobrfcbcinlic^ 0eiU{en ffit schi- 
nungen, womit splendor f. 8. flberfe|t tfl « im SMM|Ct 

fbl. 238\ Dflt. 143, 6 ebcnbo. 

Scblt^li^ fei nixib bemerft, ba| mdf bie SSetlagSbui^bonb' 
[ung nic^t jurüdgcblieben üibcm fie biefcti für Xbftogeit 
unb ^^üolfl^en gleic^tpic^ttflen ^ublicationen eine \attbttt utb 
«gai^me Hufftettuns seflebcn ^ F. B. Z. 

^Jefdlitr, Cugene, 3ob'>nn ^iibwi^ 3Junebfro(, ein ftfciDebiidj'finnit'cbn: 
ridiKr. ffltfcfnfblatt .^nr 5'frbtnfuna tutii'dion n. fdjirrMidjfn 
Äiinlfn^aufc«. ctuftgart, is^l. iKetUr. (124®. b. i 2. 

Uli Sfflfcbrift jut Söermöbtung bc* ßron})rui^en Don 
S<^eben mit ber bobifc^en ^hrinjefftn SBictoria giebt ber :^^erf. 
(S/^fyea aa hm (S^naftum )u Sonftoi^ bie S^atattexiftit 
(iMCf bor Mfiebteflen fc^ebifi^en ^id^rr«, b«8 tm 9Rai 1877 
gefiorbenen 3. 2. Sluneberg. $!erfclbc tvat non ©eburt ein 
iimlönbec, cxbieU feine^ (£ciie|ung unb lütlbung in biefem 
SnACf n wwrtn tete äwl^ nt feinen ^id^ftaigen finnifd^ Sogen* 
ftofff unb fieben«onf(bauimgen, ober bit^tete- in fc^toebift^et 
äpra^c. Um biefe .Sweifeitigleit ju erfldren, fcbicft bex SBocf, 
Dorltegenber @(brift eine @iefcbic^te ber tiooj&^rigen iBerttnIinig 
J^nnlonb« mit ©cb»eben, feiner geroaltfamen Soereifeung bon 
bemfelben, unb ber finnif($en Siteratur unb S)i(^tuna DorauS. 
Unb biecoon ^belt ein gonje« X)rttt^ei( bex fk^ift ©ef^r 
kdvIäitBMSt^ ber ouiffl^rlic^e S9en(^ über bie a»« bc' 
bentaiben Comnlungen fhmift^er 8o(nGd>er, toeI<^e unter 
bem 9?amen Raletoata uiib ftuntcletar üor einigen Qabrjebnten 
occd}fentlt(^t »orben finb. fti folgt bann eine ttu» (ieft^it^ 
per iipwcotiipcK vMjiBig, neupe vmiim^ von iwniwen ignQni 
iebrte. 33er jweite Xbeil ber Stbrift ift bann bem Seben?aSri6 
unb ber (ibo^afteriftif Stuneberg'iS gewibmet, beffen poetifcbe 
unb nationale IBebeutung bmof betcu^t, bog er bie $oefie ber 
Gntbebrung unb Sntfagung, meiere in bem rau^ Sanbe bem 
finnifc^cn ^olf eigentbümli(^ ift, fotoie ben ^xlbenmutb feiner 
69^e in claffifcber ^orm jnm ttuAbrud gebracbt ^at. ^| er 
Uei in fi^bift^ (Sincai^e gct^, »ct4e bort bie 'B^itaiit 
tSLa 0^6flbeten ift. fommt feiner $oefie hifofem }u gute, aU 
fie bem meiernd) otifc^en Sfcmeiit ber Rinnen ettuaä üdii bem 
<Slaiu nnb ber 'flnmut^ f4)n)ebif(^n äBejend ^in^ufügt. Sic 
•BmnMBni u^iqen iliio epi|i9en vii^iiingen vaincoecg » 
MCbCtt IUH( i^cen »efcntln^ 3n^alt oorqehlfjrt, unb einjelne 
groben in trefflicher Üeberfe^ung gegeben. befonberd ge» 
lungenen ^uabrucf be« finnifc^en fieben* bejcitbnet er bo« 3b^n 
„bie ßtenfcbü^en" unb ba* 2ieb ber ^Kcfigniition „l^abo"; bie 
populärfte Verbreitung b^iben {ein fc^üueä iüaterlanb^Iieb unb 
.Jö^nrii^ Stobl'« ®efänge" gefunben. 2)ad iBud^ bietet reiche 
tttCHRt^ftorifc^ 0(le^aiii|| unb äftbetifc^en 0etmfi, unb t% 
•W) genn§ 93tefen wiflfbmnicn fein , ben in 2)entf(4Tanb noc^ 
lüciitq bffiitinlfii Xirfjtcr, ton bem ber !l?ctf. fogt, boß er mit 
^}er unb Xegu^c ein lou^tenbcd S)ceigcpcn biib^ nd^ec tarnen 
|n fetnot K. ^miMta. 8ifrt(lj,ibrü|djrift für ttmidje '.'Ut<tfljnra«runbf. ^nfg. 
»c«ft. ©arti*. -.!('. ;K. 15. Jjfcra. 1. ^^tft. 

3nb.: Äi^ttT- ?J«umann, rU^" "nt tBrctlcniu*. (ThiSreks- 
M-Ti ' 24ri— '275.) — 6arl aRarolt, fnitfcfec lliutrfiKhuuiifn 
Vtn »ta (tiiflni M eotetnif^cH mf bit (et^ifc^c ©liKl&t>crf(kiiiig. 
I^ntf.) — S* tbi«fll ■. C I*vra|«|inu« tkwi il it 6 e n t r a I b I a 1 1. — 4. 3ebruat. — 186 »on RubAtfi SBcUAtMif. — gctor 9c4. t>MgcR. — Ib- Oer« 
lafercu, IM tttflS» »et febwt. — «t eift. — IMlc tlau 

3fitf«nft farÖcl|««M|i|l*. ^Mt- M> ftO«. 9Ut*T. 2. 34rg. 

9Jr. 3. 

3i^.: Diebtric^l, fiber bit Sutfi^radte »oit fp, % g 
nnb Hfl. 3. — T. Pagliardüoi. «a Inlenwtioiuü alpbabct. 1.— 
ittwitfib, jHr prctt$if4<B 64ni*rt^>8nM>4it> — Cfftne Com« 

fpcnbenj. — Sibliograp^ie. 

3i4.: 9» fttifAfe, Me •iMivinbfcbreibtT btr afttn JHrAf. 
— ftnäp^ — SobtCRflte. — e. «Iflt, 9t. 3Bblin f. — «ttt* 
Tatar M. — etraeerapb^fd^er Xtidl: $rartifd)e llebutto«* m4 
6iuUMf(la1 MrjMag^mtfra. — (tine ÖabellbcTatDVnrfbofe. — 
Ulbert Sergtn, tiniigr Sertt ftbn Mc 6tai«gr«pbic im ^Vi^mti* 
ncntn mb tal neuf)olj('f<^t Gi^ittm im Bcfrabtrtn. — ©rttflajicR. 
~ ^cridjtigMnj. 

3tUf4tift f. »ergki4«ib( evracbforMm« x. ^cnMt» «m V. n. 
(I. «ubn u. sTCdimlbt 9t. (T. «b. 2. iiTs. 

3n6.: 9(. l<ott, Sattin unb ffldciffifcfi in ciniften ititriPfA* 
tieften ÜautunierfAitl'e. — ö. ». ^aiicffr, OTaftrtalifn ,«ir tatet» 
nil'djtn fficrtfrbiltimgSätf^iÄte. III. l'ie i fi .■(juviiini' u... IV. 
iTif uerba denoininaliua anf -arc. — Siit«. Ibunieiiftn, Ur|Vr. 
dn tn CD im Iiitcmifdjfn. — ^. Jacob t. nc* dninal ta# i>rafri» 
«ifd)t CuantitAt»iit(fti.'— J. ^eff or D, Üntflf^Ai'unij. — .{v .vD bfdj« 
mann, ^b. mrv. \t. hn/iKäif. — Citboff, t>räo^a* „id) 

frfie". — Siftifr. »clbfcbmlbt, präfriti|dtt aRUctOeB. 13. fah» . 
14. nibbhara; bharia. - 5^. Älua«, |]l ||f. XXVJ, 70 ff. fkltel* 
pactildn in btr ■juHO'xxnfc^ung. JUIe(tl|init0iuiKie. 

Sehliemaai, Dr. Heinr., ^tAmmmm. Bericht filier meiiw 
Ausgrabungen im bAotiieben Orehomeno«. Mit 9 Abbild, n. 

4 Taf. Leipzig, 1881. Brockhaui. (VI, 68 S. I.«-x.-&.) If. 3. 

Unnrittdtet uk^ Vifc^lul {cncigmlcn äBerfed über 3(io«, 
im 9toliaiAcr 1880, ift b«r nnemriibficbe ScboJ^gräber im 
3)ienpe ber art^äologifd^en SBiffenfcfjaft , .fi. Sf^Itemann, on 
bie VtiHBl^nuig eine» f^n löngft oon i^m gelten ^^loned, 
bct C(foicfd|nig bei i^gotbRii^ett* nnn^cffi^en On^mnenot im 
Hierblieben ^öclien, gegangen, über roeltbe er in ber uorliegenbcn 
@(^rift iBeric^t erfiattet. 3m erften Sopitel bevfelben (8. l 
bi< 12) fc^übirt « feine Süeife oon St^en nat^ Onbomeno«, 
eine ©cbitberung , wetcbe laum ctroa« 9leue* briitc^t unb burcb 
mebcfacbe Verfcbcn in ber 8d)rcibung bergrogra|>ljt)i^eti ^.){amen 
(inSbefonbere fd^reibt @cb(iemann burcbgängig, aucb auf bem 
»arteten auf iül. III, fälfcb(i(b „^WMl^eion* fiatt „^9(>^an* 
teion") ben fat^hinbigen 2e)er ftdtt: MneifcnMKrtb ift nur 
ber nucf) l)icr beroonretcnbe fttarfe ^^licf für Sc^uftanbnnfung 
unb für bie äß^iii^teit »ou ttudgrabungen. ^ (£a^itel H 
(@. 18 — 60) ^OAMett €S4üanann |un&^ Mn ber Zobognt(>^e 
unb ®ef(bic^te befi alten Drcbomcnoä unb bericbtet fobami über 
bie Don ibm im 9ioDember unb 2)ecember 1 ähu in (i)e(cQf(boft 
feiner grau nit^fe t)on 100—121 Srbeilcni, le^iebentliii^ 
Arbeiterinnen auSgefübttc "iKn^qrnbunfj be« auS l^Joufania9 
(IX, 3tt, 4 f. u. c. 38, 2) alö „8djag^u« be« SÄinija«" be= 
tannten unterirbif«^ ftut)))c(geb&ubefl. !Z>a8 ganj aud bunfelem 
in einem @teinbru^ bei Sebabeia gebnKbenem SDtatmor be* 
ftebenbe Qauwerf jeigt in feiner ganzen Änlage fomie in ber 
Ornomentüticm (in^!bi)[i;ibere in ber iöefleibung ber inneren 
ffiänbe mit burd^ bcoi^ene 9{ägel befeftigten ^con^e|)latten) 
gnfic Ve^Iu^fM nttt oen fogcnonntcn €4o^^dHfe bcf KliCMf 
in TOpfenä, beffen ^Jurtbmcffer nur brei jul unb einige ^oVi 
ben beÄ Crc^omenifdjen Iljefauroö an (iJrüfee übertrifft. Tie 
mertwflrbigfte Sntbecfung @(^Iiemann'^ ift bie eine^ burcb einen 
Sorribor mit ber Cftfeite ber großen fup^jelförmigen ^atle bc§ 
X^efoiuoS berbunbenenäiebengemacdei (X^amoji), beffen fUu^e 
Sflili nl Ufr y toite i Ml ofMb^cni flinOlc^Kfcc tcpmA^ bcvm Digitized by Google 187 — 1882. »«6. — Sitcrarijc^eÄ Gentralblatt. — 4. Stbtuor. — 188 antne mit ein« tct^en, an orientaIifd(»e Ztfpi^mfttx 
friitncnAtn Omoninibilion (9lofctten unb ^altnblöttn mit 

fhio«pen jh)if(^en Spiralen) gefcftmiiit ift (f. bte Stbbilbung b«r 
ganzen fcul)}ircten %tdt auf Xof. I unb txati X^et(e4 berfelben 
m grölnm atalfliriie («f Xcf. n). W loitb buM^ btcfe Snt* 
bccfimc) ici ©«ttingnii.«^ {«ftfitigt, bog ber Orc^omenifc^e 
^^e|auro0 tbenfo im'e bie analogen ^aumerfe SR^fetiäd aU 
«flüe Sflcftengräbct p betrachten finb. 2)te SJerfud^e Sc^Iie- 
monn'3, noc^ rcciterc „Scfiajjöäufct" auf bem ©oben bc3 olten 
Orc^omeno'g ju cntbedcn, [inb fe^Igcfc^lagen; bei feinen üerfuc^«-- 
weifen (Mrabungen ^nt er in größeren tiefen fa|l nur JBrut^* 
ftücfe üon monochromer au8 ber ^anb flfimwMfr sbtt auf ber 
Scheibe gebrebter XopftDOore, bm^Beit iSttm Mm riiter fM 
glafierter auf ber £<beibe gebre^tcr topfroaQre unb bcrfc^icbcne 
©teintoetfaeuge gefunbcn. @. 48 ff. werben no^ eini^ m b« 
JHoflnNn^c befinblic^ c^riftln^e 3nf(^flnt aHf ben wrtoner 
ber Ätrt^e, ben ^ßrotofpot^ario« Seen, in Gurfiof^ft mit' 
get^eift: bret baoon finb int C. I. Gr. n. 8ßS5 publiciert, bie 
nicrte, in ^)e5ometem, fc^cint unebiert ju fein. 3n Sap. III 
(®. 51—51) giebt Sc^tiemann Slotijen über bte t)on i^m be» 
juchten ^Ruinen bed alten 8op& (auf ber @tc0e be0 Xorfe« 
!IoVo(ia) unb einige bort gefunbene ^nfc^rifteii ; bic bebeutenbfte 
unter biefen, nel^e lautet: 9J nHut Ktmaiup imn« mnytfu 
[xai] ntffhtif rübrt (cfneMMgl, tok <9i$f{amiim @. 52 
be()au|jtet, au8 bem SWitteloItcr, fonbern ou3 ber röntifc^cn 
Raifcr^ett ^ec. tüi «nbang wab«n & 55—58 eine Sbija^t 
nenetbiBgl auf bem 9oben be9 dten Ot^wn cw oi gefinAcner 
Snfc^nften in Hbfi^riften mifnctfjriU, bie augenft^cintid^ in 
!6cp8 auf (Senauigteit iUiele^ ^u loüufc^en übrig laffen. @o ift 
gleich bie ecfle, toel^e ^iec lautet rOMOJJiPOS nikjinos 
TA rPOevpAPAKHTSix HTfAKAS TU , offenbar folgen« 
bertnaßen ju (efen: 'A^nolXoSa^os Niuorof tu nfö^ifu «ii tu; 
nuiixuc TM [Aorvtrtf)? ^ott ben junäc^^ fp^enben füllen 
<foabf(^en finb einige im Bullettia d« MffTMpoadaoee 
helMniqa« W (IS80) p. 99 in genauem 8a|rieit milgri^eirf. 
Srteerfte S^i^f ber @. 55 unten rechts flc^enben d^rtftlidj^n ^n* 
fi|nft, toeb^e bei Sc^Iiemann fo ouSfiebt: + KE COHOITOC 
OAOYAO ifl iit lefen: Ki^e ßo^Oi (— ßo^9a,) ir^ ioUu. 

Bd. ÜMemann, Gust., Dr. phil., de Graecornni prytaneh eapil» 

Iria. Breslau, IfüSI. K"ebnpr. (Ul S. Lex. -8 ! ff 1, 50. 

S)ie ©c^ft entbält bret Qoftitel- £ns erfte ^anbelt uon 
bem Gefen unb ber ^ebeutung ber $r^taneen fibcr^ou^ unb 
gicbt ein ißerjeit^nife ber Orte, in weldfien ^'rtjtnnffn ober ^r^» 
tauen uon ©(^riftftetlcrn unb in 3nfcf)riften criuobnt werben. 
Ob biefe Sifte unb bie ©tcHenfanimlung ganj tollftänbig fei, 
Ift|t fu^ natürlich nit^t im Vorbeigehen conttotieren; oufgefaQen 
ift un#, bal j. IB. bie befonnte 3nfchrtft Cauer 131 übergangen 
n)irb. !^a« .^loeite (.^avitet fiifirt beit ^ikroeis, bnfe bic 'ißrijtmieen 
immer am äHorft gelegen haben unb be^anbelt bann weiter bie 
Soge ber 9n|ianeen nnb me »oi«» in fltftm, wefentlich im 9(n> 
f^ru§ m tturtiu«. 1er ffjjtc Äbfchnitt enblirf; erörtert ba« 
fBenige, nai toir oon ber (Einrichtung unb ^iusftattung ber 
$r^taneen miffen. Xie "^Ibhanblung ift ftel|ig unb im (Skingen 
t>erftänbig, leibet ober ftctiennjeife on ju c\rtfin ©reite. Snx 
Sntfcheibung ber großen über einige hi^^ behanbelte $uncte 
f i^iwbeiiboi SratcoMtf CK Mgt fit wnr wenig bei Tlfi^N^MMOTrlMlflftttitaälnetiiiHniu. ViaealnM 
Ubflftalii. Vioedin» baedHaiii. Puls, 1881. Tborin. (W S. 
Lex.-8.) 

^ttger ben beiben auf bem Xitel genannten inbirectemSicneni 
behanbelt ber Serf. om Schfiiffe S. 45—50 unter brr l!ebpr= 
fchrift impots 8ur les tranbrnissions a titre on^reux auch bie 
•miteiiaia uctiraMn ibcr rtron raialiiiiii wib We qidnto Tie«si»a Tmalioai mucipioraiii. Oet btcfa. Mit ou(( bei 
ber Tieeein» tibttrtetis f6. 1— 13)nA ber vietrim hart- 

ditatis, l)ält ficb ber S^erf., luie bei ber Öefchaffenheitbeg ©egen* 
jtanbed unb ber OueQen faum anbctd m erwarten war, gan| 
in ben ^cenjcR bet beteHt 9cliiRntcB. Set Setf . trügt boffelbe 

f(ar, aber auch Siemlich breit t)or. 8e|tetej gilt in#befonbere 
oon ber ©chonblung mehrerer (^injelfragen, auf bie man .yuar 
gern eine beftimmte Äntwort hätte, bie ober boch, wie ber Scrf. 
felbft eingefteht, bei ber ©efchoffeiibeit ber CueQen mit wiffeu' 
fchaftlicher Sicherheit nicht gegeben uierbcn fann. Seine önt= 
fchetbungen in Söetreff ber in folchcn iräaen bereit« oufgefteQten 
Sermuthungen bcnibien ütbü^eaA burchgehenb« auf tierjianbigem 
UrtheiX SRttberiienaeKSitewfttr, au^ ber beutfchen, jeigt 
fid^ ber 3?erf. t)ertrout. lex SBerf. hat nidht blofe lU'arnuarbt'«! 
Staatdoerwaltung, m. 2, @. 258—272, fonbern auch ^icfc^ 
ftiVf niilecfu<h>ingen S. 63—7 1 , fm« 8«|ofHf« WboAlnis 
über bte GirbfchaftÄfteuer unb JRein'« ''?rrtifel in ^nulij'« 9?eat. 
encijclopäbie benu^t S^ejüglich bed infchriftlichen äKateriald, 
baS ber Verf. herangezogen hat, ift tt fogox bux^« abhängig 
oon ©irfd^felb. — ^on (Einzelheiten mag erWiibnt werben, bafi 
ber Serf. ftch gegen bie Sinnohme einer fchon bind) bte Lex 
Voconia eingeführten (5rbfchaft«ftener erRärt, unb bafe er nntcr 
ben oon ber (Ecbfchoftdßeuet ciiroicctett*Hiyvff«]7'>«4 nii^t mit 
Qachofen mA SRmrqanAt bte eognati ber Lex Pari«, fonbetn 
bie decem por-onao ber Bonorum possessio (Instit. 3, U, M) 
berfteht. lUuffallenb ift, ba| bei ^erf. bei bte )Uer|xichtuiig 
beiber vieMiBM« trabMia, b«§ er. bie QtttticcigMt ber 
nicht berferatt, on ber '?[nnohmc einer öon ben ^?iitiftfnnen ju 
johlenbcn ^aufchalfumme fefthält, unb bic oon ^■>ir|chiclb B. 70, 
tinm. 8 angebcutete Wöglichfeit einer iBcrpachtung gegen ben 
Sejug einer nach einem gewiffen ^^roccntfo^e bemeffencn 
laiitit^me gar ntiht tn (Erwägung jieht. (Jin auf SWifeberftönb^ 
nife benihenber ^rrthum aber ift c§, wenn ber 58crf. ©. :<8 
fagt, äJtommfen habe (Staatsrecht üBb. 2, @.9 I7 bt^avpttt, bad 
$o(htung«f9ftem fei bei ber (ErbfchaftSfteuer burch Xrajanu« 
nbgefcfiaftt; oielmehr fagt SKommfen auSbrücf lieh , bafe c* nocf) 
unter !£rajan beftanben hobt; unb bie 00m i^erf. ali feine eigene 
t^orgetragene Serrnntbrnig, bei ^abrian fic abgef^offt ^(c^ 
finbet fi(h fchon bei ^»irfihfetb S. »i 4, ift ouch bon STOommfen in 
ber ^weiten Auflage 6. »77, %nm. 3 audbrücfltch gebilligt 
Moibcna !■> Bulletlio di areheologla e slorla dalmtta. Red. M. Glftviala. 

Anno IV. Nr. !2. 

iiili.: Ncri7iunl ineditr-, — II c^nli- /nrko Draiosvjj. — licrt- 
^iiitii duliiuiti' (1° c'|>oca vi'iieziniia. — hn vur ill]H>lueM 0 Kov&ali. 
— La vi(a giiiridiea ii<!l cutiiune (Ii Spalulo. Handbacb der Architektur. Uakr Hitwifkuw vun Fach- 
iceno»>cii hfrausfr. von .Iimi rmll'. Jos. Dürrn, Herrn. Kiide, 
llerm. Schniill. lloiiir. Wagner. 3. Tli. l>ic Hocbbaucon- 
slruclioncn. 4. Hi. Anlapni zu ViTsurpmiff dor (lebSude mit 
Licht u. Luft, WViriiif II. Wasser. iVlil Xi\ in d'ii Text (.-edr. 
Abbild., n. 10 F«rbendniek-TaX. ÜaruuUdl, l(>81. LUebl (VlU, 
320 8. «r. 4.) «4C t«. 

i!^f^iu-;nclniienb auf unfere 93ofprechung be^ O^efammt^ilane* 
oorftehenbcn mtxltd in ^ohig. 1881, ^tt. i», Sp. «öS b. m. 
toicH nwr in borfle^eiAeai Odnbe beffcIBcn eine OelaabfoiiQ 
beqentgen (lonftructioncn be# inneren ÄuÄbaueS ober (?5ebäubc» 
(Einrichtungen ju bcgrüfeen, bereu (Jntrourf unb Sluöführung 
meift in ber ^)anb bon Spccialtechnifern liegt. C?« enthält bicfer 
oicrtc Sanb be* britten Ihc'^f^ (jpochbau üonflructionen) vom 
(S)e|ammtwerle bie iüejprechung ber Zulagen jur Serforgung 
I b(ctkbattbeMtt£i(^aabS«^fl9iiaicanb8)affei^ai*|iMr . j ^jdby Google 189 — 1882. .«6. — Sitetatift^c* CcntraUIatt — 4.^iniaK. — 110 rühren bie beiben Äbfc^nitU': fiüiiilfidje Beleuchtung bec üiäume 
wob bic $<i|uii0 unb i^üjtung bec Zäunte oon jpenn. Sifd^c, 
VnfefTor on bec tcc^mfc^cn ^oc^fi^ule gu ^mmtt; bniorige 
&bn bie SSaffcnicrforgimg ber öebäube oon bem ^ourot^ 
8. Sclbad) iu 3: reiben ^er. 2)ec ^ibfc^nitt über {än)tltd)e tic 
leiK^tiuig ber Staunte be^anbeü bor^ugdrocife biet^odbeleuc^tung, 
roobei junac^ft bie Si(^tent»oicfeIung unb Üid}tmcn3c, fobaim bie 
d^leitungeii unb £nidregulatoren uii5 enblic^ bie (^[ammen- 
foippea ((Stadtronen unb Sonnenbrenner) befproi^en nerben, 
IHX^ ift au(^ in einem befonberen ^itü bie ^Beleuchtung mit 
tfeftrifc^em Sickte gebübrenb bcrflcffic^tigt. Sen ^au^tbeftanb* 
t^eil cia i S.) be« Üaiibe« nu5rf)t lolLifluer^taubtic^ , ba ba 
Infjüeft hierbei am mcijtcn mit engagiert i\t, bie ^ipng unb 
Slftunj bcv ttfimit iM, M ndi^ep in neun ^tupitAu bie ju» 
unb objufü^renbe SBönnemenge, bie fluftoerunrcinigung unb 
Unf(^äblid^ma(^ung berfelben, bie iScmegung oon i^lüffigfeitcn in 
Ko^rleitungen unb Kanälen (bei ^efpret^ung unb ^bbilbung 
Derfc^ifbenct ©oug» unb SBIaäfopfe Ijoben roir ben fe^r roirffamcn 
Sdjraube» S3fntilolor oon ^cm«^ ■Poioart^ ungern oennilt), 
bie (Eonäle für !tiuft unb fHauc^, Slo^rleitungen für SBaffer unb 
Doapf, flrnpänmuig b«c £uft, flbfü^(ung berfelben, Siegelung 
tac tPimqff* wA Sbfu^r unb ft^IieBIic^ eine Steide auSge^ 
f||tto4^ci^nA8itfiling^anIogen infpcciellcn t^Umcn erläutert 
wma. — Site O^ot^^nfl be« reuten Stoffed i|t bem 
bbfuit bef imffenfi^fllk^ (cMAdcN tbi^itcltai ntQßi^ Qn* 
gepaßt, übcrbieä jebc^ Sopitet mit einer großen ?(njal)l oon 
Sjccurfen unb mit iiiteratumac^meifen oerfc^en, bic aud) bem 
Sipecialiften eine miQfommene Ueberfic^t unb Cueaeuüerjeic^' 
ntffe bieten. ^Tabei ift ber lejt Oöti einer JüHe oon Figuren, 
namentlich bei bem (Sopitel Oefen für Ifinjel- unb ©amraeU 
heijung, begleitet, bie fc^ön unb flar gezeichnet finb; ganj be< 
fcmbeci in^iictio unb iDcrthooU fmb bie für ocrfchiebene fiate« 
90CKn üon (SdSuben berechneten, ber Ausführung entnommeiteii 
Öeifpiele oon $)ci,5= unb 3?entilQtioniSonlagen ocrfchiebenec 
69^enK unb jioor: eine jc>ci6ioaffer<:äufthetjunp eine« äSohn^ 
hanfeS ia Otmn^dm, cfee Seuerbift^ctjung mtt Shcmlfi^ig 
unb fBarmmaffcrheijung mit Souglüftung im ^Irbeiter , fioft- 
unb ^ogierhau« \>t^ 'iiod)ümtx iBereinä für '-üergbau unb (^uß< 
jU^lliAimilion; bie Seuerlufthei^ung ber £eibni^<9lealfchute 
ju ^omtooer, mit natürlicher Ventilation, eine ähnliche C'^cÜunfl 
mit Sougtüftung für bie ftlinif in iöonn unb eine J^ompfluft» 
bcijung mit Irucf- unb Säuglüftung für ben Si((unfi'3faal beÄ 
i)aiti4ca 9Ut(^tage0 in iönlia, fo bog jur iUcruoaftdnbigung 
ber eifitmt mr nodh (ine ftempfbeipng fehlt, für melche 
guljer in SBinterthur bofanntlid) recht gute iöetfpiclc audge- 
föhrt hat- 3n entfprechenber ^eife ift auch bie Safferoer« 
^cginig bcv (B^fiube tHnt €albd4 ^ ^ngenteiir btc Öaffcc» 
leitui^cn ju Xreebcn, ^atlc u. o. biirchgcführt. ?)er 8cxf. 
behanbeit in bret (iapiteln bie ^efchanung bed )2Ba)ferS im 
ftHgemetnen, bie Siohrleitungen, ^o^f^eHen unb ^auSfitter unb 
fchlte§(ich bie SBarmmafferteitungen unb thcitt jmei Seifpiele 
mii^eführter Stnlageii, baä ber 2B äff eroerf orgung eine« 3Rieth= 
bcmfeä unb bie Süetforgung einer öilla mit fnltem unb roarmem 
"Sia^tv (Don Stumpf) mit. (Sin (oon ber iHebaction ^tniu=> 
gefügte«) fiihwhttberjeichniß fchließt biefen Wbfchniti 

Xie ^unhr'tht t'c' ^^niffiQjjc* ift, wie bei ben erfchicnenen 
■ab frä^ bcfpxochenen iüdnben eine fehr forgfältige, fo baß 
nc cte Keine tbqA|I tton Qeri^Hgungen ecforberlich war 
(Mk ffigtn noch ©. 2 IS, 3. 3 0. u. (»efchoffe füott ®echoffe 
^Kjn). Sbenfo ift bic '^(u^ftattung eine gleich vorzügliche, wie 
bübcr, bie und bem drfcheinen ber meüeren ^äribe bdS 
!:;rp6artig angelegten SBerfe^ mit Vergnügen entgegen fehen tagt. 
Cb inbel burch em mehr geregelte^ unb ber ©intheilung beä 
ytn^en S^erfefl folgenbe^ drfcheinen ber einzelnen Vänbe ben 
8taf(l^ bec fi&ufer nicht noch b<^ff" entgcfln^ubmincn fe^ 
^* — RS id ber burch bie große ^i^ahl ber ShtwEbciter b^nc ^tprifef kbingtcn ©chioierigfeit be^ rechtjeit^ai (Einganges 
ihrer Beiträge nur att einen, itoav nicht unbere^Hgten, aber 
boch nur iurücthaOenbcn S^unf^ ber SSerlagshanblung, bc^tv. 
ber 9iebaction ju erfennen geben. A. Q. 

3fitf4nft far Uftcnbe Itultu ^g. ». Cttl ». IT. tb. 

nnb.: 9. Svctbctf. aMbltcIfMiM« CMttMen an Q«nN(fMi 
M StofeHmN«. — Qeit Salentln. flciileracife br« Ctlftcl 

Sieuciibura. — <bii9. ' — "* — " 

in Staiknb. (6<b(.) — riuoni. bat ww fltiiftnni $olbi*9e||ofi 
nfIfUrratnr.— A^eAlit, tltint Stutirn fibrr tilligt nitbtrl&nbifihc ua» btiUfdte iicliir In ba Arcp^ertoa» 
ltd)(n (fitmaibtaaltric m tU^ßobu (vottf.) — ft«tl|CM. — Jtanfl* 

btiiagtn un( 3Uh9 Jtnnft.CbroRif. 9rtffatt |wr Stttfilcffi f. Mb. JhnifU 17. 3t|n. 

9!r. 10— ir.. 

Jnb.: r.ui n-.io Äimft'TOiuiitcriuin in '^ratiUtiä). — Dit 
jün^ütn (irwcrbutif^tn Ixt tKiiticnalmufttR ^ranfrtic^t. — Sin bifto* 
rifditr ^llbtrcijflu« ju« Um 14. ^abrbunttrt. — tit 'bifUÜalU 
Ijorftifdjf Stiftung für f^r(«comalciti unb ibrt {finajit lütrwfntung. 

— CyS. ^U^tl t ; Söajjmüatr +. — 3ut ^ftnbo.®rttntn?alb.^raöt. 

— Äiiüao ^ü* t; SWartiii (BenMtc i. — I>er Sau bt« btutf^ca 
!)l(i(iietaA«aeb&ubt<. ShI bcnatraaiiifAtn SXufeuni. - X!it inter* 
nationale Aunjiau4f}tauM0 in ffittn. — din 5(bm(rj(n«fdtrci <x\ii 
£(^lciivia«{>ol|itin. — Weut* aut iJSerflamon. — Sataloa tti vlafti» 
Uta JtHnItMjtalt »on 0. ttiAlcr i« etrlin. — ttbarl«« eUxc t< — 
Die 9ci«0KMfinibe M bfcnnec atnfcimi. 

^abrbud) ber tiMu^i. ymi|. JlnnW«— Inngw. tUb, d. ib»kmt, 

3ni).: «mtli<ht 9«iichtt. — 9. 8t»))n«is, ber iiolienif^t 
^>olii%iiitt im 15. 3abihmbcit — i. 6ib(ibUr, bic 9mU!bt 
it« 3a(ob eorntllf «M «afNlbam. — 3iif. ffrtcbflnbif, Mc 
italitnifi^tB G^aiuitiiiai M 1&. 3abrbnnttrt«. 1430-ISM. VIIL 

— Die (trgcbHtnt bit Suignbttnjtii $trgamon 1660/91. Sot» 
UR(igti QciMt «0« S. Soiit, C. ^B««! n. Ol. Sob«. 1--3. QHtfAnuMn, Dr. plul. 33»^., bie 9«b«gogit b<« 3»b" ^»^t- 
«iiterifib u. pMelHiiih btark Jtl^, 1881. 6d^tt(tr. (VIII, 

96 S. jr. 8.) 1, 20. 

$ie boclicgenbe niä, toie ber Verf. im iBonoottc 
fugt, Me $ANig9gi( Smlrf obicdiiwn tBerli^ nib 

(5Jeh«It* {nrfifen. „ßum ^lu^gange bienen ihr", rcie el- locitcr 
heißt, „bie @runbfä^e bec loiffcnf^aftUchen, b. h- ber auf pf^cho- 
logifdhcn unb ethifchen ^^rincipien gegrünbeten (^rjiehungdt^re". 
3luf 3. 1 S heißt ei: „Sin efactcä unb präcifcö Urtheil über ben 
wiffenjchaftlicheu 23erth ber öJrunbfü&c iiocfe'>* ,5u fäUen, finb 
ntr nur bann fähig, wenn mir oon bem gcfidjertai £tanbpuncte 
ber p^UofophM'fhcn, b. l) ber auf pfqchologifchen unb ethif^en 
^Jirinciptcn gegrünbeten '^Jabagogif ausgehen". 5)cr 3nhaÜ ber 
Schrift ergiebt, baß eS bem Verf. um eine Cliavaftcriftil bec 
Sode'fcheii ^öbagogif ooin@tonb|)ttncte ber j^erbart'jchen Schule 
JU tbun ijl; «nb m biefem 6inne mm» bie S^rift nid^t ohne 3n^ 
tcreffe für nnS. 

Stbtinifiibt 9(ätC(T f. (frjic^HRg i. Itatecti^t. «flg. mbS. e«ngc. 

3abrfl. 18'»2. 1. ^»tff. 

3nt).: Anläuft jur Searüntuna tintr wirriicben, attf 9ictur« 
ba4<a<btun0 Qti^rfinbtttR $|q<bologit. — 0. Arcyeabcr«, btr 
franjöfif(ht Unttrrid^i <» btr tibi)txtn niMMfÜb*!« »b Sttforaitn 
bcfftlbtn. — »Utber ®(fttabb(itip|Itge »cc eifUtr-, nnb ijt 
von ibr in btn Stbrvlan «ufiuncbmcn?" — V. Dttfitrwtg« Viifithttn 
Ubtr Sattr mb !Rnttcr, Iber bU wAttx bc« Itinbtf, bcfjini Ungtbwig« 
ürjitbunA mh Unttrritbt — IRmiiflom«. 

':ßä»agogif(b( 'J^lätttr für tfcbrcrliltung n. CcbmbUbnigM«|blftM. 
^xti. von S. ftt^r. 11. Sb. 1. 47(ft. 
3iii».: (F. 9ot. tbtr bit pflegt cittr reintn «ulfvrad^t 
bt* l-o^ttutfett« in btr ©oir*f<hu(t. — O. ÄPlb. W« tüffttlt. — 
fH. Sipytrt, IBit Ü btibgliih bt« ^«tdti ber (iriicbiu« nnb M Digitized by Google 191 — 1882. *V6. — Sittiacifi^cl «entcatbUtt — 4. fjtbxm. 192 Hattnau MtBoft^erl^atriMwifft^tii: jMe nlfi« SU»(»ab«r 
flr fUUt. 3tt<t Mal 9irtMft fii dKtm ffai^e fclH". — (Brinbia, 
dB IMfat is M( ftoMf^ fftlM«0«if- (Sortfl) — «itt^tilunacn. 
— UtkiRitt Ucc MC umImi Srfc^ciBuaAt« an« t«ni Ocreit^c Ut iER. Äuhn. 7. ^abrfl. 1. ■Cvft. 

^\)tb.: .ft. 3aiiffr, Sd(i)( Stellung lubmfii lUbtrtTajjuntitn 
)^tfcl^|d)cr Btüdt in ittofa in tti Wttijotit Cc« Stufia^untcrrii^tc« 
dn? — Ä. «tantftil, öbfr ^«« Itmcnftritren »cn 3n|'tcUn. — 

nac^ric^ttn. — Xi^f». 3at Ifenel^^M 64Hlg(^e|gcl«Ri. — 
ttcccnjuacn ac 

Rcvne tateraalteMle i% reM«lt««MBl. Rad. EdaMnd Dre? - 
fut'Brisae. 2* annee. Nr. 1. 

Inh.: li.Tston Paris, I'uuliu l'aris et I i liU r.'iliiit- fraii^ais* 
aa ni-iyn a>,'e. — Ji-uu l'i<i, Tilat saiulaire daii» lct> eulle){ei» et 
Ifs iii-Iiluliniis Je ii( iiHiisoli! s .1 Copenlia^ue. — L. Mabillraii, 
k's thtucs ile la Sdrliuiiin' (l'aslroloffie au XV »irck»). — Ktliik- 
Hi-aiiss Ire, i"ens<-i;,-iii nit'nl di- la philusophie avant les nouvcaiix 
pr'ii,'ramiiii'>i. — L;i K-fmuiL- du doclonit en druit. (Projel souriiis 
aiix Fai-ull«"- ilu droit. |iai le miiiislrc de l'iii>lructiün publiijue.J — 
Rfviie r<-lri»|ifClive des ouvrages dp l'fii&iMgneincnt : prcfacf tra- 
dui(>.- du iatiii de la Janun linguaniiii {|K>rte des laiiKius). i^iar 
J. A. CoincniiiB ( 1592— Ki"!). — C'orrespondanrp iiilrrnatKJiiale. 

— Henri Marion, la M'xMon du conseil Miju-.i. in dv rin>truclion 
publiqua (22— >)0 dcceaibrc Ibhl). — Nouvclle« et informaiioiu. 

— Aete at dacanaaia «iOdalai — BibUofrapliia. ))ermif4teB. Kleiopaul, Dr. pliii. Hud., Rom in Wort und Bild. Kme 

Scl)lldurun(^ drr ewigen Stadl U. der CaiiipaK'na. .Mit 3B8 lllustr. 
Lief. 1. 2. Leipzig (o. J.) Schmidt & Güiillier. (S. I— as. 
FoL) ii Ol« 1. 

2)iefe? in .t^infi^t bcr tl)pO(5rnp!itfdKn unb ortiftifcfifii ?Iu^< 
potluitg an Gbcr^' iteg^pttn, «c^logmtroeifd Qitbicn, oalcfc » 
^eQa^ unb 9iom unb ä^nltc^e ^rtu^taudgaben erinnernbc ^Bcrf 
foQ md) bem mit ber crften Lieferung oudgegebenm ^rofpect 
außer einet Cinleitunr; (Sc^ilberung ber prä^iftorifdien Sonb- 
fdjnft unb gcbraiuitc lIcLieriidil iibcr bie löniifc^e Oiieidjif^tc oon 
ben öüeften ^Seiten bü auf bie ^t^tmaxt) folaenbe fünf ^au»t< 
t^(e oit^oltcii; I. fBanbcnng bvn^ boi annft ttoni (^t^HbC' 
rung bc« alten 9{om unb bei Sebent unb ber 8ttlcn bcr olten 
ätömet). II. l^Banberung burt^ tat aU'4lirtfiIid)e diom {,&t' 
fi^te ber (Sntroicfeliuis bed (S^riftent^umS in iRom. Bd)\ü>e^ 
rung ber flltt^riftfiffKn Söanbcnfmale, bie oIt(f)tiflIic^e S^mbolif). 

III. fBonberung burc^ baö atom ber ^öpfte {&t\d)iiS)tt bei 
^ßat>{lt^umS unb bei römifi^en ^one. 6d)i(berung bed Beben« 
nn aRittcIoItex. S)ie fiiuflipccfe bcr Wenaiffance in SRom). 

IV. flSanbenmgai bmt^ boS mobecne Aom (StonumeittaleS, Um« 
loonbclungen, .^^anbel unb SBanbcl auf ben 2tra|cn, '.UoIMlcben, 
Slationalfinele, bie^ubcn unb bei &\)tüo, bie kiinftlex inbSXo' 
hat). T. tbi^flgc in bic <Eo]ntMgna ((E^ttilto 

Cffio, ba« Sflbtnergcbirge, bog ^Ilbancrgebirge). — 5Cte erjte 
Lieferung beginnt fojort mit bcm erften ^u{}tt^ei(e, ber 
SBonberung burc^ bad antife 9{om, unb itoax mit ber S^tlbe« 
rang bei gorunt, auf njelt^e in ber SDiitte ber jroeiten Sieferung 
(Oon @. 20 an) bie @c^i(berung ber i^elia folgt: ^ter bricht in 
ber Sc^ilberung bed Xitu<(bogen^ bie jWeite Sieferung ab. 
Somat^ rotrb bie in Vuiftt^t geftelUe (ßnlötung noijt erft mit 
ber für äBci^nac^ten 1862 oerfproc^enenColIeinnng bed ganzen 
2Bcrfc-3 au?i5eciebcn mcrbeii. Ter Icft ift fn)\t unb Icbcnbig 
^{(^rieben, ^ier unb ba mit ftarf feuittctoniftifc^er 0ärbung. 
@<K^Ii(^e ^)fttt^ibnet fbib unf in bcn bdfeai nnf unfiegciibcR 
8ief^ngen nic^t aufgefaQen an§er ber Meulerunci auf @. 5 : 
„ein %)adt f4Kint (bei ber altrömtft^n )BafUica) nii^t gewötms Mo§ unacfd)icftcr ?ru-5brucf ift bif ?IngaSe auf S. 10, ba§ 
bad alte {>eiligibum ber iDiodfuren am Qoxim Don Ziittmi 
.mit bentft^ 4telbc* tterfi^Bnert unb «meftcrt imRl& 4len 
ben acfjt „??cnbiftcrn", luclc^e au§er ja()(rei(^ien in ben Xejt 
eingebrucfteu ^Uuftrationen ben beiöen etflen Üiefcrungen bei» 
gegeben finb, fielen fünf (Xempel its iBefpofian unb bti 
Saturn auf bem Sotum, 8aluftrabe ber diebnerbübne auf bem 
Oiorum, Samf o iöaccino, $orticud bti Cctaoia, Xnumpbt)^g^n 
be« litud) in enger sBejie^ung jum Icjte, toö^renb bie brci 
übrigen (Basilica San Paolo fuori le mnre, boi iüna^e &f 
xidfi oon äRit^el Vn^et» in bcr 6i|ttnif(^ (loptlU, Mbrie 
bcr Statuen im 3}lu^co ^io^Slementino im OolH») Mif ftiUac 
''Partien bed ^erfed be^üglic^ finb. Bn. Si#aatf*«ii*l« bcr nat^(Biat.*yt9iilaL Claffc tcr L Wabmic 
bccSilTciijSlaflcn |a «RQnc^ca. 188S. 4tft 1. 
3a^.: dtalmu« Äittitr, Qbtr 2rJn^u^,^^'^iff^rf^^eB )n>ifd)(ti 
fintra SIrtafl aab AlüfnaffiKn rtrfdjutcntr Uoiucniration. — ö. 
Vommtl. tbtoric btr tnirnfitm roppclbrcdiunfl. — -tv 5 * rC t r r, 
Itnttrfad^ttnitfn übtr bie9tbbäni^ijirtit ba 'Mclftularrtfrattuii 'lüm.ifr 
l<trbinbun((«n son ifertr ditmifdicn .(ufjuinunfftiut^. — .H. H. 
Jittfl, iibfr i<lic>ito(rinn«. — Hi',icl, hbe: 'i'roi. I'r. (i. libtf 
maocr'i '43biiiu'lL''^i( ^^t iiflatiicn. - V i<r.i nM, &btr bie djcmii"*« 
^ufammtniejütun^ ber 'iKinecalicn Iti Arcolitb^Tuppr. — i!ubipig 
^tttr, Qbtr btn jcitltc^tn S^crlauf fetr ^rrftKungta im X^icrfirpcr. ReTue deo iMS Mlri««. Ul'amiia. S"pModa. ToaM49*. 

2« livr. 

Inh.: Duc de Broglie, la premiere luU«! de Frederic II et 
de Marie-TberiM. IV. Harie-Tbereae aa Hoogrie. — Ludovic 
HaUvy, L'abb^ Constealia. S* partia. — Maxime du Camp, 
»oaveatrf litteraim. VIIL En Grice — La revne de Paria. — 
Arth. Deijardina, las dernitra progria da droit inlemationaL ~- 
Kmile Blancbard, la Nouvclle^äande et les pelUea Ueaanainlea 
a^jaoentcs. IV. La prise de potaaaaimi par l'Anglalam, «M lea- 
talive de la France, la destruetioa de la oofulatioa aborifiae. — 
VieL Bonn et, la queaUon moaalaifa at laa poeia-wbaax de la 
( onfcrence intaiaatiMiaia^ — imU» Michel, laa aiaaiaa da Bariin. 
i L'orgauiMÜoa daa multaa, laa oMwIaiaa et la aealftare. — 
Kevoe lilltorif« «te. 

3ainMrtfiMl» giMat«f4rtft. 3iitfd|rift für aOfciRdnc n. «olinMfe 
Jtxihtr t. tern Sittratur. 1. 9t. 1. ^rft. 

3nli.: T>it fötial.poKtifdi« fPiUn^ bc* ^ib:(» 18H|. — -iv 
0. Sttin, übfT ^(brt anb !|)cr|oa (Üiorbano idruno'«. — Gtbligcr, 
bat ^rcibcnrrrtbuni in Ma 9ei«tai|lM Ctaatoi. — 9. Bancc, 

.<^jrl »Pbilipp iDlorip. 

«Ilacm. aJJilitir.Sdtang. 9tcb.: 3<rnin. 57.3abrfl. «r. 1—.*». 

3ni>.: 3nm Stenja^r 1S82. — Z»it rtittnbc %rtincru m ben 
(uropäifc^en |>ecTen. — «. ^t\[t tt, iit Ocf«4tl«XaIti( bn brci 
Sdffcn. 2. — X)ir f>an»'^cuenvarrrn in aMcriiaalfl^M 9lliclMa( 

isCl— r.i. — Stfndliftfiif«. iijadiridjtfn k. 

Wijcn. RUifUaL 3«itaaf . IRcb.: 9c. Ctisvfaabci. 17.3abi|. 
4n. 9 n. 4. 

Sa^.: 3o^aatt Snbipig Seiner. — nitribate, ItaHealf^c Owt 
»on SRoiart. i^^U — ^njci^tn unt 9<urt^cilHnA(a. — WKt 
Rcttetbam. — Stri^tt. — ^ia^iid^ten nnb Scmerlun^cB. 

fB«1b(MBB'<(Bn1li.l«atfAc9laBal«|cflc.4Ti|**<9i<69 Id^acc«. 

9tbnuir. 

3nb.: C^tinrld» 8aube, (Intwtbcr — ob«. 1. — ffiilli. ÖJcIb- 
bäum, i'frtbplb 'Murrba*. — i^tinx. Öruflfd), bif neufftcn (int« 
br(fnni;((n auf in: ■J.'rr.'.nuDtnffltcrn rcn 'iNcmpb'*- — Äarl S.*Ojit. 
©trcitjüä* au 1-tii clvrualii'i*» Iccn. -i. — 3iub. Wcm f. ffinc 
ftl'tt <Purä. — ;)ii*art :iiübliuann, bcr tbi<rif<ht ^Xaflnetieniuü. 1. 
(£d|iO ~ '-lHild}l)ö|c(, 'Jltt« Slrtabitn. 1. — <tont)))un* 

beajci. — Stinadf^ iRitt(|dlini|ca. — Sitcrarif^c 9t>ti|ci. 

$ttu6if<fe( 3t|ibl4cr. ^ilg. MB ^ V. XTcttf^fc 49. San». 

1. .^cft. 

2ßSf.: pwt« 6eaiMeT, fibtr bat SBtfea aab bie Sctoitanfl 
btr menfi^Ii^n ^rdj^eit unb btrtn mobtruc Sibcrfadier. (^ortf.) 

— ^inr. 0. trcitfc^tt, }ur &t\^iifit bcr bcui|d>cn dlcmantit. 

— Saltan C^aiibt, aUale'« Selttcfd^Mt«. 2. — 3. Car», 
^iM(i4 MMnt in fdam ScIm nab iSiilHU Oaiftildlt mk Digitized by Google 193 — 1882. Mr,. — ' S 1 1 e r a r i f «l^e« Ct-eiiftTcrl *t*(itt — 4. fj^bom: — 194 . Wik e«|r. — ftk f»0V<kt(4t )iü%t beim 3a6rt«tr((^fcl. Revae eritique. Nr. 4. 

M.: 6<iirer. mtau«! de U lancua d« fA'tcU. — Curtiu». hUloiie 
I nmiw, irul ptr Boa rbe-L««l«rtf, & -wl. — Warskro«». d«u» 

I Sipiirr» df» pitiniiogr-phet. — Ctwalin«, lUle öe» provlntw de 
! |-t» 297. - Holhe. hWlolre it I» prWImlon. — yoarrf df Ver- 
tclil, firniß« c» Fr»oc«, 1*85»— — Cbeiiioüs, l in^i™. jn ßHMt «hat lat Grara de lUS jaM|U'i aoa i«an..T Car t, boeiha es 
A -> WMiM> «y ««Bital CMM» Vm te Mmn. - ChtwifiM. - 
AtatMe iMcriMlam. > lMcri|Mlam. 

- - 

\a»T> Antolof ia. Rivbta di scienze, URere ed utt. ' Amo XTU. 

2. «ri«. Vol. .'11. Fase. "2. I.. L Palm*, U nrocmt del 
U pHtora Bcraardn Celenlaao. »enilo in Ilalia, 
— Franc Motaa - P, G. Uolmenll, 
la nacropoll .ifstlo». 'MT.FariDa, Antace ha caM'acihi. iCaM.)— Hantarino Fcrracl>. 
il tahnafa ad II liaäMMIaiso ia lafbUl«rra id iMla, • pra^ut« di 
(la(£i((atdll*cS«. - OMrill» B<n«, Ctowri ttupi» — Ulf"» 3»ü. tnlg. Pon 9lut. t. ©ottfAall. 2. ^left. 
M: «. ««I», NiWt. 6-lX l8»rtf.) - »(UUm »altf, afabaiiiftan uat 
MllMiiiHlilt«at(d>e Mc«. I. — WrfvrBi«ti im «titckniDtfcn. — 8t. 3of. fl» ■«IltUil» ... 

1. •nvtik «rar«, mi «iturM««««! I 

'iiftll w» ^t«..>»lit. »litttr n. ^»r«iä. ». d. 35r8 »• g. ©inber. 89. «b. 
2. *<ft. 

tu.. StkciilBOi fittt «<d|t na» iRctJiU (e*l.>- eiaai»«6imre «nt Äit4>m. 
t(«tif im UtmtMH» Ctotll. 4. (e*L) - Co« «aaliU-Wattum In »i^tm«. 
• Bat Cva* eMMMÜnalW. - tU ÜRilltiTattlUn IWC tec ffciitiManjIcr. 
- tu «taUOHiiiraaiM H* .»tnniAIMfli VaiIuim» In nllen ttcH. - 
• flKftellt " tk§ttamut Sb. 21. ^nx. i. 

Ml{ CS.«. Uniuk. kaa ifc^micniL-um itn muttcntu Staat. — «. iSerniA, 
MIM««»tn Raatlubn ««(uaHcitMiiitd. - tuuf «ictk, fin itn rl4.ii)'- 
ÜB tiftiR llaul U VeM. — Omiff «laouvc, «uletritittn. 9ta mimii 

- - - - « - - rtt (*il(it. 

- 9l«|i|ta. MjliMtiM all «Mihi* «att«. — 3hiim Oa»*< fWtar f: Ittmn. 1l«lnt«ftm|. «kI|. wn 9t. ». 99tt\^1L 

UHU rMlaf« lia leuKAcr SRuldtatnanaA. - Xüiir. fittmann, 
■- ttft. Stigdt, ttommt mt 9lii«(Dtn. — 
)t, uu Mi^Mltt MT flUria«. — eiagMvM^M IM» Sulla» 
— BtaiOctVB. " 8(Mlf§ta|^c* fupyi. ^ti. con 4». Äleinjleuber. 'Jlt 

}rt aitb. it [ cinidmlbt. Huf (et aii(lJ<V.;ibn. - 
^^cildict. «tnigc* fiter CtrllUiiK. 2. — 4. 

Sti tt* tUne*. - dlma* 4. **9f^( 3<itiiM . eenntaslbfUagt. 9li. 

' M>: C^nltt. am ««ttti'f (iaitf4( (B(l4)i4ic— gr. «udintt, 

ttlt Na CdkltavcB. iL - f. «ta>i. da «alAu nub daaiiff«- 2. — iC« 
Uatialricctft tt» flMlhli »M L A »llilM. Mi Nai)^ 

SaarilxMamot. 

3hliiMe~3<ttiMt. at«».: 9r«tg flictf«. TS. «mb. ftr. 2013. 

! Ck HaartMc la 9fUa». — 9"ir9l« aal ^tm ReiMu^. 8, — rir Jljij- 

i tapN la tn Arta|ttTdic in (bMii^au. - {(»icnidMu. — ArtinRdM. ut 
I < Wi|rt )Bt ntfji(*«a ««aptlUtr. eaül S<nf^ia. — fujk ua» Vittf 

MM. - Ciairt^c NttfaMtlia. SB. - »>matdmfifiliiiia(|iii. - Wtii««!» 

wUniaag lat Jtmi|la«Mrt*mi|niia |a Sntia. 

M« In» mÄmmr*i.'9liriL sit|c(. ftr. 17. ■ ■ ■ 

3«* : ?4m» ?eirälf, tttue ?ie6«. (Äcrlf.) — Son bra ^cuJcfAir» — Vrinj 
ierrclt ron »n-stuMzitiKn unt Vimjtiiiii tdme ocn '3i'.ilt...-1. — tu 
4<a«a<dal tat t t. flrfcnal «a tLMrn. — CdiUr, «(TiemflnNtitnl - Kritor. 
•■laair, «aipilnatitini» tran H«tf4ca MckmIanM. Ii. C«te.;(8M>l-> 
— tnit ttf fein, auiTc vribildm Zytrattotca. SMIe(«vWf4l Mia*l«n«nt 
' Hart thfabTtncn. I. — ffiregot eamatois. Um tta talbuiiMib. |Jl<>rtF.l — 
lt»h|tlitut. ~ artk. düetlen. Umfdiaii au' tm Act^lcie ttt (ln^a»ung(R. I. 
BtiHdai Xiiatnfad. - Cu JniMalattWdiiiU laVWUMvM«- -JDanilail, 

ta Siiim. — s« ot(kMiai» erntet*-«!«!!, fltcb.: «. f ^illly». ffr. h. 

«UN«!»«. 
ftiM,ttirane — f. Hint- iintaUil«. Stb.: d. Siel. 92t. 5. 

JA: Sek. *»r, Cn beimliA« »afl. lÄorii.i — i. SRtdiad. rtticiur: ,i( 
•ttaaftii jtBfT ^aulmulier. If., — Unt. Chcm, f« 'Cagt, l*tCI*l.) 
»4tl >. yu|a», »te Wefcrai ttt meUxnn Ilitatnkaitel. — Vaut Cirf.t- 
ftll, llaf Ml .Ramaufdim Soff ja 9001»«. — «coa. MIAUi, Milli' «l. 17. 

3«k.: «ak«. gnik. B. OailMtka, t>CT «nlijngtr. inorti.) - ücrmiifelK . 6b 
kWMB. eu» »m e. OtiM. — OfüiinvaeUiiBltonM k«T »DmciAlMfR au« Um ttxn tinrr nM«a««f»KftniHn »üullTau. Va* eieinbu*«. 

— R. •itlarkt. Cic «tin»frbfffrm. (»ftll.) - «« Ramhitnii(*e. - 

e«ila«cn. SwV: Cü «rtl« Wä Kn*a M «M «Uli. - «int 8'l*wt1iti»«' 
Hing la MiiiMtim. • - * ■ ^ tlie^eimat. i>r«9.: 3p6«. ttmmtr. 7. Sa^rj. (i. «b.) Ät. 17. 

3(ib,- 11 CittrI*. Cic «rtirbu ttt Junfrrt. lÄerif.l - BHekiaaaa, 
tWtäufAOTil- (»«idn.» - 3uliu» r r . Jt^u« PI» in ttn Wnttr. («ettM ri*!«: - «atn C«lia«ii. «lae «««^t*!» ia t«!« g""»»«" »«»^ 
üXinuuH. (6«IJ — «olMa •alltttcm. Mi cta Ihm. — 

(dlilKlU«. . .. .- .-, ■ L. «MC SlaH. SM.: ffr. ^itf^ Kr. M* 

»»1,1,. *i. «cru«, ftr Bii *rt *«r*«n#. - «kr. e*tre«Htg, Tteja. 
mjr.cMftutfr jul tt« itHu rtt3"t. l. r« wilcrcne «obn. - «<'i< ' ilit.'— IffirMn. 46. 3a|>r9. «r. 4. . «a».: etltaami an* RtttiifteUb. - ältifmii««run„m. - «cm «du »nlunur. 
aaiO.lm 3tll(w.WW. ffÜßH - 

t)ai 3iMf^aU«wtuStatt. «iSs.»Mn. R«Mi<«. 11.9«^i«* 
fit. 2-4. 

aa».: «in 8ritT«» lue »irdii*»« Nt g««K«eii. («4^ - r«ai«'ii' >u Pr. 

i^'lTlmutm-. (ÜTrK?! - Cal »ilgU>. «««atlW»..»« -«*»''».'?« ' 
gtiiffti^ann inner «Btirliltlang. — (t a 1 0 • «tf urt, UailWa «IM««!. 

drcU'Ä"M*« «ttriudi. — «eimrifntii. — ?lctl(m. 

O«« )liill«l0. ^Mu«ä. unter ü^iitwirfunj rcn j^r. SRats«' "■ ^• 

3nk.: Tic SftOuiia Nr «JiiiiriMrct in b« «Wenfdifcrit. 3. (641.) - ''"» 
Pftraitlunatn «.ipclrcii« I tiNi rit »«graplU wn Italien. 

.. ssÄTSiif teJ»",ta:ra-i5.*4«y*! 

DU ««Ut. *rl9. ». «. fltlKcr. «. ff. S. 3«$l|. «t. 7. 

.aal.1 DK» « 461 1, Kl* brfwitt ««Met ull^ rr» ?'.i|l»ama, - «.J. *'*»««' 

tl4en Jnfliim. Ux lln.rtifltH t-D». - gi>._ » a I ftt, jur mjAfl }*t 

i. - vttfrjiur.*«ti4i. — mm wulB«!«. — Minaku^ an mmw 

fvtf«». — Alrinet« SRUtkcUangia. trf4iin«i iibtt: 

8artf4. b« «Wunfttn Sl -t n. 2. t^. (eSBOnf: Cttftl. f. 

- fMBM. SubiUI. lU. 1.) 
BAWUtUiModsIte^^ dnqiHeeiito. (»kfUl 

«?JfS?*^6!«W€B Wer bU (Iiitftt^«na ber ncrbiftl,« «ttff iMb 
%elbe;fa(jt. 1. Sei«». 1- ««fj- J»^««^'i«if$A sa^, 

Ca*? la poesU Iwrtai* Ml •e»!» XV • XVI. («afiMiV: 
Iie^nWa« eeb»« «Wn«»«»«'«. (p«««;,«""; f > . „ 

Kltfer. «flb «Hb ffiäiirunfl. (W«t»l|f*t. f. «oWitirt^f*. XIX, 1.) 
». Seiner, ble TOacioiMre^nutfl C« b« 3al)r^unberten. 
(Vtnffnmann: ZheeU OuartalMt. LXIV. 1.) , . , 

UiiKriiidimi^en jnr «tWtibtt b«t ««tUnMlbtoiloiiiie. 1.*. 

».'Hanfe: xtmm* «ef***». (©•«I«: M. 3««.. e«Ml«s»' 

bell. 4.) 

Renan, Marc-.\Mnl. («afit.v »7 ff.) 

€6>tant, bie ^fbrf von Un auJrvärttatn »KpftieMrfrt. (Wttm« 

if*r. f. «olNirirtfai*. .\IX, 1.) , . ..^ . 

Scfcuvtf, («runtiöäc t<r Ifitjif ii. 'JlechUipljilcfovljlf. (6*»tljfr: 

|inicit. .«tr*tnj^. 4.) 
IIb! emaiui, übtr Mf anglonormanlfche Vie deseint Aubaii. (Sutnter: 

V'itl'l. f. ^^(rmon. ii. ri'inan. 'isinlol. III, 1.) 
J^i(<tf nuinn, Wcf*i*tf ^fr JHcKrmaHen unb (S^eßfiirrformatioa. 

(i^unf: ifccol. CiiailalfAt. LXIV, l.) 
Wcstcott & Horst, Ihe New Te^Uunonl. (S^anj: (ibttib.) Digitized by Google 19B IS8S. JK6. — SHevftfif^el Scitivtllfati — 4.9cinM& — S«a 31. »II 28. J^nuir fin» ntARHKakt 

nen etfd)tenene Wecke 

!&(ittä(|c jur 9>t\MS>\t eon 6tatt wib 6l(ft ttff». #r«g. »om 
^>tnorifd)(n iUrein f. Stabt uiib 6Hfl Cffm. 4. Cffm, 

1881. ^eia^^tfer. (53 g. 8.) 
KililiiiihccA ralibinüa. Sine garamlnn^ alter SRifcrafdiim >c. übci' 

trjiun *<?n SJDnfchf. 14. Öi(f. VfiPiifl. 1881. C. ®<^uljf. 

IC. Hl — 176. fflr. 8.) 
t&rantt, ta« »rutfi^c Wi)iiiT>(iTfaM»efcn. ^Oe a;S., ^fcfftr. 

(8.) ^ 2. 

daroR, Die Stcfpm M 4tn«pvf4«fmMfcM mb »ie oOflcaKinc 
SrbritcnKtjM^cnms. Onfta, 9>tttamiR A f||^llital|l. <M G. 

®r* 6 ) 

(Slaoer. brr ffiolblNin. 2. «itfl. 'j^erfin. $ar(1|. 8.) ^a: 12. 
4)ilfirrr. bie Afl»Mnif4t« VAKtnibdliMnifti, Mit befn». 
- OcrfttfR^tttmg fecc icncmi fl<t^»bm. IUm«, CtMcrItafecr. 

(8.) <^ 1, 60. 

^illctranb. Btitgenpffim a. 3«tttiaif|lf|c#. 9<i1tai